Програма для лікарів-інтернів за спеціальністю \"офтальмологія\" icon

Програма для лікарів-інтернів за спеціальністю "офтальмологія"
Скачати 146.68 Kb.
НазваПрограма для лікарів-інтернів за спеціальністю "офтальмологія"
Дата конвертації09.06.2013
Розмір146.68 Kb.
ТипПрограма

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАДЛЯ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “ОФТАЛЬМОЛОГІЯ”


Кількість навчальних годин 1-го року навчання: лекції – 52 год., практичні заняття – 564 год., семінарські заняття – 86 год., іспит – 6 год., суміжні дисципліни - 228 год.,

Разом 936 год.

Кількість навчальних годин 2-го року навчання: лекції – 46 год., практичні заняття –544 год., семінарські заняття –154 год., іспит – 6 год., суміжні дисципліни – 30 год.,

Разом 780 год.Матеріали обговорені та схвалені на методичному засіданні кафедри офтальмології ФПДО з курсом очних хвороб

“ ” 2010р.,

протокол № ___.


Зав. кафедри ___________

доц. Гудзь А.С.


ЗАТВЕРДЖЕНО

на методичній комісії факультету післядипломної освіти

“__” _________2010р.,

протокол № ____.


Голова МК ФПДО ___________

доц. Січкоріз О.Є.
^

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Інтернатура (первинна спеціалізація) є обов'язковою формою післядипломної підготовки випускників усіх факультетів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря спеціаліста з певного фаху.

Інтернатура проводиться у формі очно-заочного навчання на кафедрах вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації і закладів післядипломної освіти та стажування в базових установах охорони здоров'я. Підготовка офтальмологів в інтернатурі проводиться за індивідуальними навчальними планами, розробленими на підставі типового навчального плану і програми інтернатури.

2 – річна інтернатура комбінує навчання на кафедрі і роботу на базі стажування згідно з графіком учбового процесу кафедри, яка відповідає за підготовку інтернів.

У процесі навчання лікар-інтерн приймає участь в обходах зав. кафедри, доцентів, бере участь у підготовці хворих до консультативного прийому, у кафедрально-клінічних та патолого-анатомічних конференціях, засіданнях офтальмологічного товариства.


^ МЕТА НАВЧАННЯ: Основною метою інтернатури з офтальмології є засвоєння теоретичної інформації та одержання практичної підготовки з питань етіології, патогенезу, клініки, діагностики (у т.ч. диференційної), лікування та профілактики основних захворювань очей та суміжної патології, що найбільш часто зустрічаються, створення клінічного мислення, етичного відношення до хворого.

Викладання матеріалу проводиться з використанням наказу №117 від 15.03.07. «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Офтальмологія»

Тривалість навчання: 1-го року – 6 місяців

2-го року – 5 місяців.

Контингент слухачів: лікарі-інтерни

^
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН


для лікарів-інтернів І-го року навчання за спеціальністю “Офтальмологія”

Тривалість навчання 6 місяців з 01.09. по 28.02.

(936 год., у т.ч. 708 год. офтальмологія і 228 год. суміжні дисципліни)

Код

Назва розділу

Лекції

Практ. заняття

СемінариОрганізація офтальмологічної служби на Україні.

2

-

-Розвиток, нормальна анатомія та гістологія органа зору.

2.1 Філо- та онтогенез органа зору.

2.2 Будова зорового аналізатора.

2.3 Очне яблуко та його будова.

2.4 Допоміжний та захисний апарат ока.

1

22

2

2

10

8

4

1

1

1

1Фізіологія органа зору. Методи дослідження зорових функцій.

3.1 Фізіологія органа зору.

3.2 Методи дослідження зорових функцій.

3.2.1 Дослідження центрального зору.
^

3.2.2 Дослідження периферичного зору


3.2.3 Дослідження кольоросприйняття

3.2.4 Дослідження світлосприйняття

3.2.5 Бінокулярний зір. Дослідження бінокулярного зору

3

1

244

10


10

6

6

6

6

4

2

2Рефракція та акомодація.
^

4.1 Оптична система ока


4.2 Клінічна рефракція ока та її розвиток

4.3 Методи дослідження рефракції

4.4 Динамічна рефракція та акомодація

4.5 Методи корекції аметропій

4.6 Міопія, клінічний перебіг, ускладнення, профілактика, корекція, лікування

4.7 Астигматизм

8

0,5

1

0,5

1

1

2


2

80

6

10

20

8

14

14


8

14

2

2

2

2

2

2


2Клінічні методи дослідження.

5.1 Біомікроскопія, ретиноскопія.

5.2 Гоніоскопія

5.3 Офтальмоскопія

5.4 Діафаноскопія

5.5 Ультразвукове дослідження

5.6 Методи дослідження очного тиску та гідродінаміки

5.7 Рентгенологічні методи діагностики

5.8 ФАГ та інші методи дослідження

5.9 Дослідження функції сльозних органів

4

0,5

0,5

0,5

0,25

0,25


2


90

22

8

20

4

8

14

6

4

4

8

1

1

2


1

1

1

1
Захворювання допоміжних органів ока та орбіти.

6.1 Патологія повік

6.2 Пухлини повік

6.3 Захворювання кон'юнктиви

6.4 Пухлини кон'юнктиви

6.5 Захворювання сльозових органів та сльозовивідних шляхів

6.6 Пухлини сльозових органів

6.7 Захворювання орбіти

6.8 Пухлини орбіти

7

2

0,25

2

0,25

1

0,25

1

0,25

52

12

4

12

4

6

4

6

4

10

2

0,5

2

0,5

2

0,5

2

0,5Захворювання рогівки та склери.

7.1 Захворювання склери

7.2 Захворювання рогової оболонки

7.2.1 Запальні захворювання рогової оболонки

7.2.2 Дистрофічні захворювання рогової оболонки

7.3 Аномалії розвитку рогової оболонки та склери

4

1

-

1

1

1

56

8

2

22

14

10

8

2


2

2

2Захворювання судинної оболонки.

8.1 Запальні захворювання судинного тракту ока (увеїти)

8.2 Дистрофії райдужної оболонки та ціліарного тіла

8.3 Пухлини увеального тракту

8.4 Аномалії розвитку судинної оболонки

4,5

2

1

0,5

1

62

24

14

12

12

7

2

2

1

2Захворювання сітківки та скловидного тіла.

9.1 Запальні процеси в сітківці (власне ретиніти)

9.2 Дистрофії сітківки

9.3 Захворювання сітківки, зв'язані з аномаліями розвитку судин сітківки (факоматози)

9.4 Відшарування сітківки

  1. Гострі порушення кровообігу в сітківці

  2. Захворювання скловидного тіла

  3. Ретинопатії. Вікова дегенерація макули. Інші макулопатії

12

1

0,5

0,5


2

2

2

4

70

10

10

6


8

12

8

16

14

2

2

2


2

2

2

4Захворювання кришталика.

10.1 Вроджені аномалії форми та положення кришталика

10.2 Катаракти, вроджені та набуті

10.3 Загальні принципи оперативної техніки в сучасній хірургії катаракти, операційні та післяопераційні ускладнення

10.4 Видалення катаракт в дитячому та підлітковому віці

10.5 Методи корекції афакії (інтраокулярна корекція, контактна корекція, окулярна корекція)

10.б Набухаюча катаракта

4

1

1

1


1

50

6

12

10


8

8


6

8

2

2

2


2Нейроофтальмологія.

11.1 Запальні захворювання зорового нерва

11.2 Ішемічна оптикопатія

11.3 Зміни зорового нерва при інтоксикаціях

11.4 Застійний диск зорового нерва

11.5 Атрофії зорового нерва

11.6 Пухлини сітківки та зорового нерва

2,5

0,5

0,5

0,25

0,25

0,5

0,5

36

6

6

6

6

6

6

9

2

2

2

1

1

1
РАЗОМ

52

564

86
Суміжні дисципліни
228Проміжна атестація
6
Разом: 936 год.


^ СУМІЖНІ ДИСЦИПЛІНИ:

І рік навчання: медична інформатика – 6 год., нетрадиційна медицина – 20 год., медицина катастроф – 14 год., клінічна імунологія – 15 год., радіаційна медицина – 12 год., особливо-небезпечні інфекції – 21 год., анестезіологія і реанімація – 18 год., невідкладні стани в терапії – 36 год., невідкладні стани в акушерстві та гінекології – 20 год., невідкладні стани в хірургії – 18 год., невідкладні стани в педіатрії – 36 год., основи медичної стандартизації – 12 год.

Разом: 228 год.


^

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН


для лікарів-інтернів ІІ-го року навчання за спеціальністю “Офтальмологія”


Тривалість навчання 5 місяців

(780 год., у т.ч. 750 год. офтальмологія та 30 год. суміжні дисципліни)


Код

Назва розділу

Лекції

Практ. заняття

Семінар.

заняттяРозвиток, нормальна анатомія та гістологія органа зору.

2.1 Філо- та онтогенез органа зору.

2.2 Будова зорового аналізатора.

2.3 Очне яблуко та його будова.

2.4 Допоміжний та захисний апарат ока.

-

6

-

-

4

2

2

1

1

-

-Фізіологія органа зору. Методи дослідження зорових функцій.

3.2 Методи дослідження зорових функцій.

3.2.1 Дослідження центрального зору.
^

3.2.2 Дослідження периферичного зору


3.2.3 Дослідження кольоросприйняття

3.2.4 Дослідження світлосприйняття

3.2.5 Бінокулярний зір. Дослідження бінокулярного зору

-

28

-

6

6

6

6

4

-Рефракція та акомодація.

4.2 Клінічна рефракція ока та її розвиток

4.4 Динамічна рефракція та акомодація

4.5 Методи корекції аметропій

4.6 Міопія, клінічний перебіг, ускладнення, профілактика, корекція, лікування

-

26

-

8

10

8


10

2

2

4

2
Захворювання допоміжних органів ока та орбіти.

6.1 Патологія повік

6.2 Пухлини повік

6.3 Захворювання кон'юнктиви

6.4 Пухлини кон'юнктиви

6.5 Захворювання сльозових органів та сльозовивідних шляхів

6.6 Пухлини сльозових органів

-

30

4

-

16

6

-

4

10

2

2

4


2

-Захворювання рогівки та склери.

7.2 Захворювання рогової оболонки

7.2.1 Запальні захворювання рогової оболонки

7.2.2 Дистрофічні захворювання рогової оболонки

7.3 Аномалії розвитку рогової оболонки та склери

-

22

10

-

6

6

4

-

2

2

-Захворювання судинної оболонки.

8.1 Запальні захворювання судинного тракту ока (увеїти)

8.2 Дистрофії райдужної оболонки та ціліарного тіла

8.3 Пухлини увеального тракту

-

30

12

6

12

8

4

2

2Захворювання сітківки та скловидного тіла.

9.1 Запальні процеси у сітківці (власне ретиніти)

9.2 Дистрофії сітківки

9.3 Захворювання сітківки, зв'язані з аномаліями розвитку судин сітківки (факоматози)

9.4 Відшарування сітківки

  1. Гострі порушення кровообігу у сітківці

  2. Захворювання скловидного тіла

  3. Ретинопатії. Вікова дегенерація макули. Інші макулопатії

-

44

8

6

6


6

6

4

8

12

-

4

-


2

4

2Захворювання кришталика.

10.1 Вроджені аномалії форми та положення кришталика

10.2 Катаракти, вроджені та набуті

10.3 Загальні принципи оперативної техніки в сучасній хірургії катаракти, операційні та післяопераційні ускладнення

10.4 Видалення катаракт у дитячому та підлітковому віці

10.5 Методи корекції афакії (інтраокулярна корекція, контактна корекція, окулярна корекція)

10.б Набухаюча катаракта

-

40

8

-

12


-

10


10

8

-

2

2


-

4


-Нейроофтальмологія.

11.1 Запальні захворювання зорового нерва

11.2 Ішемічна оптикопатія

11.3 Зміни зорового нерва при інтоксикаціях

11.4 Застійний диск зорового нерва

11.5 Атрофії зорового нерва

11.6 Пухлини сітківки та зорового нерва

-

24

4

-

10

-

-

10

10

4

2

2

-

2

-Глаукома.

12.1 Етіологія та патогенез первинної глаукоми

12.2 Клініка первинної глаукоми

12.3 Основні типи глаукоми. Класифікація первинної глаукоми

12.4 Діагностика первинної глаукоми

12.5 Гіпертензія ока

12.6 Консервативне лікування глаукоми

12.7 Хірургічне лікування глаукоми

12.8 Організація боротьби зі сліпотою від глаукоми

12.9 Вторинна глаукома

12.10 Гострий приступ глаукоми

12.11 Вроджена глаукома

6

0,5

0,5

0,5

0,25

0,25

1

1

-

0,5

0,5

1

92

4

8

6

8

6

12

24

6

6

6

6

34

-

4

2

6

-

6

6

2

4

2

2Пошкодження органа зору.

13.1. Пошкодження орбіти та додатків ока.

13.2. Пошкодження очного яблука.

13.2.1. Непроникаючі пошкодження ока

13.2.2. Проникаючі пошкодження ока.

Ускладнення проникаючих поранень.

13.3. Комбінована травма органа зору. Рентген-діагностика при травмі ока.

13.4. Опіки ока

12

2

-

2

2

2

2


2

100

8

-

16

20

36

6


14

18

2

-

2

2

4

4


4Косоокість.

14.1. Порушення бінокулярного зору.

14.2. Гетерофорія.

14.3. Співдружня косоокість.

14.4. Методи діагностики при косоокості.

14.5. Лікування співдружньої косоокості.

14.6. Паралітична косоокість.

14.7. Ністагм.

10

-

1

2

2

2

2

1

28

4

4

6

4

4

4

2

18

2

2

2

2

6

2

2Методи лікування в офтальмології.

15.1. Медикаментозна терапія в офтальмології.

15.2. Фізичні методи терапії в офтальмології.

15.3. Основи офтальмохірургії.

4

2

2

-

36

24

6

6

6

2

2

2Офтальмологічні симптоми при загальних захворюваннях організму, синдромах.

16.1. Патологія органа зору при інфекційних зах-нях, гельмінтозах

16.2. Патологія органа зору при зах-нях серцево-судинної с-ми

16.3. Зміни органа зору при ендокринних хворобах

16.4. Зміни органа зору при захворюваннях головного мозку

16.5. Зміни органа зору при деяких синдромах

6


2

-

2

-

2

28


4

6

10

4

4

10


2

1

4

1

2Охорона зору дітей та підлітків

17.1. Основні причини зниження зору та сліпоти в дитячому віці

17.2. Захворювання очей, при яких діти підлягають диспансер-ному нагляду. Основи діагностики та профілактичного лікування цих захворювань

17.3. Організація офтальмологічної допомоги слабозорим та сліпим дітям.

4

2


1


1

6

2


2


2

2

1


-


1Лікарсько-трудова експертиза при захворюваннях та пошкодже-ннях органа зору. Професійні захворювання органа зору.

18.1. Лікарсько-трудова експертиза при захворюваннях та пошкодженнях органа зору.

18.2. Професійні пошкодження органа зору.

2


1


1

4


2


2

2


1


1Етика і деонтологія в професійній діяльності лікаря.

20.1. Етика і деонтологія у взаємовідносинах між лікарем та пацієнтом

20.2. Етика і деонтологія у взаємовідносинах між лікарем та родичами хворого

20.3. Етика і деонтологія у взаємовідносинах між лікарями.

2

1


0,5


0,5

-

-
РАЗОМ

46

544

154
ІСПИТ

6
Суміжні дисципліни

30

Разом: 780 год.


СУМІЖНІ ДИСЦИПЛІНИ:

ІІ рік навчання: медична інформатика – 6 год., опіки – 6 год., туберкульоз – 6 год., клінічна фармакологія – 6 год., дерматологія – 6 год.

Разом: 30 год.

Схожі:

Програма для лікарів-інтернів за спеціальністю \"офтальмологія\" iconТематичний план практичних занять для лікарів-інтернів І року навчання за спеціальністю „Офтальмологія”
Тематичний план практичних занять для лікарів-інтернів І року навчання за спеціальністю „Офтальмологія
Програма для лікарів-інтернів за спеціальністю \"офтальмологія\" iconТематичний план семінарських занять для лікарів-інтернів І року навчання за спеціальністю „Офтальмологія”
Розвиток, нормальна анатомія та гістологія органа зору. Будова зорового аналізатора
Програма для лікарів-інтернів за спеціальністю \"офтальмологія\" iconТематичний план лекцій для лікарів-інтернів І року навчання за спеціальністю „Офтальмологія”
Оптична система ока. Клінічна рефракція ока та її розвиток. Методи дослідження рефракції
Програма для лікарів-інтернів за спеціальністю \"офтальмологія\" iconПроректор з лікувальної роботи Керівник лікарів-інтернів Вінницького національного за спеціальністю «Хірургія» медичного університету завідувач кафедри хірургії №2, ім.
Антибактеріальна терапія та профілактика гнійно-септичних ускладнень в ургентній та плановій абдомінальній хірургії, класи операційних...
Програма для лікарів-інтернів за спеціальністю \"офтальмологія\" iconПроректор з лікувальної роботи Керівник лікарів-інтернів Вінницького національного за спеціальністю «Хірургія» медичного університету завідувач кафедри хірургії №2, ім.
Особливості організації та надання хірургічної допомоги хворим з віч-інфекцією, снід, вірусними гепатитами та особам з групи ризику...
Програма для лікарів-інтернів за спеціальністю \"офтальмологія\" iconПроректор з лікувальної роботи Керівник лікарів-інтернів Вінницького національного за спеціальністю «Хірургія» медичного університету завідувач кафедри хірургії №2, ім.
Віч-інфекцією, снід, вірусними гепатитами та особам з групи ризику (парентеральні наркомани), засоби профілактики інфікування, нормативні...
Програма для лікарів-інтернів за спеціальністю \"офтальмологія\" iconПрограма забезпечення лікарів району житлом на 2012 2013рр. І
На даний час в медицині району працює 18 лікарів пенсійного віку, що становить 29,5% із них 14 лікарів пенсійного віку в центральній...
Програма для лікарів-інтернів за спеціальністю \"офтальмологія\" iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 020101 культурологія, спеціальністю культурологіяˮ
Символ і символізм в культурі. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 020101 – культурологія,...
Програма для лікарів-інтернів за спеціальністю \"офтальмологія\" iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія. Львів:, 2010. 20 с
Психологічні основи роботи з обдарованими дітьми. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія,...
Програма для лікарів-інтернів за спеціальністю \"офтальмологія\" iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 020101 культурологія, спеціальністю культурологіяˮ
Філософія культури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 020101 – культурологія, спеціальністю...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи