Про затвердження форми первинної облікової документації n 502-3/о \"Повідомлення про результати сероепідеміологічного моніторингу поширення віл\" та Інструкції щодо її заповнення міністерство охорони здоров\\\

Про затвердження форми первинної облікової документації n 502-3/о "Повідомлення про результати сероепідеміологічного моніторингу поширення віл" та Інструкції щодо її заповнення міністерство охорони здоров\'я україни нака з 01. 12. 2004 n 587
Скачати 102.82 Kb.
НазваПро затвердження форми первинної облікової документації n 502-3/о "Повідомлення про результати сероепідеміологічного моніторингу поширення віл" та Інструкції щодо її заповнення міністерство охорони здоров\'я україни нака з 01. 12. 2004 n 587
Дата конвертації11.03.2014
Розмір102.82 Kb.
ТипДокументиN 587, 01.12.2004, 028,057,016, 282
Про затвердження форми первинної облікової документації N 502-3/о "Повідомлення про результати сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ" та Інструкції щодо її заповненняМІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ\'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

01.12.2004 N 587

Про затвердження форми первинної облікової документації N 502-3/о "Повідомлення про результати сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ" та Інструкції щодо її заповнення

З метою удосконалення системи обліку з питань ВІЛ-інфекції/СНІД і приведення її у відповідність до міжнародних стандартів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму первинної облікової документації N 502-3/о "Повідомлення про результати сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ" (надалі - облікова форма) та Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації N 502-3/о "Повідомлення про результати сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ" (надалі - Інструкція), що додаються.

2. Затверджені в п. 1 цього наказу форму та Інструкцію ввести в дію з 1 січня 2005 року.

3. Поширити затверджені в п. 1 цього наказу форму та Інструкцію на державні та комунальні заклади охорони здоров\'я, що здійснюють дослідження крові на антитіла на ВІЛ-інфекцію.

4. Міністру охорони здоров\'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров\'я обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Головному управлінню охорони здоров\'я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації забезпечити:

4.1. Організацію впровадження облікової форми та Інструкції, затверджених п. 1 цього наказу у державних та комунальних закладах, що здійснюють дослідження крові на антитіла до ВІЛ.

4.2. Тиражування облікової форми та Інструкції, затверджених п. 1 цього наказу.

4.3. Збирання та обробку облікової форми, затвердженої п. 1 цього наказу.

4.4. Подання облікової форми, затвердженої п. 1 цього наказу, до Центрів профілактики і боротьби зі СНІД за місцезнаходженням закладів, в установлені терміни.

5. Українському центру профілактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України здійснювати методологічне керівництво та контроль за збором інформації з облікової форми, її обробкою та достовірністю.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

О.М.Орда

------------------------------------------------------------------------

|Назва міністерства, іншого | | МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ |

|центрального органу виконавчої влади, | | |

|у сфері управління якого перебуває | | Форма первинної облікової |

|заклад ______________________________ | | документації |

|--------------------------------------| | N 502-3/о |

|Найменування та повна поштова адреса | | |

|закладу, відповідальні особи якого | | |

|заповнили повідомлення ______________ | | ЗАТВЕРДЖЕНО |

|_____________________________________ | | Наказ МОЗ України від |

|_____________________________________ | | 01.12.2004 N 587 |

|--------------------------------------| | |

|Ідентифікаційний код --------------- | | |

| за ЄДРПОУ --------------- | | |

------------------------------------------------------------------------

ПОВІДОМЛЕННЯ

про результати сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ

"______" _________________________ 20______ р.

(дата заповнення повідомлення)

_________________________________________________________________

Повідомлення направлено до ______________________________________

(найменування Центру СНІД)

Контингенти, що обстежені на ВІЛ

Коди обстежених контин- гентів

Кількість скринінго- вих обстежень на ВІЛ

з них обстеження, що ними було підтверджено ВІЛ

А

Б

1

2

Усього

000у тому числі: громадяни України, усього

100з них: особи, які мали гетеросексуальні контакти з ВІЛ-інфікованими

101споживачі наркотичних речовин ін\'єкційним шляхом

102особи, які мали гомосексуальні контакти з ВІЛ-інфікованими

103особи, у яких виявлені хвороби, що передаються статевим шляхом

104особи, які мають численні незахищені сексуальні контакти

105призовники

106особи, обстежені з метою одержання довідки про свій ВІЛ-статус

107донори, усього

108з них: первинний (разовий) донор крові

108,1постійний (кадровий) донор крові

108,2донор органів, тканин, клітин, біологічних рідин

108,3вагітні, усього

109з них: обстежені первинно

109,1обстежені повторно

109,2діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками, усього

110з них: обстежені первинно

110,1обстежені повторно

110,2діти, обстежені за епідеміологічними показаннями

111особи, які перебувають в місцях позбавлення волі

112особи, обстежені за клінічними показаннями, усього

113з них: діти віком 0-17 років включно

113,1дорослі віком 18 років і старші

113,2особи, обстежені анонімно

114особи, які мають ризик інфікування ВІЛ внаслідок медичних маніпуляцій за епідеміологічними показаннями, усього

115з них: медичні працівники із професійним ризиком зараження

115,1реципієнти компонентів та препаратів крові, органів тканин, клітин, біологічних рідин

115,2пацієнти, яким проводилися інші медичні маніпуляції

115,3особи, обстежені з профілактичною метою

116померлі

119інші особи, що не належать до контингентів, перелічених вище

120іноземні громадяни

200Прізвище, ім\'я, по батькові та N контактного телефону лікаря,

який заповнив повідомлення _______________________________________

________________________________________________ _______________

(підпис)

Начальник Центру медичної

статистики МОЗ України

М.В.Голубчиков

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ МОЗ України 01.12.2004 N 587

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми первинної облікової документації N 502-3/о "Повідомлення про результати сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ"

Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 502-3/о "Повідомлення про результати сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ" (надалі - Повідомлення).

1. Повідомлення розповсюджується на державні та комунальні заклади охорони здоров\'я, що здійснюють дослідження крові на антитіла до ВІЛ.

2. Обліку у Повідомленні підлягають первинні скринінгові та верифікаційні обстеження з позитивними результатами під час тестування окремих контингентів населення.

3. Повідомлення заповнюють відповідальні особи закладів, що здійснюють дослідження крові на антитіла до ВІЛ.

4. Підставою для заповнення Повідомлення є додатки N 2 "Направлення на дослідження зразків сироваток крові на наявність антитіл до ВІЛ" та N 10 "Довідка про позитивний результат верифікаційних досліджень" до наказу Міністерства охорони здоров\'я України (надалі - МОЗ) від 22.02.02 N 71 "Про затвердження Інструкції з організації роботи лабораторій діагностики ВІЛ-інфекції".

5. Повідомлення заповнюється наростаючим підсумком, а саме: за перший квартал, перше півріччя, дев'ять місяців та рік.

6. Відповідальні особи закладів надсилають Повідомлення на паперових носіях поштою до Центру профілактики та боротьби зі СНІД (надалі - Центр СНІД), що веде комп'ютерну базу кодованих даних ВІЛ/СНІД-реєстру, за місцезнаходженням закладу, який подає Повідомлення до 5 квітня, 5 липня, 5 жовтня поточного року та 5 січня наступного року.

7. У верхньому лівому куті Повідомлення вказуються найменування та повна поштова адреса державного та комунального закладу, що здійснює дослідження крові на антитіла до ВІЛ, відповідальні особи якого заповнили Повідомлення, а також ідентифікаційний код відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

8. Після заголовка Повідомлення обов'язково має бути вказана дата його заповнення.

9. Далі наводиться найменування Центру СНІД, на адресу якого направляється Повідомлення.

10. У графі 1 указується кількість скринінгових первинних обстежень на ВІЛ, що їх проведено протягом звітного періоду.

11. У графі 2 із загальної кількості проведених скринінгових обстежень на ВІЛ вказується кількість верифікаційних обстежень, що ними було підтверджено ВІЛ.

12. У рядках з кодами 000-200 вказується кількість скринінгових обстежень, що їх було проведено, а саме:

- за кодом 000 наводиться загальна кількість обстежень, що їх проведено серед громадян України та іноземних громадян;

- за кодом 100 відображаються загальна кількість обстежень серед громадян України

в тому числі:

- за кодом 101 - серед осіб, які мали гетеросексуальні контакти з ВІЛ-інфікованими особами;

- за кодом 102 - серед осіб, які вживають або вживали наркотичні речовини ін'єкційним шляхом;

- за кодом 103 - серед осіб, які мали гомосексуальні контакти з ВІЛ-інфікованими;

- за кодом 104 - серед осіб, у яких виявлені хвороби, що передаються статевим шляхом;

- за кодом 105 - серед осіб, які мають або мали численні незахищені сексуальні контакти;

- за кодом 106 - серед призовників;

- за кодом 107 - серед осіб, які обстежені з метою одержання довідки про свій ВІЛ-статус для оформлення візи, страховки, громадянства, вступу до шлюбу тощо;

- за кодом 108 - серед донорів, усього

з них:

- за кодом 108,1 - первинний (разовий) донор крові;

- за кодом 108,2 - постійний (кадровий) донор крові;

- за кодом 108,3 - донор органів, тканин, клітин, біологічних рідин;

- за кодом 109 - серед вагітних, усього

з них:

за кодом 109,1 - первинно обстежені на ВІЛ незалежно від строку вагітності;

- за кодом 109,2 - повторно обстежені на ВІЛ незалежно від строку вагітності;

за кодом 110 - серед дітей, які народжені ВІЛ-інфікованими жінками, усього

з них:

- за кодом 110,1 - новонароджені, у яких обстежена на ВІЛ пуповинна кров;

- за кодом 110,2 - повторно обстежені на ВІЛ діти упродовж періоду перебування їх під диспансерним наглядом;

- за кодом 111 - серед дітей, які обстежуються на ВІЛ за епідеміологічними показаннями, а саме: дітей, народжених жінками, у яких ВІЛ-статус не встановлено, які проживають без батьків, без документів, ведуть асоціальний спосіб життя тощо;

- за кодом 112 - серед осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі, а саме: в слідчих ізоляторах, установах відбування покарань;

- за кодом 113 - серед осіб, які обстежуються на ВІЛ за клінічними показаннями, усього

з них:

- за кодом 113,1 - діти віком 0 - 17 років включно;

- за кодом 113,2 - дорослі віком 18 років і старші;

- за кодом 114 - серед осіб, які обстежуються на ВІЛ анонімно, а саме: осіб, які відмовилися повідомити паспортні дані незалежно від причин, що спонукали їх дізнатися про свій ВІЛ-статус;

за кодом 115 - серед осіб, які мають ризик інфікування ВІЛ внаслідок медичних маніпуляцій за епідеміологічними показаннями, усього

з них:

- за кодом 115,1 - медичні працівники із професійним ризиком зараження (наявність ризику інфікування ВІЛ при аварійній ситуації на робочому місці);

- за кодом 115,2 - реципієнти компонентів та препаратів крові, органів, тканин, клітин, біологічних рідин;

- за кодом 115,3 - пацієнти, яким проводилися інші медичні маніпуляції;

- за кодом 116 - серед осіб, які обстежуються на ВІЛ з профілактичною метою, а саме: осіб, які бажають дізнатися про свій ВІЛ-статус конфіденційно;

- за кодом 119 - померлі від захворювання з клінічними ознаками СНІД але не обстежених на ВІЛ при житті;

- за кодом 120 - серед інших осіб, а саме: громадян України, які не належать до контингентів, перелічених під кодами 101-119;

- за кодом 200 наводяться дані про загальну кількість обстежень серед іноземних громадян.

13. Повідомлення є основним документом для заповнення розділу 1 "Результати сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ-інфекції в Україні" (таблиця 1000) звітної форми N 1 ВІЛ/СНІД "Звіт про осіб зі станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) за __ квартал 20__ року" та N 2 ВІЛ/СНІД "Звіт про осіб зі станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) за 20___ рік".

14. Повідомлення має бути заповнено чітко і розбірливо, мають бути заповнені всі графи та рядки. Якщо які-небудь дані відсутні, то ставиться риска. Обов'язково мають бути вказані прізвище, ім'я, по батькові та номер контактного телефону лікаря, який заповнив Повідомлення, стояти його підпис.

15. Виправлення помилок підтверджується підписом особи, яка заповнила Повідомлення, з зазначенням дати внесення змін. Персональну відповідальність за достовірність наведеної у Повідомленні інформації згідно з чинним законодавством несе особа, що заповнила її.

16. Копія надісланого на адресу Центру СНІД Повідомлення зберігається у закладі протягом 5 років. Оригінал Повідомлення зберігається у регіональних центрах СНІД постійно.

Начальник Центру медичної

статистики Міністерства

охорони здоров'я України

М.В.Голубчиков
Схожі:

Про затвердження форми первинної облікової документації n 502-3/о \"Повідомлення про результати сероепідеміологічного моніторингу поширення віл\" та Інструкції щодо її заповнення міністерство охорони здоров\\\Про затвердження Інструкції з організації роботи лабораторій діагностики віл-інфекції міністерство охорони здоров\'я україни нака з n 71 від 22. 02. 2002 м. Київ
З метою впровадження сучасних методів специфічної лабораторної діагностики віл-інфекції для підвищення ефективності боротьби з віл/снідом...
Про затвердження форми первинної облікової документації n 502-3/о \"Повідомлення про результати сероепідеміологічного моніторингу поширення віл\" та Інструкції щодо її заповнення міністерство охорони здоров\\\Положення про центр моніторингу та оцінки виконання програмних заходів з протидії віл-інфекції/сніду міністерство охорони здоров\'я україни нака з 03. 04. 2009 n 214
Про затвердження Типового положення про центр моніторингу та оцінки виконання програмних заходів з протидії віл-інфекції/сніду
Про затвердження форми первинної облікової документації n 502-3/о \"Повідомлення про результати сероепідеміологічного моніторингу поширення віл\" та Інструкції щодо її заповнення міністерство охорони здоров\\\Наказ №756 Про затвердження Порядку вибору та зміни лікаря первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та форм первинної облікової документації
Закону України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях...
Про затвердження форми первинної облікової документації n 502-3/о \"Повідомлення про результати сероепідеміологічного моніторингу поширення віл\" та Інструкції щодо її заповнення міністерство охорони здоров\\\Наказ №837 Про проведення загальнообласної інформаційно-просвітницької профілактичної кампанії щодо активного виявлення хворих на віл-інфекцію/снід з метою збереження їхнього здоров’я І здоров’я інших людей
Віл-інфекцію (лише 1 з 3 віл-інфікованих громадян України знає про свій статус щодо віл) для посилення заходів з профілактики поширення...
Про затвердження форми первинної облікової документації n 502-3/о \"Повідомлення про результати сероепідеміологічного моніторингу поширення віл\" та Інструкції щодо її заповнення міністерство охорони здоров\\\Наказ №905 Львів Про проведення загальнообласної інформаційно-просвітницької профілактичної кампанії щодо активного виявлення хворих на віл-інфекцію/снід з метою збереження їхнього здоров’я І здоров’я інших людей
Віл-інфекцію (лише 1 з 2 віл-інфікованих громадян України знає про свій статус щодо віл) для посилення заходів з профілактики поширення...
Про затвердження форми первинної облікової документації n 502-3/о \"Повідомлення про результати сероепідеміологічного моніторингу поширення віл\" та Інструкції щодо її заповнення міністерство охорони здоров\\\Про затвердження Форм первинної облікової документації з інфекційної, дерматовенерологічної, онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їх заповнення На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21. 02. 2001
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21. 02. 2001 n 157 "Деякі питання реєстрації, обліку та звітності щодо інфекційних...
Про затвердження форми первинної облікової документації n 502-3/о \"Повідомлення про результати сероепідеміологічного моніторингу поширення віл\" та Інструкції щодо її заповнення міністерство охорони здоров\\\Про затвердження Інструкції щодо організації епідеміологічного нагляду за кором
Відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" та згідно з Положенням про Міністерство охорони здоров'я...
Про затвердження форми первинної облікової документації n 502-3/о \"Повідомлення про результати сероепідеміологічного моніторингу поширення віл\" та Інструкції щодо її заповнення міністерство охорони здоров\\\Міністерство охорони здоров'я україни
Про розподіл антиретровірусних препаратів для лікування хворих на віл-інфекцію/снід та профілактики віл-інфікування, закуплених за...
Про затвердження форми первинної облікової документації n 502-3/о \"Повідомлення про результати сероепідеміологічного моніторингу поширення віл\" та Інструкції щодо її заповнення міністерство охорони здоров\\\Про затвердження Переліку харчових продуктів, щодо яких здійснюється контроль вмісту генетично модифікованих організмів міністерство охорони здоров'я україни нака з 09.
На виконання статті 10 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні...
Про затвердження форми первинної облікової документації n 502-3/о \"Повідомлення про результати сероепідеміологічного моніторингу поширення віл\" та Інструкції щодо її заповнення міністерство охорони здоров\\\Міністерство охорони здоров'я україни нака з
Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів та з метою удосконалення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи