Правила прийому на навчання до відокремленого структурного підрозділу технологічного коледжу Національного університету \"Львівська політехніка\" у 2012 році львів-2012 icon

Правила прийому на навчання до відокремленого структурного підрозділу технологічного коледжу Національного університету "Львівська політехніка" у 2012 році львів-2012
НазваПравила прийому на навчання до відокремленого структурного підрозділу технологічного коледжу Національного університету "Львівська політехніка" у 2012 році львів-2012
Сторінка1/4
Дата конвертації16.02.2013
Розмір0.53 Mb.
ТипПравила
  1   2   3   4Погоджено


Директор департаменту

Вищої освіти

___._______________2012р.


____________________ Я.Я.Болюбаш


Затверджено


Ректор

Національного Університету "Львівська політехніка"

___._______________2012р.

____________________ Ю.Я.БобалоЗатверджено


Директор Відокремленого структурного підрозділу Технологічного коледжу

Національного Університету "Львівська політехніка"

___._______________2012р.

____________________ І.В.КостюкПравила прийому


на навчання до ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО Коледжу Національного університету

"Львівська політехніка"


у 2012 році


ЛЬВІВ-2012

Додаток

До Правил прийому

до Національного університету

"Львівська політехніка" в 2012 році


Провадження освітньої діяльності у Відокремленому структурному підрозділі Технологічному коледжі Національного університету "Львівська політехніка" здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (серія АГ № 582761, дата видачі ліцензії 18.01.2012р.). Термін дії ліцензії за спеціальностями: "Обслуговування комп'ютерних систем і мереж" – до 01.07.2016р.; "Правознавство" – до 01.07.2013р.; "Туристичне обслуговування" – до 01.07.2013р.; "Комерційна діяльність" – до 01.07.2013р.; "Економіка підприємства" – до 01.07.2012р.*; "Дизайн" – до 01.07.2014р.; "Перукарське мистецтво та декоративна косметика" – до 01.07.2014р.

Правила прийому розроблені Відбірковою комісією Відокремленого структурного підрозділу Технологічного коледжу Національного університету "Львівська політехніка" (надалі – Відбіркова комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за №  1221/19959, 1222/19960.


І. Загальні положення

  1. Відокремлений структурний підрозділ Технологічний коледж Національного університету "Львівська політехніка" (далі — Коледж) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, спеціальностями відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу у Відокремленому структурному підрозділі Технологічному коледжі Національного університету "Львівська політехніка", що є у структурі Національного університету "Львівська політехніка" (див. додаток 1).

  2. До Коледжу приймаються громадяни України, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, які потребують додаткового захисту, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України. Прийом до Коледжу на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

  3. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надається 100 місць. Проживання в кімнатах від 2 до 6 місць зі спільними вигодами на коридорі.* - термін дії ліцензії буде продовжений.

  1. Організацію прийому вступників на навчання до Університету здійснює Приймальна комісія та Відбіркові комісії відокремлених структурних підрозділів, склади яких затверджується наказом Ректора.

Головою Приймальної комісії є Ректор Університету. Приймальна комісія у своїй роботі керується "Примірним Положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу України (наказ Міністерства освіти і науки від 23.03.2010 № 225), чинним законознавством України та Положенням про Приймальну комісію Національного університету "Львівська політехніка".


ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  3. На навчання на 2-й курс для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою. Прийом здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

  4. Коледж приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (див. додаток 2).

  5. Коледж здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Коледжі здійснюється:

за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів - за державним замовленням;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи Відбіркової комісії (дні тижня та години):

понеділок – п’ятниця – з 9.00до 18.00 години

субота – з 9.00до 14.00 години

неділя – вихідний день, крім неділі 05.08.2012 р. (9.00 – 16.00)

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

-

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають проходити творчий конкурс, що проводить Коледж

17 липня 2012 року

-

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить Коледж

20 липня 2012 року

-

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

31 липня 2012 року

-

Терміни проведення Коледжем творчих конкурсів

10 – 31 липня 2012 року

у декілька сесій

-

Терміни проведення Коледжем вступних випробувань

21 – 31 липня 2012 року

-

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше 12 години 1 серпня 2012 року;

другий - не пізніше 12 години

5 серпня 2012 року;

третій - не пізніше 12 години

8 серпня 2012 року

-

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 25 серпня

-


4.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Коледж, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проводиться в такі терміни:


Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012року

-

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування (творчі конкурси), що проводить Коледж

20 липня 2012 року

-

Проведення фахових випробувань (творчих конкурсів), що проводить Коледж

21 липня до 31 липня 2012року

-

Конкурсний відбір

01 серпня 2012 року

-

Зарахування на навчання на місця , що фінансуються за кошти державного бюджету

- не пізніше 11 серпня 2012 року, а на місця , що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб - не пізніше - 25 серпня 2012 року.

-4.4.Терміни приймання документів, проведення вступних випробувань та конкурсний відбір що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб (в межах ліцензованого обсягу) , можуть бути продовжені за рішенням Приймальної комісії Університету.

Конкурс вступників, які виявили бажання навчатися за кошти фізичних та юридичних осіб, проводиться після виконання Коледжем державного замовлення на підготовку фахівців за відповідними напрями підготовки та спеціальностями, за якими Коледжем оголошений прийом на навчання за кошти державного бюджету.


^ V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Коледжу (далі — заява) в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Відбіркової комісії Коледжу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперові формі вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника Відбіркова комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та інших документів.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Відбірковою комісією Коледжу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Коледжі.

5.8. Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у Коледжі:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Коледжі за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Коледжі за їх вибором.

5.11. Вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою Відбіркової комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично.

5.12. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому до вищих навчальних закладів в 2012 році та правилами прийому до вищого навчального закладу мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом третім пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.13. Відбіркова комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.14. Відбіркова комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

5.16. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.


^ VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Відбіркова комісія Коледжу допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань, творчих конкурсів (див. додаток 3):

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - не нижче 124 балів з конкурсних предметів.

Вищий навчальний заклад за рішенням Приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та Правилами прийому до Коледжу. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 4 до цих правил. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 3.

6.4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 3.

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів творчих конкурсів, вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у передбачених цими правилами випадках. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6.6. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

Результати творчого конкурсу оцінюються сумарно за цією шкалою незалежно від кількості сесій проведення конкурсу.

6.7. Результати вступних екзаменів та творчих конкурсів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Результати творчого конкурсу оцінюються сумарно за цією шкалою незалежно від кількості сесій проведення конкурсу.

6.8. Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми творчих конкурсів оприлюднюються на веб-сайті Коледжу.

6.9. Особи, які вступають для продовження навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) за спеціальностями підготовки молодшого спеціаліста на базі ОКР кваліфікованого робітника, беруть участь в конкурсному відборі на підставі середнього балу додатку до диплома крім спеціальностей "Дизайн", "Перукарське мистецтво та декоративна косметика".

Особи, які вступають за спеціальностями "Дизайн", "Перукарське мистецтво та декоративна косметика" складають вступне фахове випробування, яке проводиться у формі творчого конкурсу з фахових предметів, які зазначені у програмі фахового вступного випробування. Програми фахових вступних випробувань визначає Приймальна комісія Університету і затверджуються не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

Результати фахових вступних випробувань для цієї категорії вступників оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Вступник допус-кається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо результат фахового вступного випробування складає не менше 124 балів.

6.10. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени та творчі конкурси у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах, творчих конкурсах та у конкурсному відборі не допускаються.

6.11. Апеляції на результати вступних екзаменів, творчих конкурсів, що проведені Коледжем, розглядає апеляційна комісія Університету, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.

Апеляція вступника щодо результату вступного екзамену подається особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення результату.

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника (допускається присутність батьків).

Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається.

Апеляції з питань відсторонення від випробування не розглядаються. Рішення апеляційної комісії є остаточним.

6.12. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

6.13. Порядок та форми проведення творчих конкурсів для вступу на навчання до Коледжу.

Особи, які вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти та базової загальної середньої освіти, складають творчий конкурс з рисунку.

Результати творчого конкурсу для категорії вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо результат творчого конкурсу складає не менше 124 балів.

Результати творчого конкурсу для категорії вступників на основі базової загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 0 до 12 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо результат творчого конкурсу складає не менше 4 балів.

Програми творчих конкурсів розробляються Коледжем і затверджуються Університетом не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.


^ VII. Зарахування за співбесідою

7.1. За результатами співбесіди зараховуються до Коледжу особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

7.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова Приймальної комісії.

7.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.


^ VIІІ. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

8.1. Зараховуються до вищого навчального закладу відповідно до розділу XІ цих Умов за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

8.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

інформатика – при вступі на напрям «комп’ютерна інженерія»;

інформаційні технології – при вступі на напрям «комп’ютерна інженерія»;

основи економіки – при вступі на спеціальності «економіка підприємства», «комерційна діяльність» галузі знань «економіка та підприємництво»;

основи правознавства – при вступі на спеціальність «правознавство» галузі знань «право».

8.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

8.4. Норма, визначена пунктами 8.1-8.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

8.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси Інтелектуального навчально-наукового центру професійно-кар’єрної орієнтації (ІННЦПКО) Університету для вступу на основі базової загальної середньої освіти до Коледжу для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностях при вступі на відповідну спеціальність Коледжу «обслуговування комп’ютерних систем і мереж» додається до 2 балів за результатами підсумкової атестації:

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

6,7

6,8

6,9

7,0

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

8,0

8,1-8,12

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,0

8.6. Норма, визначена пунктом 8.5 цього розділу, поширюється на підготовчі курси, відділення, факультети довузівської підготовки вищих навчальних закладів, які мають ліцензію на здійснення підготовки до вступу до вищих навчальних закладів, обсяг навчальних годин яких складає не менше 150 аудиторних годин та термін навчання – не менше трьох місяців.

8.7. Кількість додаткових балів, визначених пунктом 8.5 цього розділу і нарахованих особам за результатами навчання, оприлюднюється Відбірковою комісією Коледжу до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.


ІX. Зарахування поза конкурсом

9.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

9.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 9.1 цього розділу, установлюється рішенням Приймальної комісії за результатами моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років і складає 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності), доведеного вищому навчальному закладу.

У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 9.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

^ X. Право на першочергове зарахування

10.1. Право на першочергове зарахування до Коледжу:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

вступники, яким це право визначено правилами прийому до вищого навчального закладу.

10.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 10.1 цих Правил.


^ XI. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

11.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

11.2. У межах кожної зазначеної в пункті 11.1 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

11.3. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

11.4. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Відбіркової комісії та веб-сайті Коледжу із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

  1   2   3   4Схожі:

Правила прийому на навчання до відокремленого структурного підрозділу технологічного коледжу Національного університету \"Львівська політехніка\" у 2012 році львів-2012 iconПоложення про відбіркову комісію відокремленого стуктурного підрозділу технологічного коледжу національного університету "львівська політехніка" львів 2012 І. Загальні положення
Приймальною комісією Національного університету "Львівська політехніка" (наділі – Університету). Відбіркова комісія працює під керівництвом...
Правила прийому на навчання до відокремленого структурного підрозділу технологічного коледжу Національного університету \"Львівська політехніка\" у 2012 році львів-2012 iconПравила прийому до Відокремленого структурного підрозділу
«Мелітопольський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету» у 2012 році
Правила прийому на навчання до відокремленого структурного підрозділу технологічного коледжу Національного університету \"Львівська політехніка\" у 2012 році львів-2012 iconПравила прийому до Відокремленого структурного підрозділу
«Мелітопольський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету» у 2011 році
Правила прийому на навчання до відокремленого структурного підрозділу технологічного коледжу Національного університету \"Львівська політехніка\" у 2012 році львів-2012 iconСпеціалістів І магістрів
Це положення регламентує порядок прийому на навчання до Національного університету «Львівська політехніка» (надалі Університет) за...
Правила прийому на навчання до відокремленого структурного підрозділу технологічного коледжу Національного університету \"Львівська політехніка\" у 2012 році львів-2012 iconМетодичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного університету «Львівська політехніка». Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. 28с
Політологія: Плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи студентами усіх спеціальностей денної форми навчання Національного...
Правила прийому на навчання до відокремленого структурного підрозділу технологічного коледжу Національного університету \"Львівська політехніка\" у 2012 році львів-2012 iconПравила прийому до Коледжу економіки І технологій Чернігівського державного технологічного університету у 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Коледжі економіки І технологій Чернігівського державного технологічного університету здійснюється...
Правила прийому на навчання до відокремленого структурного підрозділу технологічного коледжу Національного університету \"Львівська політехніка\" у 2012 році львів-2012 iconПравила прийому до Будівельного коледжу Житомирського національного агроекологічного університету у 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Будівельному коледжі Житомирського національного агроекологічного університету здійснюється відповідно...
Правила прийому на навчання до відокремленого структурного підрозділу технологічного коледжу Національного університету \"Львівська політехніка\" у 2012 році львів-2012 iconПравила прийому до Івано-Франківського коледжу Львівського національного аграрного університету у 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Івано-Франківському коледжі Львівського національного аграрного університету здійснюється відповідно...
Правила прийому на навчання до відокремленого структурного підрозділу технологічного коледжу Національного університету \"Львівська політехніка\" у 2012 році львів-2012 iconКз львівська обласна науково-педагогічна бібліотека новини освіти львівщини у змі з 07. 04. 2012 до 13. 04. 2012
Освітній проект реалізують спільно Національний університет “Львівська політехніка” та підпорядкована йому Львівська академічна гімназія,...
Правила прийому на навчання до відокремленого структурного підрозділу технологічного коледжу Національного університету \"Львівська політехніка\" у 2012 році львів-2012 iconСтатут національного університету "львівська політехніка" Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка»
Прийнято Конференцією трудового колективу Національного університету «Львівська політехніка» 16 березня 2011 р. Протокол №8/11
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи