Конспект лекцій Частина 1 icon

Конспект лекцій Частина 1
НазваКонспект лекцій Частина 1
Сторінка1/12
Дата конвертації01.06.2013
Розмір1.08 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


Леонід Скакун

Конспект лекцій


Частина 1

Загальна мінералогіяЛЬВІВ

Видавничий центр

ЛНУ імені Івана Франка

2002


Скакун Л. З. Мінералогія. Конспект лекцій . Ч. 1. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 82 с.


У конспекті лекцій наведено послідовність викла­дання матеріалу з тем «Поняття мінералу», «Крис­талохімічні особливості мінералів» та «Фізичні властивості мінералів», «Генеза мінералів». Зазначено головні питання та проблеми, на які потріб­но звернути увагу під час самостійного опрацювання курсу та детально розглянути питання, що недостат­ньо висвітлені у рекомендованих підруч­никах.

Для студентів бакалаврського рівня спеціальності «Мінералогія, геохімія» геологічного факультету.


Рецензенти:

д-р геол.-мін. наук,

професор О. І . Матковський

канд. геол.-мін. наук,

доцент І. Т. Бакуменко


Редактор М. М. Мартиняк


© Скакун Л. З., 2002
^

Деякі пояснення


У посібнику викладено послідовність лекцій з курсу «Мінералогія» для бакалаврів спеціальності «Мінералогія, геохімія» геологічного факультету, який читають у третьому-четвертому семестрах. Матеріал згруповано за темами, згідно наведеного на початку посібника плану лекційних занять. У цьому плані відмічена періодичність залікового тестування, яким завершується кожна велика тема.


У кожній темі коротко, у вигляді тез, викладено головні положення лекцій. Детальніше викладений матеріал, відсутній у широкодоступних підручниках. Довідкові дані наведено у вигляді таблиць та рисунків. На початку кожної теми наведено короткий перелік проблем і понять із попередніх навчальних курсів, знання яких необхідне для повноцінного засвоєння даної теми. Поданий нижче список літератури із зазначеними сторінками дасть змогу найти необхідну інформацію для самостійного вивчення теми.


Питання, винесені на іспит, виділені у тексті так:

Особливості кристалічної будови гетеродесмічних мінералів [3]

Число в квадратних дужках вказує на номер підручника у наведеному на початку теми списку, в якому найбільш повно викладено матеріал.


Проблеми та терміни, на які потрібно звернути увагу, виділено товстим курсивом, а вказівки стосовно самостійної роботи – світлим курсивом.
^

План лекційного курсуТема

Лекція

^ Загальна мінералогія

Поняття мінералу, мінерального виду, індивіду, агрегату.

1

Поняття мінералу, мінерального виду, індивіду та агрегату. Місце мінералогії в системі геологічних наук

Кристалохімічні особливості
мінералів


2

Хімічний зв’язок та кристалічна структура мінералів

3

Хімічна формула мінералу. Варіації складу мінералів. Тверді розчини. Розпад твердих розчинів

4

Методи дослідження структури та хімічного складу мінералу

^ Залікове тестування

Фізичні властивості мінералів

5

Оптичні властивості мінералів. Відбиття та заломлення світла в мінералах. Забарвлення мінералів. Люмінесценція

6

Механічні, магнетні та електричні властивості мінералів

^ Залікове тестування

Генеза мінералів

7

Мінералотворний процес: середовище, умови, рушійні сили. Фізико-хімічні основи мінералотворного процесу

8

Мінеральні парагенезиси різних мінералотворних ситуацій

9

Морфологія
мінеральних індивідів та агрегатів

10

Морфологія і анатомія мінеральних
індивідів

Структурно-текстурні особливості агрегатів

^ Залікове тестування
Тема

Лекція

^ Систематична мінералогія

Самородні метали та неметали.

11

Принципи систематики мінералів. Самородні метали та неметали.

Сульфіди
та їх аналоги

12

Загальна характеристика сульфідів. Сульфіди системи Fe-Ni-Co

13

Сульфіди систем Cu-Fe, Zn, Pb.

14

Сульфіди Hg, As, Sb, Bi

15

Сульфосолі

16

Арсеніди та сульфоарсеніди
^
Залікове тестування

Оксиди
та гідрооксиди

17

Оксиди та гідроксиди Al, Mg, Mn, Fe

18

Оксиди Ti, Sn, Cu. Мінерали кремнезему

19

Складні оксиди

20

Вольфрамати, молібдати
^
Залікове тестування

ІСПИТ

Особливості кристалічної структури силікатів.

21

Особливості кристалічної структури та класифікація силікатів.

Острівні силікати

22

Олівіни, ґранати, гуміти

23

Фенакіт, циркон, титаніт, хлоритоїд

24

Група кіаніту, ставроліт, топаз

^ Залікове тестування

25

Диортосилікати.

26

Кільцеві силікати

^ Залікове тестування
Тема

Лекція

Ланцюжкові силікати

27

Піроксени

28

Піроксеноїди

29

Амфіболи

^ Залікове тестування

Шаруваті силікати

30

Особливості будови та складу шаруватих силікатів

31

Групи тальку, серпентину, каолініту

32

Слюди. Крихкі слюди

33

Хлорити, смектити, змішаношаруваті мінерали

^ Залікове тестування

Каркасні силікати

34

Особливості будови та складу каркасних алюмосилікатів. Польові шпати

35

Фельдшпатоїди.

36

Цеоліти

^ Залікове тестування

Борати

37

Борати

Фосфати та їх аналоги

38

Фосфати, арсенати, ванадати

Сульфати

39

Сульфати

Карбонати

40

Карбонати

Галогеніди

41

Галогеніди, нітрати

^ Залікове тестування

ІСПИТ  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12Схожі:

Конспект лекцій Частина 1 iconКонспект лекцій Частина 3
Скакун Л. З. Мінералогія. Конспект лекцій. Ч. – Львів: Видавничий центр лну ім. Івана Франка, 2003. – 121 с
Конспект лекцій Частина 1 iconКонспект лекцій призначається для студентів бакалаврського рівня спеціальності «Мінералогія, геохімія»
Скакун Л. З. Мінералогія. Конспект лекцій. Ч. – Львів: Видав-ничий центр лну ім. Івана Франка, 2002. – 51 с
Конспект лекцій Частина 1 iconКонспект лекцій з курсу „макроекономіка
Опорний конспект лекцій з курсу „Макроекономіка” у схемах І таблицях / Укл. Н. С. Горбач. – Дніпропетровськ: удхту, 2005. – 62 с
Конспект лекцій Частина 1 iconКонспект лекцій для студентів спеціальності ксм
Операційні системи. Конспект лекцій для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання. / проф. Бурчак І. Н., Здолбіцький...
Конспект лекцій Частина 1 iconКонспект лекцій з курсу «Мікроекономіка» для студентів-заочників
Опорний конспект лекцій з курсу «Мікроекономіка» для студен­тів-заочників усіх спеціальностей / Укл. В. Є. Москалюк. — К.: Кнеу,...
Конспект лекцій Частина 1 iconКонспект лекцій з дисципліни "Міжнародна економіка" для студентів спеціальності «Облік і аудит»
Конспект лекцій з дисципліни “Міжнародна економіка” для студентів спеціальності «Облік І аудит» /М. В. Яковенко. Олександрія: кіруе,...
Конспект лекцій Частина 1 iconКонспект Лекцій За курсом " Теорія Електричних та Магнітних Кіл"

Конспект лекцій Частина 1 iconКонспект лекцій з дисципліни «безпека життєдіяльності» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей
Конспект лекцій з дисципліни „Безпека життєдіяльності” для студентів 3курсів денної та заочної форм навчання спеціальностей
Конспект лекцій Частина 1 iconКонспект лекцій з дисципліни
Кореляційний і регресійний аналізи статистичного зв’язку соціально-економічних явищ
Конспект лекцій Частина 1 iconКонспект лекцій зміст причини та наслідки фінансових криз у світі в 90-ті рр. ХХ ст
Глобалізація та регіоналізація як основні тенденції розвитку світового господарства на сучасному етапі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи