Розпорядження Совєтської районної державної адміністрації в Автономній Республіці Крим від 20 р № icon

Розпорядження Совєтської районної державної адміністрації в Автономній Республіці Крим від 20 р №
НазваРозпорядження Совєтської районної державної адміністрації в Автономній Республіці Крим від 20 р №
Сторінка2/11
Дата конвертації21.02.2014
Розмір1.73 Mb.
ТипРозпорядження
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
1. /сводный 3.doc
2. /сводный 4.doc
Розпорядження Совєтської районної державної адміністрації в Автономній Республіці Крим від 20 р №
Розпорядження Совєтської районної державної адміністрації в Автономній Республіці Крим від 20 р №

Інформаційна картка на адміністративну послугу

Призначення пільги на придбання твердого та рідкого побутового палива, скрапленого газу особам, які мають право на пільгиСуб'єкт надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Управління соціального захисту населення Совєтської районної державної адміністрації, вул. 30 років Перемоги, 15, с. Совєтський, 97200, режим роботи з 800 до 1700, перерва з 1200 до 1300

+38 0 6551 9-29-03, +38 06551 9-29-09, sovet_utszn@ukrpost.ua, utszn.at@mail.ruПерелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

- заява, форма якого затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 22 лютого 2012 року № 96 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року Упродовж № 418 / 20731;
-довідку про наявність у житловому приміщенні пічного опалення або кухонного вогнища на твердому паливі.

- документ про наявність поточного рахунку у банківських установах.

- копія паспорта;
- копія довідки про присвоєння; реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера;

У разі зміни реєстрації місця проживання з вибуттям за межі району (міста) протягом бюджетного періоду особа подає довідку щодо придбання палива на пільгових умовах за попереднім зареєстрованим місцем проживання.
Особа, яка звертається за призначенням пільги вперше, представляє в уповноважений орган документи, необхідні для включення інформації про нього до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, відповідно до Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117.Порядок і спосіб представлення адміністративної послуги

1.Особи подають заяву та документи до неї. 2.Сільські, селищні ради складають список осіб окремо за кожною пільговою категорією населення.

3.Список, підписаний сільським, селищним головою (іншою уповноваженою особою) і завірений печаткою, подається уповноваженому органу для звіряння з інформацією, внесеною до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

5.У разі прийняття місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування рішення про надання пільг з придбання палива готівкою кошти перераховуються на особовий рахунок пільговика в установі уповноваженого банку, про що зазначається у заяві.
Інформація про умови або право на отримання адміністративної послуги

1. У разі виплати особам коштів готівкою через державні підприємства зв’язку уповноважені органи перераховують кошти державним підприємствам зв’язку, які здійснюють грошові виплати за погодженими з цими органами графіками, та відшкодовують зазначеним підприємствам поштові витрати за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.

2.У разі зміни умов проживання особи (підключення житла до системи газо-, тепло-, електропостачання для його опалення) отримані нею кошти готівкою на придбання палива або паливо не повертаються. Пільги з оплати послуг газо-, тепло-, електропостачання для опалення житла надаються особі з наступного бюджетного періоду.

3.У разі зміни протягом бюджетного періоду будь-якого іншого виду опалення житла особи на пічне опалення пільги на придбання палива надаються, виходячи з кількості місяців, що залишилися до кінця бюджетного періоду, та середньомісячної вартості або кількості палива, визначеної шляхом ділення річної вартості або кількості палива на дванадцять місяців.
Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Послуга щодо призначення пільги надається безоплатно.Термін надання адміністративної послуги

Послуга  надається у терміни, визначені законодавством (30 днів).Результат надання адміністративної послуги

Призначення пільги.Можливі способи отримання відповіді (результату)

Після оформлення пакету документів заявник особисто звертається у банківські  установи , або  міський вузол поштового зв’язку з питання отримання у грошовій формі пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого балонного газу або отримати повідомлення про призначення (непризначення) компенсації можна отримати особисто в органі праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації громадянина або за допомогою поштового зв'язку. У разі відмови оскарження результатів звернення заявником можливо до МСП АРК або суду.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання державної послуги

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про міліцію», «Про освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про охорону дитинства», «Про культуру» Основ законодавства України про охорону здоров я, Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 №77 «Про затвердження порядку надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам»


Примітка: заява подається в довільній формі


Додаток 30

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Совєтської районної

державної адміністрації в

Автономній Республіці Крим

від __________20__р №________


Технологічна картка

адміністративної (дозвільної) послуги

Призначення пільги на придбання твердого та рідкого побутового палива, скрапленого газу особам, які мають право на пільги

(назва адміністративної (дозвільної) послуги)

Управління соціального захисту населення Совєтської районної державної адміністрації

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

№п/п

Короткий опис дій на кожному етапі надання послуги

Відповідальний виконавець

виконавець(посадова


Дія*

Співвиконавці


Термін виконання(посадова особа, підрозділ)

В

У

П

3

1

Отримання від сільських та селищної рад реєстру прийнятих заяв на призначення пільги на придбання твердого та рідкого побутового палива, скрапленого газу особам, які мають право на пільги

окремо за кожною пільговою категорією населення.

Головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку


Х


-

По мірі надходження

2

Реєстрація реєстру в журналі вхідних документів.


Головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку


Х


-

Протягом робочого дня

3

Звіряння списку з інформацією, внесеною до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку


ХХ

-

Протягом робочого дня

4

Створення заявки на призначення пільги на придбання твердого та рідкого побутового палива, скрапленого газу особам, які мають право на пільги на підставі перевіренного реєстру за підписом керівника УСЗН завіреним печаткою.

Головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку

Х-

Протягом робочого дня

5

Створення та надання банкам (або відділенню зв’язку) списків на призначення пільги на придбання твердого та рідкого побутового палива, скрапленого газу особам, які мають право на пільги на підставі перевіренного за підписом керівника УСЗН завіреним печаткою.

Головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку
Х

Х

-

По мірі надходження

6

Звіт.

Головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку
Х

Х

-

Щомісяця.*Примітки:

В - виконання (виконання певних дій з документом чи інформацією, у т.ч. внесення записів до наявних баз даних)

У - утворення (початкове утворення нового документа; наприклад, формування дозвільної справи, виготовлення довідки та ін.)

П - погодження (перевірка, контрольний підпис, накладання проміжної резолюції, візування тощо)

З - затвердження (прийняття остаточного управлінського рішення щодо підписування чи затвердження документа, відмови у видачі документа тощо)


Додаток 31

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Совєтської районної

державної адміністрації в

Автономній Республіці Крим

від __________20__р №________


Інформаційна картка на адміністративну послугу

Виплата матеріальної допомоги на придбання твердого паливаСуб'єкт надання адміністративної послуги (найменування, місцезнаходження, режим роботи, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту)

Управління соціального захисту населення Совєтської районної державної адміністрації, вул. 30 років Перемоги, 15, с. Совєтський, 97200, режим роботи з 800 до 1700, перерва з 1200 до 1300

+38 0 6551 9-29-03, +38 06551 9-29-09, sovet_utszn@ukrpost.ua, utszn.at@mail.ruПерелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

-заява і Реєстр прийнятих заяв за формою наведеною в методиці виплати матеріальної допомоги на придбання твердого палива відповідно до постанови Ради міністрів АРК від 31 січня 2011 р. № 16
-довідку про наявність у житловому приміщенні пічного опалення або кухонного вогнища на твердому паливі;

-документ про наявність поточного рахунку у банківських установах;

-копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого номера;

-копія паспорта;
У разі зміни реєстрації місця проживання з вибуттям за межі району (міста) протягом бюджетного періоду особа подає довідку щодо придбання палива на пільгових умовах за попереднім зареєстрованим місцем проживання.
Особа, яка звертається за призначенням пільги вперше, представляє в уповноважений орган документи, необхідні для включення інформації про нього до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, відповідно до Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117.Порядок і спосіб представлення адміністративної послуги

1.Особи подають заяву та документи до неї. 2.Сільські, селищні ради складають список осіб окремо за кожною пільговою категорією населення.

3.Список, підписаний сільським, селищним головою (іншою уповноваженою особою) і завірений печаткою, подається уповноваженому органу для звіряння з інформацією, внесеною до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

5.У разі прийняття місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування рішення про надання матеріальної допомоги на придбання твердого палива кошти перераховуються на особовий рахунок пільговика в установі уповноваженого банку, про що зазначається у заяві.
Інформація про умови або право на отримання адміністративної послуги

1. У разі виплати особам коштів готівкою через державні підприємства зв’язку уповноважені органи перераховують кошти державним підприємствам зв’язку, які здійснюють грошові виплати за погодженими з цими органами графіками, та відшкодовують зазначеним підприємствам поштові витрати за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.

2.У разі зміни умов проживання особи (підключення житла до системи газо-, тепло-, електропостачання для його опалення) отримані нею кошти готівкою на придбання палива або паливо не повертаються. Пільги з оплати послуг газо-, тепло-, електропостачання для опалення житла надаються особі з наступного бюджетного періоду.

3.У разі зміни протягом бюджетного періоду будь-якого іншого виду опалення житла особи на пічне опалення пільги на придбання палива надаються, виходячи з кількості місяців, що залишилися до кінця бюджетного періоду, та середньомісячної вартості або кількості палива, визначеної шляхом ділення річної вартості або кількості палива на дванадцять місяців.
Платність або безоплатність адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Послуга щодо призначення пільги надається безоплатно.Термін надання адміністративної послуги

Послуга  надається у терміни, визначені законодавством (30 днів).Результат надання адміністративної послуги

Призначення пільги.Можливі способи отримання відповіді (результату)

Після оформлення пакету документів заявник особисто звертається у банківські  установи , або  міський вузол поштового зв’язку з питання отримання у грошовій формі пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого балонного газу або отримати повідомлення про призначення (непризначення) матеріальної допомоги можна отримати особисто в органі праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації громадянина або за допомогою поштового зв'язку. У разі відмови оскарження результатів звернення заявником можливо до МСП АРК або суду.Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання державної послуги

Закон України :"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про міліцію", "Про освіту",  "Про охорону дитинства", "Про культуру", Основ законодавства України про охорону здоров'я. Постанова ради міністрів Автономної Республіки Крим від 31 січня 2011 року № 16Додаток 32

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Совєтської районної

державної адміністрації в

Автономній Республіці Крим

від __________20__р №________


Технологічна картка

адміністративної (дозвільної) послуги

Виплата матеріальної допомоги на придбання твердого палива

(назва адміністративної (дозвільної) послуги)

Управління соціального захисту населення Совєтської районної державної адміністрації

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

№п/п

Короткий опис дій на кожному етапі надання послуги

Відповідальний виконавець

виконавець(посадова


Дія*

Співвиконавці


Термін виконання(посадова особа, підрозділ)

В

У

П

3

1

Отримання від сільських та селищної рад реєстру прийнятих заяв на виплату матеріальної допомоги на придбання твердого палива окремо за кожною пільговою категорією населення.

Головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку


Х


-

По мірі надходжен

ня

2

Реєстрація реєстру в журналі вхідних документів.


Головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку


Х


-

Протягом робочого дня

3

Звіряння списку з інформацією, внесеною до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

Головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку


ХХ

-

Протягом робочого дня

4

Створення заявки на виплату матеріальної допомоги на придбання твердого палива на основі перевіренного реєстру за підписом керівника УСЗН завіреним печаткою.

Головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку

Х-

Протягом робочого дня

5

Створення та надання банкам (або відділенню зв’язку) списків на виплату матеріальної допомоги на придбання твердого палива за підписом керівника УСЗН завіреним печаткою.

Головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку
Х

Х

-

По мірі надходження

6

Звіт.

Головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку
Х

Х

-

Щомісяця.*Примітки:

В - виконання (виконання певних дій з документом чи інформацією, у т.ч. внесення записів до наявних баз даних)

У - утворення (початкове утворення нового документа; наприклад, формування дозвільної справи, виготовлення довідки та ін.)

П - погодження (перевірка, контрольний підпис, накладання проміжної резолюції, візування тощо)

З - затвердження (прийняття остаточного управлінського рішення щодо підписування чи затвердження документа, відмови у видачі документа тощо)


Додаток 33

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Совєтської районної

державної адміністрації в

Автономній Республіці Крим

від __________20__р №________

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Схожі:

Розпорядження Совєтської районної державної адміністрації в Автономній Республіці Крим від 20 р № iconРозпорядження голови районної державної адміністрації №81, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20. 01. 2014 року №18 Склад
Примірного положення про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання...
Розпорядження Совєтської районної державної адміністрації в Автономній Республіці Крим від 20 р № iconПоложення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національній службі посередництва І примирення, її відділеннях в Автономній Республіці Крим та областях Загальна частина
Україні засобами масової інформації», «Про захист персональних даних», та визначає порядок доступу фізичних та юридичних осіб до...
Розпорядження Совєтської районної державної адміністрації в Автономній Республіці Крим від 20 р № iconПоложення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національній службі посередництва і примирення, її відділеннях в Автономній Республіці Крим та областях, що додається
З метою реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації» та забезпечення організації доступу до публічної інформації,...
Розпорядження Совєтської районної державної адміністрації в Автономній Республіці Крим від 20 р № iconРозпорядження " 16 " 03 2012 р. №174-р Про внесення змін до складу Регіональної ради підприємців при Чернівецькій обласній державній адміністрації
Відповідно до статей 6, п. 9 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 18....
Розпорядження Совєтської районної державної адміністрації в Автономній Республіці Крим від 20 р № iconМіністерство охорони здоров'я україни н а к а з
Мвс україни в Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, Умвс україни в областях та м. Севастополі, головним державним...
Розпорядження Совєтської районної державної адміністрації в Автономній Республіці Крим від 20 р № iconПро надання інформації Державна податкова служба України у зв'язку з надходженням запитів від органів державної податкової служби щодо подання податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб відповідно до пп.
Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі
Розпорядження Совєтської районної державної адміністрації в Автономній Республіці Крим від 20 р № iconДоходи міського бюджету м. Знам'янка на 2012 рік
Надходження від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності
Розпорядження Совєтської районної державної адміністрації в Автономній Республіці Крим від 20 р № iconПро затвердження Порядку обліку
Начальникам управлінь Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити
Розпорядження Совєтської районної державної адміністрації в Автономній Республіці Крим від 20 р № iconРозпорядження 20. 03. 2013 Валки №67 Про утворення комісії для здійснення процедури передачі дарунків Відповідно до ст ст. 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 16. 11. 2011 №1195 «Про затвердження...
Розпорядження Совєтської районної державної адміністрації в Автономній Республіці Крим від 20 р № iconРеферат на тему: " Функції державних податкових інспекцій на місцях"
Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та...
Розпорядження Совєтської районної державної адміністрації в Автономній Республіці Крим від 20 р № iconУ 2013 році Національним агентством України з питань державної служби надано більше 13 тисяч роз'яснень на звернення громадян
Протягом 2013 року до Нацдержслужби України та управлінь державної служби Головного управління державної служби України в Автономній...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи