Захисти дисертацій по спеціалізованій вченій раді д 35. 051. 02 icon

Захисти дисертацій по спеціалізованій вченій раді д 35. 051. 02
НазваЗахисти дисертацій по спеціалізованій вченій раді д 35. 051. 02
Дата конвертації02.06.2013
Розмір86.6 Kb.
ТипДокументи


ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ ПО

СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ВЧЕНІЙ РАДІ Д 35.051.02


У нинішньому складі рада діє за наказом ВАК України №327 від 14.05.2004, яким їй надано право проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук зі спеціальностей 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії; 09.00.05 – історія філософії.

Повноваження ради продовжено наказом ВАК України №599 від 25.09.2007 (цим наказом раді надано право проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських наук зі спеціальностей 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії; 09.00.04 – філософська антропологія та філософія культури; 09.00.05 – історія філософії), наказом ВАК України № 436 від 01.07.2010.

Термін повноважень ради закінчується 01.07.2013.


2004
^

За спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історіїкандидатські дисертації

1. Станіславчук Сергій Миколайович

“Культурно-просвітницька робота в Збройних Силах України (соціально-філософський аналіз)”

2. Харченко Людмила Вікторівна

“Соціально-гносеологічна природа сучасної міфотворчості”


За спеціальністю 09.00.05 – історія філософії

кандидатські дисертації

1.Сичевська-Возняк Олена Максимівна

“Проблема теодицеї у релігійній філософії Миколи Бердяєва та Лева Шестова”

2. Городецькі Наталія Любомирівна

“Ареопагітики”та їх вплив на формування та розвиток філософської думки України ХІ-ХVІІ ст.”

3. Маліновська Оксана Степанівна

“Проблеми соціальної філософії у творчості Жака Марітена”


2005
^

За спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історіїдокторські дисертації

1. Карась Анатолій Феодосійович

“Філософія громадянського суспільства як інтерпретація свободи і соціальності”

^ 2. Біленко Тетяна Іванівна

“Феномен слова в духовному житті українського суспільства: соціально-філософський аналіз”


кандидатські дисертації

^ 1.Сокол Сергій Михайлович

“Трансформація українського суспільства в контексті глобалізації: соціально-філософський аналіз”

2. Кутняк Іван Михайлович

“Феномен свідомості в інтерпретації “життєвого світу”людини”

3. Лосик Ореста Миколаївна

“Феномен свободи у французькому дискурсі постмодернізму”

4. Карівець Ігор Володимирович

“Семантика трансцендентного в соціальному буття людини”

5. Криворучко Юрій Зеновійович

“Ціннісний зміст і принципи структурування молодіжного руху в процесі демократичних перетворень в Україні”

6^ . Кам’янська Юлія Володимирівна

“Імперативи людської життєдіяльності у техногенній цвілізації”

7. Гайналь Тетяна Олександрівна

“Єдність гносеологічного та соціально-практичного в контексті гуманістичного відношення людини до природи”


За спеціальністю 09.00.05 – історія філософії


кандидатські дисертації

^ 1.Гучко Галина Іванівна

“Кирило-Мефодіївська традиція в українській духовній культурі (ХІ – перша половина ХІХ ст..)”

2. Гнатюк Ярослав Степанович

“Український кордоцентризм: історико-філософський аналіз”

3.Пятківський Роман Олександрович

“Проблема суб’єкта історичного процесу в українській філософії кінця ХІХ – першої чверті ХХ століть”

4. Шикула Олександра Петрівна

“Екзистенцій ний вимір духовності людини у творчості Григорія Сковороди”

5.Козій Іван Володимирович

  “Соціально-філософські погляди Дмитра Донцова”

6. Жукова Наталія Володимирівна

“Філософсько-світоглядні засади соціально-політичної концепції Б. Кістяківського”

7. Гуцуляк Олег Борисович

“Неоязичництво як світоглядне явище (історико-філософський аналіз)”

8. Паньків Олеся Василівна

“Формування онтологічної та гносеологічної проблематики у до сократівській філософії”

9. Логвиненко Вікторія Михайлівна

“Полемічна література як чинник становлення національно-релігійної свідомості українського народу”


2006


За спеціальністю 09.00.05 – історія філософії


докторська дисертація

1.Гапон Надія Павлівна

“Проблема гендеру у філософському дискурсі другої половини ХХ сторіччя”


кандидатські дисертації

 1. Грибков Тарас Володимирович

“Німецька містика і Григорій Сковорода у європейській ірраціоналістичній традиції”.

^ 2. Халецький Олексій Віталійович

“Роль соціально-культурної спадкоємності у розвитку особи: історико-філософський аспект”.

3. Фльорко Лілія Ярославівна
^

“Самотність людини як проблема сучасної європейської філософії”


 1. Рудакевич Оксана Мирославівна

“Концепція культурницького націоналізму в українській історико-філософській думці”.

5. Бліхар В’ячеслав Степанович

“Соціально-філософські погляди Андрея Шептицького”


2007

^

За спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історіїдокторська дисертація

1.Скринник Зоя Едуардівна

”Гроші як соціокультурний феномен у вимірах практичної філософії”


кандидатські дисертації

 1. Слободянюк Людмила Михайлівна

“Свобода людини: індивідуальні та соціальні виміри”

^ 2. Лазарович Надія Василівна

”Соціально-субстанційна природа людини в умовах техногенного суспільства”

 1. Максимович Ольга Володимирівна

“Філософські аспекти модернізму в контексті українського соціокультурного дискурсу”

 1. Андрусів Андрій Володимирович “Соціогуманітарний дискурс філософії постмодерну”
^

За спеціальністю 09.00.05 – історія філософії


кандидатські дисертації

 1. Муха Ольга Ярославівна

”Категорія тіла в історико-філософській традиції раннього західноєвропейського Середньовіччя”

 1. Бичков’як Олена Вікторівна

“Єдність істини, добра і краси у філософії В.С.Соловйова”


2008


За спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

докторська дисертація

^ 1. Андрущенко Тетяна Іванівна

“Естетичне як соціокультурний феномен”


кандидатська дисертація

1.Бойко Тетяна Іванівна

“Етнонаціональний чинник становлення громадянського суспільства (соціально-філософський аспект) ”


За спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія та філософія культури


кандидатська дисертація

 1. Откович Катерина Вікторівна

“Жіночий фактор в аксіологічному вимірі української духовної культури ХІХ – початку ХХ століття”


За спеціальністю 09.00.05 – історія філософії


докторська дисертація

 1. Скринник Михайло Антонович

“Буттєві смисли національної ідентичності в українському романтизмі”


кандидатські дисертації

1. Литвин Тарас

“Раціоналізм та ірраціоналізм української філософії доби бароко”

^ 2. Костюк Лариса Богданівна

“Філогенетичні закономірності розвитку етнічної ментальності українців”

3. Онищук Оксана Василівна

“Концепція людської екзистенції Сьорена К’єркеґора”

^ 4. Поцюрко Олег Юрійович

“Основоположні принципи філософії історії у творчості Августина Блаженного”

5. Котовська Ольга Петрівна

“Діалог як метод пошуку істини в українській філософській традиції”

^ 6. Курило Василь Богданович

“Духовна спадщина Василя Липківського та її роль у розвитку філософсько-етичної думки в Україні у 20-3—х роках ХХ століття”

^ 7. Гнатищак Галина Тарасівна

“Проблема комунікативного виміру буття людини у німецькій філософії ХХ століття”

8. Пухта Ірина Степанівна

“Трансформація класичної концепції суб’єкта у філософській герменевтиці”


2009


За спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії


кандидатська дисертація

1. Охріменко Леонід Володимирович

“Персонізація раціонального знання в парадигмі постнекласичної науки”


За спеціальністю 09.00.05 – історія філософії


кандидатські дисертації

1. Скринник-Миська Дарина Михайлівна

“Еволюція світоглядно-філософських засад українського образотворчого мистецтва на рубежі ХІХ-ХХ ст.”

2.Жуковський Віктор Васильович

“Проблема “energeia” у філософському вченні Григорія Палами”

3. Макарова Алла Олександрівна

“Ідея соціальної справедливості в українські й філософії другої половини ХІХ – початку ХХ століть”

4. Мазурик Марія Василівна

“Концепція добра і зла в російській релігійній філософії кінця ХІХ – початку ХХ століття”

 1. Рабинович Олександр Романович

“Ідея виховання та її теоретичне обґрунтування в античній філософії”


2010


За спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

кандидатська дисертація

1. Сабадуха Володимир Олексійович

“Особистісна парадигма буття людини як концептуальна основа української ідеї”


^ За спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія та філософія культури


кандидатські дисертації

1. Колесник Ігор Миколайович

“Філософсько-антропологічні виміри психоаналітики К.Г. Юнга та дзен-буддизму: порівняльний аналіз”

 1. Михайляк Уляна Степанівна

“Філософсько-антропологічні ідеї у творчості Лесі Українки”


За спеціальністю 09.00.05 – історія філософії


кандидатська дисертація

1. Синиця Андрій Степанович

“Логіко-семантичні концепції мови в аналітичній філософії”


2011


За спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії


докторська дисертація

^ 1. Возняк Володимир Степанович

“Співвідношення розсудку і розуму: філософсько-педагогічний контекст”


кандидатська дисертація

1.Височанський Роман Романович

“Дискурсивна практика орієнталізму: соціокультурні репрезентації Іншого”


За спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія та філософія культури


кандидатські дисертації

^ 1. Стецько Дмитро Ярославович

“Антропокультурна природа свободи: феноменологічний аналіз”

2. Бурий Андрій Романович

“Ідеї екзистенціалізму в образах західноєвропейського кіномистецтва 60 –80-х рр. ХХ століття”

^ 3. Кохановська Марія Григорівна

“Антропологічні засади філософсько-богословської спадщини Кароля Войтили (Папи Івана Павла ІІ) ”


За спеціальністю 09.00.05 – історія філософії


докторські дисертації

 1. Держко Ігор Зеновійович

“Ціннісний вимір антропологічних смислів класичної і некласичної метафізики”

^ 2. Альчук Марія Павлівна (докторська дисертація)

“Філософія Богдана Кістяківського в українському філософсько-правовому дискурсі кінця ХІХ – початку ХХ ст. ”


кандидатські дисертації

1. Саноцька Наталія Ярополківна

“Феномен творчості: трансформація смислових вимірів в європейській історико-філософській традиції

2. Романишин Дмитро Васильович

“Ідея суспільного прогресу в українській філософії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.


Голова спеціалізованої

вченої ради Д 35.051.02 В.П. Мельник


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 35.051.02 О.Б. Сінькевич

Схожі:

Захисти дисертацій по спеціалізованій вченій раді д 35. 051. 02 iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 35. 051. 17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за 2006-2011 роки
Наказом вак україни №435 від 01 липня 2010 року спеціалізованій вченій раді надано право на період до 30 червня 2013 р проводити...
Захисти дисертацій по спеціалізованій вченій раді д 35. 051. 02 iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради д 35. 051. 17 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за 2006-2011 роки
Наказом вак україни №435 від 01 липня 2010 року спеціалізованій вченій раді надано право на період до 30 червня 2013 р проводити...
Захисти дисертацій по спеціалізованій вченій раді д 35. 051. 02 iconЗвіт про роботу спеціалізованої вченої ради к 35. 051. 15 у Львівському національному університеті імені Івана Франка у 2011 році
Наказом вак україни від травня 2009 р. № спеціалізованій вченій раді надано право на період до травня 2011 р проводити захист дисертацій...
Захисти дисертацій по спеціалізованій вченій раді д 35. 051. 02 iconВикладачі кафедри
Г. В. Козаченко є вченим секретарем спе-ціалізованої вченої ради д 29. 051. 01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня...
Захисти дисертацій по спеціалізованій вченій раді д 35. 051. 02 iconБорсукевич Любов Миронівна
У 2010 р захистила кандидатську дисертацію на тему “Вища водна рослинність басейнів верхньої течії Дністра, Прута та Західного Бугу”...
Захисти дисертацій по спеціалізованій вченій раді д 35. 051. 02 iconОсновні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій загальні положення
Згідно з «Порядком присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника» дисертації на здобуття...
Захисти дисертацій по спеціалізованій вченій раді д 35. 051. 02 iconМіжнародна конференція щодо гармонізації законодавства єс з питань діяльності засобів розміщення в рамках конгресу індустрії гостинності на IV спеціалізованій виставці „Готельний та ресторанний бізнес-2010”
В рамках конгресу індустрії гостинності на IV спеціалізованій виставці „Готельний та ресторанний бізнес-2010” м. Львів, Палац спорту...
Захисти дисертацій по спеціалізованій вченій раді д 35. 051. 02 iconУ галицькому княжім краї, Здійнявши труби до небес
Доброго дня, дорогі друзі. У цю чарівну зимову пору, ми раді бачити ваші усміхнені обличчя, ми раді дарувати вам своє мистецтво,...
Захисти дисертацій по спеціалізованій вченій раді д 35. 051. 02 iconЗабезпечення методичного супроводу навчально-виховного процесу в спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №8
Забезпечення методичного супроводу навчально-виховного процесу в спеціалізованій загальноосвітній школі
Захисти дисертацій по спеціалізованій вченій раді д 35. 051. 02 iconТел +38 066 405 56 78 тел +38 050 051 31 43

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи