Лекція 2 (4 години). Психологічне консультування родини icon

Лекція 2 (4 години). Психологічне консультування родини
Скачати 397.35 Kb.
НазваЛекція 2 (4 години). Психологічне консультування родини
Сторінка1/3
Дата конвертації21.02.2014
Розмір397.35 Kb.
ТипЛекція
  1   2   3

Лекція 2 (4 години).

Психологічне консультування родини.

  1. Основні види психологічної допомоги родині. Основи сімейного психологічного консультування.

  2. Етапи сімейного консультування.

  3. Сучасні підходи до психологічного консультування родини.
  1. Основні види психологічної допомоги родині.

Консультування й психотерапія родини з проблем подружніх і батьківсько-дитячих стосунків може проходити в груповій й індивідуальній формі.

При індивідуальній формі роботи консультування ведеться з окремою родиною або її членом, що виявив проблеми, пов'язані із взаємодією в родині. При реалізації групової форми роботи родина або один з її членів беруть участь у роботі терапевтичної групи Основними формами групової роботи з родиною є: соціально психологічний тренінг (СПТ), групове консультування й групова психотерапія.


Соціально - психологічний тренінг побудований на основі поведінкової терапії, тобто він припускає розвиток навичок - або вмінь (вміння вирішувати конфлікти, вміння взаємодіяти з дитиною, чоловіком або жінкою, вміння проявляти емпатію...). Особливістю СПТ є те, що при його використанні ведучий заздалегідь визначає свою мету й мету роботи групи, його діяльність може бути алгоритмізована. Розроблена програма тренінгу є досить твердою й може бути використана для роботи з багатьма групами. На сьогоднішній день у літературі представлено досить багато тренінгових програм для роботи з родиною тренінг спілкування в родині, тренінг особистісного росту, тренінг батьківських умінь, тренінг вироблення конструктивної позиції батьківського відношення і т.п..

Переваги СПТ обумовлені особливостями реальних умов роботи з батьками та подружжями (відсутність можливості проведення тривалих терапевтичних сесій, досягнення максимально швидкого ефекту при відпрацьовуванні навичок поведінки й можливість їхнього реального втілення в сімейному спілкуванні), а також характером позначених проблем, які часто найбільш ефективно вирішуються саме тренінговим шляхом через реалізацію поведінкових технік.

Недоліки, зокрема , одним з них є неможливість мобільної зміни програми тренінгу у зв'язку із запитами конкретних учасників групи, твердість позиції ведучого й складність проблем, багато хто з яких неможливо вирішити біхівіорільним шляхом через формування необхідних поведінкових навичок. У цьому зв'язку в сучасній терапевтичній практиці роботи з родиною СПТ досить рідко використається ізольовано від інших методів. Найчастіше елементи СПТ включаються в програми групового консультування, або навпаки певна програма тренінгу може припускати використання інших групових форм роботи з родиною.

Мета СПТ у цілому буває широка та вузька. ^ Широка мета пов'язана з відпрацюванням і вирішенням проблем учасників групи в цілому, як правило, широкою метою будь-якого СПТ є оволодіння учасниками вміннями, заявленими в його темі. Вузькі цілі формулюються щодо конкретного аспекту загальної проблеми, обумовленого для окремих учасників групи.

Основними процедурами змістовної частини тренінгу, орієнтованої на рішення проблем учасників групи, є "операціоналізація" й "репетиція поведінки".

Метою операціоналізації є переведення неясних думок, мотивів, бажань в об'єктивні, спостережувані дії. Ключем до цього може бути питання: "Чи можу я бачити, почувати, сприймати дотиком те, що Ви хочете?" Почуття й бажання можуть операціоналізуватися в інтонації, дотику або вербальному вираженні.

Основний зміст методики "репетиція поведінки" становить рольове програвання ситуацій, які у свій час створили або можуть створити проблеми для учасників групи. В ній використаються прийоми поведінкового навчання, при якому моделюються оптимальні способи керування ситуацією. Одним з основних прийомів даного методу є моделювання, що є ефективним способом створення нових або посилення наявних способів адекватного реагування на особливості ситуації. Репетиція поведінки в деяких випадках може перериватися керівником для звертання до групи за зворотним зв'язком або інструктування учасників.

Важливим прийомом репетиції поведінка є також підкріплення. У якості його можуть виступати позитивні реакції, що виражають у випадку успішного вирішення ситуації керівником й учасниками групи. При цьому в практиці СПТ важливо, що підкріплюватися повинне будь-яке поліпшення в плані вирішення скрутної, конфліктної ситуації, а не тільки успішне її завершення.

Таким чином, моделювання, інструктаж і підкріплення - основні поняття даної процедури. Приймаючи це до уваги, А, Байер визначає зміст методики репетиції поведінки, зводячи його до реалізації наступних етапів:

1. Визначення поведінки, що вимагає корекції.

2. Інструктаж і навчання виконання сценарію.

3. Повторення сцени.

4. Моделювання бажаних реакцій.

5. Відпрацьовування сформованої навички.

Як методичні засоби реалізації описаних вище процедур виступають рольова гра й психодрама.

Рольова гра - це методика розігрування ролей, при реалізації якої кожен учасник групи може представляти як самого себе, так й іншого реального або вигаданого персонажа Учасники грають ролі, що дозволяють їм виразити й усвідомити свої реальні почуття й думки. Використання рольової гри як основний інструмент репетиції поведінки засноване на тім, що подібне усвідомлення приводить до дії, а його виконання до розширення усвідомлення самого себе.

Психодрама - метод групової роботи, у якому учасники виконують ролі в моделюємих життєвих ситуаціях, що мають для них особистісний зміст. На відміну від рольової гри в психодрамі моделюються тільки реальні життєві ситуації, пережиті учасниками групи. При цьому споконвічно "автор" ситуації виконує в ній роль самого себе, а потім можуть використатися спеціальні психодраматичні прийоми; "дзеркало", "обмін ролями", "двійник" і т.п. Метою використання психодрами є усунення неадекватних поведінкових реакцій, що сформувалися раніше, поглиблення соціальної перцепції.

Для груп, у роботі з якими використаються поведінкові техніки, важливими аспектами проведення СПТ є вимір (діагностика) і оцінка ефективності. Процедура оцінки тісно пов'язана з діагностичним етапом проведення тренінгу, оскільки початкове виявлення рівня розвитку тієї або іншої ознаки дозволяє визначити його зміни після проходження тренінгової програми.


^ Групове консультування - більше тонкий і глибокий спосіб роботи з родиною. Його використання припускає роботу не тільки й не стільки з поведінкою учасників (як у випадку зі СПТ), але й з більш глибинними особистісними аспектами: думками, почуттями, переживаннями. На відміну від СПТ при груповому консультуванні цілі роботи конкретної групи не визначаються й не обмовляються заздалегідь, тобто вони визначаються вже в процесі групової роботи і залежать від індивідуальних потреб учасників. Таким чином, групові цілі складаються в цьому випадку з індивідуальних. У зв'язку із ці ведучий - консультант не може алгоритмізувати свою діяльність, його дії формуються за принципом "тут і тепер".

Однієї з основних проблем групового консультування є проблема оцінки ефективності роботи групи, тому що стандартні психодіагностичні методи в цьому випадку виявляються не досить ефективними. Вони не дозволяють виявити ефективність вирішення глибинних індивідуальних проблем, які зачіпаються в процесі групового консультування.

Основою соціально - психологічного тренінгу є біхевіоральні техніки, а консультаційного - глибинні мотиви й закономірності функціонування особистості. Процес групового консультування може бути побудований на певній методологічній концепції: екзістенціально-гуманістичній, психоаналітичній, логотерапевтичній, трансактній, когнитивно - біхевіоральній і т.п., або в ньому можуть сполучатися елементи всіх перерахованих підходів у рамках так званої еклектичної концепції. Таким чином, у ході групового сімейного консультування можуть використатися прийоми індивідуального консультування, що мають різну методологічну основу.


^ Групова психотерапія в практиці роботи з родиною використається досить рідко, тому що припускає глибинне втручання та вимагає багато часу.


Індивідуальна форма роботи припускає взаємодію з окремо взятою родиною або одним з її членів, що заявили проблеми, пов'язані із взаємодією всередині родини Незалежно від того, чи йде робота з усією родиною або одним з її членів, основою індивідуальної форми сімейного консультування є переконання в тім, що людині необхідно розглядати в її ставленні до сімейної системи й далі у зв'язку цієї системи з комплексом систем більше високого порядку: суспільство, культурою... В основі системної теорії лежить припущення про те, що психологічні й соціально-психологічні феномени сімейної взаємодії неможливо зрозуміти й пояснити тільки на основі лінійних причинно-наслідкових зв'язків.

У рамках системного підходу до вирішення сімейних проблем була представлена значна кількість різноманітні концепції, найбільш відомими з яких є структурні (С. Минухин) і стратегічні (Дж. Хейли, С. Паяащдоли) теорії сімейної психотерапії й консультування. У їхніх рамках були розроблені уявлення про те, як самим оптимальним чином "функціонує" родина, а розроблені терапевтичні втручання минулого спрямовані на те, щоб привести родину з "дисфункціонального" в "функціональний" стан.

Системний підхід уникає поняття "патологічні родини", у його рамках розглядаються родини або групи, які погано функціонують. При цьому можуть бути нормально функціонуючі системи, що створюють "проблемний" випадок зовсім раптово. Тому, коли такі родини приходять за консультацією, приймаються в увагу всі члени родини. Консультант намагається зрозуміти кожен елемент системи родини, у якій живе людина, що потрапила в скрутну ситуацію. Системні терапевти не тільки намагаються знайти дефекти системи. Вони також намагаються з'ясувати, які її елементи функціонують добре, оскільки це уможливлює поліпшення або подолання пережитих труднощів. Саме в такий спосіб часто виявляється, що родина вже пробувала знайти своє власне рішення й навіть пройшла довгий шлях у певному напрямку. Якщо це не вдається, то тільки тому, що запропоноване рішення породжує власні проблеми. Вихід полягає в тому, щоб спробувати додати новий напрямок лінії пошуку рішення, але це може бути зроблено тільки за умови зміни первісного підходу, тобто якщо проблема почне розглядатися членами родини по-іншому, у новому світлі.

У рамках структурної сімейної терапії С. Минухина реалізуються досить директивний підхід. Основні положення теорії С. Минухина:

1. Духовно-щиросердечне життя не є винятково внутрішнім процесом. Кожна людина і її оточення перебувають у відносинах взаємодії.

2. Зміни в структурі родини сприяють змінам у поведінці (відносинах) і в інтрапсихічних процесах членів родини.

3. Поведінка терапевта, що працює з родиною, стає частиною контексту, терапевт і родина утворюють нову систему. Таким чином, терапевт визнає себе частиною системи, що намагається змінитися.

Відповідно до С. Минухина, основною функцією родини є захист її членів одне від іншого і від стороннього втручання. Саме тому, на його думку, рівновага між почуттям захищеності й переживанням стану розлуки має велике значення. У зв'язку із цим автор вводить поняття сімейних "кордонів", що займає в його концепції центральну позицію. Для оптимального функціонування родини важливо, щоб підсистема батьків і підсистема дітей (сіблінгів) були "добре" розмежовані між собою, причому важливо, щоб це розмежування сполучалося з емоційною близькістю, довірливістю і т.д. Якщо межі всередині родини занадто тверді, формується так званий "ізольований)) тип родини, якщо розмиті або нечіткі - "заплутаний". Між цими полюсами стоять родини із прозорими межами, через які члени можуть "добре" взаємодіяти, не стираючи й не порушуючи їх.

При проведенні консультативної й терапевтичної роботи С. Минухін надає великого значення створенню терапевтичної системи. Цей процес припускає:

- "прийняття" терапевта в родину;

- визнання його професійного авторитету (ролі штурмана);

- системне визначення проблеми (яка часто виявляється іншою, ніж та, з якою звернулася родина);

- системне визначення мети (і вона може відрізнятися від тієї, з якою прийшла родина);

- складання терапевтичного договору (контракт), у якому обумовлюються рамки консультативного процесу, настанови, оплата...

Структурне консультування припускає, насамперед, зміни структури заявленої проблеми. Для цього споконвічно консультант вислухує її визначення кожним членом родини, з'ясовуючи, таким чином, способи її суб'єктивного конструювання. Як правило, на думку С. Минухина, у виникненні проблеми обвинувачують того члена родини, якого ця проблема найбільше стосується. При цьому сам Минухин уникає вживати терміна "вина". Відповідно до основних принципів системного підходу, він відзначає, що труднощі сімейної взаємодії - результат дії дисфункціональної системи відносин, яку необхідно змінити. Трансформація у свідомості членів родини структури проблеми, через введення конструкта про її загальну приналежність дозволяє змінити способи побудови відносин у родині. Прийняття на себе відповідальності за проблему сприяє її вирішенню. Індивід включається в систему відносин, пов'язаних з даною проблемою, таким чином, відбувається трансформація відносин у родині, об'єднання зусиль її членів у плані вирішення наявних труднощів за схемою, наміченої в процесі консультування. Така побудова терапевтичного процесу, дозволяє, на думку С. Минухина, успішно вирішувать найрізноманітніші проблеми, що виникають у сімейній системі.

Основоположником стратегічної сімейної терапії, концепції якої також розроблялася в рамках системного підходу, був Дж. Хейли. Стратегічна сімейна терапія припускає розробку специфічних стратегій для рішення існуючих у родині проблем. Особливістю даного підходу є те, що консультант відмовляється від порівняно багатьох даних (анамнез, історія родини...) і зосереджується винятково на позначеній проблемі й детальному описі механізмів, що її підтримують. Консультанти відзначають, що найчастіше спроби, які люди (пари, родини) вживають для рішення існуючої проблеми, приводять до прямо протилежного результату, тобто до її стабілізації або загострення. Виникає зачароване коло, здатне привести до серйозної кризи в родині. У зв'язку із цим об'єктом впливу для консультантів, що працює у рамках стратегічної концепції, є не сама родина, а симптом або проблема, що заявляється її членами. При напрямку впливу на симптом передбачається, що зміна в цій точці спричинить й інші зміни. Дійсно, ситуація в шлюбі часто змінюється на краще, коли, наприклад, слабшає або припиняється симптоматичне поведінка дитини, якщо батьки перестають сперечатися про те, як правильно поводитись з нею. Мова йде про корекцію конкретного порушення, через яку відбувається зміна загальної ситуації в родині.

П. Вацлавик, Уилкенд і Фиш описують чотирекрокову стратегію продукування змін у родині:

1. Визначення сімейної проблеми (передбачається також як й у попередньому підході підкреслення того, що ця проблема належить і стосується всіх членів родини, а не когось одного з них).

2. Визначення того, що родина для вирішення даної проблеми з особливим виділенням й акцентуванням того, що не спрацювало в цьому процесі, не дозволило досягти успіху.

3. Встановлення сімейної мети. Мету і спрямованість зміни повинна встановити сама родина, оскільки те, що добре для однієї системи може зовсім не підходити для іншої.

4. Розробка терапевтичного втручання, що зі звичних моделей взаємодії, які й становлять проблему.

Консультанти, що працюють у рамках даної концепції, значну увагу приділяють формам організації родин. Як й у структурних техніках, тут підкреслюється важлива роль ясних (чітких) ієрархій у родинах. Поведінка асоціальної молоді, на думку Дж. Хейли, може бути реакцією на структуру сімейної системи, у якій границі стерті й розпливчасті, де часто зустрічаються коаліції декількох поколінь.

Крім описаних консультативних концепцій у рамках системної сімейної терапії були розроблені й інші теорії психологічного впливу: сімейна терапія, орієнтована на розвиток В. Сатир, концепція Б.Хелленгера, модель декількох поколінь Х. Штирліна, рефлексуюча команда Т. Андерсена та ін.


  1. ^ Етапи сімейного консультування.

Психологічне консультування родини має яскраво виражену специфіку, що визначається предметом, цілями й завданнями цього процесу, а також тим, яким образом консультант усвідомлює свою професійну роль в індивідуальній логіці життя родини. На особливості проведення консультативного процесу впливають також ті теоретичні концепції, яких дотримується психолог -консультант. Психологічне консультування родини - це процес, що включає в себе ряд стадій. Його стадійність чітко простежується в основному методі консультацій - інтерв'ю.

Інтерв'ювання: вільне, стандартизоване й напівстандартизоване.

^ Вільне інтерв'ю - бесіда, у ході якої дослідник має право самостійно змінювати спрямованість, порядок і структуру питань, домагаючись необхідної ефективності процедури.

^ Стандартизоване інтерв'ю припускає проведення опитування за заздалегідь розробленою схемою.

Напівстандартизоване інтерв'ю засновано на використанні двох видів питань: обов'язкові та "підпитання", що уточнюють, застосовуються або виключаються з інтерв'ю залежно від конкретних відповідей.

У літературі описується "пятикрокова" модель проведення сімейних консультацій і консультативного інтерв'ю:

1. Встановлення контакту й орієнтування клієнта на роботу й співробітництво.

2. Збір інформації, пошук відповіді на питання: "У чому проблема?".

3. Усвідомлення бажаного результату, пошук відповіді на питання: "Чого Ви хочете домогтися?".

4. Вироблення альтернативних рішень: "Що ми можемо зробити із цього приводу?".

5. Узагальнення психологом результатів взаємодії із клієнтом. Трансформація особистості або проблеми.

Таким чином, психологічне консультування можна розглядати як цілісну систему, що розвертається в часі, процес, спільно - розділену діяльність консультанта й клієнта, у якій простежується ряд послідовних стадій, нерозривно зв'язаних один з одним.

Основні методи збору даних: психодіагностичні процедури, консультативні прийоми, так "звані мікротехніки слухання":

1) Відкриті питання ("Що?", "Як?", "Чому?", "Не могли б Ви..", "А якщо.." і т.п.) Послідовність . відкритих питань:

- Що відбулося й що відбувається?

- Як часто це трапляється?

- При яких обставинах?

- Коли виникла проблема?

- У якій тимчасовій послідовності розвивалися події?

- Що випереджало цю ситуацію?

- Як змінювалася проблема в процесі її розвитку?

- Де це відбувалося (у якій обстановці, з якими людьми й т.п.)?

- Як Ви реагували?

- Як Ви себе почували?

2) Закриті питання звичайно містять частку "чи". Ці питання можуть припускати відповідь "так" або "ні".

3) Нерефлексивне слухання, по суті, є вмінням мовчати. Однак це досить активний процес, що припускає значну увагу до мови співрозмовника В процесі нерефлексивного слухання можуть використатися повтор або підтримка, що припускають відповідно пряме повторення сказаного або використання фраз типу "Так!", "Розумію Вас". Використається при викладі напружених ситуацій, коли людині необхідно виговоритися, ще раз прожити ситуацію.

4) Рефлексивне (активне) слухання дозволяє дати мовцеві зворотний зв'язок і дозволяє психологові уточнити зміст почутого. Воно припускає розшифровку змісту повідомлень, з'ясування їхнього реального значення. У процесі рефлексивного слухання можуть використатися наступні прийоми:

- З'ясування - звертання до мовця за уточненням: "Будь ласка, поясните це".

- Перефразовування - вираження думки клієнта іншими словами з метою перевірки точності зрозумілого змісту.

- Переказ - короткий виклад основних слів і думок клієнта. При використанні цього прийому передається об'єктивний зміст сказаного без прояснення змісту й значення слів, а лише з підкресленням самого головного.

- Відбиття почуттів - повторюється не зміст сказаного клієнтом, а відбиваються його емоції. Використання цього прийому дозволяє встановити більше близькі відносини, сприяє усвідомленню їм власних емоцій і вчинків.

- Відбиття значення - із прояснення суб'єктивного змісту сказаного. У процесі використання цього прийому ідентифікуються глибокі, приховані значення слів. Це дозволяє клієнтові повторно інтерпретувати свої переживання. При усвідомленні змісту сказаного він сам може знайти нову інтерпретацію й можливості розвитку сформованої ситуації.

- Подальший розвиток думок співрозмовника Цей прийом може використовуватись тільки в контексті висловленого співрозмовником змісту. У противному випадку подальший розвиток думок може бути сприйнятий як ігнорування його розповіді

- Уточнення - прохання про додаткове роз'яснення певних моментів сказаного. Може використатися в контексті уточнення змісту й уточнення почуттів.

- Резюмування. Застосовується в тривалих бесідах з метою привести події й факти в значеннєву єдність. У процесі резюмування консультант як би збирає воєдино думки й почуття клієнта, його слова й зміст сказаного й представляє все це йому в закінченій формі.


3. Усвідомлення бажаного результату Постановка цілей.

У психологічному консультуванні виділяється кілька понять пов'язаних з постановкою мети; скарга, самодіагноз, проблема й запит.

Як правило, скарга клієнта визначається в процесі реалізації етапу збору даних. Вона виділяється з розповіді про те, що привело людини (родину) у психологічну консультацію. На думку В.В. Столика, спонтанно висловлені скарги клієнта можуть бути структуровані на підставі визначення їхнього локусу, що може бути суб'єктним (на кого скаржиться) і об'єктним (на що скаржиться).

По суб'єктному локусі в сімейному консультуванні виділяється 5 основних видів скарг:

- на дитину (її поведінку, розвиток, здоров'я…)

- на сімейну ситуацію в цілому ("все погано", "всі не так");

- на чоловіка або подружні відносини в цілому ("немає розуміння, любові, прийняття" і т.п.);

- на самого себе (свій характер, здібності, психологічні особливості);

- на третіх осіб, що проживають у родині або поза нею й мають реальний вплив на розвиток сімейної ситуації (батьки, родичі й т.п.).

По об'єктному локусу класифікуються наступні види скарг:

- на порушення психосоматичного здоров'я або поведінки (страхи, нав'язливі синдроми);

- на рольову поведінку членів родини (невідповідність статі, віку, статусу);

- на поведінку з погляду її відповідності психічним нормам;

- на індивідуальні психологічні особливості членів родини;

- на психологічну ситуацію в родині (втрата контакту, близькості, розуміння й т.п.);

- на об'єктивні обставини (труднощі з житлом, роботою, часом і т.п.).

Самодіагноз - це самостійне пояснення клієнтом природи тієї або іншої події, засноване на його поданнях про себе, інших членах родини, людських відносинах. Серед найпоширеніших самодіагнозів В.Ю. Міняйл виділяє наступні:

- "зла воля" - негативні наміри особи, що виступає причиною порушень або вказівка на нерозуміння цією особою яких - або істин, правил або небажання зрозуміти й прийняти їх;

- "психічна аномалія" - віднесення людини, про яку іде мова йде до психічно хворих;

- "органічний дефект" - визначення вродженої неповноцінності;

- "генетична запрограмованість" - пояснення причин негативної поведінки генетичною схильністю й спадковістю тієї або іншої людини;

- "індивідуальна своєрідність" - пояснення поведінкових особливостей виразністю тих або інших особистісних рис,

- "власні невірні дії" - оцінка власної поведінки в сьогоденні або минулому;

- "власна особистісна недостатність" - оцінка власних особистісних якостей;

- "вплив третіх осіб" як актуальний, так і такий, що мав місце у минулому;

- "несприятлива ситуація" - визначення й виділення ситуації, що породила проблему (розлучення, хвороба, страх і т.п.);

- "направлення" - відмова від інтерпретації й розуміння ситуації, апеляція до офіційних органів або інститутів ("Мене до Вас відправив директор школи" і т.п.).

Під проблемою в психологічному консультуванні розуміється вказівка на те, що клієнт хотів би, але не може змінити.

В.В. Сталін й А.А. Бодалев [45] виділяють наступні найпоширеніші типи проблем:

- не впевнений, але хочу бути впевненим;

- не вмію, хочу навчитися;

- хочу зрозуміти;

- хочу мати;

- знаю як треба, але не можу зробити, потрібні додаткові стимули;

- хочу змінити ситуацію.

Із проблемою зв'язане поняття запиту Запит це конкретизація форми допомоги, очікуваної клієнтом від консультації. За змістом звичайно запит прямо пов'язаний із проблемою. Наприклад, якщо клієнт формулює проблему як "Не вмію, хочу навчитися", те запит, швидше за все, буде "Навчіть!".

Виділяються наступні основні види запитів:

- прохання про емоційну й моральну підтримку ("Я правий, не чи правда?");

- прохання про сприяння в аналізі ("Я не впевнений, що правильно розумію цю ситуацію, допоможіть розібратися");

- прохання про інформації (Що відомо про це");

- прохання про навчання навичкам;

- прохання про допомогу у виробленні позиції ("Що робити, якщо він мені змінює?");

- прохання про вплив на члена родини в його інтересах ("Допоможіть йому позбутися від цього");

- прохання про вплив на члена родини в інтересах клієнта ("Зробіть його більш слухняним").

^ На підставі аналізу скарги, самодіагнозу, проблеми й запиту визначається мета психологічного консультування родини. При цьому варто мати на увазі, що запит, членів родини, може виявитися марним у плані рішення існуючих проблем. У цьому зв'язку можлива й необхідна психологічна корекція наявного запиту й постановка завдань більше адекватних реальної мети психологічного консультування

^ 4. Вироблення альтернативних рішень. На цій стадії консультування здійснюється перебір гіпотетичних рішень сформульованої на попередній стадії проблемної ситуації. У процесі цього відбувається їхня оцінка й порівняння. Важливо, що в ході вироблення альтернативних рішень й їхнього співвіднесення підсумкова позиція була знайдена й сформульована самим клієнтом, а не психологом - консультантом. Таким чином, ухвалене рішення повинне бути рішенням самої людини (рішення, прийняте самостійно або при особистій участі суб'єкта спричинить до більшого прагнення його досягнення). На цьому етапі психолог може використати ряд специфічних технік, що активізують роботу клієнта й стимулюють його до ухвалення рішення. Такого роду прийоми позначаються А-І. Айви, М-Б. Айви, Л. Саймон-Даунингом як "мікротехніки впливу".

1) Інтерпретація. Психолог пояснює, інтерпретує сказане клієнтом, пояснюючи йому події, що відбуваються, з використанням загальновживаної лексики. Використання цього прийому дозволяє задати нові рамки, у яких клієнт може побачити проблемну ситуацію. Інтерпретація дає можливість альтернативного сприйняття реальності, що, у свою чергу, сприяє зміні поглядів клієнта. Вона може бути отримана з теорії або із власного досвіду. По суті справи, інтерпретація - це сама серцевина методів впливу в психологічному консультування

2) Директива (вказівка). Психолог вказує клієнтові на те, яку дію він повинен почати. Вказівка може бути спрямоване на зміну поведінки або використання техніки в процесі консультування. Застосування цієї техніки засновано на припущенні, що клієнт у процесі консультування буде виконувати ті дії, на які йому вказує консультант.

3) Порада (інформація). Консультант дає клієнтові побажання, пропонує загальні ідеї щодо його поведінки в проблемній ситуації, радить як діяти, думати, поводитися, інформування клієнта про закономірності протікання якогось процесу.

4) Саморозкриття. Психолог ділиться особистим досвідом, власними переживаннями, демонструючи при цьому розуміння й прийняття почуттів і думок клієнта. Саморозкриття побудоване за принципом "Я - пропозицій". Крім використання даного прийому як мікротехніки впливу також можливо його застосування на етапі встановлення контакту.

5) ^ Зворотний зв'язок. Використання цього прийому дає можливість клієнтові зрозуміти, як його сприймає психолог і соціальне оточення в цілому. И. Атватер: зворотний зв'язок може даватися тільки тоді, коли людина готова сприйняти її й тільки в тому випадку, якщо в ситуації або поведінці можна щось змінити, у противному випадку зворотний зв'язок виявляється абсолютно марним. Даний прийом може використатися тільки щодо конкретної ситуації, по факті "тут і тепер". При його використанні варто звертати особливу увагу на погодженість вербальної й невербальної інформації, переданої клієнтові як зворотний зв'язок.

6) ^ Логічна послідовність. При використанні даного прийому психолог пояснює клієнтові логічні наслідки його мислення й поведінки. Прийом побудований на пропозиціях типу "Якщо..., те...". Його застосування дозволяє дати нову крапку відліку в розумінні подій, що відбуваються, допомагає клієнтові передбачати результати власних дій.

7) Резюме. Звичайно даний прийом використається наприкінці консультації в комбінації з висновками й висловленнями, що резюмують.

  1   2   3Схожі:

Лекція 2 (4 години). Психологічне консультування родини iconВикладачі кафедри підготували нормативні курси, зокр.: Загальна психологія
Галецька), Психологічне консультування (доц. Г. Католик), Основи психотерапії (доц. І. Галецька), Психокорекція (доц. Г. Католик),...
Лекція 2 (4 години). Психологічне консультування родини iconДодаток до листа ммц 21. 08. 2012 №90 План заходів з реалізації завдань акції «Здорова родина – успішна країна»
Здоров’я родини – найкращий скарб країни”, „Сміх здорової родини – гомін неньки України”, „Щастя родини – успіх країни”
Лекція 2 (4 години). Психологічне консультування родини iconЛекція Введення в психологію сімейних
Введення в психологію сімейних відносин. Сучасні наукові підходи до дослідження родини
Лекція 2 (4 години). Психологічне консультування родини iconПерелік форм та видів роботи
Кількість годин указується у сертифікаті, довідці, посвідченні (на базі школи – 2 години, на базі району – 3 години, на базі області...
Лекція 2 (4 години). Психологічне консультування родини iconУкраїнська мова (навчання грамоти: мова І читання)
Розподіл годин здійснюється за тижнями: на одному тижні 4 години відводиться на читання і 3 години на письмо, а на наступному тижні...
Лекція 2 (4 години). Психологічне консультування родини iconКалендарно-тематичне планування уроків Біології. 10 клас 52 години (1,5 години на тиждень, 4 години — резервні) (рівень стандарту, академічний рівень)
Узагальнити знання про біологічні науки, показати зв’язок між ними. Ознайомити учнів
Лекція 2 (4 години). Психологічне консультування родини iconЛекція Рольова структура шлюбу й родини
Під час обговорення міжособистісного поводження, а особливо в шлюбі й родині, важливе розуміння двох понять, які є взаємозалежними:...
Лекція 2 (4 години). Психологічне консультування родини icon10 клас. Академічний (профільний) рівень
Якщо уроків світової літератури 3 години на тиждень, то потрібно додати ще 33 години на рік (2 години на узагальнення вже є). Учитель...
Лекція 2 (4 години). Психологічне консультування родини iconВаріативна складова вивчення шкільного курсу Інформатика в 2013/2014 навчальному році
На тиждень) формується таким чином: до годин інваріантної складової (технології – 2 години, з відповідним поділом класу на дві групи),...
Лекція 2 (4 години). Психологічне консультування родини iconМетодичні рекомендації щодо проведення години спілкування. Мета, завдання І правила проведення години спілкування Години спілкування допомагають учням зрозуміти значущість проблем, що
Години спілкування допомагають учням зрозуміти значущість проблем, що відбуваються в житті, залучають їх у процес вирішення власних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи