Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології (2013-2014 н р.) Завдання Психолого-педагогічне тестування Мета icon

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології (2013-2014 н р.) Завдання Психолого-педагогічне тестування Мета
Скачати 58.77 Kb.
НазваЗавдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології (2013-2014 н р.) Завдання Психолого-педагогічне тестування Мета
Дата конвертації20.02.2014
Розмір58.77 Kb.
ТипДокументи

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології (2013-2014 н.р.)


Завдання 1. Психолого-педагогічне тестування

Мета: визначити рівень поінформованості учнів з основ педагогіки та психології.


Інструкція для учасників: серед запропонованих варіантів відповідей оберіть та підкресліть правильний варіант.


1. У якому варіанті всі перераховані поняття належать до категорії психічних явищ ?

 1. думки, спогади, відчуття, мозок, почуття;

 2. відчуття, травлення, мислення, уява, інтерес, здібності;

 3. характер, забування, інтерес, думки, мрії, уміння;

 4. воля, радість, уважність, мелодія, шепотіння, впертість.


2. Як називається анатомо-фізіологічний апарат, розташований на периферії тіла або внутрішніх органів, який приймає дію певних подразників із зовнішнього і внутрішнього середовища?

 1. аналізатор;

 2. провідник;

 3. рецептор.


3. Як називають психічний процес опосередкованого й узагальненого відображення людиною предметів та явищ об'єктивної дійсності в їх істотних зв'язках і відношеннях?

 1. сприймання;

 2. мислення;

 3. увага;

 4. уява.


4. Який психічний процес полягає у створенні людиною образів, об'єктів, яких вона ніколи не сприймала, на основі попереднього досвіду?

а) мислення;

б) увага;

в) емоції;

г) уява.


5. Які індивідуально-психологічні особливості особистості є умовою успішного виконання певної діяльності та визначають відмінності в оволодінні знаннями, уміннями, навичками?

а) цілеспрямованість;

б) здібності;

в) задатки;

г) воля.

6. Яким терміном позначають унікальне своєрідне поєднання психічних особливостей людини, що відрізняє її від інших людей і проявляється в рисах характеру, темпераменті, звичках, інтересах, здібностях, потребах?

а) індивід;

б) особистість;

в) індивідуальність.


7. Яка стратегія поведінки людини у конфлікті виявляється в намаганні вийти з конфліктної ситуації, не розв'язуючи її і не поступаючись власною позицією?

а) суперництво;

б) співробітництво;

в) компроміс;

г) уникнення;

д) пристосування.


8. Який статус має особистість у групі, що користується визнанням та авторитетом групи і за якою група визнає право приймати рішення, бути організатором діяльності групи, регулювати відносини у ній?

а) аутсайдер;

б) лідер;

в) ізольований;

г) організатор.


9. Установіть відповідність між засновником та відповідним напрямком психології: гуманістична психологія, глибинна психологія, біхевіоризм, гештальтпсихологія.


Засновник

Напрямок психології

Зігмунд Фройд
Джон Уотсон
Карл Роджерс
Фредерік Перлз


10. Установіть відповідність між описом поведінки та її назвою:


1. Поведінка, пов'язана із заподіянням шкоди собі, руйнуванням власного організму і особистості.

А Девіантна

2.Поведінка, позбавлена індивідуальності, орієнтована виключно на зовнішні авторитети.

Б Аутодеструктивна

3. Стійка поведінка особистості, що відхиляється від найбільш важливих соціальних норм, завдає реальний збиток суспільству або самій особистості, а також супроводжується її соціальною дезадаптацією

В Адиктивна

4.Поведінка, пов'язана з психологічною або фізичною залежністю від вживання будь-якої речовини або від специфічної активності, з метою зміни психічного стану.

Г Конформна

Увага! Відповідь напишіть у вигляді поєднання цифри та букви. Наприклад, 1- Б; 2- А тощо.


11. Національне виховання – це:

а) описане письменниками виховання дітей в українській родині;

б) створена народом упродовж років система виховання;

в) система порад щодо виховання та навчання дітей, закладених у піснях,
прислів'ях, приказках.


12. 3доровий спосіб життя учнів не передбачає:

а) повноцінне харчування;

б) фізкультхвилинки на уроках;

в) шкідливі звички.


13. Засобами народної педагогіки є:

а) герб, прапор, гімн;

б) прислів'я, пісні, традиції, звичаї, верба;

в) родичі, брати, сестри.


14. Які методи народної педагогіки, на Вашу думку, були найбільш ефективними:

а) особистий приклад батьків, заохочення;

б) повчання, важка праця;

в) бесіда, лекція, настанова.

15. Хто з видатних педагогів народився на Сумщині:

а) А.С. Макаренко;

б) К.Д. Ушинський;

в) В.О. Сухомлинський.


16. Хто є автором «Педагогічної поеми»?

а) Т.Г. Шевченко

б) С.П. Русова;

в) А.С. Макаренко.


17. Принципи навчання – це система положень, дотримання яких забезпечує високі результати навчання. Який принцип навчання характеризує правило: «систематично інформуйте своїх учнів про нові досягнення в науці, техніці, культурі»:

а) доступності (забезпечення посильної складності матеріалу);

б) науковості (використання науково обґрунтованих знань, методів наукового пізнання);

в) міцності (забезпечення тривалого збереження знань, умінь, навичок).


18. Які з нижче наведених напрямків виховання найбільше визначають
всебічний розвиток особистості?

а) моральне, інтелектуальне, трудове, фізичне, естетичне;

б) національне, патріотичне, правове, економічне;
в) психологічне, валеологічне, екологічне.


19. Яке прислів'я відображає проблему трудового виховання?

а) «Людей питай, а свій розум май!»;

б) «Добре діло утіха, коли ділові не поміха»;

в) «Гни дерево, доки молоде, вчи дитя, поки мале».


20. Підлітковий період характеризують такі особливості розвитку:

а)конкретно-образне мислення, перевага мимовільної уваги, беззаперечний авторитет вчителя, копіювання та наслідування, високий рівень соціальної активності;

б) логічне мислення, «своя філософія», спрямованість на самовизначення, власний авторитет, посилене формування світогляду;

в) перехід від дитинства до дорослості, власна лінія поведінки, почуття власного «Я», статеве дозрівання та статева ідентифікація, зниження інтересу до навчання.


^ Завдання 2. Творча письмова робота


Мета: визначити рівень психолого-педагогічної культури та творчого мислення учнів.


Інструкція для учасників: написати твір за однією із запропонованих тем.

1. Хочу в майбутньому – роблю зараз!

2. Що повинна враховувати оцінка в сучасній школі: погляд учня.


Завдання 3. Психолого-педагогічна ситуація


Мета: Визначити рівень психолого-педагогічної культури учнів.


Інструкція для учасників: Серед запропонованих варіантів оберіть та обґрунтуйте той, що є найбільш ефективним вирішенням даної психолого-педагогічної ситуації.


Ситуація.

Учні пішли з уроку на свято «Прощання з Букварем» до своєї першої вчительки. Як вчинити вчителю, з уроку якого діти пішли без попередження?

а) розповісти адміністрації школи, викликати батьків до школи;

б) піти на свято і повернути учнів на урок;

в) дочекатись учнів зі свята, а потім поговорити з ними, висловити своє здивування нехарактерною поведінкою учнів, обговорити варіанти відпрацювання навчальної теми.Схожі:

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології (2013-2014 н р.) Завдання Психолого-педагогічне тестування Мета iconІіі етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки І психології у 2013/2014 н р
«Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад та турнірів у 2013/2014 навчальному році» ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології (2013-2014 н р.) Завдання Психолого-педагогічне тестування Мета iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення II етапу Всеукраїнської олімпіади з педагогіки та психології
Метою олімпіади є розвиток у школярів інтересу до педагогіки та психології, пропаганда психолого-педагогічних знань, виявлення учнівської...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології (2013-2014 н р.) Завдання Психолого-педагогічне тестування Мета iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з педагогіки І психології в 2012-2013 н р
Метою олімпіади є розвиток у школярів інтересу до психології і педагогіки, пропаганда психолого-педагогічних знань, виявлення молоді...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології (2013-2014 н р.) Завдання Психолого-педагогічне тестування Мета iconМетодичні рекомендації щодо підготовки учнів до ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології у 2011-2012 н р
Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології», з метою організації якісної підготовки учасників ІІІ (обласного)...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології (2013-2014 н р.) Завдання Психолого-педагогічне тестування Мета iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з психології та педагогіки
Метою олімпіади є розвиток у школярів інтересу до психології і педагогіки, пропаганда психолого-педагогічних знань, виявлення молоді...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології (2013-2014 н р.) Завдання Психолого-педагогічне тестування Мета iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з педагогіки І психології
Метою олімпіади є розвиток у школярів інтересу до педагогіки і психології, пропаганда психолого-педагогічних знань, виявлення молоді,...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології (2013-2014 н р.) Завдання Психолого-педагогічне тестування Мета iconМетодичні рекомендації щодо організації та проведення ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з психології та педагогіки
Метою олімпіади є розвиток у школярів інтересу до психології і педагогіки, пропаганда психолого-педагогічних знань, виявлення молоді...
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології (2013-2014 н р.) Завдання Психолого-педагогічне тестування Мета iconПравільні відповіді на завдання ІІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з психології І педагогіки

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології (2013-2014 н р.) Завдання Психолого-педагогічне тестування Мета iconПравільні відповіді на завдання ІІІ етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки І психології

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки та психології (2013-2014 н р.) Завдання Психолого-педагогічне тестування Мета iconМетодичні рекомендації щодо проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з педагогіки І психології у 2012-2013 н р
Всеукраїнської предметної олімпіади з педагогіки І психології передбачено: І етапу – у жовтні, ІІ етапу – в листопаді-грудні 2012...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи