Зміст уроку Ключові поняття icon

Зміст уроку Ключові поняття
Скачати 225.3 Kb.
НазваЗміст уроку Ключові поняття
Дата конвертації11.03.2014
Розмір225.3 Kb.
ТипДокументи
№ уроку

Дата

Тема уроку

Зміст уроку

Ключові поняття

Дидактичне забезпечення уроків

Розділ І. Україна та її географічні дослідження

1
Фізична географія України, предмет і методи досліджень. Формування території України. Сучасний адміністративно­територіальний устрій

Фізична географія України, предмет і методи досліджень. Формування території України. Сучасний адміністративно­територіальний устрій

Географія, фізична географія, карта, атлас, електронна карта, географічний довідник, енциклопедія

4*. С. 178;

8. С. 4—8

2
Фізико­географічне положення України

Загальні відомості про територію і кордони України. Фізико­географічне положення України. Практична робота № 1 «Нанесення на контурну карту крайніх точок, географічного центру України та кордонів країн, що межують з нею»

Географічне положення, фізико­географічне положення, крайні точки території, географічний центр території, державний кордон

4. С. 181;

5. 2—5;

8. С. 9—13;

11. С. 1—5

3
Розташування території України відносно годинних поясів

Місцевий час. Поясний час. Час на території України

Годинні пояси, середній меридіан, поясний час, місцевий час, літній час

1. С. 1—5;

4. С. 182;

8. С. 14—17

4
Експедиційні та стаціонарні дослідження природних умов і природних ресурсів. Джерела географічної інформації

Методи і засоби отримання географічної інформації. Джерела географічних знань


Експедиційні дослідження, стаціонарні дослідження, природні умови, природі ресурси, географічні енциклопедії, словники, довідники

8. С. 18—23

5
Карти — джерела географічних знань, їх зміст і призначення. Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах

Карти — джерела географічних знань. Види карт. Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах

Географічна карта, картографічні проекції, спотворення, умовні знаки, види карт, топографічні карти, лінія (точка) нульових спотворень

8. С. 23—27

6
Картографічні проекції, спотворення площ, форм, кутів, відстаней

Способи побудови картографічних проекцій. Картографічні спотворення на географічних картах

Загальногеографічна карта, тематична карта, картографічні проекції, спотворення, контурні, значкові, лінійні та пояснювальні умовні знаки

8. С. 28—35

7
Топографічні карти та їхнє практичне використання

Особливості побудови топо­графічних карт. Робота з топо­графічною картою. Практична робота № 2 «Опис місцевості і розв’язання задач за навчальними топографічними картами». Практичне використання топо­графічних карт

Топографічна карта, умовні знаки, масштаб, географічні координати, прямокутні координати, номенклатура

1. С. 9—12;

5. С. 6—9;

8. С. 35—40;

11. С. 6—9

8
Географічні дослідження на території України

Вивчення території України в давні часи. Середньовіччя. Дослідження території України за Нових часів. Наукові дослідження території України

Давній етап, Середньовічний етап, Новий час, географічні дослідження, Скіфія, Київська Русь

4. С. 179;

8. С. 41—47

9
Роль у вивченні природи та господарства України видатних учених

Володимир Вернадський. Павло Тутковський. Степан Рудницький. Георгій Висоцький. Петро Погребняк. Борис Срезневський. Володимир Кубійович. Володимир Бондарчук

Експедиційні дослідження, стаціонарні дослідження, наукова станція, природні умови, природні ресурси, Українське географічне товариство, географічна енциклопедія України, Інститут географії

1. С. 13—16;

4. С. 179;

8. С. 47—51

10
Тематичне оцінювання рівня навчальних досягнень учнів за темами: «Вступ», «Фізико­географічне положення України», «Джерела географічної інформації», «Географічні дослідження на території України»3. С. 1—6;

8. С. 52—55

Розділ II. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

11
Рельєф України. Загальний план будови поверхні

Фізична карта України. Загальний план будови поверхні

Фізична карта України, низовина, височина, гори, гірські пасма, річкові долини

4. С. 183;

8. С. 55—59

12
Характеристика височин і низовин території України

Характеристика височин і низовин території України

Середні висоти, максимальна висота, особливості рельєфу

4. С. 183, 189—191;

8. С. 59—65

13
Тектонічні структури

Неоднорідність земної кори. Тектонічна карта України

Тектонічна карта України, тектонічні структури, платформа, щит, область складчастості

4. С. 183—184;

8. С. 66—68

14
Характеристика основних тектонічних структур

Практична робота № 3 «Характе­ристики основних тектонічних­ структур і встановлення взаємо­зв’язків між тектонічними структурами та формами рельєфу»

Тектонічні структури, платформа, щит, область складчастості, форми рельєфу, орографічні одиниці, низовини, височини, корисні копалини

5. 10—14;

8. С. 69—72;

11. С. 10—13

15
Геологічна будова

Визначення відносного та абсолютного віку гірських порід. Геохронологічна таблиця. Геологічна карта України. Сейсмічність

Геологічна карта України, гірські породи, геохронологічна таблиця

4. С. 185—188;

8. С. 73—80

16
Зміна природних умов території України в різні ери

Як можна дізнатися про природні умови минулих геологічних епох. Основні етапи дочетвертинної геологічної історії. Палеогеографічні умови антропогену

Архейська, протерозойська, палеозойська, мезозой­ська, кайнозойська ери, дніпровське зледеніння, лесонакопичення, неотектонічні рухи

4. С. 185—188;

8. С. 81—85

17
Геоморфологічна будова

Процеси, що зумовлюють різноманіття форм рельєфу

Форми рельєфу, орографічні одиниці, низовини, височини, гірські пасма, річкові долини, перевали, Українські Карпати, Кримські гори

4. С. 188—192;

8. С. 86—90

18
Різноманітність і багатство корисних копалин України, їх зв’язок із геологічною будовою

Класифікація корисних копалин за різними критеріями. Загальна характеристика корисних копалин України. Закономірності розміщення різних типів корисних копалин на території України (продовження практичної роботи № 3)

Мінерально­сировинні ресурси, корисні копалини, паливні корисні копалини, нафтогазоносні райони, вугілля, нафта, природний газ, торф, горючі сланці

4. С. 193—194;

8. С. 91—95

19
Характеристика корисних копалин України

Паливні корисні копалини (горючі сланці, торф, озокерит). Паливні корисні копалини (нафта, природний газ). Рудні корисні копалини. Нерудні (неметалеві) корисні копалини

Родовища, руди чорних металів, руди кольорових металів, благородні метали, нерудні корисні копалини, хімічна сировина, будівельна сировина, коштовне каміння, мінеральні води й грязі, раціональне використання мінерально­сировинних ресурсів

1. С. 17—20;

4. С. 193—194;

8. С. 95—102

20
Тематичне оцінювання рівня навчальних досягнень учнів за темами «Рельєф», «Тектонічні структури», «Геологічна будова», «Геоморфологічна будова», «Мінерально­сировинні ресурси»3. С. 7—14;

8. С. 102—105

21
Чинники кліматотворення

Сонячна радіація. Циркуляція повітряних мас. Характер земної поверхні

Клімат, взаємодія чинників кліматотворення, метеорологічні спостереження, температура повітря, опади, атмосферний тиск, повітряні маси

4. С. 195;

8. С. 106—110

22
Загальні риси клімату України. Основні кліматичні показники

Температура повітря. Розподіл атмосферних опадів. Вітровий режим. Випаровування і випаровуваність. Сезонні особливості клімату

Клімат, взаємодія чинників кліматотворення, метеорологічні спостереження, температура повітря, опади, атмосферний тиск, повітряні маси

4. С. 195—196, 199—200;

8. С. 110—115

23
Погода і небезпечні погодні явища. Прогноз погоди. Синоптична карта. Кліматичні ресурси

Синоптичні карти. Небезпечні погодні явища. Кліматичні ресурси


Кліматичні ресурси, небезпечні явища в атмосфері, град, туман, засуха, заморозки, суховії, господарська діяльність людини, погода, прогноз погоди, синоптична карта, метеорологічні станції, бюро погоди, метеорологічні спостереження, температура повітря, опади, атмосферний тиск, повітряні маси

1. С. 21—24;

4. С. 197—199, 200—201;

8. С. 115—119

24
Поверхневі води України. Загальна характеристика річок України

Загальна характеристика водних ресурсів України. Річки. Показники характеристики річок. Практична робота № 4 «Позначення на контурній карті річок, озер, водосховищ, каналів, боліт. Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних територій України»

Водний сток, річка, притоки, річкова мережа, течія, водне живлення, режим річки, повінь, межень

4. С. 201—203;

5. 14—19;

8. С. 120—123;

11. С. 14—17

25
Головні річкові системи України

Закономірності в розподілі водного стоку на території України. Закономірності в розподілі річкової мережі України. Поділ річок України за швидкістю течії. Відмінності річок різних частин України за джерелами водного живлення. Розподіл водного стоку річок протягом року

Водний сток, річка, притоки, річкова мережа, течія, водне живлення, режим річки, повінь, межень

1. С. 25—28;

4. С. 203—205;

8. С. 124—126

26
Озера, лимани, водосховища, болота

Озера. Штучні водойми. Болота

Озеро, болото, канал, лиман, водосховище

4. С. 205—206;

8. С. 127—131

27
Підземні води. Основні артезіанські басейни України. Водний баланс і водні ресурси України

Типи підземних вод та їх поширення на території України. Мінеральні води. Водний баланс і водні ресурси

Підземні води, заболочення, сель, гідрологічний режим, екологічні проблеми, водні ресурси

4. С. 206—207;

8. С. 133—138

28
Ґрунтовий покрив України

Чинники ґрунтоутворення. Основні генетичні типи ґрунтів, поширені на території України. Практична робота № 5 «Аналіз закономірностей поширення ґрунтів на території України». Ґрунтовий профіль. Склад і структура ґрунтів

Ґрунт, ґрунтоутворення, гумус, карта ґрунтів України, генетичні типи ґрунтів, дерново­підзолисті, сірі лісові, чорноземні, каштанові, лучні ґрунти

4. С. 207—209;

5. 19—22;

8. С. 138—142;

11. С. 18—21

29
Характеристика основних типів ґрунтів. Господарське використання ґрунтів. Земельні ресурси. Раціональне використання й охорона ґрунтів

Характеристика основних типів ґрунтів, поширених на території України (продовження практичної роботи № 5)

Ґрунт, гумус, карта ґрунтів України, генетичні типи ґрунтів рівнинної та гірської частини України, земельні ресурси

4. С. 207—209;

8. С. 142—146

30
Рослинний покрив України

Загальна характеристика рослинного світу України. Основні типи рослинності на території України. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення

Рослинність, широтна зональність рослинного покриву, висотна поясність рослинного покриву, рослинні угруповання, ліси, степи, луки, Червона книга України, Зелена книга України, рослинні ресурси

4. С. 209—211;

8. С. 147—150

31
Тваринний світ України

Різноманітність видового складу. Закономірності поширення фауністичних комплексів. Вплив людини на тваринний світ. Тваринні ресурси України

Видовий склад тварин, фауністичні комплекси, Червона книга України, тваринні ресурси України, акліматизація, реакліматизація

1. С. 29—32;

4. С. 211—214;

8. С. 151—156

32
Тематичне оцінювання рівня навчальних досягнень учнів за темами: «Кліматичні умови та ресурси», «Внутрішні води», «Ґрунти і земельні ресурси», «Рослинний покрив», «Тваринний світ»3. 15—30;

8. С. 157—160

Розділ ІІІ. Ландшафти і фізико­географічне районування

33
Природно­територіальні комплекси (ПТК)

Ландшафти та їхні особливості. Чинники формування ПТК. Ланд­шафтна карта. Класифікація ландшафтів. Вплив господарської діяльності на ландшафти

Природно­територіальні комплекси (ПТК), ландшафти, природні компоненти ландшафтів, чинники ландшафтоутворення, класи, типи ландшафтів

4. С. 214—215;

8. С. 160—166

34
Фізико­географічне районування

Одиниці фізико­географічного районування. Карта фізико­географічного районування. Наукове та практичне значення природного районування

Фізико­географічне районування, зональні природні комплекси, азональні природні комплекси, фізико­географічна країна, фізико­географічна зона, фізико­географічна підзона, фізико­географічна провінція (край), фізико­географічний район

4. С. 214—215;

8. С. 167—170

35
Зона мішаних хвойно­широколистяних лісів

Географічне положення, межі та розміри Полісся. Характерні риси природних компонентів. Сучасні ландшафти. Вплив господарської діяльності на природу Полісся

Природні зони, зона мішаних і широколистяних лісів, Українське Полісся, фізико­географічні області, Волинське, Житомирське, Київське, Чернігівське, Новгород­Сіверське Полісся

4. С. 216—217;

8. С. 171—176

36
Зона лісостепу

Географічне положення, межі та розміри зони лісостепу. Характерні риси природних компонентів. Сучасні ландшафти Лісостепу. Вплив господарської діяльності на природу Лісостепу

Фізико­географічне районування, природна зона, лісостепова зона, фізико­географічна провінція (край), Західноукраїнська, Дністровсько­Дніпровська, Лівобережно­Дніпровська, Середньоросійська провінції

4. С. 217—218;

8. С. 176—182

37
Зона степу

Географічне положення, межі та розміри зони степу. Характерні риси природних компонентів. Сучасні ландшафти Степу. Вплив господарської діяльності на природу Степу

Фізико­географічне районування, природна зона, степова зона, фізико­географічна підзона, північностепова, середньостепова (сухостепова) підзони

1. С. 33—36;

4. С. 218—220;

8. С. 182—187

38
Практична робота № 6 «Складання порівняльної характеристики природних зон і країв (провінцій) України (за вибором)»

Виконання практичної роботи № 6 «Складання порівняльної характеристики природних зон та провінцій лісостепової зони України»

Фізико­географічне районування, зональні природні комплекси, фізико­географічна зона, фізико­географічна провінція (край)

5. 23—26;

8. С. 187—190;

11. С. 21—26

39
Українські Карпати. Географічне положення та характеристика природних компонентів

Географічне положення, межі й розміри Карпат. Загальні риси природних умов

Гори, гірські пасма, геологічна будова, Українські Карпати

4. С. 220—221;

8. С. 191—198

40
Висотна поясність ландшафтів Карпат. Поділ на природні області. Природоохоронні території

Висотна поясність ландшафтів в Українських Карпатах. Поділ на фізико­географічні області. Стихійні природні явища і процеси. Основні заходи щодо раціонального використання та охорони природних умов і природних ресурсів. Природоохоронні території

Українські Карпати, висотна поясність ландшафтів, клімат, ґрунти, рослинність, тваринний світ, природоохоронні території, стихійні природні явища та процеси

4. С. 220—221;

8. С. 198—200

41
Кримські гори

Географічне положення, межі й розміри. Особливості природних умов і ресурсів. Поділ на природні області

Гори, гірські пасма, геологічна будова, стихійні природні явища та процеси, Кримські гори, висотні пояси, клімат, ґрунти, рослинність, тваринний світ, природоохоронні території

4. С. 221—223;

8. С. 201—208

42
Природні комплекси морів, що омивають Україну. Чорне море

Географічне положення, розміри, глибини, елементи берегової лінії. Характеристика природних умов. Використання ресурсів моря та їх охорона

Море, острів, півострів, коса, затока, прибережний схил, коса, лиман, течія, солоність води

4. С. 223—224;

8. С. 208—213

43
Азовське море

Географічне положення, розміри, глибини, елементи берегової лінії. Характеристика природних умов. Використання ресурсів моря та їх охорона

Море, острів, півострів, коса, затока, прибережний схил, коса, лиман, течія, солоність води

1. С. 39—42;

4. С. 223—224;

8. С. 213—217

44
Тематичне оцінювання рівня навчальних досягнень учнів за розділом «Ландшафти і фізико­географічне районування»3. С. 31—37;

8. С. 217—221

Розділ IV. Використання природних умов і природних ресурсів та їх охорона

45—46
Геоекологічна ситуація в Україні

Поняття про природокористування. Екологічне законодавст­во. Поняття «геоекологічна ситуація». Основні забруднювачі навколишнього середовища. Геоекологічні проблеми агроланд­шафтів. Геоекологічні проблеми лісогосподарських ландшафтів. Геоекологічні проблеми водогосподарських ландшафтів. Гео­екологічні проблеми, зумовлені гірничодобувною промисловістю. Геоекологічні проблеми населених пунктів. Вплив забруднених водних і повітряних потоків на ландшафти та здоров’я людей. Аварія на Чорнобильській АЕС і стан навколишнього середовища. Узагальнена характеристика геоекологічної ситуації

Природокористування, раціональне природокористування, нераціональне природокористування, екологічне законодавство, геоекологічна ситуація, геоекологічні проблеми агроландшафтів, меліорація, забруднювачі навколишнього середовища, стан навколишнього середовища, геоекологічні проблеми, забруднені водні потоки, забруднені повітряні потоки, стан навколишнього середовища, раціональне природокористування, нераціональне природокористування


8. С. 221—226

47
Природно­заповідний фонд України

Розвиток заповідної справи в Україні. Категорії природно­заповідного фонду України. Практична робота № 7 «Аналіз карти геоекологічної ситуації в Україні. Нанесення на карту основних природоохоронних об’єктів України»

Законодавчі акти, природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки та регіональні ландшафтні парки, заказники, пам’ятки природи, заповідні урочища, ботанічні сади, дендрологічні парки

5. 27—33;

8. С. 227—235;

11. С. 26—30

48
Національна екологічна мережа. Моніторинг навколишнього середовища в Україні

Зміст і перспективи розвитку заповідної справи в Україні. Національна екологічна мережа. Моніторинг навколишнього середовища в Україні

Національна екологічна мережа України, природоохоронні об’єкти, екологічні коридори, моніторинг навколишнього середовища, охорони природи, карта геоекологічної ситуації в Україні

1. С. 41—44;

8. С. 235—241

49
Тематичне оцінювання рівня навчальних досягнень учнів за розділом «Використання природних умов і природних ресурсів та їх охорона»3. С. 43—48;

8. С. 241—245

50—51

Резервні урокиСхожі:

Зміст уроку Ключові поняття iconЗміст уроку Ключові поняття
...
Зміст уроку Ключові поняття iconТривалість: 1,2 година Ключові поняття
Ключові поняття: представлення, правила роботи, інклюзивне навчання, інтеграція, сегрегація
Зміст уроку Ключові поняття iconУрок 3/37. Механічна енергія Мета уроку: з’ясувати фізичний зміст поняття «енергія»; сформувати поняття потенціальної й кінетичної енергії. Тип уроку: комбінований урок
Мета уроку: з’ясувати фізичний зміст поняття «енергія»; сформувати поняття потенціальної й кінетичної енергії
Зміст уроку Ключові поняття iconУрок №3 Тема уроку: Задачі, які приводять до поняття похідної. Поняття похідної Вчитель математики Кравчук Г. Т
Ввести поняття похідної та з’ясувати її механічний, геометричний та економічний зміст
Зміст уроку Ключові поняття iconУрок 5 Прямолінійний нерівномірний рух Мета уроку: увести поняття нерівномірного руху; дати поняття середньої швидкості. Тип уроку: комбінований урок. План уроку
Мета уроку: увести поняття нерівномірного руху; дати поняття середньої швидкості
Зміст уроку Ключові поняття iconКурсова робота з дисципліни Світова економіка на тему: "Ключові чинники та тенденції розвитку світової торгівлі " виконав: ст гр. Мев-08-4 Дуда А. М. перевірив: к е. н., доц. Ніколайчук М. В. 2010 зміст
Ключові чинники розвитку світової торгівлі в умовах глобалізації світогосподарських процесів 41
Зміст уроку Ключові поняття iconУроку з/п Зміст навчального матеріалу Знання, уміння, навички учня Дата
Поняття про інформаційну культуру та інформатичну компетентність. Об'єкти та їх властивості
Зміст уроку Ключові поняття iconУроку: розкрити особливості зображення розвитку духовного становлення героїв роману, символічне використання пейзажів у творі; з’ясувати поняття «діалектика душі»
Толстой, яке місце кожного опису в композиції творів, в чому виявляється його психологічний зміст
Зміст уроку Ключові поняття iconУрок 11/11. Звук Мета уроку: ознайомити учнів зі звуковими явищами; дати учням поняття про звукові хвилі. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. План уроку
Мета уроку: ознайомити учнів зі звуковими явищами; дати учням поняття про звукові хвилі
Зміст уроку Ключові поняття iconКонспект уроку в 4 класі з математики "Поняття про площу. Квадратний сантиметр" Тема уроку. Поняття про площу. Квадратний сантиметр. Задачі аналогічні до задач на спільну робрту
Ви вже вмієте обчислювати периметр фігури. В яких одиницях вимірю- ють периметр квадрата ?
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи