Завдання ІІ туру олімпіади з хімії (2010 – 2011 н р.) 8 клас 1 icon

Завдання ІІ туру олімпіади з хімії (2010 – 2011 н р.) 8 клас 1
Скачати 44.16 Kb.
НазваЗавдання ІІ туру олімпіади з хімії (2010 – 2011 н р.) 8 клас 1
Дата конвертації05.06.2013
Розмір44.16 Kb.
ТипДокументи

Завдання ІІ туру олімпіади з хімії (2010 – 2011 н.р.)

8 клас

1. Виявіть та виправте помилки у наведених нижче рівняннях реакцій. Поставте коефіцієнти:

а) Cu + H2SO4 = CuSO4 + H2;

б) FeS + HNO3 = Fe(NO3)2 + H2S;

в) Fe + HCl = FeCl3 + H2;

г) KClO3 = KCl + O3;

ґ) Fe2O3 + HNO3 = Fe(NO3)2 + H2O; ( 5 б.)

2. Складіть рівняння реакцій за поданою схемою

1 2 3

А → В → С

СаСО3

D → E → F,

4 5 6


якщо реакція 1 – розкладу; 2,5 – сполучення; решту – обміну. Назвіть речовини, подані літерами. (10 б.)


3. Об’ємні частки водню і кисню в суміші складають відповідно 23 і 77%. Визначте середню густину цієї суміші за воднем. (5 б.)


4. Елементи А, Б і В належать відповідно до І, V, VІ груп періодичної системи. Сполука, утворена елементами Б і В добре розчинна у сполуці, що утворюють елементи А і В. Внаслідок їхньої взаємодії, утворюється триосновна кислота. Назвіть елементи А, Б, В. Напишіть рівняння згадуваних реакцій та характерні рівняння реакцій, що властиві речовинам, про які йшлося в умові задачі. (10 б)


5. До складу одного з добрив входять елементи Карбон, Оксисен, Нітроген та Гідроген. Масові частки Карбону, Оксисену, Нітрогену відповідно становлять 0,2000, 0,2667, 04667. Відомо, що молекулярна формула речовини така ж як найпростіша. Обчисліть та напишіть її формулу. (10 б.)

^ Завдання ІІ туру олімпіади з хімії (2010 – 2011 н.р.)

9 клас


1. Визначте невідомі речовини, напишіть їхні формули та складіть рівняння реакцій, що лежать в основі схеми:

+ x +x1 +x2 + x2 + x3

Na2SO4 → X3 → Na3PO4 → NaH2PO4 → Na2HPO4 → Na2HPO4 (6 б.)

↓ +х1

Na3PO4


2. Визначте місце положення елемента в періодичній системі та його відносну атомну масу, якщо відомо, що він утворився з 233U внаслідок втрати 5-d частинок і 1-β частинки. (6 б.)


3. Під час згоряння суміші метану і бутану масою 6,1 г утворився карбон(ІV) оксид масою 17,6 г. Обчисліть масові частки речовин у суміші. ( 10 б.)


4. На терезах зрівноважено два хімічні стакани, в кожному з яких є хлоридна кислота об’ємом 100 мл з масовою часткою її 7,3%. До першого стакану додали кальцій карбонату масою 10 г. Обчисліть масу кальцій гідроген карбонату, що потрібно додати до другого стакану, щоб після закінчення реакції рівновага не порушилася. (10 б)


5. У розчині сульфатної кислоти масою 120 г з масовою часткою її 24,5% розчинили сульфур(VІ) оксид масою 40 г. Визначте масову частку сульфатної кислоти в новоутвореному розчині. (8 б.)


^ Завдання ІІ туру олімпіади з хімії (2010 – 2011 н. р.)

10 клас


1. Установіть невідомі речовини і напишіть рівняння реакцій за поданою схемою:

+H2O +A +CuCl2 електроліз р-ву

А ← Na → Na2S → NaHS → B → C → Na.PbS (7 б.)

2. Сплавили свинець масою 62,1 г з магнієм масою 36 г. У сплаві утворилася інтерметалічна сполука, в якій масова частка магнію становить 18,8%. Установіть формулу та обчисліть масу отриманої сполуки. (7 б.)


3. Підберіть коефіцієнти у схемах окисно-відновних реакцій та напишіть відповідні рівняння, користуючись методом електронного балансу. Укажіть окисник і відновник, елемент, що окислюється і відновлюється:

а) Cu2S + O2 → CuO + SO2;

б) KClO3 + P → P2O5 + KCl;

в) Fe(OH)2 + NO2 → Fe(NO3)3 + NO + H2O;

г) Ca3(PO3)2 + C + SiO2 → CaSiO3 + P + CO;

ґ) H2S + HNO3 → H2SO4 + NO + H2O. (8 б.)


4. Унаслідок пропускання карбон(ІV) оксиду через вапняну воду масою 400 г з масовою часткою кальцій гідроксиду 1,5%, утворився осад масою 5 г. Опишіть всі можливі процеси, що відбуваються при цьому. Обчисліть об’єм (н.у.) пропущеного газу, залежно від шляху хімічних реакцій. (8 б.)

5. Обчисліть масу кристалогідрату хром(ІІІ) сульфату Cr2(SO4)3 • 18 H2O і розчину з масовою часткою хром(ІІІ)сульфату 0,15, що треба взяти для приготування розчину з масовою часткою хром(ІІІ)сульфату 0,2 масою 795 г.


^ Завдання ІІ туру олімпіади з хімії (2010 – 2011 н. р.)

11 клас


1. Установіть невідомі речовини і напишіть рівняння реакцій за поданою схемою:

+H2O t +HBr x t +L

СaH2 → A → E → D → Ca(NO3)2 → M → E .

Ел. розплаву ↓ +H2

L → CaH2 (8 б.)


2. Напишіть рівняння окисно-відновних реакцій, визначте коефіцієнти методом електронного балансу, укажіть окисник і відновник:

а) FeCl3 + H2S → ;

б) KClO3 + HCl → ;

в) FeSO4 + KClO3 + H2SO4 → ;

г) FeSO4 + KClO3 + KOH → ; (8 б.)


3. У трьох пронумерованих посудинах без надписів містяться ацетальдегід, гексен-1 і толуен. Складіть план визначення кожної з цих сполук, напишіть рівняння реакцій та зазначте ознаки, за якими можна розпізнати їх. (4 б.)


4. Три вуглеводні А, Б, В мають однаковий елементний склад. Для повного спалювання вуглеводню А кількістю речовини 1 моль, потрібно такий самий об’єм кисню, що й для суміші, яка складається з кількості речовини 1 моль вуглеводню Б і 1 моль речовини В. Вуглеводень Б не має ізомерів. Вуглеводень А не має просторових ізомерів, знебарвлює бромну воду, а під час дегідроциклізації утворює речовину, що не реагує з розчином калій перманганату. Визначте можливі структурні формули А, Б і В. Напишіть рівняння реакцій. (10 б.)


5. Унаслідок міжмолекулярної дегідратації насиченого одноатомного спирту, утворився етер масою 24,05 г. Внаслідок внутрішньомолекулярної дегідратації такої ж кількості спирту добули алкен, що може приєднати водень об’ємом 14,56 л (н.у.). Установіть формулу спирту, напишіть його структурну та електронну формули. (10 б.)Схожі:

Завдання ІІ туру олімпіади з хімії (2010 – 2011 н р.) 8 клас 1 icon7-й клас Завдання 2-го туру Всеукраїнської олімпіади з географії 27 листопада 2011 року Тестове завдання
А. Бенгельська; Б. Гвінейська; В. Бразільська; Г. Перуанська; Д. Мусонна; Е. Куросіо
Завдання ІІ туру олімпіади з хімії (2010 – 2011 н р.) 8 клас 1 icon8-й клас Завдання 3-го туру Всеукраїнської олімпіади з географії 6 лютого 2010 року Тестове завдання
Який числовий масштаб топографічної карти, якщо віддаль на карті складає 87 мм, а на місцевості 2,175 км? (1 бал)
Завдання ІІ туру олімпіади з хімії (2010 – 2011 н р.) 8 клас 1 icon11 клас Завдання ІІІ туру з хімії

Завдання ІІ туру олімпіади з хімії (2010 – 2011 н р.) 8 клас 1 icon11 клас Завдання ІІ туру з хімії
Завдання Визначити молекулярну формулу вуглеводню, який містить 93,75% Карбону. Відносна густина за повітрям 4,41
Завдання ІІ туру олімпіади з хімії (2010 – 2011 н р.) 8 клас 1 iconВідповіді до завдань 2 туру з хімії 10 клас До завдання 1

Завдання ІІ туру олімпіади з хімії (2010 – 2011 н р.) 8 клас 1 iconВ ідповіді до завдань 2 туру з хімії 11 клас До завдання 1

Завдання ІІ туру олімпіади з хімії (2010 – 2011 н р.) 8 клас 1 icon7-й клас Завдання 2-го туру Всеукраїнської олімпіади з географії 28 листопада 2010 року Тестове завдання
Розташуйте назви географічних об’єктів у такій послідовності, у якій їх буде відвідувати мандрівник рухаючись від Криму до Індії....
Завдання ІІ туру олімпіади з хімії (2010 – 2011 н р.) 8 клас 1 icon10 клас Завдання ІІ туру з хімії
Завдання Знайдіть молекулярну формулу мономеру поліпропілену, якщо масові частки елементів у ньому становлять
Завдання ІІ туру олімпіади з хімії (2010 – 2011 н р.) 8 клас 1 icon8 клас Завдання ІІ туру з хімії
Завдання Яка з двох порцій речовин більша: 12,04 1023 молекул хлороводню чи хлороводень масою 146г?
Завдання ІІ туру олімпіади з хімії (2010 – 2011 н р.) 8 клас 1 iconОлімпіадні завдання ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з хімії (2011/12 н р.)
Обчисліть та укажіть, яка сіль утвориться (середня чи кисла), якщо в реакцію вступають такі маси речовин
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи