Наказ №150 смт. Мангуш Про проведення моніторингового дослідження стану якості загальної середньої освіти у загальноосвітніх школах Першотравневого району icon

Наказ №150 смт. Мангуш Про проведення моніторингового дослідження стану якості загальної середньої освіти у загальноосвітніх школах Першотравневого району
Скачати 400.04 Kb.
НазваНаказ №150 смт. Мангуш Про проведення моніторингового дослідження стану якості загальної середньої освіти у загальноосвітніх школах Першотравневого району
Сторінка1/2
Дата конвертації21.02.2014
Розмір400.04 Kb.
ТипНаказ
  1   2УКРАЇНА

ПЕРШОТРАВНЕВА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ


Н А К А З

_31.10.2013___№__150___

смт.Мангуш


Про проведення моніторингового

дослідження стану якості загальної

середньої освіти у загальноосвітніх

школах Першотравневого району


На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 17липня 2013 № 995 «Деякі питання моніторингу якості загальної середньої освіти», від 10 жовтня 2013 № 1412 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 17 липня 2013 № 995», відповідно до листа державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» від 11 жовтня 2013 № 14.1/10-3300, наказу департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації від 22 жовтня 2013 року № 632 «Про проведення моніторингового дослідження стану якості загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах Донецької області», з метою оцінювання стану системи освіти та отримання об’єктивної інформації про якість освіти


НАКАЗУЮ:


1. Директорам загальноосвітніх шкіл:


1.1.Організувати проведення моніторингового дослідження якості


загальної середньої освіти серед усіх учнів 5 та 10 класів загальноосвітніх

навчальних закладів.


1.2. Дотримуватись термінів та процедур проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі.


1.3. Забезпечити оцінювання тестових завдань, анкетування вчителів, учасників моніторингового дослідження в день проведення моніторингу.


1.4. Забезпечити передачу для подальшої обробки бланків відповідей усіх учнів анкет учнів, анкет вчителів до 17 грудня 2013 року до районного методичного кабінету відділу освіти.


1.5.Надати матеріали узагальненої статистичної звітності загальноосвітніх шкіл у паперовому та електронному вигляді до 17 грудня 2013 року до районного методичного кабінету відділу освіти.


2. Районному методичному кабінету (Бутіна):


2.1. Провести інструктивну нараду з відповідальними за моніторингові дослідження та забезпечити консультативну допомогу учасникам моніторингового дослідження у продовж моніторингу.


2.2. Узагальнити матеріали моніторингового дослідження та надіслати разом із статистичною звітністю всіх загальноосвітніх навчальних закладів і відділу освіти райдержадміністрації не пізніше 20 грудня 2013 року.


3. Районним координатором моніторингового дослідження призначити


Черіпко О.О. методиста районного методичного кабінету відділу освіти райдержадміністрації.


4. Контроль за виконанням наказу покласти на Бутіну А.В. завідувача районним методичним кабінетом відділу освіти райдержадміністрації.


Начальник відділу освіти

райдержадміністрації Г.В.Мурза


Додаток 1

до наказу ДОН

від 22.10.2013 №632


^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі

відповідно до листа ІІТЗО

11.10.2013 № 14.1/10-3300

Методичні рекомендації розроблені з урахуванням законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказів Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 № 995 «Деякі питання моніторингу якості загальної середньої освіти» та від 10.10.2013 № 1412 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 № 995», інших нормативних документів, що регламентують діяльність Міністерства освіти і науки України щодо оцінювання стану системи освіти, якими необхідно керуватися під час проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі.


^ Загальні положення

Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави.

Загальна середня освіта спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості учня методом його навчання та виховання, які ґрунтуються, зокрема, на принципах доступності, науковості, системності, наступності тощо. Це цілеспрямований процес оволодіння учнями систематизованими знаннями, уміннями та навичками з метою досягнення рівня навчальних досягнень, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти, Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти та навчальними програмами.

Моніторинг якості загальної середньої освіти проводиться серед усіх учнів 5 та 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності (далі – моніторинг) з метою оцінювання стану системи освіти та отримання об’єктивної інформації про її якість за результатами навчання учнів у початковій та основній школі.

Структура, обсяг та інші параметри контрольних робіт визначено на основі вимог до загальноосвітньої підготовки учнів відповідно до чинних навчальних програм для початкової і основної школи з урахуванням відповідного для цього часу – 45 хвилин.


^ Проведення моніторингу

Моніторинг проводиться згідно з графіком, наведеним у додатку 1, за збірниками завдань для проведення моніторингу якості загальної середньої освіти за результатами навчання учнів у початковій та основній школі (далі – збірники завдань), що видані ТОВ «Центр навчально-методичної літератури» у 2013 році і на сторінці 1 мають захисну марку (галографічний елемент).

Звертаємо увагу, що до проведення моніторингу з російської мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою долучаються лише ті учні 5 класів, які вивчали даний предмет у початковій школі.

З метою організованого проведення моніторингу адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів перебудовують навчально-виховний процес на цей день таким чином, щоб провести моніторинг з певного навчального предмета.

Бажано, щоб під час проведення моніторингу в навчальних кабінетах знаходилися два вчителі: вчитель, який організовує виконання тестів моніторингу та його асистент.

За погодженням з органами управління освітою в окремих навчальних закладах під час проведення моніторингу можуть бути присутні представники Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти або Національної академії педагогічних наук України. Про їх участь органам управління освітою буде додатково повідомлено листами Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

Організовують виконання учнями тестів моніторингу вчителі, які викладають даний навчальний предмет у 5-х та/або 10-х класах. Якщо вчитель викладає у кількох класах паралелі 5-х та/або 10-х класів, то за дорученням керівника навчального закладу замість нього виконання тестів моніторингу організовує інший вчитель даного або іншого навчального предмета.

Асистентом може бути вчитель даного або іншого навчального предмета.

Перед початком кожного уроку, на якому проводитиметься моніторинг, учні повинні дати відповіді на запитання анкети, розміщеної у бланку відповідей з відповідного навчального предмета. Час для заповнення анкет не враховується до 45 хвилин, відведених учням для виконання тесту.

Збірники завдань з кожного навчального предмета складаються з 10 варіантів тестів, які розроблені відповідно до вимог чинних навчальних програм і відрізняються складністю, структурою та формою. Номери чотирьох із запропонованих 10, що містяться у збірниках завдань варіантів тестів, між учнями розподіляє вчитель, який проводить моніторинг.

Електронні версії цих збірників і номери варіантів тестів для виконання їх учнями будуть розміщені за 2 дні до визначеного графіком терміну проведення моніторингу на веб-сайтах Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua) і Національної академії педагогічних наук України (www.naps.gov.ua).

З окремих навчальних предметів збірники завдань перекладено на російську, молдовську, польську, румунську та угорську мови. А саме:

для 5 класу: математика; Я і Україна (громадянська освіта), основи здоров’я – комбінований тест;

для 10 класу: всесвітня історія, алгебра, геометрія, біологія, географія, фізика, хімія.

Зазначенні перекладні збірники завдань будуть розміщені в електронному вигляді на вищезазначених сайтах.

Кожен учень виконує один з чотирьох оголошених варіантів тесту і для виконання роботи використовує бланк відповідей із збірника завдань. Окремого зошита (листків) учню для виконання роботи не потрібно.

Бланки відповідей можна використовувати з офіційних збірників матеріалів або роздруковувати із вищезазначених сайтів. Не дозволяється їх ксерокопіювати, оскільки передбачена їх комп’ютерна обробка.

Учні дають відповіді на питання закритого типу безпосередньо в збірниках завдань і самостійно переносять їх до бланка відповідей. У завданнях на вибір однієї правильної відповіді пропонується це зробити з чотирьох або п’яти запропонованих. Завдання розгорнутого типу виконуються на спеціально відведеному для цього місці в бланку відповідей.

Учні 5-х класів самостійно або за допомогою вчителя заповнюють бланк відповідей. Учителі, які організовують проведення моніторингу та/або перевіряють тести, можуть пояснити їм, як це треба оформити.

Окрім цього, умовами моніторингу передбачається заповнення анкети кожним вчителем, що викладає відповідний предмет у 10-х класах, та вчителями початкової школи, які викладали в нинішніх 5-х класах у попередні роки. Бланк анкети вчителя розміщений у збірнику інструктивно-методичних матеріалів.

Бланки відповідей, анкети учнів і вчителів заповнюють кульковими ручками з чорнилами синього, фіолетового або чорного кольорів. Використання олівців, фломастерів, маркерів для цього не дозволяється.

Учителі організовують виконання тестів протягом 45 хвилин. У класних журналах фіксується дата проведення заходу, а в графі «Зміст уроку» робиться запис «Моніторинг якості загальної середньої освіти». Оцінки в класні журнали не виставляються, оскільки оцінювання моніторингу здійснюється за рівнями навчальних досягнень учнів, але інформація про результати моніторингу кожного учня з усіх навчальних предметів доводиться класним керівником у письмовій або електронній формі до відома його батьків або осіб, які їх замінюють (додаток 2).

За бажанням батьків можна буде здійснити порівняльний аналіз навчальних досягнень учня з відповідними середніми показниками по Україні з метою вдосконалення подальшої навчальної роботи школяра. Для цього необхідно після 01.03.2014 звернутися за допомогою електронної пошти на відповідну сторінку сайтів Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua), Національної академії педагогічних наук України (www.naps.gov.ua).


^ Перевірка тестів та узагальнення матеріалів моніторингу

Правильні відповіді до завдань тестів з відповідних навчальних предметів будуть розміщені на веб-сайтах Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua) і Національної академії педагогічних наук України (www.naps.gov.ua) після завершення заходу.

Кожний учень (або його батьки чи особи, які їх замінюють) матиме можливість попередньо самостійно визначити рівень своїх навчальних досягнень з кожного навчального предмета, порівнявши правильні відповіді до завдань тестів, розміщених на сайті, з особистими відповідями у збірниках завдань, які залишилися після проведення моніторингу.

Роботи учнів 5-х класів перевіряють учителі початкової школи. У загальноосвітніх навчальних закладах ІІ-ІІІ ступенів роботи учнів 5-х класів перевіряють учителі, які викладають даний навчальний предмет у 5-х класах або організовують виконання тестів.

Роботи учнів 10-х класів перевіряють учителі відповідного предмета.

Учителі в день проведення моніторингу перевіряють виконані учнями тести та передають бланки відповідей усіх учнів зі своїми підписами разом із заповненими анкетами вчителя й учня керівнику загальноосвітнього навчального закладу, який зберігає їх до відправлення до відділу освіти і науки районних (міських) державних адміністрацій. Оцінювання робіт здійснюється за рівнями навчальних досягнень учнів відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій до кожного навчального предмета, зміст яких відображено в пояснювальних записках до кожного збірника завдань.

Керівники загальноосвітніх навчальних закладів організовують пакування матеріалів (бланки відповідей усіх учнів, їхні анкети та анкети вчителів) та разом з узагальненою статистичною звітністю (додаток 3) передають їх до 17.12.2013 до відділів освіти і науки районних (міських) державних адміністрацій.

Відділи освіти районних (міських) державних адміністрацій, не розкриваючи пакунки, які передали навчальні заклади, складають їх у коробки та до 20.12.2013 передають для подальшої обробки кур’єрською поштою «Нова пошта» до Відділення № 9 «Нової пошти» (Київська обл., м. Вишневе, пров. В. Чорновола, 54-а), контактна особа отримувача та особа, що буде здійснювати розрахунок за отримання матеріалів, Зарудний О. Довідки за телефонами 067-844-38-02, 044-501-88-22.

Окрім цього, відділи освіти районних (міських) державних адміністрацій складають статистичну звітність (додаток 4) та разом із статистичною звітністю всіх загальноосвітніх навчальних закладів надсилають її до 20.12.2013 до інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Інститути післядипломної педагогічної освіти складають статистичну звітність (додаток 5) та разом із статистичною звітністю всіх загальноосвітніх навчальних закладів і відділів освіти районних (міських) державних адміністрацій надсилають її не пізніше 25.12.2013 до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, загальний відділ).

Узагальнення результатів моніторингу, їх науковий аналіз з кожного навчального предмета по кожному класу здійснюють Інститут інноваційних технологій і змісту освіти разом з Національною академією педагогічних наук України.


Заступник директора

Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти Б.М. Терещук


Додаток 1

до методичних рекомендацій ІІТЗО

^ Графік

проведення моніторингу якості загальної середньої освіти

за результатами навчання учнів у початковій та основній школі


Дата

5 клас

10 клас

12.11.2013
Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою)

Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою)

Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням іншими мовами національних меншин)

13.11.2013

Математика

Історія України

14.11.2013
Геометрія

19.11.2013
Біологія

20.11.2013

Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою)

Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою)

Українська мова (для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням іншими мовами національних меншин)
21.11.2013
Алгебра

26.11.2013
Фізика

27.11.2013

Російська мова (для загально-освітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою)

Російська мова (для загально-освітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою)
28.11.2013
Іноземна мова

03.12.2013
Хімія

04.12.2013

Я і Україна (громадянська освіта), Основи здоров’я – комбінований тест

Технології

(обслуговуючи види праці)

Технології

(технічні види праці)

05.12.2013
Всесвітня історія

10.12.2013
Українська література (для за-гальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою)

Українська література (для за-гальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською та іншими мовами національних меншин)

11.12.2013

Іноземна мова
12.12.2013
ГеографіяДодаток 2

до методичних рекомендацій ІІТЗО


^ Результати моніторингу якості загальної середньої освіти

учня/учениці ___ – ___ класу

__________________________________________________________________

(назва навчального закладу)

__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по-батькові учня/учениці)Навчальний предмет

Рівень навчальних досягнень

(початковий, середній,

достатній, високий)

Класний керівник _____________________

(підпис) (ПІБ)


Директор _____________________

(підпис) (ПІБ)


(печатка)


Додаток 3

до методичних рекомендацій ІІТЗО

Звіт

про результати моніторингу якості загальної середньої освіти

учнів __ класів загальноосвітнього навчального закладу з ________________________________


Область (місто) ________________________________

Район (місто) ________________________________

Загальноосвітній навчальний заклад ____________________________________________________________________________

Кількість учнів, які брали участь у моніторингу ______________

їх відсоток від загальної кількості учнів даної паралелі навчального закладу ____________

Таблиця 1

 

Результати оцінювання у 2012/2013 н.р.

Результати моніторингу

за рівнями навчальних досягнень

за рівнями навчальних досягнень

Початковий рівень

Середній рівень,

Достатній рівень

Високий рівень

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

 

кількість учнів

%

кількість учнів

%

кількість учнів

%

кількість учнів

%

кількість учнів

%

кількість учнів

%

кількість учнів

%

кількість учнів

%

Загальноосвітні класи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класи, в яких тижневе навантаження з даного навчального предмета більше, ніж у загальноосвітніх класах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблиця 2

Номер завдання

Правильних відповідей

Учнів, які не приступали до виконання завдання

кіль-кість

%

кіль-кість

%

1

2

3

4

5 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 
1

2

3

4

5 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Директор __________________________ ________ ________

(назва навчального закладу) (підпис) (ПІБ)


«____»_____________ 2013 року (печатка)

Додаток 4

до методичних рекомендацій ІІТЗО

Звіт

про результати моніторингу якості загальної середньої освіти

учнів __ класів загальноосвітнього навчальних закладів з ________________________________


Область (місто) ________________________________

Район (місто) ________________________________

Кількість учнів, які брали участь у моніторингу ______________

їх відсоток від загальної кількості учнів даної паралелі навчальних закладів ____________

Таблиця 1

 

Результати оцінювання у 2012/2013 н.р.

Результати моніторингу

за рівнями навчальних досягнень

за рівнями навчальних досягнень

Початковий рівень

Середній рівень,

Достатній рівень

Високий рівень

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

 

кількість учнів

%

кількість учнів

%

кількість учнів

%

кількість учнів

%

кількість учнів

%

кількість учнів

%

кількість учнів

%

кількість учнів

%

Загальноосвітні класи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класи, в яких тижневе навантаження з даного навчального предмета більше, ніж у загальноосвітніх класах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблиця 2

Номер завдання

Правильних відповідей

Учнів, які не приступали до виконання завдання

кіль-кість

%

кіль-кість

%

1

2

3

4

5 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 
1

2

3

4

5 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Начальник відділу освіти__________________________________ ________ ________

(підпис) (ПІБ)


«____»_____________ 2013 року (печатка)

Додаток 5

до методичних рекомендацій ІІТЗО

Звіт

про результати моніторингу якості загальної середньої освіти

учнів __ класів загальноосвітнього навчальних закладів з ________________________________


Область (місто) ________________________________

Кількість учнів, які брали участь у моніторингу ______________

їх відсоток від загальної кількості учнів даної паралелі навчальних закладів ____________

Таблиця 1

 

Результати оцінювання у 2012/2013 н.р.

Результати моніторингу

за рівнями навчальних досягнень

за рівнями навчальних досягнень

Початковий рівень

Середній рівень,

Достатній рівень

Високий рівень

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

 

кількість учнів

%

кількість учнів

%

кількість учнів

%

кількість учнів

%

кількість учнів

%

кількість учнів

%

кількість учнів

%

кількість учнів

%

Загальноосвітні класи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класи, в яких тижневе навантаження з даного навчального предмета більше, ніж у загальноосвітніх класах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблиця 2

Номер завдання

Правильних відповідей

Учнів, які не приступали до виконання завдання

кіль-кість

%

кіль-кість

%

1

2

3

4

5 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 
1

2

3

4

5 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Начальник відділу освіти____________________ ________ ________

(підпис) (ПІБ)


«____»_____________ 2013 року (печатка)


Додаток 2

до наказу ДОН

від 22.10.2013 №632
  1   2Схожі:

Наказ №150 смт. Мангуш Про проведення моніторингового дослідження стану якості загальної середньої освіти у загальноосвітніх школах Першотравневого району iconНаказ №632 Про проведення моніторингового дослідження стану якості загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах Донецької області
Міністерства освіти і науки України від 17. 07. 2013 №995», відповідно до листа державної наукової установи «Інститут інноваційних...
Наказ №150 смт. Мангуш Про проведення моніторингового дослідження стану якості загальної середньої освіти у загальноосвітніх школах Першотравневого району iconНаказ №44 Про проведення районного моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах
«Про проведення моніторингового дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних...
Наказ №150 смт. Мангуш Про проведення моніторингового дослідження стану якості загальної середньої освіти у загальноосвітніх школах Першотравневого району iconНаказ №395 Про проведення ІІІ етапу моніторингового дослідження стану інклюзивної освіти
України від 22. 10. 12 №14. 1/10-2895 «Про проведення ІІІ етапу моніторингового дослідження стану інклюзивної освіти в Україні»,...
Наказ №150 смт. Мангуш Про проведення моніторингового дослідження стану якості загальної середньої освіти у загальноосвітніх школах Першотравневого району iconПро проведення національного моніторингового дослідження якості підручників для 10-го класу загальноосвітніх навчальних закладів Ізюмського району №123
На виконання листа квнз “Харківська академія неперервної освіти” від 26. 03. 2012 №477 “Про проведення національного моніторингового...
Наказ №150 смт. Мангуш Про проведення моніторингового дослідження стану якості загальної середньої освіти у загальноосвітніх школах Першотравневого району iconНаказ №157 смт. Котельва
Про проведення моніторингового дослідження стану реалізації Концепції профільного навчання в старшій школі в загальноосвітніх навчальних...
Наказ №150 смт. Мангуш Про проведення моніторингового дослідження стану якості загальної середньої освіти у загальноосвітніх школах Першотравневого району iconНаказ №270 Про проведення моніторингового дослідження якості загальної середньої освіти учнів 5, 10 класів
Міністерства освіти і науки України від 17. 07. 2013 №995, наказу департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації від...
Наказ №150 смт. Мангуш Про проведення моніторингового дослідження стану якості загальної середньої освіти у загальноосвітніх школах Першотравневого району iconНаказ №132 смт. Володарка Про проведення моніторингу якості підручників для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Ук­раїни від 06. 03. 2012 №14. 1/10-760 «Про проведення моніторингового до­сліджен­ня якості підручників для 10-го класу загальноосвітніх...
Наказ №150 смт. Мангуш Про проведення моніторингового дослідження стану якості загальної середньої освіти у загальноосвітніх школах Першотравневого району iconНаказ №164 Про проведення моніторингового дослідження стану позашкільної освіти та позакласної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах
На виконання наказу департаменту освіти І науки, молоді та спорту Хмельницької ода №2212-но від 31. 10. 2013 року «Про проведення...
Наказ №150 смт. Мангуш Про проведення моніторингового дослідження стану якості загальної середньої освіти у загальноосвітніх школах Першотравневого району iconНаказ №571 Про проведення в Хмельницькому районі моніторингового дослідження стану й розвитку системи освіти дітей старшого дошкільного віку
Призначити районним координатором моніторингового дослідження методиста рмк калашнік В. В
Наказ №150 смт. Мангуш Про проведення моніторингового дослідження стану якості загальної середньої освіти у загальноосвітніх школах Першотравневого району iconНаказ №238 Про проведення моніторингу якості загальної середньої освіти
Міністерства освіти і науки України від 17. 07. 2013 №995», наказу обласного управління освіти і науки від 22. 10. 2013 №348 «Про...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи