Постанова від 15 серпня 2011 р. N 872 Київ Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах `` Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити Порядок організації інклюзивного навчання у icon

Постанова від 15 серпня 2011 р. N 872 Київ Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах `` Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити Порядок організації інклюзивного навчання у
Скачати 161.82 Kb.
НазваПостанова від 15 серпня 2011 р. N 872 Київ Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах `` Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити Порядок організації інклюзивного навчання у
Дата конвертації22.02.2014
Розмір161.82 Kb.
ТипПостановаПОСТАНОВА

від 15 серпня 2011 р. N 872

Київ


Про затвердження Порядку

організації інклюзивного навчання

у загальноосвітніх навчальних закладах

``


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:


Затвердити Порядок організації інклюзивного навчання у

загальноосвітніх навчальних закладах, що додається.


Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ


Інд. 70


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 15 серпня 2011 р. N 872


ПОРЯДОК

організації інклюзивного навчання

у загальноосвітніх навчальних закладах


1. Цей Порядок визначає вимоги до організації інклюзивного

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах з метою реалізації

права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем

проживання, їх соціалізації та інтеграції в суспільство, залучення

батьків до участі у навчально-виховному процесі.


2. Освітні послуги надаються дітям з особливими освітніми

потребами загальноосвітніми навчальними закладами у класах з

інклюзивним навчанням із застосуванням особистісно орієнтованих

методів навчання та з урахуванням індивідуальних особливостей

навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.


3. Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими

освітніми потребами (дітей з вадами фізичного та психічного

розвитку, в тому числі дітей-інвалідів) у загальноосвітніх

навчальних закладах створюються умови для:


забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень

такого закладу дітей з вадами опорно-рухового апарату, зокрема

тих, що пересуваються на візках, та дітей з вадами зору;


забезпечення необхідними навчально-методичними і

наочно-дидактичними посібниками та індивідуальними технічними

засобами навчання;


облаштування кабінетів учителя-дефектолога, психологічного

розвантаження, логопедичного для проведення корекційно-розвиткових

занять;


забезпечення відповідними педагогічними кадрами.


4. Рішення про утворення класів з інклюзивним навчанням

приймається керівником загальноосвітнього навчального закладу з

урахуванням освітніх запитів населення за умови наявності

необхідної матеріально-технічної та методичної бази, відповідних

педагогічних кадрів і приміщень, що відповідають

санітарно-гігієнічним вимогам, згідно з Положенням про

загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою

Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 778

( 778-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65,

ст. 2291), за погодженням з відповідним органом управління

освітою.


5. Власник загальноосвітнього навчального закладу виділяє в

установленому порядку кошти для забезпечення безперешкодного

доступу до будівель та приміщень таких закладів дітей з особливими

освітніми потребами, створення відповідної матеріально-технічної

та методичної бази, забезпечує підвищення кваліфікації

педагогічних працівників з питань надання освітніх послуг дітям з

особливими освітніми потребами у класах з інклюзивним навчанням,

сприяє провадженню інноваційної діяльності, здійснює заходи щодо

придбання транспортних засобів для підвезення таких дітей до місця

навчання та додому.


Власник та керівник загальноосвітнього навчального закладу

несуть відповідальність за організацію, стан та якість

інклюзивного навчання.


6. У загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється

психолого-педагогічне супроводження дітей з особливими освітніми

потребами працівниками психологічної служби (практичними

психологами, соціальними педагогами) таких закладів та

відповідними педагогічними працівниками.


Діяльність працівників психологічної служби (практичних

психологів, соціальних педагогів) координують центри практичної

психології і соціальної роботи, міські (районні) методичні

кабінети.


7. Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до

класів з інклюзивним навчанням здійснюється в установленому

порядку відповідно до висновку психолого-медико-педагогічної

консультації.


8. Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу

наповнюваність класів з інклюзивним навчанням становить не більш

як 20 учнів, з них:


одна - три дитини з розумовою відсталістю або вадами

опорно-рухового апарату, або зниженим зором чи слухом, або

затримкою психічного розвитку тощо;


не більш як двоє дітей сліпих або глухих, або з тяжкими

порушеннями мовлення, або складними вадами розвитку (вадами слуху,

зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з розумовою відсталістю,

затримкою психічного розвитку), або тих, що пересуваються на

візках.


9. Навчання у класах з інклюзивним навчанням здійснюється за

типовими навчальними планами, програмами, підручниками та

посібниками, рекомендованими МОНмолодьспортом для загальноосвітніх

навчальних закладів, у тому числі спеціальними підручниками.


10. Навчально-виховний процес у класах з інклюзивним

навчанням здійснюється відповідно до робочого навчального плану

загальноосвітнього навчального закладу, складеного на основі

типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, з

урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної

діяльності дітей з особливими освітніми потребами.


На основі зазначеного робочого навчального плану

розробляється індивідуальний навчальний план для дітей з

особливими освітніми потребами (далі - індивідуальний навчальний

план) з урахуванням висновку психолого-медико-педагогічної

консультації.


Розклад уроків для дітей з особливими освітніми потребами

складається з урахуванням індивідуальних особливостей їх

навчально-пізнавальної діяльності, динаміки розумової

працездатності протягом дня і тижня та з дотриманням

санітарно-гігієнічних вимог.


11. Особливістю навчально-виховного процесу дітей з

особливими освітніми потребами є його корекційна спрямованість.


12. В індивідуальному навчальному плані передбачається від

трьох до восьми годин на тиждень для проведення

корекційно-розвиткових занять з урахуванням висновку

психолого-медико-педагогічної консультації та типових навчальних

планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей,

які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку. Такі

години враховуються під час визначення гранично допустимого

тижневого навчального навантаження дітей з особливими освітніми

потребами.


Корекційно-розвиткові заняття проводяться відповідними

вчителями-дефектологами та практичними психологами.


13. Відповідно до висновку психолого-медико-педагогічної

консультації та за згодою батьків для дітей з особливими освітніми

потребами педагогічні працівники, у тому числі

вчителі-дефектологи, розробляють індивідуальну навчальну програму

з урахуванням навчальних програм загальноосвітніх навчальних

закладів, яка затверджується керівником навчального закладу та

переглядається двічі на рік (у разі потреби частіше) з метою її

коригування.


^ 14. Особистісно орієнтоване спрямування навчально-виховного

процесу забезпечує асистент вчителя, який бере участь у

розробленні та виконанні індивідуальних навчальних планів та

програм, адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних

особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими

освітніми потребами.


15. Оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими

освітніми потребами здійснюється згідно з критеріями оцінювання

навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним

індивідуальною навчальною програмою.


Система оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими

освітніми потребами повинна бути стимулюючою.


16. Державна підсумкова атестація дітей з особливими

освітніми потребами здійснюється відповідно до Положення про

державну підсумкову атестацію.


17. Діти з особливими освітніми потребами залучаються до

позакласної та позашкільної роботи з урахуванням їх інтересів,

нахилів, здібностей, побажань, віку, індивідуальних особливостей

навчально-пізнавальної діяльності та стану здоров'я.


Позашкільна робота з дітьми з особливими освітніми потребами

проводиться відповідно до Положення про порядок організації

індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних

закладах ( z1036-04 ).


Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах


Лист МОНмолодьспорт № 1/9-384 від 18.05.12 року


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


№ 1/9-384 від 18 травня 2012 року


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту

Автономної Республіки Крим,

управління освіти і науки обласних,

Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій


^ Про організацію інклюзивного навчання

у загальноосвітніх навчальних закладах


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичний лист "Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах", розробленого з метою запровадження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 року № 872.


Просимо зміст листа довести до відома керівників районних та міських відділів освіти, керівників загальноосвітніх навчальних закладів.


Додаток: на 9 арк.


Заступник Міністра Б.М. Жебровський

Інструктивно-методичний лист

"Організація навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного навчання"


Інструктивно-методичний лист розроблено з метою реалізації Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 року № 872.


Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.


Інклюзивне навчання запроваджується відповідно до Конвенції ООН про права дитини та Конвенції ООН про права інвалідів, низки Указів Президента, Закону України «Про загальну середню освіту».


Передумовою у забезпеченні успішності навчання дитини з особливими освітніми потребами у загальноосвітньому навчальному закладі є індивідуалізація навчально-виховного процесу. Індивідуальне планування навчально-виховного процесу має на меті:

розроблення комплексної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами, що допоможе педагогічному колективу закладу пристосувати середовище до потреб дитини;

надання додаткових послуг та форм підтримки у процесі навчання;

організацію спостереження за динамікою розвитку учня.


Індивідуальна програма розвитку розробляється групою фахівців (заступник директора з навчально-виховної роботи, вчителі, асистент вчителя, психолог, вчитель-дефектолог та інші) із обов’язковим залученням батьків, або осіб, які їх замінюють, з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання дитини з особливими освітніми потребами. Вона містить загальну інформацію про учня, систему додаткових послуг, види необхідної адаптації та модифікації навчальних матеріалів, індивідуальну навчальну програму та за потреби індивідуальний навчальний план.


Оформлення та ведення відповідної документації покладається на асистента вчителя.


Індивідуальна програма розвитку містить такі розділи:


1. Загальна інформація про дитину: ім’я та прізвище, вік, телефони батьків, адреса, проблема розвитку (інформація про особливі освітні потреби), дата зарахування дитини до школи та строк, на який складається програма.


2. Наявний рівень знань і вмінь. Група фахівців протягом 1-2 місяців (в залежності від складності порушення) вивчає можливості та потреби дитини, фіксує результати вивчення:

її вміння, сильні якості та труднощі, стиль навчання (візуальний, кінестетичний, багатосенсорний та інші, особливо якщо один зі стилів домінує), у чому їй потрібна допомога;

інформація щодо впливу порушень розвитку дитини на її здатність до навчання (відомості надані психолого-медико-педагогічною консультацією). Вся інформація повинна бути максимально точною, оскільки вона є підґрунтям для подальшого розроблення завдань.


4. Спеціальні та додаткові освітні послуги. В індивідуальній програмі розвитку фіксується розклад занять з відповідними фахівцями (логопедом, фізіотерапевтом, психологом та іншими спеціалістами), вказується кількість і тривалість таких занять з дитиною.


5. Адаптації/модифікації. При складанні індивідуальної програми розвитку необхідно проаналізувати, які адаптації та модифікації слід розробити для облаштування середовища, застосування належних навчальних методів, матеріалів, обладнання, урахування сенсорних та інших потреб дитини.


Модифікація – трансформує характер подачі матеріалу шляхом зміни змісту або концептуальної складності навчального завдання. Наприклад, скорочення змісту навчального матеріалу; модифікація навчального плану або цілей і завдань, прийнятних для конкретної дитини, корекція завдань, визначення змісту, який необхідно засвоїти.


Адаптація – змінює характер подачі матеріалу, не змінюючи зміст або концептуальну складність навчального завдання. Зокрема, можуть використовуватись такі види адаптацій:

пристосування середовища (збільшення інтенсивності освітлення в класних кімнатах, де є діти з порушеннями зору; зменшення рівня шуму в класі, де навчається слабочуюча дитина, забезпечення її слуховим апаратом; створення відокремленого блоку в приміщенні школи для учнів початкової ланки);

адаптація навчальних підходів (використання навчальних завдань різного рівня складності; збільшення часу на виконання, зміна темпу занять, чергування видів діяльності);

адаптація матеріалів (адаптація навчальних посібників, наочних та інших матеріалів; використання друкованих текстів з різним розміром шрифтів, картки-підказки, тощо).


Індивідуальна програма розвитку розробляється на один рік. Двічі на рік (за потребою частіше) переглядається з метою її коригування. Зокрема, коли у дитини виникають труднощі у засвоєнні визначеного змісту навчального матеріалу, чи навпаки виникає необхідність перейти до наступного рівня складності виконання завдань.


Навчально-виховний процес у класах з інклюзивним навчанням загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється відповідно до робочого навчального плану школи, за навчальними програмами, підручниками, посібниками, рекомендованими МОНмолодьспортом для загальноосвітніх навчальних закладів.


Для дітей з особливими освітніми потребами, які мають інтелектуальні порушення та зі складними вадами розвитку (вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку) на основі робочого навчального плану школи розробляється індивідуальний навчальний план з урахуванням рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації та на основі Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.


Індивідуальний навчальний план визначає перелік навчальних предметів, послідовність їх вивчення, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета за роками навчання, та тижневу кількість годин. У плані враховуються додаткові години на індивідуальні і групові заняття, курси за вибором, факультативи тощо.


Для проведення корекційно-розвиткових занять в індивідуальному навчальному плані учня передбачається від 3 до 8 годин на тиждень (кількість годин визначають відповідні психолого-медико-педагогічні консультації).


Індивідуальний навчальний план та індивідуальна навчальна програма розробляється педагогічними працівниками, у тому числі з дефектологічною освітою, які беруть безпосередню участь у навчально-виховному процесі, за участю батьків дитини або осіб, які їх замінюють, та затверджується керівником навчального закладу.


Індивідуальна навчальна програма дитини з особливими освітніми потребами у класі з інклюзивним навчанням розробляється на основі типових навчальних програм загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі спеціальних, з відповідною їх адаптацією.


Навчальна програма визначає зміст, систему знань, навичок і вмінь, які мають опанувати учні в навчальному процесі з кожного предмета, а також зміст розділів і тем.


При складанні індивідуальної навчальної програми педагоги в першу чергу аналізують відповідність вимог навчальної програми та методів, що використовуються на уроці, актуальним і потенційним можливостям дитини з особливими освітніми потребами.


До складання індивідуальної навчальної програми залучаються батьки, які повинні мати чітке уявлення про те, чому навчання дитини потребує розроблення індивідуальної навчальної програми. Така співпраця забезпечить інформування батьків про потенційні можливості дитини, динаміку її розвитку та врегулює комплекс суперечливих питань, які виникають між батьками та вчителями в процесі навчання дитини.


Невід’ємною складовою процесу розроблення індивідуальної програми розвитку є оцінка динаміки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, збирання відомостей про її успіхи (учнівські роботи, результати спостережень педагогів, контрольні листки, результати тестів, тощо).


Визначення рівня сформованості знань, умінь і навичок учнів з особливими освітніми потребами здійснюється з метою забезпечення позитивної мотивації навчання, інформування учнів про їх індивідуальні досягнення, визначення ефективності педагогічної діяльності вчителів.


Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами здійснюється за критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за №566/19304.


Оцінювання навчальних досягнень учнів з розумовою відсталістю, зі складними вадами розвитку, які навчаються за індивідуальним навчальним планом і програмою, здійснюється за обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою.


Система оцінювання навчальних досягнень учнів повинна бути стимулюючою.


З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів може бути використаний метод оцінювання портфоліо.


Портфоліо - це накопичувальна система оцінювання, що передбачає формування уміння учнів ставити цілі, планувати і організовувати власну навчальну діяльність; накопичення різних видів робіт, які засвідчують рух в індивідуальному розвитку; активну участь в інтеграції кількісних і якісних оцінок; підвищення ролі самооцінки.


Таке оцінювання передбачає визначення критеріїв для включення учнівських напрацювань до портфоліо; форми подання матеріалу; спланованість оцінного процесу; елементи самооцінки з боку учня тощо.


Процес складання індивідуальної програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами носить диференційований характер, розробляється на основі аналізу проблеми розвитку учня та його освітніх потреб.


Зокрема, якщо дитина з особливими освітніми потребами має сенсорні порушення при збереженому інтелекті і потребує створення відповідних адаптацій навчальних матеріалів та корекційних занять з вчителем-дефектологом, для неї розробляється та частина програми розвитку, яка стосується надання цих послуг та розроблення відповідних адаптацій. За потреби адаптується навчальна програма, але розроблення індивідуального навчального плану є недоцільним.


Разом із тим, якщо в класі навчаються діти з особливими освітніми потребами однієї нозології, для кожного окремо розробляється та частина індивідуальної програми розвитку, яка стосується їхніх відмінностей та потреб, а навчальна програма може бути спільною.


Учням з особливими освітніми потребами, у тому числі з розумовою відсталістю, які навчалися у класі з інклюзивним навчанням, видається документ встановленого зразка для загальноосвітнього навчального закладу, учнями якого вони були.


У додатку до свідоцтва про базову загальну середню освіту або до атестата про повну загальну середню освіту вказуються лише ті предмети, які вивчав учень в процесі навчання.


Для осіб, звільнених від державної підсумкової атестації, у додаток до свідоцтва про відповідний рівень освіти виставляються річні бали та робиться запис “звільнений”.


Директор департаменту О.В. Єресько


Додатково див.: Індивідуальна програма розвитку (ІПР)


Рекомендую! 3

^ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА


від 18 липня 2012 р. № 635

Київ


Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963


Кабінет Міністрів України постановляє:


1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 “Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам” (Офіційний вісник України, 1997 p., число 16, с. 73; 2001 p., № 13, ст. 550; 2004 p., № 2, ст. 58) і від 14 червня 2000 p. № 963 “Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників” (Офіційний вісник України, 2000 p., № 24, ст. 1015; 2004 p., № 2, ст. 58, № 46, ст. 3052; 2005 p., № 48, ст. 3013; 2006 p., № 8, ст. 454; 2007 p., № 8, ст. 301, № 48, ст. 1972) зміни, що додаються.


2. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2012 року.


Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ


Інд. 70


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 18 липня 2012 р. № 635


ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963


1. Розділ III “Середні навчальні заклади, навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги і реабілітації” додатка до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346, доповнити такою позицією:


“Асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням

56”.


2. Абзац третій розділу “Посади педагогічних працівників” переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963, після слів “викладачі всіх спеціальностей” доповнити словами “, асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим нСхожі:

Постанова від 15 серпня 2011 р. N 872 Київ Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах `` Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити Порядок організації інклюзивного навчання у iconПостанова від 15 серпня 2011 р. №872 Київ Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, що додається
Постанова від 15 серпня 2011 р. N 872 Київ Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах `` Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити Порядок організації інклюзивного навчання у iconПро затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, що додається.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. N 872 порядок
Постанова від 15 серпня 2011 р. N 872 Київ Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах `` Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити Порядок організації інклюзивного навчання у iconПро затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах Кабінет Міністрів України постановля є : Затвердити Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, що додається.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. N 872 порядок
Постанова від 15 серпня 2011 р. N 872 Київ Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах `` Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити Порядок організації інклюзивного навчання у iconПро організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
«Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», розробленого з метою запровадження Порядку організації...
Постанова від 15 серпня 2011 р. N 872 Київ Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах `` Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити Порядок організації інклюзивного навчання у iconПро організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
«Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», розробленого з метою запровадження Порядку організації...
Постанова від 15 серпня 2011 р. N 872 Київ Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах `` Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити Порядок організації інклюзивного навчання у iconПро організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, розробленого з метою запровадження Порядку організації...
Постанова від 15 серпня 2011 р. N 872 Київ Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах `` Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити Порядок організації інклюзивного навчання у iconПро організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
«Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», розробленого з метою запровадження Порядку організації...
Постанова від 15 серпня 2011 р. N 872 Київ Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах `` Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити Порядок організації інклюзивного навчання у iconПро організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
«Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», розробленого з метою запровадження Порядку організації...
Постанова від 15 серпня 2011 р. N 872 Київ Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах `` Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити Порядок організації інклюзивного навчання у iconПро організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
«Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», розробленого з метою запровадження Порядку організації...
Постанова від 15 серпня 2011 р. N 872 Київ Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах `` Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити Порядок організації інклюзивного навчання у iconПро організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, розробленого з метою запровадження Порядку організації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи