Розділ I монографії ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ icon

Розділ I монографії ­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Скачати 97.31 Kb.
НазваРозділ I монографії ­­­­­­­­­­­­­­­­­­
Дата конвертації10.06.2013
Розмір97.31 Kb.
ТипДокументи

Розділ I


Монографії

­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________________________________________________


Розділ II


ПІдручники.

Навчально-методичні посібники

________________________________________________________________________________


Лозинський А. Ф. Всесвітня історія ХХ століття : Частина 1. Текст лекцій для студентів Львівського технічного коледжу / А. Ф. Лозинський, І. І. Мархевка, А. Я. Цюприк. – Львів : ЛТК, 2001. – 203 с.


Лозинський А. Ф. Всесвітня історія ХХ століття : Частина перша (1900-1945 рр.). Текст лекцій для студентів Технічного коледжу Національного університету «Львівська політехніка». Видання друге, доповнене і перероблене / А. Ф. Лозинський, І. І. Мархевка, А. Я. Цюприк. – Львів : ТК НУ «ЛП», 2006. – 203 с.


Розділ III


Концепції. Навчальні програми. Нормативні документи


Програма, плани семінарських занять, контрольні запитання, тестові завдання з курсу історії України (для студентів Львівського технічного коледжу) / А. Ф. Лозинський, С. А. Орловський, А. Я. Цюприк. – Львів : ЛТК, 1998. – 96 с.


Програма, плани семінарських занять, контрольні запитання, тестові завдання курсу «Історія України» (для студентів Львівського технічного коледжу). 2-е видання / А. Ф. Лозинський, С. І. Дорошенко, О. С. Кучик, І. І. Мархевка, С. А. Орловський, А. Я. Цюприк. – Львів : ЛТК, 1999. – 90 с.


Програма, плани семінарських занять, контрольні запитання, тестові завдання з курсу історії України : для студентів Технічного коледжу Національного університету «Львівська політехніка». Видання третє, доповнене і перероблене / А. Ф. Лозинський, В. П. Мороховський, С. А. Орловський, А. Я. Цюприк. – Львів, 2006. – 96 с.


Лозинський А. Ф. Історія України. Навчальна програма для Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з підготовки бакалаврів за напрямом 6.070101 “Транспортні технології” / А. Ф. Лозинський, Р. В. Лаврецький. – Львів : ЛДУ БЖД, 2008. – 19 с.


Лозинський А. Ф. Історія України. Навчальна програма для Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з підготовки бакалаврів за напрямом 6.170103 “Управління інформаційною безпекою” / А. Ф. Лозинський, Р. В. Лаврецький. – Львів : ЛДУ БЖД, 2008. – 19 с.


Лозинський А. Ф. Історія України. Навчальна програма для Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з підготовки бакалаврів за напрямом 6.170202 “Охорона праці” / А. Ф. Лозинський, Р. В. Лаврецький. – Львів : ЛДУ БЖД, 2008. – 19 с.


Лозинський А. Ф. Філософія. Навчальна програма для Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з підготовки бакалаврів за напрямом 6.070101 “Транспортні технології” / А. Ф. Лозинський, М. Я. Нагірняк. – Львів : ЛДУ БЖД, 2009. – 38 с.


Лозинський А. Ф. Соціальна робота. Навчальна програма для Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з підготовки бакалаврів за напрямом 6.030103 “Практична психологія” / А. Ф. Лозинський. – Львів : ЛДУ БЖД, 2009. – 18 с.


Лозинський А. Ф. Історія України. Навчальна програма для Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з підготовки бакалаврів за напрямом 6.170203 “Пожежна безпека” / А. Ф. Лозинський. – Львів : ЛДУ БЖД, 2009. – 20 с.


Лозинський А. Ф. Історія України. Навчальна програма для Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з підготовки бакалаврів за напрямом 6.170103 “Управління інформаційною безпекою” / А. Ф. Лозинський. – Львів : ЛДУ БЖД, 2010. – 20 с.


Лозинський А. Ф. Історія України. Навчальна програма для Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з підготовки бакалаврів за напрямом 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” / А. Ф. Лозинський. – Львів : ЛДУ БЖД, 2010. – 20 с.


Лозинський А. Ф. Історія України. Навчальна програма для Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з підготовки бакалаврів за напрямом 6.170203 “Пожежна безпека” / А. Ф. Лозинський. – Львів : ЛДУ БЖД, 2010. – 20 с.


Лозинський А. Ф. Соціальна робота. Навчальна програма для Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з підготовки бакалаврів за напрямом 6.030103 “Практична психологія” / А. Ф. Лозинський. – Львів : ЛДУ БЖД, 2010. – 18 с.


Лозинський А. Ф. Філософія. Навчальна програма для Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з підготовки бакалаврів за напрямом 6.030103 “Практична психологія” / А. Ф. Лозинський. – Львів : ЛДУ БЖД, 2011. – 31 с.


Лозинський А. Ф. Соціальна робота. Навчальна програма для Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з підготовки бакалаврів за напрямом 6.030103 “Практична психологія” / А. Ф. Лозинський. – Львів : ЛДУ БЖД, 2011. – 18 с.


Лозинський А. Ф. Політологія. Навчальна програма для Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з підготовки бакалаврів за напрямом 6.170203 “Пожежна безпека” / А. Ф. Лозинський. – Львів : ЛДУ БЖД, 2011. – 19 с.


____________________________________________________________________


Розділ IV


статті у наукових Виданнях

________________________________________________________________________________


Лозинський А. Ф. Участь українців Канади у Другій світовій війні / А. Ф. Лозинський // Наукові зошити історичного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка : Збірник наукових праць. – Львів : ЛДУ імені Івана Франка, 1999. – Вип. 2. – С. 239-240.


Лозинський А. Ф. Організаційно-правові основи формування Австро-Угорської армії / А. Ф. Лозинський // Ефективність державного управління : Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2005. – Вип. 9. – С. 158-164.


Лозинський А. Ф. Організація Австро-Угорського флоту / А. Ф. Лозинський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ імені В.Гнатюка, 2006. – Вип. 1. – С. 177-186.


Лозинський А. Ф. Єдині вищі керівні органи в Австро-Угорській армії / А. Ф. Лозинський // Мандрівець. – 2006. – № 3. – С. 37-41.


Лозинський А. Ф. Збройні сили Австро-Угорщини (1867-1918 рр.) / Андрій Федорович Лозинський / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. – Львів : Національний університет «Львівська політехніка», 2006. – 20 с.


Лозинський А. Ф. Обмундирування та екіпіровка збройних сил Австро-Угорської імперії / А. Ф. Лозинський // Воєнна історія Галичини та Закарпаття. Науковий збірник матеріалів Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції 15 квітня 2010 р. – Львів : Міністерство оборони України, Національний військово-історичний музей України, Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Львівський історичний музей, Державне підприємство «Укроборонсервіс», 2010. – С. 102-107.


Розділ V


СТатті в міжнародних виданнях

____________________________________________________________


Розділ VI


Матеріали і Тези науково-практичних конференцій

________________________________________________________________________________


Лозинський А. Ф. Сучасна історіографія про життя і діяльність української імміграції у США і Канаді / А. Ф. Лозинський // Бойківщина : Історія та сучасність. Матеріали історико-краєзнавчої конференції «Минуле і сучасне Бойківщини». – Львів : ФІРА-люкс, 1996. – С. 40-43.


Лозинський А. Ф. Розвиток української церкви в Канаді / А. Ф. Лозинський // Історія релігій в Україні. Праці десятої міжнародної наукової конференції. – Львів : Логос, 2000. – Кн. І. – С. 223-231.


Лозинський А. Ф. Воєнізовані організації Австро-Угорщини / А. Ф. Лозинський // Актуальні проблеми реформування державного управління в Україні : Матеріали щорічної науково-практичної конференції Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2006. – Ч. 1. – С. 191-195.


Лозинський А. Ф. Формування структури Австро-Угорської армії / А. Ф. Лозинський // Львів : історична та культурна спадщина (до 750-річчя заснування Львова). Матеріали наукової конференції Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. – Львів : ЛДУ БЖД, 2006. – С. 83-100.


Лозинський А. Ф. Участь галицьких українців у територіальних і національних формуваннях Австро-Угорської армії / А. Ф. Лозинський // Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали Четвертої наукової краєзнавчої конференції. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – С. 417-425.


Лозинський А. Ф. Формування професійної мобільності майбутніх офіцерів в процесі навчання у вищих військових закладах / А. Ф. Лозинський // Гуманітарні аспекти формування особистості працівника МНС. Матеріали наукових конференцій. – Львів : ЛДУ БЖД, 2008. – С. 195-208.


Лозинський А. Ф. Актуальні проблеми розвитку соціальної роботи на сучасному етапі / А. Ф. Лозинський // Гуманітарні аспекти формування особистості працівника МНС. Матеріали Четвертої наукової конференції. – Львів : ЛДУ БЖД, 2010. – С. 153-166.


Лозинський А. Ф. Актуальні питання професійної підготовки соціальних працівників в МНС України / А. Ф. Лозинський // Організаційно-управлінські, економічні та нормативно-правові аспекти забезпечення діяльності органів управління та підрозділів МНС України : Матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси : АПБ імені Героїв Чорнобиля, 2011. – С. 103-106.


Лозинський А. Ф. Соціальні аспекти ролі особистості в історії подолання світових криз / А. Ф. Лозинський // Гуманітарні аспекти формування особистості : Збірник статей П’ятої Всеукраїнської наукової конференції, 28 квітня 2011 р. [Текст]. – Львів : ЛДУ БЖД, 2011. – С. 167-179.


Лозинський А. Ф. Українська Православна Церква в Канаді / А. Ф. Лозинський // Відродження Українського Православ’я у ХХ ст. (до 90-річчя відродження Української Православної Церкви) // Відбулась науково-практична конференція // Львівська православна богословська академія. Українська Православна Церква Київського Патріархату. 13 жовтня 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://lpba.lviv.ua/2011/10/13/vidbulas-naukovo-praktychna-konferentsiya/ – 7 с.


Розділ VII


Методичні рекомендації

________________________________________________________________________________


Плани семінарських занять з курсу історії України для студентів першого курсу університету (36 годин) / С. П. Качараба, Б. Д. Вол, Р. Я. Генега, В. Є. Голубко, А. Ф. Лозинський, Я. Й. Малик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 16 с.


Плани семінарських занять з курсу історії України для студентів першого курсу університету (54 годин) / С. П. Качараба, Б. Д. Вол, В. Є. Голубко, А. Ф. Лозинський, Т. Г. Марискевич. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 15 с.


Плани семінарських занять з курсу історії України для студентів першого курсу університету / С. П. Качараба, І. І. Федик, Б. Д. Вол, В. Є. Голубко, А. Ф. Лозинський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 16 с.


Плани семінарських занять до курсу історія України для студентів факультету прикладної математики та механіко-математичного факультету університету / С. П. Качараба, Б. Д. Вол, В. Є. Голубко, А. Ф. Лозинський, Т. Г. Марискевич, А. В. Середяк, І. І. Федик. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – Видання третє, доповнене і перероблене. – 16 с.


Розділ VIII


Словники

________________________________________________________________________________


Лозинський А. Ф. Вол Борис Давидович [Гасло] / А. Ф. Лозинський // ENCYCLOPEDIA. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А-К / Видавнича рада : І.О.Вакарчук (голова), М.В.Лозинський (заст. голови), Р.М.Шуст (заст. голови), В.М.Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 302.


Лозинський А. Ф. Голубко Віктор Євстафійович [Гасло] / А. Ф. Лозинський // ENCYCLOPEDIA. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А-К / Видавнича рада : І.О.Вакарчук (голова), М.В.Лозинський (заст. голови), Р.М.Шуст (заст. голови), В.М.Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 363.


Лозинський А. Ф. Демиденко Володимир Денисович [Гасло] / А. Ф. Лозинський, О. І. Кравецька // ENCYCLOPEDIA. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А-К / Видавнича рада: І.О.Вакарчук (голова), М.В.Лозинський (заст. голови), Р.М.Шуст (заст. голови), В.М.Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 429.


Лозинський А. Ф. Єременко Леонід Васильович [Гасло] / А. Ф. Лозинський // ENCYCLOPEDIA. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А-К / Видавнича рада : І.О.Вакарчук (голова), М.В.Лозинський (заст. голови), Р.М.Шуст (заст. голови), В.М.Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 491-492.


Лозинський А. Ф. Замлинський Теодозій Іванович [Гасло] / А. Ф. Лозинський // ENCYCLOPEDIA. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А-К / Видавнича рада : І.О.Вакарчук (голова), М.В.Лозинський (заст. голови), Р.М.Шуст (заст. голови), В.М.Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 521.


Лозинський А. Ф. Історії КПРС кафедра [Гасло] / А. Ф. Лозинський, Б. Д. Вол // ENCYCLOPEDIA. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А-К / Видавнича рада : І.О.Вакарчук (голова), М.В.Лозинський (заст. голови), Р.М.Шуст (заст. голови), В.М.Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 563-564.


Лозинський А. Ф. Кравченко Григорій Миколайович [Гасло] / А. Ф. Лозинський // ENCYCLOPEDIA. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А-К / Видавнича рада : І.О.Вакарчук (голова), М.В.Лозинський (заст. голови), Р.М.Шуст (заст. голови), В.М.Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 665.


Лозинський А. Ф. Крачковський Борис Петрович [Гасло] / А. Ф. Лозинський // ENCYCLOPEDIA. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А-К / Видавнича рада : І.О.Вакарчук (голова), М.В.Лозинський (заст. голови), Р.М.Шуст (заст. голови), В.М.Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 668.


Лозинський А. Ф. Куракова Ольга Олексіївна [Гасло] / А. Ф. Лозинський // ENCYCLOPEDIA. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А-К / Видавнича рада : І.О.Вакарчук (голова), М.В.Лозинський (заст. голови), Р.М.Шуст (заст. голови), В.М.Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 693-694.


Розділ IX


Патенти.

авторські Свідоцтва

________________________________________________________________________________


Розділ X


Дисертації на здобуття

наукового ступеня доктора наук

Захищені працівниками університету


Дисертації на здобуття

наукового ступеня кандидата наук

Захищені працівниками університету


Лозинський А. Ф. Збройні сили Австро-Угорщини (1867-1918 рр.) : рукопис дис. … канд. іст. наук : 20.02.22 – військова історія / Андрій Федорович Лозинський. – Львів : Національна Академія державного управління при Президентові України ; Львівський регіональний інститут державного управління, 2006. – 199 с.


Дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата наук , що були підготовлені

під керівництвом науковців ЛДУ БЖДСхожі:

Розділ I монографії ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ iconРозділ I монографії Розділ IІ
Болібрух Б. В. Організація аварійно-рятувальних робіт. Частина I: Навчальний посібник
Розділ I монографії ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ iconРозділ Монографії Розділ Підручники. Навчально-методичні посібники
Основи вищої математики: Навчальний посібник / А. Д. Кузик.– Львів: Сполом, 2004. – 115 с
Розділ I монографії ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ iconРозділ I монографії Розділ II
Козяр М. М. Проектування та створення інформаційного освітнього середовища навчального закладу. Навчально-методичний посібник / Козяр...
Розділ I монографії ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ iconСписок наукових праць викладача кафедри уіб львівського ду бжд, О.І. Лозинського Розділ I. Монографії Розділ II. Підручники, навчально-методичні посібники Розділ III. Концепції, навчальні програми, нормативні документи Розділ IV. Статті у наукових виданнях
Грицюк М. Ю. Використання геоінформаційних технологій для виявлення підпалів сухої рослинності на Карпатських полонинах / М. Ю. Грицюк,...
Розділ I монографії ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ iconСписок наукових праць ад’юнкта кафедри уіб львівського ду бжд, А.І. Івануси Розділ I. Монографії Розділ II. Підручники, навчально-методичні посібники Розділ III. Концепції, навчальні програми, нормативні документи Розділ IV. Статті у наукових виданнях
Рак Ю. П. Забезпечення умов пожежної безпеки при експлуатації спортивно-видовищних споруд на концептуальній стадії життєвого циклу...
Розділ I монографії ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ iconСписок наукових праць доцента кафедри уіб львівського ду бжд, доц. Н. П. Кухарської, канд фіз мат наук Розділ I. Монографії Розділ II. Підручники, навчально-методичні посібники
Кухарська Н. П. Зовнішні запам’ятовуючі пристрої : навч посібн. / Н. П. Кухарська. – Львів : ліпб, 2006. – 72 с
Розділ I монографії ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ iconСписок наукових праць доцента кафедри уіб львівського ду бжд, доц. Б. З. Цибуляка, канд фіз мат наук Розділ I. Монографії Розділ II.
Сухоребрий С. П. Радіаційно-стимульовані зміни у приконтактній області діодів Au-ZnS / С. П. Сухоребрий, Б. В. Павлик, І. О. Тютько,...
Розділ I монографії ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ iconСписок наукових праць викладача кафедри уіб львівського ду бжд, М. М. Мандрони Розділ I. Монографії Розділ II. Підручники, навчально-методичні посібники Розділ III.
Мандрона М. М. Захист інформації від несанкціонованого доступу в бездротових мережах / М. М. Мандрона // П’ята міжнародна конференція...
Розділ I монографії ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ iconРозділ I монографії
Болібрух Б. В. Організація аварійно-рятувальних робіт. Частина I: Навчальний посібник
Розділ I монографії ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ iconРозділ I монографії ­­­­­­­­­­­­­­­­­­
С. Є. Мартин // Геометричне та комп’ютерне моделювання. Харків: хдухт, 2007. Вип. 18. С. 35-40
Розділ I монографії ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ iconРозділ I монографії Розділ IІ підручники. Навчально-методичні посібники
«Протипожежна техніка. Одяг пожежний тепловідбивний захисний. Загальні технічні вимоги та методи випробування». Дсту 7141: 2009/...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи