І. Стародавній світ icon

І. Стародавній світ
Скачати 64.36 Kb.
НазваІ. Стародавній світ
Дата конвертації11.06.2013
Розмір64.36 Kb.
ТипДокументи

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

З історії держави і права зарубіжних країн


І. Стародавній світ


 1. Первіснообщинний лад: характерні риси, стадії розвитку.

 2. Розклад первіснообщинного ладу, утворення держави і права, їхні характерні ознаки та соціальне призначення.

 3. Утворення державності у Стародавньому Сході. Особливості цього процесу.

 4. Виникнення Вавілонської держави, її суть, розвиток та падіння.

 5. Суспільний устрій Вавилону.

 6. Державний устрій Вавилону.

 7. Закони царя Хаммурапі : розробка, причини прийняття, система.

 8. Цивільне право Вавилону.

 9. Зобов’язальне право за законами Хаммурапі.

 10. Сімейне і спадкове право за законами Хаммурапі.

 11. Злочини і покарання за законами Хаммурапі.

 12. Судові органи та судовий процес у Вавилоні.

 13. Утворення держави в Єгипті, її розвиток та падіння.

 14. Суспільний лад Стародавнього Єгипту.

 15. Державний устрій Стародавнього Єгипту.

 16. Гомерівська Греція: суспільний устрій, органи управління, виникнення права.

 17. Утворення Афінської держави. Реформи Тезея.

 18. Реформи Солона в Афінах.

 19. Реформи Клісфена в Афінах. Завершення процесу утворення держави.

 20. Греко-перські війни. Реформи Ефіальта та Перікла в Афінах.

 21. Суспільний лад Афінської держави.

 22. Державний устрій Афін: народні збори.

 23. Рада 500, геліея, колегія архонтів, ареопаг у Стародавніх Афінах

 24. Судові органи в Афінах та судовий процес.

 25. Виникнення держави у Спарті, її історичний розвиток.

 26. Суспільний устрій Спарти.

 27. Державний лад Спарти, його особливості.

 28. Джерела права у Спарті. Закони Лікурга.

 29. Виникнення Риму. Суспільний лад і органи управління. Жрецькі колегії.

 30. Реформи Сервія Тулія у Римі та їхня оцінка. Особливості утворення Римської держави.

 31. Суспільний устрій Риму в період республіки: громадяни (набуття і втрата громадянства, правовий статус та ін.)

 32. Суспільний устрій Риму в період республіки: негромадяни (латини, перегрини, вільновідпущеники, чужинці).

 33. Правове становище рабів у Римському суспільстві (джерела рабства, правовий статус рабів, звільнення від рабства).

 34. Державний устрій республіканського Риму: народні збори (види, компетенція, роль).

 35. Сенат у Римській державі (порядок утворення, компетенція та роль у різні періоди розвитку Римської державності.)

 36. Інститут магістратури у Стародавньому Римі : загальна характеристика, види магістратури (виникнення, основні риси та роль).

 37. Конкретні види магістратури: верховної (консули, претори, цензори, народні трибуни, диктатор), іншої (курульні едили, квестори).

 38. Збройні сили Риму в державно-політичній системі країни. Реформа збройних сил Гая Марія.

 39. Управління провінціями у Стародавньому Римі.

 40. Суд і процес в республіканському Римі.

 41. Причини кризи і падіння республіки в Римі: зміни в економіці, повстання рабів.

 42. Реформи братів Гракхів в Стародавньому Римі.

 43. Перехід від республіки до монархії в Римі: диктатура Сулли, тріумвірати.

 44. Принципат у Римській державі: зміни в суспільному ладі та державному устрої.

 45. Домінат в Римській державі. зміни в суспільному ладі та державному устрої.

 46. Реформи імператорів Діоклетіана та Константина в Римі.

 47. Поділ Римської імперії на Західну та Східну. Падіння Західної імперії та її значення.

 48. Римське право та етапи його розвитку, історичне значення.

 49. Джерела римського права в період республіки, їхня загальна характеристика. (крім діяльності юристів та преторського права).

 50. Діяльність преторів та римських юристів як джерело права.

 51. Закони ХІІ таблиць у Римі, їхня характеристика.

 52. Джерела римського права в період імперії. Кодифікація Юстиніана.

 53. Судовий процес у Римі, його види.ІІ. Середні віки.


 1. Виникнення феодальної держави і права: особливості та етапи розвитку.

 2. Виникнення держави Франків, особливості цього процесу, її розвиток та розпад.

 3. Суспільний лад Франків. Реформи Карла Мартелла.

 4. Державний устрій Франків.

 5. Джерела права у Франків, їхня характеристика.

 6. „Салічна правда” – пам’ятка ранньофеодального права Франків

 7. Імперія Франків за Карла Великого. Верденський договір 843 р.

 8. Утворення Французької феодальної держави. Етапи її розвитку.

 9. Сеньйоріальна (вотчинна) монархія у Франції (суспільний лад, державний устрій) – ІХ-ХІІ ст.

 10. Королівська влада в ІХ-ХІІ ст. у Франції. Реформи Людовика ІХ.

 11. Утворення станово-представницької монархії у Франції, характерні риси. Зміни в суспільному устрої

 12. Державний устрій Франції в період станово-представницької монархії

 13. Генеральні Штати у Франції (виникнення, структура, компетенція, роль)

 14. Паризький парламент – верховний суд Франції (виникнення, структура, компетенція, роль) . Виникнення прокуратури та адвокатури.

 15. Встановлення абсолютизму у Франції. Зміни в суспільному ладі та державному устрої.

 16. Реформи кардинала А. Ришельє та Людовика ХІV

 17. Завоювання Британії англо-саксами. Утворення англо-саксонських держав ( V – VІІ ст. )

 18. Суспільний лад та державний устрій англо-саксонської держави (ІХ – ХІ ст.)

 19. Завоювання Британії Вільгельмом Завойовником. Зміни в соціально-економічній і політичних системах (ХІ ст.).

 20. Зміцнення королівської влади у Англії в ХІ – ХІІ ст. Реформи Генріха ІІ.

 21. Велика Хартія Вольностей 1215 р.: передумови прийняття, зміст, оцінка.

 22. Виникнення станово-представницької монархії в Англії: зміни в соціально-економічній системі, суспільному ладі. Обгороджування селянських і общинних земель. Криваве законодавство (ХІІІ-ХІV ст.)

 23. Виникнення структура, компетенція англійського парламенту (ХІІІ –XVІІ ст. )

 24. Державний устрій Англії в період станово-представницької монархії (ХІІІ – ХІV cт.)

 25. Державний устрій Англії в період абсолютизму ( XV – XVII)

 26. Судова система Англії в період Середньовіччя (XI – ХVІІ)

 27. Виникнення, структура, роль суду присяжних в Середньовічній Англії.

 28. Основні джерела права в Середньовічній Англії: „загальне право”, „право справедливості”, статутне право.

 29. Утворення Німецької феодальної держави. Етапи та особливості її розвитку.

 30. Виникнення „Священної римської імперії німецької нації”, її суспільний лад та державний устрій (Х-ХІІІ ст.).

 31. Виникнення та особливості станово-представницької монархії в Німеччині. Формування та роль суспільних станів.

 32. Утворення, структура, роль Імперського сейму в Німеччині ( ХV – XVІІ)

 33. Державний устрій Німеччини в період станово-представницької монархії (XIV – XVI ст. )

 34. Становлення князівського абсолютизму в Середньовічній Німеччині: причини, передумови, суть та оцінка.

 35. Саксонське та Швабське зерцала в Німеччині: прийняття, зміст та оцінка (ХІІІ ст.).

 36. „Золота булла” 1356 р. в Німеччині.

 37. Кароліна 1532 р. в Німеччині – кодекс кримінального та кримінально-процесуального права.

 38. Терезіана” та „Йозефіана” – австрійські кодекси кримінального та кримінально-процесуального права, їхня характеристика


ІІІ Новий час


 1. Виникнення англійських колоній у Північній Америці. Їх політичне та економічне становище. Організація управління.

 2. Війна американського народу за незалежність від Англії. „Декларація незалежності” 1776 р. (зміст та оцінка)

 3. „Статті конфедерації” у США 1781 р.: передумови прийняття, зміст та оцінка.

 4. Конституції США 1787 р: структура, основні положення та оцінка

 5. Законодавча влада США за Конституцією 1787 р. Структура Конгресу, порядок утворення палат та їхня компетенція

 6. Виконавча влада у США за Конституцією 1787 р. Президент (порядок обрання та компетенція)

 7. Судова влада за Конституцією США (порядок утворення та компетенція).

 8. Формування центрального державного апарату згідно з Конституцією США у 1789 р. Закон „Про судоустрій” 1789 р.

 9. Перший цикл поправок до Конституції США: причини видання, зміст та оцінка.

 10. Політичний та економічний розвиток США в кінці ХVIII – перша половина ХІХ ст. . Проблема рабства.

 11. Громадянська війна у США (1861-1865 рр.) Законодавство цього періоду.

 12. Економічні та політичні наслідки Громадянської війни у США. Другий цикл поправок до Конституції США.

 13. „Реконструкція” Півдня після Громадянської війни у США. Поява та суть „Чорних кодексів”.

 14. Виникнення у США реакційно-расистських організацій і процедур після Громадянської війни: Ку-клус-клану, Суду Лінча та ін.

 15. Виникнення і оформлення демократичної та республіканської партій у США.

 16. Зміни в соціально-політичній системі США кінця ХІХ – початку ХХ ст. Утворення монополій, профспілок. Закон Шермана 1890 р. XVI і XVII поправки до Конституції США.

 17. Причини, етапи, значення Великої французької революції ХVІІІ ст.

 18. Декларація про права людини і громадянина 1789 р. у Франції.

 19. Перший етап революції у Франції (1789 – 1792 рр.). Конституція 1791 р. Проголошення республіки.

 20. Встановлення якобінської диктатури у Франції. „Декларація прав людини і громадянина” та Конституція 1793 р. Діяльність якобінців.

 21. Державний устрій якобінської диктатури у Франції.

 22. Соціально-економічна та політична діяльність якобінців у Франції. Історичне значення якобінської диктатури.

 23. Проголошення імперії Наполеона Бонапарта у Франції. Державний устрій імперії.

 24. Революція 1848 р. у Франції. Проголошення республіки (другої). Конституція 1848 р.

 25. Проголошення Паризької комуни у Франції (1871 р), її державний устрій.

 26. Соціально-економічна та політична діяльність Паризької комуни у Франції та її оцінка.

 27. Третя республіка у Франції (1870 – 1940 рр.), її державний устрій та політичний режим.

 28. Прусська монархія: державний, устрій, політичний режим. Конституція 1850 р. Діяльність канцлера О. фон Бісмарка.

 29. Утворення єдиної Німецької імперії 1871 р. Конституція 1871 р. Державний устрій та політичний режим імперії.Схожі:

І. Стародавній світ icon1. Сучасний світ території, країни і держави
Стародавній Єгипет, Стародавня Греція, Стародавній Рим, а також стародавні Китай, Індія, Іран та ін. Відтоді на політичній карті...
І. Стародавній світ icon1. Зародження філософської думки у Стародавній Індії
Перші філософські школи І течії виникли у найдавніших регіонах людської цивілізації на початку VІ ст до н е в Стародавній Індії,...
І. Стародавній світ iconУправління освіти міської ради науково – методичний центр
Дитину має оточувати світ творчості, світ краси, світ фантазії та історичної правди
І. Стародавній світ iconЩирий сміх подовжує життя
Ведуча. Світ сміху – це особливий світ. Це світ, у якому навіть ваші зажурені очі раптом починають сміятися. Французький письменник...
І. Стародавній світ iconI. Організаційний момент II. Актуалізація опорних знань
Стародавній Греції. Удосконалити навички інтерактивного вивчення нового матеріалу
І. Стародавній світ iconВідповіді з фізичної культури Листопад 2012
Що таке агони? (змагання, що були однією з форм вшанування богів у Стародавній Греції)
І. Стародавній світ iconВід самого народження дитина освоює світ речей, емоцій та характерів, навчається, створює нові ігри, казки, малюнки, пісні й танці — тобто змінює, творчо перетворює навколишній світ за власною ініціативою.
Саме тому зацікавлені в розвитку особистості дитини педагоги мають і на уроках музичного мистецтва моделювати ситуації, що спонукатимуть...
І. Стародавній світ iconНаказ №259 Про реалізацію Національного проекту «Відкритий світ» в місті Торезі
На виконання наказу управління освіти і науки від 21. 05. 2012р. №340 «Про реалізацію Національного проекту «Відкритий світ в Донецькій...
І. Стародавній світ iconЧи знаєте ви, що
Скіфи — народ, що жив на території теперішньої України протягом VII ст до н е.—Iii ст н е. Такого довголіття не знав жодний стародавній...
І. Стародавній світ iconТема: тваринний світ Землі
Мета: розширювати знання учнів про тваринний світ, заохочувати до пошуку нових цікавих фактів з їх життя, виховувати гуманне ставлення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи