Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники icon

Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники
Скачати 38.52 Kb.
НазваРозділ II підручники. Навчально-методичні посібники
Дата конвертації10.06.2013
Розмір38.52 Kb.
ТипДокументи

Розділ II


ПІдручники.

Навчально-методичні посібники

________________________________________________________________________________


Розділ III


Концепції. Навчальні програми. Нормативні документи

________________________________________________________________________________


Одяг пожежника тепловідбивний захисний. Загальні технічні вимоги та методи випробувань (EN 1486: 2007, MOD): ДСТУ 7141 : 2009/ Болібрух Б., Бугін В., Ковалишин В., Колосніченко М., Кухарішин С., Полька Т., Савченко Г., Очкуренко В., Присяжнюк В., Чеповський В., Лин А., Штайн Б. – Київ: Держспоживстандарт України, 2009. – 14 с. (Національний стандарт України)


Розділ IV


статті у наукових Виданнях

________________________________________________________________________________


Аналіз послідовності розробки і випробування захисних костюмів для рятувальників / Лин А. С., Мичко А. А., Ковалишин В. В., Клим’юк М. М., Болібрух Б. В. // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛІПБ, 2005. – № 7.– С. 15-21.

Лин А. С. Аналіз проблем створення та випробування термозахисних властивостей одягу пожежників / А. С. Лин // Пожежна безпека: Зб. наук. пр. – Л.: ЛІПБ, 2004. – № 5. – С. 139-143.

Наукові аспекти створення радіометру для вимі-рювання потужних опромінностей / Ковалишин Вас. В., Фуртак С. П., Лин А. С., Ковалишин Вол. В. // Науковий вісник. – К.: УкрНДІПБ, 2007. - № 1 (15). – С. 91-97.

Результати полігонних випробувань з визначення параметрів небезпечних факторів відкритого полум’я, що діють на захисний одяг пожежних / Мичко А. А., Лин А. С., Ковалишин В. В., Лозинський Р. Я. // Пожежна безпека: Зб. наук. пр. – Л.: ЛДУБЖД, 2008. - № 13. – С. 25-30.

Мичко А. А. Дослідження термостійкості спеціальних матеріалів при дії відкритого полум’я / А. А. Мичко, М.М. Клим’юк, А. С. Лин // Пожежна безпека: Зб. наук. пр. – Л.: ЛДУБЖД, 2009. – № 14. – С. 79-84.

Мичко А. А. Математичне моделювання теплового випромінювання для випробування захисного одягу пожежників випробувалників / А. А. Мичко, А. Д. Кузик, А. С. Лин // Пожежна безпека: Зб. наук. пр. – Л.: ЛДУБЖД, 2009. – № 14. – С. 171-176.

Лин А. С. Обґрунтування доцільності полігонних випробувань термозахисних властивостей одягу пожежників / А. С. Лин // Пожежна безпека та аварійно-рятувальна справа – стан, проблеми і перспективи: Матеріали VII Всеукраїнської наук.-практ. конф. рятувальників. – К.: УкрНДІПБ, 2005. – С. 223-225.

Лин А. С. Вплив геометричних форм і розмірів посудини, а також об’ємів горючої рідини високотемпературного джерела на інтенсивність його випромінювання / А. С. Лин, А. А. Мичко, М. М. Климюк, А. В. Івахов // Пожежна безпека: Зб. наук. пр. – Л.: ЛДУБЖД, 2011. – № 19. – С. 66-71.

Мичко А. А. Аналіз методик дослідження проникності агресивних середовищ через товщину матеріалів / А. А. Мичко, М. М. Климюк, А. С. Лин, Р. Я. Лозинський // Пожежна безпека: Зб. наук. пр. – Л.: ЛДУБЖД, 2011. – № 19. – С. 81-88.


Розділ V


СТатті в міжнародних виданнях

____________________________________________________________


Розділ VI


Матеріали і Тези науково-практичних конференцій

________________________________________________________________________________


Лин А. С. Способи вивчення захисних властивостей спеціального одягу пожежників-рятувальників / А. С. Лин, А. А. Мичко // Сб. науч. трудов II междун. науч.-практ. конф.: Безопасность жизнедеятельности в XXI веке 2010. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2010. – С. 133-136.


Лин А. С. Обґрунтування доцільності полігонних випробувань термозахисних властивостей одягу пожежників / А. С. Лин // Пожежна безпека та аварійно-рятувальна справа – стан, проблеми і перспективи: Матеріали VII Всеукраїнської наук.-практ. конф. рятувальників. – К.: УкрНДІПБ, 2005. – С. 223-225.


Мычко А. А. Полигон для огневих испытаний защитной одежды пожарника / А. А. Мычко, А. С. Лын // Материалы докладов междун. науч.-практ. конф.: Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации. – Гомель: ГИИ, 2008. – С. 96-99.


Лин А. С. Вдосконалення досліджень термозахисних властивостей спеці-ального одягу пожежників – рятувальників / А. С. Лин, А. А. Мичко // Зб. тез доповідей IV міжнарод. наук.-практ. конф.: Пожежна безпека – 2009. – Л.: ЛДУБЖД, 2009. – С. 106-107.


Мычко А. А. Обоснование оптимальних геометрических форм макетных очагов пожара при проведении полигонных испитаний /А. А. Мычко, А. С. Лын // Сб. тезисов докл. V междун. науч.-практ. конф.: Чрезвычайные ситуации: предкпреждение и ликвидация. – Минск: КИИ, 2009. – С. 279-280.


Розділ VII


Методичні рекомендації

________________________________________________________________________________


Лин А.С. Методика полігонних випробувань захисного одягу пожежника / А.С, Лин, Вол. В. Ковалишин, А.А. Мичко.  Львів: ЛДУ БЖД, 2010.  17 с.


Розділ IX


Патенти.

авторські Свідоцтва

________________________________________________________________________________


Полігон для вогневих випробувань захисного одягу пожежника. Пат. 32071 Україна, МПК (2006), А 41 D 31/00 / Козяр М. М., Лин А. С., Ковалишин В. В., Фірман В. М., Штайн Б. В., Болібрух Б. В.. № u 2007 02747; заявл. 15.03.2007; опубл. 12.05.2008, Бюл. № 9. – С. 6.


Розділ X


Дисертації на здобуття

наукового ступеня доктора наук

Захищені працівниками університету


Дисертації на здобуття

наукового ступеня кандидата наук

Захищені працівниками університету


Лин А.С. Удосконалення обладнання та методики оцінювання термозахисних властивостей засобів індивідуального захисту пожежників: дис. … канд.. техн. наук : 21.06.02 / Лин Андрій Степанович. – Львів, 2011. – 211 с. (Наук. кер. – д.т.н., проф. Мичко А.А.).


Дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата наук , що були підготовлені

під керівництвом науковців ЛДУ БЖДСхожі:

Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconРозділ Монографії Розділ Підручники. Навчально-методичні посібники
Основи вищої математики: Навчальний посібник / А. Д. Кузик.– Львів: Сполом, 2004. – 115 с
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconРозділ II підручники. Навчально-методичні посібники
Малець І. О. Основи електроніки : Навчальний посібник / І. О. Малець – Львів; ну «Львівська політехніка», 2003. – 140 с
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconСписок наукових праць доцента кафедри уіб львівського ду бжд, доц. Н. П. Кухарської, канд фіз мат наук Розділ I. Монографії Розділ II. Підручники, навчально-методичні посібники
Кухарська Н. П. Зовнішні запам’ятовуючі пристрої : навч посібн. / Н. П. Кухарська. – Львів : ліпб, 2006. – 72 с
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconРозділ II підручники. Навчально-методичні посібники
Пожежна та техногенна безпека основних небезпечних виробництв. Частина 1: Навчальний посібник / Павлюк Ю. Е., Бабаджанова О. Ф. Львів:...
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconРозділ II підручники. Навчально-методичні посібники
Павлюк Ю. Е. Аналіз пожежної небезпеки технологічних процесів виробництв: Навчальний посібник / Ю. Е. Павлюк, Н. О. Ференц.– Львів:...
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconРозділ II підручники. Навчально-методичні посібники Кузик А. Д
Кузик А. Д. Теорія ймовірностей та математична статистика : Навчальний посібник / О. В. Меньшикова, О. Ю. Чмир. – Львів: лду бжд,...
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconРозділ II підручники. Навчально-методичні посібники
Кульчицька М. О. Риторика: Збірник завдань для тестового контролю : Навчальний посібник / М. О. Кульчицька, О. М. Шелюх. – Львів:...
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconРозділ II підручники. Навчально-методичні посібники
Реологічні властивості суміші поліамід-полівінілпіролідон / Левицький В.Є., Тарнавський А. Б. // Вісник ну “Львівська політехніка”....
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconРозділ I підручники. Навчально-методичні посібники
Купчак М. Я. Екологічне право : навч пос. [для курсантів, студентів і слухачів вищих навчальних закладів] / Харчук А. І., Купчак...
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconРозділ II підручники. Навчально-методичні посібники
Зачко О. Б. Інформаційна модель елементів системи гарантування пожежної безпеки / О. Б. Зачко, В. Б. Федан // Науковий вісник нлту...
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconРозділ I монографії Розділ IІ підручники. Навчально-методичні посібники
«Протипожежна техніка. Одяг пожежний тепловідбивний захисний. Загальні технічні вимоги та методи випробування». Дсту 7141: 2009/...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи