Наказ №582 \"Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги\", виклавши Розділ \"Кесарів розтин\" в редакції, що icon

Наказ №582 "Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги", виклавши Розділ "Кесарів розтин" в редакції, що
НазваНаказ №582 "Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги", виклавши Розділ "Кесарів розтин" в редакції, що
Сторінка1/6
Дата конвертації19.01.2013
Розмір0.72 Mb.
ТипНаказ
  1   2   3   4   5   6
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ

27.12.2011

N 977

м.Київ
Про внесення змін до наказу МОЗ України від 15.12.2003 року № 582 "Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги

На виконання доручення Президента України від 06.03.2003 №1-1/152 п.а.2 та з метою уніфікації вимог до обсягів і якості надання акушерської допомоги

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу МОЗ України від 15.12.2003 року №582 "Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги", виклавши Розділ "Кесарів розтин" в редакції, що додається.

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних Київської та Управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.1. Забезпечити вивчення і впровадження Клінічного протоколу "Кесарів розтин" в діяльність підпорядкованих закладів охорони здоров'я, починаючи з 01.01.2012 року;

2.2.Організувати здійснення контролю за веденням вагітності, пологів та післяпологового періоду у жінок, яких було розроджено шляхом кесаревого розтину у родопомічних закладах охорони здоров'я України у відповідності до Клінічного протоколу.

2.3. Забезпечити розробку локальних протоколів.

3. Ректорам закладів післядипломної освіти забезпечити використання Клінічного протоколу "Кесарів розтин" в навчальному процесі для лікарів-інтернів та лікарів-акушер-гінекологів, лікарів-анестезіологів, лікарів-неонатологів, лікарів загальної практики/сімейної медицини, медичних сестер.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Моісеєнко Р. О.

Міністр

О.В.АніщенкоЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністра охорони

здоров‘я України

27.12.2011 № 977

^ Клінічний протокол з акушерської допомоги
«Кесарів розтин»Вступ


Використання клінічного протоколу в діяльності лікаря дозволить стандартизувати та уніфікувати діагностику, встановлення показань та протипоказань до виконання операції кесаревого розтину, надання анестезіологічної допомоги, техніки проведення оперативного втручання, ведення післяопераційного періоду та профілактики ускладнень, застосувати методики ведення з доведеною ефективністю, що знижують захворюваність і смертність пацієнта. Це дасть можливість вагітним, роділлям та породіллям, яким проводитиметься кесарів розтин, отримувати обґрунтовані діагностику, показання, оперативне втручання, післяопераційний нагляд, а лікарям застосовувати сучасні методики, засновані на науково-доказових засадах.


^ Шкала градації доказів і сили рекомендацій, застосованих в протоколі

Рівні достовірності первинних даних RCOG

^ Градація сили настанов

А

Дані отримані з систематичного огляду, матаналізу рандомізованих контрольованих досліджень або одного рандомізованого контрольованого дослідження.

В

Дані отримані з якісних контрольованих досліджень без проведення рандомізації, квазі-експериментальні дослідження або когортні дослідження.

С

Добре організовані не експериментальні описові дослідження, такі як: порівняльні, корелятивні, дослідження випадок-контроль та серії випадків.

D

Звіти експертних комітетів або точка зору та/або клінічний досвід експертів.^ КЕСАРІВ РОЗТИН

Загальні положення

Протягом останніх десятиріч частота кесаревого розтину (КР) зростала в розвинутих країнах та країнах, що розвиваються. Дослідження, проведене ВООЗ, показало (2005р.), що збільшення частоти КР асоціюється із підвищенням частоти призначення антибіотиків в післяпологовому періоді, збільшенням частоти важкої материнської захворюваності та смертності. Збільшення частоти КР вище, ніж 15 % , не рекомендовано ВООЗ, тому що не впливає на зниження показників перинатальної захворюванності та смертності серед дітей, які народились шляхом КР у порівнянні з таким серед немовлят, що народились природним шляхом.

Враховуючи частоту оперативного розродження, будь-яка спроба зменшити асоційовані з КР ризики буде мати суттєві переваги з точки зору як економічних витрат, так і покращення здоров’я жінок.

^ Перелік скорочень, що використовуються в протоколі

КР – кесарів розтин

ПС-перинатальна смертність

ПКР – плановий кесарів розтин

РДС – респираторний дистрес синдром

КТГ – кардіотокографія

БДВ – без додаткових вказівок

ВРІТ – відділення реанімації та інтенсивної терапії

ВІТ - відділення інтенсивної терапії

ІМТ – індекс маси тіла (масса/зріст2)

ВД – вагінальне дослідження

ВООЗ –Всесвітня організація охорони здоров’я

ВП – вагінальні пологи

ЗОЗ – заклад охорони здоров’я

ЛПМД – локальний протокол медичної допомоги

УКПМД – уніфікований клінічний протокол медичної допомоги

КН – клінічні настанови

СМД – стандарт медичної допомоги

ТЕЛА – тромбоемболія легеневої артерії

ГСЗ – гнійно-септичні захворювання


^ А.1.1 Діагноз та термінологія для його формування

Визначення:

Кесарів розтин – метод оперативного розродження, при якому народження дитини відбувається через розріз передньої черевної стінки та матки


А1.2 Коди стану та захворювання (КЛАСИФІКАЦІЯ за МКХ – Х)

О82.0 – проведення елективного кесаревого розтину

О82.1 – проведення термінового кесаревого розтину

О82.2 – проведення кесарева розтину з гістеректомією

О82.8 – інші одно плідні пологи шляхом кесарева розтину

О82.9 – пологи шляхом кесарева розтину неуточнені

Категорії ургентності:

1 категорія - існує значна загроза життю матері та/або плода (наприклад, дистрес плода, розрив матки тощо) (О82.1) – операцію має бути розпочато не пізніше, ніж через 15 хвилин від визначення показань (С);

2 категорія - стан матері та/або плода порушені, але безпосередньої загрози життю матері та/або плода немає (наприклад, аномалії пологової діяльності в разі порушеного стану матері чи плода) (О82.1) - операцію має бути розпочато не пізніше 30 хвилин від визначення показань (С);

3 категорія - стан матері та плода не порушені, однак потребують абдомінального розродження (наприклад, допологове злиття вод в разі запланованого КР; аномалії пологової діяльності за відсутності скомпрометованого стану матері чи плода) (О82.1) – операцію має бути розпочато впродовж 75 хвилин (С);

4 категорія – за попереднім планом у запланований день та час.


A.1.3 Для кого призначений протокол (потенційні користувачі):

Лікарі-акушери-гінекологи, сімейні лікарі, лікарі анестезіологи, лікарі-неонатологи, медичні сестри, акушерки, студенти медичних ВНЗів, лікарі-інтерни, організатори охорони здоров’я.


^ А 1.4. Мета протоколу: Надати користувачам доказові дані, застосування яких дозволить поліпшити якість допомоги жінкам, що потребують розродження шляхом кесарева розтину. Уніфікувати показання до КР, методику виконання операції, принципи до-, інтра- та післяопераційного ведення, впровадити індикатори якості. В остаточному підсумку очікується зниження кількості необґрунтованих КР, асоційованої з КР материнської та неонатальної захворюваності та смертності.


А1.5 Дата складання протоколу: 2011

А 1.6 Дата перегляду протоколу: 2016


А1.7 Список та контактна інформація осіб, які брали участь в розробці протоколу


Моісеєнко Р.О. Перший заступник Міністра охорони здоров’я

України, голова робочої групи.


Коломейчук В.М. Заступник директора Департаменту - начальник відділу акушерсько-гінекологічної допомоги Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення, заступник голови робочої групи.

Чибісова І.В. Головний спеціаліст відділу акушерсько-гінекологічної допомоги Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ України.

Камінський В.В. Головний спеціаліст зі спеціальності «акушерство та гінекологія» МОЗ України, професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика,

Жук С.І. Завідувачка кафедри акушерства, гінекології та медицини плода НМАПО ім.П.Л.Шупика, професор.

Герман Ю.В. Головний спеціаліст з акушерства та гінекології Управління охорони здоров’я Херсонської ОДА.

Іркіна Т.К. Клінічний директор проекту «Здоров’я матері та дитини».

Голяновський В.О. Клінічний спеціаліст проекту «Здоров’я матері та дитини».

Квашенко В.П. Професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології Донецького національного медичного університету ім. М.Горького..

Ткаченко Р.О. Професор кафедри акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук, головний позаштатний спеціаліст з питань акушерської реанімації ГУОЗ м.Києва.

Медведь В.І. Завідувач відділенням внутрішньої патології вагітних ДУ «ІПАГ НАМН України», професор.

Чернов А.В. Експерт-консультант Українсько-Швейцарської Програми «Здоров’я матері та дитини».

Остапенко О.І. Головний спеціаліст з акушерства та гінекології УОЗ Донецької міської ради.

Давидова Ю.В. Завідувачка відділення акушерських проблем екстрагенітальної патології та постнатальної реабілітації, ДУ «ІПАГ НАМН України».

Пирогова В.І. Завідувачка кафедри акушерства, гінекології та перинатології Львівського національного медичного університету, професор.

Галич С.Р. Професор кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного університету.

Могілевкіна І.О. Професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології Донецького національного медичного університету ім. М.Горького.

Дудіна О.О. зав. відділом охорони здоров’я матері та дитини ДУ «Український Інститут стратегічних досліджень».


Рецензенти

Венцковський Б.М. – чл.-кор. НАМН України, завідувач кафедрою акушерства і гінекології №1 Національного медичного університету
ім. О.О. Богомольця

Донець В.Е. – головний акушер-гінеколог управління охорони здоров’я Житомирської ОДА


Протокол розглянутий і затверджений:

^ ЗЦЗМС – 2011

МОЗ – 2011


А1.8 Коротка епідеміологічна інформація

Частота КР в Україні постійно зростає (з 9,58% у 1999 до 16,10% у 2009), що збільшує ризик материнської та перинатальної захворюваності та смертності.

Рис. 1 Частота кесарева розтину (КР), рівень перинатальної смертності (ПС) (на 1000 народжених живими і мертвими), та летальність в разі КР в Україні за даними Держкомстату та ЦМС МОЗ України, 1998-2009рр.


З 2006 року в Україні спостерігається підвищення ПС водночас із підвищенням частоти розродження шляхом КР вище 14% та збільшення летальності серед жінок, яких було розроджено оперативним шляхом.


Показник материнської смертності, асоційованої із КР (близько 40 на 100,000 живонароджених) в 4 рази вище, ніж для всіх типів вагінальних пологів (10 на 100,000 живонароджених), та в 8 разів вище, ніж для нормальних вагінальних пологів (5 на 100 000).


КР збільшує ризик серйозних ускладнень при наступній вагітності. Збільшення частоти абдомінального розродження створює проблему ведення вагітності та пологів у жінок з рубцем на матці, що стає показанням до повторного оперативного розродження в 15-23 %, а частота інтраопераційних ускладнень під час повторного КР в 5 разів перевищує аналогічну при першому КР. Все це потребує збільшення моральних та матеріальних витрат на їх подолання. Тому діяльність акушерської служби має бути спрямована на збільшення безпеки абдомінального розродження та зменшення частоти не обґрунтованого оперативного втручання.


^ А2. Загальна частина

Протокол базується на даних клінічних настанов, висновках систематичних оглядів і мета-аналізів, а також результатах окремих контрольованих рандомізованих та інших надійних клінічних та експериментальних досліджень щодо ефективності і безпечності діагностичних та лікувальних втручань. У якості прототипу використано протокол Королівського коледжу акушерів та гінекологів (Велика Британія). Дана настанова відповідає рекомендаціям ВООЗ та визначає порядок здійснення операції КР для всіх закладів охорони здоров’я (ЗОЗ), незалежно від їх форми власності і підпорядкування; встановлює форми облікової документації, інструкції щодо їх заповнення.

^ Принципи організації медичної допомоги при операції КР


А.2.1. Для установ, що надають первинну медичну допомогу


Положення протоколу

Обґрунтування

Необхідні дії

1.Первинна профілактика

1.1.Догоспітальний етап

Організація та забезпечення діючої системи інформаційно-просвітницьких, організаційних заходів з метою визначення когорти жінок, яким показаний плановий КР та скерування їх на належний рівень надання медичної допомоги

Вагітним протягом антенатального періоду надаватиметься інформація, заснована на доказах, з метою допомогти їм зробити правильний вибір відносно методу розродження. Думка жінки має бути важливою складовою прийняття рішення про оперативне розродження

Кесарів розтин проводиться в родопомічних закладах другого та третього рівня надання стаціонарної допомоги, незалежно від їх форми власності та підпорядкування

Обов’язкові: Забезпечується відбір жінок для планового кесаревого розтину суворо у відповідності до показань, викладених у даному протоколі, за її інформованою згодою (додаток 1)

Бажані:

консультування щодо планованого оперативного розродження, післяпологової контрацепції (С).


2. Діагностика

2.1.Встановлення показань до планового КР та оцінка ступеня перинатального ризику

Визначення медичного закладу відповідного рівню акредитації для надання адекватної медичної допомоги

Встановлення жінок групи високого перинатального ризику для направлення на ІІ –ІІІ рівень надання спеціалізованої стаціонарної допомоги

3. Методи лікування

Направлення для планової госпиталізації на ІІ-ІІІ рівень надання спеціалізованої стаціонарної допомоги

Розродження шляхом КР можливе в медичних установах, де забезпечено цілодобове чергування акушер–гінеколога, анестезіолога, неонатолога

Розродження шляхом КР можливе в медичних установах ІІ-ІІІ рівня надання спеціалізованої стаціонарної допомоги

4. Подальше спостереження

Догляд за дитиною, яка народилась шляхом КР, проводиться у відповідності до догляду за новонародженим, який народився через природні пологові шляхи.

Жінка, якій проведено КР, має бути проінформована, що:

Повторна вагітність, яка виникає протягом 2 років після попереднього КР, супроводжується підвищеним ризиком передлежання плаценти (у 1,5 рази за наявності одного КР в анамнезі, та у 2 рази за наявності двох КР в анамнезі), відшарування плаценти (у 1,3 рази) у порівнянні з повторною вагітністю після попередніх вагінальних пологів (B)1, а також підвищеним ризиком розриву матки при спробі вагінальних пологів після КР. Найвищий ризик виникнення цих ускладнень спостерігається у разі виникнення вагітності протягом першого року після КР.

Повторна вагітність протягом 2-х років після попереднього КР не є показанням до переривання вагітності.

Методи контрацепції для жінок, які перенесли КР, не відрізняються від контрацепції, що рекомендується жінкам в післяпологовому періоді. ВМК може застосовуватися у жінок після КР.


Огляд породіллі після проведення КР та виписки зі стаціонару

Рекомендації щодо диспансерного спостереження, контрацепції та грудного вигодовування.

Обов’язкові:

Вибір методу контрацепції є рішенням жінки, яке вона приймає після консультування з питань планування сім’ї.

Бажані:

Під час консультування необхідно надати інформацію про засоби та методи, що існують, їх переваги та недоліки. Медичний працівник повинен допомогти жінці обрати метод контрацепції, що найбільше їй підходить, а також навчити жінку та її партнера використовувати цей метод ефективно.

  1   2   3   4   5   6Схожі:

Наказ №582 \"Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги\", виклавши Розділ \"Кесарів розтин\" в редакції, що iconНаказ №582 "Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги", виклавши Розділ "Кесарів розтин" в редакції, що
Про внесення змін до наказу моз україни від 15. 12. 2003 року №582 Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної...
Наказ №582 \"Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги\", виклавши Розділ \"Кесарів розтин\" в редакції, що iconПро затвердження Уніфікованої методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів
Від 13 червня 2007 р. №815, наказів моз україни від 25. 06. 08 №340 "Про затвердження заходів на виконання Концепції управління якістю...
Наказ №582 \"Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги\", виклавши Розділ \"Кесарів розтин\" в редакції, що iconНаказ №437 м. Київ
...
Наказ №582 \"Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги\", виклавши Розділ \"Кесарів розтин\" в редакції, що iconПро затвердження клінічного протоколу з акушерської допомоги "Вагінальні пологи після кесаревого розтину"
На виконання п а. 2 доручення Президента України від 06. 03. 2003 №1-1/152 та з метою уніфікації вимог до обсягів і якості надання...
Наказ №582 \"Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги\", виклавши Розділ \"Кесарів розтин\" в редакції, що iconРішення колегії 22 червня 2010 року Протокол №5 Про стан впровадження комплексної системи управління якістю надання медичної допомоги у лодкл «охматдит», зусдмц, мдкл м. Львова
Якість медичної допомоги – це належне (відповідно до стандартів, клінічних протоколів) проведення всіх заходів, які є безпечними,...
Наказ №582 \"Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги\", виклавши Розділ \"Кесарів розтин\" в редакції, що iconМетодичні рекомендації щодо організації надання амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги; Примірна посадова інструкція акушерки фельдшерсько-акушерського пункту (додається)
Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава, з метою вдосконалення організації надання амбулаторної акушерсько-гінекологічної...
Наказ №582 \"Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги\", виклавши Розділ \"Кесарів розтин\" в редакції, що iconПро затвердження Протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю "дитяча пульмонологія"
На виконання спільного наказу Міністерства охорони здоров'я та Академії медичних наук України від 11. 09. 03 №423/59 та з метою покращання...
Наказ №582 \"Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги\", виклавши Розділ \"Кесарів розтин\" в редакції, що iconНаказ №325-Адм м. Київ Про склад робочої групи з розробки Концепції розвитку перинатології
З метою розробки Концепції розвитку перинатології в Україні, для удосконалення надання акушерсько-гінекологічної допомоги, уніфікації...
Наказ №582 \"Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги\", виклавши Розділ \"Кесарів розтин\" в редакції, що iconРозпорядження " 30 " 05 2012 р. №351-р Про внесення змін до складу комісії з питань гуманітарної допомоги при Чернівецькій обласній державній адміністрації
Державні адміністрації”, з метою ефективного функціонування комісії з питань гуманітарної допомоги при Чернівецькій обласній державній...
Наказ №582 \"Про затвердження клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги\", виклавши Розділ \"Кесарів розтин\" в редакції, що iconРозпорядження голови районної державної адміністрації від 16. 10. 2013 №344/2013-р "Про затвердження регламенту Білогірської районної державної адміністрації", виклавши додаток до нього у новій редакції (додається)
Внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації від 16. 10. 2013 №344/2013-р "Про затвердження регламенту Білогірської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи