Безсмертна слава Соломії Біобібліографічний довідник icon

Безсмертна слава Соломії Біобібліографічний довідник
НазваБезсмертна слава Соломії Біобібліографічний довідник
Сторінка8/16
Дата конвертації16.02.2013
Розмір3.21 Mb.
ТипПротокол
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

Рекламні буклети, поштівки, календарі

624 І міжнародний конкурс оперних співаків ім. С. Крушельниць­кої, Львів, 20 листоп.– 1 груд. 1991: Програма. – Львів, 1991. – 52 с. – Фото С. Крушельницької. – Із змісту: Головащенко М. На вершині світової слави. – С. 4-5; Терещенко А. “Театр побудували на річці”. – С. 6-7.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку співаків світової слави, які співали на сцені Львівського оперного театру.


^ 1992


Книжкові видання

625 Баб’як О. Мистецьке чудо: (Останній концерт Крушель­ницької в Тернополі 1934 р.): [Спогад] // Тернопіль: погляд крізь століття: Історія міста очима емігрантів / Ред.-упоряд.: Б. Мельничук, Б. Проник. – Тернопіль, 1992. – С. 180-181.

Помилки: Акомпанувала вчителька класу фортепіано музичної школи ім. М. Лисенка Марія Крих, має бути – ...Музичного інституту ім. М. Лисенка Ірина Крих.

626 Варварцев М. Олександр Мишуга: перші кроки на ниві італійської культури // Міжнародні зв’язки України: Наукові пошуки і знахідки. – К., 1992. – Вип. 2. – С. 37.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку велетів театру. Згадка про те, що С. Крушельницька познайомила О. Мишугу з Е. Карузо (?).

627 Верба А. Соломія Крушельницька // Наш театр: Книга діячів українського театрального мистецтва: 1915-1991 / Редкол.: О. Лисяк, Г. Лужницький та ін. – Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто, 1992. – Т. 2. – С. 73-76. – 2 фото С. Крушельницької.

Численні помилки, зокрема: народилась 02. 09. 1873 р., має бути – 23. 09. 1872 р.; На Варшавській сцені виступала у 1898-1907 рр., має бути – 1898-1902 рр.; Опера “Московський бал”, має бути – “Масковий бал” або “Бал-маскарад”; Перша виконавиця партії Гальки Ростовська, має бути – Ростковська; Підпис до фотографії “Сальоме” Дж. Пуччіні, має бути – Р. Штрауса.

628 Віночок Соломії Крушельницької: Поезії і музичні твори. Висловлювання визначних діячів культури. Репертуар співачки / Зібрав і упорядкув. П. Медведик. – Тернопіль, 1992. – 128 с., іл.

Помилки: Співала партію Цертемі, має бути – Церліни. – С. 9; Виконала пісні в ораторії Г. Генделя “Месія”, має бути – арії. – С. 9; П’ять сезонів примадонна Варшавської опери, має бути – чотири. – С. 11; Виступи у містах США і Канади 1927, 1928 рр., має бути – 1928 р. – С. 12; У програмі співачки романс “Туман хвилями лягає” – це хор з опери М. Лисенка “Утоплена”. – С. 13; Скульптор Є. Дзира, має бути – Є. Дзиндра. – С. 14; Луїза Манчінеллі, італійський композитор, має бути – дружина італійського композитора. – С. 101.

629 Водяний Б., Олексин Б., Ціж М. Короткий словник діячів української музичної культури / Всеукр. т-во “Просвіта” ім. Т. Шев­ченка, Тернопіл. обл. від-ня. – Тернопіль: Чумацький шлях, 1992. – 48 с.

Згадка про те, що Ганна Крушельницька сестра С. Крушельницької. – С. 24; Гасло “Крушельницька Соломія (1872-1952)”. – С. 24.

Помилки: Повернулася на Україну в 1938 р. і стала викладати, має бути – повернулася в 1939 р.; стала викладати в консерваторії з 1944 р.

630 Дерев’янко І. Концерт у рідному місті // Тернопіль: погляд крізь століття: Історія міста очима емігрантів / Ред.-упоряд.: Б. Мельничук, Б. Проник. – Тернопіль, 1992. – С. 179-180.

Спогад далекої своячки С. Крушельницької про концерт у Тернополі, акоманіатор Б. Дрималик.

631 Загайкевич М. Богдана Фільц: Творч. портрет. – К., 1992. – 109 с.

Згадка про те, що С. Крушельницька була близькою родичкою Б. Фільц, приїздила в гості до Фільців. – С. 3.

632 Історія української музики. В 6 т. Т. 4. 1917-1941 / АН УРСР. Ін­т мистец., фолькл. та етногр. ім. М.Т. Рильського; Редкол. тому: Л.О. Пархоменко, О.У. Литвинова, Б.М. Фільц. – К.: Наук. думка, 1992. – 615 с.

Згадка про С. Крушельницьку як тітку і педагога О. Бандрівської. – С. 555; Згадка про те, що С. Крушельницька і М. Менцинський періодично відвідували рідний край. – С. 559.

Помилка: Роки життя 1873-1952.

633 Її голос звучав над світом: Метод. рекомендації бібліоте­карям на допомогу популяризації серед юнацтва життя і творчості С. Крушельницької / Львів. обл. б-ка для юнацтва; Склад. Л. А. Смакула. – Львів, 1992. – 19 с.

634 Крушельницькі // Митці України: Енцикл. довід. / За ред. А.В. Кудрицького. – К., 1992. – С. 337-338. – Із змісту: Крушель­ницька Соломія Амвросіївна. – С. 337-338.

635 Личаківський цвинтар: Схема. – Львів: ЛТД, 1992.

У розділі “Діячі музичної і театральної культури” зазначене прізвище С. Крушельницької (могила).

636 Михальчишин Я. З музикою крізь життя / Упоряд., вступ. ст. Л. Мелех-Яросевич. – Львів: Каменяр, 1992. – 231 с.

Згадка про те, що О. Бандрівська племінниця С. Крушельницької. – С. 6; Згадка про те, що В. Садовський виступав разом із С. Крушельницькою. – С. 58; Згадка про С. Крушельницьку в переліку українських співаків світової слави. – С. 69, 74, 186; Згадка про те, що племінниця С. Крушельницької О. Бандрівська навчалась у неї в Італії. – С. 107; Згадка про те, що піаністка Г. Левицька виступала на концерті С. Крушельницької у повоєнний час. – С. 150; Згадка про те, що Б. Дрималик акомпанував С. Крушельницькій під час її роботи у Львівській державній консерваторії. – С. 164; Згадка про те, що Є. Вахняк навчався співу в класі С. Крушельницької у Львівській державній консарваторії. – С. 227.

637 Трухан М. Негативний стереотип українця в польській післявоєнній літературі. – Мюнхен; Львів: ВП “Троян ”, 1992. – 256 с.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку видатних українців, яких поляки вважають приналеж­ними до польської національності. – С. 22; Про поляризацію настроїв у польсько-українських взаєминах на прикладі С. Крушельницької, яка, виступаючи на сцені Варшавської опери, відверто наголошувала на своїй національності, викликаючи ненависть польських колег. Як приклад, наводяться уїдливі слова співачки Я. Королевич-Вайдової з її книги (Korolewicz-Waydowa J. Sztuka i życie, Wrocław, 1969. – S. 64). – С. 44.

638 Україна в цікавих фактах / Упоряд. Г.О. Маценко. – Львів: Слово, 1992. – 160 с.

Наводиться інформація про найменший портрет музиканта, а саме портрет-барельєф С. Крушельницької розміром 5х4 мм, вирізаний умільцем М. Сядристим з вишневої кісточки. – С. 140.


***

639 Arnosi E., Dennis J. Salomea Kruszelnicka // The Record Collector / [With discography by R.L. Autrey]. – [S. l.], 1968-1969. – Vol. 18. – Окремий відбиток.

Помилки: Народилась в Тисові, має бути – у с. Білявинці; Виступи у Варшаві у 1898-1903 рр., має бути – 1898-1902 рр.

640 Celletti R. Krusceniski [Kruszelnicka], Salomea // The New Grove Dictionary of Opera: In 4 Vol. / Ed. by S. Sadie. – London, 1992. – [Vol. 2]. – Р. 1053-1054. – Фото С. Крушельницької. – Окремий відбиток.

Помилка: Залишила оперну сцену 1925 р., має бути – 1920 р.

641 Fedra: [Опера І. Піццетті] // The New Grove Dictionary of Opera: In 4 Vol. / Ed. by S. Sadie. – London, 1992. – Vol. 1. – P. 147-148. – Окремий відбиток.

Фото сцени з опери І. Піццетті “Федра” за участю С. Крушель­ницької з постановки у театрі “Ла Скала”, Мілан, 20 березня 1915 р.

642 Krushelnitskaya, Salomea (Ambrosivna) // Baker’s Biographical Dictionary of Musicians / Revised by N. Slonimsky. – 8 Ed. – New York, [1992]. – Р. 974. – Окремий відбиток.

^ Помилки: Дебют 1892 р., має бути – 1893 р.; Викладала у Львівській консерваторії від 1939 р., має бути – від 1944 р.; Названа російським сопрано.

643 Sawycky R. Mykola Lysenko in Western Sources: (Bibliographic Essay). – Cranford, New Jersey, 1992. – 42 p.

Згадка про С. Крушельницьку. – Р. 39.

Журнальні статті

644 *З роду Крушельницьких // Родослав. – 1992. – Квітень (№7/8). – С. 10.

Згадка про С. Крушельницьку.

645 Кияновська Л. Перша ластівка, яка зробила весну: [Про Перший міжнародний конкурс оперних співаків ім. С. Крушель­ницької] // Музика. – 1992. – №2. – С. 8-9.

Перше місце не було присуджене, оскільки “на конкурсі імені Соломії Крушельницької не знайшлося Соломії...”. – С. 9.

646 Павлишин С. Зірка, незнана на батьківщині [, Іра Маланюк] // Музика. – 1992. – № 1. – С. 22-23.

Згадка про С. Крушельницьку як одну з перших виконавиць опер Р. Ваґнера і Р. Штрауса в Італії. – С. 22.

647 Філенко Т. Із славного роду Витвицьких // Музика. – 1992. – № 4. – С. 27-29.

Згадки про зв’язки С. Крушельницької з Краковом, зокрема, з товариством “Просвіта”.

648 Яросевич Л. Український Боян: До 150-річчя основополож­ника укр. класичної музики М. Лисенка // Дзвін. – 1992. – Чис. 5/6. – С. 119-126.

Згадка про С. Крушельницьку як інтерпретаторку солоспівів М. Лисенка. Наведено фрагмент листа С. Крушельницької до композитора. – С. 125.


Газетні публікації

649 23 вересня в музеї Соломії Крушельницької… [Вечір споми­нів з нагоди уродин співачки] // Post-Поступ. – 1992. – Жовтень. – С. 19.

650 Дем’ян Г. Олександр Носалевич // Бойки. – 1992. – Вересень. – С. 9.

Згадка про те, що С. Крушельницька стверджувала, що О. Носалевич талантом дорівнює О. Мишузі; Згадується М. Головащенко як дослідник творчості С. Крушельницької.

651 Гентош О. У далекій Аргентині: Українці за межами України // Поклик сумління. – 1992. – Липень.

Згадка про виступи С. Крушельницької в Аргентині, її одруження.

652 Головащенко М. Вершин світової слави сягнула Соломія Крушельницька // Літературна Україна. – 1992. – 29 жовт.

653 Гуньовський І. Зірка першої величини: Слово про С. Крушельницьку // Поклик сумління. – 1992. – Листопад. – С. 3.

Про відзначення 120-річчя С. Крушельницької у Львові.

654 Черемшинський О. Славетна співачка: До 120-річчя від дня народження С. Крушельницької // Вісті Придністров’я. – 1992. – 22 верес. – С. 2. – Фото С. Крушельницької. – Зміст: З листів Ф. Глава­чека до О. Черемшинського. – С. 2. – Окремий відбиток.

Про С. Крушельницьку та Ф. Главачека, чеського публіциста, перекла­дача, україніста. У листах – спогади про виступи С. Крушельницької.

655 Деркач І. Співачка великого обдарування: 14 березня цього року минуло 100 років від дня народження оперної співачки О. Парахоняк-Козакової // Винниківський вісник. – 1992. – 20 берез. – С. 1.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку українських співаків, традиції яких продовжила О.Любич-Парахоняк.

656 Кос Г. Де мертві говорять, живі – слухають // Ратуша. – 1992. – 12 листоп.

Згадка про тісні зв’язки С. Крушельницької із Львовом. Про Музично-меморіальний музей співачки у Львові.

657 Лига В. З піснею в серці: Диригенту і педагогу Євгену Вахняку – 80 // За вільну Україну. – 1992. – 3 груд. – С. 4.

Згадка про те, що С. Крушельницька була вчителькою вокалу Є. Вахняка.

658 Марчук Л. Будинок Соломії // Галичанка. – 1992. – Листопад. – С. 1.

Спогади М. Білинської про С. Крушельницьку. Висловлене сподівання на передачу будинку артистки Музично-меморіальному музею.

659 Марчук Л. Золоті листки // Західна Україна. – 1992. – Вересень.

Про відзначення 120-ліття від дня народження С. Крушельницької; Інтерв’ю з директором Музично-меморіального музею С. Крушельницької Г. Тихобаєвою, спогади М. Білинської.

660 Масляк Н. “Соломія – наша пісня” // Молода Галичина. – 1992. – 3 груд. – С. 3.

Про Четвертий фестиваль оперного мистецтва ім. С. Крушельницької; Наведені фрагменти з книги відгуків Львівського державного академічного театру опери і балету, в яких учасники минулих фестивалів згадують про С. Крушельницьку.

661 Радовский В. Прилетели соловьи // Высокий Замок. – 1992. – 24 нояб. – С. 4.

Про відкриття Четвертого міжнародного фестивалю оперного мистецтва ім. С. Крушельницької, на якому І. Гель розповів про життя і творчу діяльність С. Крушельницької.

662 Славетна муза – Соломії // За вільну Україну. – 1992. – 1 листоп. – С. 4.

Концерт до 120-річчя від дня народження С. Крушельницької у Львівсь­кій філармонії.

Помилка: До міст, в яких виступала С. Крушельницька, зараховані Берлін, Лондон, Віденьтака інформація не підтверджена.

663 Снітовський О. Дні великої Соломії // Я, ти, ми: Газета для жінок. – 1992. – Жовтень. – С. 3.

Про відзначення 120-річчя С. Крушельницької у Тернополі.

664 Сов’як Р. Він навчався в Дрогобичі // Бойки. – 1992. – Вересень. – С. 5.

Згадка про С. Крушельницьку як виконавицю творів О. Нижанківського.

665 Терещенко А. Щоб перший не став єдиним: У Львові відбувся конкурс оперних співаків ім. С. Крушельницької // Вісті з України. – 1992. – 16-22 квіт. – С. 6.

Згадка про С. Крушельницьку, чий голос виразно зазвучав на початку століття в плеяді таких зірок, як М. Баттістіні, Е. Карузо, Тітта Руффо, Ф. Шаляпін.

666 “У музеї Соломії Крушельницької...” // Post-Поступ. – 1992. – 8-14 груд.

Про концерт італійської співачки А. Різі у Музично-меморіальному музеї, у програмі прозвучали 2 пісні з репертуару С. Крушельницької.


Художня література

IV Міжнародний фестиваль... Див. № 669.

667* Клименко Н. Крушельницька співає в імператорському театрі: [Вірш] // Тернопіль. – 1992. – № 1. – С. 78. – Фото С. Крушельницької.

668 Сила рідної землі // Євшан-зілля: Легенди та перекази Поділля / Упоряд., вступ. ст., прим. та словничок П. Медведика. – Львів, 1992. – С. 113-114.

Родинна легенда про хворобу і чудесне зцілення маленької С. Крушельницької за розповіддю О. Бандрівської.


Рекламні буклети, поштівки, календарі

669 IV Міжнародний фестиваль оперного мистецтва ім. Соломії Крушельницької: Програма. – Львів, 1992. – Із змісту: Качурівський Р. Посвята: Вірш; Меа Крушельницька. – [Передрук з: La Revue d’art dramatique. – 1902. – 17 серп.].


1993


Книжкові видання

670 Віктор Матюк: Біо-бібліогр. покажч. / Дрогобиц. держ. пед. ін-т ім. І. Франка; Каф. методики муз. виховання, співів та хор. диригування; Уклад. І.Л. Бермес. – Дрогобич, 1993. – 118 с.: іл.

У розділі “Бібліографія” під № 164 вказана стаття С. Чарнецького “З концертної салі”, в якій йдеться про виконання С. Крушельницькою пісні В. Матюка “Цвітка дрібная” на святковому вечорі, присвяченому М. Шаш­кевичу. – С. 107.

671 Герета І. Соломія Крушельницька і народна пісня // Наукові записки: Збірник / Тернопіл. краєзнав. музей; Редкол.: В. Лавренюк (голова), Я. Гайдукевич, І. Герета, П. Медведик. – Тернопіль, 1993. – С. 87-100.

Помилки: Останній концерт С. Крушельницької відбувся не в 1945 р., а в 1949 р. у тодішньому залі консерваторії (тепер – концертний зал ім. С. Люд­кевича Львівської обласної філармонії); С. Крушельницька перенесла важкий перелом ноги не після війни, а ще в 1940 р.

672 Голинський М. Спогади / Передн. сл. та упорядкув. С. Коза­ка. – К.: Молодь, 1993. – 368 с.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку українських співаків світового значення. – С. 5, 16, 28; Згадка про С. Крушельницьку в переліку українських співаків, прізвища яких полонізували. – С. 159.

673 Козуля О. Богиня сцени // Козуля О. Жінки в історії Украї­ни. – К., 1993. – С. 75-81.

Нарис про життєвий шлях, артистичну та громадську діяльність С. Крушельницької.

Помилки: Опера “Трубодур”, має бути – “Трубадур”; Після завершення оперної кар’єри С. Крушельницька у Петербурзі не виступала; Звання “Заслужений діяч мистецтв УРСР” співачка отримала у 1951 р.

674 Медведик П. Діячі української музичної культури // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 1993. – Т. 226: Праці музикознавчої комісії. – С. 370-455.

Згадка про біобібліографічний покажчик літератури про С. Крушель­ницьку. – С. 371; Згадка в переліку співачок, яким акомпанувала О. Ба­жанська-Озаркевич. – 375; О. Бандрівська, племінниця, вдосконалювала у С. Крушельницької спів. – 376; Згадка про те, що Є. Барвінська вчила співу С. Крушельницьку, керувала хором та ансамблем, в яких співала С. Кру­шельницька. – С. 377; Згадка про С. Крушельницьку в переліку співаків, з якими на концертах виступав М. Вітошинський. – С. 387; Згадка про С. Крушельницьку в переліку митців, про яких друкувались статті у “Музичних календарях” Р. Зарицького. – С. 405; Згадка про те, що А. Збіржховська акомпанувала С. Крушельницькій. – С. 405; Згадка про те, ща сестра С. Крушельницької Ганна вчилася в неї у 1895-1896 рр. (?) – С. 415; Згадка про те, що Ганна проживала з С. Крушельницькою у Львові. – С. 416; Згадка про те, що М. Левицький співав з С. Крушельницькою 1891-93 рр. у конкурсних концертах консерваторії, згодом у концертах, наводиться уривок з рецензії. – С. 420-421; Згадка в переліку сценічних партнерів Ф. Лопатинської на сцені львівського оперного театру. – С. 422; Згадка в переліку виконавців пісень Я. Лопатинського. – С. 424; Згадка в переліку музикантів, яким акомпанувала О. Окуневська. – С. 430; Згадка про те, що В. Садовський товаришував з С. Крушельнциькою, виступав з нею у концерті в Тернополі. – С. 441; Співак О. Семенів навчався у Міланській консерваторії за протекцією С. Крушельницької. – С. 442; Згадка про те, що О. Ціпановська була акомпаніаторкою С. Крушельницької в 1898 р. – С. 454.

675 ^ Народні пісні з села Соломії Крушельницької: Записані в с. Біла Тернопіл. р-ну Тернопіл. обл. / Упоряд.: П. Медведик, О. Смоляк. – Тернопіль: Збруч, 1993. – 190 с.

676 Павлишин С. Солоспіви В. Барвінського: [Передмова] // Барвінський В. Романси для голосу в супроводі фортепіано / Упоряд. С. Павлишин. – К., 1993. – С. 3-4.

Згадка про С. Крушельницьку як виконавицю солоспівів В. Барвінсь­кого, що, на жаль, не зафіксовано в жодній концертній програмі. – С. 3.

677 Савчинський Г. Звенигород: Ліричні поезії; Віршовані гуморески, казки, притчі і байки; Прозові твори / Зібрав і впорядкув. П. Медведик. – Тернопіль, 1993. – 88 с.

Згадка про те, що Г. Савчинський був дідусем С. Крушельницької. – С. 11.

678 Семчишин М. Тисяча років української культури: Іст. огляд культур. процесу. – 2-е вид., фототип. – К.: АТ “Друга рука”; МП “Фенікс”, 1993. – 550 с.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку виконавиць головної партії в опері М. Аркаса “Катерина”. – С.351; Згадка про С. Крушельницьку в переліку визначних виконавців, які майже постійно проживали за кордоном, але брали участь у музичному житті Львова. – С. 514.

679 Сивіцький М. Богдан Лепкий: Життя і творчість. – К.: Дніпро, 1993. – 375 с. – Бібліогр.: С. 257-373.

Згадка про знайомство С. Крушельницької та Б. Лепкого у Львові. – С. 158; Згадка про С. Крушельницьку у книзі спогадів Б. Лепкого “Казка мойого життя”. – С. 197.

680 Яросевич Л. Марія Білинська: Творч. портрет // Записки Наукового товариства ім. Шевченка. – Львів, 1993. – Т. 226: Праці музикознавчої комісії. – С. 362-369.

Згадка про те, що М. Білинська була на концерті С. Крушельницької в Коломиї у 1928 р. – С. 363; Позиція 17 в бібліографії публікацій М. Білинської. – С. 366.


***

681 Maresz B., Szydłowska M. Repertuar Teatru Polskiego we Lwowie: 1886-1894. – Kraków: Universitas, 1993. – 368 s.

Згадка про виступи С. Крушельницької в опері Ґ. Доніцетті “Фаворитка” у 1893 р. – S. 255; Згадка про виступи С. Крушельницької в опері П. Масканьї “Сільська честь” та виконання романсу з опери Ф. Галеві “Жидівка” у 1893 р. – S. 262; Згадка про виступ С. Крушельницької в складі музично-співацького товариства “Лютня” в ораторії Ґ. Генделя “Месія” у 1892 р. – S. 317.

682 Szczublewski J. Teatr Wielki w Warszawie. 1833-1933. – Warszawa: PIW, 1993. – 903 s.

Згадка про дебют С. Крушельницької у Варшаві 4. 10. 1898 р. – S. 342; Про виступ С. Крушельницької в опері С. Монюшка “Графиня” у 1899 р. – S. 345; Наведена цитата із щоденника З. Налковської (майбутньої польської письменниці) з ущипливими відгуками про С. Крушельницьку в “Графині”. – S. 347; Згадка про С. Крушельницьку в переліку співаків оперної трупи на 1900 р.; Згадка про С. Крушельницьку в переліку театральних діячів із зазначенням їхніх гонорарів. – S. 359; Згадка про виступ С. Крушельницької в опері Ж. Массне “Вертер” у 1902 р.; Згадка про те, що С. Крушельницька вимагає місячну оплату в розмірі 9000 рублів; Згадка про С. Крушельницьку в переліку співаків. – S. 383; Згадка про С. Крушельницьку в переліку співачок, які виконували партію Графині в однойменній опері С. Монюшка. – S. 669.


Журнальні статті

683 Генсірук С. Голос Крушельницької як ліра поета // Український ліс. – 1993. – № 3.– С.13-16. – 3 фото С. Крушельницької.

684 Горинь В. Невідомі листи С. Крушельницької до М. Грушев­ської // Дзвін. – 1993. – № 1. – С. 97-102. – 2 фото С. Крушельницької.

685 Дем’ян Г. “Феномен між басами”: [Про О. Носалевича] // Музика. – 1993. – № 3. – С. 28­29.

Наведено твердження С. Крушельницької, що О. Носалевич талантом дорівнює О. Мишузі. – С. 28.

Помилка: Вчитель О. Носалевича не Генсбах, а Й. Ґенсбахер (у нього також брала уроки і С. Крушельницька).

686 Жикол А. Душі людські засівають добром…: [Про вокаль­ний дует Г. Гаркуші та Л. Кондрашевської] // Київ. – 1993. – № 11. – С. 4.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку видатних українських майстрів сцени, які усвідомлювали, що українська та італійська мови наймелодійніші і прекрасно вокалізуються.

687 Зелінська М. Анна Різі у Львові // Дзвін. – 1993. – №7/9. – С. 172.

Про концерт італійської співачки у Музеї С. Крушельницької в рамках фестивалю оперних співаків ім. С. Крушельницької; Згадка про те, що А. Різі виконала дві народні пісні з репертуару української співачки.

688 Кияновська Л. Четвертий міжнародний: Мрії про майбутнє: [Про IV Міжнародний фестиваль оперного мистецтва ім. С. Крушель­ницької] // Музика. – 1993. – №2. – С. 6-7.

Згадка про опери з репертуару С. Крушельницької, якими варто було б відкривати фестиваль.– С. 6.

689 Лига В. Сіяч пісенної творчості: Диригентові і педагогу Є. Вахняку – 80 // Дзвін. – 1993. – С. 169-170.

Згадка про те, що, навчаючись на диригентському факультеті Львівської державної консерваторії, Є. Вахняк вокалу вчився у С. Крушельницької. – С. 169.

690 Соломія Крушельницька // Пороги. – 1993. – № 3. – С. 27. – Фото С. Крушельницької.

Помилки: Народилась 1873 р.; Народилася в с. Білявниці, має бути – в с. Білявинці; Вчилася приватно в О. Мишуги(?).

691 Тихонюк Б. “Примадонна століття” [Любка Колесса] // Музика. – 1993. – № 6. – С. 26.

Наводиться твердження, що у фортепіанному виконавстві Любка Колесса була такою ж “примадонною століття”, як С. Крушельницька – у вокальному.


Газетні публікації

692 Головащенко М. На чужому горбі – у рай! // Post-Поступ. – 1993. – 25-30 серп. – С. 12.

Історія видання двотомника “Соломія Крушельницька” (автор-упорядник М. Головащенко) та роману-біографії В. Врублевської “Соломія Крушельницька”.

693 Дика Н. Імені Нестора Нижанківського // Просвіта. – 1993. – Червень. – С. 6.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку українських музичних діячів.

694 Імені славної Соломії: І знову фестиваль оперного мистецтва у Львові / Записала Н. Труш // Високий Замок. – 1993. – 18 листоп. – С. 6.

Про план заходів фестивалю з бесіди із В. Моцьо, директором Львівського театру опери та балету ім. І. Франка.

695 Кирик Л. 90-ліття Миколи Філаретовича Колесси // Post-Поступ. – 1993. – 16-21 груд. – С.2.

Відзначення ювілею митця у Музично-меморіальному музеї С. Крушель­ницької у Львові; Згадка про те, що М. Колесса був особисто знайомий з С. Крушельницькою, чув її спів, високо цінував.

696 *Кирик О. “...по кожнім з тих дуетів не було оплескам кінця”: (До взаємин С. Крушельницької та О. Мишуги) // Просвіта. – 1993. – Вересень.

697 Кіндрась К., Коханець Л., Лабунський В. Розвіяні вітрами: Аргентинський блокнот // Голос України. – 1993. – 19 січ. – С. 10.

Про українську діаспору в Аргентині, зокрема, розмова з Мартою Стернюк, родичкою С. Крушельницької; Згадка про перебування С. Кру­шельницької в Аргентині.

698 Масляк Н. Останні акорди сезону: У Львівській опері – прем’єра балету і концерт-меморіал // Високий Замок. – 1993. – 3 серп. – С. 4.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку видатних українських співаків, котрим були присвячені концерти-меморіали у Львівській опері.

699 Мокренко А. Його тема: М. Головащенку – 70 // Культура і життя. – 1993. – 20 листоп. – С. 4.

Згадка про книгу М. Головащенка “Соломія Крушельницька. Спогади. Матеріали. Листування”.

700 Нудьга Г. Талант, який народився в Україні [Й. Гошуляк] // Культура і життя. – 1993. – 11 верес. – С. 6.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку співаків, які популяризували українську народну пісню.

701 П. Г. Соломія Крушельницька // Християнський голос. – 1993. – 27 черв. – С. 5. – Фото С. Крушельницької.

Помилка: Народилась 1873 р., має бути – 1872 р.

702 Романюк П. Злочин у Національному [музеї у Львові] // Літературний Львів. – 1993. – Чис. 6. – С. 4-5.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку видатних діячів української культури, які активно сприяли становленню музею. – С. 4.

703 Симчич М. Міжнародне свято української опери: [Про П’ятий міжнародний фестиваль оперного мистецтва ім. С. Крушель­ницької] // Українське Слово. – 1993. – 8 груд. – С. 5.

Помилка: Всю родину співачки було вивезено до Сибіру, має бути – вивезли родину старшої сестри – Олени Крушельницької-Охримович.

704 Храмов Г. “Була правда і неправда...”: Нотатки після відвідин музею славетної співачки у Львові // Високий Замок. – 1993. – 23 верес. – С. 3. – Фото С. Крушельницької.

705 Храмов Г. Соломіїна соломинка: [Про Фестиваль оперного мистецтва імені С. Крушельницької] // Високий Замок. – 1993. – 25 листоп. – С. 4.

Наведено рядки з листів С. Крушельницької до І. Франка (від 22.11.1897 р.) та М. Павлика (1894 р.).

706 Чуйко О. Чи віднайдуться рукописи Василя Барвінського?: Нотатки з приводу ювілею і не тільки... // Просвіта. – 1993. – Кві­тень. – С. 6., іл.

Згадка про те, що Є. Барвінська була першим вчителем музики С. Крушельницької; Згадка про С. Крушельницьку в переліку українських виконавців, про яких писав В. Барвінський; Згадка про те, що С. Крушельницька була залучена до роботи у Львівській консерваторії.

707 Шевченко К. “Була правда і неправда, було розмаїто...”: [Про останній період життя С. Крушельницької] // Просвіта. – 1993. – Вересень. – С. 3. – Фото С. Крушельницької.

Багато неточностей, перекручень і вигадок.

708 Шевченко Т. Відродження пам’яті про Галю Левицьку-Крушельницьку // Ратуша. – 1993. – 8 черв. – С. 4.

Пропозиція автора надати ім’я С. Крушельницької Львівському оперно­му театру.

709 Ямаш Ю. Чи був у Галичині театр? // Ратуша. – 1993. – 28 груд. – С. 3.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку видатних діячів театральної та музичної культури, які пов’язані із столицею Галичини.


Художня література

710 Давидовська Н. Голоси: Кінодійство, присвячене пам’яті геніального голосу Саломеї Крушельницької // Давидовська Н. Фрес­ки: Поезії, вибране. – Львів, 1993. – С. 303-350.

711 Канич А. Соломія // Неопалима купина: Пісні А. Канич. – Львів, 1993. – С. 54.

712 Клименко Н. Крушельницька співає в імператорському театрі: [Вірш] // Християнський голос. – 1993. – 27 черв. (Чис. 26). – С. 5. – Фото С. Крушельницької.

V Міжнародний фестиваль... Див. № 713.


Рекламні буклети, поштівки, календарі

713 V Міжнародний фестиваль оперного мистецтва ім. Соломії Крушельницької, Львів, 19-28 листоп. 1993 р: [Програма]. – Львів, 1993. – [12] с. – 5 фото С. Крушельницької. – Із змісту: Лучук В. Там, де вона співала...: [Вірш]. – С. [2]; Богиня сцени. – С. [4-5]; Лубенська Я. Джоконді – Розальбі – Меї: [Вірш]. – С. [10]; Вихрущ В. Соломія: (уривок з поеми): [Вірш]. – С. [12].


^ 1994


Книжкові видання

714 Дагілайська Е. До історії фортепіанної культури в Одесі: ХІХ ст. // Стильові особливості, зв’язки з музичною культурою Західної Європи: Матеріали ІІІ конф. Асоціації піаністів-педагогів України, 17-20 жовт. 1994 р., Львів / Упорядкув., ред., пер. з нім. та рос. мов Н. Кашкадамової. – Львів, 1994. – С. 96-100.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку видатних гастролерів, на честь яких влаштовувалися концерти учнів музичної школи Одеси. – С. 99.

715 Колодій Я. Остап Нижанківський. – Львів: Логос, [1994]. – 64 с.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку співаків, чия участь сприяла успіхові концертів “Львівського Бояна” – С. 55; Згадка про те, що солоспів “І молилался я” О. Нижанківський присвятив С. Крушельницькій. – С. 55; Згадка про участь С. Крушельницької у Шевченківському концерті, організованому “Львівським Бояном”, в Стрию в 1895 р. – С. 56; Згадка про те, що О. Нижанківський є автором рецензії на львівську постановку опери “Манон” Дж. Пуччіні (має бути “Манон Лєско”) з С. Крушельницькою в головній ролі. – С. 58; Згадка про участь С. Крушельницької у шевченківських концертах “Стрийського Бояна”. – С. 60.

716 Крушельницька Соломія (1873-1952) // Енциклопедія українознавства / Голов. ред. В. Кубійович. – Львів, 1994. – Т. 3. – С. 1195. – Фото С. Крушельницької.

717 Луговий О. Соломія Крушельницька // Луговий О. Визначне жіноцтво України: Іст. життєписи. – К., 1994. – С. 242.

718 Степан Максимюк – колекціонер і дослідник українського звукозапису: Біогр. довідка // Бібліографія українознавства. – Львів, 1994. – Вип. 2: Бібліографія та джерела музикознавства / Упоряд. Ю. Ясиновський. –– С. 74-76.

У пристатейній бібліографії під № 1, 2, 3 – статті про С. Крушельницьку.

719 Осадця О. [Рецензія] // Бібліографія українознавства. – Львів, 1994. – Вип. 2: Бібліографія та джерела музикознавства / Упоряд. Ю. Ясиновський. –– С. 86-87. – Рец. на кн.: Віночок Соломії Крушельницької: Поезії і музичні твори. Висловлювання визначних діячів культури. Репертуар співачки / Упоряд. П. Медведик. – Тернопіль, 1992. – 128 с.

720 Павлишин С. Історія однієї кар’єри: [Про І. Маланюк]. – Львів, 1994. – 107 с.: іл.

Згадка про те, що батько І. Маланюк був кузеном С. Крушельницької. – С. 8; Згадка про те, що С. Крушельницька виступала на Варшавській сцені. – С. 10; Згадка про те, що С. Крушельницька була першою інтерпретаторкою Р. Ваґнера та Р. Штрауса в Італії. – С. 24; Згадка про виступи С. Крушельницької в Буенос-Айресі, зокрема, в “Саломе” Р. Штрауса. – С. 44-45; Порівняння І. Маланюк із С. Крушельницькою – С. 67.

721 Сов’як Р. Остап Нижанківський: Нарис про життя і твор­чість. – Дрогобич: Відродження, 1994. – 87 с., іл.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку приятелів О. Нижанківського. – С. 5; Згадка про С. Крушельницьку в переліку митців, які співпрацювали з “Львівським Бояном”. – С. 52; Між С. 52-53 – фото титульної сторінки солоспіву “І молилася я” з присвятою С. Крушельницькій; Коротка історія солоспіву, присвяченого С. Крушельницькій. – С. 53; Згадка у примітці про те, що “Колисанку” майстерно виконувала С. Крушельницька. – С. 59; Згадка про те, що С. Крушельницька бувала в гостях у Нижанківських на Стрийщині. – С. 65-66; Про участь С. Крушельницької у концерті на честь М. Шашкевича 1911 р., фрагмент рецензії на її виступ. – С. 68.


Журнальні статті

722 Дувірак Д. Відлуння епохи у класах його…: [90-ліття Вищого музичного інституту ім. М. Лисенка у Львові] // Музика. – 1994. – № 3. – С. 20-21.

Згадка про те, що С. Крушельницька працювала в консерваторії після 1939 р.

723 Кашкадамова Н. Піаністка світової слави [Любка Колесса] // Музика. – 1994. – №2. – С. 22-23.

Наводяться слова Б. Тихонюка із його статті “Примадонна століття” ( Музика, 1993, № 6), про паралель між Любкою Колессою та С. Крушельницькою як двома рівноцінними постатями в українській культурі. – С. 22.

724 Немкович О. Музика Богдани Фільц // Український світ. – 1994. – Чис. 1/2. – С. 42-43.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку родичів Б. Фільц. – С. 42.


Газетні публікації

725 Вдовиченко Г. Гран-прі “блискуче сопрано” не отримав ніхто, проте конкурс ім. С. Крушельницької утримався на висоті // Високий Замок. – 1994. – 6 груд. – С. 4.

726 Вергелес Т. Бачила б родина… // Молода Галичина. – 1994. – 1 верес. – С. 3.

Про візит до музею С. Крушельницької племінниці співачки Соломії Дроздовської з сином Андрієм Семотюком та онуком Марком.

727 Другий міжнародний ім. С. Крушельницької // Культура і життя. – 1994. – 12 лют. – С. 2.

Умови конкурсу вокалістів, програма.

728 Квасневський В. Переможців визначено, але не всі вони вміють співати: [Про ІІ Міжнародний конкурс оперних співаків імені С. Крушельницької] // За вільну Україну. – 1994. – 15 груд. – С.4.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку світових величин оперного мистецтва; Згадка про те, що кар’єра С. Крушельницької починалась у Львові.

729 Кияновська Л. Патріарх українських музичних: [Вищий музичний інститут ім. М. Лисенка у Львові] // Культура і життя. – 1994. – 12 берез. – С. 5.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку обдарованих митців, котрі прислужилися справі піднесення національної культури; Згадка в переліку тих, хто в умовах більшовистського режиму виконував українську музику.

730 Коваль Я. Афіша “М Г” // Молода Галичина. – 1994. – 24 листоп. – С. 3. – Із змісту: Співали пластуни в музеї.

Про концерт у музеї С. Крушельницької пластового юнацького куреня, який носить ім’я співачки.

731 Краснодемський В. Королева оперної сцени // Голос Украї­ни. – 1994. – 23 верес. – С. 8. – Фото С. Крушельницької.

732 Криницький Г. Ліс і пісня: [Про С. Генсірука] // Шлях перемоги. – 1994. – 10 груд. – С. 8.

Згадка про те, що С. Генсірук вчився в С. Крушельницької в консерваторії.

733 *Крушельницька М. “Інституція під назвою консерваторія – заклад середнього рівня…” // Українська музична газета. – 1994. –Січень. – С. 3.

Згадка про С. Крушельницьку як викладача Львівської державної консерваторії ім. М. Лисенка.

734 Лисенко І. Віночок уславленій співачці // Культура і життя. – 1994. – 25 черв. – С. 3.– Рец. на кн.: Віночок Соломії Крушельницької: Поезії і музичні твори. Висловлювання визначних діячів культури. Репертуар співачки / Упоряд. П. Медведик. – Тернопіль, 1992. – 128 с.

Вміщені зауваження: Назва має бути “Віночок Соломії Крушельницькій”; Вказані помилки, зокрема: А. Тосканіні названий композитором, Б. Дрималик – капельмейстером і ще багато друкарських та редакторських огріхів.

735 Максимюк С. Найвизначніше сопрано в трьох десятиліт­тях – співає Соломія Крушельницька в Америці: (До 120-річчя з дня народження) // Свобода. – 1994. – 25 лют. – С. 3, 5.

736 Михальчишин Я. Пам’яті Соломії Крушельницької // Пок­лик сумління. – 1994. – Жовтень. – С. 3.

Про відзначення 122-ої річниці С. Крушельницької у Музично-мемо­ріальному музеї співачки у Львові.

737 Мокренко А. Ой, горе тій чайці…: Пам’яті Івана Семеновича Козловського // Культура і життя. – 1994. – 7 трав. – С. 2.

Автор зазначає, що С. Крушельницька названа російською співачкою у передмові Є. Нестеренка до енциклопедичного словника А. Пружанського “Отечественные певцы. 1750-1917”.

738 Риндик Г. “Дружить з піснею, а живе лісом”: [Про С. Генсірука] // Освіта лісівнича. – 1994. – Листопад. – С. 1.

Згадка про те, що С. Генсірук вчився в консерваторії у С. Крушель­ницької.

739 Романюк П. Львів, літо, культура // Культура і життя. – 1994. – 13 серп. – С. 4.

Згадка про те, що у Львові є музей славетної попередниці Іри Маланюк – С. Крушельницької.

740 Тихобаєва Г. Високого класу талант: [Про О. Бандрівську] // Просвіта. – 1994. – Березень. – С. 4-5. – Зміст: Бандрівська О. Над Тирренським морем: Соломія Крушельницька як педагог і людина / Текст підгот. Г. Тихобаєва. – С. 5.

741 Тихобаєва Г. Він любив людей і люди любили його: [Про А. Кос-Анатольського] // Просвіта. – 1994. – Грудень. – С. 6.

Згадка про дружні стосунки С. Крушельницької з родиною Косів.

742 Т. Ш. Історія музики Галичини має шанс потонути. У бук­вальному розумінні // Ратуша. – 1994. – 1 верес. – Окремий відбиток.

Про проблеми Музично-меморіального музею С. Крушельницької у Львові.

743 Чуйко О. Таланту блиск і співу дивний чар // Просвіта. – 1994. – Листопад. – С. 3.

Про святкування Дня народження С. Крушельницької у Музично-меморіальному музеї, наукові читання.

744 Шевченко Т. Ім’я Соломії Крушельницької стає приводом не лише для наукових бесід // Ратуша. – 1994. – 27 верес. – С. 4.

Про наукові читання у Музично-меморіальному музеї С. Крушельницької у Львові з нагоди уродин співачки.

745 Ярко І. Коли прийдуть великі Соломії // Молода Галичина. – 1994. – 22 листоп. – С. 1.

Про відкриття Другого міжнародного конкурсу оперних співаків ім. С. Крушельницької.


Художня література

746 Мельничук Б., Ляховський І. Соломія Крушельницька: Драма-легенда. – Тернопіль, 1994. – 57 с.

747 Тимочко П. Лжа // Тимочко П. Рідний клин: Поезії. – К., 1994. – С. 68.

В епіграфі – уривок із статті в журналі “Пшекруй” від 8 грудня 1974 р., де С.Крушельницька названа польською співачкою.

748 Тимочко П. Соломії // Тимочко П. Рідний клин: Поезії. – К., 1994. – С. 46.


1995


Книжкові видання

749 Богачевська-Хомяк М. Білим по білому: Жінки в громадському житті України, 1884–1939. – К.: Либідь, 1995. – 424 с.

Згадка про те, що о. А. Крушельницький допоміг доньці Соломії стати співачкою. – С. 86; Згадка про те, що російська поліція заборонила С. Кру­шельницькій виступати в Києві. – С. 171.

750 Гошуляк Й. Й свого не цурайтесь: Спогади, листування, матеріали. – Львів: Каменяр, 1995. – 590 с.

Згадки про С. Крушельницьку в переліку видатних співаків. – С. 11, 66, 99, 130, 506, 541, 546, 548, 564, 565, 571; Коротка інформація про С. Кру­шельницьку. – С. 17; Згадка про С. Крушельницьку в переліку видатних співаків-українців, які виступали у Львові. – С. 95; Згадка про М. Головащенка – автора книги про С. Крушельницьку. – С. 97; Згадка про те, що С. Крушельницька виступала за кордоном, де її шанували чужинці. – С. 302; Згадка про платівки із записами голосу С. Крушельницької та книжки про співачку у листі І. Лисенка. – С. 322; Згадана книга про С. Крушельницьку у листі І. Лисенка. – С. 324; Згадки про С. Крушельницьку у листах Г. Нудьги. – С. 356, 358; Згадка про С. Крушельницьку у листі В. Ревуцького в переліку співаків, для яких залишився шлях поза українсь­ким середовищем. – С. 401; Згадка про С. Крушельницьку як уродженку Тернопільщини. – С. 424; Згадка про С. Крушельницьку в переліку співаків, які пропагували українську музичну творчість. – С. 536; Уривок з листа Я. Лубенської до С. Крушельницької. – С. 552; Згадані деякі опери з репертуару С. Крушельницької. – С. 553.

Помилка: Рік народження 1873.

751 Кондратюк К. Портрети видатних українських митців ХІХ – початку ХХ ст.: Навч. посіб. – Львів: Студії, 1995. – 123с.: іл.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку українських митців, творчість яких пов’язана з діяльністю театральних та музичних товариств. – С. 6; Згадка про С. Крушельницьку в переліку виконавців пісень Д. Січинського. – С. 82; Згадка про спільний виступ С. Крушельницької з О. Мишугою, А. Осиповичевою, І. Рубчаком в опері С. Гулака-Артемовського “Запорожець за Дунаєм” у Скарбківському театрі. – С. 112; Про С. Крушельницьку. – С. 113-115; Згадка про С. Крушельницьку та М. Менцинського як найкращих інтерпретаторів творів М. Лисенка. – С. 116.

Помилка: Рік народження 1873; село Біле, має бути – 1872, с. Біла.

752 Культурне життя в Україні. Західні землі. Док. і матеріали. Т. 1. 1939-1953 / НАНУ. Ін­т українознав. ім. І. Крип’яке­вича; Упоряд.: Т. Галайчак, О. Луцький, Б. Микитів; Авт. передм. Т. Галайчак. – К.: Наук. думка, 1995. – 748 с.: іл.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку пропагандистів української музики, викладачів Львівської консерваторії. – С. 8, 20; Прізвище С. Крушельницької в переліку викладачів консерваторії, які підлягають звільненню з роботи. – С. 551 (помилка: 1876 р.н.); Характеристика на С.А. Крушельницьку дирекції Львівської консерваторії у зв’язку з необхідністю звільнення її з роботи. – С.553; Фото С. Крушельницької з Б. Дрималиком серед студентів консерваторії. – С. 615; Указ Президії Верховної Ради УРСР про присвоєння почесного звання заслуженого діяча мистецтв УРСР С.А. Крушельницькій, П.І Муравському. 5.07.1951 р. – С.658-659.

753 Медведик П. Бережанський “Боян” // Мистецтво України. – К., 1995. – Т. 1: А–В. – С. 180.

Згадка про виступи С. Крушельницької з хором “Бережанського Бояна”.

754 Модест Менцинський: Спогади. Матеріали. Листування / Авт.-упоряд. М. Головащенко; Вступ. ст. “ Незгасна зоря вокального олімпу” (с. 3-31) М. Головащенка. – К.: Рада, 1995. – 462 с.: іл.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку видатних співаків. – С. 5; Згадка про С. Крушельницьку в переліку учнів В. Висоцького. – С. 7; Згадка про С. Крушельницьку як найкращу виконавицю обробок народних пісень М. Лисенка поряд із М. Менцинським. – С. 9; Згадка про С. Крушельницьку в переліку європейських зірок, які виступали у Львові. – С. 11; Згадка про С. Крушельницьку в переліку видатних співаків, яких запрошував на виступи до Львова Т. Павликовський. – С. 14; Згадка про С. Крушельницьку в переліку видатних співаків у спогаді С. Людкевича. – С. 44; Згадка про С. Крушельницьку в переліку українських співаків у спогадах Л. Білобрам. – С. 77; Згадка про С. Крушельницьку у спогадах М. Дзюбанович в переліку співаків, які виступали у Коломиї. – С. 81; Листи М. Менцинського до Соломії Крушельницької: 24.06. 1898 р. – С. 261-264; 5.10. 1900 р. – С. 266; 23.10. 1900 р. – С. 266-267; 18.01. 1901 р. – С. 268. Листи С. Крушельницької до Модеста Менцинського: 7. 02. 1900 р. – С. 264-265; 1. 02. 1901 р. – С. 268. Згадки про С. Крушельницьку у примітках. – С. 412, 429, 430.

755 Особисті архівні фонди відділу рукописів: Анот. покажч. – 2­е вид., виправ. і доповн. / НАНУ. Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника; Уклали: П. Баб’як, О. Дзьобан, Є. Домбровська та ін. – Львів, 1995. – 271 с.

Серед респондентів О. Барвінського зазначена С. Крушель­ницька. – С. 14; В архіві С. Глинського зберігаються листи Й. Білинського, в яких, зокрема, йдеться про його зустрічі з С. Крушельницькою в Єгипті. – С. 42; В архіві В. Гнатюка зберігаються, серед інших, листи С. Крушельниць­кої до нього. – С. 43; В архіві Ф. Малицького, серед його рукописів та машинописів, зберігається вірш “Пісні Соломії Крушельницької”. – С. 134; В архіві П. Медведика зберігаються рукописи його праць, зокрема, збірки “Народні пісні села С. Крушельницької”, “Бібліографія праць про С. Крушельницьку” (за 1954-1973 рр.). – С. 137.

756 *Ревуцький В. В орбіті світового театру. – К.; Харків; Нью-Йорк, 1995.

Згадка про С. Крушельницьку. – С. 210.

757 Українці для світу: Коротка енцикл. / Уклав Р. Пляцко // Просвіта: Альманах-календар Львів’95. – Львів, 1995. – С. 156-168. – Із змісту: Колесса Любов Олександрівна. – С. 166; Левицький Микола. – С. 166; Крушельницька Ганна Амвросіївна. – С. 166; Крушельницька Соломія Амвросіївна. – С. 166; Менцинський Модест Омелянович. – 167.

Згадка про те, що на думку фахівців, Л. Колесса була у фортепіанній музиці такою ж “примадонною століття”, як С. Крушельницька у вокалі. – С. 166; Згадка про те, що співак М. Левицький виступав разом із С. Крушельницькою. – С. 166; Згадка про те, що Г.А. Крушельницька є сестрою С. Крушельницької. – С. 166; С. Крушельницька і М. Менцинський названі найкращими інтерпретаторами творів М. Лисенка. – С. 167.

758 Хвилі Стрия: Сторінки з історії культури та національно-визвольного руху. Сучасне літературно-мистецьке життя / Упорядкув. та заг. ред. В. Романюка. – Стрий: Щедрик, 1995. – 655 с., іл. – Із змісту: Дем’ян Г. Золотий гомін. – С. 236-330; Бурин О. Вогнище шани: Кімната-музей Остапа та Нестора Нижанківських. – С. 588-591; Романів А. Голоси з музейної тиші. – С. 592-594.

Згадка про виступ С. Крушельницької в Стрию 1895 р. в концерті з нагоди 34-их роковин смерті Т. Шевченка. – С. 316; Згадка про те, що в кімнаті-музеї Остапа та Нестора Нижанківських у Стрию є матеріали про С. Крушельницьку. – С. 589; Згадка про те, що в Стрийському літературно-мистецькому музеї експонується картина художника М. Нестерчука “Соломія Крушельницька”. – С. 592.

^ Журнальні статті

759 *Дзвін: Літ-мист. журн. № 12 / Голов. ред. Р. Кудлик. – Львів, 1995.

Вміщено репродукцію портрету Соломії Крушельницької, автор Я. Музика (1947).

760 *Жінки родини Крушельницьких / Інтерв’ю з Марією та Ларисою Крушельницькими записала О. Кирета // Жіночі секрети. – 1995. – № 2. – С. 2-4.

Про генеалогічне дерево родини Крушельницьких; С. Крушельницька походить від гілки “Крушельницький де Ставникович”. – С. 2.

761 Павлишин С. “...Безсумнівний геній співу” [К. Чічка-Анд­рієнко] // Музика. – 1995. – № 4. – С. 24-25.

Згадка про С. Крушельницьку серед співаків уродженців Західного Поділля. – С. 25.


Газетні публікації

762 Власюк А. Останній день жовтня: Пам’яті В. Барвінського // Молода Галичина. – 1995. – 11 листоп. – С. 2.

Пропозиція надати Львівському театру опери та балету ім’я С. Крушельницької.

763 *Загайкевич М. З плеяди видатних // Українська музична газета. – 1995. – Жовтень-грудень. – С. 8. – Рец. на кн.: Модест Менцинський: Спогади. Матеріали. Листування / Авт.-упоряд. М. Головащенко. – К.: Рада, 1995. – 462 с.: іл.

Згадана книга М. Головащенка про С. Крушельницьку.

764 Зелінська М. Далека-близька Італія // Неділя. – 1995. – 13 жовт. – С. 6.

Святкування Дня народження С. Крушельницької у Музично-меморіальному музеї артистки; Розповідь про перебування творчої групи у Віареджо, нові матеріали про італійський період життя С. Крушельницької.

765 Квасневський В. Львів’яни пишаються // Неділя. – 1995. – 13 жовт. – С. 6.

Про вечір оперної музики в концертному залі ім. С. Людкевича (за участю диригента А. Бриттана, співаків Н. Дацько, Г. Галлея), присвячений Дню народження С. Крушельницької.

766 Квасневський В. На першому конкурсі вокалістів [ім. С. Людкевича] // Неділя. – 1995. – 12 трав. – С.3.

Згадка про С. Крушельницьку.

767 Кирик Л. І знову ставили платівки “Грамофона” // Молода Галичина. – 1995. – 27 лип. – С. 3.

Зустріч у Музично-меморіальному музеї С. Крушельницької із визначним колекціонером із США С. Максимюком, який вивчає звукозаписи С. Крушельницької і подарував оригінальні платівки музею.

768 Кирик Л. Некоронований король [Модест Менцинський] // Просвіта. – 1995. – 27 трав. – С.3.

Згадка про дружні стосунки С. Крушельницької та М. Менцинського.

769 Коніна М. Фестиваль оперного мистецтва розпочато // Молода Галичина. – 1995. – 14 листоп. – С. 2.

Про Фестиваль оперного мистецтва імені С. Крушельницької.

770 Кривенко М. Оаза у Краківському передмісті // Просвіта. – 1995. – № 16-18.

Згадка про те, що С. Крушельницька належить до родини Савчинських, генеалогічне дерево якої багате суцвіттям багатьох муз: музики, малярства, поезії, літератури. – № 17. – С. 3.

771 Кулеба В. Увидеть Рим и умереть: Из Рима, Ватикана, Венеции // Независимость. – 1995. – 5 мая. – С. 1.

Помилкова згадка про те, що С. Крушельницька вчилась у Римі.

772 Пасічник Б. Його талант живив зв’язок з рідним народом: [Про М. Менцинського] // За вільну Україну. – 1995. – 29 квіт. – С. 4.

Згадка про те, що С. Крушельницька наполягала на тому, щоб М. Мен­цинський їхав вчитися за кордон.

773 Романюк П. Таланти і прихильники: [Післямова до конкурсу вокалістів ім. С.Крушельницької, що відбувся у Львові у 1994 р.] // Культура і життя. – 1995. – 7 січ. – С. 3.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку співаків, які здобули собі славу за кордоном.

774 Романюк П. Чи буде статус національного? імені Соломії Крушельницької // Молода Галичина. – 1995. – 14 листоп. – С. 2.

Автор підтримує думку музичних діячів, які домагаються присвоєння Львівському оперному театру імені С. Крушельницької.

775 Слука М. Наша доля – ноти “до”, “ля”...: [Про концерт випускників Львівського музичного училища ім. С. Людкевича] // За вільну Україну. – 1995. – 24 черв. – С. 4.

Згадка про С. Крушельницьку в переліку славетних митців, які виступа­ли на сцені училища – колишнього Вищого музичного інституту ім. М. Лисенка.

Помилкова згадка про С. Крушельницьку як викладача Вищого музичного інституту ім. М. Лисенка.

776 Сніцарчук О. У Львові створено доброчинний фонд імені Наталі Давидовської // Високий Замок. – 1995. – 26 груд. – С. 4.

Про вечір пам’яті поетеси Н. Давидовської у Музично-меморіальному музеї С. Крушельницької, на якому прозвучала поема “Голоси”, присвячена “геніальному голосу Соломії Крушельницької”.

777 Сто славетних українців // Народна газета. – 1995. – Лютий. – С. 3.

Згадка про С. Крушельницьку.

778 Тарасенко В. Концерт тернополян в Музеї Соломії Кру­шельницької у Львові // Тернопіль вечірній. – 1995. – 13 груд. – С. 3.

779 Теленчі О. Вона “ішла, і генії схилялись...” // Голос України. – 1995. – 11 берез. – С. 12. – Фото С. Крушельницької.

Про історію відкриття Музично-меморіального музею С. Крушель­ницької у Львові.

780 Шаповалова І. Орден [князя Ярослава Мудрого] за номером один // Вісті з України. – 1995. – 31 серп.-6 верес. – С. 11.

Згадка про те, що О. Басистюк “величним ликом” нагадує колись видатну в Європі та Америці С. Крушельницьку.

781 Шульга Л., Тихобаєва Г. Крушельницькі // Галицька брама. – 1995. – Грудень. – С. 8-9. – Фото С. Крушельницької.

Помилки: Вчиться у львівській консерваторії з 1890 р.; В Італії навчається у професора ^ Фауста Креспі; Будинок у Львові купила в 1904 р., має бути – з 1891 р.; У професора Фаусти Креспі; У 1903 р.


***

782 Televisione ucraina “gira” in città: Un filmato sulla vita del soprano Solomia Krusrelnicka che per decenni visse a Viareggio // La Nazione. – 1995. – 19 maggio.

Про С. Крушельницьку; Про перебування львівської делегації у Віареджо.

Помилка у написанні прізвища Krusrelnicka замість Krusсelnicka або Kruceniski.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16Схожі:

Безсмертна слава Соломії Біобібліографічний довідник iconОстанній період сценічної діяльності Соломії Крушельницької: спроба аналізу
Через це дослідження останнього періоду сценічної діяльності Соломії Крушельницької пов’язане з певними труднощами. Крім того, творча...
Безсмертна слава Соломії Біобібліографічний довідник iconСто Баттерфляй Соломії Крушельницької
Пуччіні “Мадам Баттерфляй“. Від того часу минуло століття, а “Мадам Баттерфляй” – “чарівна спокусниця наївних і ніжних сердець –...
Безсмертна слава Соломії Біобібліографічний довідник iconЗаступник Голови Державної податкової адміністрації України 26. 01. 2011 О. М. Любченко Довідник №56 пільг, наданих чинним закон
Довідник пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів
Безсмертна слава Соломії Біобібліографічний довідник iconЗаступник Голови Державної податкової адміністрації України 002. 07. 2010 С. В. Чекашкін Довідник №54 пільг, наданих чинним закон
Довідник пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів
Безсмертна слава Соломії Біобібліографічний довідник iconМузично-меморіальний музей Соломії Крушельницької у Львові Матеріальні пам’ятки музичної культури України: аспекти дослідження, збереження і популяризації Матеріали Наукових читань до Дня пам’яті Соломії Крушельницької,
Матеріальні пам’ятки музичної культури України: аспекти дослідження, збереження і популяризації : Матеріали Наукових читань до Дня...
Безсмертна слава Соломії Біобібліографічний довідник iconДо 100-річчя від дня народження
Біобібліографічний покажчик містить інформацію про буковинського єврейського письменника, почесного громадянина м. Чернівці Йосифа...
Безсмертна слава Соломії Біобібліографічний довідник iconРішення від 25 липня 2012 року №643 м. Знам’янка Про висунення кандидатури для присвоєння Почесного звання Кіровоградської області «Честь І слава Кіровоградщини»
Відповідно до рішення Кіровоградської обласної ради від 16 грудня 2005 року №525 «Про заснування Почесної відзнаки «Честь і слава...
Безсмертна слава Соломії Біобібліографічний довідник iconДодаток 3 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Довідник кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства
Довідник кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства
Безсмертна слава Соломії Біобібліографічний довідник iconВасиль селезінка
Біобібліографічний покажчик містить інформацію про надруковані книги, статті, рецензії, акторську, режисерську та громадську діяльність...
Безсмертна слава Соломії Біобібліографічний довідник iconДовідник телефонів

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи