Рішення колегії 22 червня 2010 року Протокол №5 Про стан впровадження комплексної системи управління якістю надання медичної допомоги у лодкл «охматдит», зусдмц, мдкл м. Львова icon

Рішення колегії 22 червня 2010 року Протокол №5 Про стан впровадження комплексної системи управління якістю надання медичної допомоги у лодкл «охматдит», зусдмц, мдкл м. Львова
НазваРішення колегії 22 червня 2010 року Протокол №5 Про стан впровадження комплексної системи управління якістю надання медичної допомоги у лодкл «охматдит», зусдмц, мдкл м. Львова
Дата конвертації19.01.2013
Розмір41.1 Kb.
ТипРішення
Львівська обласна державна адміністрація
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ
РІШЕННЯ КОЛЕГІЇ22 червня 2010 року Протокол №5


Про стан впровадження комплексної системи

управління якістю надання медичної допомоги

у ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ», ЗУСДМЦ, МДКЛ м.Львова


Якість медичної допомоги – це належне (відповідно до стандартів, клінічних протоколів) проведення всіх заходів, які є безпечними, раціональними, прийнятними з точки зору коштів, що використовуються в суспільстві, і впливають на смертність, захворюваність, інвалідність.

Контроль якості медичної допомоги в ЗОЗ комунальної форми власності здійснюється контрольно-експертними комісіями (далі КЕК) під час проведення комісійних перевірок на підставі експертизи первинної медичної документації.

Під час проведеної комісійної перевірки стану впровадження комплексної системи управління якістю надання медичної допомоги у ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ», ЗУСДМЦ, МДКЛ м.Львова з’ясовано, що в ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ» та ЗУСДМЦ відподними наказамив червні 2009 року створені клініко-експертні комісії, якими затверджені Положення про клініко-експертні комісії і порядок контролю та управління якістю медичної допомоги.

В ЗУСДМЦ у 2009 році проведено 11 засідань клініко-експертних комісій, на яких розглянуто 11 випадків надання медичної допомоги дітям, що померли в Львівській обласній дитячій спеціалізованій клінічній лікарні.

В 2010 році (наказ від 4 січня 2010р. № 3) проведено 4 засідання клініко-експертної комісії, на яких розглянуто 4 випадки надання медичної допомоги дітям, що померли в КЗ ЛОР Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. Протоколи та акти ведуться згідно форми, затвердженої наказом МОЗ України. На засідання клініко-експертних комісій запрошуються патологоанатоми, співробітники профільних кафедр ЛНМУ ім.Д.Галицького та лікарі суміжних відділень. Роботу клініко-експертних комісій заслухано на медичній раді установи. Слід відмітити, що клініко-експертні комісії не завжди розглядають історії розвитку дитини (форма ф.112/о).

У КЗ ЛОДКЛ «ОХМАТДИТ», починаючи з червня 2009 р., проведено загалом 19 засідань КЕК, на яких розглянуто 51 випадок якості надання медичної допомоги дітям, з них: педіатрично-неонатологічного профілю 11засідань КЕК (30 випадків); хірургічного профілю проведено 8 засідань КЕК (21 випадок), з них три випадки дефектури надання медичної допомоги.

В МДКЛ м.Львова профільні КЕК не створені, оскільки, наказом УОЗ Львівської міської ради від 05.08.2009р.№235-В створена єдина профільна КЕК з педіатричної, неонатологічної та дитячої хірургічної допомоги, що суперечить вимогам наказу ГУОЗ ЛОДА від 15.04.2009р.№261 (п.7.1.) та на чому вже наголошувалось на колегії ГУОЗ.

Незважаючи на те, що впрдовж 2009р. в МДКЛ померло 29 дітей, з них віком до 1року – 27; у 2010р. – 15 дітей, профільною КЕК УОЗ м.Львова розглянуто: у 2009р.- 2 випадки, у 2010р.-1 випадок, що свідчить про відсутність ефективного контролю за якістю надання медичної допомоги дітям в установі. Випадки летальності продовжують розглядатися на засіданнях ЛКК. Протоколи ЛКК носять формальний характер. На засідання ЛКК не запрошуються фахівці, причетні до надання медичної допомоги на амбулаторному етапі. У випадку виявлення дефектури в наданні медичної допомоги медичні працівники не притягуються до дисциплінарної відповідальності.

На виконання Концепції управління якістю медичної допомоги вивчено стан впровадження клінічних протоколів з надання допомоги дітям в перевірених установах. В ЗУСДМЦ та МДКЛ м.Львова протоколи впроваджуються відповідним наказом по установі, проводяться заняття з лікарями профільних відділень.

Лише в ЗУСДМЦ розроблені, затверджені і впроваджені локальні протоколи (клінічні маршрути пацієнтів).

Частково локальні протоколи розроблені в МДКЛ м.Львова (дитяча урологія, нефрологія) та потребують подальшого удосконалення.

Виявлені недоліки з впровадження в установах клінічних протоколів мають місце не лише в установах, що перевірялися, але й в установах ІІ рівня акредитації (ЦРЛ, ЦМЛ). Зокрема: протоколи здебільшого не впроваджуються в діяльність наказом по установі, не розробляються локальні протоколи. Проведення семінарських занять з персоналом часто носить формальний характер.

З метою здійснення належного контролю за якістю надання медичної допомоги дітям колегія

в и р і ш и л а:

  1. Начальнику управління охорони здоров’я Львівської міської ради В.Зубу створити профільні КЕК в усіх ЗОЗ м.Львова відповідно до вимог наказу
^

ГУОЗ ЛОДА від 15.04.2009р. №261;

до 01.07.2010

  1. Начальникам управління охорони здоров’я Львівської міської ради, відділів охорони здоров’я мм. Дрогобича, Стрия, головним лікарям обласних, міських та центральних районних лікарень:

2.1. Зобов’язати голів профільних КЕК з педіатричної, неонатологічної та хірургічної допомоги дітям залучати до розгляду випадків медпрацівників, причетних до надання допомоги на всіх рівнях з обов’язковим проведенням експертизи первинної медичної документації;

постійно

2.2. Забезпечити розробку та впровадження локальних протоколів відповідно до діючих Клінічних протоколів МОЗ України.

впродовж липня 2010 року

2.3. Здійснювати систематичний контроль за своєчасністю та якістю надання медичної допомоги дітям.

Постійно

  1. Інформацію про хід виконання даного рішення надати до відділу материнства і дитинства ГУОЗ


до 01.08.2010

  1. Контроль за виконанням рішення Колегії доручити заступнику начальника ГУОЗ, начальнику управління медичної допомоги населенню І.Микичак


Голова колегії Сергій ФЕДОРЕНКО


Секретар колегії Віра СЕМЕРЯК
Схожі:

Рішення колегії 22 червня 2010 року Протокол №5 Про стан впровадження комплексної системи управління якістю надання медичної допомоги у лодкл «охматдит», зусдмц, мдкл м. Львова iconРішення колегії 20. 10. 2010 р. Протокол №8 Про виконання завдань І заходів «Державної програми створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги на період до 2010 року у Львівській області»
Ги на період до 2010 року у Львівській області колегія відзначає, що в області здійснювалася певна робота, спрямована на підготовку...
Рішення колегії 22 червня 2010 року Протокол №5 Про стан впровадження комплексної системи управління якістю надання медичної допомоги у лодкл «охматдит», зусдмц, мдкл м. Львова iconРішення колегії 29 червня 2011 Протокол №4
Заслухавши та обговоривши доповідь головного позаштатного спеціаліста головного управління охорони здоров’я Львівської обласної державної...
Рішення колегії 22 червня 2010 року Протокол №5 Про стан впровадження комплексної системи управління якістю надання медичної допомоги у лодкл «охматдит», зусдмц, мдкл м. Львова iconПро затвердження Уніфікованої методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів
Від 13 червня 2007 р. №815, наказів моз україни від 25. 06. 08 №340 "Про затвердження заходів на виконання Концепції управління якістю...
Рішення колегії 22 червня 2010 року Протокол №5 Про стан впровадження комплексної системи управління якістю надання медичної допомоги у лодкл «охматдит», зусдмц, мдкл м. Львова iconНаказ №731­­­­ Про затвердження плану заходів гуоз львівської ода на виконання Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я в Львівській області на період до 2020 року
«Про затвердження плану заходів моз україни на виконання Концепції управління якістю медичної допомоги у галузі охорони здоров’я...
Рішення колегії 22 червня 2010 року Протокол №5 Про стан впровадження комплексної системи управління якістю надання медичної допомоги у лодкл «охматдит», зусдмц, мдкл м. Львова iconРішення від грудня 2012 року № смт Олександрівка Про реформування системи екстреної медичної допомоги в Олександрівському районі
Кіровоградської обласної ради від 13 листопада 2012 року №687-р/381-гр з метою підвищення доступності та поліпшення якості надання...
Рішення колегії 22 червня 2010 року Протокол №5 Про стан впровадження комплексної системи управління якістю надання медичної допомоги у лодкл «охматдит», зусдмц, мдкл м. Львова iconРішення від 22 січня 2013 року №202 смт Новгородка Про реформування системи екстреної медичної допомоги в Новгородківському районі
Кіровоградської обласної ради №422 від 21 грудня 2012 року «Про створення та забезпечення функціонування і розвитку системи екстреної...
Рішення колегії 22 червня 2010 року Протокол №5 Про стан впровадження комплексної системи управління якістю надання медичної допомоги у лодкл «охматдит», зусдмц, мдкл м. Львова iconРішення №254-13/2013 18 червня 2013 року м. Заставна Про внесення змін до Статуту комунального закладу
Примірного положення про центр пмсд та примірних положень про його підрозділи», на виконання рішення колегії Чернівецької обласної...
Рішення колегії 22 червня 2010 року Протокол №5 Про стан впровадження комплексної системи управління якістю надання медичної допомоги у лодкл «охматдит», зусдмц, мдкл м. Львова iconРішення колегії 23 квітня 2012 року Протокол №2 Про організацію надання медичної допомоги постраждалим внаслідок аварії на чаес в області
Заслухавши та обговоривши доповідь головного лікаря Львівського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення...
Рішення колегії 22 червня 2010 року Протокол №5 Про стан впровадження комплексної системи управління якістю надання медичної допомоги у лодкл «охматдит», зусдмц, мдкл м. Львова iconРішення колегії 12 травня 2010 року Протокол №4 Про санітарно-протиепідемічний стан лпз, які будуть задіяні під час проведення Євро-2012 у м. Львові
Львівської області Я. Когута, колегія відзначає, що протягом березня-квітня поточного року фахівцями обласної та санепідстанції м....
Рішення колегії 22 червня 2010 року Протокол №5 Про стан впровадження комплексної системи управління якістю надання медичної допомоги у лодкл «охматдит», зусдмц, мдкл м. Львова iconРішення №251-13/2013 18 червня 2013 року м. Заставна Про внесення змін до рішення X сесії Заставнівської районної ради VI скликання №
«Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» та фінансове забезпечення екстреної медичної допомоги...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи