Урок № Дата проведення icon

Урок № Дата проведення
НазваУрок № Дата проведення
Сторінка1/8
Дата конвертації20.02.2014
Розмір2.24 Mb.
ТипУрок
  1   2   3   4   5   6   7   8


Урок № ___ Дата проведення___________

Тема. Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське й українське бароко

Мета: ознайомити учнів з першим художнім напрямом, який охопив практично всю Європу,

включаючи українські землі, його прикметами та особливостями; розкрити світоглядні позиції

діячів бароко; розвивати навички сприйняття лекції та дослідницької роботи; виховувати

почуття краси.

Обладнання: ілюстрації, портрети відомих філософів і митців доби бароко.

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування на їх основі вмінь та навичок.

Хід уроку

І. Актуалізація знань

«Мозковий штурм»

 • Пригадайте, що вам відомо з курсу історії про ХVІІ ст.

IІ. Мотивація навчальної діяльності

Англійський поет Джон Донн порівняв свою епоху зі страшною морською бурею. ХVІІ ст.— трагічний час в історії Європи, коли палали війни й вибухали революції. Здавалось би, що може похитнути церкву і віру в Бога? Та німецький богослов Мартін Лютер звинуватив самого Папу Римського в аморальності й злочинності, швейцарський богослов Жан Кальвін робив спроби побудувати республіку й у ній відродити в усій його чистоті і правдивості християнство, яке нібито занапастили католики за півтора тисячоліття. Де ж шукати пересічній людині душевні сили і моральну опору, кому вірити? Усе більше людей зневірювалось. Саме про цю добу ми сьогодні розпочнемо розмову й ознайомимося з її характерними рисами. Основні запитання, на які ми сьогодні шукатимемо відповіді:

1. Що таке бароко?

2. Якими є характерні особливості доби бароко?

3. Якими є визначальні ознаки епохи бароко?

4. Якими були загальні прояви стилю бароко в культурі?

5. У чому полягають особливості проявів стилю бароко в літературі?

6. Як стиль бароко відобразився в українській культурі?

7. Якими є особливості розвитку саме українського стилю бароко?

ІІІ. Робота над темою уроку

1. Вступне слово вчителя

Філософи ХVІІ ст. переконували: Бог подарував людині розум і серце. Людина повинна осягнути навколишній світ, такий привабливий, загадковий і прекрасний, але при цьому вона повинна покладатися лише на себе. І людина захотіла зрозуміти закони світобудови, покластися на власний досвід. В історії людства розпочалася нова доба, сповнена протиріч, суперечливих думок та почуттів — бароко.

2. «Броунівський рух»

 • Що таке бароко?

Бароко (італ. barocco — дивний, химерний) — напрям у мистецтві та літературі ХVІ–XVIII ст., якому належить важливе місце в розвитку європейської культури. (Термін багатозначний, походить від португальської назви la perrola baroca — перлина (або мушля з перлиною) незвичайної форми.) Спочатку так назвали художній стиль архітектури й образотворчого мистецтва XVII ст. Потім цей термін поширили на музику й літературу. Сьогодні так називають усю культуру XVII ст. У стилі бароко, що прийшов на зміну добі Ренесансу, поєднуються традиції готики і Ренесансу.

 • Якими є характерні особливості доби бароко?

Доба бароко стала добою справжньої наукової революції. Якщо в добу Відродження великого значення надавали шаленим учинкам, то для доби бароко головне — пристрасні роздуми про світ. Згідно з переконанням багатьох філософів XVII ст., людина, осягаючи навколишній світ, такий привабливий, загадковий і чудесний, повинна покладатися на власні розум і серце, довіряти насамперед власному досвіду. Художня система бароко надзвичайно складна, їй властиві мінливість, поліфонічність, ускладнена форма. Література бароко характеризується поєднанням релігійних і світських мотивів та образів, тяжінням до різних контрастів, складної метафоричності, алегоризму й емблематичності, прагненням уразити читача пишним, барвистим стилем, риторичним оздобленням твору.

 • Якими є визначальні ознаки епохи бароко?

1) Знову перевага надається ускладненій формі (як у пізній готиці).

2) Людина не протиставляється Богові, а вважається найдосконалішим його творінням.

3) На відміну від світської спрямованості доби Ренесансу, в часи бароко всі напрями культури, як у добу Середньовіччя, набувають релігійного забарвлення.

4) Помітно посилюється вплив церкви і держави на людину.

5) Домінуючим є античний ідеал краси, але робиться спроба поєднати його з християнським ідеалом, тобто йдеться про поєднання краси духовної і фізичної, внутрішньої і зовнішньої, у цілому відбувається примирення традицій античної і християнської культури.

6) Як і в епоху Ренесансу, наука і мистецтво доби бароко звертаються до природи, але тепер природа не протиставляється Богові, а є засобом пізнання досконалості й милосердя Творця.

Окрім цих рис, зумовлених впливом попередніх традицій, бароко виробило й власні особливості.

Динамізм, рух: у пластичному мистецтві — це любов до складy кривої лінії, на відміну від прямої лінії та гострого кута або півкола готики й Ренесансу; у літературі — це змалювання мандрівок, трагічного напруження, катастроф, сміливих авантюр.

Бароко не вважає найвищим завданням мистецтва пробудженy yня спокійного релігійного або естетичного почуття; для нього важливіше зворушити, вразити людину. Така мета зумовлює певні вузькостильові ознаки напряму: наявність гіпербол, захоплення парадоксами, гротеском, любов до антитез, пристрасть до універсальної всеохопності.

 • Якими були загальні прояви стилю бароко в культурі?

Найхарактерніші прояви цієї доби — містицизм, релігійний екстаз, реабілітація християнського аскетизму, захоплення жанром духовної пісні, поезії, у драматургії — звернення до жанру містерії. Герой літератури доби бароко болісно шукає надмету життя і вбачає її у втечі від світу, у служінні Богові, у стражданнях за християнську віру (наприклад, «Стійкий принц» іспанського драматурга Педро Кальдерона де ла Барки (1600–1681) або «Катерина Грузинська» німецького драматурга А. Гріфіуса (1616–1664)). Образ мученика за віру домінує в живописі бароко («Розп’яття Петра» П.-П. Рубенса).

Визначальними у філософії та мистецтві, почасти й у масовій свідомості, стають ідеї про те, що все земне — тлінне, тимчасове, тутешнє «життя — є сон», справжнє життя настає лише після фізичної смерті; реальний світ — долина страждань, які необхідно терпіти смиренно, очікуючи смерті та єднаючись душею з Богом. А звідси — барокові метафори: життя людини — троянда, що швидко в’яне і перетворюється на колюче й сухе стебло; людина — недогарок; звідси ж алегоричні персонажі — Смерть, Доля, Віра тощо; вірші, збірки під заголовками «Цвинтарні думки», «Похоронні пісні».

 • У чому особливості проявів стилю бароко в літературі?

Митці Ренесансу цінували простоту і структурну досконалість твору, митці бароко структуру розуміють як схематизм, простоту замінюють вигадливістю, надуманістю, пишномов’ям. Для них мистецтво — це часто забава, гра розуму. Розвивається пристрасть до алегорій, з’являються алегоричні драми, поеми, вірші. Важливого значення набуває зовнішній вигляд твору, тексти віршів набувають форми хреста, чари, ковадла, колони, ромба, стають популярними акровірші. Поети бароко часто бавляться нанизуванням вигадливих метафор, порівнянь, антитез. Наприклад, «любов зв’язує золото з крицею, пряжу — із шовком, спонукає кропиву тягтись до шляхетної троянди, до перлин кладе сміття, до вугілля кладе крейду і часто прищеплює дикому дереву солодкий плід».

Проте стиль бароко має вади: часом надто велика перевага зовнішнього змісту над внутрішнім, «чиста» декоративність змушує глибокий сенс, внутрішній зміст твору ховатися або відходити на задній план; ще небезпечнішим є намагання перебільшити, посилити напруження, контраст, щоб вразити читача, глядача,— це призводить до надмірного замилування формою; у літературі — до переобтяження творів формальними елементами.

 • Як стиль бароко відобразився в українській культурі?

У різних культурах і літературах стиль бароко складався неодночасно. Серед країн православно-слов’янської культурної спільноти стиль бароко почав формуватися і набув значного розвитку в Україні та в Білорусії, що контактували безпосередньо з польською та західноєвропейською культурами доби бароко. Крім цього, на розвиток стилю бароко впливали і власні, національні, джерела: києво-руські та фольклорні, що проявлялися на різних рівнях цього напряму — «високому», «середньому» та «низькому». Бароко в історії української літератури трактувалося по-різному, часто неадекватно. Уперше дослідив напрям бароко як естетичну систему Д. Чижевський у монографії «Український літературний барокко» (Прага, 1942–1944), але лише на XI Конгресі слов’яністів у Празі 1968 року вчені винесли питання слов’янського бароко, зокрема українського. Серед прозових творів стиль бароко найбільше проявляється в ораторській прозі (збірників проповідей Лазаря Барановича «Меч духовний», «Труби словес проповідних»; Іваника Галятовського «Ключ розуміння»; Антонія Радивиловського «Огородок Марії Богородиці», «Вінець Христов») та козацьких літописах Самовидця, Григорія Грабянки, Самійла Величка.

 • Якими є особливості розвитку саме українського стилю бароко?

В Україні доба бароко проіснувала близько двохсот років і стала наступним етапом (після доби Київської Русі) розквіту української культури, передусім архітектури, літератури, освіти,

І семестр. Вступ. Із літератури європейського бароко 15

громадянсько-політичних інституцій, самоврядування. Це зумовили такі чинники:

a) саме стиль бароко виявився найближчим емоційній, романтичній, схильній до врівноваження різних начал українській душі;

б) того часу в Україні було послаблено, а на певний період і зовсім зникло, колоніальне ярмо, побудовано досить сильну гетьманську державу, що всіляко сприяла розвитку культури (особливо за часів Івана Мазепи).

3. Узагальнення матеріалу

Учитель. З огляду на спробу поєднання у творах романтичного й реалістичного, на пошук золотої середини між крайнощами роздвоєної людської натури доба бароко, з одного боку, була добою буйного розвитку природознавства і математики, а з іншого — добою розквіту багатослів’я, великої («тридцятилітньої») релігійної війни, добою великих містиків та філософів-ідеалістів (Сведенборг, Кант, Сковорода). Людина доби бароко або усамітнюється з Богом, або, навпаки, поринає у вир політичної боротьби, перепливає океани в пошуках нових колоній, втілює плани поліпшення стану всього людства за допомогою політичної (проекти штучних мов) або іншої реформи.

ІV. Рефлексія

Написання сенкану на тему «Бароко»

1 рядок — слово-тема (іменник),

2 рядок — 2 прикметники (означення теми),

3 рядок — 3 дієслова (активність, дієвість, пов’язана з темою),

4 рядок — фраза з чотирьох слів (трактування теми або ставлення до неї),

5 рядок — слово-висновок (іменник, синонім (або висновок) до теми).

Приклад сенкану

Бароко,

Несподіване, непередбачуване,

Вражає, дивує, стверджує,

Почуття в стані афекту,

Перлина.


V. Домашнє завдання

Із літературознавчого словника виписати визначення терміну бароко; підготувати повідомлення про особливості культури доби бароко (4–5 учнів); дібрати ілюстративний матеріал до епохи бароко (використати підручник історії середніх віків, літературні довідники).


Урок № ___ Дата проведення_______

Тема: Література доби бароко: найяскравіші представники європейського напряму бароко; провідні

теми й стильове новаторство лірики бароко

Мета: продовжити знайомство учнів з напрямом бароко в культурі; розвивати навички опису

картини; охарактеризувати духовне та стильове новаторство барокової літератури; виховувати

почуття краси.

Обладнання: ілюстрації картин П.-П. Рубенса, Франсіско Сурбарана «Христос на хресті», «Немовля

Христос», Хусепе Рібера «Аполон і Марсій», Дієго Веласкеса, Жоржа де Латура

«Святий Себастьян та Свята Ірина», Бартоломео Естебана Мурільйо «Апостол Петро у

в’язниці»; ілюстрація скульптурної групи Берніні Джованні Лоренцо «Екстаз святої

Терези»; ілюстрації архітектури бароко; аудіозаписи музики Баха, Гайдна або Генделя.

Тип уроку: засвоєння нових знань.


Мистецтво існує для того, аби вихоплювати форми з того світу, в якому людина сама є об’єктом, і переносити його в той світ, в якому людина панує.

А.Мальро

Хід уроку

І. Актуалізація знань

Експрес-опитування

 • Який художній стиль панував у Європі та Іспанії у ХVІІ ст.?

 • У яких країнах і чому розвивався стиль бароко?

 • Як ви розумієте термін «бароко»?

 • Назвіть визначальні ознаки цього художнього напряму?

 • Які особливості українського бароко ви можете назвати?

 • Яке місце в культурі бароко посідає людина?

IІ. Мотивація навчальної діяльності

Бароко — це самостійна, самобутня доба в історії світової культури, художня система в мистецтві ХVІІ –Х V ІІІ ст. (в архітектурі, скульптурі, живописі, музиці, літературі і театрі). Це — перший художній напрям, що розвивався в усіх європейських літературах. Сьогодні ми продовжимо вивчення цієї культурно-історичної епохи.

ІІІ. Робота над темою уроку

1. Повідомлення учнів (див. домашнє завдання)

Складові стилю бароко

Релігійне (метафізичне) бароко — поширене в Англії, Італії, Іспанії, Франції та інших країнах Європи. Для нього характерне заглиблення у світ містики та метафізики, що призводить до відречення від життя й усього земного. Помітними є намагання навернути людину до релігії та благочестя.

Євфуїсти, кавалери — дворяни, які писали вишуканою мовою, наповнювали свою поезію еротичними і монархічними мотивами, їхній герой — галантний лицар.

Преціозна література — набула розвитку у Франції; вирізнялась вишуканістю та галантністю стилю. Головна тема — кохання та переживання, пов’язані з ним; поширений жанр — пасторальні романи. Цій літературі властива вишукана лексика та манірний виклад.

Маньєризм (маріонізм) — поширений серед дворян Італії; головна тема творчості — кохання.

Культуризм, або гонгоризм (походить від імені поета Гонгора),— іспанський різновид італійського маріонізму.

Філософське, або кальдеронівське, бароко (походить від імені Кальдерон) — іспанський різновид літератури епохи бароко.

2. Робота над епіграфом уроку

3. Читання та короткий аналіз творів літератури доби бароко (робота в групах)

1) Виразно прочитати вірш.

2) Визначити його тему і характерні особливості.

(Для підготовки відводиться 5 хв. Після кожної презентації вірша та стислої його характеристики учитель формулює запитання до класу.)^ Марк-Антуан де Сент-Аман

Присівши на дровах, із люлькою в руці,

На пічку спершися, в душевнім неспокої

Гадаю про терни моєї долі злої,

Спустивши очі вниз, з печаллю на лиці.

Надія загляда в гіркі хвилини ці

У завтрашній мій день дороги життєвої,

У гору десь веде із дійсності сумної,

Де й римський володар не сяяв у вінці.

Та тільки мрія ця ледь проростає з праху,

Як дійсний стан речей спускає вниз невдаху,

Де знову злигодні встають в житті моїм.

Ні, не вбачаю я ніякої різниці

Поміж надією і тютюном,— дурниці!

Вона, мов люлька та, лише пускає дим.

(Переклад М. Терещенка)

Джон Донн

Пішов останній акт моєї драми.

Остання миля мандрівок моїх,

Все швидше рух до рубежів сумних,

До всім навстріч розчахнутої брами.

Ненагла смерть уже не за горами,

Вона мій дух звільнить з тенет лихих,

І я Того побачу в снах своїх,

Перед чиїми трепетав громами.

Коли мій дух нарешті в небо зрине,

А тіло упокоїться в землі,

Тоді мене усе лихе покине,

Те, що штовхало тут на вчинки злі.

Так осяйну здобувши чистоту,

Забуду я і світ, і марноту.

(Переклад В. Коптілова)^ Джон Мільтон

Як ніжно час, юнацьких літ крадій,

Взяв двадцять три найкращі роки в мене!

А де мій цвіт? Вже дерево зелене,

Та на плоди не бачимо надій.

А може, незнищенне і священне

Повинне ждати не весни, а дій?

Та відаю — одержить моє тіло

Свій пай землі і все, що в ньому є,

Велике чи середнє звершу діло.

Що ж, хай цвіте покликання моє,

Хоч все незмінне,— що зросло й що стліло,—

В очах того, хто завдання дає.


^ Луїс Гонгора-і-Арготе

Вже тричі Аквілон несамовитий

Зелених нив незайманість терзав,

І тричі Феб оновлений вставав

Колхідське золоте руно зігріти,

Відколи йду я (намертво пробитий

Стрілою) скрізь, де голос твій лунав,

О наймиліша, де по морю трав

Німими знаками палають квіти.

В траві не видно крапелин рудих

Моєї крові; твій політ — із тих,

Що в небі грають диво-кольорами,

А ж наостанку пастухи за нами

Слідами йдуть, що на землі ми їх

Лишаємо: я — кров’ю, ти — квітками.

(Переклад М. Москаленка)
ІІІ. Рефлексія

«Мікрофон»

Продовжте речення: «Для мене бароко — це…»


IV. Домашнє завдання

Випереджувальне завдання: для учня-«біографа» — підготувати повідомлення про життя Педро Кальдерона; для учня-«літературознавця» — підготувати повідомлення про сюжетну лінію драми «Життя — це сон».


Урок № ____ Дата проведення__________

Тема: Педро Кальдерон де ла Барка — видатний драматург і поет доби іспанського бароко. «Життя

— це сон» як утілення світоглядних і художніх принципів епохи бароко

Мета: поглибити знання учнів про бароко як художній напрям; ознайомити учнів з особистістю

Педро Кальдерона; розвивати навички сприйняття лекції та дослідницької роботи; виховувати

інтерес до творів мистецтва.

Обладнання: портрет Педро Кальдерона.

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування на їх основі вмінь та навичок.

Кальдерон стоїть поруч з найбільшими велетнями світу: він зробив в іспанській літературі те, що Данте — в італійській, Шекспір — в англійській і Тарас Шевченко — в українській літературі.

Іван Франко

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

«Гронування». Тема «Бароко»
ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Як ви вже знаєте, для стилю бароко не є обов’язковим пробудження релігійного або естетичного почуття; для нього важливіше зворушити людину-сприймача, вразити її.

Виразником філософських і естетичних принципів напряму бароко в жанрі драми став Педро Кальдерон де ла Барка — видатний драматург і поет іспанського бароко, а його п’єса «Життя — це сон» вважається втіленням світоглядних і художніх принципів доби бароко.

ІІІ. Робота над темою уроку

1. Огляд життя Педро Кальдерона

2. Робота в парах.
Взаємні запитання за змістом біографії Кальдерона

3. Основна тематика творчості поета

Уся творчість Кальдерона — це напружені роздуми про сенс людського життя. З одного боку, людина у світі не сама, її буття тісно пов’язане з іншими людьми та історією, з природою і Богом. З іншого боку, Кальдерону були дуже добре відомі часи середньовічної Іспанії з її похмурим фанатизмом, багаттями інквізиції, з хрестами, процесіями, тому і його поезія — це переважно поезія відчаю, трагічної дисгармонії світу і непримиренних протиріч.

Найкращі герої Кальдерона намагаються осягнути таємничі, всемогутні зв’язки, що існують у світі, і зрозуміти своє місце в ньому. У цьому — весь Кальдерон, яким він був для своїх сучасників, яким увійшов у світову літературу. Слід пам’ятати, що Кальдерон був глибоко віруючою людиною й у повчально-алегоричних сюжетах і численних символах своїх драм намагався розкрити постулати та істини католицької віри.

Творчість Кальдерона була значним етапом у розвитку іспанської драматургії. Його вважають родоначальником драми епохи бароко з її глибоким психологізмом і філософською проблематикою. До основних композиційних прийомів кальдеронівських драм належить монолог, що являє собою здебільшого філософський роздум героя про сенс життя або глибокий психологічний самоаналіз. Увагою до внутрішнього світу людини, симпатією до пригноблених позначена його алегорична морально-філософська п’єса «Життя — це сон», написана ним 1635 року.

 • Якою є провідна тема творчості Кальдерона?

4. Твір Кальдерона «Життя — це сон»

Свій головний твір Кальдерон називав «комедією», хоча так його можна назвати лише умовно.

Провідний мотив твору — трагічний хаос життя, неможливість протистояти долі і небажання миритися з цим.
Ідея твору «Життя — це сон» — гірке розчарування.

Головні герої драми — польський королевич Сигізмундо. Його батько, король Басиліо. Єдина людина, з якою спілкується хлопець,— Клотальдо, його тюремник, наглядач і слуга. Настає час, коли король повинен обрати спадкоємця. Серед претендентів на корону герцог з країни Московія Астольфо та принцеса Естрелья.


Протистояння фатальної долі та людської свідомості в драмі Кальдерона показано як змагання ницих пристрастей і вищого обов’язку милосердя й добра. Кожна людина може протистояти долі й утвердити власну волю, якщо займатиме позицію добра і справедливості.

Запитання до класу

Чого ви очікуєте від прочитання книжки Кальдерона «Життя — це сон»?


ІV. Рефлексія

Сьогодні на уроці ми познайомилися з життям відомого митця доби бароко. Підіб’ємо підсумок роботи. У нас час «Вільного письма». Пишемо про все, що вважаємо найголовнішим на уроці, реалізовуючи тему: «Педро Кальдерон і його творчість».

Приклад «Вільного письма»

Педро Кальдерон он і його ого ого тво рчіст ь

Яскрава постать Іспанії ХVІІ століття. Неосяжні перспективи, високі життєві вершини, багате на події життя... Талант, який завжди знаходився в пошуку. Роки привели його до філософського осмислення сенсу людського буття, розуміння єдності людини з суспільством, з природою, з Богом. Зірка, слід падіння якої видно і тепер, через стільки століть, на зоряному небі людства.


V. Домашнє завдання

Прочитати п’єсу Кальдерона «Життя — це сон»; підготувати кросворди за вивченим матеріалом.


Урок № ____ Дата проведення________

Тема: Філософсько-моральний конфлікт драми Кальдерона «Життя — це сон»

Мета: поглиблювати знання про бароко як художній напрям; ознайомлювати з творчістю Педро

Кальдерона; навчати працювати в групі, висловлювати та ілюструвати цитатами з тексту свою

точку зору на події драми.

Обладнання: портрет Педро Кальдерона.

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування на їх основі вмінь та навичок.

Що таке життя? Омана!

Що таке життя ? Це сон.

Це ілюзій всіх полон,

Чорна тінь і страховіття;

Все життя — це лиш сновиддя,

Асновиддя — тільки сон.

Кальдерон

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

Робота над кросвордами, підготовленими учнями вдома

ІІ. Робота над темою уроку

1. Філософсько-моральний конфлікт драми (робота в групах)

Творчість Педро Кальдерона де ла Барки, безсумнівно, є вершиною не лише іспанської, а й європейської літератури доби бароко. Його п’єси вражають і захоплюють не лише стильовою довершеністю, а й надзвичайною філософською глибиною і цілим спектром морально-етичних проблем, які ми спробуємо визначити на прикладі п’єси «Життя — це сон». Працюватимемо в групах.

  1   2   3   4   5   6   7   8Схожі:

Урок № Дата проведення iconУрок № Дата
Т подготовка и проведение компьютерного тестирования. 8 класс Урок № Дата
Урок № Дата проведення iconУрок Дата консультації Термін проведення Предмет Учитель 2 14. 01. 10 четвер 14. 30-15. 15 Математика Сусліна Р. В

Урок № Дата проведення iconУрок № Дата Урок в нмк

Урок № Дата проведення iconУрок № Дата Урок в нмк

Урок № Дата проведення iconОрієнтовний сценарій проведення „Олімпійського уроку ” Пояснювальна записка Урок „Олімпійський урок”
Урок „Олімпійський урок” проводиться один раз на рік напередодні професійного свята дня фізичної культури і спорту (90 хвилин)
Урок № Дата проведення iconУрок № Дата

Урок № Дата проведення iconІнформація про проведення свята «Перший дзвоник» у 2012/2013 навчальному році № з/п Назва знз дата проведення Час проведення Місце проведення

Урок № Дата проведення iconВ I семестрі 62 год № Дата Тема урок

Урок № Дата проведення iconІнформація про основні тижневі заходи Білогірської райдержадміністрації з 20 по 26. 08. 2012 року № з/п Дата Заплановані заходи на наступний тиждень Час і місце проведення заходу
Урок державності до Дня Незалежності України: «Нині свято нашого народу! Свято України, її роду»
Урок № Дата проведення iconНаказ №33 Про проведення І (районного) та участь у ІІ (обласному) турах Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу»
України 23 листопада 2011 року №1036/20074, наказу департаменту освіти І науки Київської обласної державної адміністрації від 23...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи