Контрольна робота з алгебри у 9-х класах icon

Контрольна робота з алгебри у 9-х класах
Скачати 335.7 Kb.
НазваКонтрольна робота з алгебри у 9-х класах
Дата конвертації22.02.2014
Розмір335.7 Kb.
ТипКонтрольна робота

Діагностична контрольна робота з алгебри

у 9-х класах

Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових завдань.

У І частині контрольної роботи запропоновано п’ять завдань з вибором однієї правильної відповіді, що відповідають початковому та середньому рівням навчальних досягнень учнів. До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Завдання вважається виконаним правильно, якщо учень записав тільки літеру, якою позначено правильний варіант відповіді. Правильна відповідь за кожне із п’яти завдань оцінюється одним балом.

ІІ частина контрольної роботи складається з двох завдань, що відповідають достатньому рівню навчальних досягнень учнів. Розв’язання повинно мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного із завдань цього блоку оцінюється двома балами.

ІІІ частина контрольної роботи складається з одного завдання, що відповідає високому рівню навчальних досягнень учнів, розв’язання якого повинно мати розгорнутий запис з обґрунтуванням. Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.

Сума балів нараховується за правильно виконані учнем завдання відповідно максимально можливій кількості запропонованих балів для кожного блоку (5; 4; 3–всього 12балів).

Контрольна робота розрахована на 45 хвилин. Роботи виконуються у зошитах або на окремих аркушах. При виконанні роботи необхідно вказати номер завдання, текст завдань переписувати не обов’язково.

Примітка. У тексти завдань можна вносити корективи: збільшити (зменшити) кількість завдань або посилити (послабити) ступінь складності.


Зразок підпису роботи


Діагностична контрольна робота


з алгебри


учня (учениці) 9_ класу


______________________________

назва навчального закладу

______________________________

прізвище ім’я в родовому відмінку


Варіант _____


^ Звіт з математики

Місто (район)_________________________________________


Табл.1.Кількісний звіт

Кількість учнів

Писали


Результати

І рівня

ІІ рівня

ІІІ рівня

ІV рівня

кількість

%

кількість

%

кількість

%

кількість

%
Табл.2.^ Якісний звіт


Всього

учнів


Писало учнів


Правильна відповідь завдань у %

Кількість набраних балів у %

Кількість набраних балів у %

Кількість набраних балів у %

Кількість

учнів

%

1

2

3

4

5

6 завдання

7 завдання

8 завдання

0

1

2

0

1

2

0

1

2

3
^ Аналітичний звіт: матеріал, засвоєний учнями якісно; допущені типові помилки, причини та шляхи їх подолання.


Примітка. Якщо до тексту завдань були внесені корективи, то необхідно надіслати змінені тексти з обґрунтуванням необхідності такого кроку.


Виконавець підпис прізвище, ініціали
Варіант 1

І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється однимбалом.


1. Виконайте дії .

А) 6·10-15; Б) 6·108; В) 6·10-2; Г) 6·102.

2.Порівняйте 8,346… і 8,357…

А) 8,346>8,357; Б) 8,346=8,357;

В) 8,346 <8,357; Г) не можна порівняти.

х

-2

-2

у

3.Графік якої функції зображено на малюнку?0А) у = 2х; Б) у = х – 2; В) у = х – 2; Г) у = - х.

4.Укажіть допустимі значення змінної хтотожності.

А) усі числа, крім 0; Б) усі числа крім 1;

В) усі числа; Г) усі числа, крім 0 і 1.

5. Скоротіть дріб .

А) ; Б) 10; В) ; Г) ·.


ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.


6. Спростіть вираз.

7. Розв’яжіть рівняння .


ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання 8 завдання повинно мати обґрунтування. Потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення.Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.


8.Одна бригада мала виготовити 120, а друга – 144 деталі. Перша бригада виготовила на 4 деталі більше, ніж друга, і працювала на 3 год менше від другої. Скільки деталей виготовляли кожна бригада за одну годину?


Варіант 2

І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється однимбалом.


1. Виконайте дії .

А) 30-4; Б) 6·104; В) 604; Г) 6·10-32.

2.Порівняйте 9,547… і 9,558…

А) 9,547<9,558; Б) 9,547=9,558;

В) 9,547>9,558; Г) не можна порівняти.

3.Графік якої функції зображено на малюнку?


0
3

-3

x

у


А) у = х – 3; Б) у = х + 3;

В) у =  х + 3; Г) у =  х – 3.

4.Укажіть допустимі значення змінної х тотожності.

А) усі числа, крім 5; Б) усі числа крім 3;

В) усі числа; Г) усі числа, крім 5 і 3.

5. Скоротіть дріб .

А) ; Б) ; В) ;; Г) 15.


ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.


6. Спростіть вираз.

7. Розв’яжіть рівняння .


ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання 8 завдання повинно мати обґрунтування. Потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення.Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.


8. Один робітник виготовив 96 деталей на 2 год швидше, ніж другий 112 таких самих деталей. Скільки деталей виготовляє щогодини кожний робітник, якщо перший робить, за годину на 2 деталі більше, ніж другий?

Варіант 3

І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється однимбалом.


1.Виконайте дії .

А) 210; Б) 208; В) 21·10-12; Г) 21·102.

2.Чому дорівнює значення виразу ?

А)36; Б) 108; В) 54; Г) 18.

3.Який із данихвиразів дорівнюєдробу

А; Б; В); Г).

4. Запишіть зведене квадратне рівняння, в якому другий коефіцієнт і вільний член відповідно дорівнюють 5 і 4.

А) х2-5х+4=0; Б) х2+5х+4=0; В) х2-5х-4=0; Г) -х2-5х+4=0.

5.Через яку з даних точок проходить графік функції?

А) (3;3); Б) (2;3); В) (2;6); Г) (6;0).


ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.


6. Спростіть вираз.

7. Знайдіть область визначення функції .


ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання 8 завдання повинно мати обґрунтування. Потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення.Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.


8. Човен пройшов 5 км за течією річки і 3 км проти течії, витративши на весь шлях 40 хв. Швидкість течії становить 3 км/год. Знайдіть швидкість руху човна за течією.


Варіант 4

І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється однимбалом.

1.Виконайте дії .

А) 2,288·103; Б) 2,228·104; В) 2,288·104; Г) 2,288·102.

2. Чому дорівнює значення виразу ?

А) 147; Б) 21; В) 63; Г) 441.

3.Який із даних виразів дорівнює дробу .

А) ; Б) ; В); Г).

4.Запишіть зведене квадратне рівняння, в якому другий коефіцієнт і вільний член відповідно дорівнюють 3 і 2.

А) х2  3х – 2 = 0; Б) х2 + 3х – 2 = 0; В) х2 + 3х + 2 = 0; Г)  х2 + 3х – 2 = 0.

5.Через яку з даних точок проходить графік функції ?

А) (2;6); Б) (2;8); В) (1;4); Г) (1;3).


ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.


6. Спростіть вираз.

7. Знайдіть область визначення функції .


ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання 8 завдання повинно мати обґрунтування. Потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення.Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.


8. Моторний човен пройшов 6 км проти течії річки і 8 км за течією, вигравши на весь шлях 1 год. Яка швидкість човна в стоячій воді, якщо швидкість течії річки становить 2 км/год?


Варіант 5

І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється однимбалом.


1. Виконайте дії .

А) -0,4; Б) ; В) 0,04; Г) 1.

2.Звільніться від ірраціональності у знаменнику дробу .

А) 6; Б) ; В) 12; Г) 2.

3. Не розв'язуючи, знайдітьсумута добутоккоренів рівняннях2  3х – 10 = 0.

А) 3; 10; Б) 3; 10; В) 3; 10; Г) 3; 10.

4.Спростіть вираз .

А) 2(3  х); Б) 2(х + 3); В) 2(х  3); Г) х  3.

5.Графік якої функції зображено на малюнку?


х
у

3

3

0


А) у = х – 3; Б) у = х + 3;

В) у = х – 3; Г)у = х + 3.


ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.


6. Розв’яжіть систему рівнянь.

7. Знайдіть значення виразу , якщо х =  1, = 4.


ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання 8 завдання повинно мати обґрунтування. Потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення.Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.


8. Із села до станції вийшов пішохід. Через 36 хв після нього з цього села виїхав у тому самому напрямку велосипедист, який наздогнав пішохода на відстані 6 км від села. Знайдіть швидкість пішохода, якщо вона на 9 км/год менша від швидкості велосипедиста.

Варіант 6

І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється однимбалом.


1. Виконайте дії .

А) 9; Б) 0,9; В) 0,09; Г) 1.

2.Звільніться від ірраціональності у знаменнику дробу .

А) 4; Б) 2; В) 8; Г) .

3. Не розв'язуючи, знайдіть суму та добуток коренів рівняннях2  5х  14 = 0.

А) 5; 14; Б) 5; 14; В) 5; 14; Г) 5; 14.

4.Спростіть вираз .

А) ; Б) 5(х + 2); В) 5(х  2); Г) х + 10.

5.Графік якої функції зображено на малюнку?


-2

х
у

2

0


А) у = 2х; Б) у =  2х;

В) у =  х + 2; Г)у = х + 2.


ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.


6. Розв’яжіть систему рівнянь

7. Знайдіть значення виразу , якщо х =  2, у = 3.


ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання 8 завдання повинно мати обґрунтування. Потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення.Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.


8. Із міста виїхав мікроавтобус. Через 10 хв після нього з того ж пункту виїхала в тому ж самому напрямку легкова машина, яка наздогнала мікроавтобус на відстані 40 км від міста. Знайдіть швидкість мікроавтобуса, якщо вона на 20 км/год менша від швидкості легкової машини.

Варіант 7

І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється однимбалом.


1. Виконайте дії .

А) 1; Б) 1,2; В) 5,16; Г) 0.

2.Спростіть вираз.

А)1; Б) В); Г).

3.Графік якої функції зображено на малюнку?


у
-1

х

2

0


А) у =  2х; Б) у = 2х; В) у = х; Г) у = х + 2;

4. Складіть квадратне рівняння, яке має корені 2 і 7.

А) х2+9х+14=0; Б) х2-9х+14=0; В) х2-9х-14=0; Г) х2+2х+7=0.

5.Вкажіть область допустимих значень змінної виразу.

А) усі числа, крім числа 7; Б) усі числа, крім числа 18;

В) усі числа, крім числа 4; Г) усі числа, крім числа 7.


ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.


6. Обчисліть.

7. Розв’яжіть систему рівнянь


ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання 8 завдання повинно мати обґрунтування. Потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення.Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.


8. Бригада мала за певний час виготовити 720 деталей. Протягом перших 8 днів бригада перевиконала щоденну норму на 20%, а в наступні дні - на 25%, тому достроково не тільки виконала завдання, але й виготовила на 164 деталі більше, ніж передбачалося. Скільки днів працювала бригада?

Варіант 8

І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється однимбалом.


1. Виконайте дії .

А) -1; Б) 6; В) 0; Г) -2.

2.Спростіть вираз

А) 1; Б) ; В) ; Г) 1.

3.Графік якої функції зображено на малюнку?


0


А) у = х + 3; Б)у =  2х; В) у = х; Г) у =  3х.

4. Складіть квадратне рівняння, яке має корені 3 і 4.

А) х2-7х+12=0; Б) х2+3х+4=0; В) 4х2+3х=0; Г) х2-х-12=0.

5.Вкажіть область допустимих значень змінної виразу.

А) усі числа, крім числа 40; Б) усі числа, крім числа 40;

В) усі числа, крім числа 0; Г) усі числа, крім числа 1.


ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.


6. Обчисліть .

7. Розв’яжіть систему рівнянь


ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання 8 завдання повинно мати обґрунтування. Потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення.Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.


8. З двох ділянок зібрано 500 т кукурудзи. Після проведення агротехнічних заходів врожай на першій ділянці збільшився на 30%, а на другій - на 20%, тому з двох ділянок наступного року було зібрано на 130 т кукурудзи більше. Скільки кукурудзи було зібрано з кожної ділянки наступного року?

Варіант 9

І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється однимбалом.


1. Виконайте дії .

А) ; Б) ; В); Г) 12.

2. Обчисліть .

А) 18; Б) 6+; В) ; Г)6+.

3.Скоротіть дріб .

А) ; Б) ; В) ; Г) .

4. Розкладіть вираз 2х- 12х + 18на множники.

А) 0,5(х - 3)2; Б) (х - 3)2; В) 2(х - 3)2; Г) 2(х + 3)2.

5.На якому із рисунків зображено графік функції

А) Б) В) Г)


ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.


6. Розв’яжіть рівняння .

7. Знайдіть область визначення функції .


ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання 8 завдання повинно мати обґрунтування. Потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення.Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.


8. Клієнт банку відкрив два різні рахунки на загальну суму 15000 грн. По першому з рахунків банк виплачує 7% річних, а по другому – 10% річних. Через рік вкладник отримав 1200 грн., нарахованих на відсотки. Скільки гривень він поклав на кожен рахунок?


Варіант 10

І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється однимбалом.


1. Виконайте дії .

А) ; Б) ; В) ; Г) .

2. Обчисліть .

А) 9-; Б) 3; В) ; Г) .

3. Скоротіть дріб .

А) ; Б) ; В) 2k-p; Г) -1.

4. Розкладіть вираз 3х2 + 30х + 75на множники .

А) 3(х-5)2; Б) (х+5)2; В) ; Г) .

5.На якому з рисунків зображено графік функції ?

А) Б) В) Г)


ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.


6. Розв’яжіть рівняння .

7. Знайдіть область визначення функції .


ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання 8 завдання повинно мати обґрунтування. Потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення.Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.


8. Клієнт відкрив у банку два різні рахунки на загальну суму 12000 грн. По першому з рахунків банк виплачує 6% річних, а по другому – 8% річних. Через рік клієнт отримав 800 грн., нарахованих на відсотки. Скільки гривень він поклав на кожен рахунок?

Варіант 11

І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється однимбалом.


1. Обчисліть

А) 40,04 Б) 20,4; В) 400,4; Г) 40,4.

2. Скоротіть дріб .

А) 17; Б) 18; В) 9; Г) 1.

3.Порівняйте 4 і .

А); Б) ; В) ; Г) .

4.На якому з рисунків зображено графік функції?

А) Б) В) Г)

5. Скільки коренів має рівняння х2  9х + 14 = 0?

А) два; Б) один;

В) жодного кореня; Г) безліч коренів.


ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.


6. Спростіть вираз.

7. Розв’яжіть рівняння


ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання 8 завдання повинно мати обґрунтування. Потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення.Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.


8.Одному робітникові для виконання виробничого завдання треба на 2 год більше, ніж другому. Перший робітник за 3 год виконав завдання. За скільки годин може виконати це завдання кожний з робітників, працюючи самостійно?


Варіант 12

І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється однимбалом.


1. Обчисліть

А) 2,1; Б) 20,4; В) 400,4; Г) 40,4.

2.Скоротіть дріб .

А) 13; Б) 1; В) ; Г) .

3.Порівняйте 5 і .

А); Б) ; В) ; Г) .

4.На якому з рисунків зображено графік функції ?

А) Б) В) Г)

5. Скільки коренів має рівняння х2  8х + 15 = 0?

А) два; Б) один;

В) жодного кореня; Г) безліч коренів.


ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.


6. Спростіть вираз.

7. Розв’яжіть рівняння


ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання 8 завдання повинно мати обґрунтування. Потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення.Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.


8. Одна бригада працювала на ремонті дороги 9 год, після чого до неї приєдналася друга бригада. Через 6 год спільної роботи виявилось, що відремонтовано дороги. За скільки годин може відремонтувати дорогу кожна бригада, працюючи самостійно, якщо першій бригаді на це потрібно на 9 год більше, ніж другій?


Варіант 13

І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється однимбалом.


1. Обчисліть

А) 20; Б) 20; 20; В) 20; Г) 400.

2.Знайдіть значення виразу, якщо а = 5, = 7.

А) 2; Б) 17; В) 0; Г) 30.

3. Обчисліть

А) ; Б) ; В) ; Г).

4.Яка з пар чисел є розв’язком системи .

А) (3;2); Б) (0;3); В) (3;4); Г) інша відповідь.

5.На якому з рисунків зображено графік функції ?

А) Б) В) Г)


ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.


6. Спростіть вираз .

7. Розв’яжіть рівняння .


ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання 8 завдання повинно мати обґрунтування. Потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення.Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.


8. Відстань між містами А і В 260 км. Через 2 год після виходу автобуса з А доВ він був затриманий на 30 хв. Щоб вчасно прибути до В водій змушений був збільшити швидкість на 5 км/год. Знайдіть початкову швидкість автобуса.


Варіант 14

І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється однимбалом.


1. Обчисліть

А) 30; Б) 30; 30; В) 30; Г) 900.

2.Знайдіть значення виразу , якщо c=5, d=2.

А) 3; Б) 7; В) 2; Г) 0.

3.Обчисліть

А) ; Б) ; В) ; Г).

4.Яка з пар чисел є розв’язком системи .

А) (0;5); Б) (3;1); В) (2;0); Г) інша відповідь.

5.На якому з рисунків зображено графік функції ?

А) Б) В) Г)


ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.


6. Спростіть вираз

7. Розв’яжіть рівняння .


ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання 8 завдання повинно мати обґрунтування. Потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення.Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.


8. Велосипедист проїхав 40 км із міста до села. На зворотньому шляху він їхав із тією ж швидкістю, але через 2 год зробив зупинку на 20 хв. Почавши знову рух, він збільшив швидкість на 4 км/год, тому витратив на шлях із села до міста стільки ж часу, скільки на шлях із міста до села. Знайдіть швидкість велосипедиста з міста до села.


Варіант 15

І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється однимбалом.


  1. У виразі винесіть множник за знак кореня.

А); Б); В); Г).

2.Скоротіть дріб

А) ; Б) 5х; В) ; Г) 25у.

3.Серед даних нерівностей вказати правильну.

А) ; Б) ; В) ; Г) .

4.Вкажіть значення змінної х, за яких відповідні значення виразів і будуть рівними.

А) усі числа; Б) усі числа, крім 0;

В) усі числа, крім 0 і 4; Г) усі числа, крім 4.

5.На якому з рисунків зображено графік функції ?

А) Б) В) Г)


ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.


6. Обчисліть.

7. Спростіть вираз.


ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання 8 завдання повинно мати обґрунтування. Потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення.Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.


8. Катер пройшов 12 км проти течії річки і 5 км за течією за час, який йому знадобився б для проходження 18 км по озеру. Яка власна швидкість катера, якщо швидкість течії річки 3 км/год.


Варіант 16

І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється однимбалом.


1.У виразі винесіть множник за знак кореня .

А); Б); В) ; Г).

2.Скоротіть дріб

А) ; Б) ; В) 9b; Г) .

3.Серед даних нерівностей вказати правильну.

А) ; Б) ; В) ; Г) .

4.Вкажіть значення змінної х, за яких відповідні значення виразів будуть рівними і

А) усі числа; Б) усі числа, крім 0;

В) усі числа, крім 0 і 3; Г) усі числа, крім 3.

5.На якому з рисунків зображено графік функції ?

А) Б) В) Г)


ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.


6. Обчисліть

7.Спростіть вираз.


ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання 8 завдання повинно мати обґрунтування. Потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення.Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.


8. Турист проплив катером 25 км по озеру і 9 км проти течії річки за час, який потрібно йому для проходження 56 км за течією річки. Знайдіть швидкість катера в стоячій воді, якщо швидкість течії річки дорівнює 2 км/год.


Варіант 17

І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється однимбалом.


1.Знайдіть значення виразу , якщо х =  7.

А) 7; Б) 7 і 7; В) 7; Г)

2. Спростіть вираз

А) 1; Б) ; В) ; Г) 0.

3.Обчисліть .

А) ; Б) ; В) ; Г) .

4.Розв’яжіть рівняння х2  7х = 0.

А) 7; 0; Б) немає коренів; В) 0; 7; Г) 7.

5.На якому з рисунків зображено графік функції ?

А) Б) В) Г)


ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.


6.Обчисліть .

7.Розв’яжіть рівняння.


ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання 8 завдання повинно мати обґрунтування. Потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення.Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.


8. Двоє робітників виконали разом деяку роботу за 12 год. Якби спочатку перший зробив половину цієї роботи, а потім другий - решту, то вся робота була б виконана за 25 год. За який час міг би виконати цю роботу кожен робітник окремо.


Варіант 18

І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється однимбалом.


1.Знайдіть значення виразу , якщо х =  5.

А) 5; Б) 25; В) 5; Г) 125.

2. Спростіть вираз

А) 1; Б) ; В) ; Г) 0.

3.Обчисліть.

А) 9; Б) 27; В)  27; Г).

4.Розв’яжіть рівняння х2  3х = 0.

А) 3; 0; Б) немає коренів; В) 0; 3; Г) 3.

5.На якому з рисунків зображено графік функції ?

А) Б) В) Г)


ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.


6. Обчисліть.

7. Розв’яжіть рівняння.


ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання 8 завдання повинно мати обґрунтування. Потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення.Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.


8. При спільній роботі двох тракторів різної потужності поле було зорано за 8 днів. Якби половину поля зорав спочатку один трактор, то при подальшій роботі двох тракторів уся робота була б завершена за 10 днів. За скільки днів можна було б зорати усе поле кожним трактором окремо?


Варіант 19

І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється однимбалом.


1. Обчисліть

А) 29,5; Б) 40,75; В) 34,5; Г) 8,3.

2.Спростіть вираз

А) ; Б) ; В) ; Г) 0.

3. Запишіть число 45000 у стандартному вигляді.

А) 4,5·104; Б) 4,5·103; В) 0,45·105; Г) 45·103.

4. Розв’яжіть рівняння (у  6)(у + 8) =  48.

А) 2; 0; Б) немає коренів;

В) 2; Г) 0.

5. На одному з рисунків зображено графік функції . Вкажіть цей графік.

А) Б) В) Г)


ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.


6. Спростіть вираз .

7. Пряма у кх b проходить через точки C (3; 11) і D (1,5; 2). Знайдіть значення к і b.


ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання 8 завдання повинно мати обґрунтування. Потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення.Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.


8. Відстань між двома містами дорівнює 420 км. З одного міста до другого виїхали одночасно два автомобілі. Швидкість одного з них на 10 км/год більша за швидкість другого, тому він приїхав у пункт призначення на 1 год раніше від другого автомобіля. Знайдіть швидкість кожного автомобіля.


Варіант 20

І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється однимбалом.


1. Обчисліть

А) 22; Б) 22; В) 50; Г) 50.

2.Спростіть вираз

А) ; Б) ; В) ; Г) 0.

3. Запишіть число 87000 у стандартному вигляді.

А) 8,7·104; Б) 8,7·103; В) 0,87·105; Г) 87·103.

4. Розв’яжіть рівняння (х + 5)(х  9) =  45.

А) 4; 0; Б) немає коренів;

В) 4; Г) 0.

5. На якому з рисунків зображено графік функції ?

А) Б) В) Г)


ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.


6. Спростіть вираз .

7. Пряма у кх b проходить через точки A (4; 1) і B (6; 4). Знайдіть значення к і b.


ІІІ частина (3 бали)

Розв’язання 8 завдання повинно мати обґрунтування. Потрібно записати послідовні логічні дії та пояснення.Правильне розв’язання завдання оцінюється трьома балами.


8.З міста Адо містаВ виїхав велосипедист. Через 3 год з міста А виїхав мотоцикліст, який прибув до містаВ одночасноз велосипедистом. Знайдіть швидкість мотоцикліста, якщо вона на 45 км/год більша за швидкість велосипедиста, а відстань між містами А і В становить 60 км.Схожі:

Контрольна робота з алгебри у 9-х класах iconКонтрольна робота з геометрії у 9-х класах
Контрольна робота містить 20 варіантів. Кожен із них складається з трьох частин, які відрізняються складністю та формою тестових...
Контрольна робота з алгебри у 9-х класах iconКонтрольна робота №3 «Людина та її світ у давній історії»: різнорівнева контрольна робота
Які урочисті свята стародавніх греків поклали початок античній драмі і театральному мистецтву?
Контрольна робота з алгебри у 9-х класах iconКонтрольна робота на семестр є обов'язковою
Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах
Контрольна робота з алгебри у 9-х класах iconКонтрольна робота №1 3 Вступ 3 Голодомор 1932-1933 р р. 3 Висновки 6 контрольна робота №2 8 Вступ 8 Перша світова війна 1914-1918 р р. 8 Висновки 12 використана література 13
Очевидно одне — голод в Україні виник не внаслідок стихійного лиха, а був організований штучно
Контрольна робота з алгебри у 9-х класах iconКонтрольна робота №1 «Натуральні числа І шкали» Контрольна робота №1 «Натуральні числа І шкали» варіант 1 Порівняйте числа І запишіть
Накресліть координатний промінь, одиничний відрізок якого дорівнює довжині однієї клітини зошита. Відмітьте на цьому промені точки...
Контрольна робота з алгебри у 9-х класах iconН.І. Якимцева. 01 вересня 2011 р
Календарне планування вивчення алгебри І початків аналізу та геометрії в 9-11 класах
Контрольна робота з алгебри у 9-х класах iconДокументи
1. /Алгебра/Директорська контрольна робота за _ чверть 7л-перероблене.doc
2. /Алгебра/Директорська...

Контрольна робота з алгебри у 9-х класах iconЗворотний зв'язок у навчанні учнів із затримкою психічного розвитку
Тут використовуються загальноприйняті механізми: диференційований підхід, індивідуальна робота, корекційна робота, самостійна і контрольна...
Контрольна робота з алгебри у 9-х класах iconКонтрольна робота

Контрольна робота з алгебри у 9-х класах iconКонтрольна робота

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи