Розділ I монографії Розділ II icon

Розділ I монографії Розділ II
Скачати 69.35 Kb.
НазваРозділ I монографії Розділ II
Дата конвертації10.06.2013
Розмір69.35 Kb.
ТипДокументи

СПИСОК

наукових праць _______Ткаченка Тараса Васильовича___________________Розділ I

Монографії
Розділ II

ПІдручники

Навчально-методичні посібники


 1. Козяр М.М. Проектування та створення інформаційного освітнього середовища навчального закладу. Навчально-методичний посібник / Козяр М.М., Ткаченко Т.В., Шевченко Л.С.//- Львів : Вид-во “СПОЛОМ”, 2008. - 185 с.


2. Вовчаста Н.Я. Англійська мова для рятувальників. Частина І. Навчальний посібник з англійської мови для курсантів та студентів напряму підготовки “Пожежна безпека” та “Цивільний захист.” Навчальний посібник. /\\Дідух Л.І., Іванів О.В., Ткаченко Т.В., //– Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2011. – 128 с.


 1. Бадюк О.О., Професійна англійська мова: тексти і вправи / Навчальний посібник / Бадюк О.О., Вовчаста Н.Я., Дідух Л.І., Іванів О.В., Ткаченко Т.В., Шванова О.В. //– Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – 60 с.


Розділ III

Концепції. Навчальні програми. Нормативні документи
Розділ IV

статті у наукових Виданнях
 1. Ткаченко Т. В. Вплив новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій на формування творчого мислення у першокурсників / Т. В. Ткаченко// Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті : досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. пр. — Львів : ЛДУБЖД, 2006. — [вип. 1]. — С. 201-205.
 1. Ткаченко Т. В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності вищих навчальних закладів МНС України / Т. В. Ткаченко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / Редкол. : І. А. Зязюн (голова) та ін. — Київ-Вінниця : ДОВ “Вінниця”, 2007. — [вип. 14]. — С. 435—441.
 1. Козяр М. М. Формування професійних знань і умінь рятувальників у психолого-тренувальному центрі / М. М. Козяр, Т. В. Ткаченко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / Редкол. : І. А. Зязюн (голова) та ін. — Київ-Вінниця : ДОВ “Вінниця”, 2008. — [вип. 16]. — С. 49—53.
 1. Ткаченко Т. В. Використання інтерактивних навчальних ресурсів у підготовці фахівців / Т. В. Ткаченко // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. — Харків : НТУ “ХПІ”, 2008. — [вип. 17(21)]. — С. 362—370.
 1. Ткаченко Т. В. Дистанційне навчання як чинник формування професійних якостей майбутніх фахівців цивільного захисту / Т. В. Ткаченко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія : зб. наук. пр. / Редкол. : М. І. Сметанський (голова) та ін. — Вінниця : ПП “Едельвейс і К”, 2008. — [вип. 23]. — С. 265—270.
 1. Ткаченко Т. В. Використання сучасних інформаційних технологій, наочності та технічних засобів навчання в навчальному процесі / Т. В. Ткаченко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / Редкол. : І. А. Зязюн (голова) та ін. — Київ-Вінниця : ДОВ “Вінниця”, 2008. — [вип. 17]. — С. 441—445.
 1. Ткаченко Т. В. Робота в інформаційному освітньому середовищі ЛДУБЖД / Т. В. Ткаченко // Вища освіта України. — Київ: Вид-во “Гнозис”, 2008. — [дод. 3, том V (12)]. — С. 586—593.
 1. Ткаченко Т. В. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців БЖД при вивченні дисциплін циклу професійної та практичної підготовки / Т. В. Ткаченко // Молодь і ринок. — Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, 2009. — [№2 (49)]. — С. 123—128.
 1. Ткаченко Т. В. Проектування та застосування інформаційного освітнього середовища у вищих навчальних закладах МНС України / Л.С. Шевченко // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: Збірник наукових праць. // Ч.1. / За ред. М. М. Козяра та Н. Г. Ничкало. — Львів : ЛДУБЖД, 2009. — [вип. 2]. — С. 251—255. (особистий внесок: 0,1 д.а). Шевченко Л.С.
 1. Ткаченко Т. В. Інформаційно-комунікаційні технології на основі моделювання професійної діяльності фахівців безпеки життєдіяльності / Т. В. Ткаченко// Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності: Збірник наукових праць. – Львів: ЛДУ БЖД, 2009. – № 3. – с. 139-143.
 1. Ткаченко Т. В. Дидактичні проблеми застосування інформаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах / Л. С. Шевченко // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / за ред. Л. Л. Товаржнянського, О. Г. Романовського. — Харків : НТУ «ХПІ», 2010. — [вип. 26 (30)]. — С. 249—259. (особистий внесок: 0,25 д.а.). Шевченко Л.С.
 1. Ткаченко Т. В. Перспективні напрями застосування професійно орієнтованих засобів ІКТ для формування професійної компетентності майбутніх фахівців МНС / Т. В. Ткаченко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб.наук.пр. - Випуск 24 / Редкол.: І.А.Зазюн (голова) та ін.. - Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2010. – 564 с.
 1. Ткаченко Т. В. Підготовка конкурентоздатного студента в умовах використання інформаційного освітнього середовища внз / Л. С. Шевченко // Збірник наукових праць // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності №4, 2010, частина 2 – С. 242-246
 1. Ткаченко Т. В. Створення та застосування електронних підручників та електронних навчально-методичних комплексів для підготовки фахівців у ВНЗ МНС України / Т. В. Ткаченко// Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві // Науковий журнал – Випуск №7 / За ред.. В.Д. Рудь – Луцьк: друк – РВВ ЛНТУ, 2011


Розділ V

СТатті в міжнародних виданнях
Розділ VI

Матеріали і Тези науково-практичних конференцій
 1. Ткаченко Т. В. Професійна компетентність фахівців безпеки життєдіяльності : сутність і критерії формування засобами ІКТ / Т. В. Ткаченко // Професійне становлення особистості : проблеми і перспективи : матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (24-26 жовтня 2007 р.). — Хмельницький : Авіст, 2007. — С. 199—203.
 1. Ткаченко Т. В. Технологія мультимедіа для дистанційного навчання / Т. В. Ткаченко, Л. С. Шевченко // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. — Хмельницький : ХГПА, 2007. — [вип. 18]. — С. 171—174.
 1. Ткаченко Т. В. Підготовка педагогів до роботи в єдиному інформаційному освітньому середовищі навчального закладу / Т. В. Ткаченко // Сучасні освітні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22-23 листопада 2007 р. ) — Львів : С. 114-121.4. Ткаченко Т. В. Професійна компетентність майбутнього фахівця з безпеки життєдіяльності, як педагогічна проблема / Т. В. Ткаченко // Особистість в екстремальних умовах : матеріали науково-практичного семінару (29 лютого 2008 р.) – Львів : С.64-67

5. Ткаченко Т. В. Організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності фахівців безпеки життєдіяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій / Т. В. Ткаченко // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / редкол. : М. Вашуленко, А. Вихрущ, Л. Вознюк та ін. – Тернопіль, 2009. – № 3 : Спецвипуск. – С. 111-116.


Розділ VII

Методичні рекомендації
1. Ткаченко Т.В. Організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності курсантів засобами інформаційно-комунікаційних технологій: методичні рекомендації / Т. В. Ткаченко // за загальною редакцією доктора пед. наук, професора Козяра М.М. — Львів : Вид-во СПОЛОМ, 2009 — 100 с.


^ Розділ VIII

Словники


1. Кадемія М.Ю. Інноваційні технології навчання: словник-глосарій / Навчальний посібник. – Львів: видавництво «Сполом», 2011. – 196 с. / Кадемія М.Ю., Ткаченко Т.В. Євсюкова Л.С. //


Розділ IX

Патенти

Авторські свідоцтва
Розділ X

Дисертації на здобуття

наукового ступеня доктора наук

Захищені працівниками університету
Дисертації на здобуття

наукового ступеня кандидата наук

Захищені працівниками університету
Дисертації на здобуття

наукового ступеня

кандидата наук, що були підготовлені

під керівництвом науковців ЛДУ БЖД

Ткаченко Т.В. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців безпеки життєдіяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій: дис.. канд.. пед.. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Ткаченко Т.В. // – Вінниця, 2009. – 260 с. (Наук. кер. – к.п.н., доцент Коваль М.С.)Схожі:

Розділ I монографії Розділ II iconРозділ I монографії Розділ IІ
Болібрух Б. В. Організація аварійно-рятувальних робіт. Частина I: Навчальний посібник
Розділ I монографії Розділ II iconРозділ Монографії Розділ Підручники. Навчально-методичні посібники
Основи вищої математики: Навчальний посібник / А. Д. Кузик.– Львів: Сполом, 2004. – 115 с
Розділ I монографії Розділ II iconСписок наукових праць викладача кафедри уіб львівського ду бжд, О.І. Лозинського Розділ I. Монографії Розділ II. Підручники, навчально-методичні посібники Розділ III. Концепції, навчальні програми, нормативні документи Розділ IV. Статті у наукових виданнях
Грицюк М. Ю. Використання геоінформаційних технологій для виявлення підпалів сухої рослинності на Карпатських полонинах / М. Ю. Грицюк,...
Розділ I монографії Розділ II iconСписок наукових праць ад’юнкта кафедри уіб львівського ду бжд, А.І. Івануси Розділ I. Монографії Розділ II. Підручники, навчально-методичні посібники Розділ III. Концепції, навчальні програми, нормативні документи Розділ IV. Статті у наукових виданнях
Рак Ю. П. Забезпечення умов пожежної безпеки при експлуатації спортивно-видовищних споруд на концептуальній стадії життєвого циклу...
Розділ I монографії Розділ II iconСписок наукових праць викладача кафедри уіб львівського ду бжд, М. М. Мандрони Розділ I. Монографії Розділ II. Підручники, навчально-методичні посібники Розділ III.
Мандрона М. М. Захист інформації від несанкціонованого доступу в бездротових мережах / М. М. Мандрона // П’ята міжнародна конференція...
Розділ I монографії Розділ II iconСписок наукових праць доцента кафедри уіб львівського ду бжд, доц. Н. П. Кухарської, канд фіз мат наук Розділ I. Монографії Розділ II. Підручники, навчально-методичні посібники
Кухарська Н. П. Зовнішні запам’ятовуючі пристрої : навч посібн. / Н. П. Кухарська. – Львів : ліпб, 2006. – 72 с
Розділ I монографії Розділ II iconСписок наукових праць доцента кафедри уіб львівського ду бжд, доц. Б. З. Цибуляка, канд фіз мат наук Розділ I. Монографії Розділ II.
Сухоребрий С. П. Радіаційно-стимульовані зміни у приконтактній області діодів Au-ZnS / С. П. Сухоребрий, Б. В. Павлик, І. О. Тютько,...
Розділ I монографії Розділ II iconРозділ I монографії Розділ IІ підручники. Навчально-методичні посібники
«Протипожежна техніка. Одяг пожежний тепловідбивний захисний. Загальні технічні вимоги та методи випробування». Дсту 7141: 2009/...
Розділ I монографії Розділ II iconРозділ I монографії
Болібрух Б. В. Організація аварійно-рятувальних робіт. Частина I: Навчальний посібник
Розділ I монографії Розділ II iconРозділ I монографії ­­­­­­­­­­­­­­­­­­
С. Є. Мартин // Геометричне та комп’ютерне моделювання. Харків: хдухт, 2007. Вип. 18. С. 35-40
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи