7 клас Сформулюйте визначення та наведіть приклади: а чистих речовин і сумішей icon

7 клас Сформулюйте визначення та наведіть приклади: а чистих речовин і сумішей
Скачати 50.41 Kb.
Назва7 клас Сформулюйте визначення та наведіть приклади: а чистих речовин і сумішей
Дата конвертації04.06.2013
Розмір50.41 Kb.
ТипДокументи

Завдання ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з хімії (2012 – 2013 н. р.)


7 клас


1. Сформулюйте визначення та наведіть приклади:

а) чистих речовин і сумішей;

б) простих і складних речовин. Відповідь підтвердьте формулами.

(6 б)

2. Опишіть кілька (3 − 4) хімічних явищ, які можна спостерігати в природі.

(4 б)

3. Поясніть. які відомості можна отримати, маючи хімічну формулу Ca3(PO4)2.

(10 б)

4. Чотири газометри наповнені газами: воднем, киснем, карбон((ІV) оксидом і азотом. Складіть план визначення кожного з них.

(10 б)

^ 5. Допишіть продукти реакцій і перетворіть їх на рівняння:

а) Fe + HCl → ;

б) CH4 + O2 → ;

в) CO2 + Ca(OH)2 → ;

г) H2O → ;

ґ) H2O2 → . (5 б)

8 клас

^ 1. Суміш гідроген фториду та гідроген хлориду об’ємом 1 л (н.у.) має масу 1,39 г. Обчисліть об’ємний склад суміші у %. (10 б)


2. Праві частини схем хімічних реакцій такі:

а) = K2MnO4 + MnO2 + O2; б) = KCl + O2; в) = Fe3O4;

г) = CuSO4 + SO2 + H2O; ґ) = H2O + O2; д) = Na2CO3.

^ Допишіть праві частини та перетворіть схеми у рівняння реакцій. (6 б)


3. Під час внесення дуже поширеного в природі газу А в скляну посудину, в якій містився газ Б, що має таку ж густину як газ А, після реакції залишається лише вологий пісок. Назвіть гази А і Б. Напишіть рівняння згадуваної реакції.

(6 б)

^ 4. Напишіть рівняння реакцій за допомогою яких можна здійснити перетворення, подані схемою:

KClO3 → O2 → K2O → K2CO3 → CaCO3 → CO2

↓ ↓

Н2О KOH → K2ZnO2. (8 б)


5. Чотирьохвалентний метал масою 1 г приєднує кисень масою 0,27 г. Обчисліть масу металу та напишіть його електронну формулу. Обґрунтуйте, чому йому притаманна така валентність. Яку ще валентність він може проявляти? (10 б)


Завдання ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з хімії (2012 – 2013 н. р.)


9 клас


^ 1. Допишіть рівняння окисно-відновних реакцій, поставте коефіцієнти, вкажіть окисник та відновник:

а) FeS + O2 → ; б) Li + H2O → ; в) Cu + HNO3 (розб.) → ;

г) H2O2 + KMnO4 + H2SO4 →; ґ) As2S3 + HNO3 + H2O → .

(8 б)

2. Елементний аналіз зразка аспірину масою 0,5000 г, що міститься в одній таблетці показав наявність Карбону масою 0,3000 г, Гідрогену − 0, 0225 г і Оксигену − 0,1775 г. Обчисліть та напишіть найпростішу формулу аспірину.

(6 б)

3. Вуглеводень об’ємом 1 л (н.у.) має масу 2,5 г. Під час реакції з бромом цього вуглеводню об’ємом 1,12 л (н.у.) приєднується бром масою 8 г. Виведіть молекулярну формулу та обчисліть масову частку Карбону у його складі. (С4 Н8; 85,71%)

(6 б)

^ 4. Визначте, які дві речовини прореагували між собою та за яких умов, якщо у результаті реакцій утворилися такі продукти:

1) ВаСО3 + Н2О; 2) ВаСО3 + NaCl; 3) ВаСО3 + CaCO3 + Н2О.

Напишіть молекулярні, повні та скорочені йонні рівняння реакцій, де це можливо.

(6 б)

5. Газова суміш містить карбон(ІІ) і карбон(ІV) оксиди. Густина цієї суміші за воднем становить 19,6. Визначте склад суміші в об’ємних відсотках. Обчисліть, який об’єм повітря (склад повітря вважати у співвідношенні 80% N2 і 20% O2) потрібно взяти, щоб спалити таку суміш об’ємом 100 л за температури 27°С і тиску 103 кПа.

(15 б)


Завдання ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з хімії (2012 – 2013 н. р.)


10 клас

^ 1. Під час термічного розкладу мінералу азуриту кількістю речовини 1 моль

утворюються речовини: купрум(ІІ) оксид − кількістю речовини 3 моль; вода − 1 моль і карбон(ІV) оксид − 2 моль. Обчисліть формулу та молярну масу азуриту. Порівняйте розрахунком, яка з речовин азурит чи купрум(ІІ) оксид має більший вміст Купруму. (10 б)


^ 2. Обчисліть, які маси речовин треба взяти для приготування розчину натрій карбонату об’ємом 100 мл з концентрацією 0,1 моль/л, виходячи з:

а) чистої сухої солі натрій карбонату;

б) чистого кристалогідрату натрій карбонату Na2CO3 ∙ 10H2O;

в) розчину натрій карбонату з масовою часткою речовини 10% і густиною 1,102г/см3.

(15 б)

^ 3. Напишіть рівняння реакцій за допомогою яких можна здійснити перетворення, подані схемою:

Si HCl B Г + Д t 1000 − 1100°C

Mg → A → Б → Mg(NO3)2 → MgNH4PO4↓ → Е.

Укажіть умови їх перебігу. Назвіть речовини А, Б, В, Г, Д, Е.

(5 б)


4. Під час обробки суміші алюмінію з оксидом алюмінію масою 31,2 г розчином натрій гідроксиду виділився газ, об’ємом 13,44 л. Обчисліть склад суміші та об’єм розчину натрій гідроксиду (густина 1,44), якщо в реакцію вступить суміш масою 0,78 г. (10 б)

^ 5. Повітря об’ємом 200 л пропустили через озонатор. В утвореній газовій суміші виявили озон об’ємом 16 мл. Обчисліть об’ємні частки газів у суміші після реакції. (10 б)


^ Завдання ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з хімії (2012 – 2013 н. р.)


11 клас


1. Глюкозу піддали спиртовому бродінню, з масовою часткою виходу продукту 80% від теоретичного. Утворений при цьому карбон(ІV) оксид був поглинутий розчином натрій гідроксиду масою 65,57 см3 з масовою часткою його 20% і густиною 1,22 г/см3. Обчисліть масу глюкози, що піддано бродінню та яка маса гідроген карбонату утворилося при цьому. Наведіть приклади інших видів бродіння вуглеводнів, крім спиртового. Наведіть приклади схем реакцій на прикладі глюкози. (10 б)


^ 2. Напишіть рівняння реакцій, що лежать в основі поданої схеми:

+ СО2 +В +Г +Е t > 1000°C +Ж(2000°C) + N2(900°C)

Са → А → Б → Са(NO3)2 → CaF2↓ → Д → Є → СаС2 → З + Ж

Назвіть речовини А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З, суміш речовин З та Ж, що застосовують як гербіцид та мінеральне добриво. (10 б)


3. Етин, добутий внаслідок дії надлишку води на кальцій карбід масою 320 кг з масовою часткою речовини 80% пропустили крізь активоване вугілля за температури 600˚С. Маса продукту реакції становила 96 кг. Назвіть продукт реакції. Обчисліть масову частку виходу продукту за відношенням до теоретичного. (5 б)


4. Напишіть рівняння реакцій та вкажіть умови добування з бензену таких сполук:

1) толуену; 2) нітробензену; 3) амінобензену; 4) сульфобензену;

5) ціанобензену; 6) хлоробензену; 7) бензальдегіду; 8) бензойної кислоти.

(8 б)


5. Напишіть по два приклади кожного з відомих вам типів окисно-відновних реакцій. Складіть електронний баланс, укажіть окисник та відновник.

(7 б)Схожі:

7 клас Сформулюйте визначення та наведіть приклади: а чистих речовин і сумішей icon8 клас Правильна відповідь 1 бал Сформулюйте визначення
Сформулюйте визначення: біб, ботаніка, бульба, волоть, грибниця, двостатева квітка, екологія, кістянка, яйцеклітина, ярусність
7 клас Сформулюйте визначення та наведіть приклади: а чистих речовин і сумішей iconЗавдання з правознавства (практичний курс) 9 клас час – 60 хв
Охарактеризуйте класифікацію прав за сферою реалізації та наведіть по 2 приклади (0-6 б.)
7 клас Сформулюйте визначення та наведіть приклади: а чистих речовин і сумішей iconПитання до монографії “Шлях до згоди, або переговори без поразки” Фішер Р., Юрі В., С-п., 1992
Дайте визначення поняттю “позиційний торг”, коротко охарактеризуйте його, наведіть приклади
7 клас Сформулюйте визначення та наведіть приклади: а чистих речовин і сумішей iconЗавдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української літератури 9 клас
Основні етапи весілля та їхній пісенний супровід. Наведіть приклади весільних пісень
7 клас Сформулюйте визначення та наведіть приклади: а чистих речовин і сумішей iconЗавдання з української мови 8 клас І. Від поданих слів утворіть по три нових ( спільнокореневих) слова. Складіть з ними речення
Поясніть, чи тотожні поняття словосполучення та сполучення слів? Наведіть приклади
7 клас Сформулюйте визначення та наведіть приклади: а чистих речовин і сумішей iconАбо прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення завдання для практичних занять для студентів правничого коледжу Заняття II
Наведіть приклади вчинення (складіть фабули) злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів...
7 клас Сформулюйте визначення та наведіть приклади: а чистих речовин і сумішей iconАбо прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення завдання для практичних занять для студентів правничого коледжу Заняття I
Наведіть приклади вчинення (складіть фабули) злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів...
7 клас Сформулюйте визначення та наведіть приклади: а чистих речовин і сумішей iconАбо прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення завдання для практичних занять для студентів правничого коледжу Заняття III
Наведіть приклади вчинення (складіть фабули) злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів...
7 клас Сформулюйте визначення та наведіть приклади: а чистих речовин і сумішей iconЗавдання
Наведіть приклади вчинення (складіть фабули) злочинів проти власності. Запишіть принаймні 5 з них
7 клас Сформулюйте визначення та наведіть приклади: а чистих речовин і сумішей iconЗавдання
Наведіть приклади вчинення (складіть фабули) злочинів проти довкілля. Запишіть принаймні 5 з них
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи