Розпорядження голови львівської обласної державної адміністрації від \"10\" вересня 2010 року №949/0/5-10 м. Львів ня олови льві ів Про затвердження Програми боротьби icon

Розпорядження голови львівської обласної державної адміністрації від "10" вересня 2010 року №949/0/5-10 м. Львів ня олови льві ів Про затвердження Програми боротьби
Скачати 207.04 Kb.
НазваРозпорядження голови львівської обласної державної адміністрації від "10" вересня 2010 року №949/0/5-10 м. Львів ня олови льві ів Про затвердження Програми боротьби
Дата конвертації20.01.2013
Розмір207.04 Kb.
ТипРозпорядження
Україна

РоЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від “10” вересня 2010 року № 949/0/5-10

м. Львів

НЯ

ОЛОВИ ЛЬВІів

Про затвердження

Програми боротьби

з онкологічними захворюваннями

у Львівській області до 2016 р.


На виконання Закону України «Про затвердження загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року»:

  1. Затвердити Програму боротьби з онкологічними захворюваннями у Львівській області до 2016 року (додається).

  2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Л.Гримську.
/підпис/ Василь ГОРБАЛЬ


3. Завдання та заходи програми боротьби з онкологічними захворюваннями до 2016 р. у Львівській області№ з/п

Завдання

Заходи та показники на виконання завдання

Термін виконання заходу

Виконавці

Фінансування:

Очікуваний результат

джерела

обсяги тис. грн


2010 р.Створення системи скринінгу патології шийки матки: створення мережі кабінетів патології шийки матки в ЛПУ області та центрального Кабінету у ЛДОРЛДЦ, обладнання їх кольпоскопами та комп’ютерною технікою для підтримання реєстру скринованого населення, придбання цитологічних щіточок для забору матеріалу в ЛПУ області та автоматичного аналізатора цитологічних мазків.

Створення кабінетів патології шийки матки в ЛПУ області та обладнання їх необхідним інвентарем

2010 р.

Головне управління охорони здоров’я (надалі – ГУОЗ), райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення

Місцеві бюджети

У межах місцевого фінансування

Збільшення показника виявлених випадків раку шийки матки у 0 стадії до 50% усіх випадків раку шийки матки.


Придбання щіточок для забору цитологічного матеріалу для кабінетів патології шийки матки

2010 р.

ГУОЗ, райдержадміністрації, виконкоми міськрад міст обласного значення (надалі – місцеві органи влади)

Місцеві бюджети

У межах місцевого фінансування

Створення обласного кабінету патології шийки матки та обладнання його (кольпоскопи, гінекологічний інструментарій для взяття біопсій та верифікації діагнозу, комп’ютер та програмне забезпечення для створення реєстру скринованого населення)

2010 р.

Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр (надалі – ЛДОРЛДЦ)

Обласний бюджет

250

Обладнання централізованої цитологічної лабораторії автоматичним аналізатором цитологічних мазків

2010 р.

ЛДОРЛДЦ

Обласний бюджет

1500Поліпшення доступності лікування раку шийки матки

Придбання ізотопів та хіміопрепаратів для лікування жінок з раком шийки матки

2010 р.

ЛДОРЛДЦ

Обласний бюджет

1250

Збільшення охопленості лікуванням раку шийки матки до 95%
Усього у 2010 р.

3000№ з/п

Завдання

Заходи та показники на виконання завдання

Термін виконання заходу

Виконавці

Фінансування:

Очікуваний результат

джерела

обсяги тис. грн


2011 р.Створення системи мамографічного скринінгу: створення мережі мамологічних кабінетів у ЛПУ області та мамологічного центру на базі поліклініки ЛДОРЛДЦ, обладнання їх мамографами та комп’ютерною технікою.

Створення міжрайонних мамографічних центрів на базі онкологічних установ у м. Дрогобичі, Червонограді та Самборі, обладнання їх мамографами та мамографічною плівкою

2011 р.

ГУОЗ, місцеві органи влади

Обласний бюджет

300

Діагностика раку грудної залози в 0 стадії до 10% від виявлених злоякісних новоутворів (надалі ЗН) грудної залози.

Створення мамологічного центру на базі поліклініки ЛДОРЛДЦ, обладнання їх мамографами, витратними матеріалами та комп’ютерною технікою.

2011 р

^ ГУОЗ, ЛДОРЛДЦ

Обласний бюджет

1000Виконання програми скринінгу патології шийки матки.

Придбання щіточок для забору цитологічного матеріалу для кабінетів патології шийки матки області

2011 р.

ГУОЗ, місцеві органи влади

Місцеві бюджети

У межах місцевого фінансування

Виявлення випадків раку шийки матки у 0 стадії до 50% усіх випадків раку шийки матки.

Придбання обладнання для променевої терапії раку шийки матки для променевого відділення ЛДОРЛДЦ

2011 р

^ ГУОЗ, ЛДОРЛДЦ

Обласний бюджет

2200

Збільшення охопленості лікуванням раку шийки матки до 95%Поліпшення доступності лікування раку шийки матки

Придбання ізотопів та хіміопрепаратів для лікування жінок з раком шийки матки

2011 р.

^ ГУОЗ, ЛДОРЛДЦ

Обласний бюджет

1000

Зменшення смертності від раку шийки матки до 1 року до рівня 15%.
Усього у 2011 р.

4500№ з/п

Завдання

Заходи та показники на виконання завдання

Термін виконання заходу

Виконавці

Фінансування:

Очікуваний результат

джерела

обсяги тис. грн


2012 р.Створення системи PSA-скринінгу раку простати: створення мережі лабораторій в ЛПУ області та референтної лабораторії на базі ЛДОРЛДЦ, обладнання її апаратами та реактивами для PSA-досліджень.

Створення міжрайонних лабораторій на базі онкологічних установ у м. Дрогобичі, Червонограді та Самборі, обладнання їх.

2012 р.

ГУОЗ, місцеві органи влади

Обласний бюджет

300

Діагностика раку простати в І-ІІ стадії до 50% від усіх випадків ЗН простати

Створення референтної лабораторії на базі ЛДОРЛДЦ, обладнання її апаратурою та реактивами

2012 р.

^ ГУОЗ, ЛДОРЛДЦ

Обласний бюджет

300

Придбання обладнання для верифікації діагнозів (УЗД-апарати з пристосуваннями для прицільної біопсії простати, ТУРи, цистоскоп з пристосуванням для фотодинамічної діагностики ранніх форм раку, трепан-голки для біопсій)

2012 р.

^ ГУОЗ, ЛДОРЛДЦ

Обласний бюджет

2500Виконання програми скринінгу патології шийки матки.

Придбання щіточок для забору цитологічного матеріалу для кабінетів патології шийки матки області

2012 р.

ГУОЗ, місцеві органи влади

Обласний бюджет

У межах місцевого фінансування

Виявлення випадків раку шийки матки у 0 стадії до 50% усіх випадків раку шийки матки.Поліпшення доступності лікування раку шийки матки та раку грудної залози

Придбання ізотопів та хіміопрепаратів для лікування жінок з раком жіночої сфери

2011 р.

^ ГУОЗ, ЛДОРЛДЦ

Обласний бюджет

1400

Зменшення смертності до 1 року від раку шийки матки та раку грудної залози до рівня 12%Виконання програми мамографічного скринінгу патології грудної залози

Придбання витратних матеріалів для мамографічних кабінетів

2012 р

^ ГУОЗ, ЛДОРЛДЦ

Обласний бюджет

500

Діагностика раку грудної залози в 0 стадії до 10% від виявлених ЗН грудної залози.
Усього у 2012 р.

5000№ з/п

Завдання

Заходи та показники на виконання завдання

Термін виконання заходу

Виконавці

Фінансування:

Очікуваний результат

джерела

обсяги тис. грн


2013 р.Поліпшення діагностики раку травного тракту (створення міжрайонних ендоскопічних кабінетів, укомплектованих ендоскопічною апаратурою з можливістю забору матеріалу для морфологічного дослідження), розробка та впровадження моделей скринінгу раку кишківника та інших відділів травного тракту.

Створення ендоскопічних кабінетів, укомплектованих ендоскопічною апаратурою, на базі онкологічних установ у м. Дрогобичі, Червонограді та Самборі.

2013 р.

ГУОЗ, місцеві органи влади

Обласний бюджет, місцеві бюджети

2100

Діагностика раку кишківника та шлунку в І стадії до 20% від виявлених ЗН травного тракту

Створення ендоскопічного відділення на базі ЛДОРЛДЦ, обладнаного гастро-, колоно- та бронхоскопічним обладнанням

2013 р.

^ ГУОЗ, ЛДОРЛДЦ

Обласний бюджет

3000Виконання програми скринінгу патології шийки матки.

Придбання щіточок для забору цитологічного матеріалу для кабінетів патології шийки матки області

2013 р.

ГУОЗ, місцеві органи влади

Місцеві бюджети

У межах місцевого фінансування

Виявлення випадків раку шийки матки у 0 стадії до 50% усіх випадків раку шийки матки.Виконання програми мамографічного скринінгу

Придбання витратних матеріалів для мамографічних кабінетів

2013 р

^ ГУОЗ, ЛДОРЛДЦ

Обласний бюджет

200

Діагностика раку грудної залози в 0 стадії до 10% від виявлених ЗН грудної залози.Виконання програми PSA-скринінгу раку простати

Придбання витратних матеріалів для PSA-лабораторій

2013 р.

^ ГУОЗ, ЛДОРЛДЦ

Обласний бюджет

200

Діагностика раку простати в І-ІІ стадії до 50% від усіх випадків ЗН простатиПоліпшення доступності хіміопроменевого лікування раку

Придбання ізотопів та хіміопрепаратів для лікування раку

2013 р.

^ ГУОЗ, ЛДОРЛДЦ

Обласний бюджет

1000

Зменшення смертності до 1 року від раку до 27%.
Усього у 2013 р.

6500№ з/п

Завдання

Заходи та показники на виконання завдання

Термін виконання заходу

Виконавці

Фінансування:

Очікуваний результат

джерела

обсяги тис. грн


2014 р.Розширення діагностичних можливостей ЛДОРЛДЦ

Створення морфологічної, бактеріологічної лабораторії та лабораторії молекулярної діагностики на базі ЛДОРЛДЦ.

2014 р.

^ ГУОЗ, ЛДОРЛДЦ

Обласний бюджет

2000

Поліпшення морфологічної діагностики, зменшення гнійних ускладнень.Виконання програми скринінгу патології шийки матки.

Придбання щіточок для забору цитологічного матеріалу для кабінетів патології шийки матки області

2014 р.

ГУОЗ, місцеві органи влади

Місцеві бюджети

У межах можливостей місцевого фінансування

виявлення випадків раку шийки матки у 0 стадії до 50% усіх випадків раку шийки матки.Виконання програми мамографічного скринінгу

Придбання витратних матеріалів для мамографічних кабінетів

2014 р.

^ ГУОЗ, ЛДОРЛДЦ

Обласний бюджет

200

Діагностика раку грудної залози в 0 стадії до 10% від виявлених ЗН грудної залози.Виконання програми PSA-скринінгу раку простати

Придбання витратних матеріалів для PSA-лабораторій

2014 р.

^ ГУОЗ, ЛДОРЛДЦ

Обласний бюджет

200

Діагностика раку простати в І-ІІ стадії до 50% від усіх випадків ЗН простатиПоліпшення доступності хіміопроменевого лікування раку

Придбання ізотопів та хіміопрепаратів для лікування раку

2014 р.

^ ГУОЗ, ЛДОРЛДЦ

Обласний бюджет

1100

Зменшення смертності до 1 року від раку до 27%.Поліпшення хірургічного лікування раку

Придбання хірургічного обладнання (ультразвуковий ніж, аргонплазменна коагуляція, медіастиноскоп, гістероскоп та ін) й інструментарію

2014 р.

^ ГУОЗ, ЛДОРЛДЦ

Обласний бюджет

3000

Збільшення малотравматичних операцій
Усього у 2014 р.

6500№ з/п

Завдання

Заходи та показники на виконання завдання

Термін виконання заходу

Виконавці

Фінансування:

Очікуваний результат

джерела

обсяги тис. грн


2015 р.Введення інноваційних методик лікування онкологічних хворих

Придбання хірургічного обладнання для стентування жовчних проток (ендоскопи з боковою оптикою, стенти, обладнання для стентування)

2015 р.

^ ГУОЗ, ЛДОРЛДЦ

Обласний бюджет

1500

Поліпшення ефективності лікування хворих з холедохо-панкреатичними видами ракуПоліпшення хірургічного лікування раку

Придбання обладнання для резекцій печінки (Habib)

2015 р.

ГУОЗ, місцеві органи влади

Обласний бюджет

500

Поліпшання ефективності лікування хворих з первинним раком печінки та метастатичним ураженням печінкиВиконання програми скринінгу патології шийки матки.

Придбання щіточок для забору цитологічного матеріалу для кабінетів патології шийки матки області

2015 р.

ГУОЗ, місцеві органи влади

Місцеві бюджети

У межах можливостей місцевого фінансування

Виявлення випадків раку шийки матки у 0 стадії до 50% усіх випадків раку шийки матки.Виконання програми мамографічного скринінгу

Придбання витратних матеріалів для мамографічних кабінетів

2015 р.

^ ГУОЗ, ЛДОРЛДЦ

Обласний бюджет

300

Діагностика раку грудної залози в 0 стадії до 10% від виявлених ЗН грудної залози.Виконання програми PSA-скринінгу раку простати

Придбання витратних матеріалів для PSA-лабораторій

2015 р.

^ ГУОЗ, ЛДОРЛДЦ

Обласний бюджет

200

Діагностика раку простати в І-ІІ стадії до 50% від усіх випадків ЗН простатиПоліпшення доступності хіміопроменевого лікування раку

Придбання ізотопів та хіміопрепаратів для лікування раку

2015 р.

^ ГУОЗ, ЛДОРЛДЦ

Обласний бюджет

1000

Зменшення смертності до 1 року від раку до 27%.
Усього у 2015 р.

3500№ з/п

Завдання

Заходи та показники на виконання завдання

Термін виконання заходу

Виконавці

Фінансування:

Очікуваний результат

джерела

обсяги тис. грн


2016 р.Розвиток малоінвазивних методик лікування онкологічних хворих

Придбання обладнання для ендоскопічних резекцій слизової шлунку при передраках та ранніх стадіях раку (операційний фібро гастроскоп, коагулятор та набір інструментів для ендоскопічної мукозектомії)

2016 р.

^ ГУОЗ, ЛДОРЛДЦ

Обласний бюджет

1500

Впровадження малоінвазивних методик лікування хворих з передраками та ранніми стадіями раку шлункуВиконання програми скринінгу патології шийки матки.

Придбання щіточок для забору цитологічного матеріалу для кабінетів патології шийки матки області

2016 р.

ГУОЗ, місцеві органи влади

Місцеві бюджети

У межах можливостей місцевого фінансування

виявлення випадків раку шийки матки у 0 стадії до 50% усіх випадків раку шийки матки.Виконання програми мамографічного скринінгу

Придбання витратних матеріалів для мамографічних кабінетів

2016 р.

^ ГУОЗ, ЛДОРЛДЦ

Обласний бюджет

300

Діагностика раку грудної залози в 0 стадії до 10% від виявлених ЗН грудної залози.Виконання програми PSA-скринінгу раку простати

Придбання витратних матеріалів для PSA-лабораторій

2016 р.

^ ГУОЗ, ЛДОРЛДЦ

Обласний бюджет

200

Діагностика раку простати в І-ІІ стадії до 50% від усіх випадків ЗН простатиПоліпшення доступності хіміопроменевого лікування раку

Придбання ізотопів та хіміопрепаратів для лікування раку

2016 р.

ГУОЗ, ЛДОРЛДЦ

Обласний бюджет

1000

Зменшення смертності до 1 року від раку до 27%.
Усього у 2016 р.

3 000


Завізували:


Заступник голови облдержадміністрації Л.Гримська


Начальник Головного управління охорони здоров’я С.Федоренко

Схожі:

Розпорядження голови львівської обласної державної адміністрації від \"10\" вересня 2010 року №949/0/5-10 м. Львів ня олови льві ів Про затвердження Програми боротьби iconРозпорядження голови львівської обласної державної адміністрації від "23" вересня 2011 року №980/0/5-11 м. Львів Про організацію надання кардіохірургічної допомоги мешканцям Львівської області
Відповідно до ст. 6 та ч. 6 ст. 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та на виконання Постанови Кабінету Міністрів...
Розпорядження голови львівської обласної державної адміністрації від \"10\" вересня 2010 року №949/0/5-10 м. Львів ня олови льві ів Про затвердження Програми боротьби iconРозпорядження голови львівської обласної державної адміністрації від «28» квітня 2010 року №394/0/5-10 м. Львів Про внесення змін у додаток до розпорядження голови облдержадміністрації від 2 квітня 2010 року №305/0/5-10
В зв’язку з проведеними кадровими змінами у Львівській обласній державній адміністрації
Розпорядження голови львівської обласної державної адміністрації від \"10\" вересня 2010 року №949/0/5-10 м. Львів ня олови льві ів Про затвердження Програми боротьби iconРозпорядження голови львівської обласної державної адміністрації від "3" листопада 2010 року №1259/0/5-10 м. Львів
Про заходи щодо реалізації у Львівській області основних положень Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство,...
Розпорядження голови львівської обласної державної адміністрації від \"10\" вересня 2010 року №949/0/5-10 м. Львів ня олови льві ів Про затвердження Програми боротьби iconРозпорядження голови львівської обласної державної адміністрації від "07" лютого 2012 року №54/0/5-12 м. Львів Про проведення масових акцій з профілактики захворювань у Львівській області
На виконання Програми економічних реформ України на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна...
Розпорядження голови львівської обласної державної адміністрації від \"10\" вересня 2010 року №949/0/5-10 м. Львів ня олови льві ів Про затвердження Програми боротьби iconПротокол №2 ІІ пленарного засідання І сесії Львівської обласної ради VІ скликання 02 грудня 2010 року м. Львів Засідання розпочалося о 10. 10
Голова обласної державної адміністрації, заступники голови обласної державної адміністрації, керівники силових структур, начальники...
Розпорядження голови львівської обласної державної адміністрації від \"10\" вересня 2010 року №949/0/5-10 м. Львів ня олови льві ів Про затвердження Програми боротьби iconРозпорядження голови львівської обласної державної адміністрації від «14» квітня 2011 року №329/0/5-11 м. Львів Про колегію головного управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації
«Про затвердження Загального положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації», з метою...
Розпорядження голови львівської обласної державної адміністрації від \"10\" вересня 2010 року №949/0/5-10 м. Львів ня олови льві ів Про затвердження Програми боротьби iconРозпорядження голови львівської обласної державної адміністрації від "12" вересня 2012 року №610/0/5-12 м. Львів Про внесення змін до додатку 1 розпорядження
Президента України від 19. 11. 2010 №1-1/2753 щодо реформування системи охорони здоров’я, спрямованої на підвищення якості та доступності...
Розпорядження голови львівської обласної державної адміністрації від \"10\" вересня 2010 року №949/0/5-10 м. Львів ня олови льві ів Про затвердження Програми боротьби iconРозпорядження голови обласної державної адміністрації №237 від 20. 08. 2010р. «Про схвалення обласної комплексної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року».
Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми
Розпорядження голови львівської обласної державної адміністрації від \"10\" вересня 2010 року №949/0/5-10 м. Львів ня олови льві ів Про затвердження Програми боротьби iconРозпорядження голови львівської обласної державної адміністрації від "5"листопада 2012 року №759/0/5-12 м. Львів Про призначення обласних премій для студентів вищих навчальних закладів у 2012 році
«Про затвердження Програми розвитку освіти Львівщини на 2009-2012 роки» та відповідно до Положень про обласні премії, затверджених...
Розпорядження голови львівської обласної державної адміністрації від \"10\" вересня 2010 року №949/0/5-10 м. Львів ня олови льві ів Про затвердження Програми боротьби iconРозпорядження голови львівської обласної державної адміністрації від " 25 " жовтня 2010 року №1218/0/5-10 Про затвердження дорожньої карти з оптимізації мережі бюджетних установ
На виконання вимог п. 20 доручення Президента України за підсумками робочої поїздки до Київської області та засідання Ради регіонів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи