Т. 1 Комп’ютерне моделювання. Основи алгоритмізації (6 год.) icon

Т. 1 Комп’ютерне моделювання. Основи алгоритмізації (6 год.)
Скачати 115.29 Kb.
НазваТ. 1 Комп’ютерне моделювання. Основи алгоритмізації (6 год.)
Дата конвертації21.02.2014
Розмір115.29 Kb.
ТипДокументиКалендарно-тематичне планування з iнформатики

Учителя Харцизького навчально-виховного комплексу №1

Юр-Кирилюк Дар’ї Євгенiвни


11 клас рiвень стандарт


Пiдручник

«Iнформатика 11 клас»

И.Я.Ривкинд, Т.И.Лысенко, Л.А.Черникова, В.В.Шакотько

Рівень стандарт

Тема

Дата

Навчальнi досягнення
Т.1 Комп’ютерне моделювання. Основи алгоритмізації (6 год.)

Учень:

описує:

 • поняття моделі, об’єкту, предметної області;

 • типи моделей, їх характеристики;

 • поняття, властивості алгоритму;

 • форми подання алгоритму;

 • базові структури алгоритмів та їх особливості;

 • порядок складання алгоритмів;

 • поняття методу розв’язування задачі;

 • технологію комп’ютерного моделювання;

називає:

 • призначення графічних схем базових структур алгоритмів;

пояснює:

 • етапи розв’язування задачі за допомогою комп’ютера;

 • поняття програми;

використовує:

 • графічні схеми базових структур алгоритмів для опису алгоритмів;

 • різні засоби подання алгоритмів;

вміє:

 • будувати інформаційну модель задачі;

 • аналізувати алгоритм розв’язування задачі;

 • будувати графічні схеми найпростіших алгоритмів;

 • формально виконувати алгоритми  1. Поняття моделі. Моделювання.

(1 год.)

1

Поняття моделі. Типи моделей.

Моделювання як метод дослідження об’єктів.
^ 1.2. Алгоритми. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму.( 3 год.)

2

Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів.
3

Базові структури алгоритмів: слідування, розгалуження, повторення. Графічні схеми базових структур алгоритмів.
4

Поняття про конструювання алгоритмів різними методами.^ 1.3. Основні етапи розв’язування задач за допомогою комп’ютера ( 2 год.)

5

Поняття про метод розв’язування задачі.

Поняття програми.
6

Практична робота №1 Побудова інформаційної моделі
^ Т.2. Системи опрацювання табличних даних (10 год.)
Учень:

описує:

 • поняття електронної книги, аркушу, рядка, стовпця, клітинки, діапазону клітинок;

 • способи навігації аркушем і книгою;
^ 2.1. Електронні таблиці. Табличний процесор (6 год.)


Тема

Дата

Навчальнi досягнення

7

Поняття електронної таблиці. Запуск на виконання табличного процесора, відкриття й збереження документа.
 • призначення основних панелей інструментів табличного процесора та кнопок на них;

 1. критерії визначення типу діаграми, яка оптимально відображатиме один або кілька рядів даних;

пояснює:

 • правила запису абсолютних, відносних та мішаних посилань на клітинки та діапазони клітинок;

 • правила запису формул і використання адрес клітинок і діапазонів у формулах;

використовує:

 • автозаповнення клітинок для прискорення введення даних;

 • майстер діаграм;

вміє:

 • переміщуватись аркушем і книгою;

 • вводити дані і формули у клітинки та редагувати їх вміст;

 • виділяти діапазони клітинок із заданою адресою;

 • форматувати дані, клітинки та діапазони клітинок;

 • копіювати, переміщувати й видаляти вміст клітинок і діапазонів клітинок;

 • визначати тип діаграми, що найкраще відображатиме один чи кілька рядів даних;

 • змінювати тип діаграми;

8

Огляд інтерфейсу табличного процесора. Форматування даних, клітинок і діапазонів клітинок.

Практична робота №2. Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора.
9

Використання найпростіших формул. Абсолютні, відносні та мішані посилання на клітинки і діапазони клітинок.
10

Посилання на клітинки інших аркушів та інших книг.

Практична робота №3. Використання формул в електронних таблицях.
11

Створення та настроювання діаграм, вибір типу діаграми.
12

Практична робота №4. Побудова діаграм.^ 2.2. Аналіз даних у середовищі табличного процесора (4 год.)
Учень

описує:

 1. мету та способи фільтрації даних у таблицях;

 2. призначення зведених таблиць і засобів знаходження проміжних підсумків;

 3. призначення умовного форматування даних;13

Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора.
14

Аналіз даних.

Практична робота №5. Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора


Тема

Дата

Навчальнi досягнення

15

Сортування й фільтрація даних у таблицях. Проміжні підсумки та зведені таблиці.
наводить приклади:

 1. математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора;

вміє:

 • сортувати дані в таблицях за значеннями одного чи кількох полів;

 • виконувати умовне форматування даних;

 • застосовувати основні математичні, статистичні, логічні функції для аналізу й опрацювання даних;

використовує:

 • автофільтри для вибору даних з таблиць за простими критеріями;

 • зведені таблиці для комплексного аналізу табличних даних

16

Умовне форматування даних.

Практична робота №6. Сортування та фільтрація даних.Т.3. Бази даних. Системи управління базами даних (8 год.)
Учень

описує:

 • поняття бази даних

 • поняття таблиці, поля, запису;

 • поняття ключа;

 • призначення форми, запиту, звіту;

 • особливості реляційної, мережевої, ієрархічної та об’єктно-орієнтованої моделей даних;

пояснює:

 • призначення систем управління базами даних;

 • зв’язки між таблицями за множинністю та повнотою;

класифікує:

запити: вибіркові та призначені для додавання, видалення чи оновлення даних;

називає:

 • типи даних в середовищі СУБД;

17

Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем управління базами даних (СУБД).
18

Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв’язок».
19

Поняття відношення, атрибута, ключа, зв’язку. Класифікація зв’язків за множинністю та повнотою.
20

Правила побудови моделі даних предметної області.

Практична робота №7. Робота з об’єктами бази даних в середовищі СУБД.
21

Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з базами даних у середовищі системи управління базами даних.Тема

Дата

Навчальнi досягнення

22

Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних. Властивості полів, типи даних. Введення даних у таблиці. Призначення форм.

Практична робота №8. Створення бази даних в середовищі СУБД, створення форм і введення даних.
наводить приклади:

 • реляційних СУБД;

вміє:

 • створювати таблиці та форми у середовищі СУБД;

 • знаходити в базі дані за певними критеріями відбору, створюючи прості вибіркові запити в автоматизованому режимі;

 • вводити дані у таблиці, дотримуючись обмежень, що накладаються структурою бази даних;

 • застосовувати майстри для створення таблиць, форм, запитів і звітів;

 • використовувати форми для введення даних і звіти для їх відображення;

 • використовувати конструктор для змінення запитів і форм;

 • сортувати дані в таблицях бази за одним чи кількома полями;

 • застосовувати засоби пошуку даних;

 • фільтрувати дані в таблицях.
23

Сортування, пошук і фільтрація даних. Поняття запиту до реляційної бази даних. Призначення звітів.
24

Створення таблиць, форм, запитів на вибірку даних і звітів за допомогою майстрів.

Практична робота №9. Створення запитів і звітів за допомогою майстра та в режимі конструктора.^ Т.4. Інформаційні технології (8 год.)
Учень

пояснює:

 • поняття та особливості сайтів різних типів: статичних веб-сайтів, веб-спільнот, інтернет-магазинів, порталів, блогів;

 • відмінності між веб-сторінками типу домашньої, веб-каталогу, форуму, чату, сторінкою розділу веб-сайту;

 • поняття блогу;

 • дизайн та правила оформлення веб-сторінок;

 • поняття хостингу;
^ 4.1 Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів (4 год.)
25

Структура веб-сайтів, різновиди веб-сайтів. Різновиди веб-сторінок. Етапи створення веб-сайтів.
26

Поняття про засоби автоматизованої розробки веб-сайтів, редактор веб-сайтів з графічним інтерфейсом.

Наповнення веб-сторінки. Основи веб-дизайну.

Практична робота № 10. Автоматизоване створення веб-сайту.


Тема

Дата

Навчальнi досягнення

27

Поняття блогу, різновиди блогів. Створення й оформлення блогу.
 • призначення та типи сервісів Веб 2.0;

 • призначення та особливості функціонування веб-спільнот;

описує:

 • процес створення веб-сайтів;

 • процес створення блогу й публікації повідомлень;

 • формати зображень, відео- та аудіокліпів, що публікуються на веб-сторінках;

вміє:

 • засобами безкоштовного сервера створювати статичні веб-сторінки різних типів, добирати їх оформлення;

 • створювати й адмініструвати блог;

 • розміщувати на веб-сторінках зображення й текст, настроювати параметри їхнього розташування, відображення та відтворення;

створювати гіперпосилання на основі текстових фрагментів і зображень.

28

Публікація повідомлень та настроювання його параметрів.

Практична робота № 11. Створення й ведення власного блогу.^ 4.2. Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів

(2 год.)
Учень

пояснює:

 • відмінність між вставленням об’єкта в документ, вставленням посилання на об’єкт та зв’язуванням документа і об’єкта;

вміє:

 • вбудовувати та зв’язувати документи;

 • зберігати електронні документи в різних форматах;

 • імпортувати зображення в текстові документи, презентації та електронні таблиці;

 • експортувати таблиці бази даних у середовище табличного процесора та в текстові документи;

 • імпортувати книги електронних таблиць у бази даних;

29

Обмін даними між графічним редактором, текстовим і табличним процесором, системою керування базами даних, засобом для розробки комп’ютерних презентацій.
30

Вбудовування та зв’язування файлів. Веб-публікація документів.

Практична робота №12. Виконання завдань з опрацювання даних у кількох програмних середовищахТема

Дата

Навчальнi досягнення
^ 4.3. Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту (2 год.)
Учень

описує:

 • стратегію організації колективної роботи над завданням з опрацювання даних;

 • правила опрацювання даних у середовищі для спільної роботи з документами;

вміє:

 • публікувати документ у середовищі для спільної роботи з документами, змінювати такий документ і керувати правами доступу до нього;

 • працювати у колективі з 3–4 учнів над розв’язуванням спільної задачі з опрацювання даних;

 • використовувати комп’ютерні засоби інтерактивного спілкування й обміну даними для організації та виконання колективної роботи.

31

Середовище для спільної роботи з документами. Колективне виконання завдань з опрацювання даних.
32

Служби онлайнового документообігу. Спільна робота з онлайновими документами.

Практична робота №13. Розробка колективного проекту.


Схожі:

Т. 1 Комп’ютерне моделювання. Основи алгоритмізації (6 год.) iconПрограма предмет Комп’ютери у фізичних дослідженнях
Фізика та електронно-обчислювальні машини. Комп’ютерне моделювання та комп’ютерні експерименти. Основні види комп’ютерних експериментів...
Т. 1 Комп’ютерне моделювання. Основи алгоритмізації (6 год.) iconВаріативний модуль курсу Технології для 11 класу «Основи об'ємного комп'ютерного моделювання» Автор: Лещук Роман Миколайович
Програмою варіативного модуля" Основи об'ємного комп'ютерного моделювання" передбачено ознайомлення учнів з комп'ютерним об'єм­ним...
Т. 1 Комп’ютерне моделювання. Основи алгоритмізації (6 год.) iconРозділ I монографії ­­­­­­­­­­­­­­­­­­
С. Є. Мартин // Геометричне та комп’ютерне моделювання. Харків: хдухт, 2007. Вип. 18. С. 35-40
Т. 1 Комп’ютерне моделювання. Основи алгоритмізації (6 год.) iconУроку 10-а тема уроку Примітки Основи алгоритмізації та програмування
Техніка безпеки при роботі з комп’ютером і правила поведінки в комп’ютерному класі
Т. 1 Комп’ютерне моделювання. Основи алгоритмізації (6 год.) iconУроку 11-а тема уроку Примітки І іі основи алгоритмізації та програмування І семестр
Техніка безпеки при роботі з комп’ютером і правила поведінки в комп’ютерному класі
Т. 1 Комп’ютерне моделювання. Основи алгоритмізації (6 год.) iconУроку 10-а тема уроку Примітки Основи алгоритмізації та програмування І семестр
Техніка безпеки при роботі з комп’ютером і правила поведінки в комп’ютерному класі
Т. 1 Комп’ютерне моделювання. Основи алгоритмізації (6 год.) iconУ програмі семінару
Презентація кластерних проектів istok-soyuz І scube-ict, що виконуються в Україні при підтримки 7-ої Рамкової Програми єс, на пленарній...
Т. 1 Комп’ютерне моделювання. Основи алгоритмізації (6 год.) iconПрограма Предмет Комп’ютерне моделювання сигналів і систем
Студентів знайомлять із спеціалізованими пакетами MatLab, такими як Signal Processing Toolbox, Control System Toolbox, Simulink....
Т. 1 Комп’ютерне моделювання. Основи алгоритмізації (6 год.) iconУнаочнення навчального фізичного експерименту засобами комп’ютерного моделювання Холод Д. А студентка 4 курсу, спеціальність «Математика та основи інформатики»
Унаочнення навчального фізичного експерименту засобами комп’ютерного моделювання
Т. 1 Комп’ютерне моделювання. Основи алгоритмізації (6 год.) iconЗавдання для практичних І контрольних робіт із розділу «основи алгоритмізації та програмування»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи