2. Джерела кримінально-виконавчого права icon

2. Джерела кримінально-виконавчого права
Скачати 98.08 Kb.
Назва2. Джерела кримінально-виконавчого права
Дата конвертації12.06.2013
Розмір98.08 Kb.
ТипДокументи

ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА.


Тема 1. Принципи кримінально-виконавчого права

Поняття і значення принципів кримінально-виконавчого права. Кримінально-виконавча наука про систему і види принципів кримінально-виконавчого права. Характеристика окремих принципів кримінально-виконавчого права.


Тема 2. Джерела кримінально-виконавчого права.

Поняття і види джерел кримінально-виконавчого права. Виправно-трудовий кодекс України, його система І загальна характеристика. Поняття, структура і види кримінально-виконавчих норм. Чинність кримінально-виконавчих нормативно-правових актів в просторі і часі.


Тема 3. Виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу

Звернення до виконання вироку про позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

Порядок та умови виконання цього покарання.


Тема 4. Виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

Порядок звернення до виконання вироку про позбавлення прала обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Обов'язки адміністрації підприємств, установ, організації! по виконанню вироків про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певного діяльністю.

Обчислення строків виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Орган та його компетенція, який здійснює контроль за виконання:/, вироків про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Наслідки невиконання вироку про позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.


Тема 5. Виконання покарання у виді громадських робіт

Порядок виконання покарання у виді громадських робіт. Умови відбування цього покарання.

Обов'язки власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем відбування засудженим покарання у виді громадських робіт.

Обчислення строку покарання у виді громадських робіт. Відповідальність осіб, засуджених до покарання у виді громадських робіт.


Тема 6. Виконання покарань щодо військовослужбовців

Порядок виконання покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців.

Умови відбування цього покарання.

Обчислення строку виконання такого покарання. Порядок провадження відрахувань із грошового забезпечення засудженого до службового обмеження.

Особливості відбування покарання у виді арешту військовослужбовцями.

Порядок і умови виконання покарання у виді тримання в батальйоні військовослужбовців.

Порядок направлення та прийому засуджених у дисциплінарний батальйон.

Розміщення та режим утримання засуджених у дисциплінарному батальйоні.

Організація праці та виховна робота із засудженими у дисциплінарному батальйоні.

Заохочення та дисциплінарні стягнення, що застосовуються до військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні.

Порядок звільнення військовослужбовців з дисциплінарного батальйону.


Тема 7. Виконання покарання у виді конфіскації майна

Звернення до виконання вироку про призначення конфіскації майна. Орган, який виконує покарання у виді конфіскації майна.

Дії державного виконавця щодо виконання вироку про конфіскацію майна.

Передача конфіскованого майна фінансовим органам Порядок конфіскації майна, виявленого після виконання вироку.


Тема 8. Виконання покарання у виді обмеження волі

Порядок і умови виконання покарання у виді обмеження волі. Місця відбування покарання у виді обмеження волі.

Направлення засуджених до обмеження волі до місця відбування покарання.

Обов'язки адміністрації виправного центру. Обов'язки власника підприємства або уповноваженого ним органу за місцем роботи засуджених, які відбувають покарання у виді обмеження волі.

Правове регулювання праці засуджених до обмеження волі. Медичне обслутовування та матеріально-побутове забезпечення засуджених до обмеження волі.

Обчислення строку покарання у виді обмеження волі.

Заходи заохочення і стягнення, що застосовуються до осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі. Порядок застосування до засуджених, які відбувають покарання у виді обмеження волі, заходів заохочення і стягнення.

Посадові особи, які застосовують заходи заохочення і стягнення, та обсяг їх повноважень.


Тема 9. Участь громадськості у виправленні і перевихованні засуджених

Правове регулювання та форми участі громадських формувань у діяльності установ та органів, що виконують покарання.

Участь спостережних комісій у виправленні і перевихованні засуджених.

Участь служби у справах неповнолітніх у виправленні і перевихованні засуджених.

Участь рад громадськості у виправленні і перевихованні засуджених.

Інші форми участі громадськості у виправленні і перевихованні засуджених.


^ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

Конституція України. Прийнята Верховною радою України 28 червня 1996 року (ст.ст. 8. 9. 19, 21. 25, 26. 27. 28, 29. ч.І ст. 34. ч.І ст. 35, 40, 41. 43, 45. 46. 49. 53. 54, 55. 56. 57. 59. 60, 61. 62. 63. 64. п.27 ст. 106 //Відомості Верховної Ради України. -1996.-№30. -Ст. 141.

Мінімальні стандартні правила поводження з в'язнями. Схвалені першим Конгрессом ООН від 30.08 1955 р. в м Женева Кримінально-виконавче законодавство України.-Харків.-1993.-С. 121-161.

Правила ООН, шо стосуються захисту неповнолітніх, позбавлених волі. Резолюція 40/33 Генеральної Асамблеї від 14.10.1990 р. //Права людини і професійні стандарти для юристів у документах міжнародних організацій. - Амстердам - Київ. 1996.

Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 р.

Кримінальний кодекс України: Офіційний текст. - К.: Юрінком Інтер, 2002.

Кримінально-процесуальний кодекс України (ст.ст. 29. 338. 345. Розділ 5). - К.: Атіка.2002.

Про органи служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх: Закон України від 2- січня 1995р. із змінами від 11 грудня 1998р..

Про застосування амністії в Україні: Закон України від 01.10.1996 року із змінами від19.12.1996 р.. від 18.05.2000 р. /'Відомості Верховної Ради України. - 1996. - 48.

Про державну виконавчу службу: Закон України від 24.03.1998 р. із змінами.

Про виконавче провадження: Закон України від 21.04.1999р.

Про загальну структуру І чисельність кримінально-виконавчої системи Украши:

Закон України від 02.03.2000 р.

Положення про дисциплінарний батальйон у Збройних силах України: затвердженоУказом Президента України від 5 квітня 1994 р.

Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань: затверджено Указом Президента України від 31 липня 1998 року

Положення про порядок здійснення помилування: затверджено Указом Президента

України від 12 квітня 2000 року

Про затвердження основних напрямків реформи кримінально-виконавчої системи в

Українській РСР: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 1991 року №88 із змінами від 27 січня 1992 року

Положення про організацію виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі в установах кримінально-виконавчої системи: затверджено наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 14 квітня 2001 р.

Інструкція про організацію виконання покарання у виді арешту в установах кримінально-виконавчої системи: затверджена наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 31 серпня 2001 року №158

Порядок взаємодії органів та установ кримшально-виконавчої системи з територіальними органами внутрішніх справ і центрами зайнятості населення з питань підготовки засуджених до звільнення та про надання допомоги в трудовому і побутовому влаштуванні особам, які звільнилися з місць позбавлення волі: затверджено спільним наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань Міністерства внутрішніх справ Украши і Міністерства праці та соціальної політики України від 29 червня 2000 року

Інструкція про порядок виконання покарань не пов'язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань: затверджена Наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань від 3 січня 2002 року

Про практику застосування судами законодавства про звільнення від відбуття покарання засуджених, які захворіли на тяжку хворобу: постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 вересня 1973р. Із змінами від 4 червня 1993р

Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м'яким: постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002р.

Про практику застосування судами України законодавства у справах про порушення правил адміністративного нагляду: постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 1986 р.,

Про практику направлення військовослужбовців, які вчинили злочини, в дисциплінарний батальйон: постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 грудня 1996 р

Інструкція про порядок виконання покарань, не пов’язаних із позбавленням волі та здійснення контролю щодо осіб, засуджених до таких покарань, від 19 грудня 2003 р.

Інструкція про порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб. Засуджених до позбавлення волі від 16 грудня 2003р.


ЛІТЕРАТУРА

Кримінально-виконавче право України за ред..А. Х. Степанка.Харків, „Право”, 2005.

Кримінально-виконавче законодавство. Збірник нормативних актів. Укладач В.М.Трубніков. - Харків. 1998.

Кримінально-виконавче право України: (Загальна та Особлива частини): Навч. посіб./О.М. Джужа, С.Я. Фаренюк, В.О. Корчинський та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. - 2-е вид., перерос, та допов. - К.: Юрінком Інтер. 2002.

Пенітенціарні системи зарубіжних країн: Навчально-практичний посібник /Під ред. М.Л. Мелєнтьса. - Київ, 1993.

Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы Особенной части. -М: Юрид. лит. - 1985.

Семаков Г., Гель А. Кримінально-виконавче право України: Курс лекцій. - Київ:МАУП, 2000.

Трубников В.М. Кримінально-виконавче право України. Загальна частина:Навчальний посібник. - Харків. 1998.

Трубников В.М.Уголовно-исполнительное право Украины. Особенная часть: Учебное пособие. - Харьков, 1998.


До теми №1.

Кузнецов О. Верховенство закону - необхідна умова регулювання виконання кримінального покарання //Радянське право. - 1991. - №7. - С.36-38.

Мелентьев М.П.. Корчинський В.А. Реализация принципа социальной справедливости в правоприменительной деятельности. ИТУ: Учебное пособие. - К.: Наукова думка, 1991.

Рошаков А. Уголовно-исправительное законодательство и его принципы //Актуальные проблемы криминологии и исправительно-трудового права. - М.. 1989.


До теми №2.

Козаченко И.Д., Николаева З.А. Коллизии уголовного и уголовно-исполнительного законодательства /Государство и право. - 1993. - №2. - С.85-88.

Погосян П.Ю. Некоторые предложения по развитию уголовно-исполнительного законодательства //Современные проблемы борьбы с преступностью. - Москва. -1993.-С.85-88.

Шумихин В.Г.. Рожков С.А. Реформа уголовно-исполнительного законодательства в условиях перехода к рыночной экономике /Государство и право. - 1992. - Л:7. - С.54-59.


До теми №3.

Васильев И.А. Павлухин А.Н. Исполнение уголовных наказаний, не связанных с мерами исправительно-трудового воздействия на осужденных. - Рязань. 1988.

Гальперин И.М.. Мельникова Ю.Б. Дополнительные наказания. - М.: ЮЛ, 1981.

Дуюнов В.К., Цветинович А.Л. Дополнительные наказания: теория и практика. -Фрунзе: Илым, 1986.

Романов А. О лишении осужденных наград и званий /Советская юстиция. - 1985. -№20. - С. 10.

Цветинович АЛ. Дополнительные наказания в советском уголовном праве. -Калининград: Калининград, гос. ун-та. 1980.


До теми №4.

Гура Р.М. Застосування покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.Новий Кримінальний кодекс України: Питання застосування і вивчення, матеріали міжнародної науково-практичної конференції.(Харків). 25-26 жовтня 2001 р. (Редкол.: Сташис В.В. (голов, ред. ) та ін. - К. - X.:Юрінком Інтер, 2002. - С.86-89.

Дрьомін В. Соціальні та правові підстави застосування в Україні покарань, альтернативних позбавленню волі /Право України. - 2000. -.У;6. - С.27.

Лужбин П.В. Наказание в виде лишения права занимать определенные должности иди заниматься определенной деятельностью и его исполнение органами внутренних дел. - Хабаровск: ХВШМВД РФ. 1993.

Матусевич Н.К. Некоторые вопросы исполнения наказания в виде увольнения от должности и штрафа по судебным приговорам //Межвуз. сб. науч. тр. СвЮИ. 1997. -Вып. 54.

Махоткин В.П. Лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью '/В книге: Наказания не связанные с лишением свободы. - Москва. - 1972. - С. 63-74.

Тютюгин В.И. Лишение права занимать определенные должности как вид наказания по советскому уголовному праву. - Харьков, 1982.

Сафаров Н.А. О повышении эффективности лишения права заниматься определенной деятельностью /Вести. Моск. ун-та. Серия Право. - 1988. - №3. - С.69.


До теми №6

Бондарев В. Специфіка детермінації порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями //'Право України. - 2000. - № 9. - С. 87.

Верцюх В,, Верцюх І. Щодо правової невизначеності запобіжного заходу у вигляді нагляду командування військової частини //Право України. - 2001. - №5. - С. 76-78.

Кирись Б.О. Направлення в дисциплінарний батальйон //Вісник Львів, ун-ту. Сер. юрид. - 1996. - Віт. 33. - С.46-56.

Соболев А. Дисбат: воинская часть или исправительное учреждение? //Голос Украины. - 1996. - 13 марта.

Хеламов Л.П. О некоторых особенностях применения наказания к военнослужащим .Правоведение. - 1964. - №4. - С.79-89.

До теми №7

Махоткин В. Проблемы исполнения дополнительного наказания .Социалистическая законность. - 1970. - №10.

Практика застосування судами конфіскації майна //Вісник Верховного Суду України.-2000.-№3(19).-С. 13-20.

Улицкий С. Исполнения приговора в части конфискации имущества/Социалистическая законность. - 1986. - №2. - С. 38-39.

Цветннович А.Л. Дополнительные наказания в советском уголовном праве. -Калининград: Калинингр. гос. ун-та, 1980.Схожі:

2. Джерела кримінально-виконавчого права iconЛекція №1 Тема Поняття, предмет, метод, система кримінально-виконавчого права. Поняття, предмет та методи кримінально-виконавчого права. Завдання кримінально-виконавчого права. Принципи кримінально
Кримінально-виконавче право відповідно закріплює основні положення політики держави у сфері виконання кримінальних покарань
2. Джерела кримінально-виконавчого права iconТема №1 поняття, предмет, принципи І джерела кримінально-виконавчого права
Які органи, що виконують покарання, не належать до кримінально-виконавчої системи?
2. Джерела кримінально-виконавчого права iconЗміст
Тема 7 кримінально-виконавча політика І кримінально-виконавче право. Норми та джерела права. Кримінально-виконавчі правовідносини...
2. Джерела кримінально-виконавчого права iconРеферат на тему: Система І джерела податкового права План Система податкового права Джерела податкового права Податкове законодавство Література
Система податкового права — об’єктивна сукупність суспільних фінансових відносин, що визначає внутрішню структуру податкового права,...
2. Джерела кримінально-виконавчого права iconТема Джерела земельного права України
Особливості Земельного кодексу України як джерела земельного права та його місце серед інших законів як джерел земельного права
2. Джерела кримінально-виконавчого права iconПитання на залік з кримнально-виконавчого права україни. Кримінально-виконавче право: його предмет І метод
Виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу
2. Джерела кримінально-виконавчого права iconТема Джерела міжнародного права План Поняття „джерела міжнародного права”
Застереження ст. 59 Статуту формулює таке правило: „Рішення Суду обов'язкове лише для сторін, які беруть участь у справі, і лише...
2. Джерела кримінально-виконавчого права iconЗакон про кримінальну відповідальність. Джерела кп. З урахуванням змісту, обсягу та походження кримінально-правової норми „кримінальний закон має чотири аспекти. Кримінальний закон це Кримінальний кодекс України
Джерела кп. З урахуванням змісту, обсягу та походження кримінально-правової норми „кримінальний закон” має чотири аспекти
2. Джерела кримінально-виконавчого права iconРеферат на тему: Фінансове право України як галузь національного права План. Поняття, предмет і метод фінансового права України як галузі права
Джерела фінансового права. Проблеми вдосконалення і систематизації фінансового права України
2. Джерела кримінально-виконавчого права iconПоложення господарського права України Поняття господарського права. Предмет та метод господарського права. Історія становлення господарського права України. Джерела господарського права
Підстави та способи розмежування дії Господарського та Цивільного кодексів України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи