Наказ №488 / 225 Про затвердження Плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій icon

Наказ №488 / 225 Про затвердження Плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій
Скачати 83.58 Kb.
НазваНаказ №488 / 225 Про затвердження Плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій
Дата конвертації14.02.2013
Розмір83.58 Kb.
ТипНаказМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИМІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ


«20» квітня 2012 № 488 / 225


Про затвердження Плану заходів

щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій


На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341 „Про затвердження Національної рамки кваліфікацій”,


НАКАЗУЄМО:


1. Затвердити План заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій, що додається.

2. Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (Коровайченко Ю. М.) поінформувати членів міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження Національної рамки кваліфікацій про затвердження Плану заходів.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра освіти і науки, молоді та спорту Суліму Є. М. та першого заступника Міністра соціальної політики Надрагу В. І.


^ Міністр освіти і науки, молоді Віце-прем’єр-міністр України –

та спорту України Міністр соціальної політики

України


Д. В. Табачник С. Л. Тігіпко


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України та

Міністерства соціальної політики

України

20 квітня 2012 № 488/225


План заходів

щодо впровадження Національної рамки кваліфікаційОрганізаційне та методичне забезпечення


1. Підготувати проект стратегії розвитку національної системи кваліфікацій.

МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія педагогічних наук, уповноважені представники всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань.

2012 – 2013 роки.


2. Визначити перелік галузевих (міжгалузевих) сегментів для впровадження Національної рамки кваліфікацій.

Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт, інші центральні органи виконавчої влади, ДУ НДІ соціально-трудових відносин, Національна академія педагогічних наук, уповноважені представники всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, Українська асоціація якості.


2012 - 2013 роки.


3. Розробити концепцію національної стандартної класифікації освіти.

Національна академія педагогічних наук.


2012 - 2013 роки.


4. Розробити рекомендації щодо забезпечення якості кваліфікацій, зокрема, стосовно валідації кваліфікацій, процедур оцінювання та присвоєння кваліфікацій, акредитації навчальних закладів.

МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія педагогічних наук, уповноважені представники всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, Українська асоціація якості.

2012 -2014 роки.


5. Розробити методичні рекомендації щодо створення професійних стандартів на основі компетентнісного підходу.

Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт, інші центральні органи виконавчої влади, ДУ НДІ соціально-трудових відносин, Національна академія педагогічних наук, уповноважені представники всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань.


2012 рік.


6. Розробити методичні рекомендації щодо створення стандартів вищої і професійно-технічної освіти на основі компетентнісного підходу.

МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія педагогічних наук, уповноважені представники всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань.


2012 – 2013 роки.Нормативно-правове забезпечення


7. Розробити перелік нормативно-правових актів у сфері освіти і соціально-трудових відносин, які потребують розроблення або внесення змін для забезпечення реалізації стратегії розвитку національної системи кваліфікацій.

МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія педагогічних наук, уповноважені представники всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань.


2012 – 2014 роки.


8. Підготувати пропозиції щодо удосконалення законодавства у сфері освіти, зайнятості та соціально-трудових відносин для забезпечення реалізації стратегії розвитку національної системи кваліфікацій.

МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія педагогічних наук, уповноважені представники всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, Українська асоціація якості.


2012 – 2014 роки.


9. Підготувати пропозиції щодо визначення рівнів та типів кваліфікацій, розроблення дескрипторів для різних типів кваліфікацій, визначення термінів підготовки в кредитах ECTS/ECVET, траєкторій навчання (переходу).

МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія педагогічних наук, уповноважені представники всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, Українська асоціація якості.


2012 – 2013 роки.Інформаційне забезпечення


10. Забезпечити інформаційну підтримку впровадження Національної рамки кваліфікацій шляхом:


1) розроблення та підтримки веб-сайту з питань впровадження Національної рамки кваліфікацій як інструменту інформування заінтересованих сторін і громадськості.

МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики.


Постійно;


2) проведення заходів (семінарів, конференцій, круглих столів) з питань використання Національної рамки кваліфікацій.

МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, Національна академія педагогічних наук.


Щокварталу;


3) видання та розповсюдження матеріалів з питань використання Національної рамки кваліфікацій.

МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, Національна академія педагогічних наук.


Постійно;


4) участі України у міжнародних заходах з питань розроблення і впровадження Національних рамок кваліфікацій.

МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, Національна академія педагогічних наук.


Постійно.Кадрове забезпечення


11. Підготувати пропозиції щодо організаційного та нормативно-правового забезпечення навчання та підвищення кваліфікації на постійній основі фахівців з розроблення професійних стандартів, стандартів вищої і професійно-технічної освіти, програм підготовки.


МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, Національна академія педагогічних наук, ДУ НДІ соціально-трудових відносин, уповноважені представники всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань.

2012 – 2013 роки.


Організація співпраці з соціальними партнерами


12. Забезпечити участь соціальних партнерів у формуванні та реалізації державної політики у сфері освіти, зайнятості та соціально-трудових відносин, зокрема, шляхом:


1) організації заходів щодо залучення роботодавців до розроблення професійних стандартів, участі у розробленні стандартів вищої і професійно-технічної освіти, програм підготовки.

Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія педагогічних наук, уповноважені представники всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань.


Постійно;


2) розроблення комплексу стимулюючих заходів (нормативних, організаційних, фінансових) із організації роботодавцями навчально-виробничої практики.

МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія педагогічних наук, уповноважені представники всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань.


2012-2015 роки;


3) розроблення стимулюючих заходів (нормативних, організаційних, фінансових) із організації професійно-орієнтаційної роботи та сприяння створенню умов в отриманні першого робочого місця випускниками навчальних закладів.

Мінсоцполітики, МОНмолодьспорт, інші центральні органи виконавчої влади, уповноважені представники всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань.


2012-2015 роки.


Залучення міжнародної технічної і фінансової допомоги


13. Підготувати пропозиції щодо залучення міжнародної технічної та фінансової допомоги з метою забезпечення реалізації стратегії розвитку національної системи кваліфікацій.

МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади.


2012-2015 роки.


14. Вжити заходів щодо забезпечення доступу України до програм Європейського Союзу з навчання впродовж життя (Lifelong Learning Programme).

МОНмолодьспорт, МЗС.


2012-2014 роки.Забезпечення міжнародного визнання

Національної рамки кваліфікацій


15. Вжити заходів з метою забезпечення відповідності Національної рамки кваліфікацій критеріям Європейської рамки кваліфікацій навчання впродовж життя і Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти.

МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, Національна академія педагогічних наук.


2012-2015 роки.
Реалізація пілотних проектів


16. Опрацювати питання реалізації пілотних проектів з розроблення професійних стандартів, стандартів вищої і професійно-технічної освіти, програм підготовки.

МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія педагогічних наук, ДУ НДІ соціально-трудових відносин, уповноважені представники всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань, Українська асоціація якості.

2012 – 2013 роки.


17. Підготувати пропозиції щодо забезпечення фінансування витрат, пов’язаних з розробленням професійних стандартів, стандартів вищої і професійно-технічної освіти, програм підготовки.

МОНмолодьспорт, Мінсоцполітики, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади, Національна академія педагогічних наук, ДУ НДІ соціально-трудових відносин, уповноважені представники всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських профспілок, їх об’єднань.

2012 – 2013 роки.

Схожі:

Наказ №488 / 225 Про затвердження Плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій iconПостанова від 2010 р. № Київ
...
Наказ №488 / 225 Про затвердження Плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій iconНаказ №62 Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року
Міністерства освіти і науки України від 30. 12. 2010 р. №1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії...
Наказ №488 / 225 Про затвердження Плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій iconНаціональна кампанія «Стоп насильству!» Нормативно-правове забезпечення: Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!»
Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!»...
Наказ №488 / 225 Про затвердження Плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій iconПро затвердження Плану заходів щодо впровадження Державного
Сумської обласної державної адміністрації від 25. 01. 2012 р. №57 Про затвердження Плану заходів щодо впровадження Державного стандарту...
Наказ №488 / 225 Про затвердження Плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій iconНаказ №220 Про реалізацію плану заходів щодо реалізації проведення Національної кампанії „Стоп насильству! на період до 2015 року
України від 30. 12. 2010 №1312 „Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії „Стоп насильству!” на період...
Наказ №488 / 225 Про затвердження Плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій iconПро затвердження Плану заходів щодо подальшого впровадження замісної підтримувальної терапії для споживачів опіоїдних ін'єкційних наркотиків
З метою виконання Плану заходів щодо подальшого впровадження замісної підтримувальної терапії для споживачів опіоїдних ін'єкційних...
Наказ №488 / 225 Про затвердження Плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій iconНаказ №131 2 Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії "Стоп насильству!" на період до 2015 року
Національної кампанії “Стоп насильству ! ” на період до 2015 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1...
Наказ №488 / 225 Про затвердження Плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій iconРозпорядження 13. 02. 2012 №37 р м. Чернівці Про затвердження плану заходів
«Про затвердження плану заходів», з метою здійснення заходів щодо підвищення результативності бюджетних видатків, пріоритетності...
Наказ №488 / 225 Про затвердження Плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій iconНаказ №427 Про затвердження Єдиного термінологічного словника (Глосарій) з питань управління якості медичної допомоги
Моз україни від 11 травня 2011року №278 «Про затвердження плану заходів на 2011 щодо впровадження Програми економічних реформ на...
Наказ №488 / 225 Про затвердження Плану заходів щодо впровадження Національної рамки кваліфікацій iconНаказ №488 Про заходи щодо профілактики і боротьби з пташиним грипом та запобігання виникненню його пандемії
України від 18 січня 2006 року "Про заходи щодо підвищення ефективності боротьби з небезпечними інфекційними хворобами" та розпорядження...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи