Інформація Адреса оргкомітету: Кафедра правосуддя, вул. Університетська, 19, м. Чернівці, Чернівецька область, Україна, 58000 Контактний телефон : +38 (0372) 58 47 56 Контактні особи icon

Інформація Адреса оргкомітету: Кафедра правосуддя, вул. Університетська, 19, м. Чернівці, Чернівецька область, Україна, 58000 Контактний телефон : +38 (0372) 58 47 56 Контактні особи
Скачати 49.83 Kb.
НазваІнформація Адреса оргкомітету: Кафедра правосуддя, вул. Університетська, 19, м. Чернівці, Чернівецька область, Україна, 58000 Контактний телефон : +38 (0372) 58 47 56 Контактні особи
Дата конвертації31.05.2013
Розмір49.83 Kb.
ТипІнформація

Контактна інформація


Адреса оргкомітету: Кафедра правосуддя, вул. Університетська, 19, м. Чернівці, Чернівецька область, Україна, 58000


Контактний телефон: +38 (0372) 58 47 56


Контактні особи:

Тарануха Віра Петрівна +38 (0372) 58 47 56

Павлик Віталій Ярославович +380952246746

Чуйка Катерина Віталіївна +380502557725

Шевчук Володимир Вікторович +380973821602


Електронна пошта: zhuttia_pr_konf@rambler.ru


Вимоги до оформлення тез доповідей

 • Обсяг тез доповідей до 4 сторінок у форматі А4 (текстовий редактор Microsoft Word), орієнтація – книжкова.

 • Гарнітура - Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля – всі по 20 мм.

 • На першому аркуші праворуч зазначаються відомості про автора (ім’я, прізвище, науковий ступінь вчене звання, курс навчання (для студентів), назва установи, навчального закладу); далі по центру жирним шрифтом вказують назву тез доповіді, після чого викладається текст.

 • Посилання у тексті розміщують у квадратних дужках — [2, с.56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге — номер сторінки (нумерація наскрізна).

 • Список використаної літератури розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342)

 • Сторінки не нумеруються.

 • Обов’язкове подання чи надсилання на контактну електронну пошту електронного варіанту тез доповідей (з розширенням .doc, .docx)

 • Особи, які не мають наукового ступеня, повинні також надіслати відскановану копію завіреної і оформленої належним чином рецензії наукового керівника.


Регламент роботи конференції:

Тривалість – 2 дні

1й день

Реєстрація: 10.00-11.00

Пленарне засідання: 11.00-14.00

Кава-брейк: 14.00-14.30

Секційні засідання: 14.30-17.00

2й день

Секційні засідання: 10.00-12.30

Підведення підсумків конференції: 13.00-13.30

Екскурсія: 14.00-17.00

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція на тему: «Право на життя: аспекти реалізації»


ІІ Всеукраинская научно-практическая конференция на тему: «Право на жизнь: аспекты реализации»


The II Ukrainian scientific-practical conference «Legal aspects of the right of life»

Шановні колеги!

22-23 листопада 2012 р. на базі юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича відбудеться ІІ Всеукраїнська науково - практична конференція на тему: «Право на життя: аспекти реалізації».

^ Мета конференції: аналіз законодавства та практики його застосування у країнах пострадянського простору у сфері реалізації прав, свобод та охоронюваних законом інтересів людини і громадянина.

Головні напрямки конференції:

 1. Право на життя як основоположне конституційне право людини.

 2. Адміністративно – правові аспекти реалізації права на життя

 3. Екологічно - правові аспекти реалізації права на життя.

 4. Право на працю та соціальний захист і реалізація його в сучасних умовах.

 5. Цивільно - правові аспекти реалізації права на життя.

 6. Кримінально - правовий захист права на життя.

 7. Процесуальні гарантії прав, свобод та охоронюваних законом інтересів людини і громадянина.

 8. Ювенальна юстиція: нова форма судочинства чи узаконення свавілля?

^ Для участі у конференції запрошуються юристи - науковці, аспіранти, здобувачі, студенти, працівники суду, правоохоронних органів, громадських організацій, практикуючі юристи.

^ Робочі мови конференції: українська, російська та англійська.

Матеріали приймаються до 5 листопада 2012 р. включно.

За результатами конференції буде опубліковано збірник матеріалів конференції.


Уважаемые коллеги!

22-23 ноября 2012 г. на базе юридического факультета Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича состоится ІІ Всеукраинская научно - практическая конференция на тему: «Право на жизнь: аспекты реализации».

^ Цель конференции: анализ законодательства и практики его применения в государствах постсоветского пространства в сфере реализации прав, свобод и охраняемых законом интересов человека и гражданина.

Основные направления конференции:

 1. Право на жизнь как фундаментальное конституционное право человека.

 2. Административно – правовые аспекты реализации права на жизнь

 3. Экологически - правовые аспекты реализации права на жизнь.

 4. Право на труд и социальную защиту, его реализация в современных условиях.

 5. Гражданско - правовые аспекты реализации права на жизнь.

 6. Криминально - правовая защита права на жизнь.

 7. Процессуальные гарантии прав, свобод и охраняемых законом интересов человека и гражданина.

 8. Ювенальная юстиция: новая форма судопроизводства или легализация произвола?

^ Для участия в конференции приглашаются юристы - учёные, аспиранты, добытчики, студенты, работники суда, правоохранительных органов, общественных организаций, практикующие юристы.

^ Предложенные языки конференции: украинский, русский и английский.

Материалы принимаются до 5 ноября

2012 г. включительно.

По результатам конференции будет опубликован сборник материалов конференции.

^ Dear colleagues!


On November 22-23, 2012 The II Ukrainian scientific-practical conference «Legal aspects of the right of life» takes place at the Law Department of Yuri Fedkovych Chernivtsi National University.

Conference deals with the analysis of law and legal practice in the branch of human and citizen rights, freedoms and legal interest’s at the post USSR republics.

The conference’s problems:

 1. The right of life as basic constitutional human right.

 2. Administrative legal aspects of the right of life.

 3. Environmental legal aspects of the right of life.

 4. Modern conditions of the right to work and the right to social security.

 5. Civil legal aspects of the right of life.

 6. Criminal legal protection of the right of life.

 7. Procedural guarantees of human and citizen rights, freedoms and legal interests.

 8. Juvenile justice as new form of justice or as legal willfulness?

Welcomed for participation: scientists in legal sphere, postgraduates, students, judges, legal advises.

Languages of the conference: Ukrainian, Russian, English.

Deadline for abstracts: November 5, 2012

The conference abstracts’ collection will be published according to the results.Схожі:

Інформація Адреса оргкомітету: Кафедра правосуддя, вул. Університетська, 19, м. Чернівці, Чернівецька область, Україна, 58000 Контактний телефон : +38 (0372) 58 47 56 Контактні особи iconІнформація про організацію Назва організації Повна адреса Телефон організації Контактний телефон особи або відповідального за делегацію (мобільний)

Інформація Адреса оргкомітету: Кафедра правосуддя, вул. Університетська, 19, м. Чернівці, Чернівецька область, Україна, 58000 Контактний телефон : +38 (0372) 58 47 56 Контактні особи iconУкраїна чернівецька міська рада Управління охорони здоров’я
Тел/факс ( 0372)55-14-00, тел.(0372) 55-09-02, (0372)52-46-64,5 2-43-81 бухг.(0372)52-38-74
Інформація Адреса оргкомітету: Кафедра правосуддя, вул. Університетська, 19, м. Чернівці, Чернівецька область, Україна, 58000 Контактний телефон : +38 (0372) 58 47 56 Контактні особи iconІнформація щодо посадових осіб Чернівецької облдержадміністрації Чернівецька обласна державна адміністрація 58010, м. Чернівці, вул. Грушевського, 1 Довідкова (0372) 51-30-10 Офіційне інтернет-представництво
Чернівецька обласна державна адміністрація 58010, м. Чернівці, вул. Грушевського, 1
Інформація Адреса оргкомітету: Кафедра правосуддя, вул. Університетська, 19, м. Чернівці, Чернівецька область, Україна, 58000 Контактний телефон : +38 (0372) 58 47 56 Контактні особи iconПаспорт районної (міської) філії Хмельницького територіального відділення Малої академії наук України
Назва філії, адреса, контактний телефон Волочиська районна філія м. Волочиськ, вул. Слави 10, 0384536946
Інформація Адреса оргкомітету: Кафедра правосуддя, вул. Університетська, 19, м. Чернівці, Чернівецька область, Україна, 58000 Контактний телефон : +38 (0372) 58 47 56 Контактні особи iconЧернівецька обласна державна адміністрація Департамент охорони здоров’я та цивільного захисту населення
Департамент охорони здоров’я та цивільного захисту населення вул. М. Грушевського, 1, м. Чернівці, 58010, тел. (0372) 55-32-58, факс.(0372)...
Інформація Адреса оргкомітету: Кафедра правосуддя, вул. Університетська, 19, м. Чернівці, Чернівецька область, Україна, 58000 Контактний телефон : +38 (0372) 58 47 56 Контактні особи iconЧернівецька обласна державна адміністрація Департамент охорони здоров’я та цивільного захисту населення
Департамент охорони здоров’я та цивільного захисту населення вул. М. Грушевського, 1, м. Чернівці, 58010, тел. (0372) 55-32-58, факс.(0372)...
Інформація Адреса оргкомітету: Кафедра правосуддя, вул. Університетська, 19, м. Чернівці, Чернівецька область, Україна, 58000 Контактний телефон : +38 (0372) 58 47 56 Контактні особи iconДо 350-річчя Львівського національного університету
Для участі в конференції просимо до 1 квітня 2011 року надіслати відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові, місценавчання,...
Інформація Адреса оргкомітету: Кафедра правосуддя, вул. Університетська, 19, м. Чернівці, Чернівецька область, Україна, 58000 Контактний телефон : +38 (0372) 58 47 56 Контактні особи iconI. Повна назва музею «Історія школи»
Адреса музею, телефон, факс Волинська область, м. Луцьк, вул Чернишевського, 29. Тел. 72-81-72
Інформація Адреса оргкомітету: Кафедра правосуддя, вул. Університетська, 19, м. Чернівці, Чернівецька область, Україна, 58000 Контактний телефон : +38 (0372) 58 47 56 Контактні особи iconЗразок Начальнику управління освіти Чернівецької міської ради (прізвище, ім’я, по-батькові) м. Чернівці, вул. (адреса проживання) (телефон) заява

Інформація Адреса оргкомітету: Кафедра правосуддя, вул. Університетська, 19, м. Чернівці, Чернівецька область, Україна, 58000 Контактний телефон : +38 (0372) 58 47 56 Контактні особи iconІнформація про дітей які виховуються в сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах № п/п піб дитини Дата народження Адреса проживання
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи