Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники Віруси та антивірусні програми icon

Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники Віруси та антивірусні програми
Скачати 54.04 Kb.
НазваРозділ II підручники. Навчально-методичні посібники Віруси та антивірусні програми
Дата конвертації05.08.2013
Розмір54.04 Kb.
ТипНавчальний посібник

Розділ I

Монографії

________________________________________________________________________________


Розділ II


ПІдручники.

Навчально-методичні посібники


Віруси та антивірусні програми: Навчальний посібник / Т.Є. Рак, О.Б. Зачко, О.О. Смотр. – Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2007. – 30 с.


Інформатика та комп’ютерна техніка. Частина І. Електронно-обчислювальні машини: Навчальний посібник / Н.П. Кухарська, Т.Є. Рак, Р.О. Григорчук, О.Б. Зачко, О.О. Смотр. – Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2011. – 120 с.


^ Стиснення даних. Архіватори: Навчальний посібник / Т.Є. Рак, О.Б. Зачко, О.О. Смотр. – Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2007. – 30 с.


Розділ III


Концепції. Навчальні програми. Нормативні документи


________________________________________________________________________________


Розділ IV


статті у наукових Виданнях

________________________________________________________________________________


^ Грицюк Ю.І. Методи і критерії прийняття управлінських рішень при гасінні лісових пожеж / Ю.І. Грицюк, О.О. Смотр // Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 9. – С. 206-214.

Гуліда Е.М. Вплив швидкості вітру та вологості лісової підстилки на швидкість розповсюдження лісової пожежі / Е.М. Гуліда, О.О. Смотр // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2007. – № 11. – С. 165-170.

Гуліда Е.М. Математична модель початкової стадії пожежі в приміщенні на основі рівнянь теплообміну / Е.М. Гуліда, О.О. Карабин, О.О. Смотр // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2006. –№ 8. – С. 63-67.

Гуліда Е.М. Математична модель поширення лісових пожеж / Е.М. Гуліда, О.О. Карабин, О.О. Смотр // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛІПБ, 2005. – № 6. – С. 7-12.

Гуліда Е.М. Математична модель розповсюдження лісової пожежі за рахунок теплового випромінювання / Е.М. Гуліда, О.О. Карабин, О.О. Смотр // Науковий вісник. – К., УкрНДІПБ. – 2006. – № 1(13). – С. 24-30.

Гуліда Е.М. Прогнозування поширення лісових пожеж / Е.М. Гуліда, О.О. Смотр // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. трудов. – Харьков: УГЗУ, 2007. –Вып. 21 – С. 73-79.

Гуліда Е.М. Сучасний стан проблеми лісових пожеж / Е.М. Гуліда, О.О. Смотр // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛІПБ, 2004. – № 5.– С. 6-89.

Математична модель поширення лісових пожеж з урахуванням конвективного теплообміну / Гуліда Е.М., Карабин О.О., Смотр О.О., Кузик А.Д. // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛІПБ, 2005. – № 7. – С. 48-53.

Смотр О.О. Аналіз сучасних тактичних способів ліквідації лісових пожеж та їх технічне забезпечення / О.О. Смотр // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2010. – № 17. – С. 126-131.

Смотр О.О. Застосування системного аналізу при управлінні процесом гасіння лісових пожеж / О.О. Смотр, Ю.І. Грицюк // Наукові праці НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.3. – С. 346-352.

Смотр О.О. Моделі та методи управління процесом гасіння лісових пожеж / О.О. Смотр, Ю.І. Грицюк // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності зб. наук. праць - Львів : Вид-во ЛДУ БЖД. - 2011. – № 5. - С. 123-129.

Смотр О.О. Структурний аналіз лісових пожеж, динаміка їх розвитку та поширення / О.О. Смотр // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів : НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.4. – С. 69-75.

Смотр О.О. Формалізація процесу прийняття проектного рішення при гасінні лісових пожеж / О.О. Смотр, Ю.І. Грицюк // Наукові праці НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.2. – С. 326-335.

Статистичний аналіз роботи вузлів технічних засобів пожежогасіння (вогнегасників) / Ковалишин В.В., Кожан Р.Н., Смотр О.О., Кінаш О.М. // Современные задачи прикладной статистики, промышленной, актуальной и финансовой математики. – Донецк: ДНУ, 2002. – С. 55-56.


Розділ V


СТатті в міжнародних виданнях

____________________________________________________________


Нulida E. Speed of distribution of forest fires / E. Нulida O. Smotr // 14th International Symposium “FIRE PROTECTION 2005” September 14-15, 2005, mezinarodni konference “Pozarni ochrana 2005”. – Ostrava, Czech Republic, 2005. – Р. 179-187.

Wildfires and Depletion of the Ozone Layer of Athmosphere / Oschapovsky V.V., Коzyar М.М, Gulida E.N., Smotr O.O., Shilo V.V.// International conference on energy, environment and disasters (INCEED 2005). The journal of Аbstracts of Рresentations at the International conference. – Charlotte, (North Carolina, USA), 2005.– Р.48-49.


Розділ VI


Матеріали і Тези науково-практичних конференцій

________________________________________________________________________________


^ Вплив продуктів горіння лісових пожеж на атмосферний озон / Коваль М.С., Ощаповський В.В., Смотр О.О., Ковалишин В.В., Рихва В.В., Кусковець А.С. // Зб. наук. праць Десятої наукової конф. „Львівські хімічні читання – 2005”. – Львів, 2005. – С. Д19.

Гулида Э.Н. Распостранение лесного пожара по наклонной плоскости / Э.Н. Гулида, О.О. Смотр // Материалы ХIХ научно-практ. конф.: "Пожарная безопасность многофункциональных и высотных зданий и сооружений". – М: ВНИИПО, 2005. – Ч. 1. – С. 90-92.

Гуліда Е.М. Математичне моделювання розповсюдження лісових пожеж / Е.М. Гуліда, О.О. Смотр // Природничі науки та їх застосування в діяльності служби цивільного захисту. Збірник тез науково-практичної міжвузівської конференції. – Черкаси, 2005. – С. 31.

^ Гуліда Е.М. Метод визначення поширення лісових пожеж / Е.М. Гуліда, О.О. Смотр // Природничі науки та їх застосування в діяльності служби цивільного захисту. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси: ІПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2006. – С. 11-13.

^ Гуліда Е.М. Моделювання поширення низових лісових пожеж на підставі аналізу теплопровідності шару ґрунту / Е.М. Гуліда, О.О. Смотр // Пожежна безпека та аварійно-рятувальна справа: стан, проблеми і перспективи: Матеріали 7 Всеукраїнської наук.-практ. конф. рятувальників. – Київ: УкрНДІПБ, 2005. – С. 34-35.

Гуліда Е.М. Принцип математичного моделювання лісових пожеж / Е.М. Гуліда, О.О. Смотр // Наука і освіта ’2005. Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – Т.23. Математичне моделювання. – С. 31-32.

Гуліда Е.М. Проблема охорони лісів від пожеж / Е.М. Гуліда, О.О. Смотр // Науковий потенціал світу ’2004. Збірник тез І науково-практичної конференції. Дніпропетровськ: – Наука і освіта, 2004. Т.6. Екологія. – С. 43-45.

Смотр О.О. Використання інформаційних систем для підтримки прийняття рішень при управлінні пожежно-рятувальними підрозділами МНС України / О.О. Смотр // Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС, навчальному процесі, взаємодії з іншими службами: Матеріали науково-практичного семінару 14 грудня 2011 р. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – С. 270-273.

^ Смотр О.О. Геометрія контурів лісових пожеж / О.О. Смотр // П’ята відкрита наукова конф. професорсько-викладацького складу Інституту прикладної математики та фундаментальних наук. Тези доповідей. – Львів: НУ "Львівська політехніка", 2006– С. 92.

Смотр О.О. Перспективні методи гасіння лісових пожеж / О.О. Смотр // Проблеми екологічної безпеки та якість середовища: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції. Львів: ЛДУ БЖД, 2010. – С. 30-32.

^ Смотр О.О. Порівняльний аналіз сучасного спеціалізованого організаційного програмного забезпечення / О.О. Смотр // Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС, навчальному процесі, взаємодії з іншими службами: Матеріали науково-практичного семінару 7 грудня 2007 р. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. – С. 187-190.

^ Смотр О.О. Потреба застосування інформаційних систем підтримки прийняття рішень під час гасіння лісових пожеж / О.О. Смотр // Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ-2011). Збірник тез ІІІ науково-практичної конференції. Львів-Чинадієво, 2011. – С. 19-21.

Смотр О.О. Проблема розповсюдження пожеж на торф'яниках Львівщини / О.О. Смотр // I міжнародна науково-практична конференція "Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства" – Львів, 2012– С. 348-353.


Розділ VII


Методичні рекомендації

________________________________________________________________________________


Розділ VIII


Словники

_______________________________________________________________________________


Розділ IX


Патенти.

авторські Свідоцтва

________________________________________________________________________________

Розділ X


Дисертації на здобуття

наукового ступеня доктора наук

Захищені працівниками університету


Дисертації на здобуття

наукового ступеня кандидата наук

Захищені працівниками університетуСхожі:

Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники Віруси та антивірусні програми iconРозділ Монографії Розділ Підручники. Навчально-методичні посібники
Основи вищої математики: Навчальний посібник / А. Д. Кузик.– Львів: Сполом, 2004. – 115 с
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники Віруси та антивірусні програми iconСписок наукових праць викладача кафедри уіб львівського ду бжд, О.І. Лозинського Розділ I. Монографії Розділ II. Підручники, навчально-методичні посібники Розділ III. Концепції, навчальні програми, нормативні документи Розділ IV. Статті у наукових виданнях
Грицюк М. Ю. Використання геоінформаційних технологій для виявлення підпалів сухої рослинності на Карпатських полонинах / М. Ю. Грицюк,...
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники Віруси та антивірусні програми iconСписок наукових праць ад’юнкта кафедри уіб львівського ду бжд, А.І. Івануси Розділ I. Монографії Розділ II. Підручники, навчально-методичні посібники Розділ III. Концепції, навчальні програми, нормативні документи Розділ IV. Статті у наукових виданнях
Рак Ю. П. Забезпечення умов пожежної безпеки при експлуатації спортивно-видовищних споруд на концептуальній стадії життєвого циклу...
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники Віруси та антивірусні програми iconРозділ II підручники. Навчально-методичні посібники
Малець І. О. Основи електроніки : Навчальний посібник / І. О. Малець – Львів; ну «Львівська політехніка», 2003. – 140 с
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники Віруси та антивірусні програми iconСписок наукових праць доцента кафедри уіб львівського ду бжд, доц. Н. П. Кухарської, канд фіз мат наук Розділ I. Монографії Розділ II. Підручники, навчально-методичні посібники
Кухарська Н. П. Зовнішні запам’ятовуючі пристрої : навч посібн. / Н. П. Кухарська. – Львів : ліпб, 2006. – 72 с
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники Віруси та антивірусні програми iconРозділ II підручники. Навчально-методичні посібники
Пожежна та техногенна безпека основних небезпечних виробництв. Частина 1: Навчальний посібник / Павлюк Ю. Е., Бабаджанова О. Ф. Львів:...
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники Віруси та антивірусні програми iconРозділ II підручники. Навчально-методичні посібники Кузик А. Д
Кузик А. Д. Теорія ймовірностей та математична статистика : Навчальний посібник / О. В. Меньшикова, О. Ю. Чмир. – Львів: лду бжд,...
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники Віруси та антивірусні програми iconРозділ II підручники. Навчально-методичні посібники
Павлюк Ю. Е. Аналіз пожежної небезпеки технологічних процесів виробництв: Навчальний посібник / Ю. Е. Павлюк, Н. О. Ференц.– Львів:...
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники Віруси та антивірусні програми iconРозділ II підручники. Навчально-методичні посібники
Кульчицька М. О. Риторика: Збірник завдань для тестового контролю : Навчальний посібник / М. О. Кульчицька, О. М. Шелюх. – Львів:...
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники Віруси та антивірусні програми iconРозділ II підручники. Навчально-методичні посібники
Реологічні властивості суміші поліамід-полівінілпіролідон / Левицький В.Є., Тарнавський А. Б. // Вісник ну “Львівська політехніка”....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи