П о с т а н о в а від 14 червня 2000 р. N 963 Київ Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників { Із змінами, внесеними згідно з Постанова icon

П о с т а н о в а від 14 червня 2000 р. N 963 Київ Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників { Із змінами, внесеними згідно з Постанова
Скачати 73.56 Kb.
НазваП о с т а н о в а від 14 червня 2000 р. N 963 Київ Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників { Із змінами, внесеними згідно з Постанова
>П О С Т А Н О В А від 14 червня 2000 р. N 963 <> Київ <><><> <>
Дата конвертації21.02.2014
Розмір73.56 Kb.
ТипПостанова

                             

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИП О С Т А Н О В А
від 14 червня 2000 р. N 963
КиївПро затвердження переліку посад педагогічних
та науково-педагогічних працівників{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 432 ( 432-2001-п ) від 06.05.2001
N 40 ( 40-2004-п ) від 14.01.2004
N 1567 ( 1567-2004-п ) від 17.11.2004
N 1148 ( 1148-2005-п ) від 30.11.2005
N 203 ( 203-2006-п ) від 22.02.2006
N 94 ( 94-2007-п ) від 31.01.2007 }{ Про підвищення посадових окладів додатково див.
Постанову КМ N 643 ( 643-2007-п ) від 20.04.2007 }{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 872 ( 872-2007-п ) від 26.06.2007
N 635 ( 635-2012-п ) від 18.07.2012 }
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити перелік посад педагогічних та науково-педагогічних
працівників, що додається.


Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 червня 2000 р. N 963

^ ПЕРЕЛІК
посад педагогічних та науково-педагогічних
працівників{ У тексті переліку слово "завідуючий" замінено
словом "завідувач" згідно з Постановою КМ
N 40 ( 40-2004-п ) від 14.01.2004 }Посади педагогічних працівниківДиректор, завідувач, начальник вищого навчального закладу I
та II рівня акредитації, професійно-технічного навчального
закладу, загальноосвітнього навчального закладу, навчального
закладу для громадян, які потребують соціальної допомоги та
реабілітації, дошкільного навчального закладу, позашкільного
навчального закладу (на якого поширюються умови оплати праці
працівників установ і закладів освіти
), навчально-методичної,
методичної, науково-методичної установи, навчального закладу
післядипломної освіти, приймальника-розподільника для дітей
органів внутрішніх справ, притулку для дітей, центру
соціально-психологічної реабілітації дітей,
психолого-медико-педагогічної консультації, навчально-виробничого
(міжшкільного) комбінату (центру), школи-дитячого садка, інших
навчально-виховних комплексів (об'єднань); їх заступники з
навчальної, виховної, навчально-виховної, методичної, виробничої,
навчально-методичної, навчально-виробничої роботи;
заступники
директора з навчально-виховної, навчальної, виховної роботи
центрів професійної, медичної, фізичної та соціальної реабілітації
інвалідів; ранньої реабілітації дітей-інвалідів. { Абзац перший
розділу із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 40
( 40-2004-п ) від 14.01.2004, N 1148 ( 1148-2005-п ) від
30.11.2005, N 203 ( 203-2006-п ) від 22.02.2006, N 872
( 872-2007-п ) від 26.06.2007 }

Завідувач: логопедичного пункту, інтернату при школі,
заочного відділення школи, фільмотеки, навчально-консультаційного
пункту, відділення навчального закладу, навчально-методичного
кабінету (лабораторії); завідувач, керівник виробничої
(навчальної) практики, фізичного виховання, навчально-виробничої
(навчальної) майстерні, відділу (лабораторії, кабінету, частини) з
основного напряму діяльності, його заступник; завідувач навчальної
(педагогічної) частини закладів охорони здоров'я та соціального
забезпечення. { Абзац другий розділу в редакції Постанови КМ N 40
( 40-2004-п ) від 14.01.2004 }

Вчителі, викладачі всіх спеціальностей, асистент вчителя
загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та
інтегрованим навчанням, асистент вчителя-реабілітолога, старший
викладач вищого навчального закладу I і II рівня акредитації,
майстер виробничого навчання, педагог професійного навчання,
старший вихователь, вихователь, соціальний педагог по роботі з
дітьми-інвалідами,
логопед закладу охорони здоров'я та соціального
забезпечення, методист, педагог-організатор, практичний психолог,
соціальний педагог, керівник гуртка, секції, студії, інших форм
гурткової роботи;
концертмейстер, художній керівник,
культорганізатор, акомпаніатор, екскурсовод, інструктор з туризму
закладів освіти; старший вожатий, вожатий, вихователь-методист,
музичний керівник, інструктор з фізкультури,
інструктор з праці,
інструктор слухового кабінету, консультант
психолого-медико-педагогічної консультації, старший керівник та
керівник туристських груп (походу, екскурсії, експедиції) у
позашкільних закладах; старший майстер у професійно-технічному
навчальному закладі, перекладач-дактилолог; помічник директора з
режиму, старший черговий з режиму, черговий з режиму у закладах
освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги і
реабілітації. { Абзац третій розділу "Посади педагогічних
працівників" із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 432
( 432-2001-п ) від 06.05.2001, N 40 ( 40-2004-п ) від 14.01.2004,
N 1567 ( 1567-2004-п ) від 17.11.2004, N 635 ( 635-2012-п ) від
18.07.2012 }

Посади науково-педагогічних працівників вищих
навчальних закладів III-IV рівня акредитаціїКерівник (ректор, президент тощо), заступник керівника
(перший проректор, проректор, перший віце-президент,
віце-президент), діяльність якого безпосередньо пов'язана з
навчально-виховним або науковим процесом, керівник філіалу,
заступники керівника філіалу (діяльність яких безпосередньо
пов'язана з навчально-виховним або науковим процесом), керівник
вищого навчального закладу післядипломної освіти, що акредитований
за III або IV рівнем, його заступники (діяльність яких
безпосередньо пов'язана з навчально-виховним або науковим
процесом), завідувач кафедрою - професор, професор, доцент,
старший викладач, викладач, асистент, викладач-стажист, провідний
концертмейстер, концертмейстер, декан, заступник декана, керівник
навчально-наукового інституту у складі вищого навчального закладу
IV рівня акредитації, його заступники (діяльність яких
безпосередньо пов'язана з навчально-виховним або науковим
процесом), вчений секретар, завідувач: докторантурою,
аспірантурою, ординатурою, інтернатурою, підготовчим відділенням.
{ Розділ із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 40
^

Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників


Лист МОН № 1/9-617 від 10.09.13 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
Автономної Республіки Крим,
департаменти (управління) освіти і науки
обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій


^ Про застосування Типового положення
про атестацію педагогічних працівниківНа виконання заходів, передбачених Національним планом дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-1014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, та з метою підвищення ефективності управлінської діяльності керівників навчальних закладів та рівня їх професійної компетенції і фахової майстерності Міністерством освіти і науки України видано наказ від 08.08.2013 р. № 1135 "Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників", який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 16.08.2013 р. за № 1417/23949 (далі – наказ).

Направляємо для врахування в роботі Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, із урахуванням зазначених змін (далі – Типове положення).

На виконання пункту другого наказу необхідно забезпечити організацію та проведення до 01 вересня 2017 року атестацію керівників навчальних закладів та їх заступників, призначених на посади до набрання чинності цим наказом. При плануванні організації атестації керівних кадрів доцільно врахувати дату призначення на посаду керівника (заступника керівника) навчального закладу, строки проведення атестації з предметів, які вони викладають, строки проведення державної атестації навчальних закладів тощо.

Звертаємо увагу керівників місцевих органів управління освітою, що призначенню на посади керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів має передувати їх атестація. Зазначена норма відповідає частині другій статті 24 Закону України "Про загальну середню освіту" та частині третій статті 21 Закону України "Про позашкільну освіту".

До Типового положення також внесено зміни, які стосуються атестації всіх педагогічних працівників. Зокрема, встановлено, що атестація педагогічних працівників, які за основним місцем роботи та у навчальних закладах, де вони працюють за сумісництвом, обіймають однакові посади, здійснюється за основним місцем роботи (пункт3.23. Типового положення). Запроваджено норму, відповідно до якої позачергова атестація педагогічних працівників може проводитися за поданням відповідного органу управління освітою (пункт 1.9 Типового положення). Пунктом 3.30 Типового положення встановлено, що кваліфікаційна категорія та педагогічне звання, присвоєні педагогічному працівнику за результатами атестації, можуть змінюватися лише за рішенням атестаційної комісії.

Доручаємо організувати вивчення норм, які містяться у Змінах до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, працівниками місцевих органів управління освітою, керівниками та заступниками керівників навчальних закладів та установ, у штаті яких є педагогічні працівники.

Додаток:

1) наказ Міністерства освіти і науки від 08.08.2013 р. № 1135 "Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників";

2) Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 (із змінами).

Заступник Міністра       Б.М. Жебровський


                             Схожі:

П о с т а н о в а від 14 червня 2000 р. N 963 Київ Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників { Із змінами, внесеними згідно з Постанова iconП о с т а н о в а від 14 червня 2000 р. N 963 Київ Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників { Із змінами, внесеними згідно з Постанова

П о с т а н о в а від 14 червня 2000 р. N 963 Київ Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників { Із змінами, внесеними згідно з Постанова iconНаказ №665 від 01 червня 2013 року Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів
...
П о с т а н о в а від 14 червня 2000 р. N 963 Київ Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників { Із змінами, внесеними згідно з Постанова iconПро затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників
України від 31 січня 2001 року №78, поширюється на працівників, які займають посади згідно з переліком, затвердженим цією постановою,...
П о с т а н о в а від 14 червня 2000 р. N 963 Київ Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників { Із змінами, внесеними згідно з Постанова iconПро затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників
Постановами км n 432 від 06. 05. 2001, n 40 від 14. 01. 2004, n 1567 від 17. 11. 2004, n 1148 від 30. 11. 2005, n 203 від 22. 02....
П о с т а н о в а від 14 червня 2000 р. N 963 Київ Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників { Із змінами, внесеними згідно з Постанова iconМіністерство освіти і науки України Кваліфікаційні характеристики професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів
Ально-культурних і духовних горизонтів будь-яких держав проблеми раціонального використання педагогічних та науково-педагогічних...
П о с т а н о в а від 14 червня 2000 р. N 963 Київ Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників { Із змінами, внесеними згідно з Постанова iconПро затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів
На виконання пункту 2 Плану заходів щодо реалізації Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери, затвердженого...
П о с т а н о в а від 14 червня 2000 р. N 963 Київ Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників { Із змінами, внесеними згідно з Постанова iconПро затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів
На виконання пункту 2 Плану заходів щодо реалізації Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери, затвердженого...
П о с т а н о в а від 14 червня 2000 р. N 963 Київ Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників { Із змінами, внесеними згідно з Постанова iconПро затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів
На виконання пункту 2 Плану заходів щодо реалізації Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери, затвердженого...
П о с т а н о в а від 14 червня 2000 р. N 963 Київ Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників { Із змінами, внесеними згідно з Постанова iconПро затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів
На виконання пункту 2 Плану заходів щодо реалізації Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери, затвердженого...
П о с т а н о в а від 14 червня 2000 р. N 963 Київ Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників { Із змінами, внесеними згідно з Постанова iconНаказ №665 Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів
На виконання пункту 2 Плану заходів щодо реалізації Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери, затвердженого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи