Програма з дисципліни \"Українська мова (за професійним спрямування)\" для студентів І курсу / Шерман О. М. Львів: лдувс, 2006. 20 с icon

Програма з дисципліни "Українська мова (за професійним спрямування)" для студентів І курсу / Шерман О. М. Львів: лдувс, 2006. 20 с
Скачати 128.61 Kb.
НазваПрограма з дисципліни "Українська мова (за професійним спрямування)" для студентів І курсу / Шерман О. М. Львів: лдувс, 2006. 20 с
Дата конвертації10.06.2013
Розмір128.61 Kb.
ТипПрограма

Розділ I

Монографії

________________________________________________________________________________


Шерман О. М. Політичний стереотип: місце у політичному процесі та технології формування засобами масової інформації: Монографія / О. М. Шерман. – Львів: Сполом, 2008. – 228 с.


Розділ II


ПІдручники.

Навчально-методичні посібники

________________________________________________________________________________


Шерман О. М. Збірник вправ з юридичного документоведення для курсантів і студентів І факультету (спеціалізації “слідчі”) / Шерман О. М., Токарська А.С. – Львів: ЛЮІ МВС України, 2004. – 68 с.


Шерман О. М. Юридичне документознавство. Навчальний посібник / Шерман О. М., Токарська А.С. – Львів: ЛДУВС, 2010. – 136 с.


Шерман О. М. Соціологія. Тестові завдання / Шерман О. М. – Львів: ЛДУБЖД, 2011. – 64 с.

Розділ III


Концепції. Навчальні програми. Нормативні документи

________________________________________________________________________________


Шерман О. М. Робоча навчальна програма з дисципліни “Українська мова (за професійним спрямування)” для студентів І курсу / Шерман О. М. – Львів: ЛДУВС, 2006. – 20 с.


Шерман О. М. Програма навчальної дисципліни “Ділова українська мова” для студентів І курсу/ Шерман О. М. – Львів: ЛДУВС, 2006 – 18 с.


Шерман О. М. Програма навчальної дисципліни “Культура фахового мовлення правника” для студентів І курсу юридичного факультету /.Токарська А. С, Шерман О. М., Медвідь Н. В. –Львів: ЛДУВС, 2006. – 32 с.


Шерман О. М. Політологія. Навчальна програма для Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з підготовки бакалаврів з напряму 6.030103 «Практична психологія» / Шерман О. М. – Львів: ЛДУБЖД, 2011. – 18 с.


Шерман О. М. Політологія. Навчальна програма для Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з підготовки бакалаврів з напряму 6.170202 «Охорона праці» / Шерман О. М. – Львів: ЛДУБЖД, 2011. – 18 с.


Шерман О. М. Політологія. Навчальна програма для Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з підготовки бакалаврів з напряму 6.070101 «Транспортні технології» / Шерман О. М. – Львів: ЛДУБЖД, 2011. – 18 с.


Розділ IV


статті у наукових Виданнях

________________________________________________________________________________


Шерман О. М. Украинизмы в индивидуальной речевой характеристике персонажей русского исторического романа второй половины XIX столетия / О. М. Шерман // Російське слово в українському тексті. Українське слово в російському тексті: Збірник наукових праць. – Львів, 1998. – С.140-149


Шерман О. М. Особливості хронотопу "Ідеалістів і реалістів" Д.Л.Мордовцева / О. М. Шерман // Наукові записки Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди (Літературознавство). – 1998. – вип. 10 (21). – С.51-55


Шерман О. М. Пушкінська традиція в російській історичній прозі 1870-1900-х рр. (на матеріалі "Цар-дівиці" Вс. Соловйова і "Олександра I" Д.С.Мережковського / О. М. Шерман // Проблеми славістики. – Луцьк, 1999. – №1. – С.5-11


Шерман О. М. Еволюція теми "маленької людини" в російській історичній романістиці другої половини XIX століття / О. М. Шерман // Філологічні студії. – Луцьк, 1999. – №1. – С.113-118


Шерман О. М. Тематичне новаторство російської історичної романістики другої половини XIX століття / О. М. Шерман // Наукові записки Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди (Літературознавство). – 1999. – вип.1 (22). – С. 56-61


Шерман О. М. “Такого раю мені більше не знайти…”: феномен зображення України як аналогу раю в російській історичній романістиці другої половини ХІХ – початку ХХ століття / О. М. Шерман // Наукові записки Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди (серія Літературознавство). – 1999. – вип. 2 (23). – С.63-71


Шерман О. М. Традиції російського історичного роману другої половини ХІХ ст. в історичній прозі 1920-30-х рр. (композиційний паралелізм “Княжни Тараканової” Г.Данилевського й “Одягнених в камінь” О.Форш) / О. М. Шерман // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – 1999. –- № 6. – С.160-162


Шерман О. М. Хронотоп історичного роману і проблема визначення жанру / О. М. Шерман // Проблеми славістики. – Луцьк, 1999. – №2. – С. 19-24


Шерман О. М. Російський історичний роман 1870-1880-х років: тенденції розвитку і проблеми дослідження / О. М. Шерман // Наукові записки Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди (серія Літературознавство). – 1999. – вип. 3 (24). – С. 73-82


Шерман О. М. Роман Р. Зотова “Леонід, або Деякі риси з життя Наполеона” (1832) і формування жанру “шпигунського роману” / О. М. Шерман // Наукові записки Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди (Літературознавство). – 2001. – вип. 2 (29). – С. 27-31


Шерман О. М. Стилістично-забарвлена лексика в тексті правозастосовного акта: стилістичний та юридичний аспекти (на матеріалі протоколу допиту) / О. М. Шерман // Митна справа. – 2002, №2. – С. 105-106


Шерман О. М. Рецензія на підручник Кушнаренко Н.Н. “Документоведение” / О. М. Шерман // Митна справа. – №1, 2003. – С.27-28


Шерман О. М. “Ключ” М.Алданова и “Восстание масс” Х.Ортеги-и-Гассета / О. М. Шерман // Наукові записки Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди (серія Літературознавство). – 2003, Вип.1 (33). – С.109-114


Шерман О. М. Міфологічні підвалини творення стереотипу працівників правоохоронних органів сучасною масовою культурою / О. М. Шерман // Комунікативна компетентність правників і їх зв`язки з громадськістю. Збірник наукових праць. – Львів: ЛЮІ МВС України, 2003. – С.51-53


Шерман О. М. Активізація архетипу “чужого” як засіб створення негативного етнічного стереотипу ЗМІ (на матеріалі інформаційної кампанії НАТО проти Югославії) / О. М. Шерман // Актуальні проблеми політики. – Одеса, 2003. – Вип. 16. – С.494-502


Шерман О. М. Демонізація політичного лідера у текстах ЗМІ: підвалини і технології (на матеріалі інформаційної кампанії НАТО проти С.Мілошевича) / О. М. Шерман // Актуальні проблеми політики. – Одеса, 2003. – Вип. 17. – С. 317-330


Шерман О. М. Довготривалі інформаційні продукти і їх роль в формуванні політичних стереотипів / О. М. Шерман // Актуальні проблеми політики. – Одеса, 2004. – Вип. 19. – С. 59-68


Шерман О. М. Вплив легітимізації злочинного світу через масову культуру на формування правової свідомості молоді / О. М. Шерман // Науковий вісник Львівського юридичного інституту МВС України. – Львів. – Вип. 2 (1). – 2004. – С. 185-194


Шерман О. М. Гендерні аспекти негативного стереотипу політичного лідера / О. М. Шерман // Актуальні проблеми політики. – Одеса, 2004. – Вип. 22. – С. 48-51


Шерман О. М. Діахронічні аспекти дослідження рецепції римської правничої термінології юридичним документоведенням / О. М. Шерман // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – Одеса, 2004. – Вип. 23. – С. 150-151


Шерман О. М. Роль кіномистецтва у формуванні політичних стереотипів масової свідомості (початок 1900-х – кінець 1930-х рр.) / О. М. Шерман // Актуальні проблеми політики. – Одеса, 2005. – Вип. 23. – С. 27-35


Шерман О. М. До питання класифікації політичних стереотипів / О. М. Шерман // Актуальні проблеми політики.– Одеса, 2005. – Вип. 25. – С. 27-35


Шерман О. М. Істинний політичний стереотип в сучасній політології і проблеми верифікації / О. М. Шерман // Українська національна ідея та перспективи розвитку. – Львів, 2006. – Вип.18.- С.223-227


Шерман О. М. Використання архетипічного образу дитини в процесі конструювання негативного стереотипу / О. М. Шерман // Історико-політичні проблеми сучасного світу. Збірник наукових статей. – Чернівці, 2007. – Т.15-16. – С.129–132


Шерман О. М. «Чорні вдови» та «білі колготки»: архетипічні підвалини жіночих образів у сучасному військовому медіа-дискурсі / О. М. Шерман // Актуальні проблеми політики. – Одеса, 2007. – Вип. 30. – С.425–431


Шерман О. М. Політичний стереотип: проблема визначення і стратегії дослідження / О. М. Шерман // Наукові праці. Науково-методичний журнал. – Т.65. – Вип.52. Політичні науки. – Миколаїв, 2007. – С.42-45


Шерман О. М. Історичні витоки та міфологічне підґрунтя демонізації політичного лідера / О. М. Шерман // Українська національна ідея та перспективи розвитку. – Львів, 2007. – Вип.18. – С.173–178


Шерман О. М. Політичний міф та політичний стереотип: порівняльні характеристики / О. М. Шерман // Актуальні проблеми політики. – Одеса, 2007. – Вип. 31. – С.256-265


Шерман О. М. Мережа Інтернет як засіб формування політичних стереотипів / О. М. Шерман // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Філософія. – 2008. – Вип.9. – С.101–110


Шерман О. М. Діахронічний аспект впровадження стереотипів у процесі політичної комунікації / О. М. Шерман // Наукові праці. Науково-методичний журнал. – Т.79. – Вип.66. Політичні науки. – Миколаїв, 2008. – С.38–43


Шерман О. М. Технології формування політичних стереотипів телебаченням / О. М. Шерман // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Філософія. – 2008. – Вип.10 – С.141–147


Шерман О. М. Комп'ютерні ігри як засіб впровадження політичних стереотипів / О. М. Шерман // Українська національна ідея та перспективи розвитку. – Львів, 2008. – Вип.20. – С.150–154


Шерман О. М. Психологічні підвалини виникнення політичних стереотипів / О. М. Шерман // Вісник СевДТУ. Вип.91: Політологія: зб.наук.пр. – Севастополь: вид-во СевДТУ, 2008. – С.115–119


Шерман О. М. Міфологічні сюжети космогонічного циклу як засіб формування позитивних стереотипів політичних інститутів / О. М. Шерман // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Філософія. – 2009. – Вип.11 – С.80–84


Шерман О. М. Чужі проти своїх: реальний і міфологічний вимір негативного стереотипу мігрантів / О. М. Шерман // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія. Соціологія. Філософія. – 2009. – Вип.12 – С.68–73


Шерман О. М. Лексичні засоби створення стереотипів у текстах ЗМІ / О. М. Шерман // Вісник Київського Міжнародного університету. Сер. : Соціальні комунікації. Журналістика. Медіакритика. Кінотелемистецтво. – Вип. 8. – К. : КиМУ, 2009 – С.287-298


Шерман О. М. Специфіка створення і функціонування політичних стереотипів у суспільствах перехідного типу / О. М. Шерман // Сучасна українська політика. Політики й політологи про неї. – К. : Український центр політичного менеджменту. – 2010. – Вип. 19. – С.320-327


Шерман О. М. Архетипічне підґрунтя іміджу політичного лідера / О. М. Шерман // Сучасна українська політика. Політики й політологи про неї. – К. : Український центр політичного менеджменту. – 2010. – Вип. 20. – С.83-90


Шерман О. М. Специфіка віртуального медіа простору Білорусі і роль блогосфери у формуванні політичних стереотипів / О. М. Шерман // Вісник Київського Міжнародного університету. Сер. : Соціальні комунікації. Журналістика. Медіакритика. Кінотелемистецтво. – Вип. 9. – К. : КиМУ, 2010. – С.60-70


Шерман О. М. Засади висвітлення інституту монархії у сучасних ЗМІ / О. М. Шерман // Сучасна українська політика. Політики й політологи про неї. – К. : Український центр політичного менеджменту. – 2011. – Вип. 24. –С.324-333


Шерман О. М. Створення негативного стереотипу інституту монархії / О. М. Шерман // Світ соціальних комунікацій. Наук. журнал. – Т.3 – К. : КиМУ, ДонНУ, 2011. – С.102-105.


Шерман О. М. Проблемні аспекти слідчої документації / О. М. Шерман // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2011. - №6. – С.109-111.


Розділ V


СТатті в міжнародних виданнях

________________________________________________________________________________


Шерман Е. М. Путеводитель по преисподней, или Петербург в русском историческом романе / Шерман Е. М. // Нева. – 1998. – № 4. – С.168-180


Шерман Е. М. Использование художественной кинопродукции при создании негативного политического стереотипа (на материале информационной кампании против Югославии) / Шерман Е. М. // Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права. – 2005. – №3-4 (21). – С. 159-164


Шерман Е. М. Архетипические компоненты негативного политического стереотипа

(на материале информационных войн, предшествующих вооруженным конфликтам) / Шерман Е. М. // Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права. – 2006. – №6. – С. 95-101


Шерман Е. М. Беллетристика как источник формирования политических стереотипов (на материале Украины и Беларуси) / Шерман Е. М. // Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права. – 2007. – №3. – С. 83-91


Шерман Е. М. Политическая информационная кампания как информационный сериал / Шерман Е. М. // Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права. – 2008. – №2 (35). – С.70–75


Шерман J. Балкански мит западне кинематографије /Jeлена Шерман // Градина : Часопис за књижевност, уметност и културу. – Ниш : Нишки културни центар. –2008. – № 23. – С.75–83


Розділ VI


Матеріали і Тези науково-практичних конференцій

________________________________________________________________________________


Шерман Е. М. О переводе баллады «Василий Шибанов» А.К. Толстого на украинский язык / Шерман Е. М. // Научные чтения, посвященные 50-летию образования кафедры русского языка филологического факультета. Материалы: тезисы, доклады, сообщения. ЛГУ, 1995. – С. 144-146


Шерман Е. М. Старославянизмы в украинских переводах П. А. Грабовского / Шерман Е. М. // Міжнародна наукова конференція пам'яті професора А.О. Білецького (1911-1995) “Актуальні питання сучасної філології”. Тези доповідей, Київ, 1996. – С.111


Шерман О. М. Оніми в українському перекладі балади А. К. Толстого “Василій Шибанов”/ О. М. Шерман // Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ століття. Тези всеукраїнської наукової конференції (Львів, 26-27 листопада 1996 р.). – С.269-270


Шерман О. М. Анализ перевода ключевых слов баллады А.К. Толстого «Василий Шибанов» / Шерман Е. М. // Язык. Культура. Взаимопонимание. Материалы международной конференции. –Львов, 1997. – С.321-324


Шерман Е. М. Еврейские образы в трилогии М. П. Старицкого «Богдан Хмельницкий» / Шерман Е. М. // Єврейська історія та культура в Україні. Матеріали конференції, Київ, 2-5 вересня 1996 р. – К., 1997. – С.244-245


Шерман О. М. Стійкі мотиви в російській, українській і польській історичній романістиці другої половини ХІХ століття / О. М. Шерман // міжнародної славістичної конференції пам’яті професора Костянтина Трофимовича. –Львів, 1998. – С.258-262


Шерман Е. М. Исторический роман Вс.Соловьева "Царь-Девица" и пушкинская традиция / Шерман Е. М. // Пушкин и русская культура. Материалы конференции молодых ученых 11-13 ноября 1997 г. – Москва, 1998. – С.100-105


Шерман О. М. Лексичні засоби створення образу реального географічного об`єкта в історичному романі Д.С.Мережковського "Олександр I" / О. М. Шерман // Семантика, синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. – Львів, 1999. – С.179-182


Шерман О. М. Соціокультурні і психологічні чинники порушення мовностилістичних норм у повсякденному спілкуванні курсантів і студентів / О. М. Шерман // Мовностилістична культура курсантів і студентів. Збірник матеріалів наукового семінару. Львів, 14 лютого 2003 року. – Львів: ЛЮІ МВС України, 2003. – С.8-10


Шерман Е. М. Вариации Петровского мифа в исторических романах Д. С. Мережковского и А. И. Красницкого (Лавинцева) / Шерман Е. М. // Серебряный век: диалог культур. Сб. научных статей по материалам научной конференции, посвященной памяти профессора С.П. Ильева. – Одесса, 2003. – С.182 – 187


Шерман О. М. Гендерний аспект політичних стереотипів / О. М. Шерман // Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 11-13 грудня 2003 р.). – К., 2003. – С. 260-262


Шерман Е. М. Формирование СМИ негативного этнического стереотипа в ходе информационной кампании НАТО против Югославии / Шерман Е. М. // Журналистика в 2004 году. СМИ в многополярном мире. Материалы научно-практической конференции. Москва, 2-5 февраля 2005 г. – Ч.1. – М.: ИКАР, 2005. – С.42-44


Шерман Е. М. Исторический нарратив как компонент информационных войн / Шерман Е.М. // Конфликты и компромиссы в социокультурном контексте. Материалы международной научной конференции. Москва, 20 – 22 апреля 2006 г. – М., 2006. – С. 255


Шерман О. М. Міфологічні підвалини позитивних стереотипів основних політичних інститутів в українському медіа-просторі / О М. Шерман // Україна і Польща у вимірі незалежності (1918-2008). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: ЛУБП, 2008. – С.209–213


Шерман О. М. Впровадження політичних стереотипів як частина процесу політичної соціалізації особистості / О. М. Шерман // Роль суспільно-політичних дисциплін у формуванні світогляду працівника ОВС. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 23 травня 2008 р. – Львів: ЛДУВС, 2008. – С.228–230


Шерман О. М. Незалежність як складова позитивного політичного стереотипу України у свідомості студентської молоді / О. М. Шерман // Молодь в умовах нової соціальної перспективи. Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Житомир, 25-26 березня 2009 року). Частина І. – Житомир, 2009. – С.179-180


Шерман О. М. Впровадження політичних стереотипів як частина навчально-виховного процесу / О. М. Шерман // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції «Управління в освіті». – Львів: видавництво ДЦ МОНУ, 2009. – С.257-258


Шерман О. М. Проблемні аспекти електоральної поведінки молоді / О. М. Шерман // Регіональні виборчі процеси: теорія і практика. Тези VII Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів, ЛУБП, 2010. – С.28-31


Шерман О. М. Вторинна самодіяльна творчість як елемент молодіжних субкультур / О. М. Шерман // Молодь в умовах нової соціальної перспективи. Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Житомир, 24-25 березня 2011 року). Частина І. – Житомир, 2011. – С.21-23


Шерман О. М. Фендом як молодіжна субкультура / О. М. Шерман // Збірник статей V Всеукраїнської наукової конференції «Гуманітарні аспекти формування особистості», 28 квітня 2011 р. – Львів: ЛДУ БЖД, 2011. – С. 242-245


Розділ VII


Методичні рекомендації

________________________________________________________________________________


Шерман О. М. Мова юридичних документів: методичний порадник щодо оформлення матеріалів практики / Токарська А. С., Медвідь Н. В., Шерман О. М., Сімович О. І. / Львів: ЛЮІ МВС України, 2004. – 48 с.


Шерман О. М. Методичні вказівки з культури писемного мовлення для працівників ОВС / Токарська А. С., Медвідь Н. В., Шерман О. М., Сімович О .І. // Львів: ЛЮІ МВС України, 2004. – 44 с.


Шерман О. М. Бібліографія з “Ділової української мови” для студентів І курсу факультету психологічної підготовки / О. М. Шерман // Львів: ЛДУВС, 2006. – 18 с.


Розділ VIII


Словники

________________________________________________________________________________


Шерман О. М. Понятійно-термінологічний мінімум з юридичного документоведення / О. М. Шерман // Львів: ЛЮІ МВС України, 2003. – 26 с.


Розділ X


Дисертації на здобуття

наукового ступеня доктора наук

Захищені працівниками університету


Шерман О. М. Формування політичних стереотипів ЗМІ як технологія впливу на політичний процес : дис. ... доктора політ. наук : 23.00.02 / Шерман Олена Михайлівна. – Одеса, 2010. –380 с.


Дисертації на здобуття

наукового ступеня кандидата наук

Захищені працівниками університету


Шерман О. М. Художня специфіка російського історичного роману другої половини XIX століття і проблеми розвитку жанру : дис. … канд.. філол. наук : 10.01.02 / Шерман Олена Михайлівна. – Одеса, 1999. – 198 с. (Наук. кер. – к.ф.н., доц. Полякова Л.І.).Схожі:

Програма з дисципліни \"Українська мова (за професійним спрямування)\" для студентів І курсу / Шерман О. М. Львів: лдувс, 2006. 20 с iconПитання до іспиту з дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» для студентів ІІ курсу

Програма з дисципліни \"Українська мова (за професійним спрямування)\" для студентів І курсу / Шерман О. М. Львів: лдувс, 2006. 20 с iconКонтрольні завдання для студентів І курсу зфн з дисципліни «Українська мова за професійним (правознавчим спрямуванням)»
Мене призначили на посаду в якості завідуючого відділом по боротьбі з наркотиками
Програма з дисципліни \"Українська мова (за професійним спрямування)\" для студентів І курсу / Шерман О. М. Львів: лдувс, 2006. 20 с iconРобоча програма з навчальної дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів заочної форми навчання спеціальності
Робоча навчальна програма складена на підставі навчальної програми з української літератури, затвердженої наказом Міністерством освіти...
Програма з дисципліни \"Українська мова (за професійним спрямування)\" для студентів І курсу / Шерман О. М. Львів: лдувс, 2006. 20 с iconКонтрольна робота з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочної форми навчання
В. у 1995 p вступила на спеціальність "Біржова діяльність" Київського індустріального технікуму
Програма з дисципліни \"Українська мова (за професійним спрямування)\" для студентів І курсу / Шерман О. М. Львів: лдувс, 2006. 20 с iconПрограма з дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» Для студентів внз І-ІІ рівнів акредитації спеціальності
До майбутніх фахівців ставляться високі вимоги, які полягають не лише в досконалих знаннях фаху, а й у високому рівні володіння українською...
Програма з дисципліни \"Українська мова (за професійним спрямування)\" для студентів І курсу / Шерман О. М. Львів: лдувс, 2006. 20 с iconПитання до екзамену з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів спеціальності «Практична психологія»
Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови
Програма з дисципліни \"Українська мова (за професійним спрямування)\" для студентів І курсу / Шерман О. М. Львів: лдувс, 2006. 20 с iconЛітература до дисципліни: Українська мова за професійним спрямуванням Рекомендована література
Мацько Л.І., Мацько О. М., Сидоренко О. М. Українська мова: Навчальний посібник. – Донецьк: тов вкф «бао», 2005
Програма з дисципліни \"Українська мова (за професійним спрямування)\" для студентів І курсу / Шерман О. М. Львів: лдувс, 2006. 20 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі
Політологія: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Програма з дисципліни \"Українська мова (за професійним спрямування)\" для студентів І курсу / Шерман О. М. Львів: лдувс, 2006. 20 с iconРектор Львівської державної фінансової академії П. Буряк
Українська мова та література// Програма навчальної дисципліни – лдфа, Львів: Видавництво втзнв, 2011. – 22 с
Програма з дисципліни \"Українська мова (за професійним спрямування)\" для студентів І курсу / Шерман О. М. Львів: лдувс, 2006. 20 с iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Політологія: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи