Спецкурс змістовий модуль Розвиток американської літератури ХІХ ст. Тема 1 icon

Спецкурс змістовий модуль Розвиток американської літератури ХІХ ст. Тема 1
Скачати 55.81 Kb.
НазваСпецкурс змістовий модуль Розвиток американської літератури ХІХ ст. Тема 1
Дата конвертації14.06.2013
Розмір55.81 Kb.
ТипДокументи

НАЦІОНАЛЬНА АМЕРИКАНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

(СПЕЦКУРС)


Змістовий модуль 1. Розвиток американської літератури ХІХ ст.

Тема 1. Особливості розвитку американської літератури: світоглядні й естетичні засади.

Тема 2. Американська література доби романтизму: проблемно-тематичний і жанровий аспекти. Періодизація американського романтизму.

Тема 3. Течія трансценденталізму в американській літературі. Творчість Р. В. Емерсона, Г. Торо, Н. Готорна, М. Фулер. Своєрідність американської романтичної лірики. Творчість Е. Дікінсон і В. Вітмена.

Тема 4. Творчий доробок Е. А. По — поета, прозаїка і теоретика літератури.

Тема 5. Характеристика американської реалістичної літератури другої половини ХІХ ст. Творчість Г. Джеймса.


Змістовий модуль 2. Розвиток американської літератури ХХ ст.

Тема 1. Американська проза першої половини ХХ ст.: модернізм versus реалізм.

Тема 2. Американська модерністична поезія. Творчість Т.-С. Еліота. Творчість Е. Паунда.

Тема 3. Становлення американської драматургії у літературі ХХ ст.

Тема 4. Американська література повоєнного періоду. Основні школи і течії американської поезії. Література бітників.

Тема 5. Література американського постмодернізму: теоретичні засади; основні представники. Призма “мейнстриму” і мультикультуралізму.


Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Усього

у тому числі

л

ср
36

18

18

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Розвиток американської літератури ХІХ ст.

Тема 1. Особливості розвитку американської літератури: світоглядні й естетичні засади.

1

1
Тема 2. Американська література доби романтизму: проблемно-тематичний і жанровий аспекти. Періодизація американського романтизму.

1

1
Тема 3. Течія трансценденталізму в американській літературі. Творчість Р. В. Емерсона, Г. Торо, Н. Готорна, М. Фулер. Своєрідність американської романтичної лірики. Творчість Е. Дікінсон і В. Вітмена.

2

2
Тема 4. Творчий доробок Е. А. По — поета, прозаїка і теоретика літератури.

2

2
Тема 5. Характеристика американської реалістичної літератури другої половини ХІХ ст.

Творчість Г. Джеймса.

1

1
Разом – зм. модуль1

7

7
^ Змістовий модуль 2. Розвиток американської літератури ХХ ст.

Тема 1. Американська проза першої половини ХХ ст.: модернізм versus реалізм.

2

2
Тема 2. Американська модерністична поезія.

Творчість Т.-С. Еліота. Творчість Е. Паунда.

2

2
Тема 3. Становлення американської драматургії в літературі ХХ ст.

2

2
Тема 4. Американська література повоєнного періоду.

Основні школи і течії американської поезії.

Література бітників.

2

2
Тема 5. Література американського постмодернізму: теоретичні засади; основні представники.

Призма “мейнстриму” і мультикультуралізму.

3

3
Разом – зм. модуль 2

11

11^

Усього годин18


18

Самостійна роботаз/п

Назва теми

Кількість годин

1

Проблема американської мрії у літературі модернізму.

Завдання: написання есею на основі прочитання романів Е. Гемінґвея “Фієста (І сходить сонце...)” та Ф. Скот-Фіцджералда “Ніч лагідна”.


6

2

Розвиток американської драматургії.

Завдання: написання есею на основі прочитання п'єс Т. Вільямса “Трамвай “Бажання””, А. Міллера “Смерть комівояжера” і Е. Олбі “Не боюся Вірджинії Вулф”.


6

3

Особливості постмодерністичного письма в американській літературі.

Завдання: написання есею на основі прочитання оповідань

Т. Пінчона “Ентропія”, Дж. Барта “Загублений у кімнаті сміху”,

Д. Бартелма “Скляна гора”.


6
Разом

18Рекомендована література

Базова


 1. Денисова Т. Історія американської літератури ХХ ст. – К., 2002.

 2. Засурский Я. Американская литература ХХ века. – М., 1984.

 3. История американской литературы. – М., 1971.

 4. Литература США / под ред. Л. Андреева. – М., 1973.

 5. Павличко С. Зарубіжна література. Дослідження та критичні статті. – К., 2001.

 6. Шахова К., Наливайко Д. Історія зарубіжної літератури ХІХ ст. Доба романтизму. – К.,

 7. The Heath Anthology of American Literature in Two Volumes / Paul Lauter, gen. ed. – Third Edition. Boston – New York, 1998.

 8. The Norton Anthology of American Literature / Nina Baym, gen. ed. – Shorter 5th ed. New York, 1999.Допоміжна


 1. Американська література після середини ХХ століття: Матеріали міжнародної конференції / Київ, 25-27 травня 1999 р. / Уклад. Т. Н. Денисової. – К., 2000.

 2. Американські літературні студії в Україні. – К., 2006. – Вип. 3. "Література США: роздуми, есеї, розвідки".

 3. Вікно в світ. 1999. №№ 4-6.

 4. Головна течія – гетерогенність – канон в сучасній американській літературі: Матеріали ІІІ Міжнародної конференції з американської літератури / Київ, 3–5 жовтня 2005 р. / Уклад. Т. Н. Денисова. – К., 2006.

 5. Денисова Т. Роздуми про літературний канон (на американському матеріалі) // Слово і час. 2009. № 8.

 6. Коваль М. Гра в романі і гра в роман (Про творчість Джона Барта). – Л., 2000.

 7. Писатели США о литературе. – М., 1982.

 8. Сучасна американська література: проблеми вивчнення та викладання. – Миколаїв, 2002.

 9. Тлостанова М. Проблема мультикультурализма и литература США конца ХХ века. М., 2000.

 10. Тлостанова М. Эра Агасфера, или Как сделать читателей менее счастливыми // Иностранная литература. 2003. № 1.

 11. Modern American Women Writers / E. Showalter, ed. – New York. 1991.

 12. Perkins, David. A History of Modern Poetry. Modernism and After. – The Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts, and London, England. – 1987.

 13. The Oxford Companion to Women’s Writing in the United States / Eds. in chief, Cathy N. Davidson, Linda Wagner-Martin. New York – Oxford, 1995.

Схожі:

Спецкурс змістовий модуль Розвиток американської літератури ХІХ ст. Тема 1 iconСпецкурс змістовий модуль Порівняльне літературознавство: еволюційні етапи Тема Порівняльне літературознавство як наука
Лекція Основна проблематика дослідження порівняльного літературознавства, найвідоміші дослідники
Спецкурс змістовий модуль Розвиток американської літератури ХІХ ст. Тема 1 iconЗміст навчальної дисципліни «Бюджетна система» за темами Модуль І змістовий модуль Бюджет та бюджетний дефіцит Тема Сутність, призначення І роль бюджету держави
Змістовий модуль Бюджет та бюджетний дефіцит Тема Сутність, призначення і роль бюджету держави
Спецкурс змістовий модуль Розвиток американської літератури ХІХ ст. Тема 1 iconСпецкурс) Змістовий модуль Метаморфози бароко в круговерті культурного розвитку (8 год.)
Змістовий модуль Метаморфози бароко в круговерті культурного розвитку (8 год.)
Спецкурс змістовий модуль Розвиток американської літератури ХІХ ст. Тема 1 iconЗавдання для самостійної роботи студентів Модуль І змістовий модуль Зміст фінансової діяльності суб’єктів підприємництва та форми фінансування Тема Основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва
Змістовий модуль Зміст фінансової діяльності суб’єктів підприємництва та форми фінансування
Спецкурс змістовий модуль Розвиток американської літератури ХІХ ст. Тема 1 iconТематичний план самостійної роботи студентів ІІ курсу – фармація
Змістовий модуль Гімнастика та легка атлетика. Розвиток та удосконалення вмінь та навичок для підвищення професійно-прикладної фізичної...
Спецкурс змістовий модуль Розвиток американської літератури ХІХ ст. Тема 1 iconТематичний план практичних занять студенів ІІ курсу – фармація
Змістовий модуль Гімнастика та легка атлетика. Розвиток та удосконалення вмінь та навичок для підвищення професійної-прикладної фізичної...
Спецкурс змістовий модуль Розвиток американської літератури ХІХ ст. Тема 1 iconТематичний план практичних занять студенів ІІ курсу – клінічна фармація
Змістовий модуль Гімнастика та легка атлетика. Розвиток та удосконалення вмінь та навичок для підвищення професійної-прикладної фізичної...
Спецкурс змістовий модуль Розвиток американської літератури ХІХ ст. Тема 1 iconТематичний план самостійної роботи студентів ІІ курсу – клінічна фармація
Змістовий модуль Гімнастика та легка атлетика. Розвиток та удосконалення вмінь та навичок для підвищення професійно-прикладної фізичної...
Спецкурс змістовий модуль Розвиток американської літератури ХІХ ст. Тема 1 iconОсобливості жіночого письма англійської літератури ХІХ-ХХ століть (курс вільного вибору студента)
Тема Витоки британської жіночої літературної традиції. Жіноча ренесансна лірика англійської літератури: провідні мотиви і жанри
Спецкурс змістовий модуль Розвиток американської літератури ХІХ ст. Тема 1 iconТематичний план практичних занять для студентів ІІ курсу стоматологічного факультету
Змістовий модуль Гімнастика та легка атлетика. Розвиток та удосконалення вмінь та навичок для підвищення професійної-прикладної фізичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи