Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" icon

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу "історія держави І права зарубіжних країн"
Скачати 308.34 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійного вивчення курсу "історія держави І права зарубіжних країн"
Дата конвертації11.06.2013
Розмір308.34 Kb.
ТипМетодичні вказівки

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Правничий коледж


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

КУРСУ “ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН”


Львів 2006

Тема 1. РОЗКЛАД ПЕРВІСНООБЩИННОГО ЛАДУ ТА ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА (2 год.)

1. Первіснообщинне суспільство і додержавні форми соціального управління. Характерні риси дородового ладу. Характерні риси матріархально-родової організації. Характерні риси патріархально-родової організації.

2. Розклад первіснообщинного ладу та утворення держав і зародження права. Територіальна сільська (сусідська) община. Головні ознаки державної організації. Особливості і характерні риси первіснообщинного права.


Додаткова література

1. Авдиев В.И. История древнего Востока. М., Политиздат, 1953.

2. Воробйов-Десятовський В.С., Ітс Р.Ф. та ін. Нариси історії Стародавнього Сходу. К., Рад. шк., 1957.

3. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

4. История древнего Востока: В 2 ч. / Под ред. И.М.Дьяконова. М., Наука, 1983.

5. История древнего Востока: Материалы по историографии / Под ред. В.И.Кузищина, А.А.Вичасина. М., Изд-во МГУ, 1991.

6. История древнего Востока: Учебник / Под ред. В.И.Кузищина. М., Высш. шк., 1988.

7. История древнего мира: В 3 кн. / Под ред. И.М.Дьяконова. М., Наука, 1989.

8. История древнего мира: В 3 т. / Под ред. С.И.Ковалева. М., Соцэкгиз, 1936.

9. Історія Стародавнього світу / За ред. Ю.С.Крушкол. К.: Вища школа, 1976.


Тема 2. ДЕРЖАВА І ПРАВО КРАЇН СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ (2 год.)

1. Держава і право Стародавнього Єгипту. Періоди історії Стародавнього Єгипту. Суспільний лад. Державний устрій. Право (Загальна характеристика. Джерела права. Право власності. Зобов`язальне право. Сімейне і спадкове право. Кримінальне право. Судовий процес).

2. Держава і право Стародавньої Індії. Історія виникнення, розвитку і занепаду Стародавньої Індії. Суспільний лад. Державний устрій. Право (Джерела права. Право власності. Зобов`язальне право. Сімейне право. Спадкове право. Кримінальне право. Судовий процес).

3. Держава і право Стародавнього Китаю. Історія виникнення, розвитку і занепаду Стародавнього Китаю. Суспільний лад. Державний устрій. Право (Джерела права. Право власності. Зобов`язальне право. Шлюбно-сімейне право. Кримінальне право. Судовий процес).


Додаткова література

1. Законы Ману. М., Изд-во вост. лит, 1960.

2. Авдиев В.И. История древнего Востока. М., Политиздат, 1953.

3. Воробйов-Десятовський В.С., Ітс Р.Ф. та ін. Нариси історії Стародавнього Сходу. К., Рад. шк., 1957.

4. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

5. История древнего Востока: В 2 ч. / Под ред. И.М.Дьяконова. М., Наука, 1983.

6. История древнего Востока: Материалы по историографии / Под ред. В.И.Кузищина, А.А.Вичасина. М., Изд-во МГУ, 1991.

7. История древнего Востока: Учебник / Под ред. В.И.Кузищина. М., Высш. шк., 1988.

8. История древнего мира: В 3 кн. / Под ред. И.М.Дьяконова. М., Наука, 1989.

9. История древнего мира: В 3 т. / Под ред. С.И.Ковалева. М., Соцэкгиз, 1936.

10. Історія Стародавнього світу / За ред. Ю.С.Крушкол. К.: Вища школа, 1976.


Тема 3. ДЕРЖАВА І ПРАВО СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ (2 год.)

1. Суспільна організація Гомерівської Греціії. Розклад первіснообщинного ладу та утворення Афінської рабовласницької республіки. Реформи Тезея.

2. Криза Афінської держави (Перший олігархічний переворот 411 р. до н.е. Конституція Ферамена. Другий оліхархічний переворот 404 р. до н.е. Відновлення демократії). Занепад Афінської держави (Встановлення панування Македонської монархії у 338 р. до н.е. Входження Афін до складу Римської провінції у другій половині 2 ст. н.е.).

3. Держава і право Спарти. Історія виникнення, розвитку і занепаду Спарти. Суспільний лад. Державний устрій. Право.


Додаткова література

1. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

2. История древнего мира: В 3 кн. / Под ред. И.М.Дьяконова. М., Наука, 1989.

3. История древнего мира: В 3 т. / Под ред. С.И.Ковалева. М., Соцэкгиз, 1936.

4. История Древней Греции: Учебник / Под ред. В.И.Авдиева и др. М., Высш. шк., 1972.

5. История Древней Греции: Учебник / Под ред. В.И.Кузищина. М., Высш. шк., 1986.

6. Історія Стародавнього світу / За ред. Ю.С.Крушкол. К.: Вища школа, 1976.

7. Сергеев В.С. История древней Греции. М., Изд-во соц.-экон. Лит., 1948.


Тема 4 . ДЕРЖАВА І ПРАВО СТАРОДАВНЬОГО РИМУ (6 год.)

1. Зародження Римської державності. Періоди історії Римської держави. Правове становище населення (патриції, клієнти, плебеї). Органи управління.

2. Криза і падіння Римської республіки. Реформи братів Гракхів (Аграрна реформа Тіберія. Аграрна і військова реформа Гая). Військова реформа Марія. Зрівнення жителів Італії у правах з римськими громадянами. Боротьба оптиматів і популярів. Диктатура Сулли. Триумвірати (Перший триумвірат. Імператорство Цезаря. Другий триумвірат. Імператорство Октавіана). Зміни у суспільному ладі і державному устрої.

3. Перехід до монархії. Суспільний лад і державний устрій. Принципат. Домінат.

4. Джерела римського права:

а) давнього періоду - звичаї, звичаєве право, закони рексів, сакральне право, Закони XII таблиць, закони Народних зборів, сенатус-консульти, едикти магістратів;

б) класичного періоду - преторські едикти, право народів, законодавча діяльність імператорів, діяльність римських юристів;

в) посткласичного періоду – кодифікації, кодифікація Юстиніана.

5. Характеристика основних галузей й інститутів римського права в архаїчний період (Право власності. Зобов`язальне право. Шлюбно-сімейне право. Спадкове право. Кримінальне право (Види злочинів. Система покарань)). Характеристика основних галузей й інститутів римського права у класичний і посткласичний періоди (Право власності. Зобов`язальне право. Шлюбно-сімейне право. Спадкове право. Кримінальне право (Види злочинів. Система покарань)).

6. Судовий процес в архаїчний період. Судовий процес у класичний і посткласичний періоди.

7. Загальноісторичне значення та рецепція римського права.

Додаткова література

1. Агафий. О царствовании Юстиниана. М., Изд-во АН СССР, 1953.

2. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

3. История древнего мира: В 3 кн. / Под ред. И.М.Дьяконова. М., Наука, 1989.

4. История древнего мира: В 3 т. / Под ред. С.И.Ковалева. М., Соцэкгиз, 1936.

5. История Древнего Рима / Под ред. В.И.Кузищина. М.: Высш. шк., 1981.

6. Історія Стародавнього світу / За ред. Ю.С.Крушкол. К.: Вища школа, 1976.

7. Машкин Н.А. История Древнего Рима. М.: Госполитиздат, 1956.

8. Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана. М.: Юриздат., 1956.

9. Суров Е.Г. История Древнего Рима: Курс лекций. Свердловск, 1970.


Тема 5. ДЕРЖАВА І ПРАВО ФРАНКІВ (2 год.)

1. Виникнення і розвиток феодальної держави. Становлення феодалізму і зародження феодальної держави (Шляхи переходу до феодалізму. Класи феодального суспільства. Риси дофеодальних держав. Ознаки феодалізму. Етапи (форми) феодальної держави в Європі). Розвиток політичної системи феодального суспільства.

2. Виникнення, розвиток і занепад держави у франків.

3. Характеристика права франків (Джерела права. Право власності (Форми права власності на землю – феод, аллод (вотчина), бенефіцій і прекарій). Зобов`язальне право. Шлюбно-сімейне право. Спадкове право. Кримінальне право (Види злочинів. Система покарань). Судовий процес).


Додаткова література

1. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

2. История средних веков: В 3 т. / Под ред. Е.А.Косминского. М.: Госполитздат, 1972.

3. История средних веков / Под ред. С.Д.Сказкина. М.: Госполитиздат, 1952-1954. Т.1-2.

4. Салическая правда / Под ред. В.Ф.Семенова. М., 1950.


Тема 6. ДЕРЖАВА І ПРАВО ФЕОДАЛЬНОЇ ФРАНЦІЇ (2 год.)

1. Франція у період сеньйоріальної монархії (9-13 ст.). Реформи Людовіка IX Святого.

2. Абсолютна монархія у Франції (16-18 ст.). Реформи Рішельє та Людвіка XIV.

3. Характеристика права (Джерела права. Право власності. Зобов`язальне право. Шлюбно-сімейне право. Спадкове право. Кримінальне право (Види злочинів. Система покарань). Судовий процес).


Додаткова література

1. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

2. Джеджула К.О. Історія Франції. К.: Рад. шк., 1973.

3. История средних веков: В 3 т. / Под ред. Е.А.Косминского. М.: Госполитздат, 1972.

4. История средних веков / Под ред. С.Д.Сказкина. М.: Госполитиздат, 1952-1954. Т.1-2.

5. История Франции: В 3 т.. М.: Изд-во АН СССР. 1971-1973.


Тема 7. ДЕРЖАВА І ПРАВО ФЕОДАЛЬНОЇ АНГЛІЇ (2 год.)

1. Англосаксонська ранньофеодальна держава (5-11 ст.). Історія становлення феодальної держави в Англії. Суспільний лад. Державний устрій.

2. Нормандське завоювання і становлення сеньйоріальної монархії в Англії (11 - перша половина 13 ст.). Суспільний лад. Державний устрій.

3. Характеристика права (Джерела права. Право власності. Зобов`язальне право. Шлюбно-сімейне право. Спадкове право. Кримінальне право (Види злочинів. Система покарань). Судовий процес).


Додаткова література

1. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

2. История средних веков: В 3 т. / Под ред. Е.А.Косминского. М.: Госполитздат, 1972.

3. История средних веков / Под ред. С.Д.Сказкина. М.: Госполитиздат, 1952-1954. Т.1-2.

4. Мортон А. История Англии. М.: Изд-во иностр. лит., 1950.

5. Страхов Н.Н. Государство и право феодальной Англии. Изд-во Харьк. ун-та, 1964.


Тема 8. ДЕРЖАВА І ПРАВО ФЕОДАЛЬНОЇ НІМЕЧЧИНИ (2 год.)

1. Становлення і розвиток ранньофеодальної держави в Німеччині (10-13 ст.). Історія виникнення і розвитку феодальної Німеччини. Суспільний лад. Державний устрій.

2. Характеристика права (Джерела і система права. Загальноімперське законодавство. Земське право. Ленне право. Міське право).


Додаткова література

1. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

2. История средних веков: В 3 т. / Под ред. Е.А.Косминского. М.: Госполитздат, 1972.

3. История средних веков / Под ред. С.Д.Сказкина. М.: Госполитиздат, 1952-1954. Т.1-2.

4. Каролина / Отв. ред. С.З.Зиманов. Алма-Ата, 1967.

6. Саксонское зерцало / Отв. ред. В.М.Корецкий. М.: Наука, 1985.


Тема 9. ДЕРЖАВА І ПРАВО ВІЗАНТІЇ (4 год.)

1. Утворення держави. Особливості розвитку соціально-економічних та політичних відносин у Візантії у 5-7 ст. Суспільний лад. Державний устрій. Реформи Юстиніана.

2. Еволюція суспільно-політичного устрою у 8-11 ст.

3. Зміни у суспільному ладі та державному устрої у 12-15 ст.

4. Характеристика права (Джерела права. Характеристика основних галузей та інститутів права. Судовий процес).

5. Падіння та історичне значення Візантійської держави.


Додаткова література

1. Агафий. О царствовании Юстиниана. М., Изд-во АН СССР, 1953.

2. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

3. Диль Ш. Основные проблемы Византийской истории. М.: Изд-во иностр. лит., 1947.

4. История Византии: В 3 т. / Отв. ред. ак. С.Д.Сказин. М.: Наука, 1967.

5. История средних веков: В 3 т. / Под ред. Е.А.Косминского. М.: Госполитздат, 1972.

6. История средних веков / Под ред. С.Д.Сказкина. М.: Госполитиздат, 1952-1954. Т.1-2.

7. Курбатов Г.Д. История Византиии. М.: Высш. шк., 1984.

8. Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана. М.: Юриздат., 1956.


Тема 10. ДЕРЖАВА І ПРАВО ФЕОДАЛЬНОЇ БОЛГАРІЇ (4 год.)

1. Виникнення розвиток і занепад феодальної держави.

2. Перше Болгарське царство. Суспільний лад. Державний устрій.

3. Друге Болгарське царство. Суспільний лад. Державний устрій.

4. Характеристика права (Джерела права (Закон судний людям). Характеристика основних галузей та інститутів права. Судовий процес).


Додаткова література

1. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

2. История средних веков: В 3 т. / Под ред. Е.А.Косминского. М.: Госполитздат, 1972.

3. История средних веков / Под ред. С.Д.Сказкина. М.: Госполитиздат, 1952-1954. Т.1-2.

4. Історія південних і західних слов’ян / За ред. В.А.Жебокрицького. К.: Вид-во Київ. Ун-ту, 1967.


Тема 11. ДЕРЖАВА І ПРАВО ФЕОДАЛЬНОЇ СЕРБІЇ (4 год.)

1. Виникнення, розвиток і занепад феодальної держави.

2. Суспільний лад за Стефана Душана. Державний устій за Стефана Душана.

3. Характеристика права (Джерела права (Законник Стефана Душана 1349 р.). Характеристика основних галузей та інститутів права. Судовий процес).


Додаткова література

1. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

2. История средних веков: В 3 т. / Под ред. Е.А.Косминского. М.: Госполитздат, 1972.

3. История средних веков / Под ред. С.Д.Сказкина. М.: Госполитиздат, 1952-1954. Т.1-2.

4. Історія південних і західних слов’ян / За ред. В.А.Жебокрицького. К.: Вид-во Київ. Ун-ту, 1967.


Тема 12. ДЕРЖАВА І ПРАВО ФЕОДАЛЬНОЇ ПОЛЬЩІ (4 год.)

1. Виникнення держави та її розвиток. Реформи Мєшка І. Суспільний лад. Державний устрій.

2. Станово-представницька монархія і її особливості. Діяльність Казимира ІІІ. Захоплення Галицько-Волинського князівства. Кревська унія 1385 р.

3. Утворення Речі Посполитої. Люблінська унія 1569 р. Суспільний лад. Державний устрій. Брестська церковна унія 1596 р.

4. Перехід від дворянської демократії до магнатської олігархії. Крах Речі Посполитої, її поділи.

5. Характеристика права (Джерела права (Польська правда. Кошицький привілей 1374 р., Нешавські статути 1454 р., Петраковський статут 1496 р. та ін.). Характеристика основних галузей та інститутів права. Судовий процес).

Додаткова література

1. Бардах Ю., Леснодорский Б., Пистрчак А. История государства и права Польши. М.: Юрид. лит-ра, 1980.

2. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

3. История Польши / Под ред. Ф.Г.Зуева. М.: Изд. АН СССР, 1956.

4. История средних веков: В 3 т. / Под ред. Е.А.Косминского. М.: Госполитздат, 1972.

5. История средних веков / Под ред. С.Д.Сказкина. М.: Госполитиздат, 1952-1954. Т.1-2.

6. Історія південних і західних слов’ян / За ред. В.А.Жебокрицького. К.: Вид-во Київ. Ун-ту, 1967.


Тема 13. ДЕРЖАВА І ПРАВО ФЕОДАЛЬНОЇ ЧЕХІЇ (4 год.)

1. Виникнення і розвиток держави. Суспільний лад. Організація державної влади.

2. Станово-представницька монархія та її особливості. Суспільний лад. Державний устрій.

3. Гуситські війни. Захоплення Чехії Австрією.

4. Характеристика права (Джерела права. Характеристика основних галузей та інститутів права. Судовий процес).

Додаткова література

1. Ванечек В. История государства и права Чехословакии. М.: Юрид. лит-ра, 1981.

2. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

3. История средних веков: В 3 т. / Под ред. Е.А.Косминского. М.: Госполитздат, 1972.

4. История средних веков / Под ред. С.Д.Сказкина. М.: Госполитиздат, 1952-1954. Т.1-2.

5. Історія південних і західних слов’ян / За ред. В.А.Жебокрицького. К.: Вид-во Київ. Ун-ту, 1967.


Тема 14. ДЕРЖАВА І ПРАВО БУРЖУАЗНОЇ АНГЛІЇ (2 год.)

1. Розвиток конституційної монархії і парламентаризму у 18 – на початку 20 ст. (Акт про престолоспадкування 1701 р. Акт про Парламент 1911 р.)

2. Виборчі реформи 1832, 1867 і 1884-1885 рр. Партійна система (Ліберали, консерватори, лейбористи).

3. Британська колоніальна імперія (Акт про Британську Північну Америку (Конституція Канади) 1867 р. Ірландія. Набуття колоніями статусу домініонів).

4. Характеристика права (Загальна характеристика. Цивільне право (Право власності. Зобов`язальне право. Господарське право. Шлюбно-сімейне право. Спадкове право). Кримінальне право (Види злочинів. Система покарань). Судочинство і судовий процес).


Додаткова література

1. Английская буржуазная революция / Под ред. Е.А.Косминского и Я.А.Левицкого. М.: Политиздат, 1954.

2. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

3. Лавровский В.М., Барг М.А. Английская буржуазная революция. М.: Политиздат, 1958.

4. Мортон А. История Англии. М.: Изд-во иностр. лит., 1950.

5. Новая история / Под ред. И.С.Галкина. М.: Изд-во соц.-эк. лит-ры, 1956-1958. Т.1-3.

6. Новая история: В 2 ч. / Под ред. А.Л.Нарочницкого. М.: Просвещение, 1978.

7. Новая история: В 2 ч. / Под ред. Н.Е.Овчаренко. М.: Просвещение, 1976.


Тема 15. СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ У НОВИЙ ЧАС (2 год.)

1. Війна за незалежність у Північній Америці. Декларація незалежності США 1776 р. Конституції північноамериканських штатів.

2. Перехід до федерації США. Конституція США 1787 р. Законодавча влада. Виконавча влада. Судова влада. Система “стримувань і противаг”.

3. Розвиток США у 19 ст. Громадянська війна 1861-1864 рр. Білль про громадянські права негрів 1865 р. Чорні кодекси. Реконструкція Півдня 1865-1877 рр. Расистські організації. Політика джим-кроуїзму.

4. Політичний режим США на початку 20 ст. (Комітетська система Конгресу. Лоббі). Становлення двопартійної системи (Республіканська і Демократична партії).


Додаткова література

1. Бельсон Я.М., Ливанцев К.Е. История государства и права США. Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1982.

2. Бойченко Г.Г. Конституция США. М.: Изд-во ИМО, 1959.

3. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

4. Государственный строй США / Отв. ред. А.С.Никифоров. М.: Юрид. лит-ра, 1976.

5. Громаков Б.С., Лисневский Э.В. История государства и права США (1870-1917). Ростов-на-Дону, 1973.

6. Девід П. Каррі. Конституція Сполучених Штатів Америки. Посібник для всіх. К., 1993.

7. Денисов В.Н., Забигайло В.К., Буткевич В.Г. Конституция США и реальный правопорядок. К.: Наук. думка, 1987.

8. Иванов Р.Ф., Лисневский Э.В. Ку-клукс-клан. М.: Наука, 1961.

9. История США / Под ред. Н.Г.Севастьянова. М.: Наука, 1985. Т.1-4.

10.Маныкин А.С. История двухпартийной системы США (1789-1980). М.: Изд-во Моск. ун-та, 1961.

11. Мишин А.А., Власихин В.А. Конституция США (Политико-правовой комментарий). М.: Межд. отнош., 1985.

12. Новая история / Под ред. И.С.Галкина. М.: Изд-во соц.-эк. лит-ры, 1956-1958. Т.1-3.

13. Новая история: В 2 ч. / Под ред. А.Л.Нарочницкого. М.: Просвещение, 1978.

14. Новая история: В 2 ч. / Под ред. Н.Е.Овчаренко. М.: Просвещение, 1976.

15. Очерки новой и новейшей истории США: В 2 т. / Под ред. Г.Н.Севастьянова. М.: Изд-во АН СССР, 1960.

16. Политические партии США в новое время / Отв. ред. Н.В.Сивачев. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981.

17. США: Конституция и права граждан / Отв. ред. Н.А.Гаевский. М.: Мысль, 1987.


Тема 16. ДЕРЖАВА І ПРАВО БУРЖУАЗНОЇ ФРАНЦІЇ (2 год.)

1. Буржуазно-демократична революція 1789-1794 рр. Утворення буржуазної французької держави.

2. Консульство Наполеона Бонапарта. Імперія Наполеона Бонапарта. Завоювання Наполеона Бонапарта.

3. Паризька Комуна 1871 р. Невід`ємні права комун.

4. Характеристика права (Загальна характеристика. Цивільне право. Зобов`язальне право. Господарське право. Шлюбно-сімейне право. Спадкове право. Кримінальне право. Судочинство і судовий процес).


Додаткова література

1. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

2. Государство и право Парижской Коммуны / Под ред. А.Ф.Шебанова. М.: Госполитиздат, 1971.

3. Джеджула К.О. Історія Франції. К.: Рад. шк., 1973.

4. История Франции: В 3 т.. М.: Изд-во АН СССР. 1971-1973.

5. Кержанцев П.М. История Парижской Коммуны. М.: Госполитиздат, 1959.

6. Манфред А.З. Великая французкая революция XVIII века (1789-1794). М.: Изд-во иностр. лит., 1983.

7. Молок А.И. Хрестоматия по истории Парижской Коммуны. М.: Госполитиздат, 1976.

8. Новая история / Под ред. И.С.Галкина. М.: Изд-во соц.-эк. лит-ры, 1956-1958. Т.1-3.

9. Новая история: В 2 ч. / Под ред. А.Л.Нарочницкого. М.: Просвещение, 1978.

10. Новая история: В 2 ч. / Под ред. Н.Е.Овчаренко. М.: Просвещение, 1976.

11. Парижская Коммуна 1871 г. / Под ред. Ф.В. Потемкина. М.: Изд-во АН СССР, 1961.

12. Шугаев А.С. Эволюция основных положений конституции Франции (1875-1958) // Государство и право зарубежных стран. 1959. N2.


Тема 17. ДЕРЖАВА І ПРАВО БУРЖУАЗНОЇ НІМЕЧЧИНИ (2 год.)

1. Австрія і Австро-Угорщина (1814-1914 рр.). Австрійські території. Австрійська Конституція 1848 р. Угорська Конституція 1849 р. Утворення Австро-Угорської дуалістичної монархії. Австрійська Конституція 1867 р.

2. Характеристика права (Джерела права. Цивільне право. Зобов`язальне право. Господарське право. Шлюбно-сімейне право. Спадкове право. Кримінальне право. Судочинство).


Додаткова література

1. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

2. Галкин И.С. Создание Германской империи 1815-1871 гг. М.: Высш. шк., 1986.

3. Новая история / Под ред. И.С.Галкина. М.: Изд-во соц.-эк. лит-ры, 1956-1958. Т.1-3.

4. Новая история: В 2 ч. / Под ред. А.Л.Нарочницкого. М.: Просвещение, 1978.

5. Новая история: В 2 ч. / Под ред. Н.Е.Овчаренко. М.: Просвещение, 1976.


Тема 18. ДЕРЖАВА І ПРАВО БУРЖУАЗНИХ КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ (4 год.)

1. Утворення Румунської держави.

2. Утворення Сербської держави.

3. Утворення Болгарської держави.

4. Сербська Конституція 1869 р. Сербська Конституція 1888 р.

5. Тирновська конституція 1879 р. в Болгарії.


Додаткова література

1. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

2. Історія південних і західних слов’ян / За ред. В.А.Жебокрицького. К.: Вид-во Київ. Ун-ту, 1967.

3. Новая история / Под ред. И.С.Галкина. М.: Изд-во соц.-эк. лит-ры, 1956-1958. Т.1-3.

4. Новая история: В 2 ч. / Под ред. А.Л.Нарочницкого. М.: Просвещение, 1978.

5. Новая история: В 2 ч. / Под ред. Н.Е.Овчаренко. М.: Просвещение, 1976.


Тема 19. ДЕРЖАВА І ПРАВО БУРЖУАЗНОЇ ЯПОНІЇ (4 год.)

1. Буржуазна революція 1868 р. Реформи 70-80 рр.

2. Конституція 1889 р. Державний устрій Японії.

3. Характеристика права.


Додаткова література

1. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

2. Новая история / Под ред. И.С.Галкина. М.: Изд-во соц.-эк. лит-ры, 1956-1958. Т.1-3.

3. Новая история: В 2 ч. / Под ред. А.Л.Нарочницкого. М.: Просвещение, 1978.

4. Новая история: В 2 ч. / Под ред. Н.Е.Овчаренко. М.: Просвещение, 1976.


Тема 20. ДЕРЖАВА І ПРАВО БУРЖУАЗНИХ КРАЇН ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ (4 год.)

1. Визвольні війни 1810 – 1826 рр. Утворення незалежних держав.

2. Розвиток латиноамериканських країн в 19 ст. – на початку 20ст. Їхні Конституції.

3. Мексиканська революція 1910-1917 рр. Конституція Мексики 1917 р.


Додаткова література

1. Альперович М.С. Рождение мексиканского государства. М.: наука, 1973.

2. Альперович М.С., Слезкин Л.Ю. Образование независимых государств в Латинской Америке (1804-1903). М.: Просвещение, 1956.

3. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

4. Калинин А.И. Государственный строй Мексики. М.: Госюриздат, 1958.

5. Коваль Ю.И. Бразилия вчера и сегодня. М.: Наука, 1975.

6. Латинская Америка: проблемы истории и внешней политики / Гл. ре. Б.А.Харитонов. М.: Изд-во иностр. лит., 1976.

7. Леонов Н.С. Очерки новой и новейшей истории стран Центральной Америки. М.: Мысль, 1975.

8. Мексика: Сб. статей / отв. ре. А.Ф.Шульговский. М.: Наука, 1968.

9. Новая история / Под ред. И.С.Галкина. М.: Изд-во соц.-эк. лит-ры, 1956-1958. Т.1-3.

10. Новая история: В 2 ч. / Под ред. А.Л.Нарочницкого. М.: Просвещение, 1978.

11. Новая история: В 2 ч. / Под ред. Н.Е.Овчаренко. М.: Просвещение, 1976.

12. Орлов А.Г. Политические системы стран Латинской Америки. М.: Межд. отнош., 1982.

13. Очерки новой и новейшей истории Мексики (810-1945) / Под ред. М.С.Альперовича и Н.М.Лаврова. М.: Соцэкгиз, 1960.

14. Разумович Н.Н. Государственный строй Бразилии. М.: Госюриздат, 1959.


Тема 21. ДЕРЖАВА І ПРАВО США У НОВІТНІЙ ЧАС (2 год.)

1. Економічно-політичне становище США у міжвоєнний період. Велика американська депресія 1929-1933 рр. “Новий курс” президента Ф.Рузвельта. Закон Вагнера 1935 р.

2. Зміни у державному апараті США у повоєнний період. Мілітаризація США у повоєнний період. Військово-політичні союзи і блоки США.

3. Політично-соціальний режим США на сучасному етапі. Президентство Д.Ф.Кеннеді, Л.Джонсона, Р.Ніксона, Дж.Картера, Р.Рейгана, Дж.Буша, Б.Клінтона, Дж.Буша-мол.


Додаткова література

1. Антипрофсоюзный закон США 1959 г. // Государство и право зарубежных стран. 1960. N4.

2. Бельсон Я.М., Ливанцев К.Е. История государства и права США. Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1982.

3. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

4. Государственный строй США / Отв. ред. А.С.Никифоров. М.: Юрид. лит-ра, 1976.

5. Громаков Б.С. Очерки по истории антидемократического законодательство США. М.: Госюриздат, 1958.

6. Денисов В.Н., Забигайло В.К., Буткевич В.Г. Конституция США и реальный правопорядок. К.: Наук. думка, 1987.

7. История США / Под ред. Н.Г.Севастьянова. М.: Наука, 1985. Т.1-4.

8. Маныкин А.С. История двухпартийной системы США (1789-1980). М.: Изд-во Моск. ун-та, 1961.

9. Новейшая история / Под ред. В.В.Александрова. М.: Высш. шк., 1977.

10. Очерки новой и новейшей истории США: В 2 т. / Под ред. Г.Н.Севастьянова. М.: Изд-во АН СССР, 1960.

11. Политическая жизнь в США / Отв. ред. В.Лан. М.: Наука, 1960.

12. Политические партии в США в новейшее время / Отв. ред. Н.В.Сивачев. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982.

13. Четвериков С.Б. Кто и как делает политику США. М.: Межд. отн., 1974.

14. Чибиряев С.А. Закон Маккарена и ботьба за его отмену. М.: Юрид. лит., 1975.


Тема 22. ДЕРЖАВА І ПРАВО ВЕЛИКОБРИТАНІЇ У НОВІТНІЙ ЧАС (2 год.)

1. Британська Співдружність націй. Вестмінстерський Статут 1931 р. і статус домініонів. Політико-правовий статус Ірландії. Співдружність націй і статус колишніх домініонів. Конституція Канади 1982 р. Підмандатний статус Палестини.

2. Державний апарат і політичний режим Великобританії на сучасному етапі. Політика уряду. Прем`єрство М.Тетчер, Дж.Мейджера, Т.Блера.


Додаткова література

1. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

2. Голлан Джон. Политическая система Великобритании. М.: Изд-во иностр. лит., 1955.

3. Левин Д.Б. Государственный строй Великобритании. М.: Госюриздат, 1957.

4. Мортон А. История Англии. М.: Изд-во иностр. лит., 1950.

5. Новейшая история / Под ред. В.В.Александрова. М.: Высш. шк., 1977.

6. Политическая система Великобритании / Под общ. Ред. Н.С.Крыловой. М.: Юрид. лит., 1984.

7. Харвей Джеймс и Худ Кэтрин. Британское государство. М.: Изд-во иностр. лит., 1961.


Тема 23. ДЕРЖАВА І ПРАВО ФРАНЦІЇ У НОВІТНІЙ ЧАС (2 год.)

1. Соціально-політичне становище у міжвоєнний період. Паризька конференція 1919 р. Версальський мирний договір 1919 р. Антифашистський рух. Народний фронт 1935 р. Німецька окупація і припинення Третьої республіки 1940 р.

2. П`ята республіка і Конституція 1958 р. Президентство Ш. де Голля. Політичний режим Франції на сучасному етапі. Президентство Ж.Помпіду, Ж.д`Естена, Ф.Мітерана, Ж.Ширака.


Додаткова література

1. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

2. Джеджула К.О. Історія Франції. К.: Рад. шк., 1973.

3. История Франции: В 3 т.. М.: Изд-во АН СССР. 1971-1973.

4. Конституция французкой республики 1958 г. // Государство и право зарубежных стран. 1959. N2.

5. Крутоголов М.А. Государственный строй современной Франции (Четвертая республика). М.: Госюриздат, 1958.

6. Крутоголов М.А. Государственный строй Франции. М.: Юрид. лит., 1960.

7. Новейшая история / Под ред. В.В.Александрова. М.: Высш. шк., 1977.

8. Шугаев А.С. Эволюция основных положений конституции Франции (1875-1958) // Государство и право зарубежных стран. 1959. N2.


Тема 24. ДЕРЖАВА І ПРАВО НІМЕЧЧИНИ У НОВІТНІЙ ЧАС (2 год.)

1. Встановлення фашистської диктатури в Німеччині. Політичний режим і державний устрій фашистської Німеччини.

2. Потсдамська конференція 1945 р. Боннська Конституція 1949 р. Політичний режим і державний устрій Федеративної республіки Німеччини (ФРН). Надзвичайне законодавство 1968 р. Канцлерство соціал-демократа В.Брандта. Канцлерство лідера ХДС-ХСС Г.Колля.

3. Політичний режим і державний устрій Німецької демократичної республіки (НДР). Конституція НДР 1948 р. Конституція НДР 1968 р. Воз`єднання ФРН і НДР 1990 р. Канцлерство Г.Шрьодера.


Додаткова література

1. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

2. Драбкин Я.С. Революция в Германии 1918-1919 гг. М.: Изд-во соц.-экон. лит., 1958.

3. Ильинский И.П. Партийная система ФРГ. М.: Юрид. лит., 1983.

4. Конрад Хессе. Основы конституционного права ФРГ. М.: Юрид. лит., 1981.

5. Новейшая история / Под ред. В.В.Александрова. М.: Высш. шк., 1977.

6. Розанов Г.Л. Германия под властью фашизма (1933-1939). М.: Изд-во ИМО, 1961.

7. Тищик Б.Й. Історія держави і права Німеччини (1917-1945). Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1973.

8. Уръяс Ю.П. Политический механизм ФРГ. М.: Наука, 1978.

9. Ширер У. Взлет и падение Третьего рейха: В 2 т. М.: Воениздат, 1991.


Тема 25. ДЕРЖАВА І ПРАВО ІТАЛІЇ У НОВІТНІЙ ЧАС (4 год.)

1. Економічне і політичне становище Італії після першої світової війни. Фашистський рух. Особливості італійського фашизму.

2. Встановлення фашистської диктатури. Державний устрій і політичний режим.

3. Італія після другої світової війни. Проголошення республіки. Конституція 1947 р. Державний устрій і політичний режим Італійської республіки на сучасному етапі.


Додаткова література

1. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

2. Гантман В.И. Государственный строй Италии. М.: Изд-во ИМО, 1961.

3. Карпикова И.С. Итальянский парламент. М.: Госюриздат, 1965.

4. Махненко А.Х. Государственный строй Италии. М.: Госюриздат, 1956.

5. Новейшая история / Под ред. В.В.Александрова. М.: Высш. шк., 1977.

6. Протопопов А.С., Резников Л.З. Государственный строй Италии. М.: Госюриздат, 1960.

7. Феррара Марчелла и Маурицио. Очерки итальянской политической жизни. М.: Изд-во иностр. лит., 1961.

8. Филатов Г.С. Демократические силы Италии против неофашизма. М.: мысль, 1977.


Тема 26. ДЕРЖАВА І ПРАВО ЯПОНІЇ У НОВІТНІЙ ЧАС (4 год.)

1. Особливості суспільно-політичного ладу Японії у період між світовими війнами. Воєнно-монархічний режим. Поразка у другій світовій війні.

2. Конституція 1946 р. Державний устрій та політичний режим Японії на сучасному етапі.


Додаткова література

1. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

2. История Японии (1945-1975) / Отв. ред. В.А.Попов. М.: Наука, 1978.

3. Латышев И.А. Конституционный вопрос в послевоенной Японии. М.: Изд-во вост. лит., 1956.

4. Латышев И.А. Государственный строй Японии. М.: Госюриздат, 1956.

5. Новейшая история / Под ред. В.В.Александрова. М.: Высш. шк., 1977.

6. Цунзо Инако. Современное право Японии. М.: Прогрэсс, 1981.


Тема 27. ДЕРЖАВА І ПРАВО ПОЛЬЩІ У НОВІТНІЙ ЧАС (4 год.)

1. Відновлення державності у 1918-1919 р. Конституція 1921 р. Державні реформи 1926 р.

2. Конституція 1935 р. Німецька окупація.

3. “Соціалістична революція”. Проголошення ПНР. Конституція 1947 р. Конституції 1952 р. Деформації економіки та суспільно-політичного ладу.

4. Демократична революція 1989-1991 рр. Зміни в державному ладі, політичному режимі, партійній системі.

5. Польська держава і право на сучасному етапі. Конституція 1997 р.


Додаткова література

1. Бардах Ю., Леснодорский Б., Пистрчак А. История государства и права Польши. М.: Юрид. лит-ра, 1980.

2. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

3. История Польши / Под ред. Ф.Г.Зуева. М.: Изд. АН СССР, 1956.

4. Історія південних і західних слов’ян / За ред. В.А.Жебокрицького. К.: Вид-во Київ. Ун-ту, 1967.

5. Новейшая история / Под ред. В.В.Александрова. М.: Высш. шк., 1977.


Тема 28. ДЕРЖАВА І ПРАВО ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ ТА ЧЕХІЇ І СЛОВАЧЧИНИ У НОВІТНІЙ ЧАС (4 год.)

1. Проголошення незалежності та розвиток Чехословацької держави у 1918-1919 рр. Конституція 1920 р. Державно-правова система та політичний режим в 1921-1938 рр.

2. Мюнхенська угода. Втрата незалежності.

3. Проголошення ЧНДР та Конституція 1948 р. Конституція 1960 р.

4. Революційні події 1968 р. Перетворення ЧССР у федерацію. Конституційний закон 1968 р.

5. Демократична революція 1989-1991 рр. Зміни в державному ладі, партійній ситемі, економіці і праві.

6. Утворення Чеської і Словацької незалежних держав.


Додаткова література

1. Ванечек В. История государства и права Чехословакии. М.: Юрид. лит-ра, 1981.

2. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

3. Історія південних і західних слов’ян / За ред. В.А.Жебокрицького. К.: Вид-во Київ. Ун-ту, 1967.

4. Новейшая история / Под ред. В.В.Александрова. М.: Высш. шк., 1977.


Тема 29. ДЕРЖАВА І ПРАВО БОЛГАРІЇ У НОВІТНІЙ ЧАС (4 год.)

1. Характерні риси та особливості розвитку державно-політичної системи і права у період т.зв. “народної демократії”. Конституційний розвиток.

2. Здійснення антисоціалістичної демократичної революції у 1989-1991 рр.

3. Зміни в державному устрої, політичному режимі, праві, партійній системі.


Додаткова література

1. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

2. Історія південних і західних слов’ян / За ред. В.А.Жебокрицького. К.: Вид-во Київ. Ун-ту, 1967.

3. Новейшая история / Под ред. В.В.Александрова. М.: Высш. шк., 1977.


Тема 30. ДЕРЖАВА І ПРАВО РУМУНІЇ У НОВІТНІЙ ЧАС (4 год.)

1. Характерні риси та особливості розвитку державно-політичної системи і права у період т.зв. “народної демократії”. Конституційний розвиток.

2. Здійснення антисоціалістичної демократичної революції у 1989-1991 рр.

3. Зміни в державному устрої, політичному режимі, праві, партійній системі.


Додаткова література

1. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

2. Новейшая история / Под ред. В.В.Александрова. М.: Высш. шк., 1977.


Тема 31. ДЕРЖАВА І ПРАВО УГОРЩИНИ У НОВІТНІЙ ЧАС (4 год.)

1. Характерні риси та особливості розвитку державно-політичної системи і права у період т.зв. “народної демократії”. Конституційний розвиток.

2. Здійснення антисоціалістичної демократичної революції у 1989-1991 рр.

3. Зміни в державному устрої, політичному режимі, праві, партійній системі.


Додаткова література

1. Новейшая история / Под ред. В.В.Александрова. М.: Высш. шк., 1977.

2. Чизмадиа А., Ковач К., Астолош Л. История Венгерского государства и права. М.: Юрид. лит-ра, 1986.


Тема 32. ДЕРЖАВА І ПРАВО ЮГОСЛАВІЇ ТА ЇЇ ФЕДЕРАТИВНИХ УТВОРЕНЬ У НОВІТНІЙ ЧАС (4 год.)

1. Характерні риси та особливості розвитку державно-політичної системи і права у період т.зв. “народної демократії”. Конституційний розвиток.

2. Здійснення антисоціалістичної демократичної революції у 1989-1991 рр.

3. Зміни в державному устрої, політичному режимі, праві, партійній системі.

4. Війни федеративних утворень за незалежність. Розпад Югославської федерації.


Додаткова література

1. Всемирная история: В 10 т. / Под ред. И.М.Дьякова и др. М.: Госполитиздат, 1955-1965.

2. Історія південних і західних слов’ян / За ред. В.А.Жебокрицького. К.: Вид-во Київ. Ун-ту, 1967.

3. Новейшая история / Под ред. В.В.Александрова. М.: Высш. шк., 1977.Схожі:

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconПрограма Курсу історія держави І права зарубіжних країн
Методи науки історії держави і права зарубіжних країн (конкретно-історичний, порівняльно-правовий (синхронний і діахронний), системний...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconПрограма Курсу історія держави І права зарубіжних країн
Методи науки історії держави і права зарубіжних країн (конкретно-історичний, порівняльно-правовий (синхронний і діахронний), системний...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Історія держави І права зарубіжних країн " для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “ Історія держави і права зарубіжних країн ” для студентів...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconМіністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Правничий коледж Додаткові плани семінарських занять та контрольні питання курсу „Історія держави і права зарубіжних країн”.
Розклад первіснообщинного ладу та виникнення держави і права. Держава і право країн Стародавнього Сходу. Держава і право Стародавнього...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconПротокол №7 від 21 лютого 2012 р
Шкала оцінювання самостійної роботи з курсу “Історія держави і права зарубіжних країн” за 100 бальною системою оцінювання знань (заочна...
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconПитання на іспит «Історія держави І права зарубіжних країн» Розвиток сімейного права в XX ст
Солісітор, баристер, аторней (юридичні посади в Англії), система юридичної освіти
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconТематика курсових робіт з Історії держави І права зарубіжних країн для студентів 1 курсу Правничого коледжу лну імені Івана Франка на 2009/2010 н р
Закони 12 таблиць у Римі та інші ранні джерела права (звичай, звичаєве право, закони, сенатусконсульти)
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconКонтрольні питання до іспиту з історії держави І права зарубіжних країн
Загальне та особливе у процесі виникнення держав і права в межах східної цивілізації
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconКонтрольні питання до іспиту з історії держави І права зарубіжних країн
Загальне та особливе у процесі виникнення держав і права в межах східної цивілізації
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу \"історія держави І права зарубіжних країн\" iconМетодичні вказівки до вивчення курсу для студентів філософського факультету Львів 2009
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи