Календарно-тематичний план (2 год за тиждень, у I семестрі — 32 год, у II семестрі — 38 год, усього — 70 год) icon

Календарно-тематичний план (2 год за тиждень, у I семестрі — 32 год, у II семестрі — 38 год, усього — 70 год)
Скачати 241.53 Kb.
НазваКалендарно-тематичний план (2 год за тиждень, у I семестрі — 32 год, у II семестрі — 38 год, усього — 70 год)
Дата конвертації11.03.2014
Розмір241.53 Kb.
ТипДокументи

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор _______________________

__________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
М. П. __________________
__________________________________
Підпис

«____» ______________ 201__ р.


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
з геометрії

на 20___ /20___ навчальний рік

для 8 класів

учителя ____________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Календарно-тематичНИЙ план
(2 год за тиждень, у I семестрі — 32 год, у II семестрі — 38 год, усього — 70 год)


^ Номер уроку


Дата проведення


Тема
урокуТип
урокуМета
урокуПримітки


1


2


3


4


5


6


Чотирикутники

(24 год)

1

Чотирикутник та його елементи


засвоєння нових знань


познайомити учнів з поняттям чотирикутника; ввести термінологію, пов’язану з елементами чотирикутника; формувати в учнів уміння знаходити на рисунку опуклі та неопуклі чотирикутники
2

Паралелограм


засвоєння нових знань


дати означення паралелограма; формувати вміння позначати паралелограми, визначати їх на рисунку, виконувати рисунок за описом, використовуючи вивчену термінологію; познайомити учнів з ознаками паралелограма та формувати первинні вміння застосовувати їх під час розв’язування задач
3

Властивості паралелограма


засвоєння нових знань


ознайомити учнів із властивостями паралелограма; навчити застосовувати ці властивості під час розв’язування задач різного рівня складності
4

Властивості та ознаки паралелограма


формування вмінь і навичок учнів


навчити учнів чітко формулювати властивості та ознаки паралелограма; розв’язувати задачі, які передбачають застосування означення паралелограма, його властивостей і ознак окремо та в комплексі
5

Властивості та ознаки паралелограма

узагальнення та си­стематизація знань

систематизувати знання учнів за темою «Властивості й ознаки паралелограма»

6

Прямокутник


засвоєння нових знань


дати означення прямокутника, довести його ознаки та властивості; навчити учнів знаходити прямокутник серед інших чотирикутників, розв’язувати нескладні задачі, застосовуючи властивості та ознаки прямокутника
7

Прямокутник. Його властивості та ознаки

формування вмінь і навичок учнів


формувати вміння учнів розв’язувати задачі різного рівня складності, застосовуючи означення, властивості та ознаки прямокутника
8

Ромб. Властивості та ознаки ромба


засвоєння нових знань


дати означення ромба, ознайомити учнів з його властивостями та ознаками; навчити розпізнавати ромб серед чотирикутників за його ознаками і розв’язувати нескладні задачі, застосовуючи вла­стивості ромба
9

Ромб. Його властивості та ознаки


Застосування знань, умінь і навичок учнів


формувати навички застосування властивостей і ознак ромба під час розв’язування задач, учити чітко формулювати властивості й ознаки ромба й усвідомлено застосовувати їх під час розв’язування задач
10

Квадрат


засвоєння нових знань


дати означення квадрата, розглянути його вла­сти­вості, спираючись на відомі учням властивості вивчених видів паралелограма; розглянути задачі на застосування властивостей квадрата
11

Паралелограм. Види паралелограмів


Узагальнення та си­стематизація знань, умінь і навичок учнів

узагальнити та систематизувати вивчений матеріал з теми, підготувати учнів до контрольної роботи

12

Тематична контрольна робота № 1

контроль і корекція знань, умінь та навичок

перевірити рівень знань учнів з теми «Паралелограм та його властивості» і вміння застосовувати отримані знання під час розв’язання завдань
13

Трапеція


засвоєння нових знань

дати означення трапеції і та елементів; познайомити учнів із властивостями трапеції
14

Трапеція


формування вмінь і навичок учнів


формувати вміння учнів розв’язувати задачі, використовуючи властивості кутів трапеції, прилеглих до бічної сторони, властивості рівнобічної трапеції
15

Коло, описане навколо чотирикутника
та вписане в нього


засвоєння нових знань


сформулювати означення кола, описаного навколо чотирикутника, і кола, вписаного в чотирикутник; познайомити учнів із властивостями вершин чотирикутника, вписаного в коло, і властивостями сторін чотирикутника, описаного навколо кола; з розміщенням центра описаного навколо чотирикутника кола і центра кола, вписаного в чотирикутник
16

Кути, вписані в коло. Центральний кут


засвоєння нових знань


увести поняття «кут, вписаний в коло», «центральний кут»; довести теорему про вписані кути, навчати застосовувати її під час розв’язування задач
17

Вписані кути. Вписані та описані чотирикутники

узагальнення та си­стематизація знань


систематизувати і узагальнити знання учнів про вписані кути і вписані та описані чотирикутники; провести корекцію знань учнів шляхом самостійної роботи з наступною взаємоперевіркою
18

Теорема Фалеса


засвоєння нових знань


сформулювати і довести теорему Фалеса; навчити учнів ділити відрізок на задану кількість рівних частин
19

Середня лінія трикутника та її властивості


засвоєння нових знань


дати означення середньої лінії трикутника; дове­сти теорему про властивість середньої лінії трикутника; розв’язувати задачі, застосовуючи теорему про середню лінію три­кутника
20

Середня лінія трикутника та її властивості


застосування знань, умінь і навичок


закріпити знання теореми про середню лінію трикутника; формувати вміння учнів застосовувати властивості середньої лінії трикутника під час розв’язуваня задач, передбачених програмою
21

Середня лінія трапеції, її властивості


засвоєння нових знань


увести поняття «середня лінія трапеції», довести теорему про властивість середньої лінії трапеції; формувати вміння розв’язувати задачі, застосовуючи теорему про середню лінію трапеції
22

Середня лінія трапеції та її властивості


застосування знань, умінь і навичок


продовжити формувати вміння учнів розв’язувати задачі різного рівня складності, застосовуючи знання означень трапеції, її середньої лінії та вла­стивостей середньої лінії трапеції
23

Трапеція. Середня лінія трикутника, трапеції


узагальнення та си­стематизація знань


узагальнити та систематизувати вивчений матеріал з теми «Трапеція. Середня лінія трикутника, трапеції»; підготувати учнів до контрольної роботи шляхом розв’язування різнорівневих задач і повторення теоретичного матеріалу
24

Тематична контрольна робота № 2


контроль і корекція знань, умінь та навичок


перевірити рівень знань учнів, передбачений програмою з цього тематичного блоку, і вміння застосовувати отримані знання під час розв’язування задач
Подібність

трикутників (14 год)

25

Узагальнена теорема Фалеса.
Подібність трикутників


засвоєння нових знань


ознайомити учнів з формулюванням узагальненої теореми Фалеса, термінологією з цієї теми, означенням подібних трикутників; навчати використовувати означення подібних трикутників для знаходження їх невідомих елементів
26

Ознаки подібності трикутників


засвоєння нових знань


сформулювати та довести ознаки подібності трикутників; навчати учнів застосовувати ознаки подібності трикутників під час розв’язування задач
27

Ознаки подібності трикутників


формування вмінь та навичок учнів


поглибити знання учнів про подібність прямокутних трикутників, про відношення відповідних лінійних елементів (медіан, бісектрис, висот, середніх ліній тощо) подібних трикутників; вчити розв’язувати задачі, застосовуючи ознаки подібності трикутників
28

Подібність прямокутних трикутників. Пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику. Властивість бісектриси кута трикутника

комбінований


установити співвідношення між елементами прямокутного трикутника та сформулювати властивість бісектриси трикутника; формувати вміння учнів використовувати їх під час розв’язування задач

29

Подібність трикутників


закріплення знань, умінь та навичок


формувати вміння учнів використовувати під час розв’язування задач означення подібних трикутників, ознаки подібності трикутників, подібності прямокутних трикутників, властивості бісектриси кута трикутника та пропорційних відрізків у прямокутному трикутнику
30

Подібність трикутників


застосування знань, умінь та навичок

закріплювати знання, отримані на попередніх уроках шляхом розв’язування задач

31

Подібність трикутників


застосування знань, умінь та навичок

закріплювати і вдосконалювати знання, уміння та навички учнів під час розв’язання різнорівневих задач з теми «Подібність трикутників»
32

Пропорційність відрізків хорд і січних кіл


засвоєння нових знань


ознайомити учнів із властивостями відрізків хорд, що перетинаються, і властивостями відрізків січних кола; навчити застосовувати ці властивості під час розв’язування задач
33

Пропорційність відрізків хорд і січних кіл

закріплення знань, умінь та навичок

систематизувати і узагальнити знання учнів про подібні трикутники, закріплювати вміння розв’язувати задачі даного тематичного блоку
34

Подібність трикутників. Розв’язування задач

узагальнення і си­стематизація знань


систематизувати і узагальнити знання учнів про подібні трикутники, закріплювати вміння розв’язувати задачі даного тематичного блоку

35

Подібність трикутників. Розв’язування задач


діагностика та корекція рівня знань


визначити рівень засвоєння учнями матеріалу даного тематичного блоку перед тематичним оцінюванням шляхом проведення самостійної роботи у формі, подібній до зовнішнього оцінювання
36

Подібність трикутників. Аналіз самостійної роботи

корекція знань учнів; удосконалювання знань, умінь, навичок

усунути виявлені під час самостійної роботи недоліки; формувати навички самоаналізу своєї роботи

37

Подібність трикутників. Підготовка до тематичної контрольної роботи

узагальнення та си­стематизація знань


систематизувати та узагальнити знання учнів з теми «Подібність трикутників»

38

Тематична контрольна робота № 3


контроль і корекція знань, умінь і навичок


перевірити й оцінити рівень засвоєння знань учнями з теми «Подібність трикутників» і вміння застосовувати їх під час розв’язування задач; виявити прогалини в знаннях учнів з метою подальшого усунення
Многокутники

(10 год)

39

Многокутник та його елементи. Опуклі та неопуклі многокут­ники

засвоєння нових знань


увести поняття ламаної, многокутника; учити розрізняти опуклі та неопуклі многокутники, описувати елементи многокутника, зображувати й знаходити на рисунках многокутники

40

Сума кутів опуклого многокутника


засвоєння нових знань


ознайомити учнів з теоремою про суму кутів опук­лого многокутника; формувати вміння застосовувати її під час розв’язування задач; увести поняття вписаного й описаного многокутника
41

Сума кутів опуклого многокутника

формування вмінь та навичок учнів


формувати вміння учнів застосовувати теорему про суму кутів n-кутника шляхом розв’язання різнорівневих задач
42

Поняття площі. Властивості площі. Площа прямокутника


комбінований


увести поняття: площа простої фігури, площа многокутника, плоский многокутник, властивості площі; формувати вміння знаходити площу прямокутника й квадрата, поновивши раніше отримані знання
43

Площа паралелограма


засвоєння нових знань


увести поняття «площа паралелограма»; учити застосовувати формулу для обчислення площі паралелограма
44

Площа трикутника


засвоєння нових знань


довести формулу для обчислення площі трикутника; формувати вміння розв’язувати задачі з використанням цієї фор­мули
45

Площа трапеції


комбінований


вивести формулу для знаходження площі трапеції; формувати вміння застосовувати отриману формулу під час розв’язування задач
46

Площі многокутників


удосконалення знань, формування вмінь та навичок учнів

поглибити знання учнів з даної теми; формувати вміння застосовувати отримані знання під час розв’язування задач, накопичувати методи й прийоми розв’язування задач
47

Многокутники. Площі многокутників

Узагальнення та систематизація знань

узагальнити і систематизувати знання, вміння та навички учнів з теми; розвивати навички самоконтролю
48

Многокутники. Площа многокутника. Тематична кон­трольна робота № 4

контроль і корекція знань, умінь та навичок


перевірити рівень знань учнів з теми, уміння застосувати отримані знання під час розв’язування задач

^ Теорема

Піфагора (14 год)

49

Теорема Піфагора


засвоєння нових знань


сформулювати й довести декількома способами теорему Піфагора; учити застосовувати її при розв’язуванні задач
50

Теорема Піфагора


формування вмінь та навичок учнів


формувати вміння самостійно розв’язувати задачі, застосовуючи теорему Піфагора; знати наслідок з теореми Піфагора
51

Теорема Піфагора.
Розв’язування задач

формування вмінь та навичок учнів


формувати вміння учнів застосовувати теорему Піфагора під час розв’язування задач

52

Перпендикуляр і похила, їх властивості

засвоєння нових знань


увести та закріпити поняття похилої та її проекції, довести властивості похилих, проведених з однієї точки до прямої, і їх проекцій
53

Перпендикуляр і похила, їх властивості.
Розв’язування задач

формування вмінь та навичок учнів


формувати вміння учнів застосовувати властивості перпендикуляра та похилої під час розв’язування задач

54

Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника

засвоєння нових знань


ознайомити учнів з означенням синуса, косинуса, тангенса гострого кута прямокутного трикутника, учити обчислювати синус, косинус, тангенс кута й будувати кут за його косинусом, синусом, тан­генсом
55

Співвідношення між сторонами й кутами прямокутного трикутника

засвоєння нових знань


учити учнів розв’язувати прямокутний трикутник

56

Співвідношення між сторонами й кутами
прямокутного трикутника

застосування знань, навичок та вмінь


учити учнів застосовувати правила знаходження катета й гіпо­тенузи під час розв’язування задач

57

Значення синуса, косинуса, тангенса деяких кутів

засвоєння нових знань


знайти значення тригонометричних функцій для кутів 30 °, 45 °, 60 °

58

Значення синуса, косинуса, тангенса деяких кутів

застосування знань, умінь і навичок


Навчати учнів застосовувати правила знаходження катета і гіпотенузи під час розв’язування задач

59

Розв’язування прямокутних трикутників

формування вмінь та навичок учнів


Навчати учнів застосовувати правила знаходження катета і гіпотенузи при розв’язуванні задач

60–61

Прикладні задачі. Розв’язування прямокутних трикутників

узагальнення та си­стематизація знань


узагальнити й систематизувати знання учнів з даної теми; показати необхідність уміння розв’язувати прямокутні трикутники для вирішування практичних проблем; підготувати учнів до контрольної роботи
62

Тематична контрольна робота № 4


контроль і корекція знань, умінь та навичок


перевірити рівень знань учнів з теми «Розв’язування прямокутних трикутників», уміння застосовувати отримані знання під час розв’язування задач; виявити прогалини в засвоєнні вивченої теми з метою подальшої корекції
^ Повторення та систематизація

навчального матеріалу (8 год)

63–64

Повторення, систематизація та узагальнення знань учнів з теми «Чотирикутники»

повторення та си­стематизація знань і вмінь учнів


повторити, узагальнити та систематизувати знання учнів про чотирикутник, його елементи, паралелограм і всі його види, вписані та описані чотирикутники, вписані та центральні кути; трапецію

65–66

Повторення, систематизація та узагальнення знань учнів з теми «Подібність трикутників

повторення й си­стематизація знань і вмінь учнів


повторити, систематизувати й узагальнити знання, уміння та навички учнів з теми «Подібність трикутників»

67–68

Повторення, систематизація та узагальнення знань учнів з теми «Многокутники. Площі многокутників

повторення й си­стематизація знань і вмінь учнів


повторити, систематизувати й узагальнити знання, уміння та навички учнів з теми «Многокутники. Площі многокут­ників»

69

Тематичний контроль.
Узагальнення та систематизація знань учнів з курсу геометрії 8 класу

контроль і корекція знань, умінь та навичок


перевірити рівень засвоєння тем курсу геометрії 8 класу

70

Підсумковий урок з курсу геометрії 8 класу

узагальнення та систематизація знань і вмінь

систематизувати й узагальнити знання та уміння учнів з геометрії за 8 класСхожі:

Календарно-тематичний план (2 год за тиждень, у I семестрі — 32 год, у II семестрі — 38 год, усього — 70 год) iconУ I семестрі 32 год, у II семестрі 38 год, усього 70 год Номер урок

Календарно-тематичний план (2 год за тиждень, у I семестрі — 32 год, у II семестрі — 38 год, усього — 70 год) iconУ I семестрі 32 год, у II семестрі 38 год, усього 70 год Номер урок
«цілий вираз», «дробовий вираз», «раціональний вираз», «раціональний дріб», «допустимі значення змінної у виразі»; виробити вміння...
Календарно-тематичний план (2 год за тиждень, у I семестрі — 32 год, у II семестрі — 38 год, усього — 70 год) iconУ I семестрі 48 год, 3 години на тиждень; у II семестрі 38 год, 2 години на тиждень Номер урок
Узагальнення та систематизація знань учнів щодо розв’язування нескладних рівнянь на основі залежності між компонентами арифметичних...
Календарно-тематичний план (2 год за тиждень, у I семестрі — 32 год, у II семестрі — 38 год, усього — 70 год) icon7 клас (1 год на тиждень, усього 35 год., І семестр – 16 год., ІІ семестр 19 год.)
Домашнє завдання сплановано згідно підручника «Фізика. 7 клас: Підручник/ Ф. Я. Божинова, М. М. Кірюхін, О. О. Кірюхіна. – Х.: Видавництво...
Календарно-тематичний план (2 год за тиждень, у I семестрі — 32 год, у II семестрі — 38 год, усього — 70 год) icon11 клас (0,5 год на тиждень, усього 17 год., І семестр – 17 год., ІІ семестр 0 год.)
Домашнє завдання сплановано згідно підручника Астрономія. 11 клас: Підручник/ М. П. Пришляк; за заг ред. Я. С. Яцківа. – Х.: Видавництво...
Календарно-тематичний план (2 год за тиждень, у I семестрі — 32 год, у II семестрі — 38 год, усього — 70 год) icon7 клас (1 год на тиждень, усього 35 год., І семестр – 17 год., ІІ семестр 18 год.)
Фізика – наука про природу. Фізичні тіла і фізичні явища механічні, теплові, електричні, магнітні та оптичні явища
Календарно-тематичний план (2 год за тиждень, у I семестрі — 32 год, у II семестрі — 38 год, усього — 70 год) iconУ I семестрі 48 год, 3 години на тиждень у II семестрі 38 год, 2 години на тиждень Номер урок
Приведення в систему знань учнів про рівняння. Ознайомити учнів з рівносильними рівняннями. Формування знань учнів про основні властивості...
Календарно-тематичний план (2 год за тиждень, у I семестрі — 32 год, у II семестрі — 38 год, усього — 70 год) iconПрограма дисципліни тдп
В інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка вона викладається на І курсі в I семестрі...
Календарно-тематичний план (2 год за тиждень, у I семестрі — 32 год, у II семестрі — 38 год, усього — 70 год) icon7 клас алгебра 86 год, у І семестрі — 48 год, 3 години на тиждень
Розв'язування лінійних рів­нянь з однією змінною і рів­нянь, що зводяться до них. Самостійна робота
Календарно-тематичний план (2 год за тиждень, у I семестрі — 32 год, у II семестрі — 38 год, усього — 70 год) icon11 клас (2 год на тиждень, усього 70год., І семестр –32 год., ІІ семестр 38 год.)
Домашнє завдання сплановано згідно підручника «Фізика. 11 клас: Підручник/ Є. В. Коршак, О.І. Ляшенко, В. Ф. Савченко. – К.: Генеза,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи