Розділ I монографії icon

Розділ I монографії




Скачати 55.67 Kb.
НазваРозділ I монографії
Дата конвертації10.06.2013
Розмір55.67 Kb.
ТипДокументи

Розділ I

Монографії

________________________________________________________________________________

Розділ II

ПІдручники.

Навчально-методичні посібники

________________________________________________________________________________

Розділ III


Концепції. Навчальні програми. Нормативні документи

________________________________________________________________________________

Взуття пожежника захисне. Загальні технічні вимоги та методи випробовування, ДСТУ 4446:2005 Болібрух Б., Клим’юк М., Кухарішин С., Обрізан В., Присяжнюк В., Чеповський В. – Держспоживстандарт України, Київ 2006 – 19 с.

Розділ IV


статті у наукових Виданнях

________________________________________________________________________________


Гаврилко О. А. Регенерація вогнегасних порошків за допомогою адапторів / О. А. Гаврилко, М. М. Клим’юк, В. В. Ковалишин // Пожежна безпека-2001: Зб. наук. пр. – Львів: СПОЛОМ, 2001. – С. 188-189.


Болібрух Б. В. Розробка методу для оцінки захисних характеристик спеціальних матеріалів спорядження пожежників (одяг, взуття) в разі впливу на них гідроксиду натрію/ Б. В. Болібрух, М. М. Клим’юк // Пожежна безпека: Зб. наук. пр. – Львів: ЛІПБ, 2003. –№ 3. – С. 113-118.


Болібрух Б. В. Проблеми гармонізації елементів елементів захисного спорядження пожежника (одяг, взуття) залежно від захисних властивостей та нормативних показників спеціальних матеріалів / Б. В. Болібрух, М. М. Клим’юк // Збірник наукових праць. Пожежна безпека №5 - Львів.: ЛІПБ МНС України 2004. - С. 163-165.


Болібрух Б. В. Сучасні відомості про кислотозахисні властивості матеріалів/ Б. В. Болібрух, А. А. Мичко, М. М. Клим’юк // Збірник наукових праць. Пожежна безпека №6 - Львів.: ЛІПБ, УкрНДІПБ МНС України 2005. - С. 196-199.


Болібрух Б. В. Аналіз методів визначення проникності матеріалів для верху спеціального взуття агресивними рідинами/ Б. В. Болібрух, А. А. Мичко, М. М. Клим’юк // Збірник наукових праць. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля №11(93). - Луганськ.: Східноукраїнського НУ імені Володимира Даля 2005. - С. 139-143.


Болібрух Б. В. Сучасні відомості про кислотозахисні властивості матеріалів/ Б. В. Болібрух, А. А. Мичко, М. М. Клим’юк // Збірник наукових праць. Пожежна безпека №6 - Львів.: ЛІПБ, УкрНДІПБ МНС України 2005. - С. 196-199.


Аналіз послідовності розробки і випробування захисних костюмів для рятувальників / Лин А. С., Мичко А. А., Ковалишин В. В., Клим’юк М. М., Болібрух Б. В. // Пожежна безпека: Зб. наук. праць. – Львів: ЛІПБ, 2005. – № 7.– С. 15-21.


Болібрух Б. В. Спосіб визначення термозахисних властивостей анізотропних матеріалів / Б. В. Болібрух, М. М. Клим’юк, Р. І. Ковтун // Збірник наукових праць. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля №10(104). - Луганськ.: Східноукраїнського НУ імені Володимира Даля 2006. – С. – 271-277.


Клим’юк М. М. Метод оцінки захисних властивостей матеріалів верху взуття з врахуванням зміни температури в часі / М. М. Клим’юк // Вісті Донецького гірничого інституту: Всеукраїнський науково-технічний журнал гірничого профілю / Гол. ред. Машков Є. О. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2007.- 210с. № 2 2007 року, ст. 195-198.


Семерак М. М. Математична модель нестаціо­нарної теплопровідності матеріалів для верху взуття пожежника /М. М. Семерак, М. М. Клим’юк, А. А, Мичко / Пожежна безпе­ка: 36. наук, праць.- Львів, 2007.- №10. - С. 103-110.


Обгрунтування необхідності розробки термо- і агресивно-захисного взуття для працівників МНС України / Клим'юк М. М., Болібрух Б. В., Козяр М. М., Мичко А. А. // Пожежна безпека: 36. наук, праць.- Львів, 2005.- №7. - С. 107-112.


Мичко А. А. Розробка математичної моделі процесу теплопередачі через товщину матеріалу для спецвзуття пожежників / А. А, Мичко, М. М. Клим’юк // Пожежна безпека: 36. наук, праць.- Львів, 2006.- №9. - С. 20-27.


Мичко А. А. Обґрунтування вибору показників для дослідження термо– і агресивно-захисних властивостей мета ріалів верху спеціального взуття пожежників-рятувальників / А. А. Мичко, М. М. Клим’юк // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. № 2(120) 2008. – ст. 224-229.


Клим’юк М. М. Характеристика спеціальних матеріалів верху захисного взуття пожежників-рятувальників / М. М. Клим’юк, А. А. Мичко // Збірник наукових праць Пожежна безпека – Л.: ЛДУ БЖД , 2008. № 13 ст. 30-35.


Мичко А. А. Дослідження термостійкості спеціальних матеріалів при дії відкритого полум’я / А. А. Мичко, М. М. Клим’юк, А. С. Лин // Збірник наукових праць Пожежна безпека – Л.: ЛДУ БЖД , 2009. № 14 ст. 79-84.


Клим’юк М. М. Термофізичні властивості спеціальних матеріалів верху взуття пожежників-рятувальників та способи їх дослідження / М. М. Клим’юк, А. А. Мичко // Збірник наукових праць Пожежна безпека – Л.: ЛДУ БЖД , 2009. № 15 ст. 77-84.


Клим’юк М. М. Аналіз методів визначення хімічної стійкості матеріалів верху спеціального взуття / М. М. Клим’юк, А. А. Мичко // Безпека життєдіяльності в ХХІ столітті. Зб. тез ІІ міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: ПДАБА, 2010. № 52 ст. 198-200.


Клим’юк М. М. Вплив агресивних рідин на хімічну стійкість матеріалів верху взуття пожежників-рятувальників / М. М. Клим’юк, А. А. Мичко // Збірник наукових праць Пожежна безпека – Л.: ЛДУ БЖД , 2010. № 16 ст. 121-128.


Розділ V


СТатті в міжнародних виданнях

____________________________________________________________

Розділ VI


Матеріали і Тези науково-практичних конференцій

________________________________________________________________________________


Клим’юк М. М. Метод дослідження термофізичних характеристик матеріалів верху взуття пожежників. /М. М. Клим’юк / Техногенна безпека. Теорія, практика, інновації: Зб. тез міжнар. наук.-практ. конф. – Л.: ЛДУ БЖД , 2008. – 274 с. ст. 233-236.


Клим’юк М. М. Узагальнення способів дослідження термофізичних характеристик спеціальних матеріалів для верху взуття пожежників-рятувальників / М. М. Клим’юк, А. А. Мичко // Пожежна безпека – 2009. Зб. тез ІХ міжнар. наук.-практ. конф. – Л.: ЛДУ БЖД , 2009.


Болібрух Б. В. Науково-методичні основи вивчення і оцінювання захисних властивостей матеріалів спеціального захисного одягу і взуття пожежників щодо термічної дії та впливу агресивних середовищ / / Б. В. Болібрух, М. М. Клим’юк // Актуальні проблеми цивільного захисту: Матеріали VI-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників.-К: УкрНДІПБ , 2004. - С. 69 - 70.


Клим'юк М. М. Аналіз щодо розробки захисного взуття пожежних / М. М. Клим’юк, А. А. Мичко / Пожежна безпека: VI науково-практична конференція. -Харків, 2003. -С. 266-267.


Розділ VII


Методичні рекомендації

________________________________________________________________________________

Розділ VIII

Словники

_______________________________________________________________________________

Розділ IX

Патенти.

авторські Свідоцтва

________________________________________________________________________________

^ Спосіб дослідження проникності матеріалів для засобів індивідуального захисту від агресивних речовин. Пат. № 84744 МПК (2006) G01N 15/08 / Мичко А. А., Клим’юк М. М., Болібрух Б. В., Ковалишин В. В., Андрусяк З. В.; заявник і патентовласник Львівський держ. у-т безпеки життєдіяльності. – № а 200610898; заявл. 16.10.06. опубл. 25.11.08, Бюл. №22.


Полігон для вогневих випробовувань захисного одягу пожежника. Патент № 32071 / Болібрух Б .В., М. М. Козяр, В. В. Ковалинин, М. М. Климюк, Б. В. Штайн ,А. С. Лин,

В. М. Фірман, З. В. Андрусяк ; заявник і патентовласник Львівський держ. у-т безпеки життєдіяльності. – публікація від 12.05.2008 Бюл. №9


^ Cинтетична шкіра для верху спеціального взутя і спосіб її виготовлення. Пат. №79577 Україна, МПК D06N 3/00 / Болібрух Б. В., Л. Й. Степ’юк, О. О. Дмитренко, М. М. Клим’юк,

А. А. Мичко; заявник і патентовласник Львівський держ. у-т безпеки життєдіяльності. – Опубл. 25.06.2007; Бюл. №9.


Взуття пожежника захисне. Загальні технічні вимоги та методи випробовування, ДСТУ 4446:2005 Болібрух Б., Клим’юк М., Кухарішин С., Обрізан В., Присяжнюк В., Чеповський В. – Держспоживстандарт України, Київ 2006 – 19 с.


^ Авторські свідоцтва


Розділ X


Дисертації на здобуття

наукового ступеня доктора наук

Захищені працівниками університету


Дисертації на здобуття

наукового ступеня кандидата наук

Захищені працівниками університету


Клим’юк М. М. Удосконалення існуючих та розробка нових методів вибору і оцінки захисних властивостей матеріалів верху взуття пожежників / Клим’юк Михайло Михайлович. – Львів, 2007. – 211 с.(Наук. кер. д.т.н., проф. Мичко А. А.).


Дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата наук , що були підготовлені

під керівництвом науковців ЛДУ БЖД



Схожі:

Розділ I монографії iconРозділ I монографії Розділ IІ
Болібрух Б. В. Організація аварійно-рятувальних робіт. Частина I: Навчальний посібник
Розділ I монографії iconРозділ Монографії Розділ Підручники. Навчально-методичні посібники
Основи вищої математики: Навчальний посібник / А. Д. Кузик.– Львів: Сполом, 2004. – 115 с
Розділ I монографії iconРозділ I монографії Розділ II
Козяр М. М. Проектування та створення інформаційного освітнього середовища навчального закладу. Навчально-методичний посібник / Козяр...
Розділ I монографії iconСписок наукових праць викладача кафедри уіб львівського ду бжд, О.І. Лозинського Розділ I. Монографії Розділ II. Підручники, навчально-методичні посібники Розділ III. Концепції, навчальні програми, нормативні документи Розділ IV. Статті у наукових виданнях
Грицюк М. Ю. Використання геоінформаційних технологій для виявлення підпалів сухої рослинності на Карпатських полонинах / М. Ю. Грицюк,...
Розділ I монографії iconСписок наукових праць ад’юнкта кафедри уіб львівського ду бжд, А.І. Івануси Розділ I. Монографії Розділ II. Підручники, навчально-методичні посібники Розділ III. Концепції, навчальні програми, нормативні документи Розділ IV. Статті у наукових виданнях
Рак Ю. П. Забезпечення умов пожежної безпеки при експлуатації спортивно-видовищних споруд на концептуальній стадії життєвого циклу...
Розділ I монографії iconСписок наукових праць доцента кафедри уіб львівського ду бжд, доц. Н. П. Кухарської, канд фіз мат наук Розділ I. Монографії Розділ II. Підручники, навчально-методичні посібники
Кухарська Н. П. Зовнішні запам’ятовуючі пристрої : навч посібн. / Н. П. Кухарська. – Львів : ліпб, 2006. – 72 с
Розділ I монографії iconСписок наукових праць доцента кафедри уіб львівського ду бжд, доц. Б. З. Цибуляка, канд фіз мат наук Розділ I. Монографії Розділ II.
Сухоребрий С. П. Радіаційно-стимульовані зміни у приконтактній області діодів Au-ZnS / С. П. Сухоребрий, Б. В. Павлик, І. О. Тютько,...
Розділ I монографії iconСписок наукових праць викладача кафедри уіб львівського ду бжд, М. М. Мандрони Розділ I. Монографії Розділ II. Підручники, навчально-методичні посібники Розділ III.
Мандрона М. М. Захист інформації від несанкціонованого доступу в бездротових мережах / М. М. Мандрона // П’ята міжнародна конференція...
Розділ I монографії iconРозділ I монографії
Болібрух Б. В. Організація аварійно-рятувальних робіт. Частина I: Навчальний посібник
Розділ I монографії iconРозділ I монографії ­­­­­­­­­­­­­­­­­­
С. Є. Мартин // Геометричне та комп’ютерне моделювання. Харків: хдухт, 2007. Вип. 18. С. 35-40
Розділ I монографії iconРозділ I монографії Розділ IІ підручники. Навчально-методичні посібники
«Протипожежна техніка. Одяг пожежний тепловідбивний захисний. Загальні технічні вимоги та методи випробування». Дсту 7141: 2009/...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи