Програма з основ правознавства icon

Програма з основ правознавства
Скачати 64.34 Kb.
НазваПрограма з основ правознавства
Дата конвертації11.06.2013
Розмір64.34 Kb.
ТипПрограма

Програма з основ правознавства


1. Основи теорії держави і права

Основні теорії походження держави і права. Поняття й ознаки держави. Поняття функції держави. Внутрішні й зовнішні функції держави. Класифікація держав за їхньою формою (форми правління, форми державного устрою, політичні режими). Хронологічний перелік держав, які існували на тери­торії сучасної України.

Поняття й ознаки права. Право – особливий вид соціаль­них норм. Єдність та відмінність права і моралі. Джерела (форми права). Поняття і структура правовідносин.

Поняття про законодавство. Конституції, закони і під-законні акти. Питання, які визначаються (встановлюються) виключно законами України.

Поняття системи права. Поділ права на галузі, правові інститути та правові норми. Загальна характеристика основних галузей права України. Мета і форми систематизації нор­мативно-правових актів.

Загальне поняття про громадянське суспільство. Поняття й основні ознаки правової держави.

Поняття, причини і види правопорушень. Поняття і види юридичної відповідальності. Підстави і цілі юридичної відповідальності.

2. Конституційне законодавство України

Закріплення державного, народного й національного суве­ренітету в Декларації про державний суверенітет України. Акт проголошення незалежності України. Референдум 1 грудня 1991 року. Питання правонаступництва України.

Конституція України – Основний Закон держави. Конституційна форма правління, державного устрою й політич­ного режиму України. Державна символіка України. Державна мова в Україні. Конституційний статус мов національних меншин.

Поняття громадянства України. Єдність і відмінність понять “людина”, “особа”, “громадянин”. Набуття громадянства України. Припинення громадянства України.

Конституційні права та свободи людини і громадянина. Конституційні обов’язки людини та громадянина. Рівноправ­ність громадян. Сучасні міжнародно-правові стандарти в галузі прав людини.

К
онституційне закріплення права на освіту. Гарантії права на освіту в Законі України “Про освіту”. Права та обов’язки учнів.

Право громадян на об’єднання у політичні партії та громадянські організації за законодавством України. Право громадян на свободу світогляду та віросповідання за законодавством України.

Конституційний обов’язок захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Зміст загального військового обов’язку.

Форми здійснення народного суверенітету. Безпосередня й представницька демократія. Поняття і види референдумів в Україні. Конституційне регулювання проведення референдумів в Україні. Принципи виборчого права й види виборчих систем.

Конституційний принцип поділу державної влади. Система державних органів за Конституцією України.

Правовий статус і повноваження Верховної Ради України. Статус народного депутата України.

Президент України, його повноваження. Кабінет Міністрів України: склад, порядок формування, повноваження. Місцеві органи виконавчої влади.

Поняття про самоврядування. Органи місцевого самовря­дування в Україні.

Завдання судової влади. Конституційний Суд України. Система судів загальної юрисдикції за Конституцією України. Система судових органів України у перехідний період.

Поняття правоохоронного органу. Система правоохоронних органів в Україні, їхні завдання. Правовий статус міліції. Правовий статус Служби безпеки України. Поняття оперативно-розшукової діяльності.

Прокуратура України, її повноваження. Місце адвокатури у захисті прав людини.


^

Правничий коледж


Львівського національного університету

імені Івана Франка

2003
^

Правничий коледжАдреса: м. Львів,

вул. Університетська, 1.


Тел. (0322) 964555


Навчання в Правничому коледжі здійснюється за денною та заочною формами. Термін навчання в коледжі – три та три з половиною роки відповідно. Після закінчення навчання випускники коледжу отримують диплом про вищу освіту зі спеціальністі “Правознавство” з освітньо-кваліфікаційним рівенем “молодший спеціаліст”.

Це дає змогу працювати юристом в місцевих органах державної влади (обласних та районних державних адміністраціях), органах місцевого самоврядування (міських, районних в містах, районних, сільських, селищних радах та їх виконавчих комітетах), органах юстиції (обласних, районних, міських управліннях юстиції, виконавчих службах), в інших державних органах та установах, на підприємствах всіх форм власності, помічниками адвоката та нотаріуса.

^ Всі випускники Правничого коледжу мають можливість (без будь-якого конкурсу та додаткових іспитів) продовжити навчання на четвертому курсі юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка чи на правничому факультеті Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів при Львівському національному університеті імені Івана Франка для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”, “спеціаліст”, „магістр”. Продовження навчання здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Правничий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка є структурним підрозділом на правах факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Відповідно студенти Правничого коледжу набувають статусу студентів ЛНУ імені Івана Франка, тобто мають всі права і обов’язки (це стосується і права на відстрочку від проходження строкової військової служби).

Викладання всіх дисциплін у Правничому коледжі здійснюється викладачами відповідних загальноуніверситетських кафедр та кафедр юридичного факультету .

Поглибленню теоретичних знань і виробленню у студентів практичних навиків сприяє навчальна і виробнича практика, яку вони проходять в місцевих органах виконавчої влади, в судових органах, органах юстиції, прокуратурі, юридичних службах підприємств, установ та організацій м.Львова та області протягом другого та третього курсів навчання.


^

Витяг з правил прийому


до Львівського національного університету імені Івана Франка

на 2003/2004 н. р.


Прийом документів до Правничого коледжу проводиться з 20 червня до 15 липня в Головному корпусі Університету за адресою: м. Львів, вул. Університетська, 1.

З 9 липня в Головному корпусі Університету будуть проводитися вступні випробування, тому з 9 до 15 липня документи в Правничий коледж будуть прийматися за адресою: вул. Січових Стрільців, 14.

Умови вступу до вищих навчальних закладів передбачають можливість подавати документи одразу до декількох навчальних закладів або на різні спеціальності до одного навчального закладу.

Для цього абітурієнти можуть подавати копію документа про повну загальну середню освіту. Копію повинна завірити особа, яка має право чинити нотаріальні дії, наприклад, нотаріус, голова сільської ради та ін. Подаючи копію документа про освіту, абітурієнт зобов’язаний показати працівникові Приймальної комісії оригінал цього документа.

Крім того, особи, які беруть участь у конкурсі, у п'ятиденний термін після складання вступних випробувань та оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замовленням до Університету, а також за рахунок пільгових довгострокових кредитів, зобов'язані подати оригінал документа про освіту до приймальної комісії Університету.

Особи, які не подадуть в установлений термін (п'ять днів) до приймальної комісії Університету оригінал документа про освіту, не зараховуються на навчання.

До особистої заяви про прийом до Університету вступники додають:

1) документ державного зразка про повну загальну середню освіту в оригіналі або його завірену в установленому порядку ксерокопію,

2) медичну довідку за формою 086-У з повним календарем щеплень,

3) 6 фотокарток розміром 3x4 см.

Вступники, які мають стаж роботи, подають копію трудової книжки.

Паспорт і військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці) та оригінал документа про освіту (при поданні його копії) вступники подають особисто.

Вступники на місця державного замовлення, а також на місця за рахунок пільгових довгострокових кредитів на денну та заочну форми навчання проходять вступні випробування - тестування (письмово):

- з основ правознавства (в рамках розділів “Основи теорії держави і права” та “Конституційне законодавство”) (90 балів),

- з української мови та літератури (90 балів);

Вступники на місця з повною компенсацією затрат на навчання на денну та заочну форми навчання проходять вступні випробування - тестування (письмово):

- з основ правознавства (в рамках розділів “Основи теорії держави і права” та “Конституційне законодавство”) (90 балів)

Вступні випробування проводяться згідно з розкладом та проходять в Головному корпусі Університету.

Документи, що дають право на пільги, вступники подають особисто в терміни, визначені для прийому документів.


Приймальна комісія:

м.Львів, вул. Січових Стрільців, 14

тел: (0322)964330Схожі:

Програма з основ правознавства iconПрограма з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів
Метою навчання правознавства в школі є надання учням основ правових знань, виховання поваги й любові до своєї держави та державотворчих...
Програма з основ правознавства iconОстаточні результати учнівської олімпіади з основ правознавства. Предмет Основи правознавства

Програма з основ правознавства iconНаказ №306 Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства
Яворівської районної державної адміністрації від 24. 09. 2013 №227 «Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з основ наук»,...
Програма з основ правознавства iconЗавдання для проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ правознавства

Програма з основ правознавства iconЗавдання для проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ правознавства

Програма з основ правознавства iconЗавдання для проведення ІIІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ правознавства

Програма з основ правознавства iconВідомість результатів учасників ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ правознавства

Програма з основ правознавства iconВідомість результатів учасників ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ правознавства

Програма з основ правознавства iconВідомість результатів учасників ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ правознавства

Програма з основ правознавства iconВідомість результатів учасників ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ правознавства

Програма з основ правознавства iconЗавдання ІІІ етапу Всеукраїнської предметної олімпіаді з основ правознавства 2011-2012 н р

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи