Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 року №873 9 icon

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 року №873 9
НазваПостанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 року №873 9
Сторінка1/10
Дата конвертації13.02.2013
Розмір1.13 Mb.
ТипПостанова
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ЗМІСТ

Витяг із Закону України «Про загальну середню освіту»

2

Витяг із Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

4

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 року № 873


9

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів»

29

Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 1 червня 2005 року N242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»


38

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24 липня 2002 року N 219 «Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства»


43

Наказ Міністерства економіки України від 1 серпня 2006 року N265 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»


53

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2006 р. № 1/9-228 «Про харчування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування у загальноосвітніх навчальних закладах»

54

Тимчасове Положення про порядок проведення бракеражу готових страв, кулінарних і борошняних виробів в підприємствах громадського харчування при школах і профтехучилищах


56

Санітарно-гігієнічна освіта учнів, формування здорового способу життя, самообслуговування (витяг із Державних санітарних правил і норм ДСанП і Н 5.5.2.008-01, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 05.06.2001р. № 1/12-1459 та погоджених Міністерством освіти і науки України від 14.08.2001 р.№63)


61


Витяг із Закону УКРАЇНИ

Про загальну середню освіту


( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 28, ст.230 )


( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 27, ст.213 )


( Додатково див. Закон

N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 )


( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92

N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86

N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250

N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004 )


Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти, що сприяє вільному розвитку людської особистості, формує цінності правового демократичного суспільства в Україні.


^

Розділ IV. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Стаття 21. Соціальний захист учнів (вихованців)


1. Учням (вихованцям) загальноосвітніх навчальних закладів може подаватися додатково соціальна і матеріальна допомога за рахунок коштів центральних органів виконавчої влади та місцевих бюджетів, коштів юридичних і фізичних осіб України та громадян, які проживають за її межами, а також коштів фонду загальнообов’язкового навчання та за рахунок інших надходжень.

Учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності мають право на пільговий проїзд міським та приміським пасажирським транспортом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості забезпечуються транспортом до місця навчання і додому безоплатно.

2. Діти з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату забезпечуються засобами індивідуальної корекції в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3. Вихованці шкіл-інтернатів усіх типів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають на повному державному утриманні. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які навчаються в інших загальноосвітніх навчальних закладах, забезпечуються харчуванням, одягом та іншими послугами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Утримання вихованців, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, у спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) здійснюється за рахунок держави.

4. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, працевлаштовуються або продовжують навчання згідно з одержаною освітою у порядку, встановленому законодавством України.
^

Стаття 22. Охорона та зміцнення здоров’я учнів (вихованців)


1. Загальноосвітній навчальний заклад забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів (вихованців).

2. Учні (вихованці) загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату цих закладів або відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Заклади охорони здоров’я разом з органами управління освітою та органами охорони здоров’я щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд учнів (вихованців), моніторинг і корекцію стану здоров’я, проведення лікувально-профілактичних заходів у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. (Частина друга абзацу другого статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1642-III від 06.04.2000)

3. Відповідальність за організацію харчування учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності додержання в них вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм покладається на засновників (власників), керівників цих навчальних закладів. Норми та порядок організації харчування учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладах встановлюються Кабінетом Міністрів України. (Частина третя статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1642-III від 06.04.2000)

4. Контроль за охороною здоров’я та якістю харчування учнів (вихованців) покладається на органи охорони здоров’я.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 13 травня 1999 року

N 651-XIV


Витяг із Закону УКРАЇНИ


^ Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1994, N 27, ст.218 )


( Вводиться в дію Постановою ВР

N 4005-XII ( 4005-12 ) від 24.02.94, ВВР, 1994, N 27, ст.219 )


( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 607/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, N 6, ст. 49

N 331/97-ВР від 11.06.97, ВВР, 1997, N 31, ст.199

N 642/97-ВР від 18.11.97, ВВР, 1998, N 10, ст. 36

N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.274 -

редакція набирає чинності одночасно з набранням чинності

Законом про Державний бюджет України на 2000 рік

N 1288-XIV ( 1288-14 ) від 14.12.99, ВВР, 2000, N 5, ст.34

N 2171-III ( 2171-14 ) від 21.12.2000, ВВР, 2001, N 9, ст.38

N 2788-III ( 2788-14 ) від 15.11.2001, ВВР, 2002, N 7, ст.52

N 3037-III ( 3037-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.190

N 860-IV ( 860-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.300

N 1745-IV ( 1745-15 ) від 03.06.2004, ВВР, 2004, N 36, ст.434

N 2137-IV ( 2137-15 ) від 02.11.2004, ВВР, 2005, N 2, ст.38 )


( У тексті Закону слова "державної виконавчої влади" замінено

словами "виконавчої влади", слова "місцевого і регіонального

самоврядування" і "місцевого та регіонального самоврядування"

замінено словами "місцевого самоврядування", слова

"санітарно-гігієнічна" (крім абзацу дев'ятого статті 33),

"продукти харчування" та "Міністерство охорони здоров'я

України" у всіх відмінках замінено відповідно словами

"санітарно-епідеміологічна", "харчові продукти" та

"центральний орган виконавчої влади в галузі охорони

здоров'я" у відповідних відмінках, слова "Міністерства

оборони України", "Міністерства внутрішніх справ України",

"Міністерством економіки України", "Міністерством фінансів

України", "Державного комітету у справах охорони державного

кордону України", "Державним комітетом України по

стандартизації, метрології та сертифікації" замінено

відповідно словами "центрального органу виконавчої влади з

питань оборони", "центрального органу виконавчої влади з

питань внутрішніх справ", "центральним органом виконавчої

влади в галузі економіки", "центральним органом виконавчої

влади з питань фінансів", "центрального органу виконавчої

влади у справах охорони державного кордону", "центральним

органом виконавчої влади з питань стандартизації, метрології

та сертифікації" згідно із Законом

N 3037-III ( 3037-14 ) від 07.02.2002 )


( У тексті Закону слова "Державного лікувально-оздоровчого

управління" замінено словами "Державного управління

справами" згідно із Законом N 2137-IV ( 2137-15 )

від 02.11.2004)

Цей Закон регулює суспільні відносини, які виникають у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, визначає відповідні права і обов’язки державних органів, підприємств, установ, організацій та громадян, встановлює порядок організації державної санітарно-епідеміологічної служби і здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в Україні.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Схожі:

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 року №873 9 iconНорми харчування у дошкільних навчальних закладах (крім санаторних) для дітей старше одного року (Відповідно до додатка 2 до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»
Відповідно до додатка 2 до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»...
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 року №873 9 iconПро затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22. 11. 2004 №1591
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22. 11. 2004 №1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих...
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 року №873 9 iconПро затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22. 11. 2004 n 1591 ( ) "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" н а к а з у є м о
Затвердити Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах (додається)
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 року №873 9 iconНаказ №111 Про організацію харчування учнів у 2011-2012 навчальному році
Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2005 р. №242/329; постанови Кабінету Міністрів...
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 року №873 9 iconПро затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22. 11. 2004 №1591 “Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих...
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 року №873 9 iconНа виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Постанов Кабінету Міністрів України від 22. 11. 2004 №1591 «Про затвердження норм харчування в навчальних та оздоровчих закладах», від 02. 02
Вартість одноразового харчування для учнів 1-4 класів та дітей пільгового контингенту на один день в розмірі 6 грн. 50 коп. (шість...
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 року №873 9 iconНаказ №431 / 4652 зі змінами І доповненнями, внесеними наказом вак україни від 07. 04. 2004 №211 І зареєстрованими в Міністерстві юстиції України від 07.
Порядку присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28. 06....
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 року №873 9 iconІнформація про результати роботи чергової місії наглядової ради з питань реалізації проекту,,Модернізація державної податкової служби України 1 Видається щомісячно Інформація
Верховною Радою України, продовжує діяльність наглядова рада, яку створено постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004...
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 року №873 9 iconЗатверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. №419
За високі досягнення у навчанні”), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. №419 “Про внесення змін...
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 року №873 9 iconКраснокутська районна державна адміністрація розпорядження
України від 22. 11. 2004 року №1591 „Про затвердження норм харчування в навчальних та оздоровчих закладах, згідно з рішенням ХІІІ...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи