Розділ І монографії icon

Розділ І монографії
Скачати 52.47 Kb.
НазваРозділ І монографії
Дата конвертації10.06.2013
Розмір52.47 Kb.
ТипДокументи

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ГОРНОСТАЙ О.Б.

РОЗДІЛ І


МОНОГРАФІЇ

__________________________________________________________________________________


РОЗДІЛ ІІ


ПІДРУЧНИКИ.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

___________________________________________________________________________________


РОЗДІЛ ІІІ


КОНЦЕПЦІЇ. НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ. ПРОФЕСІОГРАМИ

___________________________________________________________________________________


РОЗДІЛ IV


СТАТТІ У НАУКОВИХ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ПОСІБНИКАХ

___________________________________________________________________________________


Горностай О.Б. Високий рівень культури безпеки праці як фактор зменшення виробничого травматизму / О.Б. Горностай, О.Л. Мірус // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності –2010. – № 4. – С. 100-106.

Горностай О.Б. Вплив концентрації нікелю сульфату в розчині на кінетику контактного осадження на магнії порошкового нікелю / О.Б. Горностай // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2008. – №609. – С. 7-9.

Перекупко Т.В. Виділення солі Туттона з відпрацьованих розчинів виробництва нікельового порошку / Т.В. Перекупко, І.В. Поліщук, О.Б. Горностай // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2006. – №553. – С. 25-27.

Перекупко Т.В. Вплив гідродинамічних умов та площі контакту на кінетику вилучення нікелю з його розчинів контактним осадженням на магнії / Т.В. Перекупко, О.Б. Масик // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2004.– №516. – С. 17-19.

Перекупко Т.В. Дослідження впливу температури на кінетику контактного осадження нікелю магнієм / Т.В. Перекупко, О.І. Кунтий, О.Б. Масик // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2004. – №497. – С. 10-13.

Перекупко Т.В. Нова екологічно завершена технологія перероблення вторинних розчинів ніколу(ІІ) сульфату контактним осадженням магнієм / Т.В. Перекупко, О.Б. Горностай // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2011. – №. 700. – С.269-275.

Перекупко Т.В. Одержання кондиційного магнію оксиду в процесі контактного осадження нікелю з розчинів ніколу (ІІ) сульфату магнієм / Т.В. Перекупко, О.Б. Горностай // Вісник Національного університету ”Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2010. – №. 667 – С.21-24.

Цементація нікелю на магнії / Кунтий О.І., Масик (Горностай)О.Б. ,Хома М.С. , Камінський Р.М. // Вопросы химии и химической технологии. – 2003. – №4. – С. 116-119.


РОЗДІЛ V

СТАТТІ В МІЖНАРОДНИХ ВИДАННЯХ

___________________________________________________________________________________


Получение дисперсного никелевого порошка из вторичного сырья / О.И. Кунтый, В.М. Срибный, ^ О.Б. Масык, И.В. Позняк // Сборник докладов международной конференции “Электрические контакти – 2002”, г. Санкт-Петербург, 2002. – С. 90-91.

РОЗДІЛ VI


МАТЕРІАЛИ І ТЕЗИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

___________________________________________________________________________________


Білінський Б.О. Імплементування законодавчої бази України з питань охорони праці на виробництві до європейських стандартів / Б.О. Білінський, О.Л. Мірус, О.Б. Горностай // Матеріали науково практичного семінару «Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС, навчальному процесі, взаємодії з іншими службами». Львів.- 2009. - С. 255-258.

^ Білінський Б.О. Перевірка стану охорони праці – гостра необхідність сучасності / Б.О. Білінський, О.Б. Горностай // Матеріали дев’ятої міжнародної науково-методичної конференції «Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика». Львів, 20-22 травня 2010. - С.268-269.

^ Горностай О.Б. Створення безпечних та нешкідливих умов праці під час перероблення нікельвмісних розчинів / О.Б. Горностай, Білінський Б.О. // Сборник научных трудов «Строительство, материаловедение, машиностроение», серия «Безопасность жизнедеятельности», Днепропетровск, 2010. – С. 77-82.

^ Горностай О.Б. Культура охорони праці як складова культури виробництва / О.Б. Горностай, О.В. Станіславчук, М.А. Наливайко // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика. Збірник наукових праць 10-ої Міжнародної науково-методичної конференції. БЖДЛ–2011.– Київ. – 2011. – С. 183-186.

Масик О.Б. Дослідження кінетики контактного осадження нікелю на магнії / О.Б. Масик // Збірка тез доповідей V Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів „Сучасні проблеми хімії”. Київ, 20-21 травня 2004. – С. 31.

^ Перекупко Т.В. Вилучення нікелю з розчинів нікелю сульфату контактним осадженням на магнії / Т.В. Перекупко, О.Б. Масик // Збірник наукових праць Міжнародній науково-практичній конференції “Комплексне використання сировини, енерго- та ресурсозберігаючі технології у виробництві неорганічних речовин”. Черкаси, 27-29 травня 2004. – С.120-121.

^ Перекупко Т.В. Контактне осадження нікелю на магнії в системі [Ni(NH4)6]SO4-(NH4)2SO4-H2O за різних температур / Т.В. Перекупко, О.Б. Горностай // Збірка наук. праць за матеріалами ІV Українських конференціях з технології неорганічних речовин з міжнародною участю. Дніпродзержинськ, 14-16 жовтня 2008. – С. 214-215.

^ Перекупко Т.В. Перероблення розчинів ніколу(ІІ) сульфату з одержанням нікелевого порошку і магнію оксиду / Перекупко Т.В., Горностай О.Б. // Збірка матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції „Сучасні проблеми нано-, енерго- та ресурсозберігаючих і екологічно орієнтованих хімічних технологій”. м. Харків. - 2010 – С.328-330.

Станіславчук О.В. Системи моментальної оцінки небезпеки пожежегасіння / О.В. Станіславчук, О.Б. Горностай, П.В. Семенюк // Пожежна безпека – 2011. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків.- 2011. – С.68-69.


РОЗДІЛ VІІ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

___________________________________________________________________________________

Горностай О.Б. Методичні рекомендації з виконання курсової роботи для курсантів та студентів знапрямку 6.170202.„Охорона праці” дисципліни „Правові основи працеохоронної політики та охорони праці” / О.Б. Горностай.-Львів: ЛДУ БЖД , 2009.- 23с.РОЗДІЛ VIIІ


СЛОВНИКИ

_____________________________________________________________________________________


РОЗДІЛ ІХ


ПАТЕНТИ. АВТОРСЬКІ СВІДОЦТВА

_____________________________________________________________________________________


Електроліт для анодування сплавів алюмінію. Пат. 47706А Україна, 7 С25 D11/08. / Яворський В.Т., Меркало І.П., Масик О.Б. – №2001075473; заявл. 31.07.2001.; опубл. 15.04.2002., Бюл. № 7.

Спосіб оброблення сплавів алюмінію перед нанесенням лакофарбового. Пат. Україна, 7 С25 D11/04. / Яворський В.Т., Меркало І.П., Масик О.Б.; – №2001096511; заявл. 24.09.2001.

Спосіб одержання дисперсних металевих порошків. Пат. 63066А Україна, 7 С22 В11/00, В22F9/24. / Кунтий О.І., Масик О.Б., Мінакова Р.В. – №2002076236; заявл. 26.07.2002.; опубл. 15.01.2004., Бюл. № 1.

Спосіб одержання кольорового оксидного покриття на сплавах алюмінію. Пат. Україна, 7 С25 D11/14. / Яворський В.Т., Меркало І.П., Масик О.Б.; – №2001107027; заявл. 16.10.2001.

_____________________________________________________________________________________


РОЗДІЛ ХІ

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК, ЗАХИЩЕНІ ПРАЦІВНИКАМИ УНІВЕРСИТЕТУ


_____________________________________________________________________________________

РОЗДІЛ ХІІ


ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК, ЗАХИЩЕНІ ПРАЦІВНИКАМИ УНІВЕРСИТЕТУ

Горностай О.Б. Технологія перероблення нікельвмісних розчинів цементацією на магнії: дис. ... кандидата технічних наук : 05.17.01 / Горностай Орислава Богданівна. – Л., 2009. – 144 с.

Горностай, Орислава Богданівна. Технологія перероблення нікельвмісних розчинів цементацією магнієм [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.17.01 / Горностай Орислава Богданівна ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2009. - 20 с.


РОЗДІЛ ХІ

ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА НАУК, ЩО БУЛИ ПІДГОТОВЛЕНІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ НАУКОВЦІВ ЛДУ БЖДСхожі:

Розділ І монографії iconРозділ I монографії Розділ IІ
Болібрух Б. В. Організація аварійно-рятувальних робіт. Частина I: Навчальний посібник
Розділ І монографії iconРозділ Монографії Розділ Підручники. Навчально-методичні посібники
Основи вищої математики: Навчальний посібник / А. Д. Кузик.– Львів: Сполом, 2004. – 115 с
Розділ І монографії iconРозділ I монографії Розділ II
Козяр М. М. Проектування та створення інформаційного освітнього середовища навчального закладу. Навчально-методичний посібник / Козяр...
Розділ І монографії iconСписок наукових праць викладача кафедри уіб львівського ду бжд, О.І. Лозинського Розділ I. Монографії Розділ II. Підручники, навчально-методичні посібники Розділ III. Концепції, навчальні програми, нормативні документи Розділ IV. Статті у наукових виданнях
Грицюк М. Ю. Використання геоінформаційних технологій для виявлення підпалів сухої рослинності на Карпатських полонинах / М. Ю. Грицюк,...
Розділ І монографії iconСписок наукових праць ад’юнкта кафедри уіб львівського ду бжд, А.І. Івануси Розділ I. Монографії Розділ II. Підручники, навчально-методичні посібники Розділ III. Концепції, навчальні програми, нормативні документи Розділ IV. Статті у наукових виданнях
Рак Ю. П. Забезпечення умов пожежної безпеки при експлуатації спортивно-видовищних споруд на концептуальній стадії життєвого циклу...
Розділ І монографії iconСписок наукових праць доцента кафедри уіб львівського ду бжд, доц. Н. П. Кухарської, канд фіз мат наук Розділ I. Монографії Розділ II. Підручники, навчально-методичні посібники
Кухарська Н. П. Зовнішні запам’ятовуючі пристрої : навч посібн. / Н. П. Кухарська. – Львів : ліпб, 2006. – 72 с
Розділ І монографії iconСписок наукових праць доцента кафедри уіб львівського ду бжд, доц. Б. З. Цибуляка, канд фіз мат наук Розділ I. Монографії Розділ II.
Сухоребрий С. П. Радіаційно-стимульовані зміни у приконтактній області діодів Au-ZnS / С. П. Сухоребрий, Б. В. Павлик, І. О. Тютько,...
Розділ І монографії iconСписок наукових праць викладача кафедри уіб львівського ду бжд, М. М. Мандрони Розділ I. Монографії Розділ II. Підручники, навчально-методичні посібники Розділ III.
Мандрона М. М. Захист інформації від несанкціонованого доступу в бездротових мережах / М. М. Мандрона // П’ята міжнародна конференція...
Розділ І монографії iconРозділ I монографії
Болібрух Б. В. Організація аварійно-рятувальних робіт. Частина I: Навчальний посібник
Розділ І монографії iconРозділ I монографії ­­­­­­­­­­­­­­­­­­
С. Є. Мартин // Геометричне та комп’ютерне моделювання. Харків: хдухт, 2007. Вип. 18. С. 35-40
Розділ І монографії iconРозділ I монографії Розділ IІ підручники. Навчально-методичні посібники
«Протипожежна техніка. Одяг пожежний тепловідбивний захисний. Загальні технічні вимоги та методи випробування». Дсту 7141: 2009/...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи