У I семестрі 48 год, 3 години на тиждень; у II семестрі 38 год, 2 години на тиждень Номер урок icon

У I семестрі 48 год, 3 години на тиждень; у II семестрі 38 год, 2 години на тиждень Номер урок
Скачати 212.41 Kb.
НазваУ I семестрі 48 год, 3 години на тиждень; у II семестрі 38 год, 2 години на тиждень Номер урок
у I семестрі - 48 год, 3 години на тиждень; у II семестрі - 38
Дата конвертації11.03.2014
Розмір212.41 Kb.
ТипУрок

Календарно-тематичне планування

(86 год: у I семестрі — 48 год, 3 години на тиждень; у II семестрі — 38 год, 2 години на тиждень)Номер уроку

Дата проведення уроку

Тема уроку

Мета уроку

Примітка


Лінійні рівняння з однією змінною (10 год)

1


Загальні відомості про рівняння

Приведення в систему відомостей про рівняння, отриманих учнями в молодших класах

2

Розв’язування найпростіших рівнянь


Узагальнення та систематизація знань учнів щодо розв’язування нескладних рівнянь на основі залежності між компонентами арифметичних дій

3

Рівносильні рівняння


Ознайомлення учнів з рівносильними рівняннями. Формування знань учнів про основні властивості рівнянь та вмінь розв’язувати рівняння, застосовуючи ці властивості

4

Розв’язування рівнянь із застосуванням основних властивостей рівнянь


Формування вмінь учнів розв’язувати рівняння, застосовуючи основні властивості рівнянь

5

Лінійні рівняння


Формування понять лінійного рівняння з однією змінною і рівняння першого степеня з однією змінною та вмінь учнів розв’язувати лінійні рівняння з однією змінною

6

Розв’язування лінійних рівнянь


Формування вмінь учнів розв’язувати лінійні рівняння з однією змінною та рівняння, що зводяться до них

7

Розв’язування задач за допомогою рівнянь


Формування вмінь учнів розв’язувати нескладні задачі за допомогою лінійних рівнянь

8

Розв’язування задач за допомогою рівнянь


Формування вмінь учнів розв’язувати задачі за допомогою лінійних рівнянь з однією змінною

9

Узагальнення та систематизація знань учнів з теми «Лінійні рівняння з однією змінною»


Узагальнення та систематизація навчальних досягнень учнів

10

Тематичне оцінювання № 1


Перевірка навчальних досягнень учнів з теми «Лінійні рівняння з однією змінною»

^ Цілі вирази (46 год)

11

Вирази зі змінними


Повторення та узагальнення відомостей про числові вирази, вирази зі змінними; ознайомлення учнів з цілими та раціональними виразами

12

Виконання вправ на знаходження значень виразів


Формування умінь учнів знаходити значення виразів

13

Тотожні вирази


Формування понять: «тотожно рівні вирази»; «тотожність»; «тотожні перетворення виразів»

14

Виконання вправ на тотожні перетворення виразів


Формування вмінь учнів тотожно перетворювати вирази на основі законів арифметичних дій

15

Вирази зі степенями


Повторення та узагальнення знань учнів про степені з натуральним показником

16

Виконання вправ на знаходження значень виразів зі степенями


Формування вмінь учнів знаходити значення виразів, що містять степені; розв’язування рівнянь виду , де


17

Властивості степенів


Формування знань учнів про основні властивості степенів; формування вмінь учнів виконувати тотожні перетворення виразів зі степенями
18

Виконання вправ на застосування властивостей степенів


Формування вмінь учнів тотожно перетворювати вирази зі степенями

19

Одночлени


Формування понять одночлена, стандартного вигляду одночлена; формування вмінь учнів множити одночлени та підносити одночлени до степеня, записувати одночлени в стандартному вигляді

20

Виконання вправ на тотожні перетворення одночленів


Формування вмінь учнів виконувати тотожні перетворення одночленів

21

Узагальнення та систематизація знань учнів з теми «Степені й одночлени»


Систематизація і узагальнення знань, умінь і навичок учнів з теми «Степені та одночлени»

22

Тематичне оцінювання № 2


Перевірка навчальних досягнень учнів з теми «Степені і одночлени»

23

Многочлени


Формування понять «многочлен», «степінь многочлена», «стандартний вигляд многочлена»; формування вмінь учнів записувати многочлени в стандартному вигляді

24

Виконання вправ на зведення многочленів до стандартного вигляду


Формування вмінь учнів зводити многочлени до стандартного вигляду

25

Додавання і віднімання многочленів


Ознайомити учнів з правилами додавання і віднімання многочленів

26

Виконання вправ на додавання і віднімання многочленів


Формування вмінь та навичок учнів виконувати додавання і віднімання многочленів

27

Множення многочлена на одночлен


Ознайомити учнів з правилом множення многочлена на одночлен; формування вмінь виконувати множення многочлена на одночлен

28

Виконання вправ на множення многочлена на одночлен


Формування вмінь і навичок учнів множити многочлен на одночлен

29

Виконання вправ на спрощення виразів


Формування вмінь та навичок учнів множити многочлен на одночлен

30

Множення многочленів


Ознайомлення учнів з правилом множення многочленів

31

Розв’язування вправ на множення многочленів


Формування вмінь та навичок учнів множити многочлени

32

Розв’язування вправ на спрощення виразів


Формування вмінь застосовувати правило множення многочленів при спрощенні виразів і розв’язуванні рівнянь

33

Узагальнення та систематизація знань учнів з теми «Многочлени»


Систематизація та узагальнення знань, умінь і навичок

34

Тематичне оцінювання
№ 3


Перевірка навчальних досягнень учнів з теми «Многочлени»

35

Винесення спільного множника за дужки


Ознайомлення учнів з розкладанням многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки

36

Розв’язування вправ на розкладання многочлена на множники способом винесення спільного множника за дужки

Формування вмінь учнів розкладати многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки

37

Спосіб групування


Ознайомлення учнів з розкладанням многочленів на множники способом групування

38

Виконання вправ на розкладання многочленів на множники способом групування

Формування вмінь та навичок учнів розкладати многочлени на множники способом групування
39

Квадрат двочлена


Виведення формули ; формування вмінь учнів користуватися виведеною формулою при розв’язуванні вправ

40

Виконання вправ на застосування формули квадрата двочлена


Формування вмінь учнів застосовувати формулу квадрата двочлена при спрощенні виразів

41

Різниця квадратів


Формування вмінь учнів застосовувати формулу квадрата двочлена при спрощенні виразів

42

Виконання вправ на застосування формули різниці квадратів


Формування вмінь учнів застосовувати формулу при розв’язуванні вправ

43

Виконання вправ на застосування формули різниці квадратів


Формування вмінь учнів застосовувати формули


44

Виконання вправ


Формування вмінь учнів застосовувати формули скороченого множення при виконанні вправ

45

Узагальнення і систематизація знань учнів

Систематизація та узагальнення знань, умінь і навичок

46

Тематичне оцінювання № 4


Перевірка навчальних досягнень учнів з теми «Розкладання многочленів на множники. Формули скороченого множення»

47

Узагальнення і систематизація знань учнів за I семестр


Повторити та узагальнити відомості з курсу алгебри, що вивчалися протягом першого семестру

48

Підсумковий урок


Підбити підсумки роботи за I семестр

49

Використання формул скороченого множення


Ознайомлення учнів зі способом розкладання многочленів на множники із застосуванням формул скороченого множення
50

Розв’язування вправ на використання формул скороченого множення


Формування вмінь учнів розкладати многочлен на множники, застосовуючи формули скороченого множення

51

Різниця і сума кубів


Ознайомлення учнів з формулами різниці і суми кубів та застосування цих формул при тотожних перетвореннях виразів

52

Виконання вправ на застосування формул різниці і суми кубів


Формування умінь учнів тотожно перетворювати вирази, застосовуючи формули різниці і суми кубів

53

Застосування різних способів розкладання многочленів на множники


Ознайомлення учнів із розкладанням многочлена на множники із застосуванням кількох способів; формувуння вмінь розкладати многочлени на множники

54

Виконання вправ на застосування різних способів розкладання многочленів на множники


Формування вмінь учнів розкладати многочлени на множники

55

Узагальнення і систематизація знань учнів

Систематизація та узагальнення знань, умінь і навичок учнів

56

Тематичне оцінювання № 5


Перевірка навчальних досягнень учнів з теми «Різні способи розкладання многочленів на множники»

^ Функції (10 год)

57

Що таке функція


Формування понять: «функція», «область визначення» та «область значень функції»; ознайомити учнів зі способами задання функції

58

Розв’язування вправ на формування поняття функції і способів її задання


Формування понять: «функція»; «область визначення» і «область значень функції»; формування вмінь задавати функцію, знаходити область визначення функцій

59

Графік функції

Формування поняття графіка функції; формування вмінь задавати функцію графічно та читати графіки функцій

60

Розв’язування вправ на читання графіків функцій та побудову графіків функцій


Формування вмінь учнів будувати графіки функцій та читати їх

61

Розв’язування вправ

Формування вмінь знаходити області визначення функцій, знаходити значення функції за даним значенням аргументу, з’ясовувати окремі характеристики функції за її графіком; формування уявлення учнів про те, що функція — математична модель реальних процесів

62

Лінійна функція


Вивчення властивостей лінійної функції

63

Виконання вправ на побудову графіків лінійних функцій


Формування вмінь будувати графіки лінійних функцій

64

Виконання вправ на побудову графіків лінійних функцій і на використання їх властивостей


Формування вмінь будувати графіки лінійних функцій

65

Узагальнення та систематизація знань учнів


Систематизація та узагальнення знань, умінь і навичок учнів з теми

66

Тематичне оцінювання № 6


Перевірка навчальних досягнень учнів з теми «Функції»

^ Системи лінійних рівнянь з двома змінними (14 год)

67

Рівняння з двома змінними


Формування понять: «рівняння з двома змінними»; «лінійне рівняння з двома змінними»; «рівняння першого степеня з двома змінними»; розв’язування рівняння з двома змінними

68

Виконання вправ


Формування понять: «рівняння з двома змінними»; «лінійне рівняння з двома змінними»; «рівняння першого степеня з двома змінними»; «розв’язування рівняння з двома змінними»

69

Графік лінійного рівняння з двома змінними

Формування поняття графіка лінійного рівняння з двома змінними та вмінь будувати графіки цих рівнянь
70

Виконання вправ на читання і побудову графіків лінійного рівняння з двома змінними

Формування вмінь учнів читати і будувати графіки лінійних рівнянь з двома змінними
71

Системи рівнянь


Формування понять: «система рівнянь з двома змінними»; «розв’язки системи лінійних рівнянь з двома змінними»; «ознайомлення з графічним способом розв’язування систем лінійних рівнянь»
72

Виконання вправ на розв’язування систем рівнянь графічним способом


Формування вмінь учнів розв’язувати системи лінійних рівнянь графічним способом

73

Спосіб підстановки


Ознайомлення учнів із розв’язуванням систем лінійних рівнянь способом підстановки; засвоєння алгоритму розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки

74

Виконання вправ на розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки


Формування вмінь учнів розв’язувати системи лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки

75

Спосіб додавання


Ознайомлення учнів із розв’язуванням систем лінійних рівнянь способом додавання; засвоєння алгоритму розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання

76

Виконання вправ на розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання


Формування вмінь учнів розв’язувати системи лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання

77

Розв’язування задач складанням системи рівнянь


Ознайомлення учнів з розв’язуванням задач складанням системи лінійних рівнянь з двома змінними

78

Розв’язування задач складанням системи рівнянь


Формування вмінь учнів розв’язувати задачі складанням системи рівнянь

79

Узагальнення та систематизація знань учнів з теми


Систематизація та узагальнення знань, умінь і навичок учнів

80

Тематичне оцінювання № 7


Перевірка навчальних досягнень учнів з теми «Системи лінійних рівнянь»

^ Повторення і систематизація навчального матеріалу (6 год)


81

Рівняння. Розв’язування задач за допомогою рівнянь


Повторення та систематизація навчального матеріалу з теми

82

Цілі вирази. Тотожні перетворення цілих виразів


Повторення та систематизація навчального матеріалу з теми

83

Розкладання многочленів на множники


Повторення та систематизація навчального матеріалу з теми

84

Функції. Системи рівнянь. Розв’язування задач за допомогою систем рівнянь


Повторення та систематизація навчального матеріалу з теми

85

Тематичне оцінювання № 8


Перевірка навчальних досягнень учнів з курсу алгебри 7 класу

86

Підсумковий урок


Підбити підсумки роботи за рікСхожі:

У I семестрі 48 год, 3 години на тиждень; у II семестрі 38 год, 2 години на тиждень Номер урок iconУ I семестрі 48 год, 3 години на тиждень у II семестрі 38 год, 2 години на тиждень Номер урок
Приведення в систему знань учнів про рівняння. Ознайомити учнів з рівносильними рівняннями. Формування знань учнів про основні властивості...
У I семестрі 48 год, 3 години на тиждень; у II семестрі 38 год, 2 години на тиждень Номер урок iconКалендарно-тематичний план (2 год за тиждень, у I семестрі — 32 год, у II семестрі — 38 год, усього — 70 год)

У I семестрі 48 год, 3 години на тиждень; у II семестрі 38 год, 2 години на тиждень Номер урок icon7 клас алгебра 86 год, у І семестрі — 48 год, 3 години на тиждень
Розв'язування лінійних рів­нянь з однією змінною і рів­нянь, що зводяться до них. Самостійна робота
У I семестрі 48 год, 3 години на тиждень; у II семестрі 38 год, 2 години на тиждень Номер урок iconУ I семестрі 32 год, у II семестрі 38 год, усього 70 год Номер урок

У I семестрі 48 год, 3 години на тиждень; у II семестрі 38 год, 2 години на тиждень Номер урок iconУ I семестрі 32 год, у II семестрі 38 год, усього 70 год Номер урок
«цілий вираз», «дробовий вираз», «раціональний вираз», «раціональний дріб», «допустимі значення змінної у виразі»; виробити вміння...
У I семестрі 48 год, 3 години на тиждень; у II семестрі 38 год, 2 години на тиждень Номер урок icon10 клас. Академічний (профільний) рівень
Якщо уроків світової літератури 3 години на тиждень, то потрібно додати ще 33 години на рік (2 години на узагальнення вже є). Учитель...
У I семестрі 48 год, 3 години на тиждень; у II семестрі 38 год, 2 години на тиждень Номер урок iconВаріативна складова вивчення шкільного курсу Інформатика в 2013/2014 навчальному році
На тиждень) формується таким чином: до годин інваріантної складової (технології – 2 години, з відповідним поділом класу на дві групи),...
У I семестрі 48 год, 3 години на тиждень; у II семестрі 38 год, 2 години на тиждень Номер урок iconМетодичні рекомендації щодо вивчення історії та правознавства у 2012-2013 Н. Р
України. 10-11 класи" авторів Пометун О.І., Гупана Н. М., Фреймана Г. О. (52 години на рік, 1,5 години на тиждень); для класів історичного...
У I семестрі 48 год, 3 години на тиждень; у II семестрі 38 год, 2 години на тиждень Номер урок iconПредмети суспільно-гуманітарного спрямування Історія України. Всесвітня історія
України. 10-11 класи" авторів Пометун О.І., Гупана Н. М., Фреймана Г. О. (52 години на рік, 1,5 години на тиждень); для класів історичного...
У I семестрі 48 год, 3 години на тиждень; у II семестрі 38 год, 2 години на тиждень Номер урок iconПредмети суспільно-гуманітарного спрямування Історія України. Всесвітня історія
України. 10-11 класи" авторів Пометун О.І., Гупана Н. М., Фреймана Г. О. (52 години на рік, 1,5 години на тиждень); для класів історичного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи