Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 8 клас 2013-2014 н р. Завдання І заповніть таблицю «Європейські держави Середньовіччя та Нового часу» icon

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 8 клас 2013-2014 н р. Завдання І заповніть таблицю «Європейські держави Середньовіччя та Нового часу»
Скачати 96.72 Kb.
НазваЗавдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 8 клас 2013-2014 н р. Завдання І заповніть таблицю «Європейські держави Середньовіччя та Нового часу»
Дата конвертації20.02.2014
Розмір96.72 Kb.
ТипДокументи

Завдання ІІ етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії

8 клас 2013-2014 н.р.


Завдання І

Заповніть таблицю «Європейські держави Середньовіччя та Нового часу»

Латинська імперія

Кримське ханство

Делійський султанат

Час існування


За яких обставин утворилося


За яких обставин припинило існування


Найважливіші історичні події


Зробіть висновок:

^ Критерії оцінювання: 6б.


Завдання ІІ

А. Що мав на увазі римський оратор Цицерон, коли після вбивства Цезаря стверджував «Тирана вбито, а тиранія жива».

Чи можна вважати його висловлювання правильним. Свою відповідь обґрунтуйте.


Б.

Поясніть, що означають вислови та їх історичне виникнення:

 1. «Все своє ношу з собою?»

 2. «Повертайся з ним або на ньому»

 3. «Менторський тон»

 4. «Сізіфова праця»

 5. «Кінь-сенатор»

 6. «Панічний страх»


В. Визначити кому літописи приписують авторство наведених висловів, до кого вони звернуті або кого з історичних подій вони стосуються, про які події йдеться?

 1. « Ти, князю, чужої землі шукаєш та пильнуєш, а свою покинув»;

 2. « Сьогодні нашу землю відняли, а вашу завтра прийдуть і візьмуть і тому поможи нам»;

 3. « Ви оба не є князі, ні роду княжого. А я єсмь роду княжого»;

 4. « Чому ти давно не прийшов? Але якщо нині прийшов, то й се добре. Чи п’єш ти чорне молоко, наше життя?»;

 5. «Ідіте ви з даниною додому, а я повернусь і походжу ще»;

 6. «Сину! Прийми від нас вінець королівства».


^ Критерії оцінювання: А.- 6б., Б.- 6б., В.- 6б. 18б.

Завдання ІІІ

Деякі вчені порівнюють об’єднання князів у боротьбі з половцями з хрестовими походами. Висловіть власну думку з цього приводу.

^ Критерії оцінювання: 10б.


Завдання ІV

У 1215 р. англійський король Іоан Безземельний був змушений прийняти вимоги лордів, які зчинили заколот, і підписали грамоту, пізніше названу «Великою хартією вольностей».

Чи справедливе твердження англійців, що «Велика хартія вольностей», є «початком англійської свободи»? Відповідь обґрунтуйте.

^ Критерії оцінювання: 8б.


Завдання V

1. Правильно чи помилково стверджувати, що Польща була своєрідним «вікном у Європу» для України? Свою відповідь обґрунтуйте.

2. Уявіть себе учасником Берестейського церковного собору. Вам потрібно написати звіт про цю історичну подію.

Підготуйте документ, вказавши в ньому:

 • історичні передумови собору

 • склад учасників та їх позиції

 • яке рішення ухвалено на соборі і яке значення воно мало для долі України.

Критерії оцінювання:1. – 10б., 2.- 8б. Разом – 18б.


Загальна кількість балів – 60б.


Завдання ІІ етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії

9 клас 2013-2014 н.р.


Завдання І (15б.)

1) В Індії ХV ст. говорили «Щастя, що португальців замало, як тигрів та левів, інакше вони винищили б увесь рід людський».

Як ви гадаєте, про які події йдеться. Чому ці події відбулися саме в ХV ст. Свою відповідь обґрунтуйте та оформіть у вигляді есе.


2) У давньоруський літописах вживаються слова: «гость», «отрок», «княжий муж», «куна», «десятина». Поясніть значення.

^ Критерії оцінювання: 1) 10б., 2) 5б.


Завдання ІІ

Порівняйте хід історичного розвитку в Західній Європі та Російській імперії і підконтрольній їй Україні к. ХVІІІ – І пол. ХІХ ст.

Чи згодні ви з думкою, що слов’янським народам завжди був притаманний власний, окремий шлях розвитку. Свою відповідь аргументуйте, використовуючи приклади з історії України.

^ Критерії оцінювання: 20б.


Завдання ІІІ

Правильно чи помилково стверджувати, що «освічений абсолютизм» сприяв розвитку капіталістичних відносин? Свою відповідь обґрунтуйте.

^ Критерії оцінювання: 15б.


Завдання ІV

Чому першу третину ХІХ ст. вважають початком національного відродження України? Які факти свідчать на користь цієї точки зору? Чи є факти, які їй суперечать?

^ Критерії оцінювання: 5б.


Завдання V

У ІІ пол. ХVІІІ ст. – І третині ХІХ ст. відбулися російсько-турецькі війни, в результаті яких змінилися кордони країн, зокрема й України.

Заповніть таблицю «Територіальні зміни в результаті російсько-турецьких воєн»

Роки

Події, факти

Договори, угоди

Територіальні зміни

^ Критерії оцінювання: 20б.


Загальна кількість балів – 75б.


Завдання ІІ етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії

10 клас 2013-2014 н.р.


Завдання І

Характерними особливостями розвитку Сполучених Штатів Америки в першій половині ХІХ століття були:

 • значне розширення території країни (за 70 років вона збільшилась утричі);

 • відсутність сильних супротивників на континенті;

 • наявність «вільних» земель на заході країни;

 • швидкий ріст населення, в тому числі за рахунок іммігрантів.

Як вплинули ці чинники на хід історичного розвитку до початку 1860-х років?

^ Критерії оцінювання: 15б.


Завдання ІІ

Визначте причини та наслідки деяких подій історії України ХІХ ст., заповнивши таблицю:

причини

подія

наслідки
Польське повстання

1863-1864рр.Утворення масонських ложУтворення товариства галицьких греко-католицьких священниківПромисловий переворот 60-80 рр. ХІХ ст.
^ Критерії оцінювання: 8б.


Завдання ІІІ

Проаналізуйте аргументи на користь боротьби за незалежну Українську державу або широку автономію у складі парламентської Росії початку ХХ ст.

Яка форма політичної організації була б найбільш оптимальною для України. Свою точку зору аргументуйте.

^ Критерії оцінювання: 12б.


Завдання ІV

Визначте діячів національно-культурного відродження в українських землях к. ХІХ ст. – п. ХХ ст., які безпосередньо вплинули на процес становлення незалежності України. Поясніть ваш вибір (на прикладах 2-3 осіб).

^ Критерії оцінювання: 8б.


Завдання V

Програма з всесвітньої історії у темі «Провідні держави світу в 20-30-хх рр. ХХ ст.» дає таке формулювання змісту навчального матеріалу «Зміна статусу провідних країн світу після І світової війни». Складіть тези висвітлення цієї проблеми у Вашій доповіді на науковій конференції.

^ Критерії оцінювання: 10б.


Завдання VІ

«Рідкі є постаті духовних потуг серед українського народу. Хмельницький – Шевченко – Липинський. Ось ці одинокі три, дуже різні, духовні постаті, які народ встиг видати з себе за 300 літ», – зазначає В. Кучабський про державотворчі традиції України.

За яким принципом, на вашу думку, об’єднані ці історичні особи? Чи дійсно історія Української держави не знала більш величніших постатей?

^ Критерії оцінювання: 10б.
Завдання VІІ

Назвіть осіб та охарактеризуйте їх внесок в історію одним реченням. Складіть історичний портрет до фото № 10.

^ Критерії оцінювання: 16б.


Загальна кількість балів - 79б.


Завдання ІІ етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії

11 клас 2013-2014 н.р.


Завдання І Заповніть таблицю:

Подія всесвітньої історії

дата

Подія історії України (найближча за часом)

дата

І хрестовий похід


«Варфоломіївська ніч» у Парижі


Вестфальський мир


Реставрація влади Бурбонів у Франції


Початок війни за незалежність США


^ Критерії оцінювання: 15б.


Завдання ІІ

Сучасний український історик Я. Грицак вважає, що реформи Марії Терезії та Йосипа ІІ відкривали добрі можливості для культурного відродження русинів.

А що з цього приводу думаєте Ви? Аргументами доведіть або спростуйте думку вченого.

^ Критерії оцінювання: 10б.


Завдання ІІІ

Напишіть для енциклопедичного словника «Україна і світ» невелику статтю (до 1 сторінки) на тему «Українська народна республіка». При цьому обов’язково використайте поняття – внутрішня політика, зовнішня політика, дипломатія, закон, війна, державна символіка, політична система, суверенітет.

^ Критерії оцінювання: 12б.


Завдання ІV

1. Радянські історики стверджували, що «жовтнева революція» 1917 р. у Росії започаткувала нову добу в історії людства. Правильно чи помилково так вважати? Свою відповідь обґрунтуйте.

2. Поміркуйте над запитанням: «Чи можна віднести махновщину до національного руху?» Свою відповідь складіть у вигляді тез до наукового збірника.

^ Критерії оцінювання:1.- 12б., 2- 10б. Разом – 22б.


Завдання V

Аналізуючи події перших місяців Великої Вітчизняної війни, історик М.Коваль пише: «Скуті страхом перед «полководцем усіх часів і народів» маршали і генерали, та й рядові командири найбільше прагнули не виглядати ослушниками і надто самостійними у своїх рішеннях та діях. Наслідок цього – неймовірні людські жертви. «Ну що ж, на те й війна» – таким було виправдання…».

Висловіть свою думку у формі спогадів учасника оборони Севастополя.

Критерії оцінювання: 12б.


Завдання VІ

Назвіть осіб та охарактеризуйте їх внесок в історію одним реченням. До фото № 11 складіть історичний портрет.
Критерії оцінювання: 16б.


Загальна кількість балів – 87б.Схожі:

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 8 клас 2013-2014 н р. Завдання І заповніть таблицю «Європейські держави Середньовіччя та Нового часу» iconЗавдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології (2013-2014 н р.) Завдання Психолого-педагогічне тестування Мета
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології (2013-2014 н р.)
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 8 клас 2013-2014 н р. Завдання І заповніть таблицю «Європейські держави Середньовіччя та Нового часу» iconІ. Тести (12б) 1-8 (по 1б.) 9-10 (по 2б.)
Завдання І етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2013-2014 н р. 10 клас. 1 варіант
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 8 клас 2013-2014 н р. Завдання І заповніть таблицю «Європейські держави Середньовіччя та Нового часу» iconЗавдання III етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (луганськ – 2013, теоретичний тур) 9 клас
Тестові завдання (10 балів). У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання 1...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 8 клас 2013-2014 н р. Завдання І заповніть таблицю «Європейські держави Середньовіччя та Нового часу» iconЗавдання III етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (луганськ – 2013, теоретичний тур) 8 клас
Тестові завдання (10 балів). У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання 1...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 8 клас 2013-2014 н р. Завдання І заповніть таблицю «Європейські держави Середньовіччя та Нового часу» icon9 клас 1 тур (практичний) Завдання 1
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 8 клас 2013-2014 н р. Завдання І заповніть таблицю «Європейські держави Середньовіччя та Нового часу» iconЗавдання І етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011 -2012 н р. 10 клас І. Тестові завдання (по 0,5 б.)
Співвіднесіть імена історичних діячів та факти їх біографій (за правильну відповідь – 3 б.)
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 8 клас 2013-2014 н р. Завдання І заповніть таблицю «Європейські держави Середньовіччя та Нового часу» iconЗавдання III етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (луганськ – 2012, теоретичний тур) 8 клас
Тестові завдання (10 балів). У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання 1...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 8 клас 2013-2014 н р. Завдання І заповніть таблицю «Європейські держави Середньовіччя та Нового часу» icon8-й клас Завдання 3-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії Тестове завдання (12 балів)
Вкажіть яка крайня точка України має географічні координати 44°23 пн ш., 33°44 сх д. (1 бал)
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 8 клас 2013-2014 н р. Завдання І заповніть таблицю «Європейські держави Середньовіччя та Нового часу» iconЗавдання III етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (луганськ – 2012, теоретичний тур) 9 клас I. Тестові завдання (10 балів)
Тестові завдання (10 балів). У завданнях 1-10 потрібно вибрати одну правильну відповідь. Правильна відповідь на кожне завдання 1...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 8 клас 2013-2014 н р. Завдання І заповніть таблицю «Європейські держави Середньовіччя та Нового часу» icon10-11 клас 2 тур (теоретичний)
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи