План заняття icon

План заняття
Скачати 74.89 Kb.
НазваПлан заняття
Дата конвертації11.06.2013
Розмір74.89 Kb.
ТипДокументи
1. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Загальна частина/1-понят, суть завд.doc
2. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Загальна частина/2-крим_нал-проц зак-во.doc
3. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Загальна частина/3-принципи кр.пр..doc
4. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Загальна частина/4-Субєкти.doc
5. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Загальна частина/5-Докази (загал).doc
6. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Загальна частина/6-процес доказ-ня.doc
7. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Загальна частина/7-покзання ос_б.doc
8. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Загальна частина/8-Речов_ докази.doc
9. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Загальна частина/9-ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА.doc
10. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Загальна частина/91-Протоколи _ документи.doc
11. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Загальна частина/92-План сем_нару ЗАПОБ_ЖН_ ЗАХОДИ.doc
12. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Особлива частина/1-Порушення крм сп.doc
13. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Особлива частина/2-Загальн_ положення досудового розсл_дування.doc
14. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Особлива частина/3-СЛ_ДЧ_ Д_ф-1.doc
15. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Особлива частина/4-методичка_ Пред. обвинувачення.doc
16. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Особлива частина/5-Метод зупинення _ закриття 3.doc
17. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Особлива частина/6-Зак_нчення дос.сл_дства..doc
18. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Особлива частина/7-П_дсудн_сть.doc
19. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Особлива частина/8-загальн_ поллження суд розгл.doc
20. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Особлива частина/9-Судовий розгляд.doc
21. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Особлива частина/91-Метод вирок 1.doc
22. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Особлива частина/92-АПЕЛЯЦ_Я-1.doc
23. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Особлива частина/93-КАСАЦ_Я-1.doc
24. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Особлива частина/94-ВИКЛЮЧНЕ-1.doc
25. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Особлива частина/95-Виконання вироку.doc
26. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Особлива частина/96-Метод неповн н.doc
27. /Крим_нальний процес Украхни - практикум/Особлива частина/97-спрощен_ форми провадження.doc
План заняття
Кримінально-процесуальне законодавство план заняття
Принципи кримінального процесу україни план заняття Заняття перше
План заняття
Правила користування непрямими доказами. Нормативний матеріал та судова практика
План заняття
План заняття
План заняття
План заняття
План заняття
Запобіжні заходи план заняття
Порушення кримінальної справи план заняття
Загальні умови досудового розслідування кримінальних справ план заняття
Слідчі дії План заняття Заняття перше
Пред’явлення обвинувачення та допит обвинуваченого План заняття
Зупинення досудового слідства та його закінчення шляхом закриття кримінальної справи або направлення її до суду для звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності план заняття
Закінчення досудового слідства складанням обвинувального висновку план заняття
План заняття
Положення судового розгляду План заняття Суть, завдання і значення стадії розгляду кримінальної справи судом першої інстанції. Засади кримінального судочинства
Судовий розгляд кримінальної справи план заняття
План заняття
Апеляційне провадження План Заняття перше
Касаційне провадження План
Перегляд судових рішень у порядку виключного провадження План
Виконання вироку, ухвали і постанови суду План заняття
План заняття
Спрощені форми провадження у кримінальних справах


ПОНЯТТЯ, СУТЬ, ЗАВДАННЯ ТА СИСТЕМА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ. ПРЕДМЕТ І СИСТЕМА КУРСУ.

План заняття

 1. Поняття кримінального процесу.

 2. Історичні форми кримінального процесу.

 3. Завдання кримінального процесу України.

 4. Система (стадії) кримінального процесу.

 5. Механізм кримінально-процесуального регулювання.

 6. Кримінально-процесуальні відносини.

 7. Кримінально-процесуальні функції.

 8. Кримінально-процесуальна форма.

 9. Кримінально-процесуальні акти.

 10. Кримінально-процесуальні гарантії.

 11. Кримінально-процесуальне право в системі інших галузей вітчизняного права.

 12. Наука кримінального процесу: предмет, система, завдання.


Нормативний матеріал та судова практика


 1. Конституція України. Статті 3,6,8,21,22.

 2. Кримінально-процесуальний кодекс України. Статті 1,2,5,14,141,32.

 3. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина” від 30 травня 1997 р. (Преамбула, п.п. 1,2,7).


Додаткова спеціальна література


 1. Альперт С. Кримінально-процесуальні функції: поняття, система, суб’єкти.: Конспект лекцій. - Харків: НЮАУ,1995. – 28с.

 2. Аленін Ю, Гурджі Ю. Публічна природа гарантій прав особи у кримінальному процесі // Право України. – 2003. - №4.

 3. Алексеев Н.С., Даев В.Г., Кокорев Л.Д. Очерк развития науки советского уголовного процесса. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1980. – 251с.

 4. Божьев В.П. Уголовно-процессуальные правоотношения. - М.: 1975. – 175с.

 5. Володина Л.М. Цели и задачи уголовного процесса// Государство и право. – 1994. №11. – С.126-132.

 6. Горбачов О., Кривобок В. Завдання кримінального судочинства: витоки, зміст, реалізація // Право України . – 2001, - №8. – с.34-37.

 7. Даев В.Г. Взаимосвязь уголовного права и процесса. - Л.: 1982. – 112с.

 8. Зусь Л.Б. Механизм уголовно-процессуального регулирования. – Владивосток: ДГУ, 1986. – 206с.

 9. Ларин А.И. Уголовный процесс: структура права и структура законодательства. - М.: 1985. – 240с.

 10. Лобойко Л.М. Стадії кримінального процесу: Навч. посібник. – К.: Центр навч. літ-ри, 2005. – 176с.

 11. Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: Их виды, содержание и формы. - М.: 1976. – 167с.

 12. Маляренко В.Т. Про завдання кримінального судочинства // Вісник Верховного Суду України. – 2000. - №6.

 13. Михайленко О.Р. Складання процесуальних актів в кримінальних справах. Теорія, медодика, зразки документів: Навч. посібник.- К.: 1992. – 216с.

 14. Нажимов В.П. Типы, формы и виды уголовного процесса. – Калининград: 1977. – 239с.

 15. Никоненко М.Я. Поняття, види і зміст кримінально-процесуальних гарантій // Науковий вісник Нац. Акад.. МВС України. – К.: 2001. – Вип..1.

 16. Погорецький М.А. Кримінально-процесуальні правовідносини: структура і система. – Харків „Арсіс”, 2002. – 160с.

 17. Смирнов А.В. Модели уголовного процесса. - СПб.: «Наука», 2000. – 224с.

 18. Чепурний О. Кримінально-процесуальні функції: проблеми визначення та законодавчого врегулювання // Право України. – 2001. №8. С.80-83.

 19. Якуб М. Л. Процесуальная форма в советском уголовном судопроизводстве.-М.:1981. - 144с.

 20. Шпилев В.Н. Содержание и форма уголовного судопроизводства. – Минск: изд-во БГУ, 1974.


Питання для самоконтролю


 1. В чому полягає суть кримінального процесу?

 2. Які історичні форми (моделі) мав кримінальний процес?

 3. Які завдання стоять перед кримінальним процесом Ук­раїни?

 4. В чому полягає суть і яке поняття правосуддя?

 5. В якому співвідношенні знаходяться поняття „правосуд­дя", "кримінальний процес" і "судочинство в кримінальних справах"?

 6. Який механізм кримінально-процесуального регулюван­ня? Назвіть його елементи.

 7. Яка система кримінального процесу?

 8. Що слід розуміти під стадією кримінального процесу?

 9. Які є стадії у кримінальному процесі України?

 10. Що таке кримінально-процесуальні відносини, які є їх види та в чому полягає їх особливість?

 11. Що собою становлять кримінально-процесуальні гаран­тії? Які кримінально-процесуальні гарантії особи закріплені в Конституції України ?

 12. Що слід розуміти під кримінально-процесуальною функцією?

 13. Які функції властиві кримінальному процесу?

 14. Що слід розуміти під кримінально-процесуальним ак­том?

 15. Які є види кримінально-процесуальних актів? (Перера­хуйте їх).

 16. В якому співвідношенні знаходиться кримінально-про­цесуальне право з кримінальним (матеріальним) правом та іншими галузями права?

 17. Який предмет і завдання науки кримінального процесу
  (кримінально-процесуальної доктрини)?


Завдання і задачі


1. Які з приведених нижче положень згідно ст.2 КПК України становлять завдання кримінального процесу (кримінального судочинства):

а) виявлення злочинів:

б) швидке і повне розкриття злочинів:

в) викриття винних у вчиненні злочинів;

г) правильне застосування Закону (як матеріального, так і
процесуального), з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, зазнав справедливого покарання і жодний невинний не був
притягнений до кримінальної відповідальності і засуджений;

д) виконання вироку і виправлення та перевиховання засуджених;

е) сприяння зміцненню законності і правопорядку;

ж) сприяння відверненню і викоріненню злочинів;

з) охорона прав та законних інтересів фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у кримінальному процесі;

і) виховання громадян в дусі неухильного дотримання Конституції України, її законів та правил соціального співжиття;

й) захист майнових та пов'язаних з майновими прав і ін­тересів потерпілих від злочинів.


2. Наведіть в наведеному нижче переліку стадії кримі­нального процесу:

а) проведення перевірки повідомлень про злочини;

б) порушення кримінальної справи;

в) досудове розслідування;

г) попереднє дізнання;

д) судове слідство;

е) попередній розгляд справи суддею;

ж) судовий розгляд справи;

з) судові дебати;

і) постановлення вироку;

й) виконання вироку;

к) апеляційне провадження;

л). провадження по застосуванню примусових заходів медичного характеру;

м) касаційне провадження;

н) перегляд судових рішень в порядку виключного провадження;

о) провадження в справах про злочин неповнолітніх.

Назвіть ознаки стадії кримінального процесу і дайте її по­няття.


3. Виберіть з перерахованих нижче положень ті з них, які є кримінально-процесуальними функціями:

а) виявлення злочинів і порушення кримінальних справ;

б) обвинувачення;

в) захист обвинуваченого;

г) розслідування кримінальної справи;

д) віддання до суду обвинуваченого;

е) розгляд і вирішення кримінальної справи судом;

ж) підтримання цивільного позову у кримінальній справі;

з) захист від цивільного позову;

і) захист порушених злочином майнових та особистих немайнових прав та інтересів потерпілих осіб;

й) попередження злочинів і виховання громадян в дусі поваги до закону і правил соціального співжиття.


 1. Складіть схему системи кримінального процесу за таким зразком:


Стадії кримінального процесу України

№ п/п

Найменування стадії

Безпосереднє завдання

Коло основних суб’єктів є, які відповідають за їх вирішення

Основні методи і способи їх вирішення

Початковий і заключний моменти та підсумкове процесуальне рішення

1.

2.

3.

4.

5.

6. 1. 1.

 2. Порушення кримінальної справи.

 3. Вирішити питання про порушення кримінальної справи або про відмовлення в порушенні.

 4. Прокурор, слідчий, орган дізнання, суддя у справах приватного обвинувачення.

 5. Прийняття заяв і повідомлень про злочини. У випадку необхідності – їх перевірка шляхом відібрання пояснень або витребування необхідних документів. (ст.. 95-97 КПК). У невідкладних випадках – проведення слідчих дій-огляду місця події (ч.2 ст.190 КПК); арешт кореспонденції і зняття інформації з каналів зв’язку (ч.3 ст. 187).

 6. Початковий момент - одержання законного приводу для порушення кримінальної справи (ст.. 94КПК). Кінцевий – прийняття рішення про порушення (або відмову) кримінальної справи у формі постанови (прокурор, слідчий, дізнавач, суддя у справах приватного обвинувачення).5. Під час судового розгляду кримінальної справи підсуд­ний заявив клопотання про відмову від призначеного йому судом захисника-адвоката Карбовника, мотивуючи її тим, що захисник недостатньо ознайомився з матеріалами справи і некваліфіковано виконує свій процесуальний обов'язок. Під­судний просив суд допустити до участі в справі обраного ним самим захисника-адвоката Гикавку. Суд відмовив у задоволенні клопотання підсудного, покликавшись на те, що адвокат Карбовник заперечує проти заявленого йому відколу.

1. Чи правильне рішення прийняв суд? Яким процесуаль­ним актом він повинен оформити своє рішення щодо заявле­ного клопотання?

2. В чому суть кримінально-процесуальних гарантій?

3. Про які процесуальні гарантії йдеться у даному випадку і чи не були вони порушені?

Відповіді обґрунтуйте посиланням на кримінально-процесуальний закон.

6. Під час проведення досудового слідства в криміналь­ній справі про обвинувачення Мочульського у вчиненні зло­чину, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України, виникла необхід­ність провести обшук у його квартирі відповідно до вимог ст. ст. .177, 180, 18К 183. і86, 188 та 189 КПК України.

Слідчий, виніс постанову про проведення обшуку, запросив понятого та спеціаліста-криміналіста і прибув на квартиру Мочульського. В той час в ній знаходився лише 9-річний син обвинуваченого. В його присутності слідчий разом із запрошеними особами провів обшук, вилучивши ряд цінних ре­чей. Про їх вилучення був складений акт, один екземпляр якого було залишено на квартирі Мочульського.

1. В чому полягає суть і значення кримінально-процесуальної форми?

2. Чи не допустив слідчий порушень кримінально-процесуальної форми? Якщо так, то які саме?
Схожі:

План заняття iconПлан-конспект заняття правового гуртка «Дебати» за темою «Україна – наш спільний дім»
Представлення теми та очікуваних результатів навчального заняття (робота в парах, бесіда) – 3-5 хв
План заняття iconАналіз заняття перевіряючим
Чіткість елементів заняття даного типу, доцільність визначення дозування часу, що відведено на кожну частину заняття. Раціональність...
План заняття iconПлан роботи постійно діючого семінару «Обдарована дитина Славутича», заняття №2 від 13. 02. 2013
...
План заняття iconПлан роботи постійно діючого семінару «Обдарована дитина Славутича», заняття №1 від 17. 10. 2012
Тема заняття: «Діяльність Славутицького наукового товариства учнів у 2012-2013 навчальному році»
План заняття iconДокументи
1. /Заняття 1-12/Заняття 10/До уроку10.pdf
2. /Заняття...

План заняття iconРобочий навчальний план
Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації
План заняття iconПлан роботи школи молодого учителя на 2011/2012 н р. 1-й рік навчання № Місяць Теоретичні питання Практичні заняття

План заняття iconПлан роботи з обдарованими дітьми 5 клас Багрій Олександр Криворука Віктор Шевчишин Сергій № п/п Дата Тема заняття

План заняття iconТиповий навчальний план
Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації
План заняття iconКонспект гурткового заняття Рівень навчання: початковий, основний, вищий Рік навчання: Вік гуртківців: Керівник гуртка: Тема заняття
Тип заняття (засвоєння нових знань, умінь та навичок; формування практичних умінь та навичок; застосування умінь та навичок; узагальнення;...
План заняття iconПлан семінарського заняття з історії України №7
Василенко В. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду. К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2009. 48 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи