Задача 1 5 icon

Задача 1 5
Скачати 82.95 Kb.
НазваЗадача 1 5
Дата конвертації05.06.2013
Розмір82.95 Kb.
ТипЗадача

L Обласна олімпіада юних хіміків (м. Львів, 1314 лютого 2010 р.)

8 клас

Задача 1 (5 балів)


Запишіть праві частини рівнянь хімічних реакцій та поставте відповідні стехіо­метричні коефіцієнти:

1) Fe + HCl = … 2) KJ +Cl2 = … 3) FeCl2 + Cl2 = …

4) Al + CuSO4 = … 5) Fe + Cl2 = … 6) FeS2 + O2 = …

7) Cu + HNO3 (конц.) = … 8) Mg + HNO3 (розв.) = ... 9) Na2S + Na2SO3 + HCl = ...

10) KNO2 + KJ + H2SO4 = ...

^

Задача 2 (10 балів)


Для визначення складу калієвої солі однієї з кисневмісних кислот хлору узято її наважку масою 0,254 г. Продуктом відновлення солі є хлорид-іони, які були осаджені аргентум нітратом, а маса одержаного осаду склала 0,297 г. З іншої наважки вихідної солі масою 0,582 г був виділений кисень об’ємом 160 мл (н.у.). Визначте формулу вихідної солі, напишіть можливі рівняння її термічного розкладу з зазначенням відповідних умов їхнього перебігу.
^

Задача 3 (10 балів)


При обережному перемішуванні до 600 г водного розчину карбонату натрію з масовою часткою солі, що дорівнює 12,0 %, повільно влили 20,0 мл олеуму. Олеум містить 20,0 мас.% сірчаного ангідриду і має густину 1,90 г/мл. Напишіть рівняння реакцій, що відбуваються під час цього та знайдіть масові частки розчинених речовин в отриманому розчині, якщо можливі газуваті продукти взаємодії повністю виділяються з нього.
^

Задача 4 (10 балів)


Водний розчин калій йодиду, який містить домішку калій броміду, струсили з надлишком бромної води, а потім випарували і кристалізували. У результаті одержали продукт, маса якого на A грам менша за масу початкового препарату. Цей продукт потім розчинили у воді і через отриманий розчин пропустили надлишок хлору, після чого знову випарували і кристалізували. Маса нового продукту також на A грамів менше маси препарату, отриманого в попередньому досліді. Знайдіть масову частку калій броміду у вихідному препараті, якщо всі хімічні реакції відбуваються кількісно.

^

Задача 5 (5 балів)


Визначте склад (в об. %) газової суміші, яка містить карбон (ІІ) та карбон (IV) оксиди, якщо її густина за воднем становить 19,6. Скільки потрібно повітря (склад повітря – 80 об.% азоту, 20 об.% кисню), щоб спалити 100 л такої суміші, яка має температуру 27 оС, а її тиск становить 103 кПа.


L Обласна олімпіада юних хіміків (м. Львів, 1314 лютого 2010 р.)

8 клас

^

Задача 1 (5 балів)


Запишіть праві частини рівнянь хімічних реакцій та поставте відповідні стехіометричні коефіцієнти:

1) Fe + HCl = … 2) KJ +Cl2 = … 3) FeCl2 + Cl2 = …

4) Al + CuSO4 = … 5) Fe + Cl2 = … 6) FeS2 + O2 = …

7) Cu + HNO3 (конц.) = … 8) Mg + HNO3 (розв.) = ... 9) Na2S + Na2SO3 + HCl = ...

10) KNO2 + KJ + H2SO4 = ...


Розв’язок

  1. Fe + 2HCl = FeCl2 + H2

  2. 2 KJ +Cl2 = 2 KCl + J2

  3. 2 FeCl2 + Cl2 = 2 FeCl3

  4. 2 Al + 3 CuSO4 = Al2(SO4)3 + 3 Cu

  5. 2 Fe + 3 Cl2 = 2 FeCl3

  6. 4 FeS2 + 11 O2 = 2 Fe2O3 + 8 SO2

  7. Cu + 4 HNO3(конц.) = Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O

  8. 4 Mg + 10 HNO3(розв.) = 4 Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3 H2O

  9. 2 Na2S + Na2SO3 + 6 HCl = 6 NaCl + 3 S + 3 H2O

  10. 2 KNO2 + 2 KJ + 2 H2SO4 = 2 K2SO4 + J2 + 2 NO + 2 H2O^

Задача 2 (10 балів)


Для визначення складу калієвої солі однієї з кисневмісних кислот хлору узято її наважку масою 0,254 г. Продуктом відновлення солі є хлорид-іони, які були осаджені аргентум нітратом, а маса одержаного осаду склала 0,297 г. З іншої наважки вихідної солі масою 0,582 г був виділений кисень об’ємом 160 мл (н.у.). Визначте формулу вихідної солі, напишіть можливі рівняння її термічного розкладу з зазначенням відповідних умов їхнього перебігу.


Розв’язок

Складу вихідної хімічної сполуки можна записати як KxClyOz. Для встановлення формули необхідно розрахувати відношення кількостей речовин атомарних калію, хлору, і оксигену в 0,582 г солі.

Маса хлору в 0,254 г солі становитиме: m1 0,297 г

Ag++ Cl- = AgCl↓ m1 = 0,073 г Cl

35,5 г/моль 143,5 г/моль


Маса хлору в 0,582 г солі становить:

Маса Оксигену в 0,582 г солі становитиме = 0,229 г

Маса калію в 0,582 гсолі становитиме: m4 = mсолі – m2 – m3 = 0,582 – 0.167 – 0,229 = 0,186 (г)

Визначаємо кількості речовин атомарного калію, хлору і оксисену: ;

n(K) = 0,0048 моль; n(Cl) = 0,0047 моль; n(O) = 0,0143 моль

Знаходимо відношення кількостей речовин: n(K) : n(Cl) : n(O) = 0,0048 : 0,0047 : 0,00143

Розділивши праву частину рівності на найменше число (0,0047), матимемо:

n(K) : n(Cl) : n(O) = 1 : 1,02 : 3,05 ≈ 1 : 1 : 3. Отже, найпростіша формула сполуки: KClO3

^ L Обласна олімпіада юних хіміків (м. Львів, 1314 лютого 2010 р.)

8 клас


Запишемо рівняння хімічних реакцій термічного розкладу бертолетової солі:

1) 2 KClO3 = 2 KCl + 3 O2↑ (до 200оС, MnО2 як каталізатор);

2) 4 KClO3 = 3 KClO4 + KCl (обережне нагрівання без каталізатора)
^

Задача 3 (10 балів)


При обережному перемішуванні до 600 г водного розчину карбонату натрію з масовою часткою солі, що дорівнює 12,0 %, повільно влили 20,0 мл олеуму. Олеум містить 20,0 мас.% сірчаного ангідриду і має густину 1,90 г/мл. Напишіть рівняння реакцій, що відбуваються під час цього та знайдіть масові частки розчинених речовин в отриманому розчині, якщо можливі газуваті продукти взаємодії повністю виділяються з нього.


Розв’язок

Маса олеуму становить 20×1,90=38,00 г. Маса сірчаного ангідриду в олеумі: 38,00 × 20 ⁄ 100 = 7,60 г; сірчаної кислоти: 38,00 – 7,60 = 30,40 г. При гідратації сірчаного ангідриду (з порівняння об’ємів олеуму та водного розчину випливає, що вода є в надлишку)

SO3 + H2O = H2SO4

(врахувавши молярні маси М(SO3) = 80 г/моль, М(H2SO4) = 98 г/моль) одержимо 7,6 × 98 ⁄ 80 = 9,31 г сірчаної кислоти. Таким чином з 20,0 мл олеуму сумарно одержимо 9,31 + 30,40 = 39,71 г сірчаної кислоти або 39,71 ⁄ 98 = 0,402 моль.

Кількість карбонату натрію (600·12)/(100·106)=0,679 моль (врахувавши, що молярна маса М(Na2CO3) = 106 г/моль). Оскільки кількість карбонату натрію є більшою за кількість сірчаної кислоти, то в кінцевому розчині не буде непрореагованої кислоти. Також, оскільки кількість карбонату натрію не перевищує кількість кислоти більш ніж в два рази, то в кінцевому розчині не буде непрореагованого карбонату (див. наведені нижче рівняння реакцій). Олеум вливається в розчин соди, тобто під час процесу сода спочатку буде в надлишку, тому спочатку буде утворюватись гідрокарбонат, а вже потім – вуглекислий газ:

2Na2CO3 + H2SO4 = Nа24 + 2NаНСО3,

Na2CO3 + H2SO4 = Nа24 + Н2О + СО2↑.

Далі є можливими різні методи розрахунку: можна послідовно розглядати процеси, або писати зразу рівняння обох реакцій. В останньому варіанті одержимо:

2Nа2СО3

+ Н24

= Nа24

+ 2NаНСО3;
2х моль

х моль

х моль

2х моль
2СО3

+ Н24

= Nа24

2О + СО2;
у моль

у моль

у моль

у моль
Сумарна кількість прореагованого Nа2СО3:

Сумарна кількість прореагованої Н24:

2х + у = 0,679,

х + у = 0,402.

Розв’язуючи систему з двох рівнянь знаходимо: х = 0,277 моль; у = 0,125 моль.

Маса утвореного розчину, якщо можливі газуваті продукти взаємодії (в даному випадку – СО2, М(CO2) = 44 г/моль) повністю виділяються з нього, дорівнюватиме:

600,0 + 38,0 – 0,125×44 = 633,5 г.

Молярні маси сульфату та гідрокарбонату натрію:

М(Na2SO4) = 142 г/моль, М(NаНСО3) = 84 г/моль

Тоді масова частка Nа24: ^ 9,01 %;

масова частка NаНСО3: = 7,35 %.

L Обласна олімпіада юних хіміків (м. Львів, 1314 лютого 2010 р.)

8 клас

^

Задача 4 (10 балів)


Водний розчин калій йодиду, який містить домішку калій броміду, струсили з надлишком бромної води, а потім випарували і кристалізували. У результаті одержали продукт, маса якого на A грам менша за масу початкового препарату. Цей продукт потім розчинили у воді і через отриманий розчин пропустили надлишок хлору, після чого знову випарували і кристалізували. Маса нового продукту також на A грамів менше маси препарату, отриманого в попередньому досліді. Знайдіть масову частку калій броміду у вихідному препараті, якщо всі хімічні реакції відбуваються кількісно.

Розв’язок

Запишемо рівняння реакцій:

2 KI + Br2 = 2 KBr + I2,

2 KBr + Cl2 =2 KCl + Br2.

Нехай у вихідній суміші було х г KBr та у г KI. Знайдемо кількість KI та масу утвореного KBr.

n(KI)=m(KI)/M(KI) = у/166 моль; mутв.(KBr)=n(KI)×M(KBr) = 119у/166 г.

Тепер знайдемо різницю у вазі наважок:

А = (х+у) – (х+119у/166) = у—119у/166 [г].

Загальна маса та кількість KBr (з врахуванням утвореного в першій реакції) дорівнюють:

mKBr = х+119у/166 = (166х+119у)/166 [г]; nKBr = mKBr/MKB r= (166х+119у)/(166×119) [г].

Знайдемо масу KCl, який утворюється в другій реакції:

mKCl = nKCl×MKCl = nKBr×MKCl = 74,5×(166х+119у)/(166×119) [г].

Знайдемо зміну маси препарату у другій реакції: А дорівнює різниці між масою mKBr і масою утвореного хлориду калію:

А = (166х+119у)/166 –74,5×(166х+119у)/(166×119).

Прирівнявши зміни маси солей в першій та другій реакціях, одержимо:

(166х+119у)/166 – 74,5×(166х+119у)/(166×119) = у–119у/166.

Розв’язуючи це рівняння, знайдемо:

у = 14 774х/595 = 24,83х.

Тепер можна знайти вміст калій броміду у вихідній суміші:

w(KBr) = х/(х+у) = х/25,83х = 0,038 або 3,8 мас.%.

^

Задача 5 (5 балів)


Визначте склад (в об. %) газової суміші, яка містить карбон (ІІ) та карбон (IV) оксиди, якщо її густина за воднем становить 19,6. Скільки потрібно повітря (склад повітря – 80 об.% азоту, 20 об.% кисню), щоб спалити 100 л такої суміші, яка має температуру 27 оС, а її тиск становить 103 кПа.

Розв’язок

Середня молекулярна маса газової суміші дорівнює М = DH2(CO+CO2)·M(H2) = 19.6·2=39.2;

Нехай об’ємна (мольна) частка вуглекислого газу у суміші становить х, то об’ємна (мольна) частка СО становитиме (1х). Звідси

44х + 28(1х)=39,2

x=0,7

Отже в суміші було 70 об. % СО2 і 30 об.% СО

За рівнянням Бойля-Маріотта P1V1/T1= P2V2/T2 визначаємо об’єм суміші за нормальних умов (101.325 кПа; 273 К):

101.325 кПа · y / 273 К = 103 кПа 100 л / 300 К y=92,5 (л СО+СО2)

Горіти буде тільки СО. Його в газовій суміші є 30 об.% або 27,75 л. За рівнянням реакції

2 СО + О2 = 2 СО2

знаходимо, що чистого кисню для спалювання СО треба 13,875 л, а отже повітря треба 69,375 л.
Схожі:

Задача 1 5 iconЗадача 1 2 Задача 2 2 Фінансово-економічний аналіз 4 Задача 2 5 Інвестиції 6 Задача 1 6 Задача 2 6 Економіка праці 7 Задача 1 7 Маркетинг 8 Задача 1 8 Задача 2 8
Діяльність виробничого підприємства, що займається виробництвом сільськогосподарської продукції, характеризується такими даними
Задача 1 5 icon10 клас Задача Див. Лабораторна робота №2 (10 клас). Задача Див. Задача 2 (9 клас) 11 клас
Кладемо диск на міліметровий папір і визначаємо внутрішній і зовнішній його діаметри. Тоді
Задача 1 5 iconЗадача пошуку найкоротшого шляху. Обгрунтування та аналіз алгоритму Дейкстри
Змістовні постановки задач та їх математичні моделі. Задача про перехрестя доріг
Задача 1 5 iconЗадача 1
Задача На систему двох тонких лінз падає світловий промінь, який виходить із збиральної лінзи так, як показано на малюнку. Яка відстань...
Задача 1 5 iconПоложення про проведення конкурсу на створення оригінал-малюнків поштових марок Конкурсне завдання Тема: «з різдвом Христовим!». Задача
Задача: Створити художню композицію, яка відображатиме народні традиції святкування Різдва
Задача 1 5 iconЗадача 25 c = c + c Di c автономнее споживання с = 5 + (0,6 20) = 17 Ответ: 17 Задача 26 y дохід економіки c споживання

Задача 1 5 iconЗадача Геодезическая задача математического вида задача, связаная с определением взаимного положения точек земной поверхности и подразделяется на прямую и обратную задачу
Геодезическая задача – математического вида задача, связаная с определением взаимного положения точек земной поверхности и подразделяется...
Задача 1 5 iconЗадача по «строительству» личности, причём иногда приходится заниматься укреплением и перестраиванием самого фундамента
Воспитание детей – старейшее из человеческих дел. Зависит оно от трех переменных: взрослые, дети и отношения между ними. Домашнее...
Задача 1 5 iconЗадача Побудувати таблицю значень аргумента
Задача Побудувати таблицю значень аргумента х і функції y=f(х), якщо х змінюється від 1 до 12 з кроком 1, n — порядковий номер комп’ютера,...
Задача 1 5 iconЛабораторная работа №1 Двойственная задача линейного программирования по дисциплине " Математические методы исследования операций "
В этом случае задача отыскания решения, предпочтительного по всем признакам, будет некорректной, т е не будет иметь ни одного решения....
Задача 1 5 iconЗадача № «Ортоцентрический треугольник»
Задача № «Ортоцентрический треугольник». Основания высот остроугольного треугольника авс служат вершинами другого треугольника, периметр...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи