З а к о н у к р а ї н и про статус ветеранів війни, гарантії icon

З а к о н у к р а ї н и про статус ветеранів війни, гарантії
НазваЗ а к о н у к р а ї н и про статус ветеранів війни, гарантії
Сторінка1/4
Дата конвертації21.02.2014
Розмір0.54 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

                                 З А К О Н У К Р А Ї Н ИПро статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту


( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 45, ст.425 ){ Вводиться в дію Постановою ВР
N 3552-XII ( 3552-12 ) від 22.10.93, ВВР, 1993, N 45, ст.426 }{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3898-XII ( 3898-12 ) від 01.02.94, ВВР, 1994, N 20, ст.120
N 458/95-ВР від 23.11.95, ВВР, 1995, N 44, ст.329
N 488/95-ВР від 22.12.95, ВВР, 1996, N 1, ст. 1
N 498/95-ВР від 22.12.95, ВВР, 1996, N 3, ст. 11
N 608/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, N 8, ст. 62
N 367-XIV ( 367-14 ) від 25.12.98, ВВР, 1999, N 24, ст.209
N 944-XIV ( 944-14 ) від 14.07.99, ВВР, 1999, N 38, ст.342
N 2349-III ( 2349-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 22, ст.106
N 52-IV ( 52-15 ) від 04.07.2002, ВВР, 2002, N 35, ст.263
N 231-IV ( 231-15 ) від 21.11.2002, ВВР, 2002, N 52, ст.379
N 662-IV ( 662-15 ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209
- набуває чинності 01.08.2003 року
N 760-IV ( 760-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.245
N 968-IV ( 968-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2003, N 45, ст.359
N 1109-IV ( 1109-15 ) від 10.07.2003, ВВР, 2004, N 7, ст.52
- набуває чинності з 01.01.2004
N 1219-IV ( 1219-15 ) від 02.10.2003, ВВР, 2004, N 10, ст.106
- набуває чинності з 01.01.2004
N 1770-IV ( 1770-15 ) від 15.06.2004, ВВР, 2004, N 37, ст.450
N 2010-IV ( 2010-15 ) від 10.09.2004, ВВР, 2005, N 1, ст.19
N 2202-IV ( 2202-15 ) від 18.11.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.98
N 2212-IV ( 2212-15 ) від 18.11.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.101
N 2256-IV ( 2256-15 ) від 16.12.2004, ВВР, 2005, N 5, ст.120
N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162
N 2344-IV ( 2344-15 ) від 13.01.2005, ВВР, 2005, N 9, ст.185
N 2458-IV ( 2458-15 ) від 03.03.2005, ВВР, 2005, N 16, ст.262
N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267
N 2878-IV ( 2878-15 ) від 08.09.2005, ВВР, 2005, N 52, ст.564
N 2939-IV ( 2939-15 ) від 05.10.2005, ВВР, 2006, N 4, ст.52
N 3174-IV ( 3174-15 ) від 01.12.2005, ВВР, 2006, N 22, ст.181
N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.116
N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,
ст.96
N 3505-IV ( 3505-15 ) від 23.02.2006, ВВР, 2006, N 33, ст.281
N 186-V ( 186-16 ) від 21.09.2006, ВВР, 2006, N 47, ст.461
N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66
N 727-V ( 727-16 ) від 13.03.2007, ВВР, 2007, N 22, ст.295
N 818-V ( 818-16 ) від 22.03.2007, ВВР, 2007, N 25, ст.341 }{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78
- зміни діють по 31 грудня 2008 року }{ Додатково див. Рішення Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 880-VI ( 880-17 ) від 15.01.2009, ВВР, 2009, N 25, ст.309
N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009 }
Цей Закон визначає правовий статус ветеранів війни,
забезпечує створення належних умов для їх життєзабезпечення,
сприяє формуванню в суспільстві шанобливого ставлення до них.


Розділ I^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні завдання Закону

Закон спрямований на захист ветеранів війни шляхом:

створення належних умов для підтримання здоров'я та активного
довголіття;

організації соціального та інших видів обслуговування,
зміцнення матеріально-технічної бази створених для цієї мети
закладів і служб та підготовки відповідних спеціалістів;

виконання цільових програм соціального і правового захисту
ветеранів війни;

надання пільг, переваг та соціальних гарантій у процесі
трудової діяльності відповідно до професійної підготовки і з
урахуванням стану здоров'я.

Стаття 2. Законодавство про статус ветеранів війни та
гарантії їх соціального захисту

Законодавство України про статус ветеранів війни та їх
соціальні гарантії складається з цього Закону та інших актів
законодавства України.

Права та пільги для ветеранів війни і членів їх сімей,
встановлені раніше законодавством України і законодавством
колишнього Союзу РСР, не можуть бути скасовані без їх рівноцінної
заміни. ( Статтю 2 доповнено частиною другою згідно із Законом
N 488/95-ВР від 22.12.95 )

Нормативні акти органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, які обмежують права і пільги ветеранів війни,
передбачені цим Законом, є недійсними. ( Статтю 2 доповнено
частиною третьою згідно із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95 )

Місцеві Ради, підприємства, установи та організації мають
право за рахунок власних коштів і благодійних надходжень
встановлювати додаткові гарантії щодо соціального захисту
ветеранів війни. ( Частина четверта статті 2 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 488/95-ВР від 22.12.95 )

Стаття 3. Міжнародні договори України

Якщо міжнародними договорами або угодами, в яких бере участь
Україна, встановлені більш високі вимоги щодо захисту ветеранів
війни, ніж ті, що їх містить законодавство України, то
застосовуються норми міжнародного договору або міжнародної угоди.


Розділ II^ ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ СТАТУСУ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ
ТА ОСІБ, НА ЯКИХ ПОШИРЮЄТЬСЯ ЧИННІСТЬ ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 4. Ветерани війни

Ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті
Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав.

До ветеранів війни належать: учасники бойових дій, інваліди
війни, учасники війни.

Стаття 5. Учасники бойових дій

Учасниками бойових дій є особи, які брали участь у виконанні
бойових завдань по захисту Батьківщини у складі військових
підрозділів, з'єднань, об'єднань всіх видів і родів військ
Збройних Сил діючої армії (флоту), у партизанських загонах і
підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і у мирний час *.

________________
* Перелік підрозділів, що входили до складу діючої армії, та
інших формувань визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 6. Особи, які належать до учасників бойових дій

Учасниками бойових дій визнаються:

1) військовослужбовці, які проходили службу у військових
підрозділах, частинах, штабах і установах, що входили до складу
діючої армії в період громадянської та Великої Вітчизняної воєн,
під час інших бойових операцій по захисту Батьківщини, партизани і
підпільники громадянської та Великої Вітчизняної воєн;

2) учасники бойових дій на території інших країн -
військовослужбовці Радянської Армії, Військово-Морського Флоту,
Комітету державної безпеки, особи рядового, начальницького складу
і військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ колишнього
Союзу РСР (включаючи військових та технічних спеціалістів і
радників), працівники відповідних категорій, які за рішенням Уряду
колишнього Союзу РСР проходили службу, працювали чи перебували у
відрядженні в державах, де в цей період велися бойові дії, і брали
участь у бойових діях чи забезпеченні бойової діяльності військ
(флотів).

Військовослужбовці Збройних Сил України, Служби безпеки
України, Служби зовнішньої розвідки України, особи рядового,
начальницького складу і військовослужбовці Міністерства внутрішніх
справ України, інших утворених відповідно до законів України
військових формувань, які за рішенням відповідних державних
органів були направлені для виконання миротворчих місій або у
відрядження в держави, де в цей період велися бойові дії. ( Абзац
другий пункту 2 частини першої статті 6 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 3200-IV ( ^ 3200-15 ) від 15.12.2005 )

Перелік держав, зазначених у цьому пункті, періоди бойових
дій у них ( 63-94-п ) та категорії працівників визначаються
Кабінетом Міністрів України;

3) військовослужбовці, а також особи начальницького і
рядового складу органів Міністерства внутрішніх справ і органів
Комітету державної безпеки колишнього Союзу РСР, які в період
Великої Вітчизняної війни проходили службу в містах, участь в
обороні яких зараховується до вислуги років для призначення пенсії
на пільгових умовах, встановлених для військовослужбовців частин
діючої армії;

4) особи вільнонайманого складу Збройних Сил, військ і
органів Міністерства внутрішніх справ і Комітету державної
безпеки колишнього Союзу РСР, які займали штатні посади у
військових підрозділах, частинах, штабах і установах, що входили
до складу діючої армії в період Великої Вітчизняної війни та інші
періоди ведення бойових дій, або перебували в ці періоди у
містах, участь в обороні яких зараховується до вислуги років для
призначення пенсії на пільгових умовах, встановлених для
військовослужбовців частин діючої армії;

5) колишні військовослужбовці, особи вільнонайманого складу,
а також колишні бійці винищувальних батальйонів, взводів і загонів
захисту народу та інших формувань, що брали безпосередню участь у
бойових операціях по ліквідації диверсійно-терористичних груп
фашистської Німеччини та інших незаконних формувань і груп на
території колишнього Союзу РСР;

6) працівники спеціальних формувань Народного комісаріату
шляхів, Народного комісаріату зв'язку, Народного комісаріату
охорони здоров'я, плаваючого складу промислових і транспортних
суден і льотно-підйомного складу авіації Народного комісаріату
рибної промисловості колишнього Союзу РСР, морського і річкового
флоту, льотно-підйомного складу авіації Головного управління
Північного морського шляху, переведені у період Великої
Вітчизняної війни на становище осіб, що перебували у лавах
Червоної Армії і виконували завдання в інтересах армії та флоту в
межах тилових кордонів діючих фронтів або оперативних зон діючих
флотів, а також члени екіпажів суден транспортного флоту, які були
захоплені в портах фашистської Німеччини 22 червня 1941 року на
порушення Конвенції про становище ворожих торгових суден на
початку воєнних дій (Гаага, 1907 рік);

7) особи, які в період Великої Вітчизняної війни перебували у
складі частин і підрозділів діючої армії та флоту як сини,
вихованці полків і юнги до досягнення ними повноліття;

8) особи, які брали участь у бойових діях проти фашистської
Німеччини та її союзників у роки другої світової війни на
території інших держав у складі армій союзників колишнього СРСР,
партизанських загонів, підпільних груп та інших антифашистських
формувань;

9) працівники сфери культурного обслуговування фронтів, які в
період Великої Вітчизняної війни або в період ведення бойових дій
в інших державах виступали перед воїнами діючих армій, флотів,
військових з'єднань і контингентів;

10) особи, які в період з 8 вересня 1941 року по 27 січня
1944 року працювали на підприємствах, в установах і організаціях
міста Ленінграда і нагороджені медаллю "За оборону Ленінграда", та
особи, нагороджені знаком "Жителю блокадного Ленінграда", а також
особи, які з 30 жовтня 1941 року по 4 липня 1942 року брали участь
у обороні міста Севастополя і нагороджені медаллю "За оборону
Севастополя"; ( Пункт 10 статті 6 в редакції Закону N 2202-IV
( 2202-15 ) від 18.11.2004 )

11) особи, які були залучені командуванням військових частин,
державними і громадськими організаціями до розмінування полів і
об'єктів народного господарства, та особи, які на мінних
тральщиках брали участь у траленні бойових мін у територіальних і
нейтральних водах у воєнний і повоєнний час;

12) особи, які у неповнолітньому віці були призвані чи
добровільно вступили до лав Радянської Армії і Військово-Морського
Флоту під час військових призовів 1941-1945 років; { Пункт 12
частини першої статті 6 в редакції Закону N 3505-IV ( 3505-15 )
від 23.02.2006 }

13) військовозобов'язані, які призивалися на навчальні збори
і направлялися до Афганістану в період ведення там бойових дій;

14) військовослужбовці автомобільних батальйонів, які
направлялися до Афганістану для доставки вантажів у цю країну в
період ведення там бойових дій;

15) військовослужбовці льотного складу, які здійснювали
вильоти на бойові завдання до Афганістану з території колишнього
Союзу РСР;

16) вояки Української повстанчої армії, які брали участь у
бойових діях проти німецько-фашистських загарбників на тимчасово
окупованій території України в 1941-1944 роках, які не вчинили
злочинів проти миру і людства та реабілітовані відповідно до
Закону України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в
Україні" ( 962-12 );

17) військовослужбовці та особи, які були зараховані до
частин місцевої протиповітряної оборони Народного Комісаріату
внутрішніх справ колишнього Союзу РСР і брали безпосередню участь
у відбиванні ворожих нальотів, ліквідації наслідків бомбардувань
та артилерійських обстрілів, що здійснювалися спеціально
сформованими частинами; ( Частину першу статті 6 доповнено пунктом
17 згідно із Законом N 2349-III ( 2349-14 ) від 05.04.2001 )

18) особи, які у складі формувань народного ополчення брали
участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни. { Частину
першу статті 6 доповнено пунктом 18 згідно із Законом N 727-V
( 727-16 ) від 13.03.2007 }


( Частину другу статті 6 виключено на підставі Закону
N 2256-IV ( 2256-15 ) від 16.12.2004 )( Стаття 6 в редакції Закону N 488/95-ВР від 22.12.95 )Стаття 7. Особи, які належать до інвалідів війни

До інвалідів війни належать особи з числа військовослужбовців
діючої армії та флоту, партизанів, підпільників, працівників, які
стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва,
захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання
обов'язків військової служби (службових обов'язків) чи пов'язаних
з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з'єднаннях,
підпільних організаціях і групах та інших формуваннях, визнаних
такими законодавством України, в районі воєнних дій, на
прифронтових дільницях залізниць, на спорудженні оборонних
рубежів, військово-морських баз та аеродромів у період
громадянської та Великої Вітчизняної воєн або з участю в бойових
діях у мирний час.

До інвалідів війни належать також інваліди з числа:

1) військовослужбовців, осіб вільнонайманого складу, які
стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, одержаних під час захисту Батьківщини, виконання
інших обов'язків військової служби, пов'язаних з перебуванням на
фронті в інші періоди, з ліквідацією наслідків Чорнобильської
катастрофи, ядерних аварій, ядерних випробувань, з участю у
військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, іншим
ураженням ядерними матеріалами;

2) осіб начальницького і рядового складу органів Міністерства
внутрішніх справ і органів Комітету державної безпеки колишнього
Союзу РСР, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки
України, Служби зовнішньої розвідки України та інших військових
формувань, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії,
каліцтва або захворювання, одержаних під час виконання службових
обов'язків, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи,
ядерних аварій, ядерних випробувань, участі у військових навчаннях
із застосуванням ядерної зброї, інших уражень ядерними
матеріалами; ( Пункт 2 частини другої статті 7 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3200-IV ( 3200-15 ) від 15.12.2005 )


( Пункт 3 частини другої статті 7 виключено на підставі
Закону N 2256-IV ( 2256-15 ) від 16.12.2004 )
4) осіб, які стали інвалідами внаслідок поранень чи інших
ушкоджень здоров'я, одержаних у районах бойових дій у період
Великої Вітчизняної війни та від вибухових речовин, боєприпасів і
військового озброєння у повоєнний період, а також під час
виконання робіт, пов'язаних з розмінуванням боєприпасів часів
Великої Вітчизняної війни незалежно від часу їх виконання;

5) осіб, які стали інвалідами внаслідок воєнних дій
громадянської та Великої Вітчизняної воєн або стали інвалідами із
зазначених причин у неповнолітньому віці у воєнні та повоєнні
роки;

6) військовослужбовців, осіб вільнонайманого складу, а також
колишніх бійців винищувальних батальйонів, взводів і загонів
захисту народу та інших осіб, які брали безпосередню участь у
бойових операціях по ліквідації диверсійно-терористичних груп та
інших незаконних формувань на території колишнього Союзу РСР і
стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва,
одержаних під час виконання службових обов'язків у цих
батальйонах, взводах і загонах у період з 22 червня 1941 року по
31 грудня 1954 року;

7) учасників бойових дій на території інших держав, які стали
інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах;

8) осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час
Великої Вітчизняної війни та війни з Японією і стали інвалідами
внаслідок загального захворювання або захворювання, отриманого під
час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх
справ, державної безпеки, інших військових формуваннях; ( Частину
другу статті 7 доповнено пунктом 8 згідно із Законом N 760-IV
( 760-15 ) від 15.05.2003; в редакції Законів N 1770-IV
( 1770-15 ) від 15.06.2004, N 2939-IV ( 2939-15 ) від 05.10.2005 )

9) осіб, залучених до складу формувань Цивільної оборони, які
стали інвалідами внаслідок захворювань, пов'язаних з ліквідацією
наслідків Чорнобильської катастрофи. ( Частину другу статті 7
доповнено пунктом 9 згідно із Законом N 1770-IV ( 1770-15 ) від
15.06.2004 )

( Стаття 7 в редакції Закону N 488/95-ВР від 22.12.95 )
Стаття 8. Учасники війни

Учасниками війни визнаються військовослужбовці, які в період
війни проходили військову службу у Збройних Силах колишнього СРСР,
трудівники тилу, а також інші особи, передбачені цим Законом.

Стаття 9. Особи, які належать до учасників війни

Учасниками війни вважаються:

1) військовослужбовці, які проходили військову службу у
Збройних Силах, військах і органах Міністерства внутрішніх справ,
Комітету державної безпеки колишнього Союзу РСР чи в арміях його
союзників у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та
війни 1945 року з імперіалістичною Японією або навчались у цей
період у військових училищах, школах і на курсах; ( Пункт 1 статті
9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2344-IV ( 2344-15 )
від 13.01.2005 )

2) особи, які в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945
років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією працювали в
тилу на підприємствах, в установах, організаціях, колгоспах,
радгоспах, індивідуальних сільських господарствах, на спорудженні
оборонних рубежів, заготівлі палива, продуктів, переганяли худобу,
навчались у цей період у ремісничих, залізничних училищах, школах
і училищах фабрично-заводського навчання та інших закладах
професійно-технічної освіти, на курсах професійної підготовки або
під час навчання в школах, вищих і середніх спеціальних навчальних
закладах працювали в народному господарстві та на відбудові
об'єктів господарського і культурного призначення.

До учасників війни належать також особи, які в період Великої
Вітчизняної війни працювали на територіях, що після 1944 року
ввійшли до складу колишнього Союзу РСР, а також громадяни, які за
направленням державних органів колишнього Союзу РСР працювали в
державах - союзницях СРСР. ( Абзац другий пункту 2 статті 9 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1219-IV ( 1219-15 ) від
02.10.2003 - набуває чинності з 01.01.2004 )

Особам, які народилися до 31 грудня 1932 року включно і з
поважних причин не мають можливості подати документи, що
підтверджують факт роботи в період війни, статус учасника війни
може бути встановлено за поданням відповідних комісій у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.

Особам, які народилися після 31 грудня 1932 року, статус
учасника війни може бути встановлено лише за наявності документів
та інших доказів, що незаперечно підтверджують факт роботи в
період війни.

Учасниками війни визнаються особи, нагороджені орденами і
медалями колишнього Союзу РСР за самовіддану працю і бездоганну
військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни та війни
з імперіалістичною Японією;

( Пункт 2 статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2344-IV ( 2344-15 ) від 13.01.2005 )


3) члени груп самозахисту об'єктових і аварійних команд
місцевої протиповітряної оборони, народного ополчення, що діяли в
період Великої Вітчизняної війни;

4) особи, які в період Великої Вітчизняної війни перебували у
складі армії та флоту як сини, вихованці полків та юнги до
досягнення ними повноліття;


( Пункт 5 статті 9 виключено на підставі Закону N 2256-IV
( 2256-15 ) від 16.12.2004 )
6) працівники, які на контрактній основі направлялися на
роботу в держави, де велися бойові дії (включаючи Республіку
Афганістан у період з 1 грудня 1979 року по грудень 1989 року), і
не входили до складу обмеженого контингенту радянських військ;

7) дружини (чоловіки) військовослужбовців, які працювали за
наймом у державах, зазначених у пункті 6 цієї статті, в період
ведення бойових дій у них і не входили до складу обмеженого
контингенту радянських військ;

8) особи, які в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945
років відбували покарання в місцях позбавлення волі або перебували
в засланні і реабілітовані відповідно до чинного законодавства
України та колишнього СРСР;


( Пункт 9 статті 9 виключено на підставі Закону N 2256-IV
( 2256-15 ) від 16.12.2004 )
10) особи, які в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945
років добровільно подавали матеріальну, фінансову чи іншу допомогу
військовим частинам, госпіталям, партизанським загонам, підпільним
групам, іншим формуванням та окремим військовослужбовцям у їх
боротьбі проти німецько-фашистських загарбників за умови
незаперечного підтвердження цих фактів;

11) особи, які після 9 вересня 1944 року були переселені на
територію України з території інших країн; ( Статтю 9 доповнено
пунктом 11 згідно із Законом N 1219-IV ( 1219-15 ) від 02.10.2003
- набуває чинності з 01.01.2004 )

12) особи, які під час оборони міста Севастополя з 30 жовтня
1941 року по 4 липня 1942 року проживали на його території.
Доказами перебування на території обложеного Севастополя можуть
визнаватися посвідчення "Мешканець обложеного Севастополя
1941-1942 років" і "Юний захисник Севастополя 1941-1942 років",
довідки, показання свідків та інші документи, які подаються до
комісій, зазначених у абзаці третьому пункту 2 цієї статті.
{ Статтю 9 доповнено пунктом 12 згідно із Законом N 2202-IV
( 2202-15 ) від 18.11.2004; в редакції Закону N 3505-IV
( 3505-15 ) від 23.02.2006 }

( Стаття 9 в редакції Закону N 488/95-ВР від 22.12.95 )  1   2   3   4Схожі:

З а к о н у к р а ї н и про статус ветеранів війни, гарантії iconРішення 23. 05. 2012 р. №44/6 Про стан дотримання вимог чинного законодавства щодо соціального захисту ветеранів та дітей війни
Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний захист дітей війни» та інших нормативно-правових...
З а к о н у к р а ї н и про статус ветеранів війни, гарантії iconЗакон україни про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту

З а к о н у к р а ї н и про статус ветеранів війни, гарантії iconРішення колегії 24 травня 2011 Протокол №3 Про стан та якість виконання Закону України „ Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту від 22. 10. 1993 р. №3552/12 в Миколаївському та Яворівському районах
Виконання цих завдань дає можливість подовжити активне довголіття і тривалість життя ветеранів війни та прирівняних до них мешканців...
З а к о н у к р а ї н и про статус ветеранів війни, гарантії iconМінімальні пенсійні виплати, надбавки та підвищення до пенсій з 1 грудня 2012 року
Закони України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про жертви нацистських переслідувань” та "Про соціальний...
З а к о н у к р а ї н и про статус ветеранів війни, гарантії iconМінімальні пенсійні виплати, надбавки та підвищення до пенсій з 1 квітня 2012 року
Закони України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про жертви нацистських переслідувань” та "Про соціальний...
З а к о н у к р а ї н и про статус ветеранів війни, гарантії iconЗакон України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" Закон України „Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту"
Вшанування подвигу народу у боротьбі за свободу Батьківщини є доброю нагодою пропагування серед молоді героїчної історії, славних...
З а к о н у к р а ї н и про статус ветеранів війни, гарантії iconЩодо надання пільг з оплати комунальних послуг
П. 5 ст. 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" інвалідам війни передбачена 100-відсоткова...
З а к о н у к р а ї н и про статус ветеранів війни, гарантії iconРішення про виконання в районі Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 1945»
«Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 – 1945», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших...
З а к о н у к р а ї н и про статус ветеранів війни, гарантії iconРішення про списання заборгованості та встановлення орендної плати Львівській обласній організації ветеранів України
Моврядування в Україні", відповідно до Законів України "Про оренду державного та комунального майна", "Про статус ветеранів війни,...
З а к о н у к р а ї н и про статус ветеранів війни, гарантії iconЗакон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі Закон). Ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав
Дана методична пам’ятка розроблена Томаківським районним управлінням юстиції для працівників, які здійснюють прийом в правових громадських...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи