Розпорядження голови Путильської районної державної адміністрації Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування icon

Розпорядження голови Путильської районної державної адміністрації Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування
Скачати 102.38 Kb.
НазваРозпорядження голови Путильської районної державної адміністрації Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування
Дата конвертації11.03.2014
Розмір102.38 Kb.
ТипРозпорядження

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту розпорядження голови Путильської районної державної адміністрації “ Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району ”


1. Опис проблеми

Відповідно до статті 44 Закону України “Про автомобільний транспорт” організація проведення конкурсу та визначення умов перевезень покладається на органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

З метою встановлення єдиних, чітких та прозорих умов проведення конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування пропонується прийняти цей регуляторний акт.

На даний час проблемні питання у зазначеній сфері полягають у наступному:

- відсутність постійно діючої системи вибору на конкурсних засадах юридичних або фізичних осіб, які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району;

- відсутність тривалих гарантій права перевізників на надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

- неналежний рівень компенсації у повному обсязі втрат коштів перевізникам внаслідок перевезення пільгових категорій пасажирів;

- відсутність чітких критеріїв у позбавленні права на обслуговування раніше наданих маршрутів перевізникам, що здійснюють перевезення пасажирів автомобільним транспортом.

Пропонується шляхом введення державного регулювання розв’язати проблему вибору на конкурсних засадах перевізників та унормувати цю процедуру шляхом затвердження умов проведення конкурсів на маршрутах загального користування серед юридичних та фізичних осіб, які здійснюють перевезення пасажирів автомобільним транспортом.

Умови проведення конкурсів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району враховують вимоги Закону України “Про автомобільний транспорт” і прийняття цього нормативно-правового акта дозволить забезпечити безпеку, належну якість й ефективне обслуговування пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування.

2. Цілі державного регулювання

Цілями прийняття даного регуляторного акта є створення конкурентного середовища у сфері перевезення пасажирів автотранспортом, забезпечення прозорості та створення умов для підвищення ефективності проведення конкурсів і прискорення розвитку галузі автомобільного транспорту, задоволення зростаючих потреб населення в перевезеннях, підвищення якості транспортних послуг та забезпечення державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення.

Основною ціллю прийняття розпорядження є затвердження Умов конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району, які встановлюють процедуру підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району, і є обов’язковими для виконання підприємством (організацією) залученим на договірних умовах для організації забезпечення проведення конкурсів, конкурсним комітетом та автомобільними перевізниками.

3. Механізм і заходи для вирішення проблем

У запропонованому правовому регулюванні передбачається впровадження механізмів і заходів для вирішення проблеми системного підходу в регулюванні пасажирських автомобільних перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району у тому числі:

- конкурсні засади визначення перевізника;

- створення рівних умов для участі у конкурсі на право обслуговування маршрутів усіх перевізників шляхом врегулювання на місцевому рівні механізмів участі у конкурсі;

- збереження діючої мережі приміських автобусних маршрутів загального користування, що не виходять за межі території району, кількості маршрутів, рейсів та графіків руху автобусів.

Ступінь ефективності регуляторного акта внаслідок можливості залучення до пасажирських перевезень додаткової кількості господарюючих суб’єктів, створення певних гарантій для населення району у поліпшенні надання їм відповідних послуг, буде оцінюватись за результатами відстеження виконання переможцями конкурсу умов договорів.

Наряду із цим, чітке декларування критеріїв конкурсного відбору дає змогу перевізникам більш ретельно готуватися до участі у конкурсі та підіймати якісні показники своєї діяльності до рівня вимог конкурсу заздалегідь.

Проблеми, які зумовили необхідність прийняття запропонованого розпорядження, вирішуються шляхом:

забезпечення законності та прозорості при визначенні переможця конкурсу для здійснення перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району;

ознайомлення всіх зацікавлених з даним регуляторним актом;

розміщення проекту розпорядження в засобах масової інформації та його обговорення.

4. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

В якості альтернативи до запропонованого регуляторного акту можна розглянути й інше вирішення цього питання, а саме – залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, що призведе до поглиблення існуючої проблеми і ніяким чином не сприятиме її вирішенню.

Прийняття розпорядження голови райдержадміністрації „Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території району забезпечить розвиток здорової конкуренції, обмеження монополізму на ринку пасажирських транспортних послуг та вибір на конкурсних засадах пасажирських перевізників, які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

Цей спосіб сприяє виявленню найкращого перевізника, а також нових перевізників, стимулює перевізників до безпеки перевезень та оновлення парку автобусів, сприяє розвитку добросовісної конкуренції, створенню нових робочих місць, поліпшенню рівня послуг.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Реалізація регуляторного акта дозволить досягнути встановлених цілей за рахунок стимулювання розвитку транспортної галузі та створення конкурентного середовища на ринку надання послуг із пасажирських перевезень.

Виконання вимог регуляторного акта не потребує додаткових витрат коштів місцевого бюджету, а також не потребує додаткових витрат на контроль за виконанням вимог цього регуляторного акта.

Найбільш впливовими зовнішніми чинниками, що впливатимуть на дію регуляторного акта будуть:

  • зміна чинного законодавства у сфері пасажирських перевезень;

  • зміна вимог до перевізників, що надають послуги з перевезення пасажирів;

  • зміна кон’юнктури ринку перевезень.

Зазначені зовнішні чинники мають значний вплив на результативність запропонованого регуляторного акта, тому буде запроваджено постійний моніторинг щодо їх оцінки, за результатами якого до запропонованого регуляторного акта будуть внесені відповідні зміни для усунення негативного впливу зазначених зовнішніх чинників.

Прийняття запропонованого нормативно-правового акта підвищить поінформованість перевізників щодо умов проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території, а також вимог до претендентів-перевізників на участь у конкурсі.

^ 6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

У результаті прийняття регуляторного акта очікується отримання таких позитивних факторів у сфері надання послуг пасажирського автомобільного транспорту як:

- розвиток конкурентного середовища;

- підвищення якості та комфортності пасажирських перевезень;

- обмеження монополізму;

- підвищення безпеки перевезень;

- збереження контролю організатора перевезень за роботою перевізників на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району;

- дотримання автомобільними перевізниками умов перевезень.


^ Очікувані результати від прийняття регуляторного акту:


Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Забезпечення контролю за організацією перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району

відсутні

Створення системи чітких уніфікованих вимог до перевізників

відсутні

Покращення іміджу влади через встановлення чіткої та прозорої процедури оформлення договорів з перевізниками

відсутні

Зменшення соціальної напруги при перевезеннях пільгових категорій громадян

збільшення асигнувань на перевезення пільгових категорій громадян

Сфера інтересів суб’єктів господарювання (перевізників)

Створення рівних можливостей для виходу на ринок послуг з перевезення пасажирів

відсутні

Створення системи нормативно-правового забезпечення тривалих гарантій права перевізників на надання послуг

відсутні

Можливість участі у конкурсі на перевезення пасажирів та розширення можливостей підприємницької діяльності, визначення чіткого порядку та переліку дій, необхідних для участі у конкурсі

витрати на участь у конкурсі

Підвищення рівня поінформованості щодо порядку підготовки документів, необхідних для участі у конкурсі із перевезення пасажирів та умов, які враховуються при визначенні переможця конкурсу

відсутні

Сфера інтересів громадян

Отримання більш якісних послуг з перевезення пасажирів

відсутні

Підвищення рівня безпеки автомобільних перевезень на автобусних маршрутах загального користування

відсутні

Збільшення обсягів надання послуг з перевезення пільгових категорій громадян

відсутні


7. Строк дії регуляторного акта

Акт набирає чинності з дня його офіційного опублікування в засобах масової інформації відповідно до законодавства України.

Запропонований регуляторний акт довгостроковий. Доповнення та зміни будуть вноситися після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

8. Показники результативності регуляторного акта

Впровадження даного регуляторного акта дозволить виконати вимоги Закону України “Про автомобільний транспорт” щодо: покращення якості пасажирських перевезень; безпечних умов для перевезення пасажирів автомобільним транспортом; створення конкурентного середовища; підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів; забезпечення виконання соціально значущих перевезень.

Для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі показники:

обсяг пасажирів, перевезених автомобільним транспортом (тис. осіб);

кількість перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів;

кількість зривів під час виконання рейсів на приміських автобусних маршрутах;

кількість звернень громадян щодо надання послуг пасажирського автомобільного транспорту;

розмір надходжень до місцевого бюджету від господарської діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з перевезенням пасажирів (тис. грн.);

кількість автобусів, залучених до перевезення пасажирів на маршрутах;

кількість перевезених пасажирів пільгової категорії громадян;

обсяг коштів, відшкодованих за пільгове перевезення окремих категорій громадян;

кількість порушень при здійсненні перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території району.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та громадян щодо основних положень акта високий – проект розміщено на офіційному сайті Путильської районної державної адміністрації (putyla.oda.cv.ua. в розділі: «Регуляторна діяльність, та в місцевій газеті «Карпати».

Після прийняття розпорядження його буде опубліковано в установленому законодавством порядку.


9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності розпорядження буде здійснюватись до дати набрання чинності цього регуляторного акта.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторним актом.

Періодичні відстеження результативності дії регуляторного акта планується здійснювати один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватиметься статистичним методом.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено управлінням економіки районної державної адміністрації.


Голова районної

державної адміністрації В. СафронякСхожі:

Розпорядження голови Путильської районної державної адміністрації Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування iconПро проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі району
Року №1081 «Про затвердження порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування»...
Розпорядження голови Путильської районної державної адміністрації Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування iconРозпорядження " 13 " 12 2012 р. №899-р Про внесення змін до Складу конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів автомобільним
«Про організацію перевезень пасажирів автомобільним транспортом на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування,...
Розпорядження голови Путильської районної державної адміністрації Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування iconРозпорядження 2014 № Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських
...
Розпорядження голови Путильської районної державної адміністрації Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування iconАналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження Краснокутської районної державної адміністрації «Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації),
«Про затвердження Умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації), що здійснює функцій робочого органу при проведенні...
Розпорядження голови Путильської районної державної адміністрації Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування iconРішення виконавчого комітету міської ради № Умови організації та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівцях
Про заходи щодо посилення безпеки перевезень автомобільним транспортом, є обов’язковими для виконання конкурсним комітетом, претендентами...
Розпорядження голови Путильської районної державної адміністрації Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування iconРішення виконавчого комітету міської ради 08. 05. 2012 №305/10 Умови організації та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівцях
Про заходи щодо посилення безпеки перевезень автомобільним транспортом, є обов’язковими для виконання конкурсним комітетом, претендентами...
Розпорядження голови Путильської районної державної адміністрації Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування iconРішення виконавчого комітету міської ради 26. 04. 2011 №288/7 Умови організації та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівцях
Про заходи щодо посилення безпеки перевезень автомобільним транспортом, є обов’язковими для виконання конкурсним комітетом, претендентами...
Розпорядження голови Путильської районної державної адміністрації Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування iconРішення виконкому Чернівецької міської ради " Про затвердження умов проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування в м. Чернівцях". Проблема, яку передбачається розв’язати
Рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 07. 12. 2005 року №924/21 були затверджені Умови проведення конкурсу...
Розпорядження голови Путильської районної державної адміністрації Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування iconПро визначення робочого органу- підприємства (організації) для виконання функцій забезпечення роботи конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування у Городенківському районі
Оголосити конкурс на визначення робочого органу-підприємства (організації) для виконання функцій забезпечення роботи конкурсного...
Розпорядження голови Путильської районної державної адміністрації Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування iconЗвіт про базове відстеження
«Про організацію перевезень пасажирів автомобільним транспортом на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи