Соціальна підтримка та реабілітація інвалідів Рекомендований анотований список літератури icon

Соціальна підтримка та реабілітація інвалідів Рекомендований анотований список літератури
НазваСоціальна підтримка та реабілітація інвалідів Рекомендований анотований список літератури
Дата конвертації20.01.2013
Розмір118 Kb.
ТипДокументиГоловне Управління охорони здоров"я

Львівської обласної державної адміністрації

КЗ ЛОР Львівська обласна наукова медична бібліотека

Відділ наукової медичної інформації

КЗ ЛОР ЛОНМБ


Соціальна підтримка та реабілітація інвалідів


Рекомендований анотований список літератури


Львів – 2012


Укладачі: Фільчагова І.О.

Новицька І.М.

Цимбала О.М.


Відповід. за випуск: Лозинська С.С.


С Управління охорони здоров”я Львівської

обласної державної адміністрації

^ КЗ ЛОР Львівська обласна наукова медична бібліотека

Відділ наукової медичної інформації КЗ ЛОР ЛОНМБ


Управління охорони здоров”я

Львівської обласної державної адміністрації

КЗ ЛОР Львівська обласна наукова медична бібліотека

Відділ наукової медичної інформації

^ КЗ ЛОР ЛОНМБ


__________________________________________________________

Соціальна підтримка та реабілітація інвалідів

Рекомендований анотований список літератури

_________________________________________________________________

2012 р.____________________________________________________м.Львів


1. Наказ Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками дітей-інвалідів» від 3 грудня 2009р. № 1345 //Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.- № 1.- С.104-106.


2. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Плану заходів МОЗ щодо питань медичної реабілітації інвалідів» від 22 березня 2010р. № 248 //Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.- № 4.- С.8.


3. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання медико-соціальної експертизи» від 3 грудня 2009р. № 1317 //Управління закладом охорони здоров’я.- 2010.- № 9.- С.91-104.

4. Авраменко М.Л. Становлення і завдання системи професійної реабілітації інвалідів України як складової національної реабілітаційної індустрії //Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2005.- № 3.- С.36-38.

На сьогодні в Україні налічується близько 2,7 млн. інвалідів, з яких майже половина знаходиться у працездатному віці і потребує проф. реабілітації та ефективного працевлаштування на відкритому ринку праці.

5. Авраменко М.Л., Кузнєцов Д.А. Медичне супроводження професійного навчання інвалідів як складова виконання індивідуальної програми реабілітації //Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2006.- № 2.- С.25-27.


- 2 -

Розроблена концепція медичного супроводження професійного навчання інвалідів в умовах центрів для інвалідів.


6. Авраменко М.Л., Кузнєцов Д.А. Концепція ароматерапії за умов центрів професійної реабілітації інвалідів //Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия.- 2006.- № 3.- С.39-41.

Застосування ароматерапії в комплексній системі професійної реабілітації інвалідів суттєво підвищує функціональний стан усіх систем організму інвалідів та сприяє адаптації їх до умов навколишнього середовища.


7. Азарський І.М., Азарська О.О. Дитячий церебральний параліч, надбана слабкорозумовість та педагогічна занедбаність (соціально-реабілітаційні аспекти для профільних хворих в суспільстві).- Хмельницький:Поділля, 2003.- 160с.

Шифр 616.8.053 / А-35

Книга по підготовці профільних хворих дітей, які можуть реабілітаційним шляхом встановитись до визначених фізіологічних станів, що дозволить цій категорії хворих стати повноцінними громадянами в сучасному суспільстві.

8. Бойко І.В. Медико-соціальна характеристика хворих із застарілими ушкодженнями кісток, що утворюють ліктьовий суглоб //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2007.- № 2.- С.25-31.

Проведений аналіз причин первинної інвалідності внаслідок травм кісток, що утворюють ліктьовий суглоб.


9. Возможности профессиональной деятельности инвалидов с дефектами верхних конечностей /Карасева Л.А. и др.. //Здравоозранение РФ.- 2007.- № 2.- С.28-30.

У инвалидов с дефектами верхних конечностей - решение проблем профессиональной реабилитации особенно актуально и требует незамедлительной разработки подходов по ее организации и осуществлению.


10. Ипатов А.В., Ферфильфайн И.Л., Рыков С.А. Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоров’я и проблемы инвалидности. - Дніпропетровськ:Гамалія, 2004.- 304с.

Шифр 610.23 / И-76

Монографія присвячена науковому обґрунтуванню можливих шляхів реформи системи захисту інвалідів в Україні.


- 3 -

11. Іпатов А.В., Сергієні О.В., Войтчак Т.Г. Інвалідність як інтегрований показник стану здоров"я населення України.- Дніпропетровськ:Пороги, 2002.- 342с.

Шифр 610.23 / І-76

У монографії наведені основи статистики інвалідності і результати її багаторічного моніторингу в Україні.


12. Інформаційні технології оцінки перебігу інвалідності в Україні /Іпатов А.В., Дроздова І.В., Ханюкова І.Я.,Сергієні О.В. //Український терапевтичний журнал.- 2011.- № 3.- С.57-66.

Аналіз інвалідності дорослого і працездатного населення у 2000-2009 роках проводився за даними статистичної звітності.


13. Крекотень О.М. Медико-соціальні проблеми економічно активного населення України //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2010.- № 4.- С.64-67.

Наведено аналітичні дані наукової літератури щодо питання медико-соціальних проблем працездатного населення України.


14. Крекотень О.М. Хронізація та інвалідність працездатного населення, які призводять до значного економічного збитку держави //Український медичний альманах.- 2010.- № 6.- С.80-82.

Наведено аналітичні дані наукової літератури щодо питання хронізації та інвалідності працездатного населення. Показано, що профілактика цих станів – один із пріоритетних напрямків державної політики.


15. Лехан В.М., Іпатов А.В. Характеристика якості медичного обслуговування хворих у період до встановлення інвалідності //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2007.- № 1.- С.65-71.

Існують різноманітні погляди на формування інвалідності. Одні дослідники розглядають інвалідність виключно як соціальні наслідки захворювань та патологічних станів, інші вважають її похідною від захворюваності, тобто перебіг патологічного процесу у частки хворих призводить до формування інвалідності.


16. Мамчура М.В. Аналіз особливостей соціального забезпечення дітей-інвалідів //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2009.- № 4.- С.72-75.


  • 4 -В роботі представлені результати медико-соціологічного дослідження соціального забезпечення 500 сімей з дітьми-інвалідами.


17. Медико-соціальна експертиза обмеження життєдіяльності та принципи складання індивідуальної програми реабілітації інвалідів внаслідок неврологічних ускладнень остеохондрозу хребта /Іпатов А.В. та ін.- Дніпропетровськ: Пороги, 2004.- 94с.

Шифр 610.23 /М-42

У посібнику викладені клініка, діагностика, визначені провідні обмеження та критерії мед.-соц. експертизи у зв"язку з Інструкцією про встановлення груп інвалідності.


18. Медико-соціальна експертиза при хворобах серця та системи кровообігу.- Дніпропетровськ:АРТ-ПРЕС, 2003.- 196с.

Шифр 610.23 / М-42

Посібник містить клініко-діагностичні і лікувальні стандарти, сучасні класифікації при найбільш часто інвалідизуючих захворюваннях серця та системи кровообігу.


19. Медико-соціальна експертиза та реабілітація інвалідів: Міжвідомчий збірник наук. праць Укр. Держ. НДІ мед.-соц. проблем інвалідності /За ред. А.В.Іпатова.- Дніпропет-ровськ:Пороги, 2003.- 402с.

Шифр 610.23 / М-42

У збірнику висвітлені актуальні питання мед.- соц. експертизи та відновного лікування, визначені шляхи профілактики та зниження інвалідності.


20. Медико-соціальна експертиза тимчасової та стійкої непрацездатності. - Дніпропетровськ:Пороги, 2004.- 96с.

Шифр 610.23 / М-42

Посібник містить сучасне тлумачення нових законодавчих актів та положень Фондів соц. страхування з тимчасової непрацездатності.


21. Медичне право України: проблеми паліативної допомоги та медико-соціального обслуговування населення: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з медичного права (22-24 квітня 2010р., м.Львів) /Упор. Сенюта І.Я., Терешко Х.Я.- Львів:ЛОБФ"Медицина і право", 2010.- 332с.

Шифр 610.25 / М-42

  • 5 -

У збірнику розкрито ключові питання надання паліативної допомоги: від функціонування хоспісів до особливостей надання спец. паліативної допомоги, удосконалення законодавчого забезпечення у цій царині.


22. Методика аналізу дитячої інвалідності: Метод.рекоменд. /МОЗ України, Укр. центр наук.-мед. інформ. та патент.- ліценз. роботи, Буковинська держ. мед. академія /Укл.Гойда Н.Г., Чебан В.І. – Чернівці, 2003.- 16с.

Шифр 610.23 / М-54

Інвалідність є важливим індикатором оцінки стану популяційного здоров"я поряд із показниками захворюваності, медико-демограф. процесів,

критеріїв фізичного розвитку тощо. Особливого значення надається цьому показнику в аналізі здоров"я дитячого населення.


23. Методологічні підходи до прогнозування динаміки інвалідності в Україні /Іпатов А.В., Коробкін Ю.І., Дроздова І.В., Ханюкова І.Я. //Лікарська справа.- 2011.- № 3-4.- С.131-138.

Проведено оцінку динаміки показників первинної інвалідності дорослого й працездатного населення за 2000-2009 рр. у цілому по Україні та адміністративних територіях.


24. Нейрофізіологічні методи дослідження в практиці медико-соціальної експертизи: Метод.рекоменд./МОЗ України, Укр.держ. НДІ мед.- соц.проблем інвалідності /Укл.Харченко О.О., Шан-

тир Л.І., Борець О.О.- Дніпропетровськ, 2004.- 40с.

Шифр 610.23 / Н-46

Найважливішою задачею медико-експертної функціональної діагностики є визначення виразності та об"єктивізації порушень основних видів життєдіяльності, реабілітаційних можливостей та потреб інвалідів в основних видах мед.-соц. реабілітації.


25. Нормативне забезпечення діяльності лікаря в процесі проведення експертизи тимчасової втрати працездатності: Метод.рекоменд. /МОЗ України, Укр. центр наук.-мед.інформ. та патент.- ліценз.роботи /Укл.Рудень В.В. та ін. – Київ, 2009.- 138с.

Шифр 610.23 / Н-83

Представлені законодавчі та нормативно-правові документи, котрі регламентують дільність лікаря в питаннях експертизи тимчасової непрацездатності.  • 6 -


26. Організація, структура та функціонування спеціалізованих фтизіопульмонологічних медико-соціальних експертних комісій та методичні підходи до визначення інвалідності при туберкульозі та хронічних неспецифічних захворюваннях легень.- Дніпропетровськ:Пороги, 2004.- 114с.

Шифр 610.23 / О-64

На підставі вивчення стану інвалідності внаслідок туберкульозу та хронічних неспецифічних захворювань легень у розрізі адмін. територій України.


27. Оцінка психологічної складової реабілітаційного потенціалу в системі психотерапевтичних і психокорекційних заходів для хворих та інвалідів з ураженням слухового та вестибулярного аналізаторів: Метод.рекоменд./МОЗ України, Укр.держ. НДІ мед.- соц.проблем інвалідності /Укл. Іпатов А.В. та ін.- Дніпропетровськ, 2005.- 42с.

Шифр 610.232 / О-93

У посібнику представлені сучасні засоби дослідження психологічної складової реабілітаційного потенціалу та принципи формування індивідуальних програм реабілітації для хворих з ураженнями слухового та вестибулярного аналізаторів.


28. Піщиков В.А. Проблеми в роботі експертних комісій при розпізнаванні патології, пов’язаної з чинниками Чорнобильської катастрофи, для встановлення факту інвалідизації //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2007.- № 2.- С.41-49.

В роботі проаналізовано основні проблеми в роботі експертних комісій при розпізнанні патологій для встановлення інвалідності.


29. Причини та фактори, які зумовлюють первинну інва-лідність серед осіб молодого віку /Сергієні О.В. та ін.. //Україна. Здоров'я нації.- 2009.- № 4.- С.13-16.

Наведено структуру та динаміку первинної інвалідності серед осіб молодого віку в Україні протягом 2007-2008 рр. Висвітлено особливості первинної інвалідності осіб молодого віку в різних регіонах України. Визначено фактори, які спричиняють інвалідизацію, а також причини зростання інвалідності з дитинства.  • 7 -


30. Проект "Сила руху":Фізична реабілітація та психокорекція дітей та підлітків з ДЦП /Автори проекту Козаченко О., Заплатинська А.- Львів, 2007.- 52с.

Шифр 616.8.053 / Ф-50

Метою даного проекту є створити умови для розвитку позитивних відчуттів у реабілітантів, покращення їх фізичного стану, розвиток відчуття впевненості у власних силах.


31. Реабілітація дітей-інвалідів з патологіями психічного стану та опорно-рухового апарату /Під заг. ред.Азарського І.М., Мороза В.М.- Вінниця-Хмельницикий, 2005.- 54с.

Шифр 616.8 / Р-31

В монографії аналізуються матеріали, котрі стосуються сучасного визначення поняття ДЦП, комплексної лікувально-психолого-педігогічної програми.


32. Слабкий Г.О., Шевчук О.В. Деякі питання організації реабілітації дітям з церебральними паралічами (аналітичний огляд) //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2007.- № 1.- С.62-65.

В Україні спостерігаються негативні тенденції в динаміці захворюваності дітей, відмічається зростання кількості хронічних та поліетіологічних хвороб, збільшення частоти анте- та інтранатальних ушкоджень і спадкової патології.


33. Стандарт організації, структури та функціонування спеціалізованих психіатричних медико-соціальних експертних комісій та критерії визначення обмежень життєдіяльності хворих з розладами психіки та поведінки /Іпатов А.В. та ін. – Дніпропетровськ: Пороги.- 2004.- 100с.

Шифр 610.23 / С-77

На підставі вивчення стану інвалідності внаслідок розладів психіки та поведінки в розмірі адмін. територій України, фактичного робочого навантаження спец. психіатричних мед.-соц. експертних комісій розроблені нормативи з навантаження за рік та ін.


34. Стовбан І.В. Особливості соціального статусу інвалідів внаслідок туберкульозу легень //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України.- 2009.- № 4.- С.23-27.  • 8 -

В роботі наведені результати оцінки соціального статусу та його вплив на стан здоров’я репрезентативної групи 450 інвалідів внаслідок туберкульозу легень.


35. Сучасні проблеми медико – соціальної експертизи і реабілітації хворих та інвалідів внаслідок серцево-судинних захворювань:Матеріали наук.-практ. конференції з міжнар. участю Укр.держ. НДІ мед.-соц.проблем інвалідності /За ред. В.Ф. Мос-каленка, Ю.В.Поляченка.- Дніпропетровськ:Пороги, 2002.- 394с.

Шифр 610.23 / С-91

У збірнику висвітлені питання розповсюдженості та структури захворюваності та інвалідності, клініко-функціональної діагностики, сучасного лікування, мед.-соц. експертизи, реабілітації хворих внаслідок серцево-судинних захворювань.


36. Удосконалення системи надання медико-соціальної допомоги дітям-інвалідам:Метод.рекоменд. / МОЗ України, Укр. центр наук.-мед.інформ. та патент.- ліценз.роботи /Укл. Огнєв В.А., Міщенко О.М., Міщенко М.М. – К., 2008.- 12с.

Шифр 610.23 / О-38

Упродовж останніх років в Україні, як і в усьому світі, відмічаються несприятливі зміни стану здоров'я населення. Спостерігається постійний ріст частоти уроджених і спадкових захворювань.


37. Участь лікарів МСЕК в атестації робочих місць для інвалідів та в роботі інженерно-лікарських бригад /Іпатов А.В. та ін.- Дніпропетровськ:Пороги, 2003.- 178с.

Шифр 610.23 / У-90

Розглянуто організаційні аспекти проведення атестації робочих місць на підприємствах з метою поліпшення соціально-гігієнічних умов праці та побуту осіб із зниженою працездатністю.


38. Физические методы в лечении и медицинской реабилитации больных и инвалидов / Под ред. Самосюка И.З.-К.: Здоров»я, 2004.-624 с.

Шифр 615.83 / Ф-50

У книжці наведено теоретичне обґрунтування та рекомендації щодо застосування сучасних фізичних чинників (лазерного випромінювання, ультразвуку, електротерапії тощо) для лікування й мед. реабілітації хворих та інвалідів з різноманітною патологією.

- 9 -

39. Формування індивідуальної програми реабілітації та адаптації інваліда при професійних захворюваннях і наслідках виробничих травм органу слуха та вестибулярного апарата.- Дніпропетровськ:Пороги, 2005.- 155с.

Шифр 610.23 / Ф-79

У метод. посібнику викладені клініко-діагностичні технології вивчення і оцінки тяжкості патології вестибулярного і слухового аналізаторів.


Підписано до друку 27.02.2012 р. Тираж 50 прим.

79008, м.Львів, вул.Руська,20

КЗ ЛОР Львівська обласна наукова медична бібліотека

Відділ наукової медичної інформації

Тел. 235-78-00, 235-61-39Схожі:

Соціальна підтримка та реабілітація інвалідів Рекомендований анотований список літератури iconРекомендаційний список літератури «Здоровий спосіб життя»
Даний список літератури рекомендований вчителям, учням та всім небайдужим до свого здоров’я. Дану літературу можна використати при...
Соціальна підтримка та реабілітація інвалідів Рекомендований анотований список літератури iconКартка до проекту Конкурсна комісія Номер проекту
Соціальна підтримка та адаптація інвалідів, безробітних, малозабезпечених та осіб похилого віку
Соціальна підтримка та реабілітація інвалідів Рекомендований анотований список літератури iconСоціальна реабілітація інвалідів засобами спорту
Тому, вимоги до професійної підготованості тренерів та спортивних лікарів, які працюють з цим контингентом спортсменів, до знання...
Соціальна підтримка та реабілітація інвалідів Рекомендований анотований список літератури iconКір рекомендований список літератури
Аналіз проведення лабораторної діагностики кору як показника організації епідеміологічного нагляду за кором на організменному рівні...
Соціальна підтримка та реабілітація інвалідів Рекомендований анотований список літератури iconРішення №204 від 14 липня 2011 року Про звернення до Президента України та Прем’єр-міністра України щодо
Львівського обласного відділення Українського фонду „Реабілітація інвалідів” – національного координатора програми Національної Асамблеї...
Соціальна підтримка та реабілітація інвалідів Рекомендований анотований список літератури iconДодаток до районної програми «Соціальний захист» на
Розділ «Ветеран» (соціальна підтримка ветеранів війни, праці, громадян похилого віку)
Соціальна підтримка та реабілітація інвалідів Рекомендований анотований список літератури iconАнотований огляд літератури
Програми для вивчення української мови в профільних філологічних класах. Рідна мова
Соціальна підтримка та реабілітація інвалідів Рекомендований анотований список літератури iconВипробувальні завдання з напряму психологія пропонується виконати завдання, обгрунтувати відповіді, навести посилання на використані у відповіді джерела. Роботу оформити за такими вимогами
Навести список використаної літератури; посилання на список літератури (з вказанням сторінок)
Соціальна підтримка та реабілітація інвалідів Рекомендований анотований список літератури iconВипробувальні завдання з напряму філософія пропонується виконати завдання, обґрунтувати відповіді, навести посилання на використані у відповіді джерела. Роботу оформити за такими вимогами
Навести список використаної літератури; посилання на список літератури (з вказанням сторінок)
Соціальна підтримка та реабілітація інвалідів Рекомендований анотований список літератури iconМодуль фізична реабілітація та спортивна медицина
Підготовка до практичних занять; огляд науково-методичної літератури; формування практичних навичок та вмінь
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи