Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації\" зі змінами І доповненнями наказую: Створити Робочу групу з впровадження \"Єдиної електронної інформаційно-аналітичної системи моз україни\" (далі Робоча група) icon

Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" зі змінами І доповненнями наказую: Створити Робочу групу з впровадження "Єдиної електронної інформаційно-аналітичної системи моз україни" (далі Робоча група)
Скачати 73.37 Kb.
НазваПоложення про формування та виконання Національної програми інформатизації" зі змінами І доповненнями наказую: Створити Робочу групу з впровадження "Єдиної електронної інформаційно-аналітичної системи моз україни" (далі Робоча група)
Дата конвертації20.01.2013
Розмір73.37 Kb.
ТипПоложення


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ

19.09.2011

N 600

м.Київ
Про створення та організацію діяльності Робочої групи з впровадження "Єдиної електронної інформаційно-аналітичної системи МОЗ України"

З метою впровадження "Єдиної електронної інформаційно-аналітичної системи МОЗ України" відповідно до Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467/2011 на виконання Законів України "Про Національну програму інформатизації", "Про захист прав персональних даних", "Про засади запобігання і протидії корупції" та постанови Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 №1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації" зі змінами і доповненнями

НАКАЗУЮ:

1. Створити Робочу групу з впровадження "Єдиної електронної інформаційно-аналітичної системи МОЗ України" (далі - Робоча група).

2. Затвердити Положення про Робочу групу (додається).

3. Затвердити склад Робочої групи (додається).

4. Робочій групі:

4.1. Провести аналіз:

- існуючих медичних інформаційних систем в сфері охорони здоров я стосовно ефективності їх використання та дотримання норм визначених законодавством для функціонування та захисту інформації.

- матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров'я щодо можливості впровадження "Єдиної електронної інформаційно-аналітичної системи МОЗ України" (далі - Система МОЗ).

4.2. Визначити алгоритм взаємодії та модернізації існуючих медичних інформаційних систем в сфері охорони здоров я з Системою МОЗ.

4.3. Розробити та подати до МОЗ проекти нормативно-правових актів щодо впровадження Системи МОЗ.

5. Визначити відповідальним за організаційний, науковий та технічний супровід впровадження Системи МОЗ ДУ "Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України".

6. Визначити відповідальними за організацію роботи, пов'язаної із захистом інформації та персональних медичних даних Відділ запобігання та протидії корупції Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції та Сектор режимно-секретної роботи.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О.В.АніщенкоЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

19.09.2011 № 600

ПОЛОЖЕННЯ


Про Робочу групу з впровадження

«Єдиної електронної інформаційно-аналітичної системи МОЗ України»


  1. Загальні положення


1.1. Робоча група створюється з метою впровадження „Єдиної електронної інформаційно-аналітичної системи МОЗ України” (далі- Робоча група).

1.2. Персональний склад Робочої групи затверджується наказом Міністерства охорони здоров’я України (далі - МОЗ).

1.3. Робоча група в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ, а також цим Положенням.


2. Основні завдання Робочої групи


2.1. Основними завданнями Робочої групи є:

2.1.1. Взаємодія з структурними підрозділами МОЗ, установ, закладів, підприємств, які перебувають в сфері управління МОЗ, фондів соціального страхування та інших зацікавлених суб’єктів господарської діяльності щодо створення, захисту, впровадження, промислової експлуатації фрагментів та цілісного комплексу «Єдиної електронної інформаційно-аналітичної системи МОЗ України.

2.1.2. Аналіз існуючих медичних інформаційних систем в сфері охорони здоров᾿я стосовно ефективності їх використання та дотримання норм визначених законодавством щодо функціонування та захисту інформації.

2.1.3. Аналіз стану наявного матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я щодо можливості впровадження «Єдиної електронної інформаційно-аналітичної системи МОЗ України» (далі – Система МОЗ).

2.1.4. Розробити та подати до МОЗ проекти нормативно-правових актів щодо впровадження Системи МОЗ.

2.1.5. Надання пропозицій щодо заходів по впровадженню Системи МОЗ України».


  1. Права Робочої групи


3.1. Робоча група має право:

3.1.1. Визначати структуру та архітектуру Системи МОЗ України;

3.1.2. Розглядати та затверджувати технічні завдання, технічні проекти та робочі проекти по впровадженню Системи МОЗ України.

3.1.3. Взаємодіяти з іншими робочими групами, створеними наказами МОЗ, структурними підрозділами МОЗ та окремими суб’єктами господарювання, які впроваджують інформаційні технології в сфері охорони здоров’я.

3.1.4. Взаємодіяти з професійними, громадськими та самоврядними організаціями з питань впровадження інформаційних технологій в сфер охорони здоров’я.

3.1.5. Залучати в установленому порядку до роботи представників органів, установ та закладів охорони здоров’я, об’єднань громадян, інших установ та організацій, вчених, фахівців (за згодою);

3.1.6. Визначати етапи, обсяги, терміни виконання робіт з впровадження Системи МОЗ України.

3.1.7. Розглядати та затверджувати пропозиції по кошторису витрат на впровадження Системи МОЗ України.

3.1.8. Розглядати та затверджувати технічні завдання, технічні проекти та робочі проекти по впровадженню Системи МОЗ України.

3.1.9. Визначати заклади, організації, підприємства та установи сфери охорони здоров’я на базі яких буде проведено тестове випробування та подальша промислова експлуатація елементів та цілісного Системи МОЗ України.

3.1.10. Визначати функціональні ролі суб’єктів, що беруть участь у створенні та використанні баз даних Системи МОЗ України.

3.1.11. Організовувати роботу пов’язану із захистом інформації в мережі Системи МОЗ України.


  1. Організація діяльності Робочої групи


4.1. Робочу групу очолює голова - заступник Міністра – керівник апарату.

4.2. Голова Робочої групи:

- веде засідання в разі відсутності голови його функції виконує один із його заступників;

- визначає відповідальних осіб за напрямками діяльності.

- направляє запити та отримує інформацію від суб’єктів діяльності в сфері охорони здоров’я України.

- визначає місце, час проведення засідань, перелік питань до розгляду.

4.3. На засідання Робочої групи можуть запрошуватися представники державної влади, наукових закладів, громадських організацій, підприємств та організацій, представники робочих груп, які не входять до постійного складу Робочої групи.

4.4. Засідання Робочої групи проводиться за потребою, але не рідше одного разу на квартал.

4.5. Відповідальний секретар Робочої групи, веде протокол засідання, здійснює контроль за дотриманням встановлених термінів виконання планів, доручень, рішень.

4.6. Відповідальний секретар Робочої групи повідомляє учасників засідань про місце проведення засідань, готує проекти рішень. Забезпечує взаємодію Робочої групи із структурними підрозділами МОЗ. Здійснює іншу організаційну роботу за дорученням голови Робочої групи чи його заступника.

4.7. Робоча група здійснює свою діяльність на громадських засадах.

___________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України

19.09.2011 № 600

Склад Робочої групи з впровадження «Електронної інформаційно-аналітичної системи МОЗ України»

Калішенко Г.М.

– заступник Міністра охорони здоров’я України – керівник апарату, голова;

^ Толстанов О.К.

  • заступник Міністра охорони здоров’я України, заступник голови;

Коблош В.В.

- директор Департаменту нормативно - правового забезпечення;

^ Буяло К.О.

- заступник директора Департаменту фінансово - ресурсного забезпечення;

Худошина О.В.

– заступник директора Департаменту контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя – начальник Управління контролю якості медичних послуг;

^ Стеців В.В.

  • заступник директора Департаменту контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя – начальник Управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров᾿я

^ Стахівський С.М.

– начальник відділу запобігання та протидії корупції Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції;

^ Муравська І.П.

– завідувач сектором режимно-секретної роботи;

Островерхова М.М.

- заступник начальника Управління контролю якості медичних послуг Департаменту контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя;

^ Тимошенко Л.О.

  • начальник відділу капітальних вкладень, майнових відносин та діяльності державних підприємств Департаменту фінансово ресурсного забезпечення;

^ Надутий К.О.

  • начальник відділу медичної реабілітації Управління медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи Департаменту лікувально – профілактичної допомоги

^ Білий О.В.

  • головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності , нормативного та інформаційного забезпечення Державної санітарної служби України (за згодою),

^ Горбань А.Є.

– директор ДУ «Український центр науково-медичної інформації та патентно – ліцензійної роботи МОЗ України»;

^ Голубчиков М.В.

– директор ДЗ «Центру медичної статистики МОЗ України»;

^ Ліщишина О.М.

- директор Департаменту стандартизації медичних послуг ДП «Державного експертного центру»;

Заіка А.О.

– директор ДП «Навчально-методичний центр проблем гігієни Міністерства охорони здоров’я України»;

Клоченко І.В.

– начальник відділу менеджменту та управління керівними кадрами галузі Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції, відповідальний секретар.Схожі:

Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації\" зі змінами І доповненнями наказую: Створити Робочу групу з впровадження \"Єдиної електронної інформаційно-аналітичної системи моз україни\" (далі Робоча група) iconНа виконання доручення Прем’єр-міністра України М
Утворити робочу групу щодо здійснення перевірок правильності призначення, нарахування та виплати пенсій з урахуванням надбавок, доплат,...
Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації\" зі змінами І доповненнями наказую: Створити Робочу групу з впровадження \"Єдиної електронної інформаційно-аналітичної системи моз україни\" (далі Робоча група) iconХерсонської області
Утворити робочу групу з питань раціонального та ефективного використання земель (далі – робоча група) у складі згідно з додатком
Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації\" зі змінами І доповненнями наказую: Створити Робочу групу з впровадження \"Єдиної електронної інформаційно-аналітичної системи моз україни\" (далі Робоча група) iconКабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 1 червня 2011 р. N 582 Київ
Внести зміни до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженого постановою
Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації\" зі змінами І доповненнями наказую: Створити Робочу групу з впровадження \"Єдиної електронної інформаційно-аналітичної системи моз україни\" (далі Робоча група) iconРозпорядження від 2 березня 2012 року №76 Про затвердження складу робочої групи по вивченню цінової ситуації на ринку молока в Мурованокуриловецькому районі
Утворити районну робочу групу по перевірці дотримання вимог законодавства молокопереробними підприємствами та приватними підприємцями...
Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації\" зі змінами І доповненнями наказую: Створити Робочу групу з впровадження \"Єдиної електронної інформаційно-аналітичної системи моз україни\" (далі Робоча група) icon1. Утворити робочу групу з підготовки до участі у Великому Слобожанському ярмарку в 2012 році (далі робоча група) і затвердити її персональний склад ( додається)
Хvі сесії VІ скликання районної ради від 06 червня 2012 року та на виконання розпорядження обласної державної адміністрації №406...
Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації\" зі змінами І доповненнями наказую: Створити Робочу групу з впровадження \"Єдиної електронної інформаційно-аналітичної системи моз україни\" (далі Робоча група) icon1. Утворити районну робочу групу з організації та контролю за формуванням регіональних ресурсів продовольчого зерна врожаю 2012 року на 2012/2013 маркетинговий рік у складі згідно з додатком (далі робоча група)
«Про формування регіональних ресурсів продовольчого зерна на 2012/2013 маркетинговий рік», керуючись статтею 6, пунктом 5 частини...
Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації\" зі змінами І доповненнями наказую: Створити Робочу групу з впровадження \"Єдиної електронної інформаційно-аналітичної системи моз україни\" (далі Робоча група) iconНаказ №151 Про створення інформаційної системи управління освітою та впровадження проекту інформатизації Ізяславського району
Кабінетом міністрів 27 серпня 2010 року №1722, наказу управління освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації від 11 червня 2012...
Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації\" зі змінами І доповненнями наказую: Створити Робочу групу з впровадження \"Єдиної електронної інформаційно-аналітичної системи моз україни\" (далі Робоча група) iconНаказ №338 м. Хмельницький Про створення інформаційної системи управління освітою та впровадження проекту інформатизації Хмельницькому районі
Україні», у рамках Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів...
Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації\" зі змінами І доповненнями наказую: Створити Робочу групу з впровадження \"Єдиної електронної інформаційно-аналітичної системи моз україни\" (далі Робоча група) iconНаказ №512 Про організацію роботи щодо створення єдиної загальнообласної інформаційної системи управління освітою в місті Торезі
«Про створення єдиної інформаційної системи управління освітою», міської програми «Освіта Тореза. 2012 2012рр.» з метою включення...
Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації\" зі змінами І доповненнями наказую: Створити Робочу групу з впровадження \"Єдиної електронної інформаційно-аналітичної системи моз україни\" (далі Робоча група) iconПоложення про інформаційно-консультаційний центр Національної служби посередництва і примирення
Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", пункту 7 Положення про Національну службу посередництва...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи