Уроку Дата icon

Уроку Дата
Скачати 361.65 Kb.
НазваУроку Дата
Дата конвертації11.03.2014
Розмір361.65 Kb.
ТипДокументи


уроку


Дата

Тема уроку

Зміст уроку

Основні терміни та поняття

Дидактичне забезпечення уроку

1
Вступ. Що і як вивчає «Географія материків і океанів»

Предмет вивчення «Географії материків і океанів». Джерела географічних знань. Методи географічних досліджень. Класифікація карт за охопленням території, змістом і за призначенням. Тематичні карти і робота з ними

Географія, фізична географія, економічна географія, материк, океан, частина світу, методи географічних досліджень, карта, тематична карта, способи зображення, атлас

3*. С. 1; 5. С. 28—29; 6. С. 5—9; 7. С. 5—9; 8. С. 5—7

2
Практична робота № 1.

Аналіз карти часових поясів

Виявлення закономірностей зміни часу за допомогою карти часових поясів. Розв’язування задач із визначення поясного часу

Карта часових поясів, доба, часовий пояс, серединний меридіан, місцевий час, поясний час, літній час, лінія зміни дат

3. С. 2—3; 5. С. 29—31; 6. С. 9—14; 7. С. 9—10; 9. С. 1—3

3
Практична робота № 2. Аналіз карти будови земної кори

Виявлення закономірностей розміщення стійких і рухомих ділянок земної кори і форм рельєфу, що їм відповідають, за допомогою карти будови земної кори і фізичної карти

Карта будови земної кори, фізична карта, літосфера, тектонічні структури, геологіч­на ера, період горотворення, планетарні та основні форми рельєфу

3. С. 2—3; 5. С. 30—31; 6. С. 14—19; 7. С. 11—13; 9. С. 4—5

4
Практична робота № 3. Аналіз карти кліматичних поясів

Виявлення закономірностей розміщення типів клімату Землі за допомогою карти кліматичних поясів

Карта кліматичних поясів, клімат, кліматотвірні чинники, тип клімату, кліматичний пояс, кліматична область, кліматодіаграма, погода

3. С. 2—3; 5. С. 31—32; 6. С. 19—25; 7. С. 14—17; 9. С. 6—7

5
Практична робота № 4. Аналіз карти географічних поясів і природних зон. Тематичне оцінювання за темою «Вступ»

Виявлення закономірностей розміщення географічних поясів і природних зон Землі за допомогою карти географічних поясів і природних зон.

Оцінювання навчальних досягнень учнів

Карта географічних поясів і природних зон, географічний пояс, природна зона, природний комплекс, компонент природи, географічна зональність, висот­на поясність

2. С. 1—4; 3. С. 2—3; 4. С. 5—7; 5. С. 32—33; 6. С. 25—31; 7. С. 17—20; 9. С. 8—9;34—36

6
Географічна характеристика Тихого океану. Практична робота № 5. Нанесення на контурну карту географічної номенклатури Світового океану

Загальні відомості. Тихий океан — найбільший океан Землі. Геогра­фіч­не положення. Історія дослідження. Особливості будови дна океану. Кліматичні пояси і типи клімату. Течії. Органічний світ і закономірності його поширення. Багатства Тихого океану. Проблема забруднення вод океану

Океан, ложе океану, підводна окраїна материка, перехідна зона, окраїнне море, жолоб, ­ост­рівна дуга, підводний хребет, гайот, пасат, мусон, тайфун, цунамі, морська течія, водна маса, кораловий риф, планктон, нектон, бентос, біологічні ресурси, мінеральні ресурси, забруднення

1. С. 1—4; 3. С. 4—5; 5. С. 33—34; 6. С. 31—43; 7. С. 21—25; 8. С. 32—33; 9. С. 10—11

7
Географічна характеристика Океанії Практична робота № 5 (продовження)

Океанія. Особливості фізико­географічного положення. Острови, їхнє походження. Заселення Океа­нії. Сучасне населення та країни в Океанії. Екологічні проблеми

Океанія, острів, кораловий острів, вулканічний острів, материковий острів, атол, лагуна, ендемік, раса, абориген

1. С. 5—8; 3. С. 4—5; 5. С. 34—35; 6. С. 43—49; 7. С. 26—28; 8. С. 34; 9. С. 10—11

8
Географічне положення та рельєф дна Атлантичного океану. Практична робота № 5 (продовження)

Особливості географічного положення та кордони океану. Спіль­ні та відмінні риси в географічному положенні Атлантичного та Тихого океанів. Дослідження Атлантичного океану. Будова та рельєф дна

Серединно­океанічний хребет, улоговина, острів, рифт, перехідна зона, жолоб, внутрішнє море, затока

3. С. 6—7; 5. С. 35—36; 6. С. 49—55; 7. С. 28—30; 8. С. 34—35; 9. С. 10—11

9
Клімат і води, органіч­ний світ і природні ресурси Атлантичного океану. Практична робота № 5 (продовження)

Кліматичні пояси, типи клімату. Водні маси. Органічний світ. Природні багат­ст­ва океану. Проб­лема забруднення вод

Західні вітри, циклони, водна маса, течія, солоність, ураган, айсберг, водорості, планктон

1. С. 9—12; 3. С. 6—7; 5. С. 36—37; 6. С. 55—59; 7. С. 30—31; 8. С. 35; 9. С. 10—11

10
Географічне положення та рельєф дна Індійського океану. Практична робота № 5 (продовження)

Особливості географічного положення. Спільні та відмінні риси в географічному положенні Індійського та Тихого океанів. Дослідження Індійського океану. Рельєф дна

Серединно­океанічний хребет, підводна окраїна материка, материковий схил, острів, рифт, перехідна зона, жолоб, окраїнне море, внутрішнє море, затока, морський канал

3. С. 8—9; 5. С. 37—38; 6. С. 59—64; 7. С. 32—34; 8. С.36—37; 9. С. 10—11

11
Клімат і води, органіч­ний світ і природні ресурси Індійського океану. Практична робота № 5 (продовження)

Особливості природи океану. Своєрід­ність органічного світу. Природ­ні багатст­ва. Вплив океану на природу материка в прибережній частині. Види господар­ської діяльності. Охорона природи

Пасати, мусони, водна маса, солоність води, течія, ураган, водорості, планктон, мінеральні ресурси, забруднення

1. С. 13—16; 3. С. 8—9; 5. С. 39—40; 6. С. 64—70; 7. С. 34—36; 8. С. 36—37; 9. С. 10—11

12
Географічна характеристика Північного Льодовитого океану. Практична робота № 5 (закінчення)

Загальні відомості: географічне положення, дослідження. Особливості рельєфу дна та клімату океану. Течії. Льодовий режим. Своєрідність органічного світу. Проблеми охорони природи

Протока, шельф, окраїнне море, острів, ложе океану, підводний хребет, морська течія, водна маса, температура води, морський лід, пак, береговий припай, солоність води, біологічні ресурси, «пташиний базар»

1. С. 17—20; 3. С. 10; 5. С. 40—41; 6. С. 70—76; 7. С. 36—39; 8. С. 37—38; 9. С. 10—11

13
Тематичне оцінювання за розділом І «Океани». Практична робота № 6. Складання комплексної порівняльної характеристики двох океанів (за вибором)

Комплексна географічна харак­теристика океанів. Виявлення спільних і відмінних рис природи океанів. Визначення чинників, що впливають на особливості природи океанів
2. С. 5—8; 4. С. 8—12; 5. С. 41; 6. С. 76—78; 7. С. 39—40; 9. С. 12—13

14
Географічне положення Африки. Практична робота № 7. Визначення географічних координат крайніх точок Африки. Практична робота № 8. Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів материка

Загальна характеристика природи Африки, особливості географічного положення материка, елементи берегової лінії

Комплексна географічна характеристика материка, географічне положення, екватор, тропік, нульовий меридіан, крайні точки, географічні координати, протяжність материка, берегова лінія

3. С. 12—13; 5. С. 42—43; 6. С. 78—84; 7. С. 41—43; 8. С.41, 42—43; 9. С. 13—16

15
Дослідження та освоєння Африки


Уявлення про Африку. Португальські відкриття. Дослідження Д. Лівінґстона та Г. Стенлі. Вітчизняні дослідники Африки

Подорож, експедиція, колонізація

3. С. 12—13; 5. С. 43; 6. С. 78—84; 7. С. 41—43; 8. С. 41—42

16
Геологічна будова та рельєф Африки. Практична робота № 8 (продовження)

Геологічна будова. Східно­Африканські розломи земної кори. Рельєф материка: рівнини, гори, плоскогір’я, нагір’я. Закономірності розміщення корисних копалин

Геологічна будова, осадові породи, магматичні породи, платформа, щит, область складчастості, грабен, вулкан, плоскогір’я, гори, западина, еолові форми рельєфу, корисні копалини

1. С. 21—24; 3. С. 12—13; 5. С. 44; 6. С. 84—89; 7. С. 43—45; 8. С. 43—45; 9. С. 14—16

17
Загальна характеристика клімату Африки


Загальні особливості клімату. Кліматотвірні чинники. Пануючі вітри. Розподіл кліматичних показників

Клімат, кліматотвірні чинники, повітряні маси, циркуляція атмосфери, пасат

3. С. 12—13; 5. С. 45; 6. С. 90—94; 7. С. 46—50; 8. С. 45—47

18
Кліматичні пояси та типи клімату Африки


Поняття про кліматичне районування. Особливості розміщення кліматичних поясів і типів ­клімату Африки, їхня характеристика. Африка — найспекотливіший материк Землі

Кліматичне районування, кліматичний пояс, тип клімату, кліматодіаграма

3. С. 12—13; 5. С. 46; 6. С. 94—97; 7. С. 46—50; 8. С. 45—47

19
Внутрішні води Африки. Практична робота № 8 (продовження)

Води суходолу: головні річкові системи, озера, підземні води, їхні гідроекологічні особливості, значення для природи та населення

Води суходолу, басейни річок, річкова мережа, річкова долина, притока, водоспад, водність, режим, живлення, ваді, водосховище, тектонічне озеро, залишкове озеро, болото, підземні води, забруднення

1. С. 25—28; 3. С. 12—13; 5. С. 46—47; 6. С. 97—102; 7. С. 50—53; 8. С. 48—49; 9. С. 14—16

20
Природні зони Африки. Вологі екваторіальні ліси та перемінно­вологі ліси

Природні зони, закономірності їх розміщення. Специфічність ґрунтово­рослинного покриву й тваринного світу. Господарське освоєння

Широтна зональність, компоненти природи, природний комплекс, вологі екваторіальні ліси, гілеї, червоно­жовті фералітні ґрунти, ярусність, перемінно­вологі ліси, червоні (латеритні) ґрунти

3. С. 12—13; 5. С. 47—48; 6. С. 102—107; 7. С. 53—54; 8. С. 49

21
Природні зони Африки. Савани та рідколісся. Пустелі та напівпустелі. Вічнозелені твердолистяні ліси та чагарники. Екологічні проблеми та охорона природи Африки. Практична робота № 8 (продовження)

Природні зони, закономірності їх розміщення. Специфічність ґрунтово­рослинного покриву й тваринного світу. Господарське освоєння.Вплив людини на природу. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми. Заповідники та національні парки

Широтна зональність, компоненти природи, природ­ний комплекс, природна зона, червоно­бурі ґрунти, гамади, ерги, серири, оазис, пустельні тропічні ґрунти, ефемери, вічнозелені твердолистяні ліси й чагарники, коричневі ґрунти, висотна поясність, заповідник, національний парк, антропогенний комплекс, екологічні проблеми, опустелювання, стихійне явище природи

3. С. 12—13; 5. С. 48—49; 6. С. 102—111; 7. С. 53—57; 8. С. 50—52; 9. С 14—16

22
Практична робота № 9. Складання порівняльної характеристики двох природ­них зон Африки

Складання порівняльної характеристики двох природних зон Африки (за вибором) за планом. Визначення рис подібностей та відмінностей

Географічна характеристика природної зони, географічне положення, клімат, внутрішні води, ґрунти, рослинність, тваринний світ, діяльність людини

3. С. 12—13; 5. С. 49—50; 7. С. 55; 9. С. 16—19

23
Населення та сучасна політична карта Африки

Кількість і зміна кількості населення. Розміщення населення. Расовий склад і народи. Колоніальне минуле материка. Сучасна політична карта Африки

Густота населення, приріст населення, корінне та прибуле населення, раса, народ, мовна сім’я, релігія, колонія, держава

3. С. 24; 5. С. 50—51; 6. С. 111—120; 7. С. 57—61; 8. С.53

24
Держави Африки


Головні держави: комплексна географічна характеристика. Зв’язки України з країнами Африканського континенту

Географічна характеристика країни, країна, що розвивається, розвинена країна, господарство, промисловість, сільське господарство, рослинництво, тваринництво, транспорт, економічні зв’язки

1. С. 29—32; 3. С. 24; 5. С. 51—52; 6. С. 121—126; 7. С. 61—64; 8. С. 54—55

25
Тематичне оцінювання за темою «Африка»

Оцінювання навчальних досяг­нень учнів
2. С. 9—12; 4. С. 13—16; 5. С. 52; 6. С. 127—129; 9. С. 36—38

26
Географічне положення та історія відкриття й дослідження Австралії. Геологічна будова та рельєф. Практична робота № 8 (продовження)

Загальні відомості. Своєрідність географічного положення материка. Історія відкриття та дослідження. Геологічна будова. Форми рельєфу та корисні копалини Австралії, їх порівняння з Африкою

Крайні точки, географічні координати, протяжність материка, берегова лінія, подорож, колонізація, геологічна будова, осадові породи, магматичні породи, платформа, щит, область складчастості, плоскогір’я, гори, прогин, еолові форми рельєфу, карст, корисні копалини

3. С. 14—15; 5. С. 53; 6. С. 129—136; 7. С. 64—66; 8. С. 55—58; 9. С. 18—19

27
Клімат та внутрішні води Австралії. Практична робота № 8 (продовження)

Загальні особливості клімату. Сухість клімату, її основні причини. Кліматичні пояси та типи клімату Австралії. Води суходолу: головні річкові системи, озера, підземні води, їхні гідрологічні особливості, значення для природи та населення

Клімат, кліматотвірні чинники, повітряні маси, циркуляція атмосфери, пасат, кліматичний пояс, тип клімату, кліматодіаграма, води суходолу, басейни річок, річкова мережа, притока, водність, режим, живлення, крік, залишкове озеро, підземні води, артезіанський басейн

1. С. 33—36; 3. С. 14—15; 5. С. 54; 6. С. 136—141; 7. С. 66—68; 8. С. 59—62

28
Органічний світ. Природ­ні зони Австралії. Практична робота № 8 (продовження)

Особливості ґрунтово­рослинного покриву й тваринного світу, його своєрідність та унікальність. Природні зони. Зміна природи людиною

Релікти, ендеміки, примітивні ссавці, сумчасті тварини, вологі тропічні вічнозелені ліси, епіфіти, мусонні та субекваторіальні ліси, червоні фералітні ґрунти, савани та рідколісся, скреб, червоно­жовті й коричневі ґрунти, пустелі та напівпустелі,

вічнозелені твердолистяні ліси й чагарники, ви­сотна поясність, національний парк, антропогенний комплекс, стихійне явище природи

3. С. 14—15; 5. С. 54—55; 6. С. 141—147; 7. С. 68—69; 8. С. 62—64

29
Населення Австралії. Австралійський Союз

Населення, його склад та розміщення. Австралійський Союз — єдина держава на материку. Україна та Австралія

Густота населення, австралоїдна гілка екваторіальної раси, англоавстралійці, аборигени, високорозвинена індустріально­аграрна країна

1. С. 37—40; 3. С. 14—15; 5. С. 55—56; 6. С. 147—152; 7. С. 69—73; 8. С. 64—65

30
Географічне положення та історія відкриття й дослідження Південної Америки. Практична робота № 8 (продовження)

Загальні відомості. Особливості географічного положення. Дослідження та освоєння материка

Географічне положення, екватор, тропік, нульовий меридіан, крайні точки, географічні координати, протяжність материка, берегова лінія, подорож, колонізація, конкістадори, експедиція

3. С. 16—17; 5. С. 56—57; 6. С. 152—157; 7. С. 73—75; 8. С. 72—74

31
Геологічна будова та рельєф Південної Америки. Практична робота № 8 (продовження)

Геологічна будова. Основні форми рельєфу Південної Америки. Вулкани та землетруси. Закономірності поширення родовищ корисних копалин

Геологічна будова, осадові породи, магматичні породи, платформа, щит, область складчастості, вулкан, землетрус, розлом, прогин, низовина, плоскогір’я, гори, корисні копалини

2. С. 41—44; 3. С. 16—17; 5. С. 57—58; 6. С. 157—162; 7. С. 75—79; 8. С. 74—76; 9. С. 19—20

32
Клімат Південної Америки

Своєрідність клімату у зв’язку з рухами повітряних мас. Кліматичні пояси та області. Вплив клімату на формування й розподіл вод суходолу

Клімат, кліматотвірні чинники, повітряні маси, циркуляція атмосфери, пасат, кліматичний пояс, тип клімату, високогірний клімат, кліматодіаграма

3. С. 16—17; 5. С. 58—59; 6. С. 162—166; 7. С. 79—81; 8. С. 76—79

33
Внутрішні води Південної Америки. Практична робота № 8 (продовження)

Води суходолу. Найбільші річкові системи. Озера. Льодовики. Підземні води

Води суходолу, басейни річок, річкова мережа, притока, водність, режим, живлення, водоспад, поророка, тектонічне озеро, озеро­лагуна, льодовик, підземні води

1. С. 45—48; 5. С. 59—60; 6. С. 166—171; 7. С. 81—83; 8. С. 79—81

34
Природні зони та висотна поясніть Південної Америки. Практична робота № 8 (продовження)

Своєрідність органічного світу материка. Природні зони. Висотна поясність в Андах. Зміна природних комплексів людиною. Сучасні екологічні проблеми

Сельва, червоно­жовті фералітні ґрунти, савани та рідколісся, льянос, кампос, пампа, пустелі та напівпустелі, ліси помірного поясу, висотна поясність, парамос, антропогенний комплекс, стихійне явище природи

3. С. 16—17; 5. С. 60—61; 6. С. 171—175; 7. С. 83—85; 8. С. 81—83

35
Населення та політична карта Південної Америки


Населення, його расовий склад та розміщення. Походження та формування сучасного населення Південної Америки. Політична карта

Густота населення, американська гілка монголоїдної раси, індіанці, інки, метиси, мулати, самбо, держава, залежна територія

3. С. 24; 5. С. 61—62; 6. С. 175—180; 7. С. 85—87; 8. С. 84

36
Держави Південної Америки

Основні держави. Україна та держави Південної Америки

Країна, що розвивається, розвинена країна, аграрно­індустріальна країна, монокультура, господарство, промисловість, сільське гос­подарство, рослинництво, тваринництво, транспорт, економічні зв’язки

1. С. 49—52; 3. С. 24; 5. С. 62—63; 6. С.180—184; 7. С. 87—90; 8. С.85

37
Тематичне оцінювання за темами «Австралія», «Південна Америка»

Оцінювання навчальних досяг­нень учнів
2. С. 13—20; 4. С. 17—20, 25—28; 5. С. 63; 6. С. 185—187; 9. С. 38—40

38
Географічне положення та історія відкриття й дослідження Антарктиди. Практична робота № 8 (продовження)

Антарктида й Антарктика. Особ­ливості водних мас Південного океану. Антарктида — льодовий материк планети. Загальні відомості. Своєрідність географічного положення материка, його розміри. Відкриття Антарктиди та сучасні наукові дослідження материка. Міжнародне співробітництво у вивченні Антарктики й охороні її природи. Українська дослідна стан­ція «Академік Вернадський»

Антарктика, полюс, полярне коло, навколосвітня подорож, експедиція, наукова станція

3. С. 11; 5. С. 63—64; 6. С. 187—192; 7. С. 90—92; 8. С. 65—67; 9. С. 21—22

39
Рельєф і льодовиковий покрив Антарктиди. Практична робота № 8 (продовження)

Будова поверхні. Лід Антарктиди, підлідний рельєф. Геологічна будова і корисні копалини

Покривний льодовик, шельфовий льодовик, айсберг, гори, гірський масив, вулкан, западина, платформа, складчаста область, корисні копалини

3. С. 11; 5. С. 64—65; 6. С. 192—197; 7. С. 92—94; 8.С. 67—68

40
Клімат Антарктиди. Антарктична пустеля

Кліматичні умови. Рослинність і тваринний світ. Природні багатства Антарктиди, проблеми їх використання

Клімат, кліматотвірні чинники, альбедо, стокові вітри, антарктична пустеля, антарктичний оазис, планктон, природні ресурси

1. С. 53—56; 3. С. 11; 5. С. 65—66; 6. С. 197—202; 7. С. 94—96; 8. С. 69—71

41
Географічне положення та історія відкриття й дослідження Північної Америки. Практична робота № 8 (продовження)

Загальні відомості. Своєрідність природи материка, пов’язана з його географічним положенням. Історія відкриття та освоєння Північної Америки

Географічне положення, екватор, тропік, полярне коло, нульовий меридіан, крайні точки, географічні координати, протяжність материка, берегова лінія, архіпелаг, подорож, колонізація

3. С. 18—19; 5. С. 66—67; 6. С. 202—208; 7. С. 96—99; 8. 86—88

42
Геологічна будова і рельєф Північної Америки. Практична робота № 8 (продовження)

Геологічна будова та рельєф, їх порівняння з Південною Америкою. Роль вулканізму та давнього зледеніння у формуванні сучасного рельєфу. Корисні копалини, закономірності їх поширення

Геологічна будова, осадові породи, магматичні породи, платформа, щит, область складчастості, вулкан, землетрус, розлом, прогин, низовина, височина, плоскогір’я, гори, каньйон, морена, карст, корисні копалини

3. С. 18—19; 5. С. 67—68; 6. С. 208—212; 7. С. 100—102; 8. С. 88—90; 9. С. 22—24

43
Клімат Північної Америки

Чинники формування клімату Північної Америки. Кліматичні пояси та типи клімату

Пасат, західні вітри, торнадо, циклон, ураган, кліматичний пояс, тип клімату, високогірний клімат, кліматодіаграма

1. С. 57—60; 3. С. 18—19; 5. С. 68—69; 6. С. 212—216; 7. С. 102—104; 8. С. 91—93

44
Внутрішні води Північної Америки. Практична робота № 8 (продовження). Практична робота № 10. Комплексна характеристика річки

Води суходолу. Основні річкові системи. Складання комплексної характеристики однієї з річок материка (за типовим планом). Великі озера, їхнє походження. Льодовики

Води суходолу, басейни річок, річкова мережа, витік, гирло, дельта, притока, водність, режим, повінь, межень, живлення, водоспад, льодовикове озеро, залишкове озеро, льодовик, підземні води

1. С. 61—64; 3. С. 18—19; 5. С. 69—70; 6. С. 216—222; 7. С. 104—107; 8. С 94—96; 9. С. 24—26

45
Природні зони та висотна поясніть Північної Америки

Рослинність і тваринний світ. Особливості природної зональності материка. Висотна поясність Кордильєр. Приклади впливу діяльності людини на природу. Стихійні явища природи та їхні наслідки. Заповідники та національні парки

Арктичні пустелі, тундра, лісотундра, тайга, мішані ліси, широколисті ліси, лісостеп, прерія, степ, пустелі та напівпустелі, твердолистяні ліси та чагарники, савани та рідколісся, тропічні ліси, висотна поясність, антропогенний комплекс, національний парк, стихійне явище природи ­

3. С. 18—19; 5. С. 70—71; 6. С. 222—231; 7. С. 107—111; 8. С. 97

46
Населення та політична карта Північної Америки

Населення. Його расовий та етнічний склад. Особливості заселення Північної Америки. Політична карта

Густота населення, індіанці, колонізатори, афроамериканці, діаспора, релігія, залежна територія, федеративна держава

1. С. 65—67; 3. С. 24; 5. С. 72; 6. С. 231—237; 7. С. 111—112; 8. С. 98—99

47
Держави Північної Америки

Держави. Зв’язки України з країнами Північної Америки

Міська агломерація, монокуль­тура, господарство, промисловість, сільське господарство, транспорт, економічні зв’язки, транснаціональні корпорації

1. С. 67—68; 3. С. 24; 5. С. 72—73; 6. С. 231—237; 7. С. 112; 8. С. 99—100

48
Тематичне оцінювання. за темами «Антарктида», «Північна Америка»

Оцінювання навчальних досягнень учнів
2. С. 13—16, 21—24; 4. С. 17—20, 29—32; 5. С. 73—74; 6. С. 237—240; 9. С. 41—43

49
Географічне положення. Практична робота № 8 (продовження)

Євразія — найбільший материк Землі. Фізико­географічне положення материка, його розміри. Особливості берегової лінії Євразії

Географічне положення, екватор, тропік, полярне коло, нульовий меридіан, крайні точки, географічні координати, протяжність материка, берегова лінія, частина світу

3. С. 20—21; 5. С. 74—75; 6. С. 240—245; 7. С. 113—115; 8. С. 100, 102—103

50
Географічні відкриття та дослідження Євразії

Історія відкриття та дослідження окремих регіонів материка

Подорож, експедиція

1. С. 69—72; 3. С. 20—21; 5. С. 75—76; 6. С. 245—249; 7. С. 115—117; 8. С. 100—102

51
Історія формування та геологічна будова Євразії. Практична робота № 8 (продовження)

Відмінність Євразії за геологічною будовою від інших материків. Давні материкові зледеніння. Сейсмічно активні області

Геологічна будова, періоди горотворення, осадові породи, магматичні породи, платформа, щит, область складчастості, сейсмічний пояс, вулкан, давнє материкове зледеніння

3. С. 20—21; 5. С. 76—77; 7. С. 117—120; 8. С. 104

52
Рельєф і корисні копалини Євразії. Практична робота № 8 (продовження)

Найбільші рівнини та гори Євразії. Відмінності в рельєфі різних частин материка. Корисні копалини, особливості їх походження

Гори, гірські системи, нагір’я, плоскогір’я, височини, низовини, западини, корисні копалини

1. С. 73—76; 3. С. 20—21; 5. С. 77—78; 6. С. 250—261; 7. С. 120—123; 8. С. 105—106; 9. С. 26—29

53
Загальна характеристика клімату Євразії

Особливості формування клімату. Особ­ливості прояву кліматотвірних чинників у зв’язку з географічним положенням та розмірами материка

Кліматотвірні чинники, повітряна маса, циркуляція атмосфери, атмосферний тиск, амплітуда температур, режим опадів

3. С. 20—21; 5. С. 78—79; 6. С. 262—266; 7. С. 123—125; 8. С. 107—108

54
Кліматичні пояси та типи клімату Євразії. Практична робота № 11. Характеристика кліматичних областей помірного поясу Євразії

Кліматичні пояси та типи клімату Євразії, їх порівняння з Північною Америкою.Виявлення відмінностей кліматичних областей помірного поясу на основі аналізу кліматичних карт і діаграм

Кліматичний пояс, тип клімату, кліматична область, західні вітри, циклон, антициклон, мусон, пасат, температура, режим опадів, атмосферний тиск, повітряна маса, кліматодіаграма

1. С. 77—80; 3. С. 20—21; 4. С. 33—36; 5. С. 79—80; 6. С. 266—271; 7. С. 125—127; 8. С. 109—110; 9. С. 29—31

55
Внутрішні води Євразії. Річки та озера басейнів Атлантичного й Північного Льодовитого океанів. Практична робота № 8. (продовження)

Внутрішні води, іхній розподіл. ­Річки Євразії басейнів Атлантич­ного та Північного Льодовитого океа­нів. Основні типи живлення та режиму річок. Зміна стану водойм під впливом господарської діяльності

Води суходолу, басейни річок, річкова мережа, притока, водність, режим, живлення, водоспад, льодовикове озеро, тектонічне озеро

3. С. 20—21; 5. С. 80—81; 6. С. 271—276; 7. С. 127—133; 8. С. 110—112

56
Внутрішні води Євразії. Річки та озера басейнів Тихого й Індійського океанів і басейну внутрішнього стоку. Багаторічна мерзлота та сучасне зледеніння

Найбільші річки та озера Євразії басейнів Тихого й Індійського океанів. Основні типи живлення й режиму річок. Зміна стану водойм під впливом господарської діяльності. Багаторічна мерзлота. Сучасне зледеніння

Води суходолу, басейни річок, річкова мережа, притока, водність, режим, живлення, водоспад, тектонічне озеро, залишкове озеро, багаторічна мерзлота

3. С. 20—21; 5. С. 81—82; 6. С. 276—280; 7. С. 127—133; 8. С. 110—113

57
Природні зони арктичного, субарктичного та помірного поясів Євразії

Природні зони. Особливості їх розміщення на території материка. Ґрунти, рослинність і тваринний світ природних зон арктичного, субарктичного й помірного поясів Євразії

Широтна зональність, природна зона, арктичні пустелі, тундра, лісотундра, тайга, мішані ліси, широколисті ліси, лісостеп, степ, пустелі та напівпустелі

1. С. 81—84; 3. С. 20—21; 5. С. 82—83; 6. С. 281—285; 7. С. 133—135; 8. С. 113—115

58
Природні зони субтропічного, тропічного, субекваторіального та екваторіального поясів Євразії.

Практична робота № 8 (закінчення)

Природні зони. Особливості їх розміщення на території материка. Ґрунти, рослинність і тваринний світ природних зон субтропічного, тропічного, субекваторіального й екваторіального поясів Євразії

Широтна зональність, секторність, природна зона, субтро­пічні твердолистяні ліси й чагар­ники, маквіс, субтропічні перемінно­вологі (мусонні) ліси, субтропічні й тропічні пустелі та напівпустелі, савани, субекваторіальні перемінно­вологі ліси, екваторіальні вологі ліси

3. С. 20—21; 5. С. 83—84; 6. С. 285—290; 7. С. 135—137; 8. С. 116—117

59
Висотна поясність у горах Євразії. Екологічні проблеми Євразії

Висотна поясність в Альпах і Гімалаях. Зміна природи людиною. Охорона природних комплексів Євразії.

Висотна поясність, снігова лінія, антропогенні природні комплекси, заповідник, національний парк, стихійні природні явища, забруднення довкілля, кислотні дощі

1. С. 85—88; 3. С. 20—21; 5. С. 84—85; 6. С. 290—293; 7. С. 135—137

60
Тематичне оцінювання за темою «Євразія. Географічне положення, історія відкриття й дослідження, природа»

Оцінювання навчальних досягнень учнів
2. С. 26—28; 4. С. 37—40; 5. С. 85—86; 6. С. 294—296; 9. С. 43—46

61
Населення й політична карта Євразії

Населення. Расовий та етнічний склад. Розміщення населення на материку. Сучасна політична карта Євразії

Народжуваність, міграції, місто, агломерація, раси, народи, мовна сім’я, релігія, держава, мікродержава, рівень економічного розвитку

3. С. 20—21, 24; 5. С. 86—87; 6. С. 296—300; 7. С. 137—142; 8. С. 117—118

62
Держави Європи

Найбільші держави Європи: комп­лексна географічна характеристика

Держава, республіка, монархія, географічна характеристика країни, високорозвинена країна, середньорозвинена країна, Європейський Союз, господарство, рослинництво, тваринництво, промисловість, сільське господарство, транспорт, міжнародні зв’язки

3. С. 24; 5. С. 87—88; 6. С. 300—306; 7. С. 142—144; 8. С 118—120

63
Держави Азії

Найбільші держави Азії: комп­лексна географічна характеристика

Держава, республіка, монархія, географічна характеристика країни, високорозвинена країна, країна, що розвивається, господарство, промисловість, сільське господарство, рослинництво, тваринництво, транспорт, економічні зв’язки

1. С. 89—92; 3. С. 24; 4. С. 37—40; 5. С. 88; 6. С. 306—312; 7. С. 145—147; 8. С. 118—120

64
Україна — євразійська держава

Україна серед держав Євразії. Зовнішні зв’язки України із сусідніми країнами й найбільшими державами Євразії

Держава, природні умови та ресурси населення, трудові ресурси, міграція, господарство, промисловість, сільське господарство, транспортні коридори, трубопроводи, зовнішні зв’язки, міжнародна торгівля, експорт, імпорт, економічна інтеграція, ЄС, СНД

3. С. 22—23; 5. С. 89; 6. С. 306—312; 7. С. 144—145

65
Взаємодія людини та природи

Природні ресурси материків і океанів, їхня класифікація. Використання природних ресурсів, наслідки природокористування. Зміна взаємозв’язків між компонентами природи під впливом господарської діяльності людини. Порушення рівноваги в природі. Антропогенні природні комплекси

Природні ресурси та умови, природокористування, господарська діяльність, антропогенні природні комплекси, компоненти природи, екосистема

3. С. 22—23; 5. С. 89—90; 6. С. 313—318; 7. С. 148—150; 8. С. 121—122

66
Проблема забруднення навколишнього середовища. Практична робота № 12. Визначення основних видів забруднення навколишнього середовища та встановлення джерел їх надходження

Комплексна проблема забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, їх основні джерела надходження

Навколишнє географічне середовище, забруднення, глобальні проблеми людства, екологічна ситуація, антропогенний вплив, природоохоронні території

3. С. 22—23; 5. С. 90—91; 6. С. 319—326; 7. С. 150; 8. С. 12; 9. С. 31—33

67
Міжнародне співробітництво з охорони природи


Необхідність міжнародного співробітництва в розв’язанні екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природи

Охорона природи, Червона книга, природоохоронні організації, природоохоронні території, глобальні проблеми людства, сталий розвиток

1. С. 93—96; 3. С. 22—23; 5. С. 91—92; 7. С. 151—152; 8. С. 123—124

68
Тематичне оцінювання за темами «Євразія. Населення, політична кар­та, найбільші країни», «Земля — наш спільний дім»

Оцінювання навчальних досягнень учнів

Населення, політична карта, держава, господарство, географічне середовище, екологічні проблеми, забруднення географічного середовища, охорона природи

2. С. 29—32; 4. С. 41—44; 5. С. 92—93; 6. С. 326—328; 9. С. 46—48

69
Географія материків і океанів. Узагальнююче повторення

Узагальнення вивчення географії материків і океанів. Визначення ролі географічних знань у житті та господарській діяльності людини

Географія, материк, океан, комплексна географічна характеристика, географічні дослідження, екологічні проблеми

5. С. 93

70

РезервнийСхожі:

Уроку Дата iconДата проведення уроку: 16. 10. 2012 Клас Тема уроку
Мета уроку: повторити, закріпити і поглибити знання учнів про іменник. Вдосконалювати вміння розпізнавати іменник в тексті. Виховувати...
Уроку Дата iconАналіз уроку англійської мови Дата проведення: 01. 04. 2011 Клас: 9 Кількість учнів: 20 Учитель
Мета уроку: Навчати школярів використовувати у мовленні лексичні одиниці з теми «Подорож»
Уроку Дата iconУроку Дата Тема уроку Примітки 9-а 9-б І семестр
Техніка безпеки при роботі з комп’ютером і правила поведінки в комп’ютерному класі
Уроку Дата iconУроку Дата проведення Тема уроку Примітки Українська мова
За підручником: Вашуленко М. С., Мельничайко О. І. Рідна мова: Підруч для 3 кл. – К.: Освіта, 2003
Уроку Дата iconУроку Дата

Уроку Дата iconДата зміст уроку

Уроку Дата iconТема уроку Дата

Уроку Дата iconПрактикум (екскурсія до історичного музею)з історії України 5 клас Провела: учитель історії І кваліфікаційної категорії Бескуцька Н.І. Тема уроку: Дата уроку
Карта контурна «Київська Русь і її сусіди.», історичний документ, зображення символів літописних згадок київських князів, роздавальний...
Уроку Дата iconКартка аналізу уроку
Дата: клас кількість учнів предмет
Уроку Дата iconВид контролю Аналіз уроку
Піб вчителя Предмет Клас Дата
Уроку Дата iconЛист спостереження і оцінки уроку
Дата Адміністратор Клас Предмет Учитель
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи