Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники icon

Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники
Скачати 109.48 Kb.
НазваРозділ II підручники. Навчально-методичні посібники
Дата конвертації10.06.2013
Розмір109.48 Kb.
ТипДокументи

Розділ I

Монографії

________________________________________________________________________________


Розділ II


ПІдручники.

Навчально-методичні посібники

________________________________________________________________________________


Розділ III


Концепції. Навчальні програми. Нормативні документи

________________________________________________________________________________


Розділ IV


статті у наукових Виданнях

________________________________________________________________________________

Реологічні властивості суміші поліамід-полівінілпіролідон / Левицький В.Є., Тарнавський А.Б. // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування.  Львів.  2003.  № 488. – С. 294-296.

Термомеханічні властивості сумішей поліамід – полівінілпіролідон / Левицький В.Є., Тарнавський А.Б., Суберляк О.В. // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування.  Львів.  2004.  № 497. – С. 141-143.

Вплив полівінілпіролідону на сорбційні властивості поліамідів / Левицький В.Є., Тарнавський А.Б., Суберляк О.В. // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування.  Львів.  2004.  №516.– С. 184-187.

Поліамід-6. Зміна температурних та технологічних властивостей під впливом полівінілпіролідону / Суберляк О.В., Тарнавський А.Б., Левицький В.Є., Гнатовські А. // Хімічна промисловість України. – 2005. – №5. – С. 39-43.

Вплив полівінілпіролідону на плинність сумішей на основі полістиролу / Левицький В.Є., Тарнавський А.Б. // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування.  Львів.  2005.  №529. – С. 253-256.

Реологічні особливості сумішей на основі полістиролу / Левицький В.Є., Тарнавський А.Б., Суберляк О.В. // Вопросы химии и химической технологии. – 2005. – №5. – С. 149-152.

Фізико-механічні властивості термопластів модифікованих полівінілпіролідоном / Тарнавський А.Б., Жуковська У.В., Левицький В.Є. // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування.  Львів.  2005.  № 536. – С. 261-265.

Вплив природи поліаміду на реологічні властивості полівінілпіролідонвмісних сумішей / Тарнавський А.Б., Левицький В.Є. // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування.  Львів.  2006.  № 553. – С. 299-303.

Вплив компатибілізаторів на властивості полістиролвмісних сумішей / Тарнавський А.Б., Моравський В.С., Левицький В.Є., Шекета М.Л. // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування.  Львів.  2006.  № 553. – С. 303-307.

Полімерні композиції з відходів полістиролу. Технологічні особливості одержання / Суберляк О.В., Левицький В.Є., Моравський В.С., Тарнавський А.Б. // Хімічна промисловість України. – 2006. – №6. – С. 13-16.

Морфологія сумішей поліамід – полівінілпіролідон / Суберляк О.В., Левицький В.Є., Собчак Р., Кошкуль Ю., Гнатовські А., Тарнавський А.Б. // Доповіді Національної академії наук України. – 2007. – № 3. – С. 160-167.

Морфологічні особливості сумішей полістирол – полівінілпіролідон / Суберляк О.В., Левицький В.Є., Тарнавський А.Б., Моравський В.С. // Вісник київського національного університету технологій та дизайну.  Київ.  2007.  № 4 (36). – С. 134-139.

^ Вплив природи розчинника на модифікацію пінополістиролу полівінілпіролідоном у розчинах / Моравський В.С., Левицький В.Є., Тарнавський А.Б. // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування.  Львів.  2007.  № 590. – С. 360-362.

Теплофізичні властивості термопластів з полімерним модифікатором / Тарнавський А.Б., Павлюк Ю.Е., Бабаджанова О.Ф. // Пожежна безпека: Зб. наук. праць.  Львів: ЛДУ БЖД МНС України.  2007.  № 11. – С. 79-84.

Фізико-механічні властивості композитів на основі поліаміду та модифікованого полістиролу / Моравський В.С., Тарнавський А.Б., Левицький В.Є. // Вісник НУ “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування.  Львів.  2008.  № 609. – С. 378-381.

Корозійна поведінка титанових сплавів у розчині сульфатної кислоти після оксинітрування / Проскурняк Р.В., Ткачук О.В., Тарнавський А.Б. // Проблеми корозійно-механічного руйнування, інженерія поверхні, діагностичні системи. – Львів. – 2009. – С. 215-218.

Альтернативна енергетика та енергоощадність – основні проблеми сьогодення / Креховецький О.М., Сибірний А.В., Степова К.В., Тарнавський А.Б. // Науковий вісник НЛТУ України. – Львів. – 2010. – С. 97-101.


Розділ V


СТатті в міжнародних виданнях

____________________________________________________________

Struktura nadcząsteczkowa a właściwości technologiczne miezanin poliamid-poliwinylopirolidon / Suberlak O., Lewicki W., Tarnawski A., Gnatowski A., Koszkul J. // Materialy polimerowe i ich przetworstwo.  2004. – Czestochowa.  P. 289-295.


Розділ VI


Матеріали і Тези науково-практичних конференцій

________________________________________________________________________________

Структура і властивості модифікованих поліамідів / Тарнавський А.Б., Прокопчук О.В. // V-а Українська конференція молодих вчених з високомолекулярних сполук. – Київ, 20-21 травня. – 2003. – С. 62.

Thermal effects during heating of physical mixture polyamide-polyvinylpirrolidone / Suberlyak O., Levitskyy V., Tarnavskyy A. // International conference “Polymer in XXI century”. – Kyiv, Ukraine, 27-30 October. – 2003. – P. 76.

Фізико-механічні процеси полімерної модифікації під дією полівінілпіролідону / Суберляк О.В., Левицький В.Є., Тарнавський А.Б. // Десята українська конференція з високомолекулярних сполук. – Київ, 12-14 жовтня. – 2004. – С. 265.

^ Взаємозв’язок структури і властивостей термопластів модифікованих полівінілпіролідоном / Тарнавський А., Жуковська У., Левицький В., Суберляк О. // Десята наукова конференція “Львівські хімічні читання-2005”. – Львів, 25-27 травня. – 2005. – С. Ф11.

^ Полімерна модифікація термопластів як метод одержання матеріалів із спеціальними властивостями / Тарнавський А., Левицький В., Суберляк О. // 25-ая Юбилейная международная научно-практическая конференция и блиц-выставка “Композиционные материалы в промышленности (славполиком)”. – Ялта, 30 мая-3 июня. – 2005. – С. 462-464.

Технологічні та експлуатаційні властивості сумішей на основі полістиролу / Тарнавський А., Левицький В., Суберляк О. // Міжнародна науково-практична конференція “Дні науки-2005”. – Дніпропетровськ, 15-27 квітня. – 2005. – С. 15-16.

^ Вплив міжфазних явищ в сумішах полімерів на їх експлуатаційні властивості / Тарнавський А., Жуковська У., Левицький В., Суберляк О. // Наукова конференція професорсько-викладацького складу інституту прикладної математики та фундаментальних наук. – Львів, 26-28 травня. – 2005. – С. 109.

Aspekty technologiczne procesu recyklingu odpadόw z materiałόw spienionych na przykładzie PS / Olech Suberlak, Włodzimiez Lewicki, Włodzimiez Morawski, Andrzej Tarnawski, Przemysław Postawa // Postęp w przetwόrstwie materialόw polimerowych. – Częstochowa. 2006. – S. 263-267.

Wpływ mieszania na właściwości mechaniczne mieszanin polimerowych kompatybilizowanych poliwinylopirolidonem / Adam Gnatowsky, Olech Suberlak, Dariusz Kwiatkowski, Włodzimierz Lewicki, Andrzej Tarnawski // XI Seminar “Plastics in Machine”. – Krakόw, 25-28 września. – 2006. – S. 193-200.

Modyfikacja fizyczna polistyrenu i perspektywy recyklingu jego odpadów / Olech Suberlak, Włodzimierz Lewicki, Przemysław Postawa, Andrzej Tarnawski // XI Seminar “Plastics in Machine”. – Krakόw, 25-28 września. – 2006. – S. 459-462.

Композиційні матеріали з спеціальними властивостями на основі полістирольних відходів / Моравський В.С., Тарнавський А., Ганчо А.В. // II Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ, 26-28 квітня. – 2007. – С. 136.

^ Особливості сорбції функційноактивних полімерів на пінополістиролі / Моравський В., Левицький В., Тарнавський А., Суберляк О. // Одинадцята наукова конференція “Львівські хімічні читання-2007”. – Львів, 30 травня - 1 червня. – 2007. – С. Т11.

^ Вплив полімерних додатків на структурні особливості полістирольних сумішей / Моравський В.С., Тарнавський А.Б., Левицький В.Є., Суберляк О.В. // Материалы Двадцать седьмой международной конференции “Композиционные материалы в промышленности”. – Ялта, 28 мая-1 июня. – 2007. – С. 229-230.

^ Зміна теплофізичних властивостей промислових термопластів під дією полівінілпіролідону / Тарнавський А.Б. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Пожежна безпека-2007”. – Черкаси, 15-16 листопада. – 2007. – С. 499.

^ Використання модифікованих поліамідів в процесах селективного вловлювання газів / Прачук С.О., Тарнавський А.Б. // Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів “Екологічна безпека держави”. – Київ, 16-17 квітня. – 2008. – С. 105-106.

Шляхи зниження горючості поліамідів / Тарнавський А.Б. // I Міжнародна (III Всеукраїнська) конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології. – Київ, 23-25 квітня. – 2008. – С. 157.

^ Стан та перспективи забезпечення радіаційної безпеки Львівської області / Тарнавський А.Б., Сибірний А.В. // Міжнародна науково-практична конференція “Техногенна безпека. Теорія, практика, іновації”. – Львів, 22-23 травня. – 2008. – С. 73-76.

^ Негативное влияние аварий с излиянием нефти и нефтепродуктов в окружающую среду / Тарнавский А.Б., Сибирный А.В. // Международная научно-практическая конференция “Инновационные технологии защиты от чрезвычайных ситуаций”. – Минск, 2-3 октября. – 2008. – С. 279-281.

^ Вплив фосфорвмісних додатків на технологічні та експлуатаційні властивості поліамідів / Тарнавський А.Б. // VI Відкрита українська конференція молодих вчених з високомолекулярних сполук “ВМС-2008”. – Київ, 30 вересня-3 жовтня. – 2008. – С. 89.

^ Шляхи зниження електризації обладнання під час виготовлення поліамідної рукавної плівки / Тарнавський А.Б. // Науково-технічна конференція “Актуальні проблеми наглядово-профілактичної діяльності МНС України”. – Харків, 17 грудня. – 2008. – С. 47-49.

^ Практика мониторинга потенциально опасных объектов в Украине / Тарнавский А.Б., Сибирный А.В. // Материалы международной научно-практической конференции “Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации”. – Гомель, 4-5 декабря. – 2008. – С. 127-131.

^ Объекты экспертизы взрывчатых веществ и правовая регуляция их обращения в Украине / Сибирный А.В., Тарнавский А.Б. // Четвертая Международная конференция “Технические средства противодействия террористическим и криминальным взрывам”. – Санкт-Петербург, 21-23 октября. – 2008. – Том 2. – С. 80-85.

Роль комісій ТЕБ та НС в ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів / Сукач Ю.Г., Бабаджанова О.Ф., Тарнавський А.Б. // Материалы 11-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції “Організація управління в надзвичайних ситуаціях”. – Київ, 30 вересня-1 жовтня. – 2009. – С. 310-312.

^ Модифицированные пластмассы для очистки воздуха от паров горючих органических соединений / Когут Б.В. (Тарнавский А.Б.) // Сборник материалов международной научно-практической конференции курсантов и студентов “Чрезвычайные ситуации: теория и практика”. – Гомель, 14 мая. – 2009. – С. 141-143.

Особливості процесу горіння полімерних матеріалів / Тарнавський А.Б. // Збірник тез доповідей IX міжнародної науково-практичної конференції “Пожежна безпека-2009”. – Львів. – 2009. – С. 216-217.

Особливості створення високопористих сорбентів для очищення стічних вод від нафтопродуктів / Тарнавський А.Б. // Збірник тез доповідей IX міжнародної науково-практичної конференції “Пожежна безпека-2009”. – Львів. – 2009. – С. 289-290.

^ Використання модифікованих мінеральних сорбентів для очищення стічних вод від нафти та нафтопродуктів / Когут Б.В. (Тарнавський А.Б.) // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції курсантів і студентів “Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності”. – Львів. – 2009. – С. 119.

^ Модифіковані поліаміди зі зниженою горючістю та підвищеними теплофізичними показниками / Лось В.П., Тарнавський А.Б. // Збірка тез доповідей Четвертої Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Хімічні проблеми сьогодення”. – Донецьк, 16-18 березня. – 2010. – С. 238.

^ Причини виникнення аварійних ситуацій під час перевантаження палива на АЕС з реакторами ВВЕР / Івануса А.І. (Тарнавський А.Б.) // Матеріали XII науково-технічної конференції курсантів та студентів “Запобігти, врятувати, допомогти”. – Харків. – 2010. – С. 72-73.

^ Права людини на екологічну безпеку в Україні / А.В. Сибірний, А.Б. Тарнавський, О.М. Креховецький // Матеріали Дев’ятої міжнародної науково-методичної конференції “Безпека життя і діяльності – освіта, наука, практика”. – Львів, 20-22 травня. – 2010. – С. 103-104.

^ Аналіз аварійної ситуації на ядерній енергетичній установці з реактором ВВЕР-1000 при утворенні пробки чистого конденсату / Івануса А.І. (Тарнавський А.Б.) // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції курсантів і студентів “Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності”. – Львів. – 2010. – С. 18-19.

Thermomechanical properties of modified polyamides / Tarnawsky A.B. // VI Ukrainian-Polish scientific conference “Polymers of special applications”. – Dnipropetrovsk, Ukraine, 20-23 September. – 2010. – P. 98.

Використання модифікованих поліамідів у процесах очищення промислових газових викидів / Тарнавський А.Б. // XI Українська конференція з високомолекулярних сполук. – Київ, 18-21 жовтня. – 2010. – С. 217.

Аварійні виливи нафти з лінійної частини магістрального нафтопроводу / Бабаджанова О.Ф., Сукач Ю.Г., Тарнавський А.Б. // Матеріали 4-ої науково-практичної конференції “Проблеми та перспективи розвитку нафтогазової галузі України”. – АР Крим, м. Ялта, 4-8 жовтня. – 2010. – С. 58-60.

Енерозбереження – одна з основних проблем людства у ХХI столітті / Креховецький О.М., Сибірний А.В., Тарнавський А.Б., Степова К.В. // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми екологічної безпеки та якість середовища”. – Львів. – 2010. – С. 95-97.

^ Причини виникнення і розвитку пожеж в машинних залах АЕС і ТЕС пов’язаних з викидом водню із корпусу турбогенератора / Іщук П.О. (Тарнавський А.Б.) // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції курсантів і студентів “Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності”. – Львів. – 2011. – С. 64-65.

^ Класифікація повені як один з видів надзвичайних ситуацій / Сукач Ю.Г., Сукач Р.Ю., Тарнавський А.Б. // Збірник тез другої міжнародної науково-практичної конференції “Техногенна безпека: теорія, практика, інновації”. – Львів. – 2011. – С. 19-20.

^ Шляхи зменшення часу перевантаження ядерного палива на реакторах типу ВВЕР-1000 / А.Б.Тарнавський, Ю.Е.Павлюк // Матеріали міжнародної наук.-практ. конфер. «Пожежна безпека - 2011» .– Черкаси: Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, 2011. С. 163-166.


Розділ VII


Методичні рекомендації

________________________________________________________________________________


^ Тарнавський А.Б. Поліуретани. Виробництво, властивості, використання: методичні вказівки для виконання курсового проектування та лабораторних робіт для студентів спеціальності “Хімічна технологія високомолекулярних сполук” / Левицький В.Є., Шекета М.Л., Тарнавський А.Б. – Львів: НУ “ЛП”, 2006. – 24 с.

^ Тарнавський А.Б. Матеріали на основі спінених поліуретанів: методичні вказівки для виконання курсового проектування та лабораторних робіт для студентів спеціальності “Хімічна технологія високомолекулярних сполук” / Левицький В.Є., Шекета М.Л., Тарнавський А.Б. – Львів: НУ “ЛП”, 2006. – 24 с.

^ Тарнавський А.Б. Методичні вказівки та завдання для виконання курсового проекту з дисципліни “Пожежна профілактика технологічних процесів” курсантами (студентами) спеціальності “Пожежна безпека” / Павлюк Ю.Е., Бабаджанова О.Ф., Тарнавський А.Б. – Львів: ЛДУ БЖД МНС України, 2007. – 80 с.

^ Тарнавський А.Б. Методичні вказівки та завдання для виконання курсового проекту з дисципліни “Пожежна безпека промислових та сільськогосподарських виробництв” для спеціальності “Пожежна безпека” (магістр) / Павлюк Ю.Е., Бабаджанова О.Ф., Тарнавський А.Б. – Львів: ЛДУ БЖД МНС України, 2010. – 44 с.

^ Тарнавський А.Б. Методичні вказівки та завдання для виконання курсової роботи з дисципліни “Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація” курсантами (студентами) спеціальності “Охорона праці” / Тарнавський А.Б. – Львів: ЛДУ БЖД МНС України, 2011. – 32 стор.


Розділ VIII


Словники

_______________________________________________________________________________


Розділ IX


Патенти.

авторські Свідоцтва

________________________________________________________________________________

^ Розроблення нових функціоналізованих матеріалів з унікальними властивостями на основі сумішей поліамідів з полівінілпіролідоном. Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених GP/F26/0084 (договір № Ф26/454-2008 від 31 липня 2008 р.) / керівник гранту Тарнавський А.Б., виконавці: Суберляк О.В., Левицький В.Є., Мельник Ю.А., Моравський В.С., Баран Н.М.; заявлено від Національного університету “Львівська політехніка”. – термін виконання 07.08.2008 р. – 31.11.2008 р.


Розділ X


Дисертації на здобуття

наукового ступеня доктора наук

Захищені працівниками університету


Дисертації на здобуття

наукового ступеня кандидата наук

Захищені працівниками університету


Тарнавський А.Б. Технологічні основи модифікації термопластів полівінілпіролідоном у в’язкотекучому стані: дис. … канд.. техн. наук: 05.17.06 / Тарнавський Андрій Богданович. – Львів, 2006. – 174 с. (Наук. кер. – д.х.н., проф. Суберляк О.В.).


Дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата наук , що були підготовлені

під керівництвом науковців ЛДУ БЖДСхожі:

Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconРозділ Монографії Розділ Підручники. Навчально-методичні посібники
Основи вищої математики: Навчальний посібник / А. Д. Кузик.– Львів: Сполом, 2004. – 115 с
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconРозділ II підручники. Навчально-методичні посібники
Малець І. О. Основи електроніки : Навчальний посібник / І. О. Малець – Львів; ну «Львівська політехніка», 2003. – 140 с
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconСписок наукових праць доцента кафедри уіб львівського ду бжд, доц. Н. П. Кухарської, канд фіз мат наук Розділ I. Монографії Розділ II. Підручники, навчально-методичні посібники
Кухарська Н. П. Зовнішні запам’ятовуючі пристрої : навч посібн. / Н. П. Кухарська. – Львів : ліпб, 2006. – 72 с
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconРозділ II підручники. Навчально-методичні посібники
Пожежна та техногенна безпека основних небезпечних виробництв. Частина 1: Навчальний посібник / Павлюк Ю. Е., Бабаджанова О. Ф. Львів:...
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconРозділ II підручники. Навчально-методичні посібники
Павлюк Ю. Е. Аналіз пожежної небезпеки технологічних процесів виробництв: Навчальний посібник / Ю. Е. Павлюк, Н. О. Ференц.– Львів:...
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconРозділ II підручники. Навчально-методичні посібники Кузик А. Д
Кузик А. Д. Теорія ймовірностей та математична статистика : Навчальний посібник / О. В. Меньшикова, О. Ю. Чмир. – Львів: лду бжд,...
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconРозділ II підручники. Навчально-методичні посібники
Кульчицька М. О. Риторика: Збірник завдань для тестового контролю : Навчальний посібник / М. О. Кульчицька, О. М. Шелюх. – Львів:...
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconРозділ I підручники. Навчально-методичні посібники
Купчак М. Я. Екологічне право : навч пос. [для курсантів, студентів і слухачів вищих навчальних закладів] / Харчук А. І., Купчак...
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconРозділ II підручники. Навчально-методичні посібники
Зачко О. Б. Інформаційна модель елементів системи гарантування пожежної безпеки / О. Б. Зачко, В. Б. Федан // Науковий вісник нлту...
Розділ II підручники. Навчально-методичні посібники iconРозділ I монографії Розділ IІ підручники. Навчально-методичні посібники
«Протипожежна техніка. Одяг пожежний тепловідбивний захисний. Загальні технічні вимоги та методи випробування». Дсту 7141: 2009/...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи