Т. Основні поняття алгоритмізації (4 год.) icon

Т. Основні поняття алгоритмізації (4 год.)
Скачати 137.69 Kb.
НазваТ. Основні поняття алгоритмізації (4 год.)
Т.П.Караванова
Дата конвертації21.02.2014
Розмір137.69 Kb.
ТипПрограмаКалендарно-тематичне планування з спецкурсу

«Основи алгоритмізації та програмування» 10 клас


Учителя Харцизького навчально-виховного комплексу №1

Юр-Кирилюк Дар’ї Євгенiвни


Програма авторів Т.П.Караванова, В.П.Костюков

Тема

Дата

Навчальнi досягнення


Т. 1. Основні поняття алгоритмізації (4 год.)

^ Учень

 • називає: основні поняття алгоритмізації, властивості алгоритмів, способи представлення алгоритмів, базові алгоритмічні структури, типи алгоритмів, аргументи, результати, проміжні величини

 • наводить: власні приклади алгоритмів та виконавців алгоритмів, аргументів, результатів, проміжних величин

 • розпізнає: відмінність між різними базовими алгоритмічними структурами та типами алгоритмів, аргументами, результатами, проміжними величинами

 • характеризує: задані алгоритми за типами, способами представлення

 • описує: задані алгоритми різними способами

 • формулює: означення алгоритму, базових алгоритмічних структур, характерні ознаки різних типів алгоритмів, аргументів, результатів та проміжних величин

 • класифікує: алгоритми за способами представлення та за типами, змінні як аргументи, результати та проміжні величини

1

Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів.
2

Способи представлення алгоритмів.

Практична робота № 1 Способи представлення алгоритмів
3

Базові алгоритмічні структури. Типи алгоритмів. Виконавець та система команд виконавця.
4

Аргументи, результати, проміжні величини.

Практична робота № 2 Базові алгоритмічні структури. Типи алгоритмів.

^ Т. 2. Основи об’єктно-орієнтованого програмування. Робота у середовищі програмування (6 год.)

Учень

 • називає: елементи візуального конструювання проектів, складові середовища програмування, етапи розробки проекту, етапи проектування форми

 • наводить: приклади етапів розробки проекту, етапів проектування форми

 • розпізнає: приклади програм, реалізованих у середовищі розробки, компонентів для введення та виведення інформації

 • характеризує: особливості використання мови об’єктно-орієнтованого програмування

 • описує: загальний вигляд середовища програмування,

5

Основні особливості середовища розробки, візуальне конструювання, структура проекту
6

Структура модуля.
7

Збереження та запуск проекту.
8

Події.

Практична робота № 3 Створення, збереження, запуск проекту за заданим зразком


Тема

Дата

Навчальнi досягнення

9

Етапи проектування форми. Проект як сукупність алгоритмів процедур обробки подій.
структури проекту

 • формулює: етапи розробки проекту, етапи проектування форми, поняття про об’єкт, властивості та події

 • обґрунтовує: доцільність використання середовища програмування для розробки проектів

10

Кодування. Налагодження, тестування.

Практична робота № 4 Налагодження та тестування проекту за заданим зразком

^ Т. 3. Лінійні алгоритми. Введення та виведення даних (10 год.)

Учень

 • називає: арифметичні операції, стандартні функції, оператори присвоювання, можливості введення та виведення інформації, текстові файли як один із способів введення та виведення інформації

 • наводить: перелік стандартних типів змінних, приклади лінійних алгоритмів, арифметичних виразів, оператора присвоювання, можливостей введення і виведення інформації, текстових файлів для введення та виведення інформації

 • розпізнає: відмінність між іменем та типом змінної, різні стандартні типи змінних, арифметичні операції, арифметичні вирази, стандартні функції, оператор присвоювання, способи введення та виведення інформації, текстові файли для введення та виведення інформації

 • характеризує: особливості різних стандартних типів змінних, арифметичні операції, правила запису арифметичних виразів, призначення оператора присвоювання, призначення способів введення та виведення інформації, текстові файли як один із способів введення та виведення інформації

 • описує: стандартні типи змінних, загальний вигляд оператора присвоювання, можливості введення та виведення інформації, виклик стандартних функцій, процес використання текстових файлів для введення та виведення інформації

11

Поняття змінної, ім’я та тип змінної.
12

Опис стандартних типів змінних.
13

Арифметичні операції
14

Правила запису арифметичних виразів
15

Стандартні функції, оператор присвоювання
16

Можливості введення та виведення інформації
17

Використання текстових файлів для введення та виведення інформації
18

Практична робота № 5 Побудова лінійних алгоритмів та їх реалізація у вигляді програм (проектів)
19

Поповнення власної бібліотеки навчальних завдань
20

Практична робота № 6 Розробка власних лінійних алгоритмів та їх реалізація і тестування у середовищі програмування


Тема

Дата

Навчальнi досягнення


^ Т.4. Алгоритми з розгалуженнями (12 год.)

Учень

 • називає: логічні операції, два види логічних виразів, два види оператора розгалуження, оператор варіанта

 • наводить: приклади простих та складених логічних виразів, приклади виконання логічних операцій, приклади простих та вкладених розгалужень, приклади алгоритмів з використанням команди вибору

 • розпізнає: прості та складені логічні вирази, логічні операції AND, OR, NOT, скорочену і повну форму операторів розгалуження, послідовні та вкладені розгалуження

 • характеризує: особливості простих і складених логічних виразів, особливості виконання логічних операцій, особливості скороченої і повної форм розгалуження, послідовних і вкладених конструкцій розгалуження, особливості двох форм оператора вибору

 • описує: загальний вигляд оператора умовного переходу у повній та скороченій формах, загальний вигляд оператора вибору у повній та скороченій формах

 • пояснює: відмінність між простими та складеними логічними виразами, відмінність між виконанням логічних операцій AND, OR, NOT, відмінність між скороченою і повною формою операції розгалуження, особливості використання послідовних і вкладених розгалужень

 • формулює: означення логічного виразу, простого логічного виразу, складеного логічного виразу, означення розгалуженого алгоритму
21

Логічні вирази
22

Логічні операції.
23

Таблиці iстиностi
24

Таблиці iстиностi
25

Оператор розгалуження
26

Практична робота № 7 Побудова алгоритмів з послідовними розгалуженнями
27

Оператор розгалуження
28

Практична робота № 8 Реалізація алгоритмів з послідовними розгалуженнями у вигляді програм (проектів)
29

Вкладені розгалуження
30

Вкладені розгалуження
31

Оператор вибору
32


Практична робота № 9 Побудова алгоритмів з вкладеними розгалуженнями та оператором вибору


Тема

Дата

Навчальнi досягнення


^ Т.5. Алгоритми з повтореннями (10 год.)

Учень:

 • називає: всі різновиди операторів повторення, можливості середовища програмування для роботи з циклічними програмами (проектами)

 • наводить: приклади повторень з передумовою, з післяумовою, з параметром; приклади виконання повторень з передумовою, з післяумовою, з параметром; рекурентних алгоритмів; вкладених циклів

 • розпізнає: циклічні алгоритми з передумовою, з післяумовою, з параметром; вкладені цикли

 • характеризує: особливості запису і виконання циклічних алгоритмів з передумовою, з післяумовою, з параметром; особливості запису і виконання вкладених циклів

 • описує: загальний вигляд операторів повторення з передумовою, з післяумовою, з параметром;

 • пояснює: відмінність між виконанням повторень з передумовою, з післяумовою, з параметром;

 • формулює: принципи роботи повторень з передумовою, з післяумовою, з параметром; принципи роботи вкладених циклів

 • обґрунтовує: необхідність та доцільність використання і застосування повторень з передумовою, з післяумовою, з параметром;

 • порівнює: всі види повторень, послідовні та вкладені повторення, повторення з розгалуженнями та розгалуження з повтореннями

 • класифікує: алгоритми з повтореннями за трьома видами команд повторень
33

Алгоритми з повтореннями
34

Побудова алгоритмів з послідовними повтореннями.
35

Практична робота №10 Реалізація алгоритмів з послідовними повтореннями у вигляді програм (проектів)
36

Оператори циклу мовою програмування
37

Поєднання повторення і розгалуження
38

Поєднання повторення і розгалуження
39

Вкладені цикли
40

Вкладені цикли

Практична робота № 11 Побудова алгоритмів з вкладеними повтореннями та їх реалізація
41

Можливості середовища програмування для роботи з циклічними програмами (проектами)
42

Можливості середовища програмування для роботи з циклічними програмами (проектами)


Дата

Навчальнi досягнення


^ Т.6. Масиви. Рядкові величини (12 год.)

Учень:

 • називає: одновимірні та двовимірні масиви, цілочислові та дійсні масиви, символьні масиви, процедури та функції для роботи з символьними масивами, класичні алгоритми для роботи з масивами та рядками

 • наводить: приклади одновимірних та двовимірних масивів, символьних масивів

 • розпізнає: алгоритми з використанням одновимірних та двовимірних масивів, символьних масивів

 • характеризує: особливості опису і використання одновимірних та двовимірних масивів, символьних масивів, особливості застосування класичних алгоритмів для роботи з масивами та рядками

 • описує: одновимірні та двовимірні масиви, символьні масиви, результати роботи реалізованого у вигляді програми (проекту) розробленого алгоритму для запропонованих вхідних даних

 • пояснює: принципи введення, виведення та обробки елементів масивів та рядкових величин

 • формулює: означення одновимірних, двовимірних масивів, індексу елемента масиву

 • обґрунтовує: доцільність використання масивів при розробці алгоритмів, необхідність застосування класичних алгоритмів для роботи з масивами та рядками для розв’язування алгоритмічних задач, значення тестування реалізованих у вигляді програм (проектів) розроблених алгоритмів

 • порівнює: алгоритми без використання масивів та з їх застосуванням, результати виконання реалізованого у вигляді програми (проекту) розробленого алгоритму для запропонованих вхідних даних

43

Поняття масиву
44

Понятия масиву
45

Прості та структуровані типи мовою програмування
46

Прості та структуровані типи мовою програмування
47

Одновимірні масиви
48

Двовимірні масиви.

Практична робота № 12 Побудова та реалізація алгоритмів з одновимірними і двовимірними масивами
49

Рядкові величини
50

Рядкові величини.

Практична робота №13 Побудова та реалізація алгоритмів з обробкою рядкових величин
51

Класичні алгоритми для роботи з масивами та рядками. Пошук заданого елемента в масиві.
52

Класичні алгоритми для роботи з масивами та рядками. Пошук та заміна підрядка.
53

Класичні алгоритми для роботи з масивами та рядками. Пошук мінімального або максимального елемента масиву. Упорядкування масиву
54

Класичні алгоритми для роботи з масивами та рядками.

Практична робота № 14 Реалізація класичних алгоритмів для роботи з масивами та рядковими величинами у вигляді програм (проектів)


Тема

Дата

Навчальнi досягнення


^ Т.7. Підпрограми. Процедури та функції

(10 год.)

Учень

 • називає: локальні та глобальні змінні, процедури і функції у мові програмування, формальні та фактичні параметри

 • наводить: приклад локальних та глобальних змінних, процедур і функцій у мові програмування, формальних та фактичних параметрів

 • розпізнає: локальні та глобальні змінні, процедури і функції , формальні та фактичні параметри

 • характеризує: особливості використання локальних та глобальних змінних, процедур і функції у мові програмування, формальних та фактичних параметрів описує: локальні та глобальні змінні, процедури і функції у мові програмування, формальне та фактичні параметри, організацію

 • пояснює: відмінність між локальними та глобальними змінними, формальними та фактичними параметрами, між процедурами та функціями, принципи виклику та виконання функцій та процедур, результати роботи реалізованого у вигляді програми (проекту) розробленого алгоритму для запропонованих вхідних даних

 • обґрунтовує: доцільність використання локальних та глобальних змінних, формальних та фактичних параметрів, функцій або процедур, значення тестування реалізованих у вигляді програми (проекту) розроблених алгоритмів

55

Поняття підпрограми
56

Поняття підпрограми
57

Локальні та глобальні змінні
58

Локальні та глобальні змінні
59

Формальні та фактичні параметри
60

Формальні та фактичні параметри
61

Створення підпрограм користувача та їх реалізація мовою програмування
62

Створення підпрограм користувача та їх реалізація мовою програмування
63

Створення підпрограм користувача та їх реалізація мовою програмування. Практична робота № 14 Побудова та реалізація алгоритмів з використанням процедур і функцій
64

Cтворення підпрограм користувача та їх реалізація мовою програмування


Схожі:

Т. Основні поняття алгоритмізації (4 год.) iconТема: Алгоритм та основні поняття алгоритмізації, властивості алгоритмів, способи представлення алгоритмів
Алгоритмом називається скінчена послідовність вказівок, виконання яких призводить до досягнення поставленої мети
Т. Основні поняття алгоритмізації (4 год.) iconПитання І блоку Апаратне забезпечення пк
Робочий стіл Windows. Основні об'єкти Windows. Поняття каталогу, файлу, основні типи файлів, поняття імені і розширення файлу у Windows....
Т. Основні поняття алгоритмізації (4 год.) iconУроку 11-а тема уроку Примітки І іі інформаційно-комунікаційні технології І семестр
Тема Основні поняття баз даних. Побудова моделі «сутність-зв'язок предметної області». (4 год)
Т. Основні поняття алгоритмізації (4 год.) iconТ. 1 Комп’ютерне моделювання. Основи алгоритмізації (6 год.)
Базові структури алгоритмів: слідування, розгалуження, повторення. Графічні схеми базових структур алгоритмів
Т. Основні поняття алгоритмізації (4 год.) iconI семестр — 16 год (1 год на тиждень)
Геометричні фігури. Точка. Пряма. Відрізок. Основні властивості вимірювання відрізків
Т. Основні поняття алгоритмізації (4 год.) iconОсновні питання
Тема Предмет, система і основні поняття навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів»
Т. Основні поняття алгоритмізації (4 год.) iconІнформації в базі даних. Внесення змін до інформації в базі даних. Поняття про мову програмування. Алфавіт мови. Основні поняття мови: ідентифікатори, числа, рядки, описи. Основні вказівки та їх опис
Базові структури алгоритмів. Основна властивість базових структур. Структурний підхід до конструювання алгоритмів
Т. Основні поняття алгоритмізації (4 год.) icon8 клас (70 годин, 2 год на тиждень, із них 10 год. – резервні)
...
Т. Основні поняття алгоритмізації (4 год.) icon7 клас геометрія І семестр — 16 год. (1 год на тиждень)
Кут. Основні властивості вимі­рювання кутів. Бісектриса кута. Відкладання кутів. Самостійна робота
Т. Основні поняття алгоритмізації (4 год.) iconТема: Поняття про метали та сплави, їх використання. Мета
Основні поняття: чорний метал, кольоровий метал, сплав, механічні властивості, міцність, пружність
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи