Положення про студентський гуртожиток, правила про внутрішній розпорядок та положення про студентське самоврядування у гуртожитках Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького icon

Положення про студентський гуртожиток, правила про внутрішній розпорядок та положення про студентське самоврядування у гуртожитках Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Скачати 320.1 Kb.
НазваПоложення про студентський гуртожиток, правила про внутрішній розпорядок та положення про студентське самоврядування у гуртожитках Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Дата конвертації06.06.2013
Розмір320.1 Kb.
ТипПоложення

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

ПОЛОЖЕННЯ

про студентський гуртожиток,

правила про внутрішній розпорядок


та положення про студентське самоврядування

у гуртожитках

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Львів – 2008


«Положення про студентський гуртожиток Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького» та «Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького» опрацьовані та складені на основі Закону України «Про вищу освіту» та наказу Міністерства освіти і науки України від 13.11.2007 № 1004 про затвердження «Примірного положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу» з метою впорядкування надання студентам житлової площі на період навчання у вищому навчальному закладі, у пункті 2, якого зазначено «Ректорам (директорам) вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності і підпорядкування при затвердженні власних положень про студентські гуртожитки керуватись цим Примірним положенням».

Відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 13.11.2007 № 1004 ректором університету акад. Б.С. Зіменковським 12.09.2008 року було підписано наказ за №2390-з «Про затвердження положення про студентський гуртожиток та правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького».

Укладачі:

проректор з науково-педагогічної роботи д.біол.н., професор Магльований А.В.

заступник декана стоматологічного факультету з виховної роботи, доцент Гриновець В.С.

голова профспілкового комітету студентів ЛНМУ ім. Д.Галицького ас. Коваль А.Я.

голова студентського самоврядування ЛНМУ ім. Д.Галицького студент VІ курсу медичного факультету Вовк В.С.


@ Відповідальний за випуск: проректор з науково-педагогічної роботи д.біол.н., професор Магльований А.В.


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

НАКАЗ

м. Львів

12.09.2008 № 2390-з

Про затвердження положення про

студентський гуртожиток та правил

внутрішнього розпорядку в студентських

гуртожитках Львівського національного

медичного університету імені Данила

Галицького

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та наказу Міністерства освіти і науки України від 13.11.2007 № 1004 про затвердження «Примірного положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу» з метою впорядкування надання студентам житлової площі на період навчання у вищому навчальному закладі

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити «Положення про студентський гуртожиток Львівського національного
  медичного університету імені Данила Галицького» та «Правила внутрішнього розпорядку
  в студентських гуртожитках Львівського національного медичного університету імені
  Данила Галицького» що додаються.

 2. Проректору з науково-педагогічної роботи, деканам факультетів, комендантам
  гуртожитків, голові профкому студентів та головам студентського самоврядування
  гуртожитків (головам студентських рад) в своїй роботі керуватись «Положенням про
  студентський гуртожиток Львівського національного медичного університету імені
  Данила Галицького» та «Правилами внутрішнього розпорядку в студентських
  гуртожитках Львівського національного медичного університету імені Данила
  Галицького».

 3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Б.С. Зіменковський

РекторПОЛОЖЕННЯ

про студентський гуртожиток

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Загальні положення

 1. Це положення регламентує функціонування студентських гуртожитків Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (далі – університет), визначає порядок надання житлової площі в гуртожитках, умови проживання, правила внутрішнього розпорядку (далі – Положення).

 2. Студентські гуртожитки університету призначені для проживання на період навчання іногородніх студентів, слухачів, курсантів, інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів тощо (далі – Студенти), а також Студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.

 3. Іноземні громадяни, які навчаються в університеті, розміщуються в гуртожитках на загальних підставах, якщо інше не передбачено контрактом або іншими нормативно-правовими актами.

 4. Вільні кімнати в гуртожитках можуть використовуватися керівництвом університету за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів для створення відокремленого готелю.

 5. Житлова площа та місця загального користування в гуртожитку не підлягають приватизації, обміну, закладанню, бронюванню і здаванню для проживання сторонніх осіб чи наймання з іншою метою. Кожне приміщення в гуртожитку повинне мати функціональне призначення. Перепрофілювання приміщень у гуртожитку може здійснюватися за поданням адміністрації гуртожитку і за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

 6. У гуртожитки можуть бути поселені іногородні Студенти заочної форми навчання на період проведення екзаменаційної сесії, іногородні абітурієнти на період проведення вступних випробувань, а також абітурієнти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання.

 7. Поселення Студентів до студентських гуртожитків здійснюється рішенням ректора університету за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів на підставі ордерів відповідно до Житлового кодексу України. При поселенні укладається угода (контракт) на проживання.

 8. Студентські гуртожитки знаходяться в підпорядкуванні університету.

 9. Гуртожитки є для проживання окремих осіб (житлові приміщення знаходяться в загальному користуванні декількох осіб, які не знаходяться між собою в сімейних стосунках). У разі потреби можуть виділятися приміщення для проживання Студентів, що перебувають у шлюбі. Ці приміщення мають розташовуватись в окремих секціях гуртожитку.

 10. Гуртожитки є загального проживання з самообслуговуванням і самоврядуванням залежно від умов проживання, що визначається керівництвом університету і погоджується з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

 11. Працівники університету, як виняток, можуть бути поселені в студентський гуртожиток до закінчення навчального року лише за рішенням ректора університету і за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

 12. Проживання в студентських гуртожитках сторонніх осіб, розміщення підрозділів університету, а також інших організацій забороняється.

 13. Гуртожитки, крім основного призначення, можуть надавати за окрему плату додаткові послуги, перелік яких визначений відповідними законодавчими та нормативними актами.

 14. У гуртожитку повинні забезпечуватись необхідні умови для проживання, самостійної навчальної роботи, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. Приміщення санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з чинними санітарними нормами та правилами утримання гуртожитків.

 15. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку, що затверджуються ректором університету за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

 16. Права і обов’язки працівників гуртожитків визначаються посадовими інструкціями, затвердженими ректором університету.Надання житлового місця в гуртожитках

 1. Розміщення Студентів у гуртожитках та виселення з них, умови проживання, права і обов’язки погоджуються з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

 2. Розподіл місць проживання у гуртожитках між факультетами здійснюється рішенням керівництва університету із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

 3. Списки Студентів на проживання в гуртожитках готуються деканами факультетів і затверджуються ректором університету за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

 4. Обов’язковому поселенню підлягають студенти денної форми навчання, які мають відповідні підстави згідно з:

 • Постановою Кабінету Міністрів України „Про поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків”;

 • Законом України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

 1. Під час поселення студентів 1-го курсу перевагу бажано надавати:

 • студентам-інвалідам І-ІІІ груп;

 • студентам з багатодітних родин (троє і більше дітей);

 • студентам, у яких один з батьків помер (загинув);

 • студентам бюджетної форми навчання;

 • студентам, які мешкають у віддалених районах України.

 1. Студентів, яким не вистачило місця в гуртожитку, комісія з поселення факультету в обов’язковому порядку вносить до рейтингового списку на поселення, в якому за однакових вищенаведених підстав на поселення студенти розташовуються згідно з набраними балами, отриманими під час вступних випробувань, і який доводиться до загального відома..

 2. На підставі рішення про надання місць у гуртожитку ректор університету чи за його дорученням декан укладає угоду із Студентом на проживання в гуртожитку і видає йому ордер, який є єдиною підставою для поселення і проживання у вказаному житловому місці. В ордері зазначається адреса гуртожитку і номер кімнати.

 3. Облік ордерів та Студентів, які проживають у гуртожитках, оформлення необхідних документів, реєстрація та зняття з реєстрації виконується призначеною для цього особою (паспортистом). Бланки ордерів зберігаються в установленому порядку як документи суворої звітності.

 4. Студент, який поселяється до гуртожитку, зобов'язаний особисто пред'явити паспорт і здати завідувачу гуртожитку (коменданту) ордер на право зайняти місце в гуртожитку з попередньою оплатою за проживання, але не менше ніж за місяць уперед.

 5. Студенту, який поселяється до гуртожитку, указується його житлове місце, надається необхідний інвентар, комплект білизни, перепустка на право входу до гуртожитку.

Студент повинен бути ознайомлений під підпис з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та правилами техніки безпеки.

 1. Документи на реєстрацію Студентів, які поселяються до гуртожитку, подаються адміністрацією гуртожитку у встановленому порядку.

 2. У разі непередбачених обставин та з поважних причин Студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати або гуртожитку за рішенням адміністрації гуртожитку без погіршення умов проживання.

 3. Місця в студентських гуртожитках для розміщення студентських сімей визначаються ректором університету із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

 4. Прийняття на облік студентських сімей, які потребують місць у гуртожитках, здійснюється ректором університету за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.


Користування гуртожитками. Умови проживання 1. Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток для Студентів цього гуртожитку до 2400 години вільно, а з 2400 до 0600 – із записом у спеціальному журналі причин запізнення.

 2. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 800 до 2300. При вході до гуртожитку відвідувач пред'являє черговому документ, який засвідчує особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає в гуртожитку, зобов'язаний особисто зустріти відвідувача, залишити перепустку черговому гуртожитку і провести відвідувача при його виході з гуртожитку.

Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку покладається на Студентів, які їх запросили.

 1. Культурні заходи в гуртожитках здійснюються відповідно до плану, який розробляється органами студентського самоврядування і погоджується з керівництвом університету. Усі заходи повинні закінчуватись до 2300.

 2. У кожній секції (кімнаті) з числа Студентів, які проживають у ній, обирається староста.

 3. Усі Студенти, які проживають у гуртожитку, залучаються до господарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та загального користування тощо).

 4. Студент, який проживає в гуртожитку, має право:

 • користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, медичного та спортивного призначення, камерами зберігання, іншим обладнанням і майном гуртожитку;

 • вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільної білизни, а також усунення недоліків у забезпеченні побутових умов;

 • обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до їхнього складу;

 • через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов'язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи працівників гуртожитку тощо;

 • звертатись із скаргами на роботу працівників гуртожитку і житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про студентський гуртожиток і нормам обладнання та утримання гуртожитків, до керівництва університету, інших установ відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

 1. Студент, який проживає у гуртожитку, зобов'язаний:

 • знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку;

 • своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими він користується;

 • підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального користування, брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням;

 • дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію, газ і воду;

 • забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати в завідувача гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях – здати йому відповідний дублікат ключів;

 • своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;

 • про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти завідувача гуртожитку та органи студентського самоврядування гуртожитку;

 • відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства;

 • дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;

 • реєструвати додаткові електроприлади в завідувача гуртожитку;

 • попереджувати завідувача гуртожитку (коменданта) при залишенні гуртожитку на тривалий час (більше 5 діб);

 • після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку в двотижневий термін.

 1. Студенту, який проживає у гуртожитку, забороняється:

 • переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із завідувачем гуртожитку;

 • переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу завідувача гуртожитку;

 • проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;

 • користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;

 • проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу завідувача гуртожитку;

 • залишати сторонніх осіб після 2300 без письмового дозволу завідувача гуртожитку;

 • палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння;

 • порушувати тишу з 2200 до 0700;

 • створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;

 • тримати в гуртожитку тварин.

 1. За активну участь у культурних заходах, роботах з покращення умов проживання, стану гуртожитку та прилеглої території Студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути заохочені.

За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на Студентів, які проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення:

 • зауваження;

 • догана;

 • відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік;

 • розірвання угоди на проживання.

 1. Заохочення або стягнення Студентам, які проживають у гуртожитку, у встановленому порядку виносяться керівництвом університету за поданням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

 2. Порядок проживання Студентів у гуртожитках у канікулярний (відпускний) період визначається з урахуванням їх побажань ректором університету.


Виселення із студентських гуртожитків


 1. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних випробуваннях, залишають у встановленому порядку місце в гуртожитку протягом трьох діб з дня оголошення результатів випробувань; абітурієнти, які подали апеляцію, – у триденний термін після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; абітурієнти, які не зараховані до навчального закладу за конкурсом, – протягом трьох діб після виходу наказу про зарахування.

 2. При відрахуванні з навчального закладу (у тому числі при його закінченні), розірванні угоди на проживання Студенти, які проживали в гуртожитку, залишають його в установленому порядку в двотижневий термін від дня видачі відповідного наказу.

У разі, коли з поважних причин Студент не може залишити гуртожиток у відповідний термін, рішенням керівництва університету за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів цей термін може бути продовжений.

 1. Виселення Студента з гуртожитку здійснюється відповідно до законодавства України. У разі порушення Студентом угоди на проживання в гуртожитку він виселяється з гуртожитку, повністю відшкодовуючи заподіяні збитки.Плата за житло та послуги


 1. Вартість місця проживання в гуртожитку складається з вартості його утримання та вартості обов’язкових побутових послуг, що надаються Студентам, які проживають у гуртожитку.

 2. Конкретний розмір оплати за проживання в гуртожитках установлюється керівництвом університету і розраховується відповідно до законодавства, тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги залежно від рівня комфортності житла.

 3. Конкретний розрахунок розміру оплати та вартості послуг за проживання в гуртожитках погоджується з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією; вони мають бути доведені до відома студентів.

 4. Оплата за житло та надані послуги здійснюється не менше ніж за місяць уперед.

 5. Додаткові послуги, що надаються за бажанням Студентам, які проживають у гуртожитку, сплачуються окремо.


Обов’язки керівництва університету

та адміністрації гуртожитку


 1. Керівництво університету несе відповідальність за належну експлуатацію і утримання гуртожитків, дотримання в них установленого порядку і правил проживання, організацію побуту Студентів, які проживають у гуртожитку, виховної, культурної і спортивно-оздоровчої роботи.

 2. Керівництво університету та адміністрація гуртожитку повинні дотримуватись Положення про студентський гуртожиток, угоди, укладеної зі Студентом, та норм чинного законодавства.

 3. Керівництво університету та адміністрація гуртожитку здійснюють безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією гуртожитку, організацією проживання та побуту Студентів з додержанням санітарних, екологічних та протипожежних норм.

 4. Керівництво університету та адміністрація гуртожитку зобов'язані:

  • забезпечити виконання Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку;

 • утримувати приміщення гуртожитку в належному стані відповідно до встановлених санітарних норм та правил;

 • укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем відповідно до встановлених норм;

 • проводити обмін постільної білизни відповідно до санітарних правил;

 • забезпечувати Студентів, які проживають у гуртожитку, необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для робіт з обслуговування та прибирання гуртожитку і прилеглої території;

 • здійснювати заходи з охорони матеріальних цінностей гуртожитку та матеріальних цінностей Студентів, які проживають у гуртожитку;

 • своєчасно організовувати проведення ремонту гуртожитку, інвентарю, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;

 • здійснювати заходи з покращення житлово-побутових умов у гуртожитку, своєчасно приймати заходи з реалізації пропозицій Студентів, які проживають у гуртожитку, інформувати їх про прийняті рішення;

 • надавати Студентам, які проживають у гуртожитку, необхідні побутові послуги, виділяти в гуртожитку приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання, культурних і спортивних заходів;

 • укомплектовувати штати гуртожитку в установленому порядку обслуговуючим персоналом;

 • сприяти органам студентського самоврядування гуртожитку у вирішенні питань побуту і відпочинку Студентів, які проживають у гуртожитку;

 • інформувати Студентів про прийняття рішень, які стосуються їхнього проживання та побуту;

 • забезпечувати необхідне освітлення і тепловий режим у всіх приміщеннях відповідно до встановлених норм комфортності;

 • забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитків.

 1. Керівництво університету спільно з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів розглядають суперечності та можливі конфліктні ситуації.

 2. Адміністрація гуртожитку несе відповідальність за збереження майна студентів, зданого до камери зберігання гуртожитку. За речі, які не були здані на зберігання, адміністрація відповідальності не несе.

 3. Керівництво університету спільно з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів може створювати будівельні загони для проведення робіт на території гуртожитків університету.

 4. Поточний ремонт гуртожитків полягає в систематичному і своєчасному проведенні робіт із збереження конструктивних елементів, оздоблювання, інженерного обладнання і елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також з усунення дрібних пошкоджень і несправностей, що з’явилися під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання.

 5. При виконанні капітального ремонту гуртожитку, якщо його неможливо виконати без відселення, Студентам на час ремонту керівництвом університету надається житлова площа в тому самому або в іншому гуртожитку. Після закінчення капітального ремонту Студентам надається житлова площа, яку вони займали раніше.ПРАВИЛА

внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Загальні положення
 1. Цей документ регламентує правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

 2. Поселення до студентських гуртожитків для проживання на період навчання іногородніх студентів, слухачів, курсантів, інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів тощо (далі – мешканців), а також Студентів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за умови відсутності в них іншого місця проживання здійснюється рішенням керівника вищого навчального закладу за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів на підставі ордерів відповідно до Житлового кодексу України. При поселенні укладається угода на проживання.

 3. Мешканець, який поселяється до гуртожитку, зобов'язаний особисто пред'явити паспорт і здати завідувачу гуртожитку (коменданту) ордер на право зайняти місце в гуртожитку з попередньою оплатою за проживання, але не менше ніж за місяць уперед. Вона має пройти інструктаж з техніки пожежної безпеки, з експлуатації електропобутових приладів, побутової радіоапаратури і газового обладнання, а також по користуванню ліфтами (за їх наявності в гуртожитку), ознайомитися з правилами внутрішнього розпорядку, у тому числі з порядком виселення з гуртожитку. Інструктаж здійснюється завідувачем гуртожитку (комендантом) і підтверджується особистим підписом мешканця в спеціальному журналі.Умови проживання 1. Мешканцям гуртожитку видається перепустка на право входу до гуртожитку.

 2. Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток для мешканців цього гуртожитку до 2400 години вільно, а з 2400 до 0600 – із записом у спеціальному журналі причин запізнення.

 3. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 800 до 2300. При вході до гуртожитку відвідувач пред'являє черговому документ, який засвідчує особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає в гуртожитку, зобов'язаний особисто зустріти відвідувача, залишити перепустку черговому гуртожитку і провести відвідувача при його виході з гуртожитку.

Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку покладається на осіб, які їх запросили.

 1. Культурні заходи в гуртожитках здійснюються відповідно до плану, який розробляється органами студентського самоврядування і погоджується з керівництвом університету. Усі заходи повинні закінчуватись до 2300.

 2. У кожній секції (кімнаті) з числа Студентів, які проживають у ній, обирається староста.

 3. Усі особи, які проживають у гуртожитку, залучаються до господарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та загального користування тощо).


Права і обов’язки мешканців гуртожитку


 1. Мешканці гуртожитку мають право:

 • користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, медичного та спортивного призначення, камерами зберігання, іншим обладнанням і майном гуртожитку;

 • вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільної білизни, а також усунення недоліків у забезпеченні побутових умов;

 • обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраним до їхнього складу;

 • через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов'язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля, роботи працівників гуртожитку тощо;

 • звертатись із скаргами на роботу працівників гуртожитку і житлово-побутові умови, які не відповідають вимогам Положення про студентський гуртожиток і нормам обладнання та утримання гуртожитків, до керівництва вищого навчального закладу, інших установ відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

 1. Мешканці гуртожитку зобов'язанні:

 • знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку;

 • своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими він користується;

 • підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального користування, брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням;

 • дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію, газ і воду;

 • забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати в завідувача гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях – здати йому відповідний дублікат ключів;

 • своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;

 • про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти завідувача гуртожитку та органи студентського самоврядування гуртожитку;

 • відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства;

 • дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;

 • реєструвати додаткові електроприлади в завідувача гуртожитку;

 • попереджувати завідувача гуртожитку (коменданта) при залишенні гуртожитку на тривалий час (більше 5 діб);

 • після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку в двотижневий термін.

 1. Мешканцям гуртожитку забороняється:

 • переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із завідувачем гуртожитку;

 • переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу завідувача гуртожитку;

 • проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;

 • користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнатах;

 • проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу завідувача гуртожитку;

 • залишати сторонніх осіб після 2300 без письмового дозволу завідувача гуртожитку;

 • палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп'яніння;

 • порушувати тишу з 2200 до 0700;

 • створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп'ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;

 • тримати в гуртожитку тварин.


Заохочення і стягнення


 1. За активну участь у культурних заходах, роботах з покращення умов проживання, стану гуртожитку та прилеглої території Студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути заохочені.

За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на Студентів, які проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення:

 • зауваження;

 • догана;

 • відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік;

 • розірвання угоди на проживання.

 1. Заохочення або стягнення стосовно мешканців гуртожитку у встановленому порядку виносяться керівництвом університету за поданням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.Положення

про студентське самоврядування гуртожитку

(Витяг з положення про студентське самоврядування)

Львівського національного медичного університету

імені Данила Галицького


Загальні положення


 1. Студентське самоврядування гуртожитку Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (далі – студентське самоврядування гуртожитку) – є невід’ємною частиною студентського самоврядування Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

 2. Студентське самоврядування гуртожитку є важливим елементом удосконалення навчально-виховної роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника.

 3. Студентське самоврядування гуртожитку виражає інтереси усіх мешканців гуртожитку, незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

 4. Студентське самоврядування діє на основі принципів добровільності, демократичності, законності та гласності.

 5. Студентське самоврядування є незалежним від релігійних об’єднань, політичних партій та рухів.

 6. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством України, в тому числі, Законом України «Про вищу освіту», Наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України, Статутом ЛНМУ імені Данила Галицького та цим Положенням, не дублюють профспілкову організацію студентів, користуються допомогою і підтримкою ректорату та профспілкового комітету студентів університету.

 7. Головною структурною одиницею системи студентського самоврядування на рівні гуртожитку є кімната.

 8. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.


Організаційна структура органів студентського самоврядування гуртожитку


 1. Вищим органом студентського самоврядування гуртожитку є Конференція студентів гуртожитку, яку проводять не рідше одного разу на рік.

 2. Конференція студентів гуртожитку:

 • визначає структуру, склад, повноваження та порядок обрання  Студентської ради гуртожитку залежно від кількості мешканців, з урахуванням об'єму роботи та інших факторів;

 • заслуховує звіт Голови студентської ради гуртожитку;

 • рішення конференції приймається шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів.

 1. Делегати на конференцію обираються відповідно до норм представництва, встановлених студентською радою гуртожитку.

 2. До складу делегатів конференції за посадами входять: члени Студентської ради гуртожитку.

 3. Загальна кількість делегатів має бути не менше 10% від загальної кількості студентів та аспірантів, які мешкають у гуртожитку.

 4. Про час та місце проведення конференції мешканців гуртожитку повідомляють не пізніше, ніж за 7 робочих днів.

 5. Конференція є правомочною за наявності 2/3 делегатів.

 6. Вищим виконавчим органом студентського самоврядування гуртожитку є Студентська рада гуртожитку, яка створюється у кожному гуртожитку для залучення його мешканців до проведення заходів, спрямованих на поліпшення житлових та санітарно-побутових умов, дотримання правил внутрішнього розпорядку та перепускного режиму, проведення виховної, культурно-масової, спортивної роботи, організації відпочинку, пропаганди здорового способу життя, надання допомоги адміністрації гуртожитку щодо поселення та проживання студентів даного гуртожитку.

 7. Студентська рада гуртожитку:

 • спільно з адміністрацією гуртожитку та профспілковим комітетом студентів університету контролює та проводить поселення і виселення студентів з гуртожитку;

 • бере участь у розробці порядку поселення на новий навчальний рік;

 • спільно з адміністрацією гуртожитку проводить роботу по виявленню та попередженню мешканців гуртожитку, які мають заборгованість по оплаті за гуртожиток;

 • перевіряє дотримання студентами та адміністрацією гуртожитку санітарних норм, використання приміщень за призначенням, правил безпеки при користуванні електричними, газовими та іншими приладами, користування меблями та іншим інвентарем жилих приміщень згідно з типовими нормами;

 • здійснює контроль за порядком та якістю роботи підприємств побутового обслуговування і харчування даного гуртожитку;

 • виховує у мешканців бережливе ставлення до майна гуртожитку, організовує роботу з озеленення та благоустрою території, яка закріплена за гуртожитком, ремонту приміщень та інвентарю гуртожитку, розвитку інших форм самообслуговування;

 • контролює додержання мешканцями правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку та організовує студентів та аспірантів на їх неухильне дотримання, проводить роз'яснювальну роботу з метою попередження правопорушень та порушень правил внутрішнього розпорядку;

 • бере участь у підготовці свого гуртожитку до нового навчального року та його ремонті;

 • організує відпочинок мешканців гуртожитку, пропагує здоровий спосіб життя;

 • сприяє розвитку студентського самоврядування у гуртожитку шляхом подання адміністрації гуртожитку кандидатур, в першу чергу з числа студентів, на посади допоміжних працівників гуртожитку.

 1. Студентська рада гуртожитку співпрацює з координаційною радою та адміністрацією гуртожитку, а також з адміністрацією, профспілковим бюро студентів та студентськими радами факультету, студенти яких проживають в даному гуртожитку.

 2. До складу студентської ради гуртожитку входять: голова студентської ради, заступники, старости поверхів, уповноважений представник профспілкового бюро та уповноважений представник студентської ради факультету, студенти яких проживають в даному гуртожитку.

 3. Студентська рада гуртожитку на засіданні обирає заступників голови по напрямках відповідних комісій терміном на 1 рік, за поданням голови студентської ради гуртожитку.

 4. Засідання студентської ради гуртожитку проводиться не рідше одного разу на місяць.

 5. Засідання студентської ради гуртожитку є правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 її членів.

 6. Рішення студентської ради гуртожитку приймається шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх членів студентської ради.

 7. Студентська рада гуртожитку здійснює свою роботу на громадських засадах.

 8. Студентська рада гуртожитку організовує у гуртожитку роботу серед студентів, пов'язану з санітарними та житлово-побутовими умовами, виховною, культурно-масовою, фізкультурно-оздоровчою роботою та перепускним режимом. Кожним напрямком роботи у гуртожитку займається відповідна комісія студентської ради гуртожитку.

 9. Студентська рада гуртожитку звітує про свою роботу перед мешканцями гуртожитку на Конференції студентів гуртожитку.

 10. Студентська рада гуртожитку має право:

 • порушувати питання перед адміністрацією гуртожитку та профспілковим комітетом студентів про поліпшення у гуртожитку житлово-побутових умов та санітарно-гігієнічних норм;

 • контролювати використання житлового фонду та розподіл твердого та м'якого інвентарю серед мешканців даного гуртожитку;

 • клопотати перед адміністрацією про не поселення на наступний навчальний рік, або виселення порушників правил внутрішнього розпорядку;

 • клопотати перед адміністрацією факультетів про притягнення до дисциплінарної відповідальності порушників правил внутрішнього розпорядку;

 • звертатись до адміністрації університету та його підрозділів для отримання необхідної інформації з питань функціонування гуртожитків;

 • застосовувати до порушників правил внутрішнього розпорядку заходи громадського впливу (зауваження, попередження, догана тощо);

 • у разі необхідності залучати до проведення необхідних заходів працівників адміністрації університету та кваліфікованих спеціалістів, представників Студентської ради університету та студентських рад факультетів.

 1. Студентська рада гуртожитку зобов'язана:

 • сформувати  комісії, які забезпечують роботу студентської ради  гуртожитку за основними напрямами роботи:

 • санітарна комісія; комісія з поселення;

 • комісія по контролю за дотриманням правил внутрішнього розпорядку;

 • комісія по спортивній роботі та дозвіллю.

При необхідності, за рішенням конференції мешканців гуртожитку, можуть створюватися інші комісії студентської ради гуртожитку.

 • оперативно вирішувати поточні питання пов'язані з роботою комісій у гуртожитку та на території, закріпленої за ним;

 • формувати списки чергових на поверхах та контролювати їх виконання;

 • оформлювати наглядну агітацію в гуртожитку;

 • забезпечити взаємозв'язок комісій студентської ради гуртожитку з відповідними головами комісій профспілкового комітету та підрозділами адміністрації університету, Студентської ради університету для вирішення питань планування та організації роботи в гуртожитку.

 1. Голова студентської ради гуртожитку:

 • обирається з числа студентів, які проживають в даному гуртожитку, відносною більшістю прямим таємним голосуванням студентів даного гуртожитку;

 • якщо заяву подав лише один кандидат, то він обирається прямим голосуванням простою більшістю присутніх делегатів на конференції студентів гуртожитку;

 • реєстрація кандидатів на посаду голови Студентської ради гуртожитку здійснюється Студентською радою гуртожитку на підставі особистої заяви кандидата, які подаються не пізніше 2 робочих днів до дати проведення Конференції студентів гуртожитку;

 • обирається терміном на 1 рік

 • планує роботу студентської ради гуртожитку, проводить засідання і веде документацію студентської ради гуртожитку;

 • організує роботу комісій студентської ради гуртожитку;

 • оформлює наочну інформацію в гуртожитку;

 • бере участь у роботі по складанню карти поселення в гуртожитку, поселенню та виселенню студентів з гуртожитку;

 • контролює дотримання студентами, які мешкають в гуртожитку, правил внутрішнього розпорядку;

 • спільно з адміністрацією гуртожитку організує та контролює дотримання перепускного режиму в гуртожитку;

 • допомагає адміністрації у забезпеченні гуртожитку інвентарем, обладнанням та бере участь розподілі майна серед мешканців гуртожитку;

 • контролює бережливе ставлення мешканців до майна гуртожитку;

 • залучає мешканців гуртожитку до робіт громадського характеру (2 години на місяць) для прямої користі мешканців гуртожитку та студмістечка;

 • планує та проводить "санітарні дні" в гуртожитку;

 • проводить культурно-масові та спортивні заходи в гуртожитку, вечори відпочинку;

 • бере безпосередню участь у роботі Студентської ради студмістечка.

 1. Заступник голови студентської ради гуртожитку з поселення:

 • керує роботою комісії студентської ради гуртожитку з поселення;

 • готує на засідання студентської ради гуртожитку питання, що стосуються роботи відповідної комісії;

 • спільно з адміністрацією гуртожитку організовує поселення та виселення мешканців гуртожитку, виявляє студентів, що потребують поселення;

 • розробляє пропозиції щодо покращення побутових умов проживання;

 • бере участь у підготовці гуртожитку до нового навчального року;

 • готує карту поселення гуртожитку та постійно слідкує за її змінами.

 • Заступник голови студентської ради гуртожитку з санітарного стану:

 • керує роботою санітарної комісії гуртожитку;

 • готує питання на засідання студентської ради гуртожитку, що стосуються роботи відповідної комісії;

 • здійснює контроль за дотриманням санітарного стану при поселенні;

 • здійснює контроль за проведенням "санітарних днів" в гуртожитку та дотриманням належного санітарного стану в кімнатах;

 • виявляє порушників санітарного стану в кімнатах та гуртожитку, проводить з ними роз'яснювальну роботу;

 • на засіданнях студентської ради гуртожитку подає кандидатури мешканців гуртожитку, які постійно порушували санітарний стан у кімнатах, для відмови у поселенні на наступний навчальний рік.

 1. Заступник голови студентської рада гуртожитку по контролю за дотриманням правил внутрішнього розпорядку:

 • керує роботою комісії студентської ради гуртожитку по контролю за дотриманням правил внутрішнього розпорядку;

 • готує питання на засідання студентської ради гуртожитку, що стосуються роботи відповідної комісії;

 • взаємодіє зі Службою Безпеки університету з питань перепускного режиму;

 • контролює чергування в гуртожитку членів громадського формування з охорони громадського порядку;

 • здійснює контроль за дотриманням мешканцями гуртожитку правил внутрішнього розпорядку;

 • на засіданнях студентської ради, подає кандидатури мешканців гуртожитку, які постійно порушували правила внутрішнього порядку, для відмови у поселенні на наступний навчальний рік.

 1. Заступник голови студентської ради гуртожитку по спортивній роботі та дозвіллю:

 • керує роботою комісії студентської ради гуртожитку по спортивній роботі та дозвіллю;

 • готує та подає на засідання студентської ради гуртожитку питання, що стосуються роботи відповідної комісії;

 • допомагає адміністрації гуртожитку у роботі, спрямованій на організацію відпочинку студентів;

 • організовує дозвілля та відпочинок студентів, проводить вечори відпочинку, дискотеки, конкурси, огляди, свята, конференції, спортивні заходи, тощо;

 • здійснює інші повноваження за дорученням голови студентської ради гуртожитку;

 • допомагає голові студентської ради гуртожитку у його поточній роботі.

 1. Староста поверху гуртожитку:

 • відповідає за дотримання мешканцями поверху правил внутрішнього розпорядку, суворе дотримання правил пожежної безпеки (у випадку виникнення пожежі негайно доповісти черговому гуртожитку, вжити всіх заходів для ліквідації пожежі, евакуації людей і майна), підтримку чистоти і порядку на поверсі;

 • слідкує за економним використанням електроенергії, газу та води;

 • своєчасно  доводить до  відома  мешканців  поверху  вказівки та розпорядження відповідних посадових осіб та організацій університету;

 • слідкує за своєчасним залишенням відвідувачами гуртожитку;

 • проводить перевірку санітарного стану кімнат, кімнат загального користування поверху;

 • зустрічає і супроводжує посадових осіб університету, осіб, що прибули для перевірки гуртожитку;

 • не допускає виносу майна гуртожитку з поверху без дозволу адміністрації гуртожитку.

 1. Розпорядження старости поверху гуртожитку, в межах своїх повноважень, є обов'язковими для виконання усіма особами, які проживають на даному поверсі у гуртожитку.

 2. Староста поверху гуртожитку обирається в тижневий термін після виборів голови студентської ради гуртожитку на зборах мешканців цього поверху шляхом прямого голосування простою більшістю голосів мешканців, які присутні на зборах, за обов'язкової присутності голови студентської ради гуртожитку.

Схожі:

Положення про студентський гуртожиток, правила про внутрішній розпорядок та положення про студентське самоврядування у гуртожитках Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького iconПравила прийому до Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького здійснюється відповідно...
Положення про студентський гуртожиток, правила про внутрішній розпорядок та положення про студентське самоврядування у гуртожитках Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького iconКафедра загальної гігієни Львівського національного медичного університету імені Данила галицького

Положення про студентський гуртожиток, правила про внутрішній розпорядок та положення про студентське самоврядування у гуртожитках Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького iconРішення №970 від 09 липня 2009 року Про передачу в державну власність Львівської обласної державної стоматологічної поліклініки, яка
Відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи звернення Львівського національного...
Положення про студентський гуртожиток, правила про внутрішній розпорядок та положення про студентське самоврядування у гуртожитках Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького iconРішення №1302 від 14 вересня 2010 року Про представлення до нагородження відзнаками Верховної Ради України
Соломії Крушельницької, Дрогобицької районної ради і ректорату Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького,...
Положення про студентський гуртожиток, правила про внутрішній розпорядок та положення про студентське самоврядування у гуртожитках Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького iconНаказ № Проректор Декан Голова студ профкому 2005р
Про студентські гуртожитки Львівського національного університету імені Івана Франка” і наказу ректора №1200 від 26. 07. 2005 року...
Положення про студентський гуртожиток, правила про внутрішній розпорядок та положення про студентське самоврядування у гуртожитках Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького iconНа газетних шпальтах – Ваші думки і сподівання Шановні колеги! Редакційна колегія інформаційного бюлетеня «За медичні права»
«За медичні права» щиро вітає читачів та весь склад редакційної колегії медичного часопису Українського лікарського товариства у...
Положення про студентський гуртожиток, правила про внутрішній розпорядок та положення про студентське самоврядування у гуртожитках Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького iconРішення наради семінару завідувачів (завучів) кафедр (курсів) фармакогнозії вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації моз україни,
...
Положення про студентський гуртожиток, правила про внутрішній розпорядок та положення про студентське самоврядування у гуртожитках Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького iconВідповідальний за випуск: завідувач кафедри терапії №1 фпдо львівського національного медичного університета ім. Данила Галицького, д мед н., професор Є. Я. Скляров Рецензенти
Методичні розробки складені на підставі «Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ-ІV...
Положення про студентський гуртожиток, правила про внутрішній розпорядок та положення про студентське самоврядування у гуртожитках Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького iconКалендарний план циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації лікарів І провізорів на 2013 рік Львів 2012 для довідок
Факультет післядипломної освіти Львівського національного медичного університету iменi Данила Галицького проводить спецiалiзацiю...
Положення про студентський гуртожиток, правила про внутрішній розпорядок та положення про студентське самоврядування у гуртожитках Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького iconКалендарний план циклів спеціалізації та підвищення кваліфікації лікарів І провізорів на 2012 рік Львів 2011 для довідок
Факультет післядипломної освіти Львівського національного медичного університету iменi Данила Галицького проводить спецiалiзацiю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи