Тема держава І право українських земель у складі великого князівства литовського та речі посполитої icon

Тема держава І право українських земель у складі великого князівства литовського та речі посполитої
Скачати 87.05 Kb.
НазваТема держава І право українських земель у складі великого князівства литовського та речі посполитої
Дата конвертації11.06.2013
Розмір87.05 Kb.
ТипДокументи

Тема 4. ДЕРЖАВА І ПРАВО УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (4 год.)

Перше заняття – 2 год.

1. Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського і Речі Посполитої. Кревська унія 1385 р. Віленська угода 1401 р. Люблінська унія 1569 р.

2. Виникнення українського козацтва. Запорізька Січ. Органи самоуправління Запорізької Січі. Реєстрове козацтво.

3. Суспільний лад українських земель у складі Великого князівства Литовського і Речі Посполитої.


Контрольні запитання

21. Коли і як відбулось формування Литовської держави.

22. Коли і які українські землі захопила Литва.

23. Які відбувалось захоплення українських земель Литвою, і чому.

24. Коли і які українські землі захопило Польське королівство.

25. Які відбувалось захоплення українських земель Польським королівством.

26. До складу яких держав входили українські землі (і які саме) у 14-16 ст.

27. Коли і як Галичина була перетворена у Руське воєводство, і яким був його статус у складі Польського королівства.

28. Коли була укладена і у чому полягала Кревська унія.

29. Коли була укладена і у чому полягала Віленська угода.

30. Коли була укладена і у чому полягала Городельська унія.

31. Коли і як відбулось завершення української автономії.

32. Коли українські землі зазнали нашестя татар.

33. Коли і внаслідок чого Крим визнав протекторат Туреччини.

34. Передумови, зміст і наслідки Люблінської унії, і коли вона була укладена.

35. Яку автономію зберегла Литва за Люблінською унією.

36. Етапи об`єднання Великого князівства Литовського і Польського королівства в єдину Річ Посполиту.

37. Які причини зумовили зародження українського козацтва.

38. Походження і зміст слова "козак".

39. Яка була суспільна організація козаків-поселенців.

40. Що таке січ і кіш.

41. Коли, де і як виникла Запорізька Січ.

42. Хто міг бути козаком.

43. Який поділ козацтва на Запорізькій Січі.

44. Який військовий і територіальний поділ Запорізької Січі.

45. Система органів самоуправління Запорізької Січі.

46. Військова Рада Запорізької Січі: порядок діяльності і компетенція.

47. Військова старшина (начальники) Запорізької Січі: посади і повноваження.

48. Повноваження кошового отамана.

49. Військові чиновники (службовці) Запорізької Січі: посади і повноваження.

50. Похідні і паланкові начальники Запорізької Січі: посади і повноваження.

51. Ознаки державності Запорізької Січі.

52. Як і коли виникло реєстрове козацтво.

53. Привілеї реєстрового козацтва.

54. Джерела феодального землеволодіння у литовсько-польській державі.

55. Форми феодального землеволодіння у литовсько-польській державі.

56. Стани і верстви населення литовсько-польської держави.

57. Правове становище магнатів і панів у литовсько-польській державі.

58. Правове становище шляхти і дрібних бояр.

59. У чому полягав "вивід шляхти", і коли він відбувся.

60. Коли і як остаточно оформився шляхетський стан, і яке його правове становище.

61. За який підстав набувалось і втрачалось шляхетство.

62. Коли і як відбулось зрівнення шляхти з магнатами.

63. Правовий статус ходачкової шляхти.

64. Хто і чому ініціював релігійну унію.

65. Коли була укладена Берестейська унія, її передумови, зміст і наслідки.

66. Види сіл за правовим становищем.

67. Правовий статус сіл руського права.

68. Правовий статус сіл волоського права.

69. Правовий статус сіл німецького права.

70. Правовий статус сіл шляхетсько-польського права.

71. Категорії селян за ступенем феодальної залежності.

72. Правове становище нехожих селян і отчичів.

73. Селянські податки і повинності.

74. Категорії селян за видом повинностей.

75. Правове становище слуг.

76. Коли і як відбулось закріпачення селян.

77. Які права втратили закріпачені селяни.

78. Етапи впровадження панщини.

79. Етапи заборони виходу селянина від пана.

80. Наслідки втечі закріпачених селян.

81. Зміст і наслідки "Устави на волоки" 1557 р.

82. Види малоземельних і безземельних селян.

83. Категорії міщан.

84. Правовий статус і структура цеху.

85. Категорії міст.

86. Правовий статус і діяльність братств.


Додаткова література

1. Владимирський-Буданов М.Ф. Німецьке право в Польщі й Литві: У 2 кн. Львів, 1903-1904.

2. Голобуцький В. Запорізьке козацтво. К., 1994.

3. Кугутяк М. Галичина: Сторінки історії. Івано-Франківськ, 1993.

4. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. Львів, 1990-1992. Т.1-3.


Друге заняття – 2 год.

1. Державний устрій українських земель у складі Великого князівства Литовського і Речі Посполитої.

2. Характеристика права (Джерела права (Литовські Статути). Право власності. Зобов`язальне право. Шлюбно-сімейне право. Спадкове право. Кримінальне право (Види злочинів. Система покарань). Судочинство).

Контрольні запитання

1. Взаємини Господаря і удільних князів.

2. В які адміністративно-територіальні одиниці були перетворені місцеві
князівства у Великому князівстві Литовському.

3. Склад Пани-Ради.

4. Компетенція Пани-Ради.

 1. Склад Великого вального сейму Великого князівства Литовського.

 2. Компетенція Великого вального сейму Великого князівства Литовського.

 3. Відколи обирається король Польського королівства.

 4. Склад Королівської (Великої) Ради.

 5. Значення Королівської (Великої) Ради.

 1. Склад Великого вального сейму Польського королівства.

 1. Компетенція Великого вального сейму Польського королівства.
  12. Палати Великого вального сейму Польського королівства.

 1. Характер зв'язку Великого князівства Литовського і Польського королівства за
  уніями.

 1. Умови обрання короля Речі Посполитої.

 1. Палати Великого вального сейму Речі Посполитої.

 2. Компетенція Великого вального сейму Речі Посполитої.

 3. Значення „ІіЬеrum vetо".

 4. Посади державних урядовців центральної адміністрації Речі Посполитої.

 5. Особливості системи місцевих органів в Україні.

20. Адміністративно-територіальний поділ Польського королівства.

 1. Адміністративно-територіальний поділ Великого князівства Литовського.

 2. Місцева адміністрація Великого князівства Литовського.

 3. Органи самоврядування сільських общин Великого князівства Литовського.

 4. Компетенція місцевих урядовців Великого князівства Литовського.

 5. Адміністративно-територіальний поділ Речі Посполитої.

26. Адміністративно-територіальний поділ українських земель у складі Речі
Посполитої.

27. Місцеві органи влади у Речі Посполитій.
28. Поділ міст за правовим становищем.

 1. Урядовці міст.

 2. Зміст міського самоврядування на підставі магдебурзького права.

 3. Органи міського самоврядування.

 4. Склад і компетенція міської Ради.

 5. Склад і компетенція Лави.

 6. Що таке юридики.

 7. Мета діяльності і компетенція братств.

36. Органи самоврядування братств.

 1. Значення Львівського братства.

 2. Військові органи.

 3. Склад посполитого рушіння.

 4. Склад найманого війська.

 5. Військові начальники реєстрового козацтва.

 6. Зв'язок судової влади з адміністрацією.

 7. Підсудність суду князя.

44. У чому полягала становість судових установ.

 1. Види повітових судів.

 2. Склад і компетенція земських судів (шляхетських трибуналів).

 3. Склад і компетенція гродських (замкових) судів.

 4. Склад і компетенція підкоморських судів.

 5. Повноваження возних (дітських).

 6. Повноваження суду асесорів.

 7. Порядок діяльності маршалківського суду.

52. Види церковних судів.

 1. Компетенція духовних судів.

 2. Компетенція церковного доменіального суду.

 3. Компетенція феодального доменіального суду.

 4. Судові органи самоврядних міст.

 5. Види, склад і компетенція магістратських судів.

 6. Склад і компетенція поточного суду.

 7. Склад і компетенція виложеного суду.
  бО. Склад і компетенція цехового суду.

 1. Склад і компетенція общинних (копних) судів.

 2. Судова система Запорізької Січі.

 3. Польські джерела права.

 4. Литовські джерела права.

 5. Види литовських князівських привілеїв.

 6. Земські устави.

 7. Судебник Казимира 1468 р.

68. Редакції Литовських статутів та їх зміст.

 1. Козацьке звичаєве право.

 2. Види землеволодінь.

 3. Категорії маєтків за способом набуття.

 4. Умови втрати права власності.

 5. Обмеження щодо розпорядження власністю.

 6. Умова землеволодіння.

 7. Сервітути.

76. Заставне володіння.

 1. Види договорів.

 2. Порядок укладення угод.

 3. Засоби забезпечення зобов"язань.

 4. Правовий режим майна подружжя.

 5. Спадкування за законом.

 6. Хто позбавлявся спадкових прав.

 7. Вдовина спадкова частка.

84. Батьківське і материнське майно.

 1. Спадкування за заповітом.

 2. Поняття злочину.

 3. Склад злочину.

 4. Види злочинів.

 5. Мета покарання.

 6. Види покарань.

 7. Майнові покарання.

92. Виволання і опала.

93.Система злочинів Запорізької Січі.

 1. Система покарань Запорізької Січі.

 2. Характер судового процесу.

 3. Судові докази.

 4. Хто не міг бути свідком.

 5. Попереднє слідство.

 6. Копне (общинне) судочинство.


Додаткова література

1. Владимирський-Буданов М.Ф. Німецьке право в Польщі й Литві: У 2 кн. Львів, 1903-1904.

2. Голобуцький В. Запорізьке козацтво. К., 1994.

3. Кугутяк М. Галичина: Сторінки історії. Івано-Франківськ, 1993.

4. Кульчицький В.С., Лісна І.С. Апарат управління Західною Україною у складі Польщі // Вісник Львівського університету. Серія юридична. Львів, 1993.

5. Присташ Л.Т. Апарат управління Західною Україною у складі Польщі. Львів, 1998.

6. Третій Литовський статут на Україні // Український календар. 1978 (Варшава).

7. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків. Львів, 1990-1992. Т.1-3.Схожі:

Тема держава І право українських земель у складі великого князівства литовського та речі посполитої iconДержава І право українських земель у складі великого князівства литовського та речі посполитої
Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського і Речі Посполитої
Тема держава І право українських земель у складі великого князівства литовського та речі посполитої iconДержавний устрій українських земель у складі Великого князівства Литовського і Речі Посполитої

Тема держава І право українських земель у складі великого князівства литовського та речі посполитої iconФормування державності у східних слов\'ян. 3 Суспільний лад Київської Русі. 3
Правове положення українських земель у складі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. 6
Тема держава І право українських земель у складі великого князівства литовського та речі посполитої iconЕкзаменаційні питання з курсу історія держави і права України
Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського і Речі Посполитої
Тема держава І право українських земель у складі великого князівства литовського та речі посполитої iconУкр землі в складі Речі Посполитої
Захопивши у XIV-XV ст. Галичину, Західну Волинь І поділля, Польща прагнула оволодіти й українськими землями, які входили до складу...
Тема держава І право українських земель у складі великого князівства литовського та речі посполитої iconРеферат на тему: Державний лад Великого князівства Литовського план державний лад Великого князівства Литовського Князівська влада
М. Довнар-Запольський, Д. Дорошенко). Хоча деякі дослідники (наприклад М. Чубатий) вбачають у ній "державу держав" — таку форму державного...
Тема держава І право українських земель у складі великого князівства литовського та речі посполитої iconТема держава І право західноукраїнських земель у складі австро-угорської імперії (1772-1918 рр.)
Загарбання західноукраїнських земель Австро-Угорською імперією і австро-угорська колоніальна політика
Тема держава І право українських земель у складі великого князівства литовського та речі посполитої iconТема держава І право галицько-волинського князівства (друга половина 11 – середина 15 ст.)
Тема держава І право галицько-волинського князівства (друга половина 11 – середина 15 ст.) (2 год.)
Тема держава І право українських земель у складі великого князівства литовського та речі посполитої iconЗавдання для 8 класу Історія України
Вкажіть, яка з подій спричинила боротьбу литовської знаті на чолі з князем Вітовтом за збереження Великого князівства Литовського...
Тема держава І право українських земель у складі великого князівства литовського та речі посполитої iconВідповіді для 8 класу Історія України
Вкажіть, яка з подій спричинила боротьбу литовської знаті на чолі з князем Вітовтом за збереження Великого князівства Литовського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи